Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8232.12 trên tổng giá trị $137,435,860,809

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $365.56 trên tổng giá trị $35,051,829,494

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1288.74 trên tổng giá trị $21,671,596,823

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235342 trên tổng giá trị $9,089,583,568

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $556.86 trên tổng giá trị $4,290,018,384

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 634.71% trong 1h qua

    + Đồng HGT HelloGold (HGT) đang có giá hiện tại $0.009103 trên tổng giá trị $2,394,307 đã biến động tăng 61.88% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.024704 trên tổng giá trị $149,334 đã biến động tăng 50.54% trong 1h qua

    + Đồng CCM100 CCMiner (CCM100) đang có giá hiện tại $0.002240 trên tổng giá trị $7,529 đã biến động tăng 49.83% trong 1h qua

    + Đồng CRM Cream (CRM) đang có giá hiện tại $0.006537 trên tổng giá trị $292,622 đã biến động tăng 40.00% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000669 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1517.99% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045734 trên tổng giá trị đã biến động tăng 940.06% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007897 trên tổng giá trị đã biến động tăng 848.46% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.005429 trên tổng giá trị $271,461 đã biến động tăng 570.46% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017850 trên tổng giá trị đã biến động tăng 383.32% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5799.50% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.065384 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1076.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $20,184,006 đã biến động tăng 908.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.148546 trên tổng giá trị $656,659 đã biến động tăng 572.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.115258 trên tổng giá trị $1,152,580 đã biến động tăng 560.90% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRYPT CryptCoin CRYPT $986,917 $0.162758 6,063,710 LowVol -1.93% -8.33%
702 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -1.49% 18.83%
703 LNK Link Platform LNK $877,642 $18.48 47,503 LowVol -46.48% -58.22% -18.08%
704 SHORTY Shorty SHORTY $856,411 $0.008564 100,000,000 LowVol 0.42% -6.41% 18.61%
705 ANC Anoncoin ANC $818,512 $0.387862 2,110,317 LowVol 0.42% 1.61% 3.83%
706 NET NetCoin NET $738,398 $0.000938 787,126,712 LowVol -0.25% -0.21% 20.79%
707 XGR GoldReserve XGR $722,561 $0.042079 17,171,382 LowVol 0.42% -12.38% 141.23%
708 CDN Canada eCoin CDN $718,596 $0.007377 97,415,544 LowVol -2.12% 16.78% 19.38%
709 METAL MetalCoin METAL $715,810 $0.009305 76,925,527 LowVol 0.36% -11.22%
710 XFT Footy Cash XFT $692,522 $0.152342 4,545,840 LowVol -2.19% -3.61% 23.40%
711 STRC StarCredits STRC $691,839 $0.153742 4,500,000 LowVol 0.36% 4.36% 25.25%
712 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -1.93% -15.78%
713 MAX MaxCoin MAX $652,695 $0.010705 60,970,493 LowVol 0.42% 7.12% 20.63%
714 RIYA Etheriya RIYA $651,578 $0.411992 1,581,531 LowVol 0.42% 6.16% 46.09%
715 IFLT InflationCoin IFLT $641,639 $0.000019 33,012,932,137 LowVol -15.27% -49.23% 36.57%
716 TALK BTCtalkcoin TALK $578,830 $0.008865 65,290,635 LowVol 1.56% 11.02% -12.05%
717 SAC SACoin SAC $577,470 $0.082347 7,012,630 LowVol 0.36% 11.23% 2.27%
718 SMC SmartCoin SMC $576,872 $0.024543 23,504,053 LowVol -10.26% -28.16% 65.95%
719 HBN HoboNickels HBN $575,152 $0.009635 59,696,358 LowVol 0.42% -1.35% -0.62%
720 UFO UFO Coin UFO $573,379 $0.000165 3,481,478,762 LowVol 0.42% -1.01% -24.10%
721 TAG TagCoin TAG $572,096 $0.096645 5,919,546 LowVol 0.42% -13.18% 28.25%
722 NOBL NobleCoin NOBL $571,897 $0.000247 2,313,291,480 LowVol 0.41% 48.59% 32.25%
723 ITI iTicoin ITI $571,530 $17.86 32,000 LowVol 0.09% -11.75% 12.80%
724 USC Ultimate Secu… USC $555,326 $0.053690 10,343,113 LowVol 0.41% 0.80% -6.16%
725 SDC ShadowCash SDC $551,876 $0.082430 6,695,133 LowVol 0.36% -23.08%
726 BTSR BTSR BTSR $516,211 $0.157177 3,284,266 LowVol 0.33% -0.22% 18.41%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $508,972 $0.093763 5,428,300 LowVol 0.36% 20.65% 21.67%
728 BITS Bitstar BITS $490,320 $0.021245 23,079,737 LowVol 0.36% -12.19% -17.77%
729 KOBO Kobocoin KOBO $490,196 $0.019846 24,700,248 LowVol 0.36% -18.05% -10.51%
730 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.27% 1.14%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $469,207 $0.109679 4,278,000 LowVol 0.38% 232.57%
732 TROLL Trollcoin TROLL $465,562 $0.000824 564,906,359 LowVol 0.80% 10.07% 5.13%
733 ROC Rasputin Onli… ROC $454,743 $0.419651 1,083,622 LowVol 0.38% 13.70% 85.57%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 12.41%
735 FNC FinCoin FNC $424,209 $0.032939 12,878,667 LowVol -2.80% -4.59% -36.51%
736 FXE FuturXe FXE $407,344 $1.73 235,421 LowVol -3.68% -12.27% -7.11%
737 FC2 FuelCoin FC2 $393,297 $0.003870 101,618,606 LowVol 12.31% 20.58% 15.94%
738 JET Jetcoin JET $392,051 $0.081212 4,827,498 LowVol 0.39% 41.69% 14.75%
739 DEM Deutsche eMark DEM $390,214 $0.014040 27,793,416 LowVol -1.00% 0.25% 10.34%
740 VAL Valorbit VAL $388,386 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 14.56%
741 GAIA GAIA GAIA $374,892 $0.015555 24,101,381 LowVol 35.52% 56.98% -0.47%
742 CFT CryptoForecast CFT $363,567 $0.007904 46,000,000 LowVol 0.43% 14.12% -4.34%
743 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,778 $1.13 313,028 LowVol 0.43% -1.78% -16.09%
744 GOOD Goodomy GOOD $347,578 $0.000788 441,349,000 LowVol 11.40% 26.84% 82.12%
745 PXC Phoenixcoin PXC $344,200 $0.005542 62,101,878 LowVol 0.50% -1.89% -17.97%
746 ICN iCoin ICN $336,265 $0.011529 29,167,894 LowVol 0.36% -6.36% 16.82%
747 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.87% 14.81%
748 OHM OHM OHM $333,195 $0.011276 29,549,066 LowVol 19.14%
749 DAXX DaxxCoin DAXX $325,706 $0.000657 495,840,250 LowVol 0.01% -17.98% -6.29%
750 PIGGY Piggycoin PIGGY $325,527 $0.000669 486,287,256 LowVol -15.91% -4.46% -33.15%
751 SLG Sterlingcoin SLG $323,047 $0.076830 4,204,708 LowVol 0.36% -6.87% -9.04%
752 UNI Universe UNI $314,004 $0.029645 10,592,135 LowVol 0.36% -8.62% 21.61%
753 V Version V $313,312 $0.000671 466,623,050 LowVol 0.48% -24.91% -25.26%
754 AU AurumCoin AU $307,857 $1.04 296,216 LowVol 0.36% -0.62% 1.16%
755 BTWTY Bit20 BTWTY $296,240 $291,575 1.016 LowVol -3.87% 24.19% 40.11%
756 BRIT BritCoin BRIT $290,669 $0.013667 21,268,092 LowVol 0.41% 6.68% -38.07%
757 Q2C QubitCoin Q2C $286,103 $0.001153 248,168,163 LowVol 0.41% 15.49% 15.31%
758 GUN Guncoin GUN $282,630 $0.001442 195,983,428 LowVol 4.01% 1.70% 16.47%
759 OPAL Opal OPAL $281,706 $0.018603 15,143,349 LowVol 0.58% 3.66% -5.17%
760 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.43% 17.35%
761 NEWB Newbium NEWB $271,461 $0.005429 50,000,000 LowVol 0.39% 570.46% -7.01%
762 XJO Joulecoin XJO $269,681 $0.007856 34,326,528 LowVol 0.47% -0.53% 5.56%
763 WAY WayGuide WAY $263,618 $0.002635 100,040,708 LowVol 0.42%
764 ICE iDice ICE $261,520 $0.166466 1,571,013 LowVol 0.32% -8.22% -9.88%
765 TIT Titcoin TIT $252,684 $0.005064 49,898,202 LowVol 1.21% -1.29% 10.92%
766 J Joincoin J $246,135 $0.100529 2,448,402 LowVol -0.84% -5.12% -4.90%
767 DVC Devcoin DVC $245,349 $0.000016 15,120,707,500 LowVol 12.46% 15.91% 13.13%
768 SPEX SproutsExtreme SPEX $236,057 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.42%
769 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,399 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -8.00% -8.41% -4.38%
770 XPTX PlatinumBAR XPTX $232,175 $0.591341 392,624 LowVol 0.42% -0.22% -6.68%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $226,183 $0.001805 125,279,775 LowVol 0.47% -1.64% -0.88%
772 STV Sativacoin STV $223,565 $0.031551 7,085,930 LowVol 3.60% 114.29% 129.80%
773 KED Darsek KED $223,071 $0.016525 13,499,314 LowVol -2.70% 14.17% 43.10%
774 BIGUP BigUp BIGUP $214,261 $0.000101 2,115,948,814 LowVol 3.27% 14.21% 18.39%
775 TTC TittieCoin TTC $211,679 $0.000168 1,259,816,434 LowVol 1.42% 12.97% 42.59%
776 PR Prototanium PR $210,923 $1.08 195,810 LowVol 0.42% 21.34% 7.25%
777 NYAN Nyancoin NYAN $210,883 $0.000664 317,801,918 LowVol -3.62% -11.43% -14.66%
778 XPY PayCoin XPY $210,452 $0.017803 11,821,413 LowVol 0.33% -2.17% 39.31%
779 BUN BunnyCoin BUN $209,977 $0.000002 102,274,195,246 LowVol 6.39% 2.96% 20.45%
780 FLT FlutterCoin FLT $209,699 $0.000651 322,214,524 LowVol 2.16% -27.42% 3.45%
781 LOT LottoCoin LOT $208,855 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 1.25% 6.22% 19.93%
782 FLY Flycoin FLY $208,658 $0.989813 210,806 LowVol 0.34%
783 CHESS ChessCoin CHESS $206,823 $0.003828 54,032,769 LowVol 6.15% -5.43% 25.70%
784 LANA LanaCoin LANA $205,848 $0.000247 833,611,733 LowVol 0.48% -7.81% -8.66%
785 TRK Truckcoin TRK $203,260 $0.001318 154,270,846 LowVol 0.42% 3.14% -16.57%
786 CORG CorgiCoin CORG $203,089 $0.000162 1,251,855,418 LowVol 0.56% 94.27% 46.26%
787 CUBE DigiCube CUBE $200,032 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.42% -1.01% 15.21%
788 8BIT 8Bit 8BIT $194,321 $0.166883 1,164,415 LowVol 0.88% -4.41% -16.11%
789 BOLI Bolivarcoin BOLI $191,118 $0.023152 8,254,950 LowVol 0.64% 6.26% 13.56%
790 888 OctoCoin 888 $190,273 $0.003787 50,237,100 LowVol 0.66% -9.67% 89.99%
791 KAYI Kayicoin KAYI $189,126 $0.000665 284,208,148 LowVol 0.73% -9.77% -5.24%
792 CTO Crypto CTO $188,284 $0.015646 12,034,027 LowVol 0.36% 2.78% 41.22%
793 UNIC UniCoin UNIC $182,236 $0.061492 2,963,571 LowVol 0.77% 0.31% 19.86%
794 ECA Electra ECA $180,680 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 1.49% 8.19% -62.21%
795 KUSH KushCoin KUSH $180,162 $0.033084 5,445,524 LowVol 0.44% -0.82% 4.17%
796 XPD PetroDollar XPD $178,043 $0.002782 63,993,275 LowVol 0.38% 5.11% 11.79%
797 CCN Cannacoin CCN $177,500 $0.037769 4,699,563 LowVol 5.39% 6.00% 5.08%
798 GLC GlobalCoin GLC $177,100 $0.002717 65,171,010 LowVol 0.42% -3.89% -34.45%
799 TGC Tigercoin TGC $175,671 $0.004035 43,536,800 LowVol -10.07% -13.38% 70.28%
800 XRA Ratecoin XRA $170,969 $0.001498 114,154,857 LowVol 0.47% -9.99% 21.72%
801 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
802 FRC Freicoin FRC $159,983 $0.005435 29,436,091 LowVol 0.42% -0.98% -21.18%
803 BERN BERNcash BERN $154,650 $0.002171 71,234,301 LowVol 0.42% -3.38% 33.91%
804 LTB LiteBar LTB $153,952 $0.193556 795,388 LowVol 4.12% -19.45% -47.07%
805 LEA LeaCoin LEA $153,617 $0.000493 311,765,690 LowVol 0.46% -1.08% 40.69%
806 QCN QuazarCoin QCN $149,334 $0.024704 6,044,911 LowVol 50.54% 48.49% 55.13%
807 SWING Swing SWING $149,185 $0.054881 2,718,362 LowVol 1.44% 4.60% 23.18%
808 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.32%
809 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $147,460 $0.011226 13,135,577 LowVol 0.41% -1.46% 18.75%
810 WYV Wyvern WYV $145,119 $0.084076 1,726,039 LowVol 0.36% 0.27% 31.65%
811 URC Unrealcoin URC $142,874 $0.020340 7,024,402 LowVol 0.41% 7.27% 64.53%
812 EVO Evotion EVO $142,787 $0.045209 3,158,404 LowVol 0.78% -1.69% 8.19%
813 GRT Grantcoin GRT $141,652 $0.003294 43,004,338 LowVol 0.42% -0.11% -7.20%
814 GAP Gapcoin GAP $140,972 $0.011776 11,971,406 LowVol 0.36% 6.32% 23.07%
815 EMD Emerald Crypto EMD $139,747 $0.007310 19,117,129 LowVol 2.59% 0.12% 6.97%
816 RBX Ripto Bux RBX $137,547 $0.000361 381,236,123 LowVol 0.54% -19.77% -5.23%
817 XRE RevolverCoin XRE $133,955 $0.006011 22,283,732 LowVol 0.36% -2.26% -5.13%
818 PASL Pascal Lite PASL $133,714 $0.032774 4,079,850 LowVol 0.70% 0.16% 10.53%
819 EVIL Evil Coin EVIL $133,503 $0.006351 21,020,383 LowVol 0.70% 17.22% -9.62%
820 CNNC Cannation CNNC $133,430 $0.053870 2,476,893 LowVol 0.43% -10.63% 11.42%
821 MNM Mineum MNM $126,273 $0.013381 9,436,367 LowVol 3.38% -0.09% -5.53%
822 I0C I0Coin I0C $126,224 $0.006015 20,984,608 LowVol 2.46% -38.06% -28.61%
823 SPACE SpaceCoin SPACE $126,069 $0.006051 20,834,953 LowVol 0.44% -12.36% 20.82%
824 MOJO MojoCoin MOJO $124,388 $0.010255 12,129,372 LowVol 0.42% 7.17% 4.67%
825 SLING Sling SLING $123,563 $0.115039 1,074,095 LowVol 0.42% -1.01% 18.50%
826 UNITS GameUnits UNITS $114,603 $0.032999 3,472,983 LowVol 0.04% 24.11% 77.15%
827 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.41% 12.38%
828 HMP HempCoin HMP $111,716 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.36% -1.01% 15.19%
829 MRJA GanjaCoin MRJA $109,981 $0.024704 4,451,920 LowVol 0.41% -5.71% -33.64%
830 YAC Yacoin YAC $109,131 $0.000912 119,689,781 LowVol -0.33% -14.11%
831 CAP Bottlecaps CAP $104,389 $0.000514 202,969,111 LowVol
832 FIRE Firecoin FIRE $103,229 $1.05 98,412 LowVol -1.49%
833 GTC Global Tour Coin GTC $100,907 $0.003376 29,887,402 LowVol -17.66% -6.34% -20.14%
834 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.33% 34.88%
835 PHS Philosopher S… PHS $99,548 $0.016552 6,014,340 LowVol 0.42% -30.30% -15.35%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.41% 47.27%
837 COXST CoExistCoin COXST $97,396 $0.003594 27,100,000 LowVol 1.72% 20.50% 138.78%
838 DRXNE DROXNE DRXNE $96,935 $0.001553 62,435,770 LowVol 0.79% -7.41% -3.74%
839 AMMO Ammo Rewards AMMO $96,072 $0.001235 77,777,777 LowVol 0.42% -1.01% 5.84%
840 DLC Dollarcoin DLC $95,239 $0.010458 9,106,714 LowVol 0.41% 0.58% 16.10%
841 ARI Aricoin ARI $93,874 $0.000669 140,262,505 LowVol 0.93% -0.25% 17.21%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,720 $0.118168 793,108 LowVol 0.42% 47.21% 104.46%
843 CAT Catcoin CAT $93,398 $0.015152 6,164,100 LowVol 2.08% -1.47% 8.60%
844 CON PayCon CON $93,277 $0.004048 23,042,604 LowVol 1.20% 10.49% 15.09%
845 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.25% -49.11%
846 GP GoldPieces GP $91,964 $0.075371 1,220,161 LowVol 0.34% -1.69% 7.35%
847 HAL Halcyon HAL $91,251 $0.017375 5,251,743 LowVol -7.53% -1.01% 12.67%
848 BTQ BitQuark BTQ $89,420 $0.009964 8,974,334 LowVol 0.34% -3.09% 29.10%
849 PIE PIECoin PIE $89,017 $0.004200 21,196,069 LowVol 0.42% -12.96% -37.40%
850 ATX Artex Coin ATX $88,238 $0.004698 18,781,750 LowVol 0.41% 47.12% 0.95%
851 MARS Marscoin MARS $86,162 $0.003047 28,279,074 LowVol 0.53% 23.61% 18.30%
852 C2 Coin2.1 C2 $83,586 $0.000836 99,976,323 LowVol -7.32% -9.59% -21.12%
853 QTL Quatloo QTL $78,462 $0.010165 7,718,883 LowVol 0.37% -16.48% -14.14%
854 ARG Argentum ARG $76,989 $0.009065 8,493,391 LowVol 0.39% -2.68% 8.89%
855 GPU GPU Coin GPU $76,674 $0.001894 40,477,042 LowVol 9.96% 13.61% 26.42%
856 JWL Jewels JWL $76,447 $0.003788 20,181,636 LowVol 0.36% 26.49% 71.00%
857 SLM Slimcoin SLM $76,263 $0.005106 14,937,439 LowVol 0.42% -1.97% 19.05%
858 NEVA NevaCoin NEVA $75,724 $0.031349 2,415,490 LowVol 0.42% -3.95% 18.95%
859 REE ReeCoin REE $75,680 $0.000030 2,560,000,000 LowVol 0.47% -31.13% -43.90%
860 PXI Prime-XI PXI $75,135 $0.004264 17,619,435 LowVol 0.38% -2.75% -9.53%
861 MCRN MACRON MCRN $73,916 $0.000184 401,421,401 LowVol 0.42% -11.17% 79.35%
862 SOON SoonCoin SOON $72,031 $0.005780 12,462,620 LowVol 3.03% 4.52% 22.50%
863 FLAX Flaxscript FLAX $70,568 $0.012641 5,582,352 LowVol 1.26% -2.71% -37.13%
864 CRX Chronos CRX $70,534 $0.000957 73,729,962 LowVol 1.66% 14.79% -0.88%
865 SRC SecureCoin SRC $70,028 $0.008568 8,172,816 LowVol 0.45% -0.96% 67.52%
866 MEOW Kittehcoin MEOW $69,233 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 1.36% 0.90% 18.32%
867 611 SixEleven 611 $67,845 $0.157843 429,827 LowVol 0.30% 8.61% 10.16%
868 IMS Independent M… IMS $66,526 $0.012391 5,368,934 LowVol 0.45% -39.25% 5.39%
869 ALL Allion ALL $65,136 $0.010507 6,199,359 LowVol 1.00% -27.92% 21.33%
870 MST MustangCoin MST $64,988 $0.103099 630,343 LowVol 0.36% -0.07% 13.78%
871 BAS BitAsean BAS $64,114 $0.012823 5,000,000 LowVol 0.38% -4.68% -21.69%
872 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,280 $0.011575 5,467,075 LowVol -2.33% -2.55% -24.45%
873 SPT Spots SPT $63,274 $0.002824 22,406,021 LowVol -1.22% 4.81% 5.32%
874 CF Californium CF $62,884 $0.026186 2,401,401 LowVol 0.41% 4.66%
875 BLC Blakecoin BLC $61,547 $0.004070 15,122,697 LowVol -4.35% -31.80% -38.70%
876 RPC RonPaulCoin RPC $60,932 $0.068591 888,340 LowVol -1.42% -16.41% 28.85%
877 MAR Marijuanacoin MAR $60,596 $0.041495 1,460,311 LowVol 1.33% -5.43% -8.83%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,568 $0.000659 90,421,856 LowVol 0.42% -12.09% -32.05%
879 XCRE Creatio XCRE $59,038 $0.002877 20,520,514 LowVol 0.42% -3.59% 1.05%
880 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -2.02%
881 SCRT SecretCoin SCRT $58,153 $0.013752 4,228,672 LowVol 0.42% -0.38% 17.96%
882 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.88% -6.00%
883 PHO Photon PHO $57,778 $0.000003 20,298,157,645 LowVol 0.49% -0.78% 33.85%
884 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,484 $0.002306 24,931,054 LowVol 0.42% -3.31% -6.93%
885 GCC GuccioneCoin GCC $55,125 $0.002717 20,285,537 LowVol 0.42% 12.64% 38.12%
886 POP PopularCoin POP $53,198 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 2.94% 0.39% 18.65%
887 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -1.93% -61.12%
888 BITZ Bitz BITZ $52,462 $0.026351 1,990,891 LowVol 0.41% -0.70% 12.28%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $52,445 $0.008399 6,243,840 LowVol 0.42% 7.42% 36.75%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $52,291 $0.010458 5,000,000 LowVol 0.41% -19.18% 8.07%
891 KIC KibiCoin KIC $52,036 $0.003540 14,701,000 LowVol -20.44% -29.67% -84.20%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -2.09%
893 URO Uro URO $50,306 $0.041668 1,207,310 LowVol 0.42% -1.01% 31.27%
894 JIN Jin Coin JIN $50,282 $0.005106 9,848,485 LowVol 0.39% -43.17% 5.03%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,437 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.42% -1.01% 10.53%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,250 $0.015809 3,115,258 LowVol 0.36% -26.03% 7.06%
897 EREAL eREAL EREAL $48,875 $0.000730 66,909,634 LowVol 6.51% 34.98% 50.76%
898 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -2.11% 29.75%
899 DBTC Debitcoin DBTC $46,649 $0.002592 17,999,624 LowVol 0.42% -2.64% 4.06%
900 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,953 $0.000576 79,719,140 LowVol 0.42% -13.36% -10.41%
902 XBTS Beatcoin XBTS $45,877 $0.030089 1,524,686 LowVol 15.04% -29.75% -0.25%
903 WORM HealthyWormCoin WORM $45,756 $0.000412 111,128,952 LowVol 0.36% -17.51% -4.01%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $44,887 $0.004447 10,094,424 LowVol 0.36% -1.01% 11.65%
905 BIP BipCoin BIP $43,815 $0.026926 1,627,261 LowVol 0.42% -1.01% 8.35%
906 JOBS JobsCoin JOBS $43,652 $0.000412 106,019,270 LowVol 0.41% -17.51% -40.48%
907 NRO Neuro NRO $43,575 $0.001235 35,277,058 LowVol 0.42% -7.19% 6.52%
908 PLNC PLNcoin PLNC $42,218 $0.002470 17,089,600 LowVol 0.42% 41.42% 72.73%
909 DRS Digital Rupees DRS $42,063 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.42% -1.01% -39.59%
910 SFC Solarflarecoin SFC $41,921 $0.002977 14,083,450 LowVol 3.34% -24.32% -13.45%
911 CASH Cashcoin CASH $41,714 $0.000906 46,051,347 LowVol 0.42% -0.98% -2.53%
912 MND MindCoin MND $41,327 $0.003294 12,546,625 LowVol 0.42% 7.02% 15.48%
913 FLVR FlavorCoin FLVR $41,302 $0.001976 20,898,106 LowVol 0.41% -4.97%
914 $$$ Money $$$ $40,982 $0.000893 45,887,218 LowVol -22.41% -6.62% -10.35%
915 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.46% 91.06%
916 SOIL SOILcoin SOIL $40,819 $0.007159 5,702,048 LowVol 0.54% 11.15% 11.60%
917 BSC BowsCoin BSC $40,676 $0.007329 5,550,102 LowVol 0.36% -0.98% 36.18%
918 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
919 PRX Printerium PRX $38,939 $0.003294 11,821,728 LowVol 0.36% 163.98% 39.89%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -4.00% 24.89%
921 COAL BitCoal COAL $37,056 $0.008235 4,500,000 LowVol 10.35% 11.23% 2.25%
922 GBT GameBet Coin GBT $36,770 $0.001729 21,262,780 LowVol 0.42% 11.87% 61.27%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.26%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,504 $0.004297 8,030,000 LowVol -3.39% -20.63% -93.37%
925 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.62%
926 ACP AnarchistsPrime ACP $33,369 $0.007593 4,394,874 LowVol 0.36% -15.49% 22.93%
927 ORLY Orlycoin ORLY $33,195 $0.000906 36,646,779 LowVol 0.41% -0.98% 5.78%
928 300 300 Token 300 $32,609 $108.70 300 LowVol 0.42% -23.14% -37.27%
929 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -2.18% 18.05%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 36.45%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,533 $0.001557 20,251,896 LowVol -7.33% 1.79% -16.72%
932 CRT CRTCoin CRT $31,333 $0.395266 79,270 LowVol 0.36% -1.01% 15.19%
933 LTCR Litecred LTCR $29,870 $0.000988 30,227,750 LowVol 0.42% 18.79% -19.14%
934 EGO EGO EGO $29,645 $0.000494 60,000,001 LowVol 0.42% -1.01%
935 RBT Rimbit RBT $29,189 $0.000253 115,499,623 LowVol 0.71% -27.56% -37.07%
936 SH Shilling SH $29,011 $0.000741 39,144,425 LowVol 0.41% -81.28% -85.23%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 30.44%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.46% 10.40%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $27,885 $0.000046 608,557,394 LowVol 2.88% 17.66% 54.98%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,488 $0.000329 83,450,403 LowVol 0.42% -0.83% 91.07%
941 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,139
942 KNC KingN Coin KNC $26,451 $13.18 2,008 LowVol 0.36% -6.53%
943 DPAY DPAY DPAY $26,200 $0.000329 79,541,001 LowVol 0.42% 54.22%
944 UET Useless Ether… UET $26,071 $0.006574 3,965,716 LowVol 20.42% 4.78% 9.61%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 BOAT Doubloon BOAT $24,852 $0.001340 18,547,845 LowVol 0.10% -21.44% -64.30%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,736 $0.007419 3,334,027 LowVol 0.43% -14.13% 14.64%
948 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.45%
949 ICON Iconic ICON $24,070 $0.040597 592,894 LowVol 0.36% -2.42% -5.04%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,000 $0.026845 894,026 LowVol 0.42% -1.01% 42.47%
951 LIR LetItRide LIR $23,886 $0.000659 36,258,339 LowVol 0.41% 31.88%
952 CESC CryptoEscudo CESC $23,733 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.42% -1.01% -41.37%
953 ERY Eryllium ERY $23,603 $0.004596 5,135,186 LowVol 0.35% -5.44% -39.47%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,057 $0.000329 70,000,000 LowVol 0.42% -20.81% -13.86%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,728 $0.004706 4,829,945 LowVol 0.48% -21.22% -15.45%
956 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.39% 3.00%
957 BQC BBQCoin BQC $22,618 $0.000446 50,765,854 LowVol 0.45% 7.15% -12.25%
958 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 26.50%
959 MTM MTMGaming MTM $21,935 $0.007312 2,999,967 LowVol -0.18% 27.74% -48.89%
960 HVCO High Voltage HVCO $20,917 $0.013999 1,494,171 LowVol 0.41% 6.71% 65.04%
961 MILO MiloCoin MILO $20,908 $0.001938 10,789,954 LowVol 0.73% -9.54% -6.14%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 0.45% -6.55%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -5.73%
964 SONG SongCoin SONG $20,145 $0.000619 32,565,300 LowVol 5.23% 7.26% -30.62%
965 VPRC VapersCoin VPRC $20,034 $0.000026 780,124,964 LowVol -2.98% 6.25% 91.38%
966 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 34.04%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,428 $0.025775 753,776 LowVol 0.42% -2.87% 16.38%
968 CNC CHNCoin CNC $19,421 $0.000412 47,169,167 LowVol 1.05% 8.77% 10.91%
969 LUNA Luna Coin LUNA $19,306 $0.012009 1,607,602 LowVol -14.15% -7.70% 0.62%
970 SOCC SocialCoin SOCC $19,273 $0.013917 1,384,879 LowVol 0.41% 20.86% 17.15%
971 VRS Veros VRS $18,935 $0.000039 486,609,040 LowVol 0.54% -41.96% 68.63%
972 TRADE Tradecoin TRADE $18,429 $0.002470 7,459,750 LowVol 0.42% -4.12% 125.61%
973 BIOB BioBar BIOB $17,578 $0.019846 885,756 LowVol 0.41% -1.81% 38.22%
974 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 77.20%
975 RIDE Ride My Car RIDE $16,680 $0.000165 101,276,976 LowVol 0.42% -34.01% -23.21%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $15,570 $0.000494 31,512,613 LowVol 0.42% -1.01% 38.23%
977 DAS DAS DAS $15,119 $0.005764 2,622,886 LowVol -18.79% -39.12% -58.86%
978 BNX BnrtxCoin BNX $15,115 $0.000576 26,240,001 LowVol 17.03% 15.14% 0.76%
979 IMX Impact IMX $15,030 $0.000137 109,509,033 LowVol -12.14% -43.53% -13.67%
980 PX PX PX $14,915 $0.000157 95,131,218 LowVol 1.98% -5.76% 19.04%
981 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
982 WBB Wild Beast Block WBB $12,405 $0.075391 164,541 LowVol 0.36% -33.18% -38.31%
983 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.64%
984 ELS Elysium ELS $11,543 $0.002882 4,005,012 LowVol -1.59% -1.01% 112.19%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,296 $0.001565 7,219,893 LowVol 0.41% -14.50% -26.15%
987 VTA Virtacoin VTA $11,080 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.48% 0.50% 167.12%
988 MGM Magnum MGM $9,697 $0.002470 3,925,146 LowVol 0.42% -1.01% -6.60%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,518 $0.005695 1,671,379 LowVol -0.26% 1.70% -5.98%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,086 $0.002965 3,064,800 LowVol 0.42% 1.82% 139.74%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 14.27%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,047 $0.000247 32,571,945 LowVol 0.42% -23.65% -46.05%
993 NODC NodeCoin NODC $7,602 $0.004529 1,678,439 LowVol 0.42% 6.72%
994 ARGUS Argus ARGUS $7,574 $0.006596 1,148,324 LowVol -1.62% 6.80% -0.63%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,529 $0.002240 3,360,417 LowVol 49.83% 64.24% 54.39%
996 GEERT GeertCoin GEERT $7,519 $0.001477 5,091,200 LowVol 0.22% 0.59% -42.99%
997 CONX Concoin CONX $7,109 $0.009552 744,266 LowVol 0.42% -1.01% -0.28%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,721 $0.000651 10,324,802 LowVol 6.92% 17.65% -42.43%
999 JS JavaScript Token JS $6,334 $0.000793 7,991,996 LowVol 0.38% 1.29% -0.85%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.21% -56.63%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,166 $0.000576 8,969,822 LowVol 0.36% 8.38% 14.64%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 0.54% 20.05%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,866 $0.020454 189,021 LowVol -1.65% 14.45%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,923 $0.002923 1,000,000 LowVol -0.18% 1.70% 117.17%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,801 $0.013222 211,827 LowVol -0.21% 1.70% 7.54%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,723 $0.001976 1,377,917 LowVol 0.41% -7.82% -10.22%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,147 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 3.62% 17.04% -38.10%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,506 $0.001191 1,264,511 LowVol -14.54% -8.37% 221.91%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -3.28% 6.55%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $960 $0.000165 5,826,388 LowVol 0.41% -46.42% -23.21%
1012 ULA Ulatech ULA $871 $0.005173 168,286 LowVol 0.42% -63.65% -14.40%
1013 ABN Abncoin ABN $786 $0.011611 67,700 LowVol 0.42% 2.40% 39.46%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.20% 15.16%
1015 DMB Digital Money… DMB $533 $0.001266 421,300 LowVol 0.41% -2.28% -10.29%
1016 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.49%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 3.05% 7.49%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.34% 47.47%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,624 LowVol 0.42% -1.01% 15.19%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $241.87 $157,984,000 0.90% -4.00% 49.40%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.144376 $59,394,700 3.21% 35.75%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.48 $21,368,500 -11.44% 27.79% 197.96%
1023 REC Regalcoin REC $46.13 $6,806,270 -0.96% 11.29% -17.09%
1024 QASH QASH QASH $0.427446 $6,641,390 -0.79%
1025 NULS Nuls NULS $0.662144 $3,215,780 -2.20% -11.34% -14.79%
1026 BTE BitSerial BTE $5.88 $2,773,970 3.29% 28.48%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,389,960 0.05% 0.26% 19.86%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,638,870 0.04% 0.38% 19.62%
1029 INK Ink INK $0.173471 $1,557,380 4.86% -49.51%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.88 $1,334,870 -0.66% -2.14% 236.01%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $5.17 $1,034,990 -3.35% -14.51%
1032 BT2 BT2 [CST] BT2 $96.06 $1,020,400 -7.59% -12.49% -44.38%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $258.40 $899,060 0.00% 5.55% 2.24%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057234 $805,365 0.19% -6.58% -3.27%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.81 $801,897 5.70% 114.37% 116.73%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.89 $765,887 1.30% 0.10% -1.82%
1037 INF InfChain INF $0.009552 $647,944 0.42%
1038 ETN Electroneum ETN $0.029364 $565,005 2.65% 2.97% -19.63%
1039 WC WINCOIN WC $1.91 $522,943 0.27% -0.85%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $41.17 $520,286 -2.75% -6.07% 20.54%
1041 THS TechShares THS $1.12 $496,684 0.33% 8.36% 0.55%
1042 BT1 BT1 [CST] BT1 $8108.24 $462,584 0.32% -0.27% 18.82%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.048339 $451,231 1.51% -6.72% -18.33%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.90 $399,446 0.82% 7.96% 17.06%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.88 $397,310 0.36%
1046 TSL Energo TSL $0.033990 $363,500 2.78%
1047 SISA SISA SISA $0.019776 $332,338 8.75% -40.70%
1048 BOT Bodhi BOT $0.522773 $325,118 3.68% -6.70%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.005106 $317,887 -7.67% -23.97% -33.23%
1050 EAG EA Coin EAG $4.28 $156,022 2.00% -19.81%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.102664 $150,452 0.57% 3.64% -62.84%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11184.60 $149,846 -0.71% 5.35% 26.15%
1053 LLT LLToken LLT $0.326266 $127,703 0.75% -4.03% 16.66%
1054 UGT UG Token UGT $0.339679 $123,560 -2.75% -1.29% 1.82%
1055 XCPO Copico XCPO $0.033515 $120,178 0.13% 32.97%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188573 $114,621 0.54% 0.14% -2.56%
1057 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020463 $97,864 0.35% -4.01%
1058 BPL Blockpool BPL $0.194262 $94,813 -0.84% 12.50% -4.39%
1059 GBG Golos Gold GBG $0.101838 $83,293 -0.92% 3.91% 3.37%
1060 TER TerraNova TER $2.47 $79,204 -4.14% -21.65% -27.12%
1061 VASH VPNCoin VASH $0.005023 $73,726 0.34% 4.46% 10.32%
1062 GMT Mercury Protocol GMT $0.046696 $72,730 8.73% 23.80% 2.44%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.693610 $71,900 0.42% -0.47% -7.31%
1064 PHR Phore PHR $0.411728 $69,721 6.71% 17.64% 45.81%
1065 AKY Akuya Coin AKY $0.493424 $65,984 1.43% -23.60% -50.98%
1066 BSR BitSoar BSR $0.161400 $60,138 0.42% -1.08% 16.98%
1067 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051132 $57,827 0.38% -7.64% 18.37%
1068 DSR Desire DSR $0.201872 $56,367 -11.28% -23.60% -58.40%
1069 AION Aion AION $0.746057 $54,839 -2.62% -15.36% -9.35%
1070 MSD MSD MSD $0.013507 $44,132 0.36% -1.79% 20.25%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.168178 $40,799 0.37% -3.13% 21.13%
1072 COR CORION COR $0.930475 $35,950 -0.89% -2.99% 26.52%
1073 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000411 $35,085 0.52% -2.10% 32.77%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050389 $31,565 -2.25% 46.86%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.060364 $30,011 0.35% -1.94%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.46 $29,880 2.59% 11.61%
1077 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $27,596 0.00% 0.89% -3.61%
1078 PAYX Paypex PAYX $0.141710 $25,678 5.33% -1.44%
1079 ICX ICON ICX $0.961351 $25,331 -4.94% -5.14% -4.11%
1080 MCR Macro MCR $3.01 $23,210 0.42% -12.46% 40.32%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002231 $18,562 4.92% -31.30% -60.49%
1082 MGC MergeCoin MGC $0.012599 $16,859 0.36%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.30 $16,717 0.42% -1.06%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $14,108 0.30% 6.62%
1085 STEX STEX STEX $0.252066 $13,862 0.27% 6.34% 85.15%
1086 VIU Viuly VIU $0.002803 $12,575 0.58% -0.65%
1087 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001450 $12,365 7.78% -10.43% -97.00%
1088 IPY Infinity Pay IPY $0.001096 $11,614 0.38% -94.42%
1089 MKR Maker MKR $303.14 $11,557 -15.41% 5.61%
1090 PLC PlusCoin PLC $0.000730 $11,492 5.63% 16.11%
1091 BLX Blockchain Index BLX $2.23 $11,307 -7.22% 7.03% 19.29%
1092 AERM Aerium AERM $1.83 $10,036 1.71% 16.61%
1093 TCOIN T-coin TCOIN $0.000214 $9,463 -12.95% -10.59% -2.83%
1094 EVR Everus EVR $4.10 $9,332 0.42% 1.29% -0.01%
1095 CCT Crystal Clear CCT $0.259643 $9,243 8.93% 52.89% -43.62%
1096 XID International… XID $0.005929 $8,906 0.42% 87.56% -4.67%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017850 $8,478 9.22% 383.32% 201.64%
1098 MINEX Minex MINEX $0.057643 $8,472 0.22% 36.54% 32.63%
1099 ETT EncryptoTel [… ETT $0.080194 $7,787 -0.96% 27.41% 53.19%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003160 $7,335 22.10% 17.45% 5.41%
1101 EUSD eUSD EUSD $0.000288 $6,721 -3.44% 71.51% -63.83%
1102 PNX Phantomx PNX $0.023033 $6,718 13.66% 26.45%
1103 MGC GulfCoin MGC $0.003292 $6,629 0.41% -6.14% -11.69%
1104 OX OX Fina OX $0.000165 $6,581 12.14% -21.44% -29.90%
1105 STU bitJob STU $0.048283 $5,837 -1.13% -32.76% -51.43%
1106 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002380 $5,494 10.12% 13.70% -16.51%
1107 APC AlpaCoin APC $0.016175 $5,105 4.64% -41.86% -60.78%
1108 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000135 $5,021 4.31% -10.81% -13.48%
1109 FAP FAPcoin FAP $0.014066 $4,645 2.10% -52.24% -8.88%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.376574 $4,394 -0.01% -2.04% -7.58%
1111 BOS BOScoin BOS $1.06 $4,105 -6.86% -0.77% -16.77%
1112 SUR Suretly SUR $3.01 $4,086 0.38% 4.61% 7.58%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064807 $3,435 0.42% -2.12% 5.54%
1114 DFS DFSCoin DFS $0.009163 $3,424 10.97% 17.61% -17.99%
1115 EFYT Ergo EFYT $10.36 $3,353 0.56% 33.04% 19.03%
1116 FOR FORCE FOR $0.002700 $3,079 0.34% 14.01% -8.01%
1117 PRL Oyster Pearl PRL $0.017161 $2,995 0.38% -9.41%
1118 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.069666 $2,900 23.12% -3.64% -15.32%
1119 IQT iQuant IQT $0.162219 $2,863 0.46% 42.12% -10.57%
1120 PEC Peacecoin PEC $0.065384 $2,815 0.42% -7.93% 1076.07%
1121 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.68 $2,725 0.42% 19.69% 36.39%
1122 FBL Faceblock FBL $0.001874 $2,719 0.38% -94.19%
1123 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,504 0.38% 0.65% 3.19%
1124 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021913 $2,344 -23.79% 6.42% -83.14%
1125 CASH Cash Poker Pro CASH $0.067203 $2,302 0.35% 15.98% -4.63%
1126 DAY Chronologic DAY $3.68 $1,894 25.29% -12.56% -18.16%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.007000 $1,822 -5.16% -16.53% -24.09%
1128 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,775 -21.70% -20.50% 14.77%
1129 PRES President Trump PRES $0.003458 $1,650 0.42% -12.55% -12.72%
1130 ABC Alphabit ABC $13.97 $1,600 0.42% 12.60% 2.85%
1131 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $1,521 0.42% -1.01% -17.40%
1132 NTC Natcoin NTC $0.394243 $1,478 0.78% 55.40% -58.58%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.074378 $1,421 1.26% -2.03% -30.25%
1134 XOT Internet of T… XOT $2458.47 $1,387 0.42% -1.03% 15.07%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.182616 $1,352 0.38% 34.88% -57.78%
1136 NAMO NamoCoin NAMO $0.000090 $1,288 -40.93% -38.13% 14.76%
1137 HIGH High Gain HIGH $0.000823 $1,268 0.36% -12.65% -50.04%
1138 BTCM BTCMoon BTCM $0.001752 $1,243 1.75% 4.18% -10.51%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.007309 $1,226 0.35% -2.91% -25.64%
1140 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,134 0.42% -1.01% -18.71%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.089805 $1,068 7.27% 2.51% 41.12%
1142 GARY President Joh… GARY $0.104416 $1,060 0.41% -0.91% 16.01%
1143 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,054 0.59% -39.27% -16.33%
1144 WA WA Space WA $0.015481 $965 0.42% -10.95% 0.28%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000412 $949 0.36% -17.51% -13.49%
1146 FLASH Flash FLASH $0.004611 $948 0.42% 0.24% 0.03%
1147 MCI Musiconomi MCI $0.040926 $936 0.04% -30.43% -26.42%
1148 SND Sand Coin SND $0.670748 $909 0.38% -15.04% -14.55%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006107 $889 0.36% -20.78% -6.25%
1150 SPORT SportsCoin SPORT $0.000741 $823 0.41% 48.73%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003313 $742 -1.40% 31.95% -0.17%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.091308 $719 0.38% 48.14% -13.73%
1153 LDCN LandCoin LDCN $0.002419 $568 0.12% 54.44% 69.73%
1154 BEST BestChain BEST $0.001046 $565 -2.80% -2.03% -5.88%
1155 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 $546 0.42% -0.93% 15.20%
1156 QORA Qora QORA $0.192116 $537 0.42% 53.25% 20.07%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043613 $526 0.40% -7.22% -4.72%
1158 BSN Bastonet BSN $0.000823 $513 0.42% -21.17% -26.06%
1159 MARX MarxCoin MARX $0.000982 LowVol 1.03% 34.05% 3.16%
1160 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002323 LowVol 0.42% -6.73% -10.73%
1161 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 9.91% -66.99% -83.26%
1162 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003280 LowVol 2.95% 5.51%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.001991 LowVol 0.38% 168.31% 8.11%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000412 LowVol -17.83% -27.86% -48.07%
1165 FC Facecoin FC $0.002922 LowVol 0.35% -14.95% -38.76%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009223 LowVol 1.27% -3.29% -15.33%
1167 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol 0.43% -2.20% 12.88%
1168 INDIA India Coin INDIA $0.000247 LowVol 0.42% -1.01% -11.63%
1169 ACC AdCoin ACC $0.070218 LowVol 0.42% -18.56% -29.62%
1170 VULC Vulcano VULC $0.007856 LowVol 0.04% 14.15% -2.20%
1171 BUB Bubble BUB $0.012023 LowVol 0.42% -16.91% -73.79%
1172 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000075 LowVol -2.33% 105.71% 5799.50%
1173 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001812 LowVol 0.41% -16.15% 15.86%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.042141 LowVol -6.73% 4.74% 13.36%
1175 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.045734 LowVol 0.42% 940.06% 90.83%
1176 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000247 LowVol -12.12% -13.07% -41.16%
1177 MAGN Magnetcoin MAGN $0.453197 LowVol 1.41% 13.32% -5.63%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002800 LowVol 0.42% -11.43% -11.33%
1179 STARS StarCash Network STARS $0.211550 LowVol 0.36% -0.93% -49.73%
1180 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.42% -1.01% 14.36%
1181 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001088 LowVol 0.42% -10.18% -16.85%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.016058 LowVol 0.36% 23.49% 82.71%
1183 DMC DynamicCoin DMC $0.002715 LowVol 0.14% -3.91%
1184 CYDER Cyder CYDER $0.000329 LowVol 33.82% 31.99% -18.64%
1185 IRL IrishCoin IRL $0.002635 LowVol 3.05% 5.71% 31.67%
1186 REGA Regacoin REGA $0.002306 LowVol 0.36% -1.01% 1.91%
1187 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.42% 1.21% 524.84%
1188 PRIMU Primulon PRIMU $0.000109 LowVol 0.79% -34.31% -50.91%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003294 LowVol 0.42% 1.53% 21.36%
1190 MOTO Motocoin MOTO $0.004708 LowVol -0.53% 32.73% 0.06%
1191 PRN Protean PRN $0.000078 LowVol -2.27% 25.84% 198.04%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000741 LowVol 0.42% 27.28% -45.44%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.36% -1.01%
1194 EGOLD eGold EGOLD $0.008736 LowVol 0.01% 281.13% -19.51%
1195 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 634.71% 211.55% 116.21%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.42% -1.01% 13.46%
1197 GAY GAY Money GAY $0.014007 LowVol 0.35% -5.46% -73.64%
1198 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.42% 113.38% -16.81%
1199 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.65% -15.70% 8.39%
1200 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 8.72% -3.83% -0.54%
1201 AV AvatarCoin AV $0.025857 LowVol 0.42% -1.63% 21.36%
1202 DBG Digital Bulli… DBG $0.004941 LowVol 0.42% 2.41% 27.12%
1203 XQN Quotient XQN $0.005682 LowVol 0.41% -12.41% -5.45%
1204 10MT 10M Token 10MT $0.001315 LowVol 0.38% -16.58% -57.13%
1205 GRN Granite GRN $0.012023 LowVol 0.42% -3.59% 8.03%
1206 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.38% 97.91% -2.96%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.64 LowVol 0.42% -16.77%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012599 LowVol 0.36% -1.01% 13.70%
1209 DASHS Dashs DASHS $0.030551 LowVol 0.42% -4.36% 8.04%
1210 SYNC Sync SYNC $617.60 LowVol 0.42% 85.77% 105.30%
1211 BET BetaCoin BET $0.002244 LowVol 0.36% -8.84% -30.91%
1212 SKR Sakuracoin SKR $0.000797 LowVol -7.30% 32.14% -0.74%
1213 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.36% -0.38% 14.36%
1214 FFC FireFlyCoin FFC $0.000150 LowVol -0.13% 80.42% 109.95%
1215 TIE TIES Network TIE $0.102265 LowVol 0.38% 25.94% -29.60%
1216 DON Donationcoin DON $0.000417 LowVol 0.87% -0.02% 12.87%
1217 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.36% -0.17% -42.40%
1218 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.41% -1.01% 15.19%
1219 ELC Elacoin ELC $0.065795 LowVol 0.42% -0.68% 10.58%
1220 ASC AsicCoin ASC $0.000669 LowVol 0.49% 1517.99% 110.47%
1221 YEL Yellow Token YEL $0.002904 LowVol 0.35% 37.63% -80.36%
1222 SAK Sharkcoin SAK $0.001772 LowVol 0.44% -3.49% -4.67%
1223 GAIN UGAIN GAIN $0.001058 LowVol 0.42% -1.79% 91.79%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001400 LowVol 0.42% -4.47% -2.09%
1225 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol 0.36% -1.01% -13.48%
1226 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036558 LowVol -0.18% 17.39% 22.25%
1227 WOW Wowcoin WOW $0.000125 LowVol -13.54% -14.48% 27.80%
1228 TYC Tyrocoin TYC $0.010705 LowVol 0.42% 0.48% -65.07%
1229 SKC Skeincoin SKC $0.002717 LowVol 0.42% -11.71% -39.77%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009429 LowVol 1.19% -3.42% 29.98%
1231 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.42% -1.01% 15.21%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.38% -11.70% 15.26%
1233 TOP TopCoin TOP $0.000795 LowVol -3.06% -20.03% 58.83%
1234 ASN Aseancoin ASN $0.003459 LowVol 0.42% 110.35%
1235 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003376 LowVol 0.42% 19.81%
1236 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 0.42% -1.01% 15.20%
1237 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 0.42% -0.98% 15.21%
1238 UR UR UR $0.000417 LowVol 7.73% -23.16% -20.07%
1239 EBIT eBIT EBIT $0.000480 LowVol 0.38% -34.94% -59.30%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.41% -0.74% 6.82%
1241 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.35% -1.04% 10.10%
1242 AIB Advanced Inte… AIB $0.003634 LowVol 0.41% 19.63% 31.23%
1243 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007897 LowVol 0.36% 848.46% 160.66%
1244 HNC Huncoin HNC $0.001400 LowVol 0.42% -15.86% -23.43%
1245 BXC Bitcedi BXC $0.001279 LowVol 1.30% -0.83% -12.92%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073701 LowVol 0.42% -43.12%
1247 OMC Omicron OMC $0.092476 LowVol 0.42% -0.82%
1248 FID BITFID FID $0.082347 LowVol 0.36% -50.54% 14.52%
1249 XAU Xaucoin XAU $0.019681 LowVol 0.42% 21.28%
1250 QBC Quebecoin QBC $0.001400 LowVol 0.42% -1.01%
1251 OPES Opescoin OPES $0.001894 LowVol 0.42% 3.49%
1252 TODAY TodayCoin TODAY $0.000823 LowVol 0.41% 23.77% 21.02%
1253 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.42% -1.01% 15.19%
1254 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000329 LowVol 0.42% -20.78% 53.59%
1255 SHA SHACoin SHA $0.000412 LowVol 0.42% -0.98% -16.66%
1256 ACN Avoncoin ACN $0.000412 LowVol 0.41% -1.01% 19.23%
1257 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.41% -13.01% -22.34%
1258 HCC Happy Creator… HCC $0.000412 LowVol 0.42% -17.51% -17.72%
1259 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol 0.42% -1.01%
1260 QBT Cubits QBT $0.000795 LowVol 2.58% 19.44% 12.42%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068925 LowVol 0.42% 7.42% 38.51%
1262 DUB Dubstep DUB $0.001647 LowVol 0.42%
1263 FUTC FutCoin FUTC $0.001482 LowVol 0.36% -1.01% -33.57%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.014575 LowVol 4.80% -8.25% 13.88%
1265 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.42% -0.82% 15.24%
1266 CYC Cycling Coin CYC $0.001235 LowVol 0.42% 24.39%
1267 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1268 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046361 LowVol 0.42% -14.13% -28.66%
1269 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000247 LowVol 0.41% -42.55%
1270 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol 0.00% -79.86% 91.44%
1271 BGR Bongger BGR $0.000110 LowVol 0.49% 1.86% 81.48%
1272 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.36% -1.01% 15.19%
1273 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.42% -9.23% 4.55%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011529 LowVol 0.41%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219785 LowVol 0.36% -1.01% 18.85%
1276 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.42% -1.01% 15.19%
1277 PDG PinkDog PDG $0.000165 LowVol 0.42% -20.54%
1278 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.49% -90.74% -78.12%
1279 VGC VegasCoin VGC $0.000150 LowVol 3.64% 17.60%
1280 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 14.51%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.75%
1282 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.94%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 0.21% 255.68%
1284 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.43%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 14.66%
1286 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.28%
1287 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -2.15% -14.82%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol -3.31%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.49%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1291 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.02%
1292 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.33% -2.34%
1293 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -2.20%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 24.92%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.49% 25.30%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.59%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.79% 15.41%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 0.34%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1300 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.32% 4.93%
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 4.25%
1302 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.44% -4.28%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.15%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1305 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -3.25% 31.74%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1308 RHFC RHFCoin RHFC $0.000911 LowVol -0.49%
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -24.86%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -2.05%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.37% 13.93%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.25% 66.05%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.74%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -1.93% -57.47%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.36%

Phản hồi