Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8217.12 trên tổng giá trị $137,184,612,972

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $364.04 trên tổng giá trị $34,906,338,548

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1285.78 trên tổng giá trị $21,621,708,625

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234466 trên tổng giá trị $9,055,749,934

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $560.94 trên tổng giá trị $4,321,388,641

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045586 trên tổng giá trị đã biến động tăng 137.55% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị $1,809,410 đã biến động tăng 96.76% trong 1h qua

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000150 trên tổng giá trị đã biến động tăng 83.63% trong 1h qua

    + Đồng CACH CacheCoin (CACH) đang có giá hiện tại $0.036442 trên tổng giá trị $152,880 đã biến động tăng 43.88% trong 1h qua

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.003086 trên tổng giá trị $7,715 đã biến động tăng 37.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8311.17% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045586 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1036.48% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007871 trên tổng giá trị đã biến động tăng 849.46% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.005414 trên tổng giá trị $270,689 đã biến động tăng 626.46% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.016108 trên tổng giá trị đã biến động tăng 337.72% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5932.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.065172 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1116.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $20,509,691 đã biến động tăng 899.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.118338 trên tổng giá trị $1,183,380 đã biến động tăng 597.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.151544 trên tổng giá trị $669,840 đã biến động tăng 596.29% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 REX REX REX $1,087,583 $0.125576 8,660,756 LowVol -0.04% -1.49% -22.68%
702 IFC Infinitecoin IFC $1,025,858 $0.000011 90,596,274,910 LowVol 0.00% -13.26% 56.61%
703 CRYPT CryptCoin CRYPT $986,916 $0.162758 6,063,703 LowVol -1.61% -6.84%
704 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.00% -1.19% 18.13%
705 SHORTY Shorty SHORTY $853,641 $0.008536 100,000,000 LowVol 0.24% -6.39% 18.68%
706 ANC Anoncoin ANC $815,811 $0.386582 2,110,317 LowVol 0.21% 8.88% 6.68%
707 IFLT InflationCoin IFLT $759,920 $0.000023 33,010,710,453 LowVol 6.72% -42.70% 64.68%
708 NET NetCoin NET $738,940 $0.000939 787,126,712 LowVol -5.57% 3.51% 21.35%
709 CDN Canada eCoin CDN $733,083 $0.007525 97,415,544 LowVol 2.29% 19.52% 21.73%
710 METAL MetalCoin METAL $713,495 $0.009275 76,925,527 LowVol 0.26% -11.24%
711 XFT Footy Cash XFT $708,567 $0.155872 4,545,824 LowVol 0.29% 1.34% 26.74%
712 STRC StarCredits STRC $689,603 $0.153245 4,500,000 LowVol 0.24% 4.14% 27.86%
713 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.26% -15.57%
714 MAX MaxCoin MAX $650,581 $0.010670 60,970,077 LowVol 0.27% 6.94% 19.48%
715 RIYA Etheriya RIYA $649,454 $0.410649 1,581,531 LowVol 7.92% 6.16% 46.34%
716 SMC SmartCoin SMC $643,118 $0.027362 23,503,813 LowVol -0.33% -19.96% 86.07%
717 SAC SACoin SAC $575,603 $0.082081 7,012,626 LowVol -0.01% 9.50% 3.25%
718 HBN HoboNickels HBN $573,292 $0.009603 59,696,358 LowVol 0.27% -1.03% -0.90%
719 UFO UFO Coin UFO $571,518 $0.000164 3,481,428,762 LowVol 0.24% -0.99% -24.04%
720 TAG TagCoin TAG $570,219 $0.096332 5,919,324 LowVol 2.38% -12.81% 28.32%
721 ITI iTicoin ITI $570,192 $17.82 32,000 LowVol -1.34% -12.14% 13.92%
722 NOBL NobleCoin NOBL $570,042 $0.000246 2,313,285,860 LowVol 0.26% 48.52% 35.21%
723 TALK BTCtalkcoin TALK $566,919 $0.008683 65,290,635 LowVol 3.29% 6.33% -13.53%
724 USC Ultimate Secu… USC $553,529 $0.053517 10,343,113 LowVol 0.24% 0.83% -1.10%
725 SDC ShadowCash SDC $550,092 $0.082163 6,695,133 LowVol 0.24% -23.04%
726 BTSR BTSR BTSR $515,718 $0.157027 3,284,266 LowVol 0.14% -1.69% 18.57%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $507,326 $0.093459 5,428,300 LowVol 0.24% 18.64% 22.66%
728 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.21% 3.01%
729 BITS Bitstar BITS $488,734 $0.021176 23,079,737 LowVol 1.66% -13.09% -17.12%
730 KOBO Kobocoin KOBO $488,610 $0.019782 24,700,248 LowVol 0.99% -16.16% -10.36%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $467,607 $0.109305 4,278,000 LowVol -0.04% 231.20%
732 PIGGY Piggycoin PIGGY $462,381 $0.000951 486,287,249 LowVol -3.35% 44.91% 0.28%
733 TROLL Trollcoin TROLL $461,665 $0.000817 564,902,935 LowVol 2.69% 9.52% 4.57%
734 ROC Rasputin Onli… ROC $453,193 $0.418221 1,083,622 LowVol -0.04% 13.20% 80.68%
735 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 10.97%
736 FNC FinCoin FNC $436,579 $0.033899 12,878,667 LowVol 0.00% -8.03% -34.36%
737 FXE FuturXe FXE $406,026 $1.72 235,421 LowVol -10.37% -12.29% -7.23%
738 JET Jetcoin JET $390,734 $0.080939 4,827,498 LowVol 0.04% 41.70% 15.77%
739 VAL Valorbit VAL $388,386 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 15.00%
740 CFT CryptoForecast CFT $362,335 $0.007877 46,000,000 LowVol -1.26% 5.97% -5.85%
741 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,577 $1.13 313,015 LowVol 0.23% -2.16% -17.31%
742 FC2 FuelCoin FC2 $350,320 $0.003447 101,618,569 LowVol 0.24% 15.89% 2.02%
743 PXC Phoenixcoin PXC $342,655 $0.005518 62,101,228 LowVol 0.24% -3.15% -17.12%
744 ICN iCoin ICN $335,177 $0.011491 29,167,894 LowVol 0.47% -6.38% 18.09%
745 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.58% 14.84%
746 OHM OHM OHM $333,194 $0.011276 29,548,991 LowVol 20.61%
747 DAXX DaxxCoin DAXX $325,728 $0.000657 495,829,510 LowVol -3.68% -18.94% -7.47%
748 SLG Sterlingcoin SLG $322,002 $0.076581 4,204,702 LowVol 0.29% -6.80% -9.44%
749 UNI Universe UNI $312,925 $0.029549 10,589,996 LowVol 0.24% -5.23% 20.50%
750 V Version V $311,940 $0.000669 466,616,540 LowVol 0.21% -22.32% -25.54%
751 BTWTY Bit20 BTWTY $310,646 $305,754 1.016 LowVol 0.27% 28.72% 46.46%
752 GOOD Goodomy GOOD $308,231 $0.000698 441,349,000 LowVol -3.14% 12.04% 62.19%
753 AU AurumCoin AU $306,862 $1.04 296,216 LowVol 0.26% -0.57% -0.27%
754 BRIT BritCoin BRIT $289,729 $0.013623 21,268,092 LowVol 0.26% 6.70% -36.97%
755 Q2C QubitCoin Q2C $285,177 $0.001149 248,168,034 LowVol 0.24% 13.94% 15.28%
756 TRI Triangles TRI $281,428 $3.86 72,891 LowVol 0.24% -0.83% -19.37%
757 OPAL Opal OPAL $279,792 $0.018476 15,143,349 LowVol 0.25% 3.28% -6.97%
758 GAIA GAIA GAIA $278,781 $0.011567 24,101,381 LowVol 0.29% 16.81% -25.83%
759 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.14% 17.12%
760 NEWB Newbium NEWB $270,689 $0.005414 50,000,000 LowVol 0.25% 626.46% -6.98%
761 XJO Joulecoin XJO $268,506 $0.007822 34,326,196 LowVol 0.49% -0.10% 5.45%
762 GUN Guncoin GUN $263,689 $0.001345 195,981,628 LowVol 1.85% 4.16% 8.57%
763 WAY WayGuide WAY $262,766 $0.002627 100,040,708 LowVol 0.24%
764 ICE iDice ICE $260,812 $0.166015 1,571,013 LowVol -1.88% -8.67% -9.59%
765 FUNK The Cypherfunks FUNK $251,366 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -0.28% 1.93% 3.09%
766 TIT Titcoin TIT $249,900 $0.005008 49,898,202 LowVol 0.23% -2.19% 10.07%
767 J Joincoin J $248,410 $0.101458 2,448,402 LowVol 0.35% -2.47% -3.86%
768 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,294 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.24%
769 KED Darsek KED $232,626 $0.017233 13,499,185 LowVol -0.18% 19.42% 49.51%
770 XPTX PlatinumBAR XPTX $231,339 $0.589351 392,532 LowVol 0.32% -0.88% -6.75%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $225,264 $0.001798 125,279,775 LowVol 0.23% -1.72% -1.92%
772 STV Sativacoin STV $213,264 $0.030097 7,085,929 LowVol -0.18% 152.58% 122.87%
773 NYAN Nyancoin NYAN $210,850 $0.000663 317,801,075 LowVol -11.42% -11.15% -15.35%
774 PR Prototanium PR $210,241 $1.07 195,810 LowVol 0.27% 21.79% 7.04%
775 XPY PayCoin XPY $209,771 $0.017745 11,821,407 LowVol -0.70% 2.49% 42.04%
776 FLY Flycoin FLY $207,983 $0.986612 210,806 LowVol 0.29%
777 TTC TittieCoin TTC $207,831 $0.000165 1,259,816,434 LowVol 0.21% 11.40% 41.27%
778 LOT LottoCoin LOT $205,662 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 0.00% 11.84% 17.27%
779 BIGUP BigUp BIGUP $205,423 $0.000097 2,115,938,451 LowVol 6.35% 11.90% 16.04%
780 LANA LanaCoin LANA $205,167 $0.000246 833,597,410 LowVol 0.72% -5.46% -8.63%
781 FLT FlutterCoin FLT $204,118 $0.000633 322,214,524 LowVol 0.01% -23.71% -0.16%
782 TGC Tigercoin TGC $203,692 $0.004679 43,536,800 LowVol 0.24% 0.76% 91.12%
783 DVC Devcoin DVC $203,319 $0.000013 15,120,457,500 LowVol 0.00% -7.68% -6.16%
784 TRK Truckcoin TRK $202,594 $0.001313 154,264,182 LowVol 0.27% 0.77% -16.69%
785 CORG CorgiCoin CORG $202,131 $0.000161 1,251,855,418 LowVol 0.66% 93.89% 40.40%
786 CUBE DigiCube CUBE $199,385 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.24% -1.01% 15.29%
787 BUN BunnyCoin BUN $195,453 $0.000002 102,273,268,081 LowVol -1.12% -6.37% 10.97%
788 CHESS ChessCoin CHESS $194,998 $0.003609 54,032,769 LowVol 0.24% -13.29% 22.18%
789 8BIT 8Bit 8BIT $192,648 $0.165446 1,164,415 LowVol 0.25% -7.04% -17.40%
790 BOLI Bolivarcoin BOLI $189,613 $0.022970 8,254,950 LowVol 1.63% 4.92% 14.75%
791 888 OctoCoin 888 $188,817 $0.003759 50,237,100 LowVol 0.73% -6.24% 89.87%
792 CTO Crypto CTO $187,668 $0.015595 12,033,557 LowVol 3.42% 2.79% 41.31%
793 KAYI Kayicoin KAYI $187,488 $0.000660 284,208,086 LowVol 0.19% -8.80% -6.72%
794 UNIC UniCoin UNIC $180,717 $0.060979 2,963,571 LowVol 0.17% -0.29% 19.81%
795 KUSH KushCoin KUSH $179,530 $0.032968 5,445,524 LowVol 0.24% -0.83% 6.51%
796 ECA Electra ECA $177,477 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 0.10% -14.62% -62.01%
797 XPD PetroDollar XPD $177,414 $0.002772 63,993,275 LowVol 0.24% 3.12% 11.83%
798 CCN Cannacoin CCN $176,800 $0.037621 4,699,563 LowVol 18.88% 5.57% 6.72%
799 GLC GlobalCoin GLC $176,527 $0.002709 65,171,010 LowVol 0.27% -3.92% -34.41%
800 XRA Ratecoin XRA $170,275 $0.001492 114,153,334 LowVol 0.23% -10.06% 21.63%
801 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
802 FRC Freicoin FRC $159,463 $0.005417 29,435,620 LowVol 0.27% -1.01% -20.80%
803 BERN BERNcash BERN $154,165 $0.002164 71,234,301 LowVol 1.28% -3.37% 34.47%
804 LEA LeaCoin LEA $152,999 $0.000491 311,753,490 LowVol 0.21% -1.18% 37.22%
805 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.00%
806 LTB LiteBar LTB $148,079 $0.186181 795,350 LowVol -6.85% -22.84% -47.59%
807 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $146,987 $0.011190 13,135,427 LowVol -0.05% -1.66% 19.13%
808 SWING Swing SWING $146,417 $0.053862 2,718,346 LowVol 1.62% 2.80% 21.70%
809 WYV Wyvern WYV $144,638 $0.083805 1,725,900 LowVol 0.44% 0.28% 29.42%
810 URC Unrealcoin URC $142,413 $0.020274 7,024,402 LowVol 0.24% 7.26% 64.44%
811 EVO Evotion EVO $141,806 $0.044898 3,158,385 LowVol 7.51% 0.07% 8.14%
812 GRT Grantcoin GRT $141,192 $0.003283 43,003,959 LowVol 0.24% 0.71% -9.68%
813 GAP Gapcoin GAP $140,510 $0.011737 11,971,069 LowVol 0.29% 6.55% 23.31%
814 RBX Ripto Bux RBX $136,680 $0.000359 381,236,123 LowVol -0.01% -20.47% -5.59%
815 EMD Emerald Crypto EMD $135,325 $0.007079 19,117,129 LowVol -0.24% -0.31% 5.38%
816 XRE RevolverCoin XRE $133,521 $0.005992 22,283,614 LowVol 0.24% -2.37% -5.18%
817 CNNC Cannation CNNC $132,971 $0.053685 2,476,893 LowVol 0.24% -13.64% 14.00%
818 PASL Pascal Lite PASL $132,600 $0.032504 4,079,500 LowVol 0.24% 1.44% 6.88%
819 EVIL Evil Coin EVIL $132,563 $0.006306 21,020,383 LowVol 0.29% 16.35% -10.25%
820 SPACE SpaceCoin SPACE $125,519 $0.006025 20,834,638 LowVol 0.18% -12.48% 21.11%
821 MOJO MojoCoin MOJO $123,985 $0.010222 12,129,352 LowVol 0.12% 7.18% 4.91%
822 SLING Sling SLING $123,163 $0.114667 1,074,095 LowVol 0.29% -1.03% 18.56%
823 GTC Global Tour Coin GTC $122,659 $0.004104 29,887,402 LowVol 0.24% 7.43% -0.47%
824 MNM Mineum MNM $122,227 $0.012953 9,436,367 LowVol 0.25% -2.99% -8.21%
825 I0C I0Coin I0C $122,028 $0.005815 20,984,605 LowVol 0.05% -39.82% -30.73%
826 UNITS GameUnits UNITS $114,748 $0.033040 3,472,983 LowVol -19.88% 22.67% 83.24%
827 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.49% 12.21%
828 HMP HempCoin HMP $111,355 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.24% -0.99% 15.25%
829 MRJA GanjaCoin MRJA $109,625 $0.024624 4,451,920 LowVol 0.24% -16.19% -31.93%
830 YAC Yacoin YAC $109,131 $0.000912 119,689,529 LowVol -0.03% -13.31%
831 CAP Bottlecaps CAP $104,386 $0.000514 202,964,313 LowVol
832 FIRE Firecoin FIRE $103,229 $1.05 98,412 LowVol -0.02% -1.15%
833 HAL Halcyon HAL $102,590 $0.019535 5,251,540 LowVol 0.24% 11.66% 27.18%
834 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.03% 35.32%
835 QCN QuazarCoin QCN $99,234 $0.016416 6,044,911 LowVol 0.24% -1.03% 3.44%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.12% 47.83%
837 COXST CoExistCoin COXST $96,669 $0.003567 27,100,000 LowVol 8.31% 45.90% 136.77%
838 DRXNE DROXNE DRXNE $96,054 $0.001538 62,433,650 LowVol -0.95% -8.74% -4.30%
839 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,761 $0.001231 77,777,777 LowVol 0.24% -0.99% 7.64%
840 DLC Dollarcoin DLC $94,931 $0.010424 9,106,714 LowVol 0.72% 0.57% 16.17%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,417 $0.117786 793,108 LowVol 0.24% 47.23% 108.25%
842 ARI Aricoin ARI $93,060 $0.000663 140,262,505 LowVol 0.77% -0.40% 17.58%
843 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.50% -49.11%
844 GP GoldPieces GP $91,667 $0.075127 1,220,161 LowVol 0.24% -1.51% 7.15%
845 CAT Catcoin CAT $91,577 $0.014857 6,164,050 LowVol 0.24% -3.75% 7.16%
846 CON PayCon CON $91,282 $0.003961 23,042,604 LowVol -0.14% 8.68% 12.96%
847 C2 Coin2.1 C2 $90,268 $0.000903 99,976,323 LowVol 1.01% -2.07% -13.77%
848 BTQ BitQuark BTQ $89,131 $0.009932 8,974,334 LowVol 0.26% -3.67% 29.17%
849 PIE PIECoin PIE $88,729 $0.004186 21,195,978 LowVol 0.24% -12.98% -37.86%
850 ATX Artex Coin ATX $87,953 $0.004683 18,781,750 LowVol 8.72% 43.94% 2.43%
851 JIN Jin Coin JIN $87,819 $0.008917 9,848,485 LowVol -0.45% 83.86%
852 MARS Marscoin MARS $85,788 $0.003034 28,279,074 LowVol -1.51% 24.48% 17.74%
853 QTL Quatloo QTL $78,280 $0.010141 7,718,883 LowVol 1.39% -15.83% -14.09%
854 ARG Argentum ARG $76,745 $0.009036 8,493,220 LowVol 0.29% -2.69% 8.00%
855 JWL Jewels JWL $76,200 $0.003776 20,181,636 LowVol 0.24% 26.46% 71.02%
856 SLM Slimcoin SLM $76,017 $0.005089 14,937,439 LowVol 0.24% -1.44% 19.12%
857 NEVA NevaCoin NEVA $75,467 $0.031245 2,415,305 LowVol 0.24% -0.37% 18.77%
858 REE ReeCoin REE $75,364 $0.000029 2,560,000,000 LowVol -17.13% -31.76% -44.67%
859 PXI Prime-XI PXI $74,871 $0.004250 17,618,740 LowVol 0.24% -2.14% -10.70%
860 MCRN MACRON MCRN $73,677 $0.000184 401,421,401 LowVol 37.50% -9.42% 74.47%
861 GPU GPU Coin GPU $69,787 $0.001724 40,477,042 LowVol 0.24% 3.74% 15.28%
862 SRC SecureCoin SRC $69,774 $0.008537 8,172,816 LowVol 0.27% -1.60% 66.81%
863 FLAX Flaxscript FLAX $69,511 $0.012452 5,582,351 LowVol 0.11% -3.85% -38.09%
864 SOON SoonCoin SOON $69,204 $0.005553 12,462,620 LowVol 0.19% 0.85% 18.16%
865 CRX Chronos CRX $69,122 $0.000937 73,729,962 LowVol 0.08% 12.78% -2.80%
866 MEOW Kittehcoin MEOW $68,028 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 2.55% -0.49% 14.85%
867 611 SixEleven 611 $67,701 $0.157509 429,822 LowVol 0.20% 9.20% 7.78%
868 IMS Independent M… IMS $66,290 $0.012347 5,368,934 LowVol 0.24% -39.15% 3.49%
869 MST MustangCoin MST $64,777 $0.102765 630,343 LowVol 0.24% 0.12% 12.90%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $64,777 $0.011850 5,466,508 LowVol 0.03% -3.40% -23.07%
871 ALL Allion ALL $64,400 $0.010388 6,199,359 LowVol 0.16% -28.51% 20.33%
872 BLC Blakecoin BLC $64,383 $0.004257 15,122,697 LowVol 0.25% -32.76% -35.54%
873 SPT Spots SPT $64,280 $0.002869 22,406,021 LowVol 1.46% 8.35% 6.49%
874 BAS BitAsean BAS $63,857 $0.012771 5,000,000 LowVol 2.88% -3.95% -20.71%
875 KIC KibiCoin KIC $63,624 $0.004328 14,701,000 LowVol -3.32% -25.38% -78.77%
876 CF Californium CF $62,680 $0.026102 2,401,379 LowVol 0.24% 4.74%
877 RPC RonPaulCoin RPC $61,864 $0.069640 888,340 LowVol 0.27% -14.68% 31.19%
878 MAR Marijuanacoin MAR $59,813 $0.040963 1,460,147 LowVol -0.70% -5.79% -9.30%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,375 $0.000657 90,421,856 LowVol 0.24% -12.09% -32.28%
880 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.73%
881 XCRE Creatio XCRE $58,847 $0.002868 20,520,514 LowVol 0.27% -9.01% -0.21%
882 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.59% -8.39%
883 SCRT SecretCoin SCRT $57,965 $0.013707 4,228,672 LowVol 0.39% -0.44% 17.73%
884 PHO Photon PHO $57,460 $0.000003 20,297,698,893 LowVol -0.02% 5.90% 35.73%
885 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,298 $0.002298 24,931,054 LowVol 0.29% -4.44% -7.31%
886 GCC GuccioneCoin GCC $54,947 $0.002709 20,285,537 LowVol 0.24% 12.65% 37.36%
887 $$$ Money $$$ $52,530 $0.001145 45,887,218 LowVol 2.67% 29.61% 15.52%
888 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.11% -60.80%
889 BITZ Bitz BITZ $52,293 $0.026266 1,990,891 LowVol 0.27% -0.70% 13.08%
890 ZYD Zayedcoin ZYD $52,275 $0.008372 6,243,840 LowVol 1.40% 7.42% 36.84%
891 DIBC DIBCOIN DIBC $52,121 $0.010424 5,000,000 LowVol 0.24% -19.59% 8.05%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -1.78%
893 POP PopularCoin POP $51,158 $0.000015 3,372,875,244 LowVol -0.12% -5.06% 13.30%
894 URO Uro URO $50,143 $0.041533 1,207,310 LowVol 0.27% -1.03% 23.97%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,277 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.24% -0.99% 10.57%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,095 $0.015759 3,115,258 LowVol 0.24% -26.01% 7.90%
897 ICOB ICOBID ICOB $47,042 $0.000441 106,696,820 LowVol 0.27% 5.70% 0.58%
898 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -1.78% 29.59%
899 DBTC Debitcoin DBTC $46,499 $0.002583 17,999,614 LowVol 0.29% -2.64% 5.32%
900 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
901 EREAL eREAL EREAL $45,908 $0.000686 66,909,634 LowVol -0.50% 26.14% 42.55%
902 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,804 $0.000575 79,719,140 LowVol 0.24% -13.38% -10.36%
903 WORM HealthyWormCoin WORM $45,608 $0.000410 111,128,688 LowVol 0.24% -17.53% -3.95%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $44,742 $0.004432 10,094,424 LowVol 0.24% -0.91% 10.76%
905 BIP BipCoin BIP $43,673 $0.026839 1,627,261 LowVol 0.24% -1.00% 7.74%
906 JOBS JobsCoin JOBS $43,511 $0.000410 106,019,270 LowVol 0.24% -17.49% -40.98%
907 NRO Neuro NRO $43,421 $0.001231 35,266,863 LowVol 0.24% -7.18% 5.49%
908 PLNC PLNcoin PLNC $42,082 $0.002462 17,089,600 LowVol 0.24% 41.42% 72.86%
909 DRS Digital Rupees DRS $41,927 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.24% -1.03% -33.97%
910 CASH Cashcoin CASH $41,578 $0.000903 46,050,374 LowVol 0.24% -1.01% -1.22%
911 MND MindCoin MND $41,193 $0.003283 12,546,625 LowVol 0.27% 7.02% 15.53%
912 FLVR FlavorCoin FLVR $41,168 $0.001970 20,898,106 LowVol 0.24% -4.95%
913 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -0.02% -1.15% 91.82%
914 SOIL SOILcoin SOIL $40,616 $0.007123 5,702,048 LowVol 0.30% 10.05% 11.62%
915 BSC BowsCoin BSC $40,545 $0.007305 5,550,102 LowVol 0.24% -0.99% 35.95%
916 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
917 SFC Solarflarecoin SFC $40,331 $0.002864 14,083,450 LowVol -1.26% -20.86% -17.60%
918 XBTS Beatcoin XBTS $39,785 $0.026094 1,524,686 LowVol -4.29% -39.19% -13.16%
919 PRX Printerium PRX $38,813 $0.003283 11,821,728 LowVol 0.24% 163.98% 34.60%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.74% 25.36%
921 GBT GameBet Coin GBT $36,651 $0.001724 21,262,780 LowVol 0.24% 18.79% 61.36%
922 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -2.96%
923 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $35,734 $0.004450 8,030,000 LowVol -2.70% -14.77% -93.35%
924 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.28%
925 BENJI BenjiRolls BENJI $34,075 $0.001683 20,251,896 LowVol 0.23% 10.14% -9.83%
926 COAL BitCoal COAL $33,612 $0.007469 4,500,000 LowVol 0.24% 1.19% -6.85%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $33,261 $0.007568 4,394,874 LowVol 0.33% -19.52% 21.44%
928 ORLY Orlycoin ORLY $33,088 $0.000903 36,646,779 LowVol 0.24% -0.99% 5.67%
929 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -1.84% 18.52%
930 300 300 Token 300 $32,504 $108.35 300 LowVol -29.37% -23.14% -37.24%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 36.97%
932 CRT CRTCoin CRT $31,232 $0.393988 79,270 LowVol 0.24% -1.01% 15.25%
933 LTCR Litecred LTCR $29,773 $0.000985 30,227,750 LowVol 0.24% 19.09% -19.50%
934 EGO EGO EGO $29,549 $0.000492 60,000,001 LowVol 0.24% -1.01%
935 RBT Rimbit RBT $28,977 $0.000251 115,499,623 LowVol 0.14% -23.87% -37.55%
936 SH Shilling SH $28,917 $0.000739 39,143,725 LowVol 0.24% -81.29% -85.61%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 30.79%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.02% -1.19% 10.05%
939 VIP VIP Tokens VIP $27,399 $0.000328 83,450,403 LowVol 0.24% 84.61%
940 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,598,935
941 BLZ BlazeCoin BLZ $26,868 $0.000044 608,557,394 LowVol -0.22% 13.23% 46.59%
942 KNC KingN Coin KNC $26,365 $13.13 2,008 LowVol 0.24% -6.72% 51.21%
943 DPAY DPAY DPAY $26,115 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.24% 54.08%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 BOAT Doubloon BOAT $24,848 $0.001340 18,547,845 LowVol 5.91% -23.36% -63.85%
946 KRONE Kronecoin KRONE $24,627 $0.007389 3,332,727 LowVol 0.23% -15.67% 14.58%
947 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.45%
948 ICON Iconic ICON $23,992 $0.040466 592,894 LowVol 0.24% -2.47% -4.98%
949 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,923 $0.026758 894,026 LowVol 0.24% -1.04% 44.38%
950 LIR LetItRide LIR $23,809 $0.000657 36,258,263 LowVol 0.24% 32.09%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,657 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.24% -1.03% -42.37%
952 ERY Eryllium ERY $23,518 $0.004581 5,133,786 LowVol 0.24% -2.69% -40.02%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,983 $0.000328 70,000,000 LowVol 0.24% -20.81% -13.84%
954 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.84% 3.89%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,611 $0.004682 4,829,945 LowVol 0.02% -21.44% -15.72%
956 BQC BBQCoin BQC $22,519 $0.000444 50,765,854 LowVol 0.13% 6.99% -11.92%
957 LUNA Luna Coin LUNA $22,503 $0.013999 1,607,470 LowVol 0.25% 8.71% 17.72%
958 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 26.96%
959 MTM MTMGaming MTM $22,112 $0.007371 2,999,967 LowVol 0.73% 51.60% -47.53%
960 UET Useless Ether… UET $21,652 $0.005460 3,965,716 LowVol -11.80% -11.81% -9.55%
961 DAS DAS DAS $21,314 $0.008126 2,622,886 LowVol 5.57% 2.42% -41.78%
962 HVCO High Voltage HVCO $20,849 $0.013954 1,494,171 LowVol 0.24% 6.85% 65.00%
963 MILO MiloCoin MILO $20,816 $0.001929 10,789,954 LowVol 1.64% -1.49% -6.34%
964 VPRC VapersCoin VPRC $20,583 $0.000026 780,124,964 LowVol -0.04% 11.23% 98.27%
965 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 0.81% -5.99%
966 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -8.44%
967 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 34.55%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,365 $0.025691 753,776 LowVol 0.24% -2.85% 16.71%
969 CNC CHNCoin CNC $19,233 $0.000408 47,167,671 LowVol 0.34% 15.38% 10.24%
970 SOCC SocialCoin SOCC $19,211 $0.013872 1,384,879 LowVol 0.27% 34.05% 16.22%
971 SONG SongCoin SONG $18,944 $0.000582 32,565,300 LowVol -0.15% 0.24% -32.99%
972 VRS Veros VRS $18,856 $0.000039 486,609,040 LowVol 0.31% -33.69% 61.55%
973 TRADE Tradecoin TRADE $18,369 $0.002462 7,459,750 LowVol 0.24% -4.00% 125.77%
974 IMX Impact IMX $17,977 $0.000164 109,509,033 LowVol 0.24% -34.24% -0.04%
975 BIOB BioBar BIOB $17,522 $0.019782 885,756 LowVol 0.24% -4.25% 38.40%
976 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 77.87%
977 RIDE Ride My Car RIDE $16,626 $0.000164 101,276,976 LowVol -14.09% -34.01% -23.16%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $15,519 $0.000492 31,512,613 LowVol 0.29% -1.02% 38.31%
979 BNX BnrtxCoin BNX $15,064 $0.000574 26,239,501 LowVol 0.24% 15.02% 1.82%
980 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
981 PX PX PX $14,553 $0.000153 95,128,929 LowVol -1.80% -7.73% 41.84%
982 WBB Wild Beast Block WBB $12,364 $0.075148 164,533 LowVol -31.10% -32.23% -37.90%
983 ELS Elysium ELS $11,834 $0.002955 4,005,012 LowVol 0.24% 2.69% 118.38%
984 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.40%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,259 $0.001560 7,219,723 LowVol 0.24% -19.07% -28.68%
987 VTA Virtacoin VTA $11,020 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.02% -1.70% 165.65%
988 MGM Magnum MGM $9,665 $0.002462 3,925,146 LowVol 0.24% -0.99% -6.55%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,595 $0.005741 1,671,379 LowVol 0.73% 2.46% -5.17%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,056 $0.002955 3,064,800 LowVol 1.18% 1.82% 138.71%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 14.71%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,021 $0.000246 32,571,846 LowVol 0.24% -33.82% -46.22%
993 ARGUS Argus ARGUS $7,762 $0.006760 1,148,324 LowVol -0.59% 10.00% 3.89%
994 NODC NodeCoin NODC $7,577 $0.004514 1,678,439 LowVol 0.24% 6.73%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,521 $0.001477 5,091,200 LowVol 1.42% 0.93% -44.70%
996 CONX Concoin CONX $7,086 $0.009521 744,266 LowVol 0.24% -0.99% -0.23%
997 JS JavaScript Token JS $6,313 $0.000790 7,991,996 LowVol -0.04% 0.83% -7.10%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,128 $0.000594 10,324,802 LowVol 0.96% 9.41% -48.57%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.59% -54.22%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,150 $0.000574 8,969,822 LowVol 0.25% 3.00% 14.61%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $5,052 $0.001503 3,360,417 LowVol 0.73% 10.15% 3.54%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 1.01% 20.26%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,865 $0.020454 188,965 LowVol -0.07% -1.33% 14.88%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,947 $0.002947 1,000,000 LowVol 0.73% 2.47% 120.05%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,823 $0.013329 211,827 LowVol 0.73% 2.47% 8.46%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,714 $0.001970 1,377,917 LowVol 0.24% -4.95% -11.39%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,047 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 5.29% 11.61% -43.04%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,762 $0.001394 1,264,511 LowVol 0.24% 22.38% 281.91%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -4.25% 5.76%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $956 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.29% -41.15% -23.16%
1012 ULA Ulatech ULA $868 $0.005156 168,286 LowVol 0.24% -63.87% -6.85%
1013 ABN Abncoin ABN $784 $0.011573 67,700 LowVol 0.24% 6.69% 39.47%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.32% 15.30%
1015 DMB Digital Money… DMB $532 $0.001262 421,300 LowVol 0.23% 1.68% -10.63%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.02%
1017 FDC Future Digita… FDC $197 $0.000072 2,753,201 LowVol -0.18% 3.11%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.71% 47.24%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,586 LowVol 0.24% -0.99% 15.25%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $239.23 $176,767,000 1.59% -9.11% 46.81%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.140213 $58,263,600 1.54% 32.12%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $6.07 $20,610,800 -9.54% 43.00% 232.91%
1023 QASH QASH QASH $0.421374 $6,897,840 -0.64%
1024 REC Regalcoin REC $46.58 $6,606,070 -6.18% 9.64% -16.03%
1025 NULS Nuls NULS $0.675763 $3,338,400 2.30% -9.46% -13.20%
1026 BTE BitSerial BTE $5.72 $2,749,130 -0.35% 20.45%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,389,950 0.12% 0.26% 19.95%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,638,870 1.05% 0.05% 19.57%
1029 INK Ink INK $0.165407 $1,553,450 -1.65% -53.62%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.86 $1,348,020 0.88% -3.17% 239.85%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $102.80 $1,194,600 2.61% -11.26% -41.18%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.35 $969,979 -0.13% -13.92%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $257.45 $924,359 0.57% 3.19% 1.91%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.66 $849,149 -0.21% -1.06% -2.81%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057228 $827,270 -1.63% -6.23% -3.59%
1036 XUC Exchange Union XUC $6.41 $795,774 1.28% 105.13% 103.44%
1037 INF InfChain INF $0.009521 $645,848 0.24%
1038 BT1 BT1 [CST] BT1 $8084.70 $583,853 0.65% 0.05% 19.34%
1039 ETN Electroneum ETN $0.028351 $544,148 -2.29% -1.50% -22.67%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $42.44 $525,381 2.01% -2.47% 24.00%
1041 WC WINCOIN WC $1.90 $519,341 1.35% -1.29%
1042 XIN Infinity Econ… XIN $0.047474 $433,751 0.43% -8.79% -19.68%
1043 SISA SISA SISA $0.017530 $429,436 -7.78% -47.56%
1044 TSL Energo TSL $0.033071 $408,775 0.00%
1045 THS TechShares THS $1.12 $404,765 0.95% 8.87% 1.27%
1046 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.87 $402,986 2.39%
1047 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.85 $393,051 -3.75% 4.96% 14.30%
1048 BOT Bodhi BOT $0.504076 $327,364 -3.53% -9.88%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.005581 $322,320 6.51% -17.28% -28.18%
1050 HOLD Interstellar … HOLD $0.101246 $161,888 -2.26% 10.50% -63.99%
1051 EAG EA Coin EAG $4.19 $152,103 2.23% -19.78%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11148.90 $149,053 0.35% 5.71% 25.17%
1053 LLT LLToken LLT $0.323658 $128,728 -1.44% -4.75% 15.57%
1054 UGT UG Token UGT $0.349430 $123,892 3.18% 1.68% 4.70%
1055 XCPO Copico XCPO $0.033571 $122,092 2.45% 32.76%
1056 XID Sphre AIR XID $0.187502 $112,679 0.20% -0.37% -3.30%
1057 TER TerraNova TER $2.63 $105,444 7.70% -16.78% -22.32%
1058 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020393 $97,530 -0.04% -11.29%
1059 BPL Blockpool BPL $0.196557 $94,983 -0.51% 9.08% -3.88%
1060 PHR Phore PHR $0.382907 $84,004 1.44% 3.61% 36.12%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.103448 $83,650 0.86% 6.27% 4.87%
1062 VASH VPNCoin VASH $0.005007 $73,488 0.24% 3.73% 10.25%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.691367 $71,667 0.27% 0.50% -7.69%
1064 AKY Akuya Coin AKY $0.495194 $63,482 2.49% -22.97% -50.69%
1065 BSR BitSoar BSR $0.160878 $59,932 -1.27% -8.95% 17.05%
1066 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050958 $58,649 -0.04% -8.05% 17.76%
1067 MSD MSD MSD $0.013463 $47,973 0.54% -2.28% 20.72%
1068 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.051572 $45,628 0.86% 74.99%
1069 OXY Oxycoin OXY $0.167615 $42,789 -2.98% -2.93% 20.59%
1070 COR CORION COR $0.939177 $39,128 0.45% -2.35% 26.79%
1071 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000409 $34,742 0.25% -3.66% 31.53%
1072 DNA EncrypGen DNA $0.060158 $29,909 -0.04% 2.97%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $27,596 -0.20% 0.85% -3.08%
1074 PAYX Paypex PAYX $0.134599 $26,966 -0.40% -9.98%
1075 ASTRO Astro ASTRO $1.42 $22,101 0.87% 8.78%
1076 ICX ICON ICX $1.02 $21,291 -0.91% 1.09% 1.67%
1077 MCR Macro MCR $3.00 $21,077 0.24% -13.59% 40.40%
1078 DSR Desire DSR $0.223424 $19,041 -3.50% -8.52% -54.59%
1079 EVR Everus EVR $4.09 $18,147 0.24% 2.07% -0.74%
1080 SSS Sharechain SSS $0.002306 $18,028 23.14% -27.83% -58.96%
1081 AION Aion AION $0.766234 $16,901 -5.81% -13.16% -7.06%
1082 MGC MergeCoin MGC $0.012558 $16,804 0.24%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.29 $16,662 0.24% -1.63%
1084 VIU Viuly VIU $0.002789 $14,489 -0.66% -5.62%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000692 $14,349 -1.11% 8.60%
1086 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $14,243 -0.04% 10.71%
1087 STEX STEX STEX $0.248969 $13,692 2.02% 3.05% 82.42%
1088 GMT Mercury Protocol GMT $0.042951 $12,462 -0.04% 18.17% -5.67%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001348 $12,435 -3.11% -16.06% -97.28%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.001092 $12,217 -8.76% -94.60%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.378147 $12,102 0.83% -1.30% -7.66%
1092 AERM Aerium AERM $1.78 $11,189 -0.93% 9.45%
1093 TCOIN T-coin TCOIN $0.000246 $9,570 0.24% 3.12% 11.66%
1094 XID International… XID $0.005910 $8,877 0.24% 87.59% -4.62%
1095 CCT Crystal Clear CCT $0.220337 $8,609 -12.96% 29.27% -52.11%
1096 MKR Maker MKR $358.53 $8,295 -0.04% 24.78%
1097 ETT EncryptoTel [… ETT $0.081869 $7,861 0.24% 22.22% 57.31%
1098 BLX Blockchain Index BLX $2.40 $7,306 -0.04% 15.27% 28.39%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002589 $7,243 -0.04% -18.38% -13.33%
1100 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.016108 $7,229 -7.53% 337.72% 174.76%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003282 $7,215 0.24% -8.35% -12.28%
1102 EUSD eUSD EUSD $0.000298 $6,845 -0.04% 89.98% -60.67%
1103 OX OX Fina OX $0.000140 $6,523 -14.35% -28.07% -40.87%
1104 STU bitJob STU $0.048843 $6,399 -12.13% -31.24% -51.62%
1105 PNX Phantomx PNX $0.019787 $6,150 3.46% -2.09%
1106 FBL Faceblock FBL $0.001868 $6,126 -0.04% -94.33%
1107 APC AlpaCoin APC $0.015472 $5,073 -4.78% -44.97% -63.13%
1108 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000129 $5,070 0.91% -16.69% -18.11%
1109 FAP FAPcoin FAP $0.013782 $4,629 0.24% -53.27% -10.48%
1110 SUR Suretly SUR $3.00 $4,072 -0.04% 4.15% 6.91%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002164 $3,941 7.19% 3.82% -23.36%
1112 BOS BOScoin BOS $1.14 $3,474 0.24% 5.37% -10.68%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064598 $3,424 1.66% 4.18% 3.54%
1114 EFYT Ergo EFYT $10.29 $3,330 -0.05% 32.34% 16.53%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.065172 $3,220 0.24% -12.15% 1116.58%
1116 FOR FORCE FOR $0.002692 $3,066 0.24% 16.30% -7.69%
1117 IQT iQuant IQT $0.161613 $3,002 0.04% 29.68% -11.10%
1118 PRL Oyster Pearl PRL $0.017103 $2,985 -3.22% -20.88%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.66 $2,716 0.24% 26.49% 41.61%
1120 SIFT Smart Investm… SIFT $3.24 $2,495 -0.04% 0.21% 1.59%
1121 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.056636 $2,454 0.24% -24.36% -30.13%
1122 ZCG ZCash Gold ZCG $0.028755 $2,322 -0.04% 32.35% -79.08%
1123 CASH Cash Poker Pro CASH $0.066974 $2,294 -0.04% 13.30% -5.13%
1124 BTBc Bitbase BTBc $0.007387 $1,926 0.24% -13.22% -20.59%
1125 PRES President Trump PRES $0.003447 $1,646 0.23% -10.73% -14.31%
1126 ABC Alphabit ABC $13.93 $1,595 0.24% 19.87% 2.86%
1127 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,565 -7.19% -4.74% 36.43%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.008217 $1,547 9.58% 5.43% -27.13%
1129 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $1,542 0.52% 32.98% 107.06%
1130 DAY Chronologic DAY $2.94 $1,463 -0.01% -30.30% -34.68%
1131 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $1,441 0.24% -1.03% -15.79%
1132 NTC Natcoin NTC $0.391544 $1,424 0.25% 34.08% -59.07%
1133 HAT Hawala.Today HAT $0.181994 $1,396 -0.04% 43.51% -58.32%
1134 HIGH High Gain HIGH $0.000821 $1,390 15.66% -15.20% -49.95%
1135 XOT Internet of T… XOT $2450.52 $1,382 0.24% -1.06% 15.14%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.073509 $1,366 -1.18% 0.74% -31.45%
1137 BTCM BTCMoon BTCM $0.001725 $1,240 0.79% 2.93% -12.46%
1138 IBTC iBTC IBTC $0.007284 $1,222 -0.04% -3.33% -24.15%
1139 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,131 0.24% -1.01% -15.38%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.083734 $1,064 -3.32% -6.71% 29.57%
1141 GARY President Joh… GARY $0.104079 $1,057 0.27% -0.95% 16.08%
1142 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,050 1.02% -42.92% -16.23%
1143 YES Yescoin YES $0.000011 $996 -35.35% -64.61% -68.38%
1144 WA WA Space WA $0.015431 $962 0.24% -10.94% 0.31%
1145 FLASH Flash FLASH $0.004596 $949 0.24% -1.28% -0.41%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 $946 -3.00% -14.05% -14.60%
1147 MCI Musiconomi MCI $0.040928 $933 -31.37% -30.48% -28.37%
1148 SND Sand Coin SND $0.668463 $917 -0.04% -16.38% -12.74%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006087 $886 -13.08% -19.25% -4.13%
1150 SPORT SportsCoin SPORT $0.000739 $821 0.24% 48.59%
1151 SWP Swapcoin SWP $0.090997 $716 -0.04% 47.46% -12.22%
1152 WIC Wi Coin WIC $0.003361 $659 -2.45% 30.61% 1.63%
1153 LDCN LandCoin LDCN $0.002400 $574 -3.21% 54.92% 79.33%
1154 BEST BestChain BEST $0.001076 $571 0.24% 0.56% -3.03%
1155 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $544 0.24% -0.96% 15.26%
1156 QORA Qora QORA $0.191495 $535 0.24% 52.85% 18.43%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043474 $524 0.20% -7.34% -4.19%
1158 BSN Bastonet BSN $0.000821 $510 0.24% -28.74% -25.33%
1159 MARX MarxCoin MARX $0.000968 LowVol 13.23% 30.44% 2.11%
1160 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002315 LowVol 0.24% -2.75% -4.21%
1161 CYDER Cyder CYDER $0.000246 LowVol 0.24% -1.01% -39.84%
1162 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 2.27% -63.62% -83.79%
1163 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003147 LowVol 0.34% -5.00%
1164 NTWK Network Token NTWK $0.001984 LowVol 3.87% 167.13% 7.55%
1165 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000488 LowVol -1.21% -14.93% -38.54%
1166 FC Facecoin FC $0.002912 LowVol -0.04% -19.64% -35.18%
1167 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol -24.82% -20.79% -41.69%
1168 VULC Vulcano VULC $0.007857 LowVol 2.66% 13.60% -3.00%
1169 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 0.29% 98.44% 212.74%
1170 ACC AdCoin ACC $0.069986 LowVol -19.66% -20.17% -30.57%
1171 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol 0.21% -2.24% 10.24%
1172 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol -14.08% -1.01% -7.65%
1173 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009111 LowVol -0.36% -5.47% -12.82%
1174 BUB Bubble BUB $0.011984 LowVol 0.24% -15.95% -75.12%
1175 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001806 LowVol 0.24% -16.24% 15.48%
1176 EDRC EDRCoin EDRC $0.041999 LowVol -14.64% 5.49% 12.35%
1177 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.045586 LowVol 137.55% 1036.48% 117.22%
1178 MAGN Magnetcoin MAGN $0.445652 LowVol 0.11% 11.83% -7.34%
1179 9COIN 9COIN 9COIN $0.002791 LowVol -10.31% -11.41% -12.79%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.210866 LowVol 0.24% 0.44% -48.91%
1181 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000077 LowVol 1.19% 8311.17% 5932.24%
1182 MINEX Minex MINEX $0.057539 LowVol 0.86% 36.64% 31.98%
1183 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.24% -0.99% 14.12%
1184 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001084 LowVol -3.32% -12.19% -21.34%
1185 MAVRO Mavro MAVRO $0.016006 LowVol 0.24% 82.63%
1186 DMC DynamicCoin DMC $0.002711 LowVol -0.30% -4.63%
1187 REGA Regacoin REGA $0.002298 LowVol 0.24% -1.03% 0.92%
1188 IRL IrishCoin IRL $0.002545 LowVol 0.27% -1.02% 27.60%
1189 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.24% 1.34% 593.30%
1190 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003283 LowVol 1.08% 1.55% 21.74%
1191 PRIMU Primulon PRIMU $0.000109 LowVol -14.40% -34.56% -50.21%
1192 MOTO Motocoin MOTO $0.004733 LowVol -12.12% 33.85% -14.15%
1193 UTA UtaCoin UTA $0.000739 LowVol 0.24% 27.30% -45.40%
1194 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.24% -1.01%
1195 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.24% -0.99% 13.24%
1196 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.18% -11.93% 7.33%
1197 GAY GAY Money GAY $0.013965 LowVol 0.26% -11.77% -73.56%
1198 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.24% 113.41% -11.22%
1199 AV AvatarCoin AV $0.025773 LowVol 0.24% -1.62% 21.22%
1200 DBG Digital Bulli… DBG $0.004925 LowVol 1.37% 2.42% 26.68%
1201 XQN Quotient XQN $0.005664 LowVol 0.27% -12.44% -2.42%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.001310 LowVol -0.04% -17.65% -58.05%
1203 GRN Granite GRN $0.011984 LowVol 0.24% -3.65% 7.52%
1204 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol 0.24% -15.69%
1205 AXIOM Axiom AXIOM $0.012558 LowVol 0.27% -1.08% 13.79%
1206 DASHS Dashs DASHS $0.030452 LowVol 0.24% -4.36% 9.50%
1207 SYNC Sync SYNC $615.61 LowVol 0.27% 86.04% 105.20%
1208 SKR Sakuracoin SKR $0.000859 LowVol 0.28% 32.47% 6.44%
1209 BET BetaCoin BET $0.002236 LowVol 0.24% -11.35% -30.69%
1210 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.24% -0.39% 14.14%
1211 FFC FireFlyCoin FFC $0.000150 LowVol 83.63% 81.34% 111.17%
1212 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol -0.04% 97.01% -3.52%
1213 TIE TIES Network TIE $0.101916 LowVol -0.04% 25.39% -29.83%
1214 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.24% -0.99% 15.25%
1215 DON Donationcoin DON $0.000412 LowVol 0.17% -0.87% 12.31%
1216 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.27% -0.33% -42.37%
1217 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.24% -1.01% 15.11%
1218 ELC Elacoin ELC $0.065583 LowVol 0.27% -0.60% 10.82%
1219 ASC AsicCoin ASC $0.000665 LowVol -0.02% 109.00%
1220 YEL Yellow Token YEL $0.002894 LowVol -0.04% 37.03% -81.66%
1221 SAK Sharkcoin SAK $0.001766 LowVol 0.24% -3.49% -4.63%
1222 GAIN UGAIN GAIN $0.001055 LowVol 0.24% 90.18%
1223 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001395 LowVol 0.24% -9.82% -2.00%
1224 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -20.67% -15.74% -12.00%
1225 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol 0.27% -1.03% -13.43%
1226 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009316 LowVol 0.25% -2.75% 25.80%
1227 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036854 LowVol -0.10% 18.25% 22.80%
1228 TYC Tyrocoin TYC $0.010670 LowVol 0.24% -0.09% -65.34%
1229 UR UR UR $0.000376 LowVol 0.03% -53.68% -29.16%
1230 SKC Skeincoin SKC $0.002709 LowVol 0.27% -11.71% -39.98%
1231 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol 0.11% 6.66% 62.00%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol -0.04% -12.09% 0.62%
1233 ASN Aseancoin ASN $0.003447 LowVol 0.24% 110.46%
1234 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003365 LowVol 0.24% 19.37%
1235 TOP TopCoin TOP $0.000824 LowVol 0.22% -16.66% 65.37%
1236 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol 0.24% -1.03% 15.26%
1237 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.27% -1.01% 15.28%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.000479 LowVol -0.04% -35.23% -61.54%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.24% -0.74% 7.49%
1240 AIB Advanced Inte… AIB $0.003623 LowVol 9.36% 14.29% 33.33%
1241 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007871 LowVol 849.46% 147.66%
1242 HNC Huncoin HNC $0.001395 LowVol 0.24% -15.86% -22.37%
1243 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073462 LowVol 0.24% -43.23%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.001257 LowVol 0.04% -0.23% -16.26%
1245 OMC Omicron OMC $0.092177 LowVol 0.27% 18.19%
1246 FID BITFID FID $0.082081 LowVol 0.24% -50.50% 14.29%
1247 XAU Xaucoin XAU $0.019617 LowVol 0.27% 21.35%
1248 QBC Quebecoin QBC $0.001395 LowVol 0.27% -1.03%
1249 OPES Opescoin OPES $0.001888 LowVol 0.29% 3.47%
1250 TODAY TodayCoin TODAY $0.000821 LowVol 0.27% 23.71% 21.80%
1251 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.24% -1.01% 15.25%
1252 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol 0.24% -20.85% 53.70%
1253 SHA SHACoin SHA $0.000410 LowVol -28.40% -0.99% -17.09%
1254 ACN Avoncoin ACN $0.000410 LowVol 0.24% -1.01% 17.26%
1255 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.24% -33.27% -17.68%
1256 HCC Happy Creator… HCC $0.000410 LowVol 0.24% -17.51% -17.68%
1257 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol 0.24% -1.01%
1258 QBT Cubits QBT $0.000770 LowVol -0.05% 15.90% 8.38%
1259 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068702 LowVol 0.24% 2.57% 41.87%
1260 DUB Dubstep DUB $0.001642 LowVol 0.29%
1261 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.24% -0.63% 15.31%
1262 FUTC FutCoin FUTC $0.001477 LowVol 0.24% -0.99% -33.37%
1263 CYC Cycling Coin CYC $0.001231 LowVol 7.41% 24.36%
1264 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.6e-07 LowVol -0.04% -1.48% 9.52%
1265 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 1.14% 16.36%
1266 BIT First Bitcoin BIT $0.014528 LowVol 34.41% -3.76% 13.20%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046212 LowVol 0.24% -14.11% -30.27%
1268 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000246 LowVol 0.24% -42.65%
1269 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol 0.01% -79.73% 89.06%
1270 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.02% 1.22% 80.21%
1271 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.24% -0.99% 15.25%
1272 PRM PrismChain PRM $0.000903 LowVol 0.24% -9.24% 4.42%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011491 LowVol 0.24%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219074 LowVol 0.24% -0.99% 18.75%
1275 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.27% -1.02% 15.28%
1276 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol 0.24% -18.19%
1277 EGOLD eGold EGOLD $0.008736 LowVol -0.04% 280.76% -23.67%
1278 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -0.02% -89.56% -78.20%
1279 VGC VegasCoin VGC $0.000143 LowVol -0.18% 12.44%
1280 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 14.77%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 13.17%
1282 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 31.44%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 0.45% 251.56%
1284 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.69%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 14.97%
1286 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.12%
1287 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -1.84% -10.64%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol -3.12%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 0.11% 29.35%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1291 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.30%
1292 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.03% -1.24%
1293 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -1.86%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 25.25%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.02% -1.17% 26.95%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.73%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.48% 15.87%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 0.77%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1300 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.02% 4.75%
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -0.55%
1302 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.11% -4.13%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.31%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 0.11%
1305 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -2.92% 32.27%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1308 RHFC RHFCoin RHFC $0.000911 LowVol -0.15%
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -24.69%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -2.30%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.09% 14.36%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -0.95% 66.50%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.93%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -3.25% -57.35%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.47%

Quay lại phần 1

Phản hồi