Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8154.75 trên tổng giá trị $136,144,978,331

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $365.08 trên tổng giá trị $35,006,735,730

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1317.04 trên tổng giá trị $22,147,706,826

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235956 trên tổng giá trị $9,113,298,011

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $559.24 trên tổng giá trị $4,308,444,475

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.54 trên tổng giá trị $24,817,467 đã biến động tăng 601.99% trong 1h qua

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 86.18% trong 1h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.000993 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.70% trong 1h qua

    + Đồng 300 300 Token (300) đang có giá hiện tại $175.12 trên tổng giá trị $52,537 đã biến động tăng 61.89% trong 1h qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.008353 trên tổng giá trị $7,052 đã biến động tăng 35.16% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1510.52% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007811 trên tổng giá trị đã biến động tăng 836.69% trong 24h qua

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.54 trên tổng giá trị $24,817,467 đã biến động tăng 554.93% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025568 trên tổng giá trị đã biến động tăng 483.25% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 427.76% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5752.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000044 trên tổng giá trị $19,541,723 đã biến động tăng 901.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040727 trên tổng giá trị đã biến động tăng 595.35% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.127127 trên tổng giá trị $1,271,270 đã biến động tăng 592.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.155825 trên tổng giá trị $688,990 đã biến động tăng 587.72% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LNK Link Platform LNK $866,863 $18.25 47,503 LowVol -1.21% -32.34% -16.19%
702 SHORTY Shorty SHORTY $847,127 $0.008471 100,000,000 LowVol -0.56% -7.14% 15.74%
703 NET NetCoin NET $764,442 $0.000971 787,126,712 LowVol 3.83% 3.57% 23.96%
704 METAL MetalCoin METAL $708,050 $0.009204 76,925,527 LowVol -0.56% -8.36%
705 CDN Canada eCoin CDN $702,112 $0.007207 97,415,544 LowVol 3.08% 9.73% 16.90%
706 XFT Footy Cash XFT $685,023 $0.150691 4,545,877 LowVol -0.60% -4.39% 20.89%
707 STRC StarCredits STRC $684,342 $0.152076 4,500,000 LowVol -0.56% 3.84% 14.88%
708 XGR GoldReserve XGR $682,559 $0.039750 17,171,382 LowVol -0.19% -21.57% 132.03%
709 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.92% -15.92%
710 BTB BitBar BTB $655,780 $18.65 35,163 LowVol 2.74% -4.34% -7.93%
711 MAX MaxCoin MAX $645,632 $0.010589 60,971,413 LowVol -0.60% 6.32% 19.91%
712 RIYA Etheriya RIYA $645,285 $0.408013 1,581,531 LowVol -0.44% 5.54% 43.56%
713 SMC SmartCoin SMC $610,136 $0.025958 23,504,846 LowVol 4.79% -23.12% 73.34%
714 USC Ultimate Secu… USC $589,745 $0.057018 10,343,113 LowVol 3.45% 7.39% -10.03%
715 IFLT InflationCoin IFLT $579,577 $0.000018 33,016,602,155 LowVol 3.48% -51.80% 24.21%
716 ITI iTicoin ITI $576,006 $18.00 32,000 LowVol 2.54% -10.96% 13.38%
717 HBN HoboNickels HBN $573,779 $0.009612 59,696,358 LowVol -0.60% -1.86% -0.87%
718 SAC SACoin SAC $571,211 $0.081454 7,012,637 LowVol -0.56% 10.36% 1.57%
719 NOBL NobleCoin NOBL $569,045 $0.000246 2,313,304,310 LowVol -0.02% 14.32% 23.29%
720 UFO UFO Coin UFO $567,177 $0.000163 3,481,558,762 LowVol -0.60% -9.34% -25.46%
721 TALK BTCtalkcoin TALK $560,869 $0.008590 65,290,635 LowVol -4.56% 11.31% -15.40%
722 BITS Bitstar BITS $550,803 $0.023865 23,079,737 LowVol 12.88% 0.38% -9.19%
723 SDC ShadowCash SDC $545,894 $0.081536 6,695,133 LowVol -0.60% -24.47%
724 BTSR BTSR BTSR $515,370 $0.156921 3,284,266 LowVol -0.13% 0.73% 17.59%
725 TROLL Trollcoin TROLL $505,194 $0.000894 564,912,614 LowVol 9.01% 12.32% 13.32%
726 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.33% -2.34%
727 KOBO Kobocoin KOBO $486,252 $0.019686 24,700,248 LowVol -0.56% -21.88% -11.96%
728 TAG TagCoin TAG $469,624 $0.079331 5,919,792 LowVol -13.29% -28.74% 4.64%
729 E4ROW E4ROW E4ROW $469,356 $0.109714 4,278,000 LowVol 0.02% 232.85%
730 ROC Rasputin Onli… ROC $454,889 $0.419786 1,083,622 LowVol 0.02% 14.05% 90.19%
731 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $446,581 $0.082269 5,428,300 LowVol -11.79% 4.82% 5.15%
732 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 15.20%
733 FNC FinCoin FNC $421,525 $0.032731 12,878,667 LowVol -0.55% -4.90% -37.45%
734 JET Jetcoin JET $390,986 $0.080991 4,827,498 LowVol -0.17% 41.75% 11.75%
735 FC2 FuelCoin FC2 $389,033 $0.003828 101,618,691 LowVol -0.60% 9.92% 17.59%
736 UNI Universe UNI $387,533 $0.036573 10,596,127 LowVol 14.57% 13.06% 49.54%
737 VAL Valorbit VAL $386,285 $0.000081 4,742,346,801 LowVol -0.70% 13.11%
738 PIGGY Piggycoin PIGGY $365,421 $0.000751 486,287,262 LowVol 8.05% 0.57% -32.62%
739 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,677 $1.14 313,075 LowVol 0.47% -0.80% -12.81%
740 SLG Sterlingcoin SLG $346,946 $0.082513 4,204,720 LowVol 7.92% 0.34% -1.95%
741 ICN iCoin ICN $344,499 $0.011811 29,167,894 LowVol 1.78% -3.80% 16.42%
742 PXC Phoenixcoin PXC $343,035 $0.005524 62,103,003 LowVol 0.11% 4.39% -17.88%
743 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.57% 14.61%
744 OHM OHM OHM $333,198 $0.011276 29,549,291 LowVol 11.39%
745 DAXX DaxxCoin DAXX $322,419 $0.000650 495,860,170 LowVol -0.55% -15.74% -5.77%
746 V Version V $310,272 $0.000665 466,637,067 LowVol -0.52% -26.02% -25.94%
747 AU AurumCoin AU $304,522 $1.03 296,216 LowVol -0.61% -1.50% 1.28%
748 GUN Guncoin GUN $297,677 $0.001519 195,988,678 LowVol 6.48% 5.91% 22.69%
749 BTWTY Bit20 BTWTY $293,029 $288,414 1.016 LowVol -0.56% 22.57% 39.86%
750 BRIT BritCoin BRIT $287,517 $0.013519 21,268,092 LowVol -0.60% 5.84% -40.33%
751 OPAL Opal OPAL $281,480 $0.018588 15,143,349 LowVol -0.62% 3.90% -9.79%
752 CFT CryptoForecast CFT $277,309 $0.006028 46,000,000 LowVol -20.85% -6.91% -26.69%
753 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.14%
754 XJO Joulecoin XJO $264,920 $0.007717 34,327,292 LowVol -0.57% -1.91% 3.03%
755 Q2C QubitCoin Q2C $262,788 $0.001059 248,168,418 LowVol -7.70% 1.45% 7.72%
756 WAY WayGuide WAY $260,760 $0.002607 100,040,708 LowVol -0.60%
757 GOOD Goodomy GOOD $260,595 $0.000590 441,349,000 LowVol -0.75% -7.96% 35.37%
758 ICE iDice ICE $258,039 $0.164250 1,571,013 LowVol -0.74% -8.70% -10.46%
759 GAIA GAIA GAIA $257,256 $0.010674 24,101,381 LowVol -0.60% 8.21% -32.76%
760 NEWB Newbium NEWB $256,633 $0.005133 50,000,000 LowVol -4.94% 33.87% -12.57%
761 TIT Titcoin TIT $254,328 $0.005097 49,898,202 LowVol 0.83% 0.50% 10.84%
762 FLT FlutterCoin FLT $249,369 $0.000774 322,214,524 LowVol -0.74% -16.78% 25.54%
763 DVC Devcoin DVC $246,694 $0.000016 15,121,257,500 LowVol -0.77% 20.23% 10.78%
764 J Joincoin J $240,397 $0.098185 2,448,402 LowVol -1.81% -4.67% -7.37%
765 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,498 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.61%
766 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,359 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -3.29% -12.67% -4.09%
767 XPTX PlatinumBAR XPTX $229,849 $0.585222 392,756 LowVol -0.52% -0.17% -8.06%
768 VIDZ PureVidz VIDZ $223,138 $0.001781 125,279,775 LowVol -0.56% -2.97% -3.15%
769 KED Darsek KED $218,561 $0.016190 13,499,773 LowVol -1.61% 12.19% 39.81%
770 BBP BiblePay BBP $214,853 $0.000896 239,791,280 LowVol -0.61% 20.05% 14.70%
771 TTC TittieCoin TTC $210,252 $0.000167 1,259,816,434 LowVol -0.64% 3.61% 40.40%
772 NYAN Nyancoin NYAN $208,809 $0.000657 317,807,142 LowVol -0.59% -12.04% -15.23%
773 PR Prototanium PR $208,728 $1.07 195,811 LowVol -0.56% 19.74% 4.31%
774 XPY PayCoin XPY $208,171 $0.017610 11,821,426 LowVol -0.60% -6.77% 31.13%
775 FLY Flycoin FLY $206,396 $0.979083 210,806 LowVol -0.56%
776 LANA LanaCoin LANA $203,613 $0.000244 833,628,741 LowVol -0.56% -5.83% -10.04%
777 TRK Truckcoin TRK $202,668 $0.001314 154,286,723 LowVol -0.23% 3.83% -14.29%
778 BUN BunnyCoin BUN $202,380 $0.000002 102,275,361,938 LowVol -1.44% 2.81% 15.82%
779 SH Shilling SH $200,887 $0.005132 39,146,775 LowVol -0.70% 38.99% 6.73%
780 CHESS ChessCoin CHESS $200,825 $0.003717 54,032,769 LowVol -0.62% -4.21% 15.99%
781 CUBE DigiCube CUBE $197,863 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.60% -1.80% 13.11%
782 TEK TEKcoin TEK $193,984 $0.000137 1,414,054,562 LowVol -6.75% 63.20% 74.50%
783 8BIT 8Bit 8BIT $192,250 $0.165104 1,164,415 LowVol -0.55% -3.67% -17.22%
784 KAYI Kayicoin KAYI $190,511 $0.000670 284,208,272 LowVol 0.75% -12.09% -3.49%
785 TGC Tigercoin TGC $187,952 $0.004317 43,536,800 LowVol 7.51% -7.05% 74.73%
786 CTO Crypto CTO $186,260 $0.015476 12,035,104 LowVol -0.60% 1.96% 38.68%
787 888 OctoCoin 888 $185,037 $0.003683 50,237,100 LowVol -1.18% -16.34% 83.11%
788 BIGUP BigUp BIGUP $184,091 $0.000087 2,116,129,442 LowVol -0.66% -1.79% -1.43%
789 UNIC UniCoin UNIC $183,581 $0.061946 2,963,571 LowVol 0.99% 1.35% 18.91%
790 KUSH KushCoin KUSH $178,267 $0.032736 5,445,524 LowVol -0.58% -1.56% 1.95%
791 ECA Electra ECA $177,352 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 5.56% 36.73% -65.66%
792 XPD PetroDollar XPD $176,134 $0.002752 63,993,275 LowVol -0.60% 9.41% 10.09%
793 BERN BERNcash BERN $176,113 $0.002472 71,234,301 LowVol -0.06% 9.82% 50.34%
794 CCN Cannacoin CCN $175,528 $0.037350 4,699,564 LowVol -0.60% 4.71% 1.37%
795 GLC GlobalCoin GLC $175,180 $0.002688 65,171,010 LowVol -0.60% -4.68% -35.63%
796 LOT LottoCoin LOT $172,143 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -0.36% -16.83% -0.18%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
798 FRC Freicoin FRC $158,252 $0.005376 29,436,697 LowVol -0.60% -1.79% -23.26%
799 LTB LiteBar LTB $155,406 $0.195363 795,476 LowVol -0.56% -14.81% -47.12%
800 LEA LeaCoin LEA $152,040 $0.000488 311,791,290 LowVol -0.54% -1.82% 45.29%
801 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.03%
802 YAC Yacoin YAC $146,240 $0.001222 119,690,589 LowVol -0.81% 33.92% 12.45%
803 XRA Ratecoin XRA $144,382 $0.001265 114,158,920 LowVol -8.46% -23.75% 1.95%
804 GRT Grantcoin GRT $143,621 $0.003340 43,005,118 LowVol -0.61% 0.68% -2.09%
805 WYV Wyvern WYV $143,425 $0.083084 1,726,275 LowVol -0.56% -0.61% 32.40%
806 SWING Swing SWING $142,710 $0.052495 2,718,552 LowVol -1.35% 0.03% 16.44%
807 URC Unrealcoin URC $141,326 $0.020119 7,024,402 LowVol -0.60% 5.21% 45.29%
808 EVO Evotion EVO $140,727 $0.044556 3,158,448 LowVol -0.92% -6.59% 5.50%
809 GAP Gapcoin GAP $139,457 $0.011649 11,972,018 LowVol -0.60% 5.45% 21.02%
810 RBX Ripto Bux RBX $136,322 $0.000358 381,236,123 LowVol -0.54% -19.81% -5.58%
811 XRE RevolverCoin XRE $136,135 $0.006109 22,283,974 LowVol -0.60% -0.34% -4.53%
812 MOJO MojoCoin MOJO $132,583 $0.010931 12,129,406 LowVol 5.76% 13.31% 9.25%
813 PASL Pascal Lite PASL $132,295 $0.032419 4,080,800 LowVol -0.56% -1.56% 12.70%
814 I0C I0Coin I0C $126,613 $0.006034 20,984,612 LowVol -0.26% -37.90% -28.84%
815 SPACE SpaceCoin SPACE $126,409 $0.006067 20,835,694 LowVol -15.79% -12.09% 19.05%
816 EMD Emerald Crypto EMD $125,228 $0.006551 19,117,129 LowVol -11.35% -13.25% -7.02%
817 MNM Mineum MNM $124,971 $0.013244 9,436,367 LowVol -0.56% 1.43% -7.18%
818 CNNC Cannation CNNC $124,789 $0.050381 2,476,893 LowVol -3.91% -9.74% -0.30%
819 EVIL Evil Coin EVIL $124,722 $0.005933 21,020,383 LowVol -3.50% 10.28% -15.68%
820 SLING Sling SLING $122,223 $0.113792 1,074,095 LowVol -0.60% -1.78% 16.36%
821 STV Sativacoin STV $116,467 $0.016436 7,085,933 LowVol -1.25% -8.93% 17.65%
822 UNITS GameUnits UNITS $113,415 $0.032656 3,472,983 LowVol -0.60% 24.05% 63.20%
823 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol 0.01% 12.82%
824 HMP HempCoin HMP $110,505 $0.000081 1,356,645,470 LowVol -0.61% -1.79% 13.11%
825 MRJA GanjaCoin MRJA $108,788 $0.024436 4,451,920 LowVol -0.61% 10.36% -37.62%
826 CAP Bottlecaps CAP $104,397 $0.000514 202,985,768 LowVol
827 CORG CorgiCoin CORG $103,657 $0.000083 1,251,855,418 LowVol -0.04% -31.77% -21.80%
828 FIRE Firecoin FIRE $102,606 $1.04 98,412 LowVol -0.75% -1.79%
829 GTC Global Tour Coin GTC $99,813 $0.003340 29,887,402 LowVol -0.61% 0.68% -24.71%
830 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.02% 34.03%
831 QCN QuazarCoin QCN $98,477 $0.016291 6,044,911 LowVol -0.56% -5.71% 4.80%
832 PHS Philosopher S… PHS $98,469 $0.016372 6,014,340 LowVol -0.60% -24.99% -17.47%
833 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.14% 46.20%
834 COXST CoExistCoin COXST $96,600 $0.003565 27,100,000 LowVol -0.51% 12.65% 136.70%
835 DRXNE DROXNE DRXNE $95,988 $0.001537 62,440,843 LowVol -0.71% -6.54% -5.76%
836 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,030 $0.001222 77,777,777 LowVol -0.56% -1.78% 4.26%
837 DLC Dollarcoin DLC $94,206 $0.010345 9,106,714 LowVol -0.56% -0.22% 14.01%
838 CON PayCon CON $93,464 $0.004056 23,042,604 LowVol -0.79% 12.38% 14.70%
839 ARI Aricoin ARI $93,074 $0.000664 140,262,505 LowVol -0.67% -2.04% 13.26%
840 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -1.90% -49.78%
841 GP GoldPieces GP $91,276 $0.074806 1,220,161 LowVol -0.51% -2.26% 6.28%
842 HAL Halcyon HAL $90,266 $0.017187 5,252,046 LowVol -0.60% -1.78% 10.59%
843 BTQ BitQuark BTQ $88,451 $0.009856 8,974,334 LowVol -0.61% -4.58% 26.73%
844 PIE PIECoin PIE $86,327 $0.004073 21,196,418 LowVol -1.87% -15.34% -38.76%
845 CAT Catcoin CAT $82,850 $0.013440 6,164,400 LowVol -10.86% -12.06% -5.09%
846 C2 Coin2.1 C2 $82,670 $0.000827 99,976,323 LowVol -0.60% -10.45% -22.88%
847 QTL Quatloo QTL $77,855 $0.010086 7,718,883 LowVol -0.64% -17.37% -14.95%
848 ARG Argentum ARG $76,156 $0.008966 8,493,904 LowVol -0.61% -3.48% 8.85%
849 GPU GPU Coin GPU $75,845 $0.001874 40,477,042 LowVol -0.56% 12.77% 22.89%
850 PXI Prime-XI PXI $75,725 $0.004297 17,620,815 LowVol -0.63% -2.31% -8.09%
851 SLM Slimcoin SLM $75,437 $0.005050 14,937,439 LowVol -0.60% -3.34% 16.88%
852 NEVA NevaCoin NEVA $74,942 $0.031021 2,415,825 LowVol -0.54% -8.98% 17.11%
853 MCRN MACRON MCRN $73,114 $0.000182 401,421,401 LowVol -0.56% -10.47% 82.70%
854 REE ReeCoin REE $72,993 $0.000029 2,560,000,000 LowVol -11.46% -31.66% -44.02%
855 FLAX Flaxscript FLAX $72,818 $0.013044 5,582,377 LowVol -0.51% 0.02% -34.35%
856 ATX Artex Coin ATX $72,653 $0.003868 18,781,750 LowVol -20.36% 25.44% -19.14%
857 MARS Marscoin MARS $71,407 $0.002525 28,279,074 LowVol 6.25% 3.05% -1.86%
858 CRX Chronos CRX $70,236 $0.000953 73,729,962 LowVol -0.68% 14.62% -1.56%
859 BTPL Bitcoin Planet BTPL $69,993 $0.012801 5,467,934 LowVol 4.40% 2.00% -15.42%
860 SPT Spots SPT $69,793 $0.003115 22,406,021 LowVol 5.62% 15.07% 17.42%
861 IMS Independent M… IMS $69,761 $0.012993 5,368,934 LowVol 6.46% -32.17% 12.29%
862 SOON SoonCoin SOON $69,281 $0.005559 12,462,620 LowVol -2.13% 0.85% 16.96%
863 SRC SecureCoin SRC $69,274 $0.008476 8,173,236 LowVol -0.60% -0.51% 63.61%
864 MEOW Kittehcoin MEOW $68,731 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.12% 0.43% 18.18%
865 ALL Allion ALL $64,640 $0.010427 6,199,359 LowVol -0.62% -28.26% 19.89%
866 MST MustangCoin MST $64,283 $0.101981 630,343 LowVol -0.56% -1.46% 12.27%
867 JWL Jewels JWL $64,112 $0.003177 20,181,636 LowVol -9.84% 6.41% 42.58%
868 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,341 $0.078604 793,108 LowVol -24.92% -10.45% 30.47%
869 CF Californium CF $62,203 $0.025902 2,401,426 LowVol -0.56% 0.10%
870 RPC RonPaulCoin RPC $60,492 $0.068096 888,340 LowVol -0.60% -17.88% 27.00%
871 BLC Blakecoin BLC $59,983 $0.003966 15,122,697 LowVol -2.26% -13.09% -41.41%
872 XCRE Creatio XCRE $59,269 $0.002888 20,520,514 LowVol -0.56% 5.59% 4.50%
873 611 SixEleven 611 $59,085 $0.137459 429,837 LowVol -0.62% -5.72% -0.41%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,922 $0.000652 90,421,856 LowVol -0.61% -12.77% -32.34%
875 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.76%
876 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.62% -0.80%
877 MAR Marijuanacoin MAR $57,958 $0.039681 1,460,591 LowVol -2.64% -5.09% -13.72%
878 PHO Photon PHO $57,642 $0.000003 20,299,238,989 LowVol 0.05% -0.58% 34.00%
879 SCRT SecretCoin SCRT $57,522 $0.013603 4,228,672 LowVol -0.61% -1.19% 14.86%
880 GCC GuccioneCoin GCC $54,528 $0.002688 20,285,537 LowVol -0.60% 11.77% 37.28%
881 BAS BitAsean BAS $53,189 $0.010638 5,000,000 LowVol -0.01% -20.60% -36.81%
882 ADCN Asiadigicoin ADCN $52,799 $0.002118 24,931,054 LowVol -0.60% -8.90% -14.85%
883 POP PopularCoin POP $52,626 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 0.42% 1.94% 17.59%
884 300 300 Token 300 $52,537 $175.12 300 LowVol 61.89% 24.17% 0.32%
885 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.92% -61.62%
886 URO Uro URO $52,022 $0.043089 1,207,310 LowVol 1.93% 2.67% 38.83%
887 KIC KibiCoin KIC $51,910 $0.003531 14,701,000 LowVol 0.06% -14.08% -86.61%
888 BITZ Bitz BITZ $51,893 $0.026065 1,990,891 LowVol -0.56% -1.48% 8.97%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $51,876 $0.008308 6,243,840 LowVol -0.56% 6.57% 38.53%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $51,724 $0.010345 5,000,000 LowVol -0.56% -21.11% 6.87%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -1.81%
892 JIN Jin Coin JIN $49,737 $0.005050 9,848,485 LowVol -0.56% -43.62% 3.13%
893 ARB ARbit ARB $49,694 $0.006435 7,722,605 LowVol -0.75%
894 ZMC ZetaMicron ZMC $48,901 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.56% -1.79% 8.56%
895 BVC BeaverCoin BVC $48,717 $0.015638 3,115,258 LowVol -0.60% -28.54% 3.92%
896 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -1.82%
897 DBTC Debitcoin DBTC $46,165 $0.002565 17,999,624 LowVol -0.53% -3.37% -0.14%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,454 $0.000570 79,719,140 LowVol -0.61% -15.23% -12.02%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,260 $0.000407 111,129,509 LowVol -0.56% -18.15% -5.74%
900 XBTS Beatcoin XBTS $45,045 $0.029544 1,524,686 LowVol -1.46% -30.76% -2.90%
901 BRAIN Braincoin BRAIN $44,401 $0.004399 10,094,424 LowVol -0.60% -3.66% 9.36%
902 BIP BipCoin BIP $43,341 $0.026635 1,627,261 LowVol -0.56% -1.80% 7.26%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,179 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.61% -18.15% -39.81%
904 NRO Neuro NRO $43,105 $0.001222 35,279,597 LowVol -0.56% -7.93% 5.98%
905 PLNC PLNcoin PLNC $41,761 $0.002444 17,089,600 LowVol -0.60% 36.53% 69.61%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,607 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.56% -1.79% -43.62%
907 CASH Cashcoin CASH $41,264 $0.000896 46,053,538 LowVol -0.60% -1.79% -6.63%
908 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.18% 89.66%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $40,854 $0.001955 20,898,106 LowVol -0.56% -5.87%
910 VLTC Vault Coin VLTC $40,760 $0.001346 30,287,250 LowVol -2.24% 21.94% 29.84%
911 $$$ Money $$$ $40,646 $0.000886 45,887,218 LowVol -0.92% -10.56% -14.24%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 SOIL SOILcoin SOIL $40,385 $0.007083 5,702,048 LowVol -0.53% 11.70% 9.54%
914 EREAL eREAL EREAL $40,335 $0.000603 66,909,634 LowVol -4.06% 13.99% 22.52%
915 BSC BowsCoin BSC $40,235 $0.007249 5,550,102 LowVol -0.56% -1.79% 34.33%
916 SFC Solarflarecoin SFC $40,198 $0.002854 14,083,450 LowVol 5.32% -30.57% -15.19%
917 MND MindCoin MND $38,835 $0.003095 12,546,625 LowVol -3.93% 0.86% 6.69%
918 PRX Printerium PRX $38,517 $0.003258 11,821,728 LowVol -0.56% 138.00% 49.37%
919 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -2.93% 23.98%
920 COAL BitCoal COAL $36,655 $0.008145 4,500,000 LowVol -0.56% 1.97% 0.11%
921 GBT GameBet Coin GBT $36,371 $0.001711 21,262,780 LowVol -0.60% 3.12% 58.41%
922 PULSE Pulse PULSE $36,106 $0.002525 14,298,972 LowVol -0.75% 8.75% 29.87%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -2.97%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,806 $0.004334 8,030,000 LowVol 1.07% -25.93% -92.96%
925 RBT Rimbit RBT $34,724 $0.000301 115,499,623 LowVol -0.71% -19.49% -25.25%
926 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.32%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $33,288 $0.007574 4,394,874 LowVol 0.19% -8.18% 26.02%
928 ORLY Orlycoin ORLY $32,835 $0.000896 36,646,779 LowVol -0.56% -1.79% 5.31%
929 BOAT Doubloon BOAT $31,910 $0.001720 18,547,845 LowVol -3.28% 5.90% -55.71%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.45%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,130 $0.001537 20,251,896 LowVol -11.08% -1.49% -18.21%
932 CRT CRTCoin CRT $30,993 $0.390982 79,270 LowVol -0.60% -1.78% 13.11%
933 LTCR Litecred LTCR $29,546 $0.000977 30,227,750 LowVol -0.56% 17.85% -18.88%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $29,375 $0.000048 608,557,394 LowVol -0.51% 24.15% 67.94%
935 EGO EGO EGO $29,324 $0.000489 60,000,001 LowVol -0.61% -1.78%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.07%
937 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.21% 11.14%
938 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.03% -1.31% 86.83%
939 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,574
940 KNC KingN Coin KNC $26,164 $13.03 2,008 LowVol -0.56% -7.16%
941 UET Useless Ether… UET $26,080 $0.006576 3,965,716 LowVol 4.88% 5.10% 8.07%
942 DPAY DPAY DPAY $25,916 $0.000326 79,541,001 LowVol -0.56% 51.55%
943 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,197 $0.028183 894,026 LowVol 2.79% 4.25% 46.14%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 ICON Iconic ICON $24,968 $0.042112 592,894 LowVol 2.61% 2.09% -2.21%
946 KRONE Kronecoin KRONE $24,686 $0.007401 3,335,255 LowVol -0.32% -7.19% 13.55%
947 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -5.49%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,999 $0.004969 4,829,945 LowVol -0.56% -16.44% -7.20%
949 LIR LetItRide LIR $23,627 $0.000652 36,258,660 LowVol -0.56% 29.24%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,476 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.60% -1.78% -39.86%
951 ERY Eryllium ERY $23,362 $0.004547 5,137,487 LowVol -0.59% -11.38% -39.41%
952 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,807 $0.000326 70,000,000 LowVol -0.56% -21.42% -15.38%
953 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.57%
954 BQC BBQCoin BQC $22,472 $0.000443 50,765,854 LowVol -0.26% 6.74% -13.79%
955 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.56%
956 MTM MTMGaming MTM $22,105 $0.007368 2,999,967 LowVol 0.57% 2.55% -50.26%
957 HVCO High Voltage HVCO $20,690 $0.013847 1,494,171 LowVol -0.56% 61.55%
958 MILO MiloCoin MILO $20,609 $0.001910 10,789,954 LowVol -0.56% -25.69% -8.10%
959 SONG SongCoin SONG $20,232 $0.000621 32,565,300 LowVol -0.83% 9.51% -32.62%
960 ZNE Zonecoin ZNE $20,190 $0.007820 2,581,970 LowVol -0.70% -8.50%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 0.22%
962 VPRC VapersCoin VPRC $20,016 $0.000026 780,124,964 LowVol -0.17% -30.27% 83.22%
963 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.06%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,218 $0.025495 753,776 LowVol -0.56% -3.64% 13.33%
965 CNC CHNCoin CNC $19,212 $0.000407 47,172,423 LowVol -0.60% -0.23% 8.94%
966 SOCC SocialCoin SOCC $19,064 $0.013766 1,384,879 LowVol -0.56% -1.78% 17.03%
967 LUNA Luna Coin LUNA $18,672 $0.011614 1,607,735 LowVol -2.79% -16.30% -3.43%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,229 $0.002444 7,459,750 LowVol -0.56% -2.33% 122.99%
969 ALTC Antilitecoin ALTC $17,968 $0.000570 31,512,613 LowVol 9.90% 14.58% 58.36%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 75.91%
971 BIOB BioBar BIOB $17,388 $0.019630 885,756 LowVol -0.56% -1.78% 35.51%
972 RIDE Ride My Car RIDE $16,499 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.61% -34.52% -24.59%
973 SDP SydPak SDP $15,322 $0.095953 159,680 LowVol -0.61% 49.68%
974 BNX BnrtxCoin BNX $15,089 $0.000575 26,241,501 LowVol 0.18% 25.24% -0.14%
975 DAS DAS DAS $14,955 $0.005702 2,622,886 LowVol -0.56% -45.77% -59.60%
976 PX PX PX $14,877 $0.000156 95,134,175 LowVol -0.69% -4.90% -14.61%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,723 $0.003177 4,005,012 LowVol -0.56% 9.45% 132.18%
979 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.92%
980 WBB Wild Beast Block WBB $11,562 $0.070254 164,573 LowVol 2.72% -38.05% -43.53%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,174 $0.001548 7,220,263 LowVol -0.56% -4.30% -21.90%
983 VOLT Bitvolt VOLT $11,079 $0.000733 15,112,554 LowVol -0.61% 26.29% 45.43%
984 VRS Veros VRS $11,076 $0.000023 486,609,040 LowVol -4.83% -67.81% 7.04%
985 VTA Virtacoin VTA $10,423 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -5.64% -6.33% 150.50%
986 MGM Magnum MGM $9,592 $0.002444 3,925,261 LowVol -0.56% -1.79% -8.29%
987 QBK Qibuck Asset QBK $9,592 $0.005739 1,671,379 LowVol 0.57% 2.55% -5.29%
988 SANDG Save and Gain SANDG $8,987 $0.002932 3,064,800 LowVol -0.60% 1.03% 137.43%
989 IMX Impact IMX $8,920 $0.000081 109,509,033 LowVol -0.56% -63.92% -45.13%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.42%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,282 $0.000254 32,572,917 LowVol 3.47% -3.84% -44.23%
992 ARGUS Argus ARGUS $8,184 $0.007127 1,148,324 LowVol 5.27% 16.01% 6.75%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,587 $0.002258 3,360,417 LowVol 0.80% 65.60% 56.57%
994 NODC NodeCoin NODC $7,519 $0.004480 1,678,439 LowVol -0.56% 5.71%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,479 $0.001469 5,091,200 LowVol -0.55% 0.36% -42.09%
996 CONX Concoin CONX $7,093 $0.009530 744,266 LowVol -0.05% -0.93% -1.24%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,648 $0.000644 10,324,802 LowVol -1.51% 15.94% -41.36%
998 JS JavaScript Token JS $6,336 $0.000793 7,991,996 LowVol 0.02% 0.03% -1.01%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.00% -60.55%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,110 $0.000570 8,969,822 LowVol -0.56% 14.51% 12.71%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.97%
1002 XNG Enigma XNG $4,074 $0.245015 16,627 LowVol 14.10% -1.46% 13.60%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,874 $0.020454 189,406 LowVol -1.34% 13.61%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,946 $0.002946 1,000,000 LowVol 0.57% 2.55% 116.77%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,822 $0.013324 211,827 LowVol 0.80% 2.55% 8.32%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,694 $0.001955 1,377,917 LowVol -0.61% -17.12% -9.44%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,189 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 0.19% 19.87% -34.92%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,067 $0.000844 1,264,511 LowVol -5.29% -42.22% 127.98%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.48% 8.20%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $949 $0.000163 5,826,388 LowVol -0.60% -50.89% -24.59%
1012 ULA Ulatech ULA $861 $0.005117 168,286 LowVol -0.56% -63.68% -27.39%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.02% 14.98%
1014 ABN Abncoin ABN $750 $0.011078 67,700 LowVol -0.56% -10.45% 33.87%
1015 DMB Digital Money… DMB $524 $0.001244 421,300 LowVol -0.56% -11.46% -11.57%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.01% -0.71%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 7.68%
1018 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001303 87,140 LowVol 1.37% 36.47%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,677 LowVol -0.56% -1.78% 13.11%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $243.48 $143,839,000 -0.61% 0.19% 51.25%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.158622 $69,590,900 -0.85% 63.51%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.90 $22,573,200 1.09% 40.80% 213.84%
1023 REC Regalcoin REC $43.71 $6,810,560 0.12% 12.19% -21.68%
1024 QASH QASH QASH $0.447986 $5,716,540 5.62% -11.00%
1025 NULS Nuls NULS $0.632437 $3,057,970 -2.43% -14.75% -18.17%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,403,420 -0.13% 0.10% 19.48%
1027 BTE BitSerial BTE $5.76 $2,378,510 1.24% 34.36%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,637,940 -0.04% 0.62% 19.48%
1029 INK Ink INK $0.175866 $1,558,840 -0.82% -49.44%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,298,440 0.34% 0.72% 232.12%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $97.45 $1,082,870 2.03% -1.46% -42.66%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.26 $997,721 5.84% -10.86%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $262.38 $883,310 2.34% 13.21% 3.57%
1034 XUC Exchange Union XUC $6.65 $808,568 0.13% 113.37% 113.29%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.055677 $757,690 -4.13% -7.86% -5.09%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.54 $701,723 -1.59% -1.72% -4.54%
1037 INF InfChain INF $0.009123 $598,876 -3.01%
1038 ADK Aidos Kuneen ADK $37.47 $591,561 -8.52% -14.37% 9.21%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029650 $574,692 1.93% 4.04% -19.07%
1040 THS TechShares THS $1.07 $541,086 -5.88% -6.06% -2.10%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.41 $520,874 24.64% 37.39% 47.79%
1042 WC WINCOIN WC $1.86 $520,619 -1.12% -2.44%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7911.04 $431,540 -0.49% -2.85% 14.46%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047129 $430,338 -1.97% -4.66% -20.48%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.74 $356,314 2.86%
1046 BOT Bodhi BOT $0.529788 $326,921 0.96% -6.86%
1047 TSL Energo TSL $0.033990 $312,781 1.37%
1048 SIC Swisscoin SIC $0.004806 $312,573 0.57% -25.44% -35.59%
1049 SISA SISA SISA $0.018479 $288,555 1.73% -42.60%
1050 EAG EA Coin EAG $4.44 $181,235 8.38% -13.17%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.101460 $136,291 -12.90% -2.20% -62.89%
1052 LLT LLToken LLT $0.326357 $131,672 0.95% -3.93% 16.97%
1053 RMC Russian Minin… RMC $10897.70 $131,667 -1.38% -1.78% 23.72%
1054 UGT UG Token UGT $0.339791 $121,316 0.02% -1.65% 1.97%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032898 $120,945 -0.38% 35.87%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188150 $114,526 -0.12% 0.05% -2.42%
1057 TER TerraNova TER $3.09 $96,196 23.06% -3.22% -9.18%
1058 BPL Blockpool BPL $0.191745 $93,795 3.63% 12.73% -2.81%
1059 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019947 $84,604 -8.42% -4.21%
1060 GMT Mercury Protocol GMT $0.049504 $73,618 0.38% 29.91% 9.29%
1061 VASH VPNCoin VASH $0.004969 $71,796 -0.56% 6.66% 8.59%
1062 PHR Phore PHR $0.407272 $71,787 4.67% 16.32% 43.18%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.686091 $71,120 -0.60% -1.83% -9.50%
1064 BSR BitSoar BSR $0.159651 $59,473 -0.56% 26.32% 14.87%
1065 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051149 $57,846 0.02% -7.36% 19.01%
1066 DSR Desire DSR $0.213513 $55,429 -1.64% -14.88% -55.58%
1067 AKY Akuya Coin AKY $0.496791 $55,259 5.98% -18.48% -50.20%
1068 AION Aion AION $0.805220 $53,361 4.03% -8.54% -1.68%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100184 $47,275 -0.74% 2.07% 1.71%
1070 MSD MSD MSD $0.013523 $42,883 -0.56% -1.87% 18.77%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167458 $41,632 0.05% -9.85% 18.95%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000405 $36,111 -1.04% 2.53% 29.05%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,604 0.01% 11.79%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050692 $31,123 0.02% 78.06%
1075 COR CORION COR $0.920364 $27,723 -1.77% -3.09% 25.11%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069105 $26,224 0.01% 2.27%
1077 PAYX Paypex PAYX $0.138467 $26,220 -2.30% -8.25%
1078 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $24,143 0.00% -1.64% -3.62%
1079 MCR Macro MCR $2.98 $23,511 4.97% -12.00% 37.77%
1080 ICX ICON ICX $1.05 $21,326 8.15% 8.02% 4.56%
1081 DGPT DigiPulse DGPT $1.35 $19,733 11.63% 25.33%
1082 SSS Sharechain SSS $0.002823 $17,961 8.13% -14.51% -50.63%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.27 $16,535 -0.56% -1.78%
1084 STEX STEX STEX $0.254432 $13,992 -1.78% 5.98% 87.26%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000693 $13,165 -4.12% 4.51%
1086 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $11,965 -1.08% 8.73% 25.71%
1087 MKR Maker MKR $303.24 $11,561 0.01% 6.01%
1088 VIU Viuly VIU $0.002523 $11,524 -9.29% -13.63%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001424 $11,192 -2.47% -14.08% -96.99%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000993 $10,980 65.70% -94.35%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011892 $10,831 -0.56%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.270306 $9,451 5.47% 72.52% -42.65%
1093 STU bitJob STU $0.058312 $9,069 9.44% -18.09% -40.13%
1094 EVR Everus EVR $3.94 $9,048 -0.56% -2.85% -3.44%
1095 XID International… XID $0.005865 $8,809 -0.61% 86.10% -6.39%
1096 AERM Aerium AERM $1.86 $8,601 12.65% 29.98%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017064 $8,049 -3.44% -16.72% 195.66%
1098 MGC GulfCoin MGC $0.003419 $7,299 -0.56% -1.57% -8.22%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003193 $7,293 0.32% -5.50% 6.91%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000203 $7,261 -4.18% -15.10% -9.54%
1101 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002308 $7,042 -6.28% 11.30% -20.84%
1102 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063908 $6,918 -19.54% 6.72% 22.05%
1103 OX OX Fina OX $0.000163 $6,660 -0.56% -16.90% -28.44%
1104 MINEX Minex MINEX $0.042438 $6,322 -25.99% 1.06% -3.05%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016809 $5,160 -0.59% -38.33% -59.94%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000112 $5,079 -0.64% -24.81% -26.11%
1107 FAP FAPcoin FAP $0.013921 $4,537 -0.53% -52.56% -1.97%
1108 SUR Suretly SUR $3.02 $4,130 0.89% 5.23% 8.94%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.372491 $3,920 -0.90% -3.54% -8.02%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008205 $3,419 -4.16% 4.48% -26.66%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064105 $3,398 -0.56% -3.39% 8.81%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.27 $3,324 -0.52% 32.12% 21.21%
1113 BOS BOScoin BOS $1.05 $3,052 -0.56% -1.03% -17.31%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017167 $2,996 0.01% -1.41%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.040727 $2,924 -16.88% -45.37% 595.35%
1116 PNX Phantomx PNX $0.023167 $2,843 20.31% 60.48%
1117 IQT iQuant IQT $0.160435 $2,831 -0.56% 48.81% -11.14%
1118 XOT Internet of T… XOT $2431.74 $2,789 -0.75% -1.76% 12.99%
1119 PRES President Trump PRES $0.003908 $2,524 5.47% 1.72% 1.75%
1120 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,504 0.02% 0.96% 3.50%
1121 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,428 -0.57% 3.47% 106.58%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058127 $2,396 0.04% 5.07% -17.23%
1123 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021921 $2,267 0.01% -32.36% -81.23%
1124 FOR FORCE FOR $0.002564 $2,059 7.98% 4.23% -19.36%
1125 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,973 -4.45% -6.50% 34.71%
1126 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,950 -0.01% -1.21% -19.72%
1127 FBL Faceblock FBL $0.001875 $1,886 0.01% -94.17%
1128 SND Sand Coin SND $0.490509 $1,877 -25.39% -44.47% -38.90%
1129 ABC Alphabit ABC $13.83 $1,873 6.06% -1.35% 1.06%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006924 $1,675 -0.56% -16.33% -23.11%
1131 ACC AdCoin ACC $0.105887 $1,592 -0.56% 25.89% 7.93%
1132 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,499 -0.56% -1.78% -15.46%
1133 NTC Natcoin NTC $0.390982 $1,470 -0.56% 12.90% -58.50%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067933 $1,418 -1.32% 3.03% -19.77%
1135 BTCM BTCMoon BTCM $0.001800 $1,408 2.70% 32.73% -7.06%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.085843 $1,398 9.73% 6.62% -16.37%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.114355 $1,356 0.01% -16.29% -71.26%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000815 $1,251 -0.56% -7.20% -51.39%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000285 $1,152 0.01% 29.47% -67.33%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007087 $1,135 -0.20% 3.51% -10.89%
1141 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,129 -0.56% -1.79% -18.22%
1142 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,114 -0.67% -44.80% -21.96%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.007204 $1,105 -4.59% -3.65% -29.59%
1144 WA WA Space WA $0.015313 $955 -0.56% -11.57% -1.55%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.040938 $936 0.01% -30.21% -22.00%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000407 $915 -0.61% -18.15% -11.42%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005824 $885 -2.97% -27.36% -13.52%
1148 GARY President Joh… GARY $0.110045 $815 1.91% 4.69% 21.38%
1149 SPORT SportsCoin SPORT $0.000733 $815 -0.61% -1.52% 46.14%
1150 WIC Wi Coin WIC $0.003215 $753 -2.51% 29.07% -4.12%
1151 FLASH Flash FLASH $0.004561 $737 -0.56% 6.74% -1.11%
1152 WILD Wild Crypto WILD $0.083585 $735 1.45% -3.08% 34.81%
1153 QBT Cubits QBT $0.000733 $734 -0.55% 6.50% 4.40%
1154 SWP Swapcoin SWP $0.091337 $719 0.02% 48.59% -12.26%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.05 $586 4.41% 27.60% 36.43%
1156 BEST BestChain BEST $0.001035 $559 -0.56% 1.66% -7.31%
1157 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $540 -0.61% -1.66% 13.12%
1158 BSN Bastonet BSN $0.000977 $533 2.28% 0.33% -13.04%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043102 $513 -0.59% -3.60% -7.13%
1160 QORA Qora QORA $0.162479 $505 -0.60% 29.75% 4.08%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.003872 LowVol 23.48% 423.36% 111.02%
1162 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000489 LowVol -0.39% -20.47% -37.71%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025568 LowVol -31.95% 483.25% -15.25%
1164 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 5.23% -65.74% -83.91%
1165 LDCN LandCoin LDCN $0.002345 LowVol -3.74% 15.64% 50.32%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003291 LowVol -0.69% 26.52%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.040345 LowVol -2.72% -0.25% 9.79%
1168 FC Facecoin FC $0.002923 LowVol -0.01% -12.74% -45.18%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.56% -1.78% -13.08%
1170 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009123 LowVol -0.61% -2.41% -21.82%
1171 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 0.79% -19.17% 13.53%
1172 BUB Bubble BUB $0.013277 LowVol 5.69% 5.85% -67.53%
1173 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -0.66% 7.15% 5752.21%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001792 LowVol -0.61% -10.29% 14.65%
1175 NBIT netBit NBIT $0.046348 LowVol -0.75% -1.95% 32.13%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.002769 LowVol -0.56% -12.13% -11.41%
1177 STARS StarCash Network STARS $0.209257 LowVol -0.56% -1.70% -52.03%
1178 DMC DynamicCoin DMC $0.002692 LowVol -0.87% -2.94%
1179 GAY GAY Money GAY $0.014960 LowVol 7.31% 4.18% -70.01%
1180 MAGN Magnetcoin MAGN $0.391880 LowVol -1.05% -8.35% -18.93%
1181 MAVRO Mavro MAVRO $0.015884 LowVol -0.56% 6.60% 78.96%
1182 MARX MarxCoin MARX $0.001034 LowVol 10.82% 46.30% 9.84%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002281 LowVol -0.56% -1.79% 1.81%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.61% 1.59% 409.88%
1185 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.56% -1.78% 12.93%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 24.55% -1.78% -29.75%
1187 MOTO Motocoin MOTO $0.007224 LowVol 30.28% 104.87% 128.85%
1188 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.59% -2.56% 167.73%
1189 XQN Quotient XQN $0.007575 LowVol 26.67% 22.48% 17.19%
1190 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol -0.56% 427.76% 94.47%
1191 UTA UtaCoin UTA $0.000733 LowVol -0.61% 26.12% -46.42%
1192 EGOLD eGold EGOLD $0.008768 LowVol 0.01% 283.61% -15.23%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.56% -1.79%
1194 SKC Skeincoin SKC $0.002444 LowVol -9.64% -20.38% -45.82%
1195 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001078 LowVol -1.32% -7.68% -18.50%
1196 DASHS Dashs DASHS $0.024355 LowVol -11.28% -23.52% -17.35%
1197 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.60% -1.93% 12.22%
1198 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.37% 102.56% -25.98%
1199 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.04% -9.85% 8.41%
1200 10MT 10M Token 10MT $0.001827 LowVol 0.02% -16.19% -38.17%
1201 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003258 LowVol -0.60% -0.04% 19.47%
1202 AV AvatarCoin AV $0.025577 LowVol -0.60% -2.41% 18.27%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.39% -6.54% -2.24%
1204 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -1.79% 13.11%
1205 GRN Granite GRN $0.011892 LowVol -0.60% -3.08% 6.59%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol 86.18% 83.99% 111.88%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.56% -1.39% -19.23%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012462 LowVol -0.61% -1.78% 11.05%
1209 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.01% 62.35% -1.10%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.004724 LowVol -2.79% -1.79%
1211 HNC Huncoin HNC $0.001385 LowVol -0.56% -16.51% -26.70%
1212 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -25.42% -1.78% -38.28%
1213 SYNC Sync SYNC $610.91 LowVol -0.56% 101.12%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000861 LowVol 3.63% 37.42% 9.40%
1215 BET BetaCoin BET $0.002219 LowVol -0.56% -5.64% -30.54%
1216 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002462 LowVol 6.56% -10.80% -7.28%
1217 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.61% 12.94%
1218 SAK Sharkcoin SAK $0.001818 LowVol 1.47% -0.73% -2.61%
1219 EBIT eBIT EBIT $0.000907 LowVol 10.39% 23.18% -19.39%
1220 TIE TIES Network TIE $0.102298 LowVol 0.01% 26.33% -27.31%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.56% -1.78%
1222 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol -0.56% -43.44%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.60% -1.78% 13.11%
1224 ELC Elacoin ELC $0.065077 LowVol -0.60% -1.70% 8.30%
1225 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol 0.05% 1510.52% 110.78%
1226 YEL Yellow Token YEL $0.002905 LowVol 0.01% 38.05% -77.30%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol -0.34% -1.07% 8.14%
1228 FUTC FutCoin FUTC $0.001466 LowVol -0.56% -1.78% -33.68%
1229 WOW Wowcoin WOW $0.000091 LowVol -27.29% -37.75% -13.72%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000780 LowVol 5.48% -15.12% 54.79%
1231 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.56% -1.78% -15.04%
1232 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036842 LowVol 0.80% 18.38% 24.39%
1233 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -0.60% -1.79% 13.11%
1234 TYC Tyrocoin TYC $0.010589 LowVol -0.56% -0.24% -66.45%
1235 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000244 LowVol -0.56% -1.78% -41.19%
1236 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.02% -11.43% 15.17%
1237 ACN Avoncoin ACN $0.000326 LowVol -0.61% -21.42% -2.99%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009348 LowVol -0.42% -6.11% 31.08%
1239 DON Donationcoin DON $0.000420 LowVol 0.97% -0.11% 12.73%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003421 LowVol -0.56% 106.55%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001385 LowVol -0.56% 2.76% -3.84%
1242 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003340 LowVol -0.56% 18.62%
1243 UR UR UR $0.000467 LowVol -0.96% 9.90% -9.18%
1244 MBL MobileCash MBL $0.000326 LowVol -0.56% -1.80% 13.11%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.02% -0.74% 10.51%
1246 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.61% -1.78% 13.11%
1247 AIB Advanced Inte… AIB $0.003595 LowVol -0.60% 23.86% 25.10%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000896 LowVol -0.56% -1.78%
1249 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002851 LowVol -0.75% -1.87%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.001275 LowVol -0.35% -2.07% -9.22%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007811 LowVol -0.56% 836.69% 184.23%
1252 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol -0.70%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072902 LowVol -0.56% -43.82%
1254 IRL IrishCoin IRL $0.002525 LowVol -3.71% 19.69% 25.24%
1255 OMC Omicron OMC $0.091473 LowVol -0.56% -1.72%
1256 FID BITFID FID $0.081454 LowVol -0.56% 13.09%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019468 LowVol -0.56% 19.09%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001385 LowVol -0.60% -1.78%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000489 LowVol 11.86% -1.80% -3.05%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.56% -1.78% -31.36%
1261 OPES Opescoin OPES $0.001873 LowVol -0.56% 1.92% -10.85%
1262 TODAY TodayCoin TODAY $0.000815 LowVol -0.60% 22.78% 18.79%
1263 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.56% -1.78% 13.11%
1264 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000326 LowVol -0.56% -21.43% 50.81%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000407 LowVol -0.60% -17.02% -18.63%
1266 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068177 LowVol -0.56% 12.69% 30.06%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001629 LowVol -0.56%
1268 BIT First Bitcoin BIT $0.014417 LowVol -0.56% -8.99% 14.02%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001222 LowVol -0.61% 21.86%
1270 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045859 LowVol -0.56% -14.79% -26.52%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.56% -43.43%
1273 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.06% 2.07% 81.76%
1274 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.56% -1.78% 13.11%
1275 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.56% -1.78% 13.15%
1276 PRM PrismChain PRM $0.000896 LowVol -0.56% -9.98% 3.24%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011404 LowVol -0.56%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.000733 LowVol -22.63% -31.95%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217402 LowVol -0.60% -1.83% 16.57%
1280 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.56% -1.79% 13.11%
1281 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.61% -24.59%
1282 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol -79.73% -94.38% -71.92%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol -0.77% 17.24%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 12.79%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 11.94%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.99%
1287 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 229.89%
1288 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 1.90%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.28%
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.69%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -1.89% -21.84%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.80%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.89%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.07% -4.60%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -1.91%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.86%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.21% 22.16%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.42%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1301 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1302 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.17% 5.08%
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 11.08%
1304 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.14% -4.46%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.99%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.31%
1309 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.70%
1310 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.06% -91.13% -78.26%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.05% 13.45%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -0.94% 65.17%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.56%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.92% -57.94%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.08%

Quay lại phần 1

Phản hồi