Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8148.40 trên tổng giá trị $136,039,265,461

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $367.24 trên tổng giá trị $35,213,695,053

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1301.48 trên tổng giá trị $21,886,175,735

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236385 trên tổng giá trị $9,129,867,222

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $564.28 trên tổng giá trị $4,347,322,034

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BLRY BillaryCoin (BLRY) đang có giá hiện tại $0.014562 trên tổng giá trị $130,939 đã biến động tăng 132.36% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.011844 trên tổng giá trị $1,993 đã biến động tăng 131.65% trong 1h qua

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.268537 trên tổng giá trị $2,148,296 đã biến động tăng 105.57% trong 1h qua

    + Đồng IMX Impact (IMX) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị $17,818 đã biến động tăng 99.90% trong 1h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.003653 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000666 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1511.71% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.023336 trên tổng giá trị $386,249 đã biến động tăng 707.71% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003886 trên tổng giá trị đã biến động tăng 425.87% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025536 trên tổng giá trị đã biến động tăng 415.03% trong 24h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.008800 trên tổng giá trị đã biến động tăng 285.45% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5459.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.131367 trên tổng giá trị $1,313,670 đã biến động tăng 601.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040677 trên tổng giá trị đã biến động tăng 599.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.159910 trên tổng giá trị $707,140 đã biến động tăng 599.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002098 trên tổng giá trị $355,792 đã biến động tăng 593.18% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -0.45% -4.76% -7.18%
702 CDN Canada eCoin CDN $701,342 $0.007199 97,415,544 LowVol 1.08% 7.29% 17.47%
703 XFT Footy Cash XFT $684,175 $0.150504 4,545,896 LowVol -0.13% -3.02% 18.46%
704 STRC StarCredits STRC $683,492 $0.151887 4,500,000 LowVol -0.05% 4.26% 7.64%
705 XGR GoldReserve XGR $681,711 $0.039700 17,171,382 LowVol 0.02% -23.38% 136.01%
706 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.13% -15.87%
707 MAX MaxCoin MAX $659,716 $0.010820 60,971,893 LowVol 2.19% 8.92% 22.76%
708 MAC Machinecoin MAC $652,584 $0.032328 20,186,400 LowVol -3.21% -3.14% -28.14%
709 BTB BitBar BTB $644,927 $18.34 35,164 LowVol -1.68% -5.81% -11.67%
710 RIYA Etheriya RIYA $644,755 $0.407678 1,581,531 LowVol -0.01% 6.04% 45.71%
711 IFLT InflationCoin IFLT $609,910 $0.000018 33,018,460,604 LowVol 5.30% -49.56% 30.39%
712 SMC SmartCoin SMC $606,248 $0.025792 23,505,006 LowVol -0.64% -22.00% 71.47%
713 USC Ultimate Secu… USC $589,012 $0.056947 10,343,113 LowVol -0.05% 7.86% -14.20%
714 ITI iTicoin ITI $575,290 $17.98 32,000 LowVol -0.13% -11.04% 13.73%
715 HBN HoboNickels HBN $573,067 $0.009600 59,696,358 LowVol -0.12% -1.44% -0.81%
716 UFO UFO Coin UFO $566,481 $0.000163 3,481,600,012 LowVol -0.05% -21.08% -26.52%
717 NOBL NobleCoin NOBL $555,840 $0.000240 2,313,309,077 LowVol -2.31% -0.22% 16.82%
718 BITS Bitstar BITS $550,119 $0.023836 23,079,737 LowVol 0.95% 5.05% -9.88%
719 SDC ShadowCash SDC $545,215 $0.081435 6,695,133 LowVol -0.12% -24.70%
720 BTSR BTSR BTSR $515,216 $0.156874 3,284,266 LowVol 0.10% 2.12% 17.60%
721 SAC SACoin SAC $513,451 $0.073218 7,012,642 LowVol -10.04% -0.27% -8.05%
722 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.67% -3.93%
723 KOBO Kobocoin KOBO $485,632 $0.019661 24,700,248 LowVol -0.05% -22.01% -12.58%
724 E4ROW E4ROW E4ROW $471,059 $0.110112 4,278,000 LowVol 0.37% 233.82%
725 TAG TagCoin TAG $469,053 $0.079232 5,920,014 LowVol -0.12% -28.45% 4.29%
726 TROLL Trollcoin TROLL $459,681 $0.000814 564,915,484 LowVol -9.01% -0.65% 2.74%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $446,026 $0.082167 5,428,300 LowVol -1.83% 4.46% 4.40%
728 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 16.89%
729 FNC FinCoin FNC $421,011 $0.032691 12,878,667 LowVol -0.05% -4.51% -37.68%
730 JET Jetcoin JET $391,896 $0.081180 4,827,498 LowVol 0.26% 42.83% 11.36%
731 FC2 FuelCoin FC2 $388,549 $0.003824 101,618,728 LowVol -0.12% 10.34% 19.20%
732 VAL Valorbit VAL $385,806 $0.000081 4,742,346,801 LowVol -0.13% 12.76%
733 PIGGY Piggycoin PIGGY $375,886 $0.000773 486,287,281 LowVol 4.09% 1.24% -34.23%
734 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,058 $1.14 313,098 LowVol -0.18% -0.84% -11.49%
735 SLG Sterlingcoin SLG $346,515 $0.082411 4,204,727 LowVol -0.12% 0.52% -1.65%
736 ICN iCoin ICN $344,070 $0.011796 29,167,894 LowVol -0.12% -3.40% 14.36%
737 PXC Phoenixcoin PXC $342,643 $0.005517 62,103,578 LowVol -0.04% 8.09% -16.16%
738 TALK BTCtalkcoin TALK $340,291 $0.005212 65,290,635 LowVol -39.23% -32.12% -48.54%
739 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.05% 14.70%
740 OHM OHM OHM $333,199 $0.011276 29,549,391 LowVol 8.77%
741 DAXX DaxxCoin DAXX $322,013 $0.000649 495,868,990 LowVol -0.05% -16.79% -6.42%
742 V Version V $317,863 $0.000681 466,642,074 LowVol 2.53% -20.53% -23.81%
743 UNI Universe UNI $312,974 $0.029531 10,598,083 LowVol -19.19% -8.27% 19.90%
744 AU AurumCoin AU $304,142 $1.03 296,216 LowVol -0.05% -1.12% 2.63%
745 BTWTY Bit20 BTWTY $292,665 $288,056 1.016 LowVol -0.05% 22.71% 40.13%
746 BRIT BritCoin BRIT $287,160 $0.013502 21,268,092 LowVol -0.12% -1.83% -36.72%
747 GUN Guncoin GUN $285,542 $0.001457 195,991,828 LowVol -6.70% 3.39% 17.65%
748 OPAL Opal OPAL $281,050 $0.018559 15,143,349 LowVol -0.05% 4.27% -11.12%
749 CFT CryptoForecast CFT $276,963 $0.006021 46,000,000 LowVol -0.05% -7.91% -27.11%
750 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -1.78%
751 XPTX PlatinumBAR XPTX $265,956 $0.677001 392,845 LowVol 15.69% 16.17% 7.44%
752 XJO Joulecoin XJO $265,095 $0.007722 34,327,684 LowVol 0.15% -1.22% 2.86%
753 Q2C QubitCoin Q2C $262,461 $0.001058 248,168,534 LowVol -1.38% -0.96% 8.72%
754 WAY WayGuide WAY $260,436 $0.002603 100,040,708 LowVol -0.12%
755 GOOD Goodomy GOOD $259,820 $0.000589 441,349,000 LowVol -0.04% -7.71% 34.58%
756 ICE iDice ICE $257,437 $0.163867 1,571,013 LowVol -0.14% -8.43% -9.93%
757 GAIA GAIA GAIA $256,933 $0.010660 24,101,381 LowVol -0.05% 8.69% -33.53%
758 NEWB Newbium NEWB $256,209 $0.005124 50,000,000 LowVol -0.25% -6.25% -13.55%
759 SDRN Senderon SDRN $254,068 $0.007082 35,872,900 LowVol 1.99% -11.36% -9.37%
760 TIT Titcoin TIT $252,243 $0.005055 49,898,202 LowVol -0.75% 0.11% 9.62%
761 DVC Devcoin DVC $245,703 $0.000016 15,121,307,500 LowVol -0.35% 20.10% 8.68%
762 J Joincoin J $240,104 $0.098066 2,448,402 LowVol -0.12% -2.27% -7.41%
763 FLT FlutterCoin FLT $234,208 $0.000727 322,214,524 LowVol -6.02% -20.24% 19.32%
764 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,208 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.05%
765 FUNK The Cypherfunks FUNK $231,080 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -0.64% -14.15% -5.51%
766 VIDZ PureVidz VIDZ $228,694 $0.001825 125,279,775 LowVol 2.57% 0.30% -1.48%
767 PR Prototanium PR $223,015 $1.14 195,811 LowVol 6.83% 28.63% 11.00%
768 KED Darsek KED $219,501 $0.016259 13,500,023 LowVol 0.16% 13.26% 40.50%
769 TRK Truckcoin TRK $215,197 $0.001395 154,292,082 LowVol 6.23% 10.81% -6.88%
770 BBP BiblePay BBP $214,586 $0.000895 239,791,280 LowVol -0.05% 16.27% 13.56%
771 TTC TittieCoin TTC $209,792 $0.000167 1,259,816,434 LowVol -0.10% 3.87% 39.99%
772 NYAN Nyancoin NYAN $208,527 $0.000656 317,809,122 LowVol -0.13% -11.74% -14.94%
773 XPY PayCoin XPY $207,912 $0.017588 11,821,461 LowVol -0.12% -6.33% 25.75%
774 BUN BunnyCoin BUN $206,411 $0.000002 102,275,817,627 LowVol 1.99% 5.96% 17.34%
775 FLY Flycoin FLY $206,140 $0.977866 210,806 LowVol -0.05%
776 LANA LanaCoin LANA $203,358 $0.000244 833,641,119 LowVol -0.14% -2.07% -10.00%
777 I0C I0Coin I0C $201,796 $0.009616 20,984,614 LowVol 59.38% -0.41% 13.34%
778 SH Shilling SH $200,642 $0.005125 39,147,575 LowVol -0.05% 39.58% 8.43%
779 CUBE DigiCube CUBE $197,617 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.05% -1.40% 12.76%
780 TEK TEKcoin TEK $193,970 $0.000137 1,414,054,562 LowVol 0.07% 62.57% 64.72%
781 KAYI Kayicoin KAYI $192,495 $0.000677 284,208,325 LowVol 1.17% -11.24% -1.84%
782 8BIT 8Bit 8BIT $192,004 $0.164893 1,164,415 LowVol -0.05% -6.66% -17.28%
783 CHESS ChessCoin CHESS $191,803 $0.003550 54,032,769 LowVol -2.28% -7.49% 8.06%
784 UNIC UniCoin UNIC $189,260 $0.063846 2,964,315 LowVol 3.48% 4.94% 21.82%
785 888 OctoCoin 888 $188,390 $0.003750 50,237,100 LowVol 1.89% -17.63% 86.09%
786 TGC Tigercoin TGC $187,718 $0.004312 43,536,800 LowVol -0.12% -6.68% 67.37%
787 CTO Crypto CTO $186,035 $0.015457 12,035,570 LowVol -0.13% 2.35% 38.23%
788 BIGUP BigUp BIGUP $183,971 $0.000087 2,116,133,819 LowVol 0.11% -1.23% -1.83%
789 BERN BERNcash BERN $180,927 $0.002540 71,234,301 LowVol 2.72% 12.06% 53.67%
790 XRA Ratecoin XRA $178,580 $0.001564 114,160,439 LowVol 23.69% -5.21% 25.72%
791 KUSH KushCoin KUSH $178,041 $0.032695 5,445,524 LowVol -0.13% -1.16% 2.44%
792 ECA Electra ECA $177,033 $0.000008 21,672,242,551 LowVol -0.05% 25.22% -67.49%
793 CCN Cannacoin CCN $175,902 $0.037429 4,699,564 LowVol 0.19% 5.08% 0.77%
794 GLC GlobalCoin GLC $174,962 $0.002685 65,171,010 LowVol -0.05% -4.30% -35.84%
795 LOT LottoCoin LOT $171,552 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -0.34% -16.89% -0.53%
796 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
797 FRC Freicoin FRC $158,056 $0.005369 29,436,899 LowVol -0.12% -1.40% -23.83%
798 LTB LiteBar LTB $154,811 $0.194604 795,518 LowVol -0.38% -12.32% -47.14%
799 LEA LeaCoin LEA $151,881 $0.000487 311,805,090 LowVol -0.10% -1.44% 48.17%
800 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -0.49%
801 QCN QuazarCoin QCN $147,532 $0.024406 6,044,911 LowVol 49.82% 35.17% 61.33%
802 YAC Yacoin YAC $146,059 $0.001220 119,690,965 LowVol -0.12% 34.45% 11.48%
803 GRT Grantcoin GRT $143,444 $0.003335 43,005,478 LowVol -0.13% 1.08% 0.00%
804 WYV Wyvern WYV $143,258 $0.082980 1,726,405 LowVol -0.05% -0.21% 26.01%
805 SWING Swing SWING $142,499 $0.052415 2,718,658 LowVol -0.14% 0.38% 15.73%
806 URC Unrealcoin URC $141,150 $0.020094 7,024,402 LowVol -0.05% 2.90% 37.34%
807 EVO Evotion EVO $140,553 $0.044500 3,158,479 LowVol -0.18% -8.24% 5.00%
808 GAP Gapcoin GAP $139,286 $0.011634 11,972,292 LowVol -0.12% 5.95% 20.73%
809 CNNC Cannation CNNC $138,270 $0.055824 2,476,893 LowVol 10.92% 0.85% 9.10%
810 RBX Ripto Bux RBX $136,481 $0.000358 381,236,123 LowVol 0.14% -16.18% -5.05%
811 XRE RevolverCoin XRE $135,966 $0.006102 22,284,090 LowVol -0.05% 0.02% -5.14%
812 MOJO MojoCoin MOJO $132,211 $0.010900 12,129,424 LowVol -0.41% 12.48% 7.04%
813 EL Elcoin EL $130,636 $0.011655 11,208,967 LowVol -6.21% -14.87% -34.22%
814 UNITS GameUnits UNITS $126,678 $0.036475 3,472,983 LowVol 11.70% 39.50% 77.37%
815 SPACE SpaceCoin SPACE $126,305 $0.006062 20,836,121 LowVol -0.08% -11.41% 17.92%
816 EMD Emerald Crypto EMD $125,058 $0.006542 19,117,129 LowVol -0.13% -12.84% -8.43%
817 PASL Pascal Lite PASL $124,831 $0.030589 4,080,950 LowVol -5.65% -6.63% 5.69%
818 EVIL Evil Coin EVIL $124,533 $0.005924 21,020,383 LowVol -0.05% 10.72% -15.86%
819 MNM Mineum MNM $122,650 $0.012998 9,436,367 LowVol -1.78% 2.64% -9.05%
820 SLING Sling SLING $122,072 $0.113651 1,074,095 LowVol -0.05% -1.38% 16.00%
821 STV Sativacoin STV $116,282 $0.016410 7,085,934 LowVol -0.15% -8.74% 18.14%
822 XPD PetroDollar XPD $114,924 $0.001796 63,993,275 LowVol -34.76% -23.33% -27.70%
823 020 020LondonCoin 020 $112,028 $7.1e-07 156,834,460,248 LowVol 0.33% 12.90%
824 HMP HempCoin HMP $110,368 $0.000081 1,356,645,470 LowVol -0.05% -1.38% 12.76%
825 GP GoldPieces GP $109,736 $0.089936 1,220,161 LowVol 20.32% 18.19% 28.14%
826 MRJA GanjaCoin MRJA $108,654 $0.024406 4,451,920 LowVol -0.05% 10.79% -39.26%
827 CORG CorgiCoin CORG $107,153 $0.000086 1,251,855,418 LowVol 2.33% -42.05% -19.30%
828 PHS Philosopher S… PHS $105,686 $0.017572 6,014,340 LowVol 7.33% -13.95% -12.04%
829 CAP Bottlecaps CAP $104,401 $0.000514 202,992,952 LowVol
830 FIRE Firecoin FIRE $102,478 $1.04 98,412 LowVol -0.12% -1.40%
831 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -0.51% 33.85%
832 GTC Global Tour Coin GTC $99,689 $0.003335 29,887,402 LowVol -0.05% 1.08% -26.42%
833 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 0.38% 46.00%
834 COXST CoExistCoin COXST $96,800 $0.003572 27,100,000 LowVol 0.25% 12.33% 136.56%
835 DRXNE DROXNE DRXNE $95,801 $0.001534 62,442,720 LowVol -0.04% -6.57% -6.42%
836 AMMO Ammo Rewards AMMO $94,912 $0.001220 77,777,777 LowVol -0.05% -1.38% 4.48%
837 DLC Dollarcoin DLC $94,090 $0.010332 9,106,714 LowVol -0.05% 0.20% 13.66%
838 CON PayCon CON $93,141 $0.004042 23,042,604 LowVol -0.04% 14.56% 14.32%
839 ARI Aricoin ARI $92,883 $0.000662 140,262,505 LowVol -0.17% -2.12% 11.75%
840 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -1.38%
841 HAL Halcyon HAL $90,157 $0.017166 5,252,241 LowVol -0.12% -1.38% 10.17%
842 BTQ BitQuark BTQ $88,341 $0.009844 8,974,334 LowVol -0.05% -4.57% 26.33%
843 PIE PIECoin PIE $86,220 $0.004068 21,196,550 LowVol -0.13% -14.98% -38.46%
844 CAT Catcoin CAT $82,747 $0.013423 6,164,450 LowVol -1.66% -11.62% -5.74%
845 QTL Quatloo QTL $77,716 $0.010068 7,718,883 LowVol -0.05% -17.07% -14.78%
846 ARG Argentum ARG $76,062 $0.008955 8,494,090 LowVol -0.05% -3.10% 9.56%
847 GPU GPU Coin GPU $75,726 $0.001871 40,477,042 LowVol -0.08% 13.20% 20.61%
848 SLM Slimcoin SLM $75,343 $0.005044 14,937,439 LowVol -0.13% -2.95% 16.52%
849 NEVA NevaCoin NEVA $75,330 $0.031179 2,416,035 LowVol 0.50% -7.74% 17.58%
850 PXI Prime-XI PXI $75,226 $0.004269 17,621,540 LowVol -0.65% -2.48% -8.94%
851 REE ReeCoin REE $74,589 $0.000029 2,560,000,000 LowVol 1.50% -30.51% -41.40%
852 ATX Artex Coin ATX $73,316 $0.003904 18,781,750 LowVol 0.47% 26.90% -19.25%
853 C2 Coin2.1 C2 $73,201 $0.000732 99,976,323 LowVol -7.66% -20.00% -31.98%
854 MCRN MACRON MCRN $73,024 $0.000182 401,421,401 LowVol -0.05% -10.07% 76.95%
855 FLAX Flaxscript FLAX $72,633 $0.013011 5,582,377 LowVol -0.05% -3.32% -34.04%
856 MARS Marscoin MARS $71,345 $0.002523 28,279,074 LowVol -0.01% 4.10% -1.70%
857 CRX Chronos CRX $70,068 $0.000950 73,729,962 LowVol -0.04% 14.47% -2.05%
858 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,022 $0.012806 5,468,034 LowVol 0.09% 3.14% -14.62%
859 IMS Independent M… IMS $69,674 $0.012977 5,368,934 LowVol -0.05% -13.15% 12.53%
860 SPT Spots SPT $69,226 $0.003090 22,406,021 LowVol -0.74% 11.68% 17.38%
861 SRC SecureCoin SRC $69,190 $0.008465 8,173,466 LowVol -0.05% -0.14% 62.48%
862 MEOW Kittehcoin MEOW $68,825 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.15% 0.97% 17.53%
863 SOON SoonCoin SOON $65,741 $0.005275 12,462,620 LowVol -5.11% -3.77% 10.79%
864 ALL Allion ALL $64,524 $0.010408 6,199,359 LowVol -0.05% -28.62% 19.62%
865 MST MustangCoin MST $64,203 $0.101854 630,343 LowVol -0.05% -1.22% 11.81%
866 JWL Jewels JWL $64,032 $0.003173 20,181,636 LowVol -0.12% 6.84% 42.22%
867 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,264 $0.078506 793,108 LowVol -0.13% -14.24% 27.91%
868 CF Californium CF $62,126 $0.025870 2,401,437 LowVol -0.12% -0.17%
869 611 SixEleven 611 $61,707 $0.143557 429,843 LowVol 4.52% -1.24% 6.11%
870 RPC RonPaulCoin RPC $60,429 $0.068024 888,340 LowVol -0.10% -18.14% 26.64%
871 BLC Blakecoin BLC $59,897 $0.003961 15,122,697 LowVol -0.33% -6.54% -41.82%
872 XCRE Creatio XCRE $59,195 $0.002885 20,520,514 LowVol -0.13% 6.04% 6.33%
873 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.22%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,849 $0.000651 90,421,856 LowVol -0.05% -12.42% -32.02%
875 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.10% 2.64%
876 MAR Marijuanacoin MAR $57,875 $0.039620 1,460,747 LowVol -0.12% -4.00% -13.94%
877 PHO Photon PHO $57,498 $0.000003 20,299,959,885 LowVol -0.24% -0.55% 33.83%
878 SCRT SecretCoin SCRT $57,451 $0.013586 4,228,672 LowVol -0.05% -0.79%
879 GCC GuccioneCoin GCC $54,460 $0.002685 20,285,537 LowVol -0.13% 12.20% 37.67%
880 SOIL SOILcoin SOIL $53,565 $0.009394 5,702,048 LowVol 32.65% 49.60% 45.07%
881 BAS BitAsean BAS $53,384 $0.010677 5,000,000 LowVol 0.37% -16.57% -36.74%
882 ADCN Asiadigicoin ADCN $52,734 $0.002115 24,931,054 LowVol -0.05% -8.43% -14.87%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.13% -61.82%
884 300 300 Token 300 $52,472 $174.91 300 LowVol -0.13% 24.10% 0.01%
885 POP PopularCoin POP $52,448 $0.000016 3,372,875,244 LowVol -0.05% 2.34% 17.81%
886 URO Uro URO $51,958 $0.043036 1,207,310 LowVol -0.05% 3.10% 38.40%
887 BITZ Bitz BITZ $51,829 $0.026033 1,990,891 LowVol -0.05% -1.09% 8.36%
888 KIC KibiCoin KIC $51,779 $0.003522 14,701,000 LowVol -0.20% -14.56% -87.44%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $51,660 $0.010332 5,000,000 LowVol -0.13% -20.62% 6.88%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -1.29%
891 ARB ARbit ARB $49,707 $0.006427 7,734,175 LowVol -0.05%
892 JIN Jin Coin JIN $49,675 $0.005044 9,848,485 LowVol -0.05% -43.39% 2.81%
893 EREAL eREAL EREAL $49,068 $0.000733 66,909,634 LowVol 21.66% 43.95% 49.09%
894 ZMC ZetaMicron ZMC $48,840 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.05% -1.38% 8.24%
895 BVC BeaverCoin BVC $48,656 $0.015619 3,115,258 LowVol -0.12% -29.19% 3.17%
896 ZYD Zayedcoin ZYD $48,256 $0.007729 6,243,840 LowVol -6.91% -0.33% 31.12%
897 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -1.33%
898 DBTC Debitcoin DBTC $46,108 $0.002562 17,999,624 LowVol -0.13% -2.96% -1.65%
899 BIP BipCoin BIP $45,664 $0.028062 1,627,261 LowVol 5.44% 4.03% 12.56%
900 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,591 $0.000572 79,719,140 LowVol 0.38% -14.53% -11.92%
901 WORM HealthyWormCoin WORM $45,204 $0.000407 111,129,725 LowVol -0.05% -18.17% -6.03%
902 XBTS Beatcoin XBTS $44,751 $0.029351 1,524,686 LowVol -0.39% -33.28% -3.79%
903 BRAIN Braincoin BRAIN $44,346 $0.004393 10,094,424 LowVol -0.05% -3.67% 8.54%
904 JOBS JobsCoin JOBS $43,125 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.05% -17.82% -38.36%
905 NRO Neuro NRO $43,052 $0.001220 35,279,597 LowVol -0.05% -6.10% 6.20%
906 PLNC PLNcoin PLNC $41,709 $0.002441 17,089,600 LowVol -0.12% 35.12% 69.08%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,556 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.05% -1.38% -43.45%
908 CASH Cashcoin CASH $41,214 $0.000895 46,054,639 LowVol -0.12% -3.28% -8.07%
909 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -0.66% 89.34%
910 FLVR FlavorCoin FLVR $40,803 $0.001952 20,898,106 LowVol -0.05% -5.84%
911 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
912 BSC BowsCoin BSC $40,185 $0.007240 5,550,102 LowVol -0.13% -1.42% 34.22%
913 $$$ Money $$$ $40,146 $0.000875 45,887,218 LowVol -1.09% -7.27% -16.68%
914 VLTC Vault Coin VLTC $39,588 $0.001307 30,287,270 LowVol -3.81% 29.26% 28.15%
915 SFC Solarflarecoin SFC $39,220 $0.002785 14,083,450 LowVol -2.31% -30.86% -14.99%
916 MND MindCoin MND $38,787 $0.003091 12,546,625 LowVol -0.13% 1.28% 5.49%
917 PRX Printerium PRX $38,469 $0.003254 11,821,728 LowVol -0.05% 115.96% 54.19%
918 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -2.00% 23.75%
919 COAL BitCoal COAL $36,599 $0.008133 4,500,000 LowVol -0.07% -1.41% -0.38%
920 GBT GameBet Coin GBT $36,326 $0.001708 21,262,780 LowVol -0.05% 3.51% 57.91%
921 PULSE Pulse PULSE $36,061 $0.002522 14,298,972 LowVol -0.05% 9.16% 29.47%
922 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -2.44%
923 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 0.18%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $33,402 $0.004160 8,030,000 LowVol -3.82% -31.81% -92.98%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $33,158 $0.007545 4,394,874 LowVol -0.38% -6.08% 26.87%
926 ORLY Orlycoin ORLY $32,795 $0.000895 36,646,779 LowVol -0.05% -1.38% 5.77%
927 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.20%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $31,239 $0.001543 20,251,896 LowVol 0.43% -3.41% -18.46%
929 CRT CRTCoin CRT $30,955 $0.390496 79,270 LowVol -0.12% -1.40% 12.77%
930 BOAT Doubloon BOAT $30,885 $0.001665 18,547,845 LowVol -3.15% 4.68% -57.44%
931 RBT Rimbit RBT $30,122 $0.000261 115,499,623 LowVol -13.19% -21.58% -35.10%
932 LTCR Litecred LTCR $29,510 $0.000976 30,227,750 LowVol -0.05% 18.34% -18.94%
933 EGO EGO EGO $29,287 $0.000488 60,000,001 LowVol -0.13% -1.38%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $29,184 $0.000048 608,557,394 LowVol -0.65% 23.33% 67.17%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 28.79%
936 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.66% 11.72%
937 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.81% 80.43%
938 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,807
939 UET Useless Ether… UET $26,174 $0.006600 3,965,716 LowVol 0.37% 5.60% 4.74%
940 KNC KingN Coin KNC $26,132 $13.02 2,008 LowVol -0.05% -6.36%
941 DPAY DPAY DPAY $25,884 $0.000325 79,541,001 LowVol -0.05% 51.16%
942 KRONE Kronecoin KRONE $25,351 $0.007596 3,337,355 LowVol 2.62% -8.33% 16.22%
943 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
944 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,165 $0.028148 894,026 LowVol -0.05% 4.67% 43.15%
945 ICON Iconic ICON $24,937 $0.042060 592,894 LowVol -0.12% 3.01% -2.51%
946 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -7.01%
947 ERY Eryllium ERY $24,124 $0.004694 5,138,887 LowVol 3.31% -5.86% -35.92%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,969 $0.004963 4,829,945 LowVol -0.12% -16.11% -4.58%
949 LIR LetItRide LIR $23,598 $0.000651 36,258,888 LowVol -0.05% 28.77%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,447 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.05% -1.38% -38.69%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,779 $0.000325 70,000,000 LowVol -0.05% -21.11% -15.63%
952 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.39%
953 BQC BBQCoin BQC $22,429 $0.000442 50,765,854 LowVol -0.18% 7.09% -13.53%
954 MTM MTMGaming MTM $22,215 $0.007405 2,999,967 LowVol 0.11% 3.41% -50.83%
955 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.32%
956 MILO MiloCoin MILO $20,689 $0.001917 10,789,954 LowVol 0.46% -25.00% -7.86%
957 HVCO High Voltage HVCO $20,665 $0.013830 1,494,171 LowVol -0.12% 61.00%
958 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 3.75%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,165 $0.007810 2,581,970 LowVol -0.05% -8.97%
960 SONG SongCoin SONG $20,155 $0.000619 32,565,300 LowVol -0.38% 6.38% -33.88%
961 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 32.82%
962 VPRC VapersCoin VPRC $19,278 $0.000025 780,124,964 LowVol -3.56% -44.83% 71.76%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,194 $0.025464 753,776 LowVol -0.05% -3.26% 12.41%
964 CNC CHNCoin CNC $19,189 $0.000407 47,174,271 LowVol -0.05% 0.10% 8.59%
965 LUNA Luna Coin LUNA $18,662 $0.011607 1,607,740 LowVol -0.06% -18.22% -3.67%
966 TRADE Tradecoin TRADE $18,206 $0.002441 7,459,750 LowVol -0.05% -1.70% 122.31%
967 ALTC Antilitecoin ALTC $17,946 $0.000569 31,512,613 LowVol -0.05% 15.05% 57.87%
968 IMX Impact IMX $17,818 $0.000163 109,509,033 LowVol 99.90% -26.87% 12.76%
969 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 72.20%
970 BIOB BioBar BIOB $17,366 $0.019606 885,756 LowVol -0.05% -1.38% 34.98%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,478 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.05% -34.25% -24.83%
972 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.45% -1.43%
973 WBB Wild Beast Block WBB $15,699 $0.095381 164,588 LowVol 35.77% -14.09% -23.85%
974 SDP SydPak SDP $15,303 $0.095834 159,681 LowVol -0.05% 49.16%
975 BNX BnrtxCoin BNX $15,073 $0.000574 26,242,001 LowVol -0.02% 18.69% -0.43%
976 DAS DAS DAS $14,937 $0.005695 2,622,886 LowVol -0.13% -44.01% -59.73%
977 PX PX PX $14,837 $0.000156 95,134,899 LowVol -0.04% -3.11% -26.07%
978 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
979 XRC Rawcoin XRC $12,886 $0.018281 704,882 LowVol 0.78% -27.54% 112.01%
980 ELS Elysium ELS $12,707 $0.003173 4,005,012 LowVol -0.13% 9.89% 131.46%
981 JS JavaScript Token JS $12,308 $0.001540 7,991,996 LowVol 94.27% 93.04% 91.97%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 P7C P7Coin P7C $11,461 $0.000325 35,220,238 LowVol 123.96%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,161 $0.001546 7,220,398 LowVol -0.05% -1.42% -19.00%
985 VOLT Bitvolt VOLT $11,065 $0.000732 15,112,554 LowVol -0.05% 26.79% 44.98%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,639 $0.005767 1,671,379 LowVol 0.15% 3.41% -4.79%
987 MGM Magnum MGM $9,580 $0.002441 3,925,366 LowVol -0.05% -1.38% -8.57%
988 VRS Veros VRS $9,409 $0.000019 486,609,040 LowVol -11.20% -72.39% -2.65%
989 SANDG Save and Gain SANDG $8,976 $0.002929 3,064,800 LowVol -0.05% 1.44% 137.13%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.21%
991 ARGUS Argus ARGUS $8,799 $0.007662 1,148,324 LowVol 7.50% 25.49% 14.67%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,272 $0.000254 32,573,008 LowVol -0.05% -3.37% -44.44%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,625 $0.002269 3,360,417 LowVol 0.11% 66.99% 57.94%
994 NODC NodeCoin NODC $7,510 $0.004474 1,678,439 LowVol -0.05%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,364 $0.001447 5,091,200 LowVol -1.43% -0.81% -43.48%
996 CONX Concoin CONX $7,084 $0.009518 744,266 LowVol -0.13% -0.53% -0.72%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,639 $0.000643 10,324,802 LowVol -0.05% 15.50% -41.48%
998 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.04%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,108 $0.000569 8,969,822 LowVol 0.03% 15.06% 12.52%
1000 VTA Virtacoin VTA $4,946 $9.5e-07 5,201,310,113 LowVol -53.00% -55.48% 18.47%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.94%
1002 XNG Enigma XNG $4,069 $0.244711 16,627 LowVol -0.13% -1.45% 13.16%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,877 $0.020454 189,567 LowVol -0.82% 13.48%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 GSR GeyserCoin GSR $3,157 $0.067361 46,864 LowVol -0.05% -18.16% 116.48%
1006 LEX Lex4All LEX $2,961 $0.002961 1,000,000 LowVol 0.15% 3.41% 116.95%
1007 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,837 $0.013391 211,827 LowVol 0.15% 3.41% 8.90%
1008 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,690 $0.001952 1,377,917 LowVol -0.05% -15.17% -6.73%
1009 TOKEN SwapToken TOKEN $2,156 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -1.11% 18.49% -35.00%
1010 ULA Ulatech ULA $1,993 $0.011844 168,286 LowVol 131.65% -15.91% 57.16%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $1,422 $0.000244 5,826,388 LowVol 49.82% -26.04% 12.76%
1012 EBT Ebittree Coin EBT $1,022 $0.000808 1,264,511 LowVol -4.25% -44.88% 118.61%
1013 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -0.96% 9.25%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.75% 14.91%
1015 ABN Abncoin ABN $749 $0.011064 67,700 LowVol -0.05% -10.60% 34.95%
1016 DMB Digital Money… DMB $523 $0.001242 421,300 LowVol -0.06% -11.44% -11.67%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.36%
1018 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 8.36%
1019 CALC CaliphCoin CALC $113 $0.001302 87,140 LowVol -0.05% 1.78% 36.02%
1020 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,706 LowVol -0.13% -1.38% 12.76%
1021 BTG Bitcoin Gold BTG $248.95 $138,723,000 2.33% 2.77% 54.60%
1022 QSP Quantstamp QSP $0.172399 $77,782,500 9.13% 82.80%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $6.13 $22,809,700 3.66% 44.54% 223.73%
1024 REC Regalcoin REC $43.81 $6,747,500 0.43% 14.70% -21.46%
1025 QASH QASH QASH $0.423761 $5,066,870 -5.25% -16.10%
1026 NULS Nuls NULS $0.651558 $3,168,590 2.72% -12.45% -15.48%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,400 0.02% 0.14% 19.45%
1028 BTE BitSerial BTE $6.01 $2,301,860 5.12% 41.16%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,638,030 0.01% 0.66% 19.51%
1030 INK Ink INK $0.176542 $1,599,030 1.96% -50.82%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.95 $1,255,310 0.06% 0.36% 227.03%
1032 BT2 BT2 [CST] BT2 $99.22 $1,019,150 1.42% 3.77% -41.22%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.95 $1,008,520 -5.88% -14.74%
1034 B2X SegWit2x [Fut… B2X $260.95 $885,378 -0.03% 14.20% 3.03%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.67 $809,043 -1.36% 116.25% 114.09%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.055823 $758,091 0.38% -7.32% -4.80%
1037 FRST FirstCoin FRST $16.72 $682,709 1.12% -0.12% -3.67%
1038 ADK Aidos Kuneen ADK $40.42 $641,815 7.88% -7.08% 17.58%
1039 INF InfChain INF $0.009112 $596,968 -0.05%
1040 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.42 $588,377 1.04% 38.16% 48.26%
1041 ETN Electroneum ETN $0.028915 $565,089 -2.18% 0.59% -21.01%
1042 WC WINCOIN WC $1.87 $554,665 0.29% -1.40%
1043 THS TechShares THS $1.06 $525,645 -2.06% -7.88% -2.96%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047651 $382,189 1.19% -2.50% -19.60%
1045 BT1 BT1 [CST] BT1 $8006.40 $357,584 0.76% -1.17% 15.27%
1046 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.84 $345,058 3.76%
1047 BOT Bodhi BOT $0.521016 $325,284 -1.09% -8.14%
1048 TSL Energo TSL $0.034044 $305,082 0.64%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.005044 $296,698 7.46% -19.30% -32.10%
1050 SISA SISA SISA $0.018802 $280,730 1.10% -40.83%
1051 EAG EA Coin EAG $4.23 $173,207 -2.02% -14.53%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11673.10 $142,347 7.10% -33.54% 33.11%
1053 B2B B2B B2B $0.750601 $136,824 -14.13%
1054 LLT LLToken LLT $0.327233 $132,024 0.28% -3.52% 17.54%
1055 HOLD Interstellar … HOLD $0.109340 $131,589 2.09% 10.66% -60.06%
1056 XCPO Copico XCPO $0.031739 $122,302 -2.85% 32.56%
1057 UGT UG Token UGT $0.341021 $121,756 0.37% -1.33% 2.49%
1058 XID Sphre AIR XID $0.187280 $116,342 -0.40% -0.17% -2.68%
1059 BPL Blockpool BPL $0.188875 $90,834 -1.42% 9.75% -3.29%
1060 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019201 $86,953 -3.72% -8.09%
1061 TER TerraNova TER $2.43 $76,699 -19.85% -20.62% -28.88%
1062 GMT Mercury Protocol GMT $0.050080 $73,436 1.17% 31.24% 10.92%
1063 PHR Phore PHR $0.405139 $71,082 -0.53% 14.02% 42.17%
1064 SJCX Storjcoin X SJCX $0.685239 $71,032 -0.13% -2.50% -10.62%
1065 VASH VPNCoin VASH $0.004963 $70,460 -0.12% 9.93% 8.64%
1066 BSR BitSoar BSR $0.158802 $59,348 -0.46% 33.02% 14.05%
1067 AION Aion AION $0.770014 $56,985 -4.37% -12.54% -6.23%
1068 DSR Desire DSR $0.213357 $55,661 -0.43% -12.28% -55.49%
1069 AKY Akuya Coin AKY $0.439552 $54,325 -9.97% -23.82% -55.92%
1070 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047667 $53,910 -4.52% -13.56% 11.00%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.102330 $49,223 1.23% 4.99% 4.17%
1072 SUR Suretly SUR $3.63 $48,211 21.88% 26.54% 31.75%
1073 MSD MSD MSD $0.013426 $43,503 -0.61% -2.30% 17.25%
1074 OXY Oxycoin OXY $0.158816 $35,084 -5.06% -16.60% 11.72%
1075 ASTRO Astro ASTRO $1.53 $34,260 1.90% 11.21%
1076 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000406 $33,378 0.44% 2.59% 29.79%
1077 PAYX Paypex PAYX $0.136769 $27,835 -1.22% -11.43%
1078 COR CORION COR $0.919218 $27,505 -0.13% -2.65% 26.17%
1079 DNA EncrypGen DNA $0.062240 $24,279 -9.92% -6.66%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $140.00 $22,514 -3.50% -7.47% -9.46%
1081 MCR Macro MCR $2.98 $22,032 -0.05% -12.29% 37.35%
1082 ICX ICON ICX $1.02 $20,406 -2.75% 7.71% 1.66%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $19,366 2.62% 33.48%
1084 SSS Sharechain SSS $0.002685 $17,886 2.01% -17.88% -53.20%
1085 BIXC BIXC BIXC $3.26 $16,515 -0.05% -1.99%
1086 STEX STEX STEX $0.257864 $14,181 1.61% 4.23% 90.02%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000764 $12,730 10.15% 13.65%
1088 VIU Viuly VIU $0.002647 $11,428 4.99% -11.62%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001546 $10,945 6.26% -6.79% -96.75%
1090 MGC MergeCoin MGC $0.011878 $10,699 -0.13%
1091 CCT Crystal Clear CCT $0.261195 $10,052 -0.81% 68.17% -43.98%
1092 MKR Maker MKR $304.34 $9,907 0.37% 6.56%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002485 $9,320 -22.18% -34.70% -16.97%
1094 EVR Everus EVR $3.93 $9,037 -0.05% -2.54% -3.57%
1095 XID International… XID $0.005857 $8,798 -0.12% 86.82% -6.68%
1096 STU bitJob STU $0.058480 $8,770 0.31% -15.11% -40.54%
1097 AERM Aerium AERM $1.85 $8,591 2.51% 29.83%
1098 BLX Blockchain Index BLX $2.35 $8,352 0.30% 6.82% 26.18%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003415 $7,274 -0.05% -1.18% -7.77%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000202 $7,129 -0.49% -15.33% -11.47%
1101 IPY Infinity Pay IPY $0.000542 $6,593 -45.40% -96.85%
1102 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002491 $6,414 4.96% 23.25% -15.08%
1103 MINEX Minex MINEX $0.042385 $6,314 -5.47% 1.50% -4.22%
1104 APC AlpaCoin APC $0.014838 $5,316 -7.07% -45.53% -65.98%
1105 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000111 $5,220 -0.93% -23.89% -25.56%
1106 FAP FAPcoin FAP $0.017587 $4,736 21.11% -39.97% 30.44%
1107 PRL Oyster Pearl PRL $0.010575 $4,564 -38.39% -37.72%
1108 OX OX Fina OX $0.000122 $4,293 -25.23% -35.34% -44.89%
1109 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063591 $4,184 -3.32% -1.36% 22.26%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.372028 $4,048 -0.05% -3.70% -7.25%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.072730 $4,038 13.54% 10.21% 25.85%
1112 DFS DFSCoin DFS $0.008289 $3,792 1.00% 1.90% -25.62%
1113 PNX Phantomx PNX $0.023807 $3,497 3.04% 48.22%
1114 EFYT Ergo EFYT $10.64 $3,496 3.65% 37.13% 26.76%
1115 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011893 $3,141 -30.10% -59.79% 101.00%
1116 BOS BOScoin BOS $1.05 $3,048 -0.05% -0.61% -17.12%
1117 PEC Peacecoin PEC $0.040677 $2,890 -0.13% -39.46% 599.55%
1118 IQT iQuant IQT $0.160080 $2,829 -0.15% 49.26% -10.97%
1119 XOT Internet of T… XOT $2428.72 $2,786 -0.05% -1.39% 12.64%
1120 PRES President Trump PRES $0.003903 $2,521 -0.05% 7.51% 3.48%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $3.26 $2,514 0.37% 1.44% 3.87%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058338 $2,405 0.37% 5.78% -16.86%
1123 VULC Vulcano VULC $0.007073 $2,160 -0.11% 3.87% -10.37%
1124 ZCG ZCash Gold ZCG $0.029334 $2,156 33.83% -13.30% -73.30%
1125 SND Sand Coin SND $0.795311 $1,976 62.16% -4.15% -2.83%
1126 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,961 7.50% -1.73% 43.71%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $1,940 0.22% 12.98% 96.84%
1128 ABC Alphabit ABC $11.39 $1,893 -17.66% -18.75% -16.91%
1129 ACC AdCoin ACC $0.105757 $1,726 -1.15% 29.13% 11.05%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006915 $1,600 -2.90% -15.96% -23.23%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067849 $1,416 -0.05% 4.97% -19.62%
1132 BTCM BTCMoon BTCM $0.001964 $1,409 9.21% 55.84% 2.67%
1133 HAT Hawala.Today HAT $0.131542 $1,400 15.04% 1.39% -65.68%
1134 DAY Chronologic DAY $3.66 $1,364 0.26% 4.33% -19.75%
1135 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,343 -0.45% -54.74% -25.67%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.085795 $1,336 0.01% 5.65% -14.42%
1137 FOR FORCE FOR $0.002374 $1,288 -3.39% -0.75% -25.23%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000651 $1,271 -20.04% -23.66% -61.08%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.008699 $1,161 20.77% 16.48% -14.55%
1140 EUSD eUSD EUSD $0.000286 $1,156 0.37% 30.09% -67.19%
1141 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,076 -0.05% -1.38% -13.93%
1142 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,005 -0.13% -1.38% -20.83%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.074603 $997 -8.41% -13.42% 20.85%
1144 WA WA Space WA $0.015294 $949 -0.05% -11.06% -1.86%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.041086 $940 0.37% -29.83% -19.27%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000407 $916 -0.05% -14.29% -9.96%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005817 $884 -0.12% -26.30% -14.57%
1148 FBL Faceblock FBL $0.003653 $882 94.88% -86.66%
1149 GARY President Joh… GARY $0.109908 $814 -0.05% 5.07% 21.00%
1150 NTC Natcoin NTC $0.390496 $799 -0.05% 7.88% -58.30%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003442 $774 7.16% 36.76% 2.04%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.109928 $737 20.37% 79.05% 6.25%
1153 FLASH Flash FLASH $0.004556 $736 -0.05% 10.45% -0.55%
1154 QBT Cubits QBT $0.000732 $734 -0.05% 2.75% 4.77%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.04 $585 -0.05% 34.18% 31.59%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000976 $576 -0.13% -5.75% -13.38%
1157 BEST BestChain BEST $0.001033 $557 -0.08% 3.58% -7.52%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043048 $543 -0.05% -4.72% -7.73%
1159 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $540 -0.13% -1.26% 12.77%
1160 QORA Qora QORA $0.162277 $504 -0.12% 30.11% 4.61%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.003886 LowVol 0.37% 425.87% 102.06%
1162 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025536 LowVol -0.05% 415.03% -23.41%
1163 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 0.03% -65.30% -84.14%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000413 LowVol -15.63% -35.31% -47.50%
1165 EDRC EDRCoin EDRC $0.037595 LowVol -6.74% -6.89% 3.10%
1166 FC Facecoin FC $0.002933 LowVol 0.37% -12.32% -47.77%
1167 LDCN LandCoin LDCN $0.002326 LowVol -0.81% 1.55% 46.69%
1168 GAY GAY Money GAY $0.014224 LowVol -4.84% 1.41% -70.00%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.05% -1.38% -13.31%
1170 SPORT SportsCoin SPORT $0.000732 LowVol -0.05% -1.09% 45.77%
1171 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -0.74% -36.61% 12.21%
1172 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009112 LowVol -0.49% -2.16% -24.07%
1173 NBIT netBit NBIT $0.046290 LowVol -0.13% -1.56% 31.72%
1174 9COIN 9COIN 9COIN $0.002766 LowVol -0.05% -11.76% -11.07%
1175 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001790 LowVol -0.13% -3.37% 14.73%
1176 STARS StarCash Network STARS $0.208997 LowVol -0.13% -1.31% -53.04%
1177 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002161 LowVol -34.20% -29.10%
1178 TIE TIES Network TIE $0.102301 LowVol 0.01% 26.48% -26.13%
1179 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000070 LowVol -3.47% -2.64% 5459.55%
1180 DMC DynamicCoin DMC $0.002627 LowVol -2.70% -4.47%
1181 MARX MarxCoin MARX $0.001031 LowVol 4.34% 47.16% 10.64%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002278 LowVol -0.13% -1.38% 1.85%
1183 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.05% 4.66% 366.63%
1184 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% 12.72%
1185 EGOLD eGold EGOLD $0.008800 LowVol 0.37% 285.45% -14.60%
1186 SKC Skeincoin SKC $0.002441 LowVol -1.45% -20.04% -45.86%
1187 MAGN Magnetcoin MAGN $0.404581 LowVol 3.32% -10.01% -16.42%
1188 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.05% -1.38% -31.10%
1189 MOTO Motocoin MOTO $0.007215 LowVol -0.05% 105.44% 131.82%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000325 LowVol 33.15% 31.49% -16.70%
1191 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.16% -2.59% 148.15%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000732 LowVol -0.13% 25.99% -46.59%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.13% -1.38%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.73% -4.63% 7.43%
1195 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003010 LowVol -7.54% -6.78% 10.63%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001077 LowVol -0.05% -7.31% -19.13%
1197 DASHS Dashs DASHS $0.024325 LowVol -0.05% -23.13% -17.61%
1198 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.05% -2.04% 12.06%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.001815 LowVol -0.64% -23.50% -38.01%
1200 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol -0.13% 54.66% -28.06%
1201 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003254 LowVol -2.49% 15.65%
1202 BUB Bubble BUB $0.013261 LowVol -0.13% 16.84% -65.36%
1203 AV AvatarCoin AV $0.025545 LowVol -0.12% -2.01% 17.47%
1204 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.92% -8.52% -3.65%
1205 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% 12.76%
1206 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.37% 43.67% -3.96%
1207 AXIOM Axiom AXIOM $0.012447 LowVol -0.12% -1.44% 10.23%
1208 EBIT eBIT EBIT $0.000917 LowVol 1.10% 24.67% -16.97%
1209 GRN Granite GRN $0.011878 LowVol -0.12% -2.11% 6.46%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.05% -0.90% -19.48%
1211 DBG Digital Bulli… DBG $0.004718 LowVol -0.05% -1.38% 16.09%
1212 HNC Huncoin HNC $0.001383 LowVol -0.05% -16.17% -27.84%
1213 SYNC Sync SYNC $610.15 LowVol -0.05% -0.21% 100.34%
1214 BET BetaCoin BET $0.002217 LowVol -0.12% -4.71% -30.02%
1215 SKR Sakuracoin SKR $0.000848 LowVol -1.35% 18.39% 9.25%
1216 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.13% 12.73%
1217 IRL IrishCoin IRL $0.002522 LowVol -0.12% 23.98% 24.84%
1218 XQN Quotient XQN $0.007566 LowVol -0.13% 26.07% 13.21%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001831 LowVol 0.81% 0.56% -1.78%
1220 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol -46.64% -1.38% 9.91%
1221 TCR TheCreed TCR $0.000244 LowVol -26.04%
1222 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol -0.05% -43.62%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.13% -1.38% 12.76%
1224 ELC Elacoin ELC $0.064995 LowVol -0.05% -1.30% 7.97%
1225 ASC AsicCoin ASC $0.000666 LowVol -0.21% 1511.71% 110.41%
1226 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.05% -1.38%
1227 YEL Yellow Token YEL $0.002915 LowVol 0.37% 38.70% -75.34%
1228 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.12% -0.70% 9.33%
1229 FUTC FutCoin FUTC $0.001464 LowVol -0.12% -1.38% -33.33%
1230 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002323 LowVol -5.56% -11.87% -12.97%
1231 WOW Wowcoin WOW $0.000091 LowVol -0.04% -37.57% -16.90%
1232 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.05% -1.38% -15.30%
1233 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037026 LowVol 0.15% 24.92% 25.81%
1234 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -0.05% -1.40% 12.76%
1235 TYC Tyrocoin TYC $0.010576 LowVol -0.05% 0.03% -69.78%
1236 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000244 LowVol -0.05% -6.51% -40.51%
1237 AIB Advanced Inte… AIB $0.003709 LowVol 3.18% 28.46% 26.98%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000043 LowVol 0.37% -11.01% 15.59%
1239 ACN Avoncoin ACN $0.000325 LowVol -0.13% -21.11% -1.53%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009348 LowVol 0.02% -3.38% 32.49%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.003417 LowVol -0.13% -0.24% 105.91%
1242 YES Yescoin YES $0.000058 LowVol -26.19% 249.82% 33.03%
1243 MBL MobileCash MBL $0.000325 LowVol -0.05% -1.38% 12.76%
1244 TOP TopCoin TOP $0.000784 LowVol 0.67% -14.07% 55.25%
1245 DON Donationcoin DON $0.000414 LowVol -1.20% -2.09% 10.78%
1246 UR UR UR $0.000466 LowVol -0.15% 13.48% -9.59%
1247 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.37% -0.27% 11.00%
1248 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% 12.76%
1249 RHFC RHFCoin RHFC $0.000895 LowVol -0.05% -1.38%
1250 FID BITFID FID $0.081353 LowVol -0.05% 12.76%
1251 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002847 LowVol -0.05% -2.00%
1252 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007802 LowVol -0.05% 202.13%
1253 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol -0.05%
1254 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072811 LowVol -0.05% -43.93%
1255 MAVRO Mavro MAVRO $0.015864 LowVol -0.05% 3.16% 78.31%
1256 BXC Bitcedi BXC $0.001295 LowVol 1.80% -1.09% -5.31%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019443 LowVol -0.05% 18.80%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001383 LowVol -0.05% -1.38%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000488 LowVol -0.13% -1.44% -3.33%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% -34.84%
1261 OPES Opescoin OPES $0.001871 LowVol -0.05% 0.86% -11.07%
1262 TODAY TodayCoin TODAY $0.000814 LowVol -0.05% 23.27% 18.41%
1263 BIT First Bitcoin BIT $0.014400 LowVol -0.05% -8.61% 15.49%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% 12.76%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000325 LowVol -0.05% -21.11% 50.35%
1266 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068093 LowVol -0.05% 13.14% 26.87%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001627 LowVol -0.12%
1268 CYC Cycling Coin CYC $0.001220 LowVol -0.13% 21.42%
1269 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1270 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001383 LowVol -0.12% 1.11% -4.15%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045802 LowVol -0.05% -14.45% -24.89%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.12% -43.62%
1273 SHA SHACoin SHA $0.000407 LowVol -0.13% -25.39% -18.89%
1274 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.23% 2.11% 81.43%
1275 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.13% -1.38% 12.76%
1276 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.05% -1.38% 12.80%
1277 PRM PrismChain PRM $0.000895 LowVol -0.13% -9.60% 3.05%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011390 LowVol -0.05% -0.21%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.000732 LowVol -0.05% -31.73%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217132 LowVol -0.12% -1.87% 16.21%
1281 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.12% -1.38% 12.76%
1282 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.05% -24.83%
1283 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol -0.03% -92.87% -75.99%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000150 LowVol -0.03% 16.38%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 11.93%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 11.72%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.75%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 216.17%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 1.83%
1290 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.04%
1291 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.77%
1292 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -1.36% -24.85%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 30.21%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.84%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol -1.54% -5.51%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.62%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.66% 20.91%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.35%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1301 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1302 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.13% 5.09%
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.77%
1304 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -0.36% -1.69%
1305 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol 0.40% -4.52%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.92%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.40%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.18%
1311 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.00% -89.70% -78.73%
1312 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 0.49% 14.03%
1313 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -0.42% 64.95%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080 10.49%
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -3.13% -58.03%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi