Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8245.56 trên tổng giá trị $137,655,707,559

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $366.70 trên tổng giá trị $35,159,270,885

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1189.53 trên tổng giá trị $20,002,675,537

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234790 trên tổng giá trị $9,068,263,744

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $569.75 trên tổng giá trị $4,389,048,127

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.35% trong 1h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.003298 trên tổng giá trị $38,985 đã biến động tăng 96.42% trong 1h qua

    + Đồng ZUR Zurcoin (ZUR) đang có giá hiện tại $0.002796 trên tổng giá trị $241,749 đã biến động tăng 89.01% trong 1h qua

    + Đồng HXX Hexx (HXX) đang có giá hiện tại $0.050816 trên tổng giá trị $75,040 đã biến động tăng 51.92% trong 1h qua

    + Đồng ZZC ZoZoCoin (ZZC) đang có giá hiện tại $3.30 trên tổng giá trị đã biến động tăng 41.60% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000072 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6941.56% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.021825 trên tổng giá trị đã biến động tăng 640.55% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.005437 trên tổng giá trị $271,851 đã biến động tăng 421.93% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 384.44% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 371.55% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000072 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6123.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002200 trên tổng giá trị $373,156 đã biến động tăng 862.35% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.151096 trên tổng giá trị $1,510,960 đã biến động tăng 831.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 822.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.157912 trên tổng giá trị $697,599 đã biến động tăng 678.33% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ARC Arcade Token ARC $1,159,217 $0.642435 1,804,411 LowVol -69.89% -31.88%
702 REX REX REX $1,094,979 $0.126430 8,660,756 LowVol -0.39% 0.64% -16.79%
703 IFC Infinitecoin IFC $1,035,416 $0.000011 90,596,274,910 LowVol 0.43% -15.16% 0.24%
704 BPC Bitpark Coin BPC $989,318 $0.013191 75,000,000 LowVol 5.61% 7.78% 56.20%
705 CRYPT CryptCoin CRYPT $986,912 $0.162758 6,063,680 LowVol -0.34% 6.83%
706 NKA IncaKoin NKA $969,090 $0.000087 11,087,629,670 LowVol 0.08% -39.71% -21.72%
707 HTC HitCoin HTC $906,569 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.33% 0.71% 19.70%
708 ANC Anoncoin ANC $872,251 $0.413327 2,110,317 LowVol -0.33% 25.78% 18.49%
709 SHORTY Shorty SHORTY $865,651 $0.008657 100,000,000 LowVol -3.87% 22.68%
710 ZET Zetacoin ZET $812,628 $0.004865 167,034,927 LowVol 5.45% 4.54% 22.26%
711 NET NetCoin NET $779,869 $0.000991 787,126,712 LowVol 3.30% 3.22% 27.40%
712 METAL MetalCoin METAL $716,643 $0.009316 76,925,527 LowVol -0.33%
713 XFT Footy Cash XFT $711,674 $0.156559 4,545,722 LowVol -0.33% 4.81% 26.17%
714 CDN Canada eCoin CDN $695,335 $0.007138 97,415,544 LowVol 0.03% 3.52% 17.23%
715 STRC StarCredits STRC $655,173 $0.145594 4,500,000 LowVol -0.33% 0.08% 25.95%
716 MAX MaxCoin MAX $653,427 $0.010718 60,967,701 LowVol -0.33% 9.48% 15.22%
717 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $653,114 $0.000029 22,819,884,117 LowVol 1.04% -66.75% -36.75%
718 SMC SmartCoin SMC $644,179 $0.027409 23,502,717 LowVol -1.95% -10.56% 89.73%
719 RIYA Etheriya RIYA $605,905 $0.383113 1,581,531 LowVol -0.33% 19.53% 44.13%
720 HBN HoboNickels HBN $585,664 $0.009811 59,696,358 LowVol -0.33% 2.43% 3.31%
721 SAC SACoin SAC $581,031 $0.082855 7,012,603 LowVol -3.68% 1.39% 5.79%
722 UFO UFO Coin UFO $573,993 $0.000165 3,481,148,762 LowVol -0.33% 0.71% -22.07%
723 TAG TagCoin TAG $570,639 $0.096411 5,918,832 LowVol -0.33% -6.91% 32.51%
724 USC Ultimate Secu… USC $555,971 $0.053753 10,343,113 LowVol -0.33% 2.60% 21.85%
725 SDC ShadowCash SDC $552,519 $0.082525 6,695,133 LowVol -0.33% 0.69% -20.91%
726 BTSR BTSR BTSR $525,042 $0.159866 3,284,266 LowVol -0.41% -0.15% 21.82%
727 ITI iTicoin ITI $521,779 $16.31 32,000 LowVol -0.33% -19.82% 10.92%
728 TALK BTCtalkcoin TALK $508,676 $0.007791 65,290,635 LowVol -0.29% -7.53% -20.91%
729 CASINO Casino CASINO $485,873 $0.485873 1,000,000 LowVol 0.70% 2.30% 3.82%
730 BITS Bitstar BITS $485,420 $0.021032 23,079,737 LowVol -0.32% -10.66% -16.79%
731 KOBO Kobocoin KOBO $478,550 $0.019374 24,700,248 LowVol -0.33% -16.53% -4.75%
732 E4ROW E4ROW E4ROW $470,790 $0.110049 4,278,000 LowVol -0.39%
733 ROC Rasputin Onli… ROC $456,279 $0.421068 1,083,622 LowVol -0.39% 15.64% 75.00%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 7.94%
735 FNC FinCoin FNC $440,628 $0.034214 12,878,667 LowVol -0.33% -18.85% -32.26%
736 TROLL Trollcoin TROLL $420,038 $0.000744 564,887,947 LowVol -0.25% -9.09% -3.14%
737 FXE FuturXe FXE $407,818 $1.73 235,421 LowVol -0.33% -13.96% -6.71%
738 UNI Universe UNI $392,481 $0.037099 10,579,171 LowVol 15.01% 21.64% 45.24%
739 VAL Valorbit VAL $388,386 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.01% 17.26%
740 ICN iCoin ICN $355,895 $0.012202 29,167,894 LowVol -0.30% 25.51% 35.96%
741 PXC Phoenixcoin PXC $355,297 $0.005722 62,096,353 LowVol -2.95% 1.06% -4.90%
742 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,947 $1.13 312,931 LowVol -1.13% -0.10% -18.25%
743 FC2 FuelCoin FC2 $351,865 $0.003463 101,618,380 LowVol -0.33% 22.81% 2.19%
744 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -0.29% 14.72%
745 OHM OHM OHM $333,187 $0.011276 29,548,362 LowVol 20.91%
746 DAXX DaxxCoin DAXX $327,489 $0.000661 495,794,950 LowVol -0.27% -18.32% -3.92%
747 SLG Sterlingcoin SLG $323,407 $0.076919 4,204,494 LowVol -0.33% -4.52% -9.67%
748 JET Jetcoin JET $315,587 $0.065373 4,827,498 LowVol -0.35% -60.44% 0.05%
749 V Version V $311,608 $0.000668 466,581,046 LowVol -7.77% -21.75% -24.25%
750 AU AurumCoin AU $308,438 $1.04 296,216 LowVol -0.33% 1.31% -2.42%
751 GOOD Goodomy GOOD $297,139 $0.000673 441,349,000 LowVol 3.06% -25.69% 58.87%
752 BRIT BritCoin BRIT $294,578 $0.013851 21,268,092 LowVol -19.47% 9.86% -31.03%
753 XPY PayCoin XPY $290,505 $0.024575 11,821,334 LowVol 32.89% 57.06% 119.11%
754 Q2C QubitCoin Q2C $286,435 $0.001154 248,167,402 LowVol -0.33% 4.01% 20.47%
755 TRI Triangles TRI $282,669 $3.88 72,891 LowVol -0.33% 2.14% -16.77%
756 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -0.86% 17.77%
757 CFT CryptoForecast CFT $273,913 $0.005955 46,000,000 LowVol -0.25% -26.85% -33.29%
758 OPAL Opal OPAL $273,343 $0.018050 15,143,347 LowVol -0.69% -8.42% 0.12%
759 IFLT InflationCoin IFLT $272,824 $0.000008 33,001,196,239 LowVol 2.04% -83.46% -31.88%
760 NEWB Newbium NEWB $271,851 $0.005437 50,000,000 LowVol -0.32% 421.93% -4.55%
761 XJO Joulecoin XJO $270,597 $0.007884 34,324,256 LowVol -0.31% 2.06% 7.94%
762 ICE iDice ICE $269,136 $0.171314 1,571,013 LowVol -0.32% -2.69% 11.86%
763 WAY WayGuide WAY $263,925 $0.002638 100,040,708 LowVol -0.29%
764 TIT Titcoin TIT $250,703 $0.005024 49,898,202 LowVol -1.01% -1.32% 12.58%
765 FUNK The Cypherfunks FUNK $250,489 $0.000005 46,180,832,499 LowVol -9.37% 8.66% 4.18%
766 J Joincoin J $248,192 $0.101369 2,448,402 LowVol -0.43% 7.21% -2.96%
767 SPEX SproutsExtreme SPEX $236,332 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.33%
768 NYAN Nyancoin NYAN $235,143 $0.000740 317,789,067 LowVol -0.08% 0.39% -16.35%
769 XPTX PlatinumBAR XPTX $232,036 $0.591762 392,110 LowVol -0.28% 3.99% -0.49%
770 KED Darsek KED $231,794 $0.017172 13,498,189 LowVol 13.66% 20.55% 51.40%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $226,234 $0.001806 125,279,775 LowVol -0.30% -2.52% -5.40%
772 FLT FlutterCoin FLT $226,068 $0.000702 322,214,524 LowVol 0.74% -4.95% 16.21%
773 PR Prototanium PR $210,119 $1.07 195,809 LowVol -0.33% 23.40% 7.74%
774 FLY Flycoin FLY $208,901 $0.990965 210,806 LowVol -0.30%
775 TTC TittieCoin TTC $207,167 $0.000164 1,259,816,434 LowVol 6.04% 12.97% 9.53%
776 LOT LottoCoin LOT $207,055 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 0.51% 25.90% 17.77%
777 DVC Devcoin DVC $205,190 $0.000014 15,118,757,500 LowVol 0.44% -7.63% -4.04%
778 LANA LanaCoin LANA $204,947 $0.000246 833,543,393 LowVol -0.22% 0.01% -5.42%
779 TRK Truckcoin TRK $203,439 $0.001319 154,226,870 LowVol -0.33% -0.39% -8.43%
780 888 OctoCoin 888 $201,553 $0.004012 50,236,540 LowVol -3.89% 1.08% 109.62%
781 BUN BunnyCoin BUN $200,967 $0.000002 102,272,128,643 LowVol 3.24% -4.56% 8.99%
782 CORG CorgiCoin CORG $200,634 $0.000160 1,251,855,418 LowVol -0.37% 95.22% 36.70%
783 CUBE DigiCube CUBE $200,264 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
784 CHESS ChessCoin CHESS $200,176 $0.003705 54,032,769 LowVol -0.32% -9.48% 51.13%
785 BBP BiblePay BBP $197,691 $0.000824 239,791,280 LowVol -0.33% 11.90% 14.98%
786 8BIT 8Bit 8BIT $193,968 $0.166580 1,164,415 LowVol -0.14% -18.50% -18.94%
787 KUSH KushCoin KUSH $193,495 $0.035533 5,445,524 LowVol -0.33% 8.24% 41.37%
788 GAP Gapcoin GAP $192,432 $0.016076 11,969,829 LowVol -0.33% 44.13% 74.96%
789 KAYI Kayicoin KAYI $189,084 $0.000665 284,207,790 LowVol -0.22% -5.27% -3.19%
790 BIGUP BigUp BIGUP $187,070 $0.000088 2,115,892,474 LowVol 0.26% 8.08% 18.07%
791 ECA Electra ECA $185,306 $0.000009 21,672,242,551 LowVol 8.20% -16.23% -49.08%
792 XPD PetroDollar XPD $183,288 $0.002864 63,993,275 LowVol -0.31% 5.28% 17.55%
793 GAIA GAIA GAIA $181,830 $0.007544 24,101,381 LowVol -28.06% -23.02% -51.17%
794 CTO Crypto CTO $181,512 $0.015087 12,030,965 LowVol -0.33% -13.89% 39.17%
795 UNIC UniCoin UNIC $180,563 $0.060928 2,963,571 LowVol -0.33% 0.89% 26.02%
796 GLC GlobalCoin GLC $177,306 $0.002721 65,171,010 LowVol -3.26% -2.25% -33.13%
797 BOLI Bolivarcoin BOLI $176,950 $0.021442 8,252,400 LowVol 0.02% -1.86% 16.59%
798 TGC Tigercoin TGC $172,286 $0.003957 43,536,800 LowVol -0.33% -16.66% 60.03%
799 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
800 FRC Freicoin FRC $160,158 $0.005441 29,434,072 LowVol -0.33% 0.71% -19.17%
801 LEA LeaCoin LEA $153,895 $0.000494 311,695,890 LowVol -0.31% 1.11% 30.18%
802 BERN BERNcash BERN $153,062 $0.002149 71,234,301 LowVol 0.69% -11.36% 39.83%
803 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.27%
804 CCN Cannacoin CCN $148,019 $0.031496 4,699,563 LowVol -0.29% -15.06% -6.18%
805 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $148,016 $0.011270 13,133,727 LowVol 1.02% -5.98% 25.97%
806 WYV Wyvern WYV $144,654 $0.083845 1,725,265 LowVol -0.03% -50.23% 20.47%
807 URC Unrealcoin URC $143,041 $0.020363 7,024,402 LowVol -0.33% 9.10% 66.94%
808 EMD Emerald Crypto EMD $142,819 $0.007471 19,117,129 LowVol 0.42% -9.89% 18.28%
809 SWING Swing SWING $142,658 $0.052485 2,718,084 LowVol 1.38% -0.94% 21.34%
810 GRT Grantcoin GRT $141,808 $0.003298 43,001,849 LowVol -0.33% 3.29% -16.70%
811 RBX Ripto Bux RBX $140,662 $0.000369 381,236,123 LowVol -0.89% -13.61% -2.59%
812 XRE RevolverCoin XRE $135,944 $0.006101 22,282,982 LowVol -0.33% -0.99% -3.41%
813 CNNC Cannation CNNC $135,179 $0.054576 2,476,893 LowVol -0.30% 22.98% 34.14%
814 EVIL Evil Coin EVIL $134,785 $0.006412 21,020,383 LowVol -0.24% -10.93% -8.15%
815 PASL Pascal Lite PASL $133,090 $0.032647 4,076,600 LowVol -0.33% 8.08% -1.06%
816 SPACE SpaceCoin SPACE $132,891 $0.006379 20,832,409 LowVol -22.12% 8.14% 43.20%
817 I0C I0Coin I0C $131,495 $0.006266 20,984,597 LowVol 1.35% -43.69% -23.91%
818 EVO Evotion EVO $131,229 $0.041551 3,158,252 LowVol 0.87% -9.96% 4.91%
819 FRN Francs FRN $127,020 $0.032847 3,867,080 LowVol -1.23% 8.21% 21.86%
820 MOJO MojoCoin MOJO $126,408 $0.010422 12,129,284 LowVol 5.78% 12.75% 11.19%
821 STV Sativacoin STV $125,863 $0.017762 7,085,923 LowVol 31.04% 42.54%
822 SLING Sling SLING $123,707 $0.115173 1,074,095 LowVol -0.29% 0.71% 33.52%
823 GTC Global Tour Coin GTC $123,200 $0.004122 29,887,402 LowVol -0.33% 0.71% 9.76%
824 MNM Mineum MNM $122,809 $0.013014 9,436,367 LowVol -0.39% -1.90% -14.96%
825 TEK TEKcoin TEK $119,285 $0.000084 1,414,054,562 LowVol 0.71% -31.19% -17.81%
826 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol 0.43% 0.75% 12.39%
827 HMP HempCoin HMP $111,846 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.33% 0.71% 17.11%
828 MRJA GanjaCoin MRJA $110,109 $0.024733 4,451,920 LowVol -0.33% -21.93% -18.87%
829 MAY Theresa May Coin MAY $109,323 $0.004562 23,965,000 LowVol -2.17% -2.24% -16.10%
830 YAC Yacoin YAC $108,541 $0.000907 119,687,134 LowVol -0.33% -7.06% -9.59%
831 CAP Bottlecaps CAP $104,362 $0.000514 202,918,084 LowVol
832 FIRE Firecoin FIRE $103,851 $1.06 98,412 LowVol -0.33% 0.71%
833 LTB LiteBar LTB $102,245 $0.128591 795,122 LowVol 1.76% -46.79% -58.90%
834 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 0.27% 37.70%
835 QCN QuazarCoin QCN $99,672 $0.016489 6,044,911 LowVol -0.33% -7.04% 0.82%
836 FRK Franko FRK $97,914 $0.105197 930,767 LowVol -0.33% 0.71% 50.00%
837 AMMO Ammo Rewards AMMO $96,183 $0.001237 77,777,777 LowVol -0.33% 0.71% 12.44%
838 QTL Quatloo QTL $96,008 $0.012438 7,718,883 LowVol -0.10% -0.86% 8.76%
839 CON PayCon CON $93,939 $0.004077 23,042,604 LowVol 0.85% 15.60% 18.41%
840 DLC Dollarcoin DLC $93,848 $0.010305 9,106,714 LowVol -0.33% 0.71% 17.07%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,829 $0.118306 793,108 LowVol -0.33% 49.65% 125.79%
842 ARI Aricoin ARI $93,658 $0.000668 140,262,505 LowVol -0.23% -1.89% 20.75%
843 CAT Catcoin CAT $92,986 $0.015087 6,163,300 LowVol -0.33% 1.08% 11.00%
844 GP GoldPieces GP $92,819 $0.076071 1,220,161 LowVol -0.33% 0.96% 11.05%
845 HAL Halcyon HAL $92,206 $0.017560 5,250,809 LowVol -0.33% 1.66% 16.39%
846 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -48.77%
847 COXST CoExistCoin COXST $90,949 $0.003356 27,100,000 LowVol -0.83% 116.73% 121.47%
848 XCT C-Bit XCT $89,564 $0.000570 157,223,250 LowVol -0.31% -4.02% -10.94%
849 BTQ BitQuark BTQ $89,524 $0.009976 8,974,334 LowVol -1.11% -0.12% 32.22%
850 PIE PIECoin PIE $89,117 $0.004205 21,195,088 LowVol -12.36% -15.03% -38.63%
851 JIN Jin Coin JIN $87,689 $0.008904 9,848,485 LowVol -0.33% 84.99%
852 UNITS GameUnits UNITS $87,358 $0.025154 3,472,983 LowVol -0.32% -7.50% 63.05%
853 MARS Marscoin MARS $86,139 $0.003046 28,279,074 LowVol -0.32% 13.10% 18.18%
854 C2 Coin2.1 C2 $85,983 $0.000860 99,976,323 LowVol -0.33% -17.95% -9.90%
855 ARG Argentum ARG $78,446 $0.009238 8,491,999 LowVol -0.32% 0.79% 9.34%
856 SLM Slimcoin SLM $76,352 $0.005111 14,937,439 LowVol -0.33% 0.71% 21.82%
857 PXI Prime-XI PXI $75,419 $0.004281 17,615,400 LowVol -0.30% 0.53% -13.35%
858 JWL Jewels JWL $74,872 $0.003710 20,181,636 LowVol 24.59% 25.88% 71.30%
859 SRC SecureCoin SRC $70,073 $0.008574 8,172,696 LowVol -0.33% -0.20% 49.88%
860 SOON SoonCoin SOON $69,861 $0.005606 12,462,620 LowVol 0.18% 3.58% 20.22%
861 MEOW Kittehcoin MEOW $69,629 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 9.83% 36.04% 12.71%
862 FLAX Flaxscript FLAX $69,165 $0.012390 5,582,315 LowVol -0.59% -8.54% -38.73%
863 ATX Artex Coin ATX $69,001 $0.003674 18,781,750 LowVol -0.33% 18.10% 14.33%
864 611 SixEleven 611 $67,324 $0.156638 429,806 LowVol 1.59% -1.72% 2.82%
865 CPN CompuCoin CPN $66,931 $0.003412 19,615,019 LowVol 5.12% 13.01% 15.96%
866 GPU GPU Coin GPU $66,758 $0.001649 40,477,042 LowVol -0.32% 0.31% 12.38%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $65,768 $0.012035 5,464,862 LowVol 0.19% -12.26% -22.12%
868 MST MustangCoin MST $64,959 $0.103054 630,343 LowVol -0.33% 2.93% 12.44%
869 ALL Allion ALL $64,617 $0.010423 6,199,359 LowVol -10.80% -26.66% 24.23%
870 SPT Spots SPT $64,510 $0.002879 22,406,021 LowVol -0.66% 14.86% 5.86%
871 CF Californium CF $62,955 $0.026217 2,401,325 LowVol -0.33% 1.98% 7.23%
872 SH Shilling SH $62,563 $0.001599 39,138,025 LowVol -50.99% -54.84% -68.26%
873 BAS BitAsean BAS $62,432 $0.012486 5,000,000 LowVol -0.80% -6.93% -21.73%
874 CRX Chronos CRX $61,848 $0.000839 73,729,962 LowVol -0.25% 7.65% -12.12%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,637 $0.000660 90,421,856 LowVol -0.33% -10.56% -31.28%
876 BLC Blakecoin BLC $59,416 $0.003929 15,122,697 LowVol 1.76% -32.62% -44.40%
877 XCRE Creatio XCRE $59,106 $0.002880 20,520,514 LowVol -0.33% -9.74% 1.29%
878 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -0.46% 18.70%
879 RPC RonPaulCoin RPC $58,538 $0.065896 888,340 LowVol -0.53% -20.11% 26.89%
880 PHO Photon PHO $57,985 $0.000003 20,294,159,948 LowVol 0.43% 0.75% 49.51%
881 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -0.32% -7.85%
882 SCRT SecretCoin SCRT $57,871 $0.013685 4,228,672 LowVol -0.33% 0.71% 18.49%
883 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,551 $0.002308 24,931,054 LowVol -0.33% -2.77% -7.27%
884 IMS Independent M… IMS $55,329 $0.010305 5,368,934 LowVol -0.33% -36.56% -19.03%
885 SFC Solarflarecoin SFC $55,157 $0.003916 14,083,450 LowVol -0.28% 7.22% 11.09%
886 DIBC DIBCOIN DIBC $54,413 $0.010882 5,000,000 LowVol -2.54% -15.30% 15.71%
887 SMOKE Smoke SMOKE $53,743 $0.004017 13,379,987 LowVol -0.55% -1.61% -58.78%
888 GCC GuccioneCoin GCC $53,517 $0.002638 20,285,537 LowVol -0.33% 11.13% 34.87%
889 300 300 Token 300 $53,175 $177.25 300 LowVol 27.36% -0.19%
890 BITZ Bitz BITZ $52,359 $0.026299 1,990,891 LowVol -0.33% 0.92% 18.78%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -0.53%
892 POP PopularCoin POP $51,236 $0.000015 3,372,875,244 LowVol 0.76% -5.01% 12.27%
893 URO Uro URO $50,364 $0.041716 1,207,310 LowVol -0.33% 0.71% 15.90%
894 ZMC ZetaMicron ZMC $49,494 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.33% 0.71% 13.91%
895 BVC BeaverCoin BVC $49,312 $0.015829 3,115,258 LowVol -0.33% -24.74% 13.76%
896 KIC KibiCoin KIC $48,402 $0.003292 14,701,000 LowVol 0.56% -21.67% -64.53%
897 ZYD Zayedcoin ZYD $48,388 $0.007750 6,243,840 LowVol 0.71% 36.90%
898 XBTS Beatcoin XBTS $48,201 $0.031614 1,524,686 LowVol 3.94% 5.48% 7.23%
899 ICOB ICOBID ICOB $47,244 $0.000443 106,683,329 LowVol 2.34% 1.88% -6.84%
900 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -0.53% 30.31%
901 DBTC Debitcoin DBTC $46,314 $0.002573 17,999,614 LowVol -0.29% -1.78% 10.40%
902 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
903 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,006 $0.000577 79,719,140 LowVol -0.33% -11.88% -8.07%
904 WORM HealthyWormCoin WORM $45,808 $0.000412 111,127,509 LowVol -0.33% -16.08% -1.66%
905 BRAIN Braincoin BRAIN $44,107 $0.004369 10,094,424 LowVol -0.33% 0.71% 9.57%
906 BIP BipCoin BIP $43,858 $0.026952 1,627,261 LowVol -7.14% 0.43% 4.75%
907 JOBS JobsCoin JOBS $43,703 $0.000412 106,019,270 LowVol -0.33% -16.08% -39.75%
908 NRO Neuro NRO $43,580 $0.001237 35,240,258 LowVol -0.33% -5.59% 4.45%
909 PLNC PLNcoin PLNC $42,268 $0.002473 17,089,600 LowVol -0.33% 43.87% 67.92%
910 DRS Digital Rupees DRS $42,112 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.33% -32.86% 19.69%
911 CASH Cashcoin CASH $41,757 $0.000907 46,044,778 LowVol -0.33% -20.87% 8.18%
912 MND MindCoin MND $41,375 $0.003298 12,546,625 LowVol -0.33% 8.12% 18.20%
913 FLVR FlavorCoin FLVR $41,350 $0.001979 20,898,106 LowVol -0.33% -3.32%
914 DLISK DAPPSTER DLISK $41,222 $0.000412 100,000,000 LowVol -0.33% 0.70% 96.68%
915 SOIL SOILcoin SOIL $40,892 $0.007171 5,702,048 LowVol -0.24% 10.46% 16.93%
916 BSC BowsCoin BSC $40,723 $0.007337 5,550,102 LowVol -0.33% 0.71% 39.90%
917 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
918 EREAL eREAL EREAL $39,355 $0.000588 66,909,634 LowVol 6.66% -9.99% 28.40%
919 PRX Printerium PRX $38,985 $0.003298 11,821,728 LowVol 96.42% 141.28% 15.21%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -2.50% 27.79%
921 MCRN MACRON MCRN $37,637 $0.000094 401,421,401 LowVol -0.33% -69.99% -24.61%
922 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $36,571 $0.004554 8,030,000 LowVol -5.75% -21.35% -93.48%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -1.69%
924 GBT GameBet Coin GBT $35,059 $0.001649 21,262,780 LowVol 24.59% 18.48% 57.36%
925 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.05% -0.12%
926 VRS Veros VRS $34,075 $0.000070 486,609,040 LowVol 1.49% 45.80% 150.53%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $34,060 $0.001682 20,251,896 LowVol -0.24% 11.62% -5.67%
928 COAL BitCoal COAL $33,760 $0.007502 4,500,000 LowVol -0.33% 2.97% -5.43%
929 ACP AnarchistsPrime ACP $33,267 $0.007569 4,394,874 LowVol -26.77% -17.13% 25.63%
930 ORLY Orlycoin ORLY $33,234 $0.000907 36,646,779 LowVol -0.33% 0.71% 10.56%
931 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -0.60% 21.41%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 38.15%
933 CRT CRTCoin CRT $31,369 $0.395726 79,270 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
934 EGO EGO EGO $29,679 $0.000495 60,000,001 LowVol -0.33% 0.71%
935 RBT Rimbit RBT $29,052 $0.000252 115,499,623 LowVol -23.99% -22.61% -34.37%
936 G3N G3N G3N $28,678 $0.003792 7,561,891 LowVol -0.33% 0.71% 10.78%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 0.08% 32.23%
938 VIP VIP Tokens VIP $27,520 $0.000330 83,450,403 LowVol -0.29% 61.99%
939 LTCR Litecred LTCR $27,413 $0.000907 30,227,750 LowVol -0.33% 23.09% -20.57%
940 PSB Pesobit PSB $27,251 $0.000811 33,597,871
941 BLZ BlazeCoin BLZ $26,922 $0.000044 608,557,394 LowVol 1.24% 11.47% 35.28%
942 KNC KingN Coin KNC $26,482 $13.19 2,008 LowVol -0.33% -2.84% 53.22%
943 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 56.42%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 RIDE Ride My Car RIDE $25,049 $0.000247 101,276,976 LowVol -0.33% 0.74% 17.52%
946 UET Useless Ether… UET $24,706 $0.006230 3,965,716 LowVol -0.39% -1.28% -7.18%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,617 $0.007399 3,327,127 LowVol -3.20% -2.73% 15.71%
948 ICON Iconic ICON $24,098 $0.040644 592,894 LowVol -0.33% -0.90% -4.10%
949 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,028 $0.026876 894,026 LowVol -0.33% 0.68% 53.09%
950 LIR LetItRide LIR $23,914 $0.000660 36,257,889 LowVol -0.33% 0.71% 35.49%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,761 $0.000165 144,105,100 LowVol -0.33% 0.71% -40.99%
952 BOAT Doubloon BOAT $23,623 $0.001274 18,547,845 LowVol -0.85% -26.72% -63.25%
953 ERY Eryllium ERY $23,433 $0.004569 5,128,962 LowVol -1.19% -21.64% -39.87%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,084 $0.000330 70,000,000 LowVol -0.33% -19.43% -7.13%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,804 $0.004721 4,829,945 LowVol 0.30% -19.78% -11.61%
956 BQC BBQCoin BQC $22,675 $0.000447 50,765,854 LowVol 3.55% 9.12% -0.04%
957 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 1.74% 18.25%
958 LUNA Luna Coin LUNA $22,586 $0.014057 1,606,717 LowVol -0.33% 11.14% 20.24%
959 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 0.41% 29.42%
960 MTM MTMGaming MTM $21,864 $0.007288 2,999,967 LowVol 0.70% 53.45% -42.50%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,941 $0.014015 1,494,171 LowVol -0.33% 8.36% 67.51%
962 IMX Impact IMX $20,636 $0.000188 109,509,033 LowVol -3.02% -23.95% -0.91%
963 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 1.52% -4.15%
964 VPRC VapersCoin VPRC $20,229 $0.000026 780,124,964 LowVol 2.28% 19.84% 105.20%
965 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -19.82%
966 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 36.07%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,451 $0.025805 753,776 LowVol -0.33% -1.19% 19.72%
968 SOCC SocialCoin SOCC $19,295 $0.013933 1,384,879 LowVol -0.33% 2.71% 20.01%
969 DAS DAS DAS $19,245 $0.007337 2,622,886 LowVol -0.33% 11.55% -33.85%
970 CNC CHNCoin CNC $19,215 $0.000408 47,099,735 LowVol -0.16% 23.21% 16.80%
971 TRADE Tradecoin TRADE $18,450 $0.002473 7,459,750 LowVol -0.33% -2.54% 130.82%
972 SONG SongCoin SONG $18,106 $0.000556 32,565,300 LowVol 0.25% -2.63% -25.60%
973 WBB Wild Beast Block WBB $18,043 $0.109705 164,467 LowVol -0.33% 0.87% -10.03%
974 MILO MiloCoin MILO $17,951 $0.001664 10,789,954 LowVol 18.03% -11.88% -17.88%
975 BIOB BioBar BIOB $17,599 $0.019869 885,756 LowVol -0.33% -6.65% 41.90%
976 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 49.58%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $15,588 $0.000495 31,512,613 LowVol -0.33% 0.71% 32.91%
978 BNX BnrtxCoin BNX $15,148 $0.000577 26,235,501 LowVol -0.32% 16.85% 6.78%
979 PX PX PX $15,031 $0.000158 95,123,901 LowVol 0.02% -3.49% 127.51%
980 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol 24.87%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $13,668 $0.001203 11,361,817 LowVol 0.00% -41.91% -46.84%
982 ELS Elysium ELS $11,887 $0.002968 4,005,012 LowVol -0.33% 6.63% 113.33%
983 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol
984 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
985 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,306 $0.001566 7,217,996 LowVol -0.33% -20.27% -28.05%
986 VTA Virtacoin VTA $11,129 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.43% -3.84% 171.97%
987 MGM Magnum MGM $9,707 $0.002473 3,924,566 LowVol -0.33% 0.71% -22.58%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,487 $0.005676 1,671,379 LowVol 0.70% 2.30% -5.39%
989 SANDG Save and Gain SANDG $8,843 $0.002886 3,064,800 LowVol -0.33% 0.71%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 16.91%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,056 $0.000247 32,570,000 LowVol -0.33% -39.38% -44.56%
992 ARGUS Argus ARGUS $7,970 $0.006940 1,148,324 LowVol 1.73% 11.05% 3.53%
993 GEERT GeertCoin GEERT $7,768 $0.001526 5,091,200 LowVol 4.82% -6.94% -50.98%
994 NODC NodeCoin NODC $7,611 $0.004534 1,678,439 LowVol -0.33% 8.61%
995 CONX Concoin CONX $7,118 $0.009563 744,266 LowVol -0.33% 0.71% 2.16%
996 JS JavaScript Token JS $6,355 $0.000795 7,991,996 LowVol -21.29% 3.04% 0.29%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,095 $0.000590 10,324,802 LowVol -0.33% 16.79% -48.19%
998 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $6,023 $0.007134 844,202 LowVol 7.31% 22.34% 14.47%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 1.87% -38.34%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,173 $0.000577 8,969,697 LowVol -0.33% 0.65% 18.33%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $4,996 $0.001487 3,360,417 LowVol 0.70% 9.97% 3.34%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,707 $0.250686 18,778 LowVol 2.07%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,882 $0.020611 188,363 LowVol -0.33% -19.05% 18.01%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,914 $0.002914 1,000,000 LowVol 0.70% 2.30% 123.09%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,792 $0.013179 211,827 LowVol 0.70% 2.30% 8.21%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,726 $0.001979 1,377,917 LowVol -4.31% -16.58% -14.17%
1008 EBT Ebittree Coin EBT $1,914 $0.001513 1,264,511 LowVol -0.33% 49.47% 373.25%
1009 TOKEN SwapToken TOKEN $1,279 $8.4e-08 15,320,585,365 LowVol 0.47% -29.48% -65.05%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -4.03% -9.34%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $961 $0.000165 5,826,388 LowVol -0.33% -32.86% 0.65%
1012 ABN Abncoin ABN $949 $0.014015 67,700 LowVol -0.33% 30.69% 64.06%
1013 ULA Ulatech ULA $928 $0.005515 168,286 LowVol -0.33% -61.04% 15.06%
1014 MNC MantraCoin MNC $767 $0.000165 4,650,380 LowVol -0.33% 14.94%
1015 DMB Digital Money… DMB $534 $0.001266 421,300 LowVol -0.33% -13.66% -8.69%
1016 ENV Environ ENV $284 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.43%
1017 FDC Future Digita… FDC $197 $0.000072 2,753,201 LowVol 1.04%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001402 87,140 LowVol -0.33% 22.31% 47.37%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,462 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $248.06 $201,533,000 -0.64% -9.43% 45.53%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.126583 $53,418,300 -5.77% 56.31%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.96 $13,995,900 -0.73% 57.56% 245.68%
1023 QASH QASH QASH $0.456556 $10,140,800 0.57%
1024 NULS Nuls NULS $0.711255 $3,818,590 0.97% -8.91% -9.00%
1025 REC Regalcoin REC $37.84 $2,700,440 -1.38% -10.60% -29.99%
1026 BTE BitSerial BTE $6.04 $2,287,920 -1.80% 20.54%
1027 FRGC Fargocoin FRGC $10.14 $2,046,580 -0.01% 2.56% 23.17%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.97 $1,509,860 -1.96% -1.20% 276.69%
1029 INK Ink INK $0.170167 $1,493,470 -2.11% -48.84%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $5.44 $1,256,690 -2.08% -18.38%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $100.33 $1,113,090 -2.44% -21.51% -46.54%
1032 B2X SegWit2x [Fut… B2X $283.22 $1,098,960 4.55% 33.74% 6.56%
1033 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058623 $1,014,890 -0.02% -3.07% -1.72%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.78 $940,654 0.88% -0.30% -0.61%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $870,588 -0.07% 4.54% 20.03%
1036 TSL Energo TSL $0.032973 $753,899 -1.82%
1037 THS TechShares THS $1.12 $656,691 -1.47% 10.07% 13.23%
1038 INF InfChain INF $0.009563 $614,171 -0.47%
1039 SISA SISA SISA $0.019917 $605,255 -3.47% -40.14%
1040 XUC Exchange Union XUC $7.45 $577,157 2.38% 147.70% 134.15%
1041 WC WINCOIN WC $1.94 $575,870 2.34% 2.38%
1042 BT1 BT1 [CST] BT1 $8069.44 $566,278 -0.60% 1.35% 21.49%
1043 ETN Electroneum ETN $0.028881 $542,491 1.24% -0.60% -23.26%
1044 ADK Aidos Kuneen ADK $39.08 $509,256 -0.01% -10.20% 13.30%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.045743 $497,794 -4.53% -12.06% -24.18%
1046 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.30 $397,738 41.60%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.005689 $334,329 -0.33% -23.03% -32.84%
1048 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.77 $307,963 0.26% 1.88% 10.93%
1049 BOT Bodhi BOT $0.527852 $293,458 0.00% -7.64%
1050 TER TerraNova TER $2.68 $192,702 2.65% -1.87% -14.27%
1051 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.023145 $184,200 -1.28% -6.22%
1052 HOLD Interstellar … HOLD $0.103943 $170,061 -10.26% 9.91% -65.39%
1053 RMC Russian Minin… RMC $12551.60 $169,584 -0.33% 19.65% 37.40%
1054 LLT LLToken LLT $0.319727 $133,125 -2.12% -6.07% 13.32%
1055 UGT UG Token UGT $0.348143 $130,644 -3.76% -0.26% 3.91%
1056 XCPO Copico XCPO $0.033224 $123,183 2.21% 39.45%
1057 XID Sphre AIR XID $0.186837 $117,438 -0.15% 0.61% -5.95%
1058 GBG Golos Gold GBG $0.101688 $91,757 -1.87% 9.12% 3.17%
1059 VASH VPNCoin VASH $0.005194 $86,996 -2.89% 29.34% 13.68%
1060 EAG EA Coin EAG $4.66 $78,270 -1.09% 7.51%
1061 AKY Akuya Coin AKY $0.495895 $75,337 -0.57% -28.77% -50.28%
1062 SJCX Storjcoin X SJCX $0.694417 $71,983 -0.33% 2.37% 0.46%
1063 PHR Phore PHR $0.407268 $71,578 2.15% 3.83% 47.59%
1064 BSR BitSoar BSR $0.187805 $59,796 -0.33% 12.86% 48.36%
1065 COR CORION COR $0.943420 $53,626 -0.19% -1.58% 30.90%
1066 MSD MSD MSD $0.013769 $48,462 -2.07% -1.36% 25.99%
1067 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.052130 $46,398 -1.91% 136.44%
1068 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054970 $31,440 -0.39% 0.64% 25.78%
1069 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000463 $30,542 -0.85% 13.97% 55.89%
1070 OXY Oxycoin OXY $0.173336 $30,187 -0.35% 1.17% 29.55%
1071 DNA EncrypGen DNA $0.060567 $30,113 -3.37% -15.99%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $150.12 $27,626 -1.24% 4.13% -2.65%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.40 $24,745 1.29% 1.97%
1074 ICX ICON ICX $1.04 $21,774 0.05% 8.60% 1.89%
1075 SSS Sharechain SSS $0.003352 $20,992 -2.23% 1.72% -39.32%
1076 DSR Desire DSR $0.228602 $19,956 0.57% 11.05% -55.00%
1077 BPL Blockpool BPL $0.133208 $19,133 -7.00% -25.44% -35.27%
1078 EVR Everus EVR $4.10 $18,185 -0.33% 5.41% 1.03%
1079 BIXC BIXC BIXC $3.31 $16,736 -0.33% 20.00%
1080 AION Aion AION $0.786307 $16,548 -7.27% -5.68% -5.10%
1081 MCR Macro MCR $3.39 $16,209 -0.33% -1.08% 61.71%
1082 VIU Viuly VIU $0.002844 $15,941 -2.33% -27.66%
1083 PLC PlusCoin PLC $0.000733 $15,405 14.14% 20.31%
1084 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001385 $15,239 0.06% -13.51% -97.69%
1085 PAYX Paypex PAYX $0.139220 $15,124 2.54% -8.90%
1086 STEX STEX STEX $0.272746 $14,977 -2.30% 10.20% 97.94%
1087 IPY Infinity Pay IPY $0.000421 $14,561 -46.13% -98.19%
1088 DGPT DigiPulse DGPT $1.21 $12,868 22.11% 12.54%
1089 MGC MergeCoin MGC $0.011295 $11,986 -1.17%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.383360 $9,608 -0.33% 0.35% -7.17%
1091 AERM Aerium AERM $1.60 $9,248 -12.18% -3.56%
1092 XID International… XID $0.005936 $8,927 -0.33% -2.09% -2.34%
1093 MGC GulfCoin MGC $0.003379 $8,500 -0.37% -6.20% -10.00%
1094 MKR Maker MKR $360.97 $8,355 12.17% 28.03%
1095 EUSD eUSD EUSD $0.000348 $7,648 -0.39% 59.41% -38.94%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002950 $7,444 -8.07% -18.36% -1.39%
1097 CCT Crystal Clear CCT $0.221407 $7,361 -0.34% 33.27% -51.41%
1098 GMT Mercury Protocol GMT $0.045075 $6,693 2.96% 16.65% -1.99%
1099 FBL Faceblock FBL $0.001924 $6,667 -43.32% -96.23%
1100 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064141 $6,606 5.22% 2.46% -5.18%
1101 PNX Phantomx PNX $0.023414 $6,573 1.10% 64.59%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000235 $6,463 -5.33% -1.14% 5.25%
1103 WILD Wild Crypto WILD $0.072618 $6,249 -0.39% -14.52% 2.94%
1104 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017133 $6,112 -2.53% 371.55% 191.56%
1105 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002012 $5,766 -15.65% -5.13% -25.29%
1106 STU bitJob STU $0.055456 $5,733 -7.61% -18.54%
1107 APC AlpaCoin APC $0.016103 $5,515 2.99% -36.25% -64.48%
1108 BOS BOScoin BOS $1.15 $5,313 -0.33% -7.25% -11.56%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.56 $5,242 -0.39% 24.59% 35.39%
1110 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000110 $5,222 -0.94% -28.64% -29.79%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.082073 $5,055 -6.44% -22.12% 47.18%
1112 FAP FAPcoin FAP $0.017723 $4,648 -0.33% -31.82% -1.15%
1113 FOR FORCE FOR $0.002721 $3,872 16.77% 7.18% -7.95%
1114 PEC Peacecoin PEC $0.027618 $3,714 -14.51% -60.19% 541.08%
1115 EFYT Ergo EFYT $10.97 $3,361 -0.47% 46.58% 17.09%
1116 PRL Oyster Pearl PRL $0.018103 $3,144 -0.65% -18.32%
1117 SIFT Smart Investm… SIFT $3.26 $2,869 -0.39% -1.02% 1.41%
1118 OX OX Fina OX $0.000165 $2,816 -31.58% -3.25% -35.60%
1119 ZCG ZCash Gold ZCG $0.020159 $2,732 -23.55% -32.83% -86.41%
1120 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.68 $2,728 -0.29% 28.68% 62.53%
1121 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.056886 $2,464 -0.33% -23.05% -24.65%
1122 SUR Suretly SUR $3.04 $2,155 0.12% 6.94% 7.35%
1123 IQT iQuant IQT $0.165615 $1,964 26.79% 20.42% -9.98%
1124 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068529 $1,911 -0.39% 17.42% -3.78%
1125 PRES President Trump PRES $0.003463 $1,665 -0.33% -20.27% -20.11%
1126 ABC Alphabit ABC $13.99 $1,611 -0.33% 0.68% 5.22%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.007778 $1,448 -0.45% -0.84% -28.92%
1128 NTC Natcoin NTC $0.474610 $1,446 21.53% 58.07% -50.69%
1129 HAT Hawala.Today HAT $0.157580 $1,442 -8.21% 18.88% -62.03%
1130 XOT Internet of T… XOT $2461.33 $1,388 -0.33% 0.66% 17.89%
1131 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $1,328 -0.33% 0.71% -11.49%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $1,302 -0.16% -6.55% 81.53%
1133 HIGH High Gain HIGH $0.000577 $1,275 -4.85% -37.18% -63.35%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.007915 $1,259 -3.35% -3.32% -10.15%
1135 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.084248 $1,181 -3.99% -2.43% -21.96%
1136 YES Yescoin YES $0.000018 $1,148 -1.44% 31.67% -23.63%
1137 GARY President Joh… GARY $0.104538 $1,061 -0.33% 0.79% 18.85%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043556 $1,048 -0.32% -3.37% 1.15%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.009162 $1,016 -0.26% 20.43% 3.45%
1140 RCN Rcoin RCN $0.000082 $992 -0.33% 0.71% 9.02%
1141 FLASH Flash FLASH $0.004617 $988 -0.33% 10.58% -0.87%
1142 WA WA Space WA $0.015499 $971 -0.68% -8.98% 2.78%
1143 VULC Vulcano VULC $0.007390 $937 -0.33% 8.53% -8.99%
1144 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $886 14.90% -2.54% 40.36%
1145 BTCM BTCMoon BTCM $0.001685 $877 -1.05% 39.73% -15.83%
1146 SPORT SportsCoin SPORT $0.000742 $824 -0.33% 0.71% 51.73%
1147 DAY Chronologic DAY $4.15 $723 -0.38% 5.49% -9.11%
1148 SWP Swapcoin SWP $0.091616 $721 -0.39% 50.66% -12.25%
1149 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000495 $702 -0.33% 20.85% -2.13%
1150 MARX MarxCoin MARX $0.001057 $650 0.40% 55.38% 17.41%
1151 LDCN LandCoin LDCN $0.002451 $627 6.87% 20.18% 140.17%
1152 BEST BestChain BEST $0.001372 $577 31.68% 32.47% 24.66%
1153 SND Sand Coin SND $0.553362 $563 -32.11% -30.38% -22.37%
1154 BIT First Bitcoin BIT $0.010882 LowVol -0.33% -29.85% -16.27%
1155 FC Facecoin FC $0.002932 LowVol -0.39% -14.34% -7.96%
1156 GAY GAY Money GAY $0.014020 LowVol -0.31% -23.42% -71.84%
1157 QORA Qora QORA $0.162035 LowVol 1.69% 30.63% -5.66%
1158 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002326 LowVol -0.45% -1.18% 7.77%
1159 CYDER Cyder CYDER $0.000247 LowVol -5.58% 0.71% -37.66%
1160 WIC Wi Coin WIC $0.002866 LowVol -0.34% 8.71% -16.42%
1161 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 25.49% 16.36%
1162 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001814 LowVol 4.46% 0.20% 16.93%
1163 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003212 LowVol 16.76% 25.55%
1164 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.33% 0.72% 31.06%
1165 BUB Bubble BUB $0.012037 LowVol -0.33% -15.43% -79.54%
1166 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.33% 0.71% -27.96%
1167 ACC AdCoin ACC $0.078429 LowVol -0.32% -5.69% -22.31%
1168 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -2.08% -31.80% -37.46%
1169 PRN Protean PRN $0.000079 LowVol -0.31% 384.44% 215.85%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 4.43% -82.77% -73.21%
1171 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol -0.31% 0.65% 5.84%
1172 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006980 LowVol 4.92% 2.10% 28.31%
1173 MAGN Magnetcoin MAGN $0.445106 LowVol 2.09% 13.11% -6.12%
1174 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.13% 21.31% 35.49%
1175 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.33% 0.72% 14.93%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.003133 LowVol -0.33% 1.97% -9.07%
1177 MAVRO Mavro MAVRO $0.016076 LowVol -0.33% 85.58%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.211714 LowVol -0.33% 5.74% -42.18%
1179 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.33% 8.28% 822.34%
1180 REGA Regacoin REGA $0.002308 LowVol -0.33% -2.11% 1.87%
1181 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009234 LowVol -0.33% -3.60% 0.87%
1182 BSN Bastonet BSN $0.000907 LowVol 9.64% -20.87% -13.97%
1183 INDIA India Coin INDIA $0.000330 LowVol -0.33% 0.71% 35.87%
1184 IRL IrishCoin IRL $0.002226 LowVol -0.29% -13.98% 13.81%
1185 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.066173 LowVol -0.55% -1.60% -55.90%
1186 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003133 LowVol -0.33% 0.71% 19.96%
1187 UTA UtaCoin UTA $0.000742 LowVol -0.33% 29.48% -44.10%
1188 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.33% 0.71%
1189 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000072 LowVol -0.47% 6941.56% 6123.67%
1190 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.33% 0.71%
1191 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001168 LowVol -0.33% -4.87% -33.24%
1192 DMC DynamicCoin DMC $0.002753 LowVol -0.14% -3.62%
1193 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol -0.33% 0.71% -14.89%
1194 AXIOM Axiom AXIOM $0.012614 LowVol -0.33% 0.05% 16.49%
1195 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000412 LowVol -0.33% 96.68%
1196 ACES Aces ACES $0.000172 LowVol -0.33% 110.65% 22.31%
1197 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.021825 LowVol -6.10% 640.55% 214.02%
1198 ELC Elacoin ELC $0.069098 LowVol -0.09% -10.54% 19.50%
1199 MINEX Minex MINEX $0.057298 LowVol -0.33% 29.35% 30.83%
1200 XQN Quotient XQN $0.006018 LowVol -0.33% -5.75% 31.74%
1201 SKR Sakuracoin SKR $0.000908 LowVol 0.17% 9.73% 12.61%
1202 AV AvatarCoin AV $0.025805 LowVol -0.33% -0.25% 19.35%
1203 10MT 10M Token 10MT $0.001343 LowVol -0.39% -28.49% -61.78%
1204 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009288 LowVol -0.32% -0.57% 29.94%
1205 LTH LAthaan LTH $0.000412 LowVol -0.33% -6.24%
1206 EXRN EXRNchain EXRN $3.7e-07 LowVol -0.39% -49.68% -57.37%
1207 EDRC EDRCoin EDRC $0.037994 LowVol -0.33% -2.75% 1.46%
1208 GRN Granite GRN $0.012366 LowVol -0.33% 0.71% 11.48%
1209 SYNC Sync SYNC $618.32 LowVol -0.33% 88.83% 108.42%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.004782 LowVol -0.33% -1.00% 23.75%
1211 BET BetaCoin BET $0.002262 LowVol -0.57% -10.88% -20.64%
1212 MCI Musiconomi MCI $0.057146 LowVol -0.33% -2.35% -7.93%
1213 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 14.92%
1214 HCC Happy Creator… HCC $0.000412 LowVol -0.33% -16.08% -15.71%
1215 DASHS Dashs DASHS $0.030586 LowVol -0.33% 6.90% 13.05%
1216 NTWK Network Token NTWK $0.000737 LowVol -0.39% -33.00% -58.09%
1217 DON Donationcoin DON $0.000414 LowVol -0.12% 0.57% 18.41%
1218 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1219 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.29% 0.71% -40.99%
1220 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 16.50%
1221 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 1.04% 4.57% 14.87%
1222 XDE2 XDE II XDE2 $2.65 LowVol -0.33% 0.22% -7.92%
1223 SAK Sharkcoin SAK $0.001759 LowVol 17.22% -4.31% -6.99%
1224 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.061949 LowVol -0.33% 41.46%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.001060 LowVol -0.33% 92.30%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001402 LowVol -0.33% -9.89% 0.31%
1227 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1228 UR UR UR $0.000502 LowVol 8.05% -20.55% -9.17%
1229 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.33% -41.52% 18.01%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.001207 LowVol -0.01% 1.41% -24.23%
1231 ACN Avoncoin ACN $0.000412 LowVol -0.33% -16.08% 22.51%
1232 TOP TopCoin TOP $0.000813 LowVol -0.29% 1.36% 66.25%
1233 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol -0.33% 0.71% -11.41%
1234 MBL MobileCash MBL $0.000330 LowVol -0.33% 0.71% 18.04%
1235 TYC Tyrocoin TYC $0.010718 LowVol -0.33% -71.76%
1236 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036744 LowVol 21.02% 19.02% 19.09%
1237 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol -0.33% 1.26% 18.07%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000043 LowVol -0.39% -10.20% -36.20%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -6.85% 8.25% 92.60%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003463 LowVol -0.33% 14.32% 114.41%
1241 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003380 LowVol -0.33% -6.16% 19.72%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol -0.02% -8.13% 6.34%
1243 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 99.35% 16.93% 38.27%
1244 QBT Cubits QBT $0.000753 LowVol 0.02% 0.15% 7.76%
1245 YEL Yellow Token YEL $0.005807 LowVol -0.39% 178.98% -64.05%
1246 EBIT eBIT EBIT $0.000916 LowVol -0.39% 6.57% -19.36%
1247 HNC Huncoin HNC $0.001402 LowVol -0.33% -14.40% -20.77%
1248 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1249 OMC Omicron OMC $0.092583 LowVol -0.33% 19.76%
1250 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073622 LowVol -0.33% -34.76%
1251 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol -0.39% 0.64% 9.30%
1252 TODAY TodayCoin TODAY $0.000824 LowVol -0.33% 17.33% 25.94%
1253 QBC Quebecoin QBC $0.001402 LowVol -0.33% 0.71% 13.30%
1254 FID BITFID FID $0.082443 LowVol -0.33% -49.65% -9.49%
1255 PRM PrismChain PRM $0.000907 LowVol -0.29% -7.60%
1256 SHA SHACoin SHA $0.000577 LowVol -0.33% 40.99% 14.32%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019704 LowVol -0.33% 3.30% 24.26%
1258 OPES Opescoin OPES $0.001896 LowVol -0.33% 5.29%
1259 MOTO Motocoin MOTO $0.009050 LowVol -0.33% 199.08% 4.42%
1260 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol -0.33% 0.71%
1261 AIB Advanced Inte… AIB $0.003215 LowVol -0.33% -0.09% 23.05%
1262 FUTC FutCoin FUTC $0.001484 LowVol -0.33% -3.18% -28.75%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1264 SKC Skeincoin SKC $0.002803 LowVol -0.33% -7.46% -38.07%
1265 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000660 LowVol -0.33% -19.43% -81.26%
1266 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046415 LowVol -0.33% -12.64% -36.01%
1267 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1268 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000247 LowVol -0.33% -37.61%
1269 BGR Bongger BGR $0.000110 LowVol 0.46% 3.43% 82.18%
1270 KASHH KashhCoin KASHH $0.000021 LowVol 0.41% -73.68% 146.93%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011542 LowVol -0.33%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.000989 LowVol -0.33% 1.15%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.220040 LowVol -0.33% 0.71% 21.00%
1274 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.33% 0.71% 18.01%
1275 DISK DarkLisk DISK $0.000824 LowVol -0.33% 31.12%
1276 ASC AsicCoin ASC $0.000041 LowVol 0.60% -88.33%
1277 TELL Tellurion TELL $0.000215 LowVol 1.04% 41.56% 45.41%
1278 EGOLD eGold EGOLD $0.008795 LowVol -0.39% 216.73% -38.65%
1279 TIE TIES Network TIE $0.106238 LowVol -0.39% 32.62% -24.38%
1280 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.43% -91.45% -77.79%
1281 VGC VegasCoin VGC $0.000143 LowVol 1.04% 15.22%
1282 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 15.88%
1283 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 21.60%
1284 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 32.52%
1285 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 1.59% 246.49%
1286 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 4.08%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 16.12%
1288 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol
1289 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -30.88%
1290 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.60% 7.01%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 0.65% 28.48%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 17.34%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.78% 4.64%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -0.62%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 27.02%
1298 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.98%
1299 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 2.00%
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1301 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 1.29%
1302 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -23.82%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.32%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 0.65%
1305 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -1.69% 43.81%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 PDG PinkDog PDG $0.000162 LowVol -5.05%
1308 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1309 RHFC RHFCoin RHFC $0.000911 LowVol 0.08% 1.12%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -23.23%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol
1312 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 1.20% 16.58%
1313 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol 0.34% 119.49%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -0.01%

Quay lại phần 1

Phản hồi