Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8223.67 trên tổng giá trị $137,294,787,425

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $364.98 trên tổng giá trị $34,996,599,109

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1294.46 trên tổng giá trị $21,767,784,987

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235396 trên tổng giá trị $9,091,669,203

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $555.74 trên tổng giá trị $4,281,389,951

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 633.07% trong 1h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $4.4e-07 trên tổng giá trị $513,334 đã biến động tăng 90.56% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị $952,666 đã biến động tăng 87.64% trong 1h qua

    + Đồng HGT HelloGold (HGT) đang có giá hiện tại $0.009111 trên tổng giá trị $2,396,511 đã biến động tăng 61.78% trong 1h qua

    + Đồng CRM Cream (CRM) đang có giá hiện tại $0.006525 trên tổng giá trị $292,091 đã biến động tăng 48.79% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000669 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1515.77% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045651 trên tổng giá trị đã biến động tăng 938.01% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007883 trên tổng giá trị đã biến động tăng 846.74% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.005419 trên tổng giá trị $270,942 đã biến động tăng 563.47% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.016285 trên tổng giá trị đã biến động tăng 340.87% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5789.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.065265 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1070.33% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000045 trên tổng giá trị $20,106,009 đã biến động tăng 905.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.115097 trên tổng giá trị $1,150,970 đã biến động tăng 558.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.138359 trên tổng giá trị $611,626 đã biến động tăng 525.73% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRYPT CryptCoin CRYPT $986,917 $0.162758 6,063,710 LowVol -1.92% -8.35%
702 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -1.48% 18.94%
703 LNK Link Platform LNK $877,537 $18.47 47,503 LowVol -46.70% -57.52% -18.09%
704 SHORTY Shorty SHORTY $854,858 $0.008549 100,000,000 LowVol 0.21% -6.59% 18.35%
705 ANC Anoncoin ANC $817,085 $0.387186 2,110,317 LowVol 0.22% 0.60% 3.34%
706 NET NetCoin NET $737,917 $0.000937 787,126,712 LowVol -0.31% -0.58% 20.68%
707 XGR GoldReserve XGR $721,251 $0.042003 17,171,382 LowVol 0.21% -12.80% 140.73%
708 CDN Canada eCoin CDN $717,688 $0.007367 97,415,544 LowVol -2.29% 16.38% 19.23%
709 METAL MetalCoin METAL $714,512 $0.009288 76,925,527 LowVol 0.21% -11.40%
710 XFT Footy Cash XFT $691,268 $0.152066 4,545,840 LowVol -2.38% -3.80% 23.21%
711 STRC StarCredits STRC $690,584 $0.153463 4,500,000 LowVol 0.21% 4.17% 24.74%
712 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -1.94% -15.79%
713 MAX MaxCoin MAX $651,512 $0.010686 60,970,493 LowVol 0.18% 6.91% 20.47%
714 RIYA Etheriya RIYA $650,408 $0.411252 1,581,531 LowVol 0.21% 5.96% 45.76%
715 IFLT InflationCoin IFLT $639,893 $0.000019 33,012,932,137 LowVol -15.51% -49.03% 36.22%
716 TALK BTCtalkcoin TALK $579,294 $0.008873 65,290,635 LowVol 1.60% 11.21% -12.01%
717 SAC SACoin SAC $576,423 $0.082198 7,012,630 LowVol 0.21% 11.01% 1.98%
718 SMC SmartCoin SMC $575,828 $0.024499 23,504,053 LowVol -10.42% -28.28% 65.58%
719 HBN HoboNickels HBN $574,109 $0.009617 59,696,358 LowVol 0.21% -1.57% -0.81%
720 UFO UFO Coin UFO $572,341 $0.000164 3,481,478,762 LowVol 0.21% -1.18% -24.26%
721 TAG TagCoin TAG $571,056 $0.096469 5,919,546 LowVol 0.21% -13.34% 27.97%
722 NOBL NobleCoin NOBL $570,860 $0.000247 2,313,291,480 LowVol 0.20% 48.30% 31.44%
723 ITI iTicoin ITI $570,493 $17.83 32,000 LowVol 0.06% -11.89% 12.48%
724 USC Ultimate Secu… USC $554,318 $0.053593 10,343,113 LowVol 0.21% 0.60% -6.76%
725 SDC ShadowCash SDC $550,876 $0.082280 6,695,133 LowVol 0.21% -23.25%
726 BTSR BTSR BTSR $515,745 $0.157035 3,284,266 LowVol 0.19% -0.36% 18.30%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $508,049 $0.093593 5,428,300 LowVol 0.18% 20.38% 21.34%
728 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.26% 0.97%
729 BITS Bitstar BITS $489,431 $0.021206 23,079,737 LowVol 0.21% -12.34% -18.00%
730 KOBO Kobocoin KOBO $489,309 $0.019810 24,700,248 LowVol 0.21% -18.29% -10.70%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $469,292 $0.109699 4,278,000 LowVol 0.36% 232.66%
732 TROLL Trollcoin TROLL $464,823 $0.000823 564,906,359 LowVol 0.66% 9.90% 4.93%
733 ROC Rasputin Onli… ROC $454,827 $0.419728 1,083,622 LowVol 0.33% 13.73% 85.86%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 12.52%
735 FNC FinCoin FNC $423,440 $0.032879 12,878,667 LowVol -2.95% -4.77% -36.65%
736 FXE FuturXe FXE $406,605 $1.73 235,421 LowVol -1.85% -12.44% -7.29%
737 FC2 FuelCoin FC2 $392,583 $0.003863 101,618,606 LowVol 12.13% 20.09% 15.81%
738 JET Jetcoin JET $391,908 $0.081182 4,827,498 LowVol 0.29% 41.62% 14.59%
739 DEM Deutsche eMark DEM $389,519 $0.014015 27,793,416 LowVol -1.56% 0.07% 10.13%
740 VAL Valorbit VAL $388,386 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 14.52%
741 GAIA GAIA GAIA $374,215 $0.015527 24,101,381 LowVol 36.51% 56.70% -0.69%
742 CFT CryptoForecast CFT $362,909 $0.007889 46,000,000 LowVol 0.22% 14.28% -4.42%
743 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,139 $1.13 313,028 LowVol 0.22% -1.94% -16.14%
744 GOOD Goodomy GOOD $348,478 $0.000790 441,349,000 LowVol 11.90% 27.23% 82.52%
745 PXC Phoenixcoin PXC $343,642 $0.005534 62,101,878 LowVol 0.30% -1.80% -18.02%
746 ICN iCoin ICN $335,655 $0.011508 29,167,894 LowVol 0.21% -6.52% 16.55%
747 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.89% 14.80%
748 OHM OHM OHM $333,195 $0.011276 29,549,066 LowVol 18.72%
749 PIGGY Piggycoin PIGGY $325,357 $0.000669 486,287,256 LowVol -13.68% -4.86% -33.73%
750 DAXX DaxxCoin DAXX $325,142 $0.000656 495,840,250 LowVol -0.08% -17.95% -6.36%
751 SLG Sterlingcoin SLG $322,462 $0.076691 4,204,708 LowVol 0.21% -7.03% -9.20%
752 UNI Universe UNI $313,434 $0.029591 10,592,135 LowVol 0.21% -8.80% 21.38%
753 V Version V $312,824 $0.000670 466,623,050 LowVol 0.30% -25.24% -25.38%
754 AU AurumCoin AU $307,300 $1.04 296,216 LowVol 0.18% -0.79% 1.03%
755 BTWTY Bit20 BTWTY $295,703 $291,046 1.016 LowVol -3.16% 23.97% 39.90%
756 BRIT BritCoin BRIT $290,141 $0.013642 21,268,092 LowVol 0.21% 6.49% -38.24%
757 Q2C QubitCoin Q2C $285,584 $0.001151 248,168,163 LowVol 0.21% 15.29% 15.17%
758 GUN Guncoin GUN $282,263 $0.001440 195,983,428 LowVol 2.83% 0.75% 16.32%
759 OPAL Opal OPAL $281,323 $0.018577 15,143,349 LowVol 0.49% 3.53% -5.37%
760 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.42% 17.34%
761 NEWB Newbium NEWB $270,942 $0.005419 50,000,000 LowVol 0.18% 563.47% -7.21%
762 XJO Joulecoin XJO $269,230 $0.007843 34,326,528 LowVol 0.26% -0.69% 5.34%
763 WAY WayGuide WAY $263,140 $0.002630 100,040,708 LowVol 0.21%
764 ICE iDice ICE $260,930 $0.166090 1,571,013 LowVol 0.12% -8.40% -10.12%
765 TIT Titcoin TIT $252,227 $0.005055 49,898,202 LowVol 0.97% -1.45% 10.67%
766 DVC Devcoin DVC $246,192 $0.000016 15,120,707,500 LowVol 10.25% 16.77% 13.53%
767 J Joincoin J $245,690 $0.100347 2,448,402 LowVol -1.03% -5.23% -5.08%
768 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,629 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.21%
769 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,543 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -8.04% -8.43% -4.29%
770 XPTX PlatinumBAR XPTX $231,773 $0.590317 392,624 LowVol 0.22% -0.36% -6.87%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $225,797 $0.001802 125,279,775 LowVol 0.27% -1.82% -1.00%
772 STV Sativacoin STV $224,333 $0.031659 7,085,930 LowVol 3.62% 112.42% 130.28%
773 KED Darsek KED $222,714 $0.016498 13,499,314 LowVol -2.26% 13.97% 42.85%
774 BIGUP BigUp BIGUP $214,879 $0.000102 2,115,948,814 LowVol 3.23% 14.50% 18.52%
775 TTC TittieCoin TTC $211,691 $0.000168 1,259,816,434 LowVol 1.42% 12.72% 42.52%
776 NYAN Nyancoin NYAN $210,562 $0.000663 317,801,918 LowVol -2.05% -11.56% -14.81%
777 PR Prototanium PR $210,541 $1.08 195,810 LowVol 0.21% 21.12% 7.03%
778 XPY PayCoin XPY $210,070 $0.017770 11,821,413 LowVol 0.21% -2.45% 38.80%
779 FLT FlutterCoin FLT $209,933 $0.000652 322,214,524 LowVol 2.11% -27.44% 3.65%
780 LOT LottoCoin LOT $208,968 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 1.21% 5.68% 20.00%
781 FLY Flycoin FLY $208,280 $0.988019 210,806 LowVol 0.18%
782 BUN BunnyCoin BUN $207,056 $0.000002 102,274,195,246 LowVol 4.70% 1.72% 18.81%
783 CHESS ChessCoin CHESS $206,454 $0.003821 54,032,769 LowVol 5.94% -5.40% 25.17%
784 LANA LanaCoin LANA $205,476 $0.000246 833,611,733 LowVol 0.21% -7.80% -8.86%
785 TRK Truckcoin TRK $202,892 $0.001315 154,270,846 LowVol 0.21% 3.02% -16.67%
786 CORG CorgiCoin CORG $202,723 $0.000162 1,251,855,418 LowVol 0.35% 93.90% 46.47%
787 CUBE DigiCube CUBE $199,669 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.21% -1.20% 14.97%
788 8BIT 8Bit 8BIT $193,975 $0.166586 1,164,415 LowVol 0.75% -4.41% -16.27%
789 BOLI Bolivarcoin BOLI $190,873 $0.023122 8,254,950 LowVol 0.53% 6.08% 13.17%
790 888 OctoCoin 888 $190,047 $0.003783 50,237,100 LowVol 0.54% -9.82% 89.73%
791 KAYI Kayicoin KAYI $188,899 $0.000665 284,208,148 LowVol 0.61% -9.89% -5.31%
792 CTO Crypto CTO $187,943 $0.015618 12,034,027 LowVol 0.21% 2.60% 40.91%
793 UNIC UniCoin UNIC $182,044 $0.061427 2,963,571 LowVol 0.61% 0.20% 19.73%
794 ECA Electra ECA $180,689 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 1.39% 10.28% -62.28%
795 KUSH KushCoin KUSH $179,841 $0.033025 5,445,524 LowVol 0.23% -1.01% 3.82%
796 XPD PetroDollar XPD $177,727 $0.002777 63,993,275 LowVol 0.23% 5.00% 11.58%
797 CCN Cannacoin CCN $177,191 $0.037704 4,699,563 LowVol 3.02% 5.80% 4.73%
798 GLC GlobalCoin GLC $176,778 $0.002713 65,171,010 LowVol 0.21% -4.09% -34.59%
799 TGC Tigercoin TGC $175,353 $0.004028 43,536,800 LowVol -8.35% -13.53% 69.70%
800 XRA Ratecoin XRA $170,676 $0.001495 114,154,857 LowVol 0.27% -10.13% 21.47%
801 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
802 FRC Freicoin FRC $159,693 $0.005425 29,436,091 LowVol 0.21% -1.18% -21.38%
803 BERN BERNcash BERN $154,370 $0.002167 71,234,301 LowVol 0.20% -3.57% 33.58%
804 LTB LiteBar LTB $153,682 $0.193217 795,388 LowVol 3.88% -19.56% -47.11%
805 LEA LeaCoin LEA $153,361 $0.000492 311,765,690 LowVol 0.27% -1.29% 40.70%
806 SWING Swing SWING $148,915 $0.054781 2,718,362 LowVol 0.96% 4.40% 22.92%
807 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.34%
808 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $147,122 $0.011200 13,135,577 LowVol 0.16% -1.68% 18.38%
809 WYV Wyvern WYV $144,856 $0.083924 1,726,039 LowVol 0.21% 0.09% 31.56%
810 URC Unrealcoin URC $142,616 $0.020303 7,024,402 LowVol 0.18% 7.05% 64.19%
811 EVO Evotion EVO $142,528 $0.045127 3,158,404 LowVol 0.57% -1.95% 7.96%
812 GRT Grantcoin GRT $141,395 $0.003288 43,004,338 LowVol 0.21% -0.30% -7.29%
813 GAP Gapcoin GAP $140,718 $0.011754 11,971,406 LowVol 0.21% 6.13% 22.81%
814 EMD Emerald Crypto EMD $140,034 $0.007325 19,117,129 LowVol 2.58% 0.10% 7.05%
815 RBX Ripto Bux RBX $137,630 $0.000361 381,236,123 LowVol 0.50% -19.69% -5.15%
816 XRE RevolverCoin XRE $133,712 $0.006000 22,283,732 LowVol 0.21% -2.45% -5.32%
817 PASL Pascal Lite PASL $133,471 $0.032715 4,079,850 LowVol 0.42% -0.37% 10.56%
818 EVIL Evil Coin EVIL $133,325 $0.006343 21,020,383 LowVol 0.51% 17.07% -9.73%
819 CNNC Cannation CNNC $133,192 $0.053774 2,476,893 LowVol 0.22% -10.62% 10.97%
820 I0C I0Coin I0C $126,511 $0.006029 20,984,608 LowVol 2.69% -37.92% -28.50%
821 MNM Mineum MNM $126,055 $0.013358 9,436,367 LowVol 3.19% -0.27% -5.73%
822 SPACE SpaceCoin SPACE $125,858 $0.006041 20,834,953 LowVol 0.27% -12.50% 20.55%
823 MOJO MojoCoin MOJO $124,162 $0.010237 12,129,372 LowVol 0.21% 6.95% 4.43%
824 SLING Sling SLING $123,338 $0.114830 1,074,095 LowVol 0.21% -1.20% 18.26%
825 UNITS GameUnits UNITS $114,413 $0.032944 3,472,983 LowVol -0.08% 24.05% 76.38%
826 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.41% 12.40%
827 HMP HempCoin HMP $111,513 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.21% -1.18% 14.94%
828 MRJA GanjaCoin MRJA $109,782 $0.024659 4,451,920 LowVol 0.21% -4.49% -33.91%
829 YAC Yacoin YAC $109,131 $0.000912 119,689,781 LowVol -0.35% -14.18%
830 CAP Bottlecaps CAP $104,389 $0.000514 202,969,111 LowVol
831 FIRE Firecoin FIRE $103,229 $1.05 98,412 LowVol -1.49%
832 GTC Global Tour Coin GTC $100,724 $0.003370 29,887,402 LowVol -17.83% -6.23% -20.46%
833 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.31% 34.84%
834 QCN QuazarCoin QCN $99,376 $0.016440 6,044,911 LowVol 0.21% -1.19% 3.30%
835 PHS Philosopher S… PHS $99,368 $0.016522 6,014,340 LowVol 0.21% -30.33% -15.56%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.43% 47.22%
837 COXST CoExistCoin COXST $97,544 $0.003599 27,100,000 LowVol 0.56% 17.20% 139.17%
838 DRXNE DROXNE DRXNE $96,852 $0.001551 62,435,770 LowVol 0.66% -7.50% -3.86%
839 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,898 $0.001233 77,777,777 LowVol 0.21% -1.20% 5.52%
840 DLC Dollarcoin DLC $95,066 $0.010439 9,106,714 LowVol 0.21% 0.38% 15.85%
841 ARI Aricoin ARI $93,940 $0.000670 140,262,505 LowVol 0.99% -0.21% 17.20%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,550 $0.117954 793,108 LowVol 0.21% 46.90% 103.72%
843 CON PayCon CON $93,493 $0.004057 23,042,604 LowVol 1.49% 10.72% 15.30%
844 CAT Catcoin CAT $93,228 $0.015124 6,164,100 LowVol 1.87% -1.68% 8.32%
845 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.24% -49.12%
846 GP GoldPieces GP $91,798 $0.075234 1,220,161 LowVol 0.18% -1.87% 7.14%
847 HAL Halcyon HAL $91,085 $0.017344 5,251,743 LowVol -6.62% -1.19% 12.44%
848 BTQ BitQuark BTQ $89,258 $0.009946 8,974,334 LowVol 0.18% -3.23% 28.77%
849 PIE PIECoin PIE $88,856 $0.004192 21,196,069 LowVol 0.21% -13.13% -37.49%
850 ATX Artex Coin ATX $87,265 $0.004646 18,781,750 LowVol -0.72% 47.40% -0.29%
851 MARS Marscoin MARS $86,006 $0.003041 28,279,074 LowVol 0.32% 23.42% 18.09%
852 C2 Coin2.1 C2 $83,435 $0.000835 99,976,323 LowVol -7.51% -9.75% -21.32%
853 QTL Quatloo QTL $78,398 $0.010157 7,718,883 LowVol 0.33% -16.60% -14.24%
854 ARG Argentum ARG $76,852 $0.009048 8,493,391 LowVol 0.19% -2.87% 8.75%
855 GPU GPU Coin GPU $76,536 $0.001891 40,477,042 LowVol 8.27% 13.37% 26.15%
856 JWL Jewels JWL $76,309 $0.003781 20,181,636 LowVol 0.21% 26.23% 70.65%
857 SLM Slimcoin SLM $76,125 $0.005096 14,937,439 LowVol 0.21% -2.21% 18.77%
858 REE ReeCoin REE $75,626 $0.000030 2,560,000,000 LowVol 0.36% -31.07% -43.89%
859 NEVA NevaCoin NEVA $75,587 $0.031293 2,415,490 LowVol 0.21% -4.24% 18.70%
860 PXI Prime-XI PXI $75,002 $0.004257 17,619,435 LowVol 0.20% -2.99% -9.65%
861 MCRN MACRON MCRN $73,782 $0.000184 401,421,401 LowVol 0.21% -11.29% 79.41%
862 SOON SoonCoin SOON $72,002 $0.005777 12,462,620 LowVol 2.00% 4.48% 22.41%
863 CRX Chronos CRX $70,556 $0.000957 73,729,962 LowVol 1.57% 14.84% -0.86%
864 FLAX Flaxscript FLAX $70,551 $0.012638 5,582,352 LowVol 1.14% -2.74% -37.20%
865 SRC SecureCoin SRC $69,902 $0.008553 8,172,816 LowVol 0.24% -1.11% 67.19%
866 MEOW Kittehcoin MEOW $69,292 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 1.34% 0.99% 18.45%
867 611 SixEleven 611 $67,722 $0.157557 429,827 LowVol 0.09% 8.41% 10.13%
868 IMS Independent M… IMS $66,406 $0.012369 5,368,934 LowVol 0.24% -39.35% 5.32%
869 ALL Allion ALL $65,085 $0.010499 6,199,359 LowVol 0.86% -27.99% 21.21%
870 MST MustangCoin MST $64,870 $0.102912 630,343 LowVol 0.21% -0.28% 13.61%
871 BAS BitAsean BAS $64,126 $0.012825 5,000,000 LowVol 0.38% -4.66% -21.79%
872 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,603 $0.011634 5,467,075 LowVol -2.96% -1.80% -24.04%
873 SPT Spots SPT $63,166 $0.002819 22,406,021 LowVol -1.15% 4.49% 5.18%
874 CF Californium CF $62,770 $0.026139 2,401,401 LowVol 0.21% 4.43%
875 BLC Blakecoin BLC $61,449 $0.004063 15,122,697 LowVol -4.55% -30.56% -38.85%
876 RPC RonPaulCoin RPC $60,821 $0.068466 888,340 LowVol -1.37% -16.60% 28.63%
877 MAR Marijuanacoin MAR $60,505 $0.041433 1,460,311 LowVol 1.13% -5.57% -9.04%
878 XCRE Creatio XCRE $59,810 $0.002915 20,520,514 LowVol 1.70% -1.89% 2.45%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,460 $0.000658 90,421,856 LowVol 0.21% -12.26% -32.18%
880 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -2.06%
881 SCRT SecretCoin SCRT $58,047 $0.013727 4,228,672 LowVol 0.21% -0.58% 17.70%
882 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.90% -5.78%
883 PHO Photon PHO $57,754 $0.000003 20,298,157,645 LowVol 0.44% -0.82% 33.90%
884 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,380 $0.002302 24,931,054 LowVol 0.21% -3.41% -7.10%
885 GCC GuccioneCoin GCC $55,025 $0.002713 20,285,537 LowVol 0.21% 12.45% 37.91%
886 POP PopularCoin POP $53,357 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 3.02% 0.76% 19.07%
887 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -1.94% -61.14%
888 BITZ Bitz BITZ $52,367 $0.026303 1,990,891 LowVol 0.21% -0.89% 11.98%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $52,349 $0.008384 6,243,840 LowVol 0.21% 7.23% 36.45%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $52,196 $0.010439 5,000,000 LowVol 0.21% -19.40% 7.84%
891 KIC KibiCoin KIC $52,014 $0.003538 14,701,000 LowVol -23.46% -28.57% -84.33%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -2.10%
893 URO Uro URO $50,215 $0.041592 1,207,310 LowVol 0.21% -1.19% 31.63%
894 JIN Jin Coin JIN $50,191 $0.005096 9,848,485 LowVol 0.26% -43.27% 4.80%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,347 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.21% -1.20% 10.29%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,161 $0.015781 3,115,258 LowVol 0.20% -26.24% 6.80%
897 EREAL eREAL EREAL $48,884 $0.000731 66,909,634 LowVol 6.45% 35.02% 50.71%
898 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -2.10% 29.77%
899 DBTC Debitcoin DBTC $46,565 $0.002587 17,999,624 LowVol 0.21% -2.83% 3.67%
900 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,869 $0.000575 79,719,140 LowVol 0.21% -13.55% -10.60%
902 XBTS Beatcoin XBTS $45,845 $0.030069 1,524,686 LowVol 14.86% -29.77% -0.37%
903 WORM HealthyWormCoin WORM $45,673 $0.000411 111,128,952 LowVol 0.21% -17.67% -4.22%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $44,806 $0.004439 10,094,424 LowVol 0.21% -1.20% 11.49%
905 BIP BipCoin BIP $43,736 $0.026877 1,627,261 LowVol 0.18% -1.21% 8.17%
906 JOBS JobsCoin JOBS $43,573 $0.000411 106,019,270 LowVol 0.21% -17.67% -40.57%
907 NRO Neuro NRO $43,496 $0.001233 35,277,058 LowVol 0.21% -7.38% 6.38%
908 PLNC PLNcoin PLNC $42,142 $0.002466 17,089,600 LowVol 0.21% 41.17% 72.35%
909 DRS Digital Rupees DRS $41,987 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.21% -1.20% -40.14%
910 SFC Solarflarecoin SFC $41,935 $0.002978 14,083,450 LowVol 3.07% -24.36% -13.35%
911 CASH Cashcoin CASH $41,639 $0.000904 46,051,347 LowVol 0.21% -1.18% -2.91%
912 MND MindCoin MND $41,252 $0.003288 12,546,625 LowVol 0.21% 6.81% 15.22%
913 FLVR FlavorCoin FLVR $41,227 $0.001973 20,898,106 LowVol 0.21% -5.15%
914 $$$ Money $$$ $41,009 $0.000894 45,887,218 LowVol -22.36% -7.10% -10.43%
915 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.50% 90.99%
916 SOIL SOILcoin SOIL $40,756 $0.007148 5,702,048 LowVol 0.35% 11.04% 11.38%
917 BSC BowsCoin BSC $40,602 $0.007316 5,550,102 LowVol 0.21% -1.19% 35.92%
918 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
919 PRX Printerium PRX $38,869 $0.003288 11,821,728 LowVol 0.21% 163.46% 40.04%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -4.00% 24.84%
921 COAL BitCoal COAL $36,989 $0.008220 4,500,000 LowVol 10.12% 10.63% 2.01%
922 GBT GameBet Coin GBT $36,703 $0.001726 21,262,780 LowVol 0.21% 11.44% 60.91%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.25%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,568 $0.004305 8,030,000 LowVol -3.19% -20.83% -93.33%
925 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.63%
926 ACP AnarchistsPrime ACP $33,309 $0.007579 4,394,874 LowVol 0.21% -15.49% 22.79%
927 ORLY Orlycoin ORLY $33,135 $0.000904 36,646,779 LowVol 0.21% -1.18% 5.61%
928 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -2.19% 18.00%
929 300 300 Token 300 $32,550 $108.50 300 LowVol 0.21% -23.29% -37.41%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 36.40%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,477 $0.001554 20,251,896 LowVol -6.52% 1.50% -16.88%
932 CRT CRTCoin CRT $31,276 $0.394550 79,270 LowVol 0.21% -1.18% 14.94%
933 LTCR Litecred LTCR $29,816 $0.000986 30,227,750 LowVol 0.21% 18.56% -19.13%
934 EGO EGO EGO $29,591 $0.000493 60,000,001 LowVol 0.21% -1.20%
935 RBT Rimbit RBT $29,150 $0.000252 115,499,623 LowVol 0.51% -27.66% -37.14%
936 SH Shilling SH $28,958 $0.000740 39,144,425 LowVol 0.21% -81.28% -85.23%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 30.39%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.48% 10.42%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $27,956 $0.000046 608,557,394 LowVol 2.86% 17.98% 55.63%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,438 $0.000329 83,450,403 LowVol 0.18% -1.00% 91.20%
941 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,139
942 KNC KingN Coin KNC $26,403 $13.15 2,008 LowVol 0.21% -6.56%
943 DPAY DPAY DPAY $26,152 $0.000329 79,541,001 LowVol 0.21% 53.90%
944 UET Useless Ether… UET $26,076 $0.006575 3,965,716 LowVol 20.44% 4.80% 9.69%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 BOAT Doubloon BOAT $24,807 $0.001337 18,547,845 LowVol -0.20% -21.43% -64.40%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,691 $0.007406 3,334,027 LowVol 0.26% -14.27% 14.39%
948 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.45%
949 ICON Iconic ICON $24,026 $0.040524 592,894 LowVol 0.21% -2.58% -5.24%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,957 $0.026797 894,026 LowVol 0.21% -1.18% 42.07%
951 LIR LetItRide LIR $23,843 $0.000658 36,258,339 LowVol 0.21% 31.58%
952 CESC CryptoEscudo CESC $23,690 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.21% -1.18% -41.39%
953 ERY Eryllium ERY $23,560 $0.004588 5,135,186 LowVol 0.21% -5.87% -39.56%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,015 $0.000329 70,000,000 LowVol 0.21% -20.96% -14.05%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,713 $0.004703 4,829,945 LowVol 0.40% -21.26% -15.53%
956 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.39% 2.89%
957 BQC BBQCoin BQC $22,594 $0.000445 50,765,854 LowVol 0.33% 7.01% -12.40%
958 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 26.43%
959 MTM MTMGaming MTM $21,714 $0.007238 2,999,967 LowVol -1.25% 24.99% -49.49%
960 HVCO High Voltage HVCO $20,879 $0.013974 1,494,171 LowVol 0.21% 6.45% 64.69%
961 MILO MiloCoin MILO $20,870 $0.001934 10,789,954 LowVol 0.32% -10.29% -6.34%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 0.38% -6.60%
963 SONG SongCoin SONG $20,207 $0.000620 32,565,300 LowVol 5.25% 7.65% -30.58%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -5.50%
965 VPRC VapersCoin VPRC $20,042 $0.000026 780,124,964 LowVol -2.95% 5.89% 91.33%
966 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.99%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,393 $0.025728 753,776 LowVol 0.21% -3.06% 16.11%
968 CNC CHNCoin CNC $19,386 $0.000411 47,169,167 LowVol 0.84% 7.98% 10.67%
969 LUNA Luna Coin LUNA $19,271 $0.011987 1,607,602 LowVol -14.32% -7.87% 0.40%
970 SOCC SocialCoin SOCC $19,238 $0.013891 1,384,879 LowVol 0.21% 19.93% 16.98%
971 VRS Veros VRS $18,890 $0.000039 486,609,040 LowVol 0.27% -43.23% 68.78%
972 TRADE Tradecoin TRADE $18,395 $0.002466 7,459,750 LowVol 0.21% -4.35% 125.11%
973 BIOB BioBar BIOB $17,547 $0.019810 885,756 LowVol 0.18% -1.80% 37.91%
974 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 77.13%
975 RIDE Ride My Car RIDE $16,650 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.21% -34.14% -23.37%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $15,542 $0.000493 31,512,613 LowVol 0.21% -1.18% 37.93%
977 DAS DAS DAS $15,092 $0.005754 2,622,886 LowVol -11.95% -39.86% -58.95%
978 BNX BnrtxCoin BNX $15,088 $0.000575 26,240,001 LowVol 19.67% 14.92% 0.54%
979 IMX Impact IMX $15,002 $0.000137 109,509,033 LowVol -10.08% -43.48% -13.60%
980 PX PX PX $14,928 $0.000157 95,131,218 LowVol 1.91% -5.70% 17.38%
981 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
982 WBB Wild Beast Block WBB $12,382 $0.075255 164,541 LowVol 0.21% -33.39% -38.46%
983 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.60%
984 ELS Elysium ELS $11,522 $0.002877 4,005,012 LowVol -1.21% -1.20% 111.73%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,276 $0.001562 7,219,893 LowVol 0.21% -14.13% -26.09%
987 VTA Virtacoin VTA $11,075 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.43% 0.60% 166.98%
988 MGM Magnum MGM $9,679 $0.002466 3,925,146 LowVol 0.21% -1.20% -6.81%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,422 $0.005637 1,671,379 LowVol -1.16% 0.67% -6.94%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,069 $0.002959 3,064,800 LowVol 0.21% 1.64% 139.27%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 14.24%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,032 $0.000247 32,571,945 LowVol 0.21% -22.81% -46.15%
993 NODC NodeCoin NODC $7,588 $0.004521 1,678,439 LowVol 0.21% 6.49%
994 ARGUS Argus ARGUS $7,561 $0.006585 1,148,324 LowVol -1.39% 6.63% -0.83%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,517 $0.001476 5,091,200 LowVol 0.35% 0.56% -42.86%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,453 $0.002218 3,360,417 LowVol 48.34% 62.57% 52.85%
997 CONX Concoin CONX $7,097 $0.009535 744,266 LowVol 0.21% -1.20% -0.50%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,708 $0.000650 10,324,802 LowVol 4.67% 17.37% -42.46%
999 JS JavaScript Token JS $6,335 $0.000793 7,991,996 LowVol 0.33% 1.25% -0.84%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.13% -56.81%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,157 $0.000575 8,969,822 LowVol 0.21% 8.64% 14.39%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 0.48% 20.03%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,866 $0.020454 189,021 LowVol -1.66% 14.40%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,894 $0.002894 1,000,000 LowVol -1.16% 0.67% 114.86%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,773 $0.013089 211,827 LowVol -1.25% 0.67% 6.44%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,718 $0.001973 1,377,917 LowVol 0.21% -8.40% -10.34%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,154 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 3.68% 17.47% -37.77%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,503 $0.001188 1,264,511 LowVol -14.67% -8.82% 221.30%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -3.19% 6.61%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $958 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.18% -46.52% -23.37%
1012 ULA Ulatech ULA $869 $0.005163 168,286 LowVol 0.21% -63.70% -15.16%
1013 ABN Abncoin ABN $785 $0.011590 67,700 LowVol 0.21% 1.39% 39.15%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.19% 15.15%
1015 DMB Digital Money… DMB $532 $0.001264 421,300 LowVol 0.21% -2.88% -10.45%
1016 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.44% -0.38%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 2.77% 7.50%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.33% 47.41%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,624 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $241.75 $157,618,000 0.88% -3.76% 49.38%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.147643 $61,230,500 5.50% 38.95%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.51 $21,371,600 -10.11% 28.62% 199.38%
1023 REC Regalcoin REC $47.48 $6,772,530 2.35% 14.87% -14.66%
1024 QASH QASH QASH $0.426127 $6,571,750 -2.08%
1025 NULS Nuls NULS $0.677950 $3,279,180 -0.32% -9.23% -12.73%
1026 BTE BitSerial BTE $5.86 $2,766,130 2.84% 28.97%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,389,950 0.02% 0.26% 19.85%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,638,870 0.02% 0.39% 19.60%
1029 INK Ink INK $0.173623 $1,556,080 5.31% -49.26%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,350,130 0.94% 0.19% 243.25%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $5.17 $1,035,180 -3.41% -14.35%
1032 BT2 BT2 [CST] BT2 $95.63 $1,006,960 -7.80% -12.46% -44.57%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.92 $898,869 -1.03% 4.96% 1.24%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057695 $812,118 1.08% -5.81% -2.45%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.70 $801,106 3.67% 111.14% 113.43%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.87 $762,775 1.03% -0.14% -2.03%
1037 INF InfChain INF $0.009535 $646,769 0.21%
1038 ETN Electroneum ETN $0.029111 $565,810 1.74% 2.15% -20.31%
1039 WC WINCOIN WC $1.90 $521,957 0.24% -0.97%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $41.10 $519,342 -2.81% -6.25% 20.31%
1041 THS TechShares THS $1.12 $498,374 0.65% 8.57% 0.92%
1042 BT1 BT1 [CST] BT1 $7974.05 $456,557 -1.32% -1.96% 16.78%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.048252 $450,361 1.32% -6.86% -18.48%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.87 $401,550 -0.22% 5.99% 14.87%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.79 $396,547 -2.66%
1046 TSL Energo TSL $0.033071 $354,038 -0.46%
1047 SISA SISA SISA $0.019746 $330,855 5.84% -40.81%
1048 BOT Bodhi BOT $0.517268 $326,591 2.38% -7.82%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.004850 $320,554 -12.51% -27.74% -36.48%
1050 EAG EA Coin EAG $4.11 $150,350 -2.40% -23.05%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.102316 $149,891 0.15% 2.72% -62.94%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11114.70 $143,472 -1.32% 4.65% 25.39%
1053 LLT LLToken LLT $0.326315 $127,332 0.61% -4.00% 16.69%
1054 UGT UG Token UGT $0.339741 $121,653 -2.80% -1.29% 1.83%
1055 XCPO Copico XCPO $0.033454 $119,940 0.33% 33.07%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188643 $114,500 0.52% 0.18% -2.51%
1057 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020466 $97,882 0.33% -3.30%
1058 BPL Blockpool BPL $0.193935 $94,642 -0.89% 12.67% -4.44%
1059 GBG Golos Gold GBG $0.101658 $83,143 -1.33% 3.66% 3.17%
1060 TER TerraNova TER $2.47 $80,800 -3.02% -21.47% -27.32%
1061 VASH VPNCoin VASH $0.005014 $73,593 0.18% 4.32% 10.09%
1062 PHR Phore PHR $0.390440 $73,183 0.08% 12.01% 38.22%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.046705 $72,744 8.71% 23.83% 2.45%
1064 SJCX Storjcoin X SJCX $0.692353 $71,769 0.21% -0.66% -7.47%
1065 AKY Akuya Coin AKY $0.484968 $65,864 1.31% -24.69% -51.82%
1066 BSR BitSoar BSR $0.161108 $60,029 0.21% -0.51% 16.73%
1067 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051142 $57,837 0.36% -7.62% 18.41%
1068 DSR Desire DSR $0.213473 $55,956 -5.29% -19.57% -55.97%
1069 AION Aion AION $0.746193 $54,849 -2.65% -15.34% -9.32%
1070 MSD MSD MSD $0.013482 $43,951 0.20% -1.96% 19.96%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167907 $40,733 0.22% -3.33% 20.94%
1072 COR CORION COR $0.928791 $35,885 -1.04% -3.13% 26.28%
1073 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000410 $35,021 0.36% -1.91% 32.60%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050398 $31,571 -2.31% 46.44%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.060375 $30,017 0.33% -1.84%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.46 $29,886 2.56% 11.52%
1077 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $27,596 0.00% 0.86% -3.59%
1078 PAYX Paypex PAYX $0.141736 $25,682 5.27% -1.41%
1079 ICX ICON ICX $0.960562 $25,307 -4.01% -5.09% -4.21%
1080 MCR Macro MCR $3.01 $23,168 0.21% -12.06% 40.01%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002089 $18,402 -7.41% -35.92% -63.02%
1082 MGC MergeCoin MGC $0.012576 $16,828 0.21%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.30 $16,686 0.21% -1.23%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $14,111 0.24% 6.42%
1085 STEX STEX STEX $0.253085 $13,918 0.26% 6.95% 85.93%
1086 VIU Viuly VIU $0.002799 $12,558 0.41% -0.59%
1087 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001397 $12,346 3.33% -13.74% -97.11%
1088 IPY Infinity Pay IPY $0.001096 $11,616 0.33% -94.39%
1089 MKR Maker MKR $303.20 $11,559 -15.42% 5.64%
1090 PLC PlusCoin PLC $0.000731 $11,494 5.61% 16.04%
1091 BLX Blockchain Index BLX $2.23 $11,309 -7.25% 6.89% 19.33%
1092 AERM Aerium AERM $1.82 $10,018 1.21% 16.60%
1093 TCOIN T-coin TCOIN $0.000214 $9,446 -13.13% -10.78% -3.05%
1094 EVR Everus EVR $4.09 $9,315 0.21% 1.02% -0.15%
1095 CCT Crystal Clear CCT $0.259689 $9,244 5.55% 52.96% -43.62%
1096 XID International… XID $0.005918 $8,890 0.21% 87.19% -4.88%
1097 MINEX Minex MINEX $0.057538 $8,456 0.06% 36.28% 32.41%
1098 ETT EncryptoTel [… ETT $0.078208 $7,592 -3.11% 25.09% 49.32%
1099 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.016285 $7,553 -1.38% 340.87% 174.98%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003161 $7,336 22.07% 16.48% 5.41%
1101 EUSD eUSD EUSD $0.000288 $6,723 -3.47% 70.55% -63.96%
1102 MGC GulfCoin MGC $0.003286 $6,617 0.20% -6.14% -11.85%
1103 OX OX Fina OX $0.000165 $6,570 14.56% -21.94% -29.92%
1104 PNX Phantomx PNX $0.022988 $6,106 13.24% 28.11%
1105 STU bitJob STU $0.048267 $5,836 -1.18% -32.77% -51.39%
1106 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002378 $5,585 10.00% 13.66% -16.68%
1107 APC AlpaCoin APC $0.016146 $5,096 3.69% -41.90% -60.77%
1108 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000135 $5,022 4.28% -10.71% -13.37%
1109 FAP FAPcoin FAP $0.014041 $4,637 1.95% -52.32% -9.06%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.375891 $4,386 -0.32% -2.19% -7.74%
1111 BOS BOScoin BOS $1.06 $4,097 -7.00% -0.95% -16.92%
1112 SUR Suretly SUR $3.01 $4,087 0.33% 4.64% 7.62%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064690 $3,429 0.21% -2.81% 5.60%
1114 DFS DFSCoin DFS $0.009148 $3,419 10.40% 17.36% -18.13%
1115 EFYT Ergo EFYT $10.37 $3,357 0.50% 33.18% 19.29%
1116 FOR FORCE FOR $0.002695 $3,074 0.19% 13.92% -8.51%
1117 PRL Oyster Pearl PRL $0.017165 $2,996 0.33% -8.15%
1118 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.069539 $2,894 22.86% -3.49% -15.58%
1119 IQT iQuant IQT $0.161925 $2,858 0.25% 42.76% -10.72%
1120 PEC Peacecoin PEC $0.065265 $2,810 0.21% -8.70% 1070.33%
1121 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.67 $2,720 0.21% 19.37% 35.69%
1122 FBL Faceblock FBL $0.001874 $2,720 0.33% -94.19%
1123 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,504 0.33% 0.68% 3.31%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,455 0.74% 11.03% 108.57%
1125 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021917 $2,344 -23.80% 2.01% -83.07%
1126 CASH Cash Poker Pro CASH $0.067215 $2,302 0.33% 16.22% -4.60%
1127 DAY Chronologic DAY $3.68 $1,895 25.22% -12.53% -18.14%
1128 BTBc Bitbase BTBc $0.006987 $1,819 -4.48% -16.46% -24.17%
1129 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,781 -0.68% 0.57% 45.43%
1130 PRES President Trump PRES $0.003452 $1,647 0.18% -12.98% -12.77%
1131 ABC Alphabit ABC $13.95 $1,597 0.21% 11.76% 2.61%
1132 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $1,518 0.21% -1.20% -17.43%
1133 NTC Natcoin NTC $0.394550 $1,468 0.83% 53.21% -58.54%
1134 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.074288 $1,419 1.10% -2.64% -30.25%
1135 XOT Internet of T… XOT $2454.02 $1,384 0.21% -1.23% 14.82%
1136 HAT Hawala.Today HAT $0.182649 $1,352 0.33% 34.20% -57.67%
1137 HIGH High Gain HIGH $0.000822 $1,266 0.21% -12.61% -50.18%
1138 BTCM BTCMoon BTCM $0.001749 $1,241 1.67% 4.55% -10.62%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.007310 $1,226 0.33% -2.89% -25.77%
1140 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,132 0.21% -1.18% -19.28%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.089766 $1,067 7.21% 2.53% 41.24%
1142 GARY President Joh… GARY $0.104227 $1,058 0.21% -1.13% 15.76%
1143 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,052 0.40% -39.08% -16.51%
1144 WA WA Space WA $0.015453 $963 0.21% -11.11% 0.04%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000411 $947 0.21% -17.67% -13.50%
1146 FLASH Flash FLASH $0.004603 $945 0.21% 0.39% -0.15%
1147 MCI Musiconomi MCI $0.040933 $936 -0.02% -30.42% -26.24%
1148 SND Sand Coin SND $0.670870 $909 0.33% -14.96% -14.71%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006096 $887 0.21% -21.14% -6.54%
1150 SPORT SportsCoin SPORT $0.000740 $822 0.21% 48.42%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003308 $741 -1.52% 31.99% -0.37%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.091325 $719 0.33% 48.18% -13.66%
1153 LDCN LandCoin LDCN $0.002414 $566 0.29% 52.31% 68.56%
1154 BEST BestChain BEST $0.001044 $564 -2.95% -2.06% -6.06%
1155 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $545 0.21% -1.13% 14.94%
1156 QORA Qora QORA $0.191768 $536 0.21% 52.97% 19.96%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043535 $523 0.20% -7.37% -4.96%
1158 BSN Bastonet BSN $0.000822 $512 0.21% -20.62% -26.25%
1159 MARX MarxCoin MARX $0.000982 LowVol 1.05% 34.29% 3.13%
1160 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002319 LowVol 0.21% -7.21% -11.03%
1161 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 9.78% -67.52% -83.37%
1162 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003281 LowVol 2.56% 6.19%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.001991 LowVol 0.33% 168.38% 8.15%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000411 LowVol -20.06% -28.06% -48.15%
1165 FC Facecoin FC $0.002922 LowVol 0.33% -14.55% -39.05%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009206 LowVol 0.96% -3.38% -15.78%
1167 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol 0.23% -2.38% 12.86%
1168 INDIA India Coin INDIA $0.000247 LowVol 0.21% -1.20% -11.82%
1169 ACC AdCoin ACC $0.070092 LowVol 0.21% -18.59% -29.70%
1170 VULC Vulcano VULC $0.007842 LowVol -0.12% 13.99% -2.34%
1171 BUB Bubble BUB $0.012001 LowVol 0.21% -17.10% -73.72%
1172 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000075 LowVol -2.54% 96.19% 5789.77%
1173 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001808 LowVol 0.21% -16.22% 15.65%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.042066 LowVol -4.67% 4.40% 13.20%
1175 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.045651 LowVol 0.21% 938.01% 88.53%
1176 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000247 LowVol -8.50% -12.54% -41.29%
1177 MAGN Magnetcoin MAGN $0.451746 LowVol 0.95% 12.94% -5.97%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002795 LowVol 0.21% -11.60% -11.44%
1179 STARS StarCash Network STARS $0.211166 LowVol 0.21% -1.13% -49.91%
1180 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.18% -1.18% 14.12%
1181 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001086 LowVol 0.21% -10.20% -16.64%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.016029 LowVol 0.21% 23.23% 82.31%
1183 DMC DynamicCoin DMC $0.002698 LowVol -0.53% -4.50%
1184 CYDER Cyder CYDER $0.000329 LowVol 33.61% 31.73% -18.72%
1185 IRL IrishCoin IRL $0.002630 LowVol 2.49% 5.59% 31.36%
1186 REGA Regacoin REGA $0.002302 LowVol 0.21% -1.20% 1.77%
1187 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.21% 0.99% 518.49%
1188 PRIMU Primulon PRIMU $0.000109 LowVol 0.53% -34.44% -51.09%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003288 LowVol 0.21% 1.35% 21.07%
1190 MOTO Motocoin MOTO $0.004701 LowVol -0.70% 32.56% 1.50%
1191 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -1.78% 22.28% 197.15%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000740 LowVol 0.21% 27.01% -45.56%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.21% -1.20%
1194 EGOLD eGold EGOLD $0.008737 LowVol 0.01% 281.23% -19.13%
1195 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 633.07% 221.22% 114.60%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.21% -1.20% 13.24%
1197 GAY GAY Money GAY $0.013983 LowVol 0.14% -5.55% -73.63%
1198 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.21% 113.01% -17.40%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 8.12% -3.50% -0.20%
1200 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.59% -15.72% 8.38%
1201 AV AvatarCoin AV $0.025810 LowVol 0.21% -1.81% 21.06%
1202 DBG Digital Bulli… DBG $0.004932 LowVol 0.21% 2.20% 26.86%
1203 XQN Quotient XQN $0.005672 LowVol 0.21% -12.59% -5.72%
1204 10MT 10M Token 10MT $0.001315 LowVol 0.33% -17.37% -57.05%
1205 GRN Granite GRN $0.012001 LowVol 0.21% -3.71% 7.85%
1206 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.33% 97.96% -2.93%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.64 LowVol 0.21% -17.03%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012576 LowVol 0.21% -1.18% 13.46%
1209 DASHS Dashs DASHS $0.030495 LowVol 0.21% -4.55% 7.65%
1210 SYNC Sync SYNC $616.48 LowVol 0.21% 85.43% 104.85%
1211 BET BetaCoin BET $0.002240 LowVol 0.18% -9.01% -30.92%
1212 SKR Sakuracoin SKR $0.000797 LowVol -7.42% 32.37% -0.78%
1213 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.21% -0.56% 14.13%
1214 FFC FireFlyCoin FFC $0.000150 LowVol -0.36% 80.04% 109.42%
1215 TIE TIES Network TIE $0.102283 LowVol 0.33% 25.98% -29.58%
1216 DON Donationcoin DON $0.000416 LowVol 0.78% -0.10% 12.72%
1217 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.21% -0.36% -42.53%
1218 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1219 ELC Elacoin ELC $0.065676 LowVol 0.21% -0.88% 10.33%
1220 ASC AsicCoin ASC $0.000669 LowVol 0.44% 1515.77% 110.44%
1221 YEL Yellow Token YEL $0.002904 LowVol 0.33% 37.67% -80.24%
1222 SAK Sharkcoin SAK $0.001769 LowVol 0.23% -3.68% -4.88%
1223 GAIN UGAIN GAIN $0.001056 LowVol 0.21% -1.97% 91.54%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001397 LowVol 0.21% -4.23% -2.28%
1225 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol 0.21% -1.20% -13.67%
1226 WOW Wowcoin WOW $0.000125 LowVol -11.06% -14.51% 27.38%
1227 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036191 LowVol -1.25% 16.19% 21.05%
1228 TYC Tyrocoin TYC $0.010686 LowVol 0.21% 0.32% -65.12%
1229 SKC Skeincoin SKC $0.002713 LowVol 0.21% -11.86% -39.89%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009411 LowVol 0.78% -4.01% 29.82%
1231 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.21% -1.18% 14.94%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.36% -11.68% 15.20%
1233 TOP TopCoin TOP $0.000794 LowVol -2.69% -20.13% 58.54%
1234 ASN Aseancoin ASN $0.003452 LowVol 0.21% 109.89%
1235 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003370 LowVol 0.21% 19.59%
1236 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1237 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.21% -1.18% 14.97%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.000480 LowVol 0.33% -34.92% -59.21%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.21% -0.91% 6.54%
1240 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.33% -1.02% 10.13%
1241 AIB Advanced Inte… AIB $0.003628 LowVol 0.18% 19.41% 30.78%
1242 UR UR UR $0.000417 LowVol 6.41% -20.04% -19.88%
1243 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007883 LowVol 0.21% 846.74% 160.97%
1244 HNC Huncoin HNC $0.001397 LowVol 0.21% -16.02% -23.68%
1245 BXC Bitcedi BXC $0.001279 LowVol 1.32% -0.83% -12.82%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073567 LowVol 0.21% -43.23%
1247 OMC Omicron OMC $0.092308 LowVol 0.21% -0.97%
1248 FID BITFID FID $0.082198 LowVol 0.21% -50.65% 14.29%
1249 XAU Xaucoin XAU $0.019645 LowVol 0.21% 21.01%
1250 QBC Quebecoin QBC $0.001397 LowVol 0.21% -1.18%
1251 OPES Opescoin OPES $0.001891 LowVol 0.21% 3.29%
1252 TODAY TodayCoin TODAY $0.000822 LowVol 0.21% 23.50% 20.75%
1253 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1254 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000329 LowVol 0.21% -20.94% 53.25%
1255 SHA SHACoin SHA $0.000411 LowVol 0.21% -1.19% -16.93%
1256 ACN Avoncoin ACN $0.000411 LowVol 0.21% -1.20% 19.14%
1257 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.21% -12.88% -22.87%
1258 HCC Happy Creator… HCC $0.000411 LowVol 0.21% -17.67% -17.90%
1259 QBT Cubits QBT $0.000797 LowVol 2.50% 19.64% 12.65%
1260 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol 0.21% -1.20%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068800 LowVol 0.21% 7.63% 37.94%
1262 DUB Dubstep DUB $0.001644 LowVol 0.21%
1263 FUTC FutCoin FUTC $0.001480 LowVol 0.18% -1.18% -33.69%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.014549 LowVol 0.21% -8.44% 13.69%
1265 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.21% -1.03% 14.99%
1266 CYC Cycling Coin CYC $0.001233 LowVol 0.21% 24.12%
1267 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1268 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046277 LowVol 0.21% -14.29% -28.68%
1269 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000247 LowVol 0.21% -42.66%
1270 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol -0.09% -79.88% 91.54%
1271 BGR Bongger BGR $0.000110 LowVol 0.44% 1.82% 81.44%
1272 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1273 PRM PrismChain PRM $0.000904 LowVol 0.21% -9.44% 4.34%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011508 LowVol 0.21%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219386 LowVol 0.21% -1.21% 18.57%
1276 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.21% -1.20% 14.94%
1277 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol 0.21% -20.89%
1278 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.44% -90.87% -78.14%
1279 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol 3.62% 17.94%
1280 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 14.51%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.70%
1282 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.89%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 0.21% 256.10%
1284 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.38%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 14.61%
1286 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.29%
1287 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -2.19% -15.14%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol -3.33%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.50%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1291 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.00%
1292 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.35% -2.44%
1293 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -2.22%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 24.92%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.50% 25.21%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.57%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.83% 15.37%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 0.29%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1300 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.31% 4.92%
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 4.88%
1302 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.43% -4.31%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.14%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1305 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -3.26% 31.69%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1308 RHFC RHFCoin RHFC $0.000911 LowVol -0.50%
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -24.87%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -2.04%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.39% 13.88%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.27% 66.00%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.73%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -1.94% -57.48%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.35%

Quay lại phần 1

Phản hồi