Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8220.32 trên tổng giá trị $137,245,640,688

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $380.73 trên tổng giá trị $36,510,887,522

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1446.01 trên tổng giá trị $24,318,092,424

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239140 trên tổng giá trị $9,236,273,230

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $564.17 trên tổng giá trị $4,346,933,685

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng VGC VegasCoin (VGC) đang có giá hiện tại $0.000790 trên tổng giá trị đã biến động tăng 320.36% trong 1h qua

    + Đồng TGC Tigercoin (TGC) đang có giá hiện tại $0.005408 trên tổng giá trị $235,432 đã biến động tăng 50.02% trong 1h qua

    + Đồng SISA SISA (SISA) đang có giá hiện tại $0.026663 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.51% trong 1h qua

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000246 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.47% trong 1h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.005112 trên tổng giá trị đã biến động tăng 34.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000672 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1544.48% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1191.92% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001369 trên tổng giá trị $130,234 đã biến động tăng 783.07% trong 24h qua

    + Đồng VGC VegasCoin (VGC) đang có giá hiện tại $0.000790 trên tổng giá trị đã biến động tăng 475.20% trong 24h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.011106 trên tổng giá trị đã biến động tăng 390.99% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000072 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5642.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001851 trên tổng giá trị $313,883 đã biến động tăng 1013.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.033265 trên tổng giá trị đã biến động tăng 781.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.148563 trên tổng giá trị $1,485,630 đã biến động tăng 602.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.158229 trên tổng giá trị $700,569 đã biến động tăng 560.96% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 NETKO Netko NETKO $759,710 $0.178268 4,261,615 LowVol 0.04% 6.16% -9.15%
702 ITNS IntenseCoin ITNS $734,507 $0.002704 271,654,424 LowVol 0.01% -9.87%
703 ELE Elementrem ELE $717,160 $0.027858 25,743,693 LowVol -5.54% 10.35% 71.86%
704 CDN Canada eCoin CDN $714,653 $0.007336 97,415,544 LowVol -1.42% 1.44% 20.47%
705 METAL MetalCoin METAL $712,220 $0.009259 76,925,527 LowVol 0.02% 0.61% -6.53%
706 XFT Footy Cash XFT $711,809 $0.156576 4,546,090 LowVol 0.41% 1.25% 8.71%
707 XGR GoldReserve XGR $690,800 $0.040230 17,171,382 LowVol 0.02% -15.27% 149.77%
708 NET NetCoin NET $686,831 $0.000873 787,126,712 LowVol 1.24% -7.94% 9.88%
709 ANC Anoncoin ANC $684,336 $0.324281 2,110,317 LowVol -11.62% -20.57% -22.83%
710 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -0.12% -16.15%
711 BTSR BTSR BTSR $656,587 $0.199919 3,284,266 LowVol 0.00% 29.13% 51.26%
712 RIYA Etheriya RIYA $649,396 $0.410612 1,581,531 LowVol 0.01% 8.11% 28.43%
713 BTB BitBar BTB $639,030 $18.17 35,170 LowVol 0.58% -1.15% -21.12%
714 JET Jetcoin JET $632,900 $0.131103 4,827,498 LowVol 0.22% 129.80% 79.05%
715 HBN HoboNickels HBN $596,724 $0.009996 59,696,358 LowVol 0.01% 1.94% 3.24%
716 KOBO Kobocoin KOBO $584,324 $0.023657 24,700,248 LowVol -5.77% 23.61% -20.56%
717 SMC SmartCoin SMC $581,075 $0.024719 23,507,398 LowVol -0.76% -16.73% 56.07%
718 TES TeslaCoin TES $577,907 $0.007874 73,397,541 LowVol 0.13% -6.01% -15.65%
719 ITI iTicoin ITI $573,930 $17.94 32,000 LowVol 0.02% -3.20% 16.51%
720 TAG TagCoin TAG $570,744 $0.096385 5,921,491 LowVol -1.65% 1.19% 12.20%
721 UFO UFO Coin UFO $570,606 $0.000164 3,482,085,012 LowVol 0.02% 0.61% -25.83%
722 BITS Bitstar BITS $566,277 $0.024536 23,079,737 LowVol 0.03% 7.70% -14.72%
723 USC Ultimate Secu… USC $550,846 $0.053257 10,343,113 LowVol 0.01% 0.30% -31.76%
724 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol -0.05% 0.59% -23.60%
725 TROLL Trollcoin TROLL $545,808 $0.000966 564,944,881 LowVol 1.14% 29.91% 21.18%
726 SAC SACoin SAC $517,122 $0.073741 7,012,685 LowVol 0.01% -6.57% -7.18%
727 TALK BTCtalkcoin TALK $516,539 $0.007911 65,290,635 LowVol 0.33% 3.07% 1.35%
728 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.89% -14.97%
729 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $449,211 $0.082754 5,428,300 LowVol 0.02% 8.45% 2.24%
730 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 26.00%
731 NOBL NobleCoin NOBL $438,649 $0.000190 2,313,364,104 LowVol 1.32% -23.76% -9.93%
732 FNC FinCoin FNC $417,369 $0.032408 12,878,667 LowVol 0.02% -4.11% -38.85%
733 V Version V $400,743 $0.000859 466,710,710 LowVol 0.05% 22.58% 3.01%
734 SLG Sterlingcoin SLG $399,009 $0.094894 4,204,765 LowVol 0.75% 31.56% 11.81%
735 VAL Valorbit VAL $388,561 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.01% 13.48%
736 DEM Deutsche eMark DEM $387,715 $0.013950 27,793,416 LowVol -0.47% -0.41% 12.15%
737 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.05% 0.64% -34.81%
738 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,583 $1.13 313,332 LowVol -0.07% 0.87% -1.61%
739 FC2 FuelCoin FC2 $349,696 $0.003441 101,619,129 LowVol 0.01% -6.10% 6.40%
740 PXC Phoenixcoin PXC $345,163 $0.005557 62,113,928 LowVol -0.52% 3.60% -17.19%
741 SHDW Shadow Token SHDW $331,475 $0.047354 7,000,000 LowVol -0.01% -0.77% 14.60%
742 DAXX DaxxCoin DAXX $325,304 $0.000656 495,936,880 LowVol 0.06% -9.56% -4.83%
743 STS Stress STS $324,127 $0.000574 565,134,332 LowVol 0.01%
744 DVC Devcoin DVC $317,945 $0.000021 15,124,457,500 LowVol 3.54% 57.02% 37.99%
745 GAIA GAIA GAIA $300,698 $0.012476 24,101,381 LowVol 0.18% 24.29% 4.39%
746 BTWTY Bit20 BTWTY $299,737 $295,017 1.016 LowVol 0.01% 27.36% 41.73%
747 TRUMP TrumpCoin TRUMP $296,223 $0.045252 6,546,018 LowVol 0.49% 3.94% 5.71%
748 AU AurumCoin AU $288,721 $0.974698 296,216 LowVol -0.14% -5.06% 2.83%
749 GUN Guncoin GUN $288,623 $0.001472 196,013,878 LowVol -7.38% 12.95% 18.15%
750 ICN iCoin ICN $282,028 $0.009668 29,170,513 LowVol 0.02% -19.78% -10.94%
751 BRIT BritCoin BRIT $280,111 $0.013170 21,268,092 LowVol 0.01% -38.03% -21.71%
752 GOOD Goodomy GOOD $272,140 $0.000617 441,349,000 LowVol 0.70% -2.74% 12.43%
753 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.49%
754 Q2C QubitCoin Q2C $264,338 $0.001065 248,169,788 LowVol 0.02% 18.90% 21.92%
755 TIT Titcoin TIT $259,064 $0.005192 49,898,202 LowVol 0.41% 4.22% 10.06%
756 NEWB Newbium NEWB $257,469 $0.005149 50,000,000 LowVol -0.01% -12.73% -14.83%
757 KAYI Kayicoin KAYI $256,011 $0.000901 284,208,918 LowVol 1.82% 31.84% 42.89%
758 VIDZ PureVidz VIDZ $252,637 $0.002017 125,279,775 LowVol 0.23% 16.09% 10.06%
759 HODL HOdlcoin HODL $248,425 $0.001639 151,599,810 LowVol 0.01% 0.61% 7.18%
760 J Joincoin J $238,057 $0.097229 2,448,402 LowVol 0.01% 1.61% -13.13%
761 OPAL Opal OPAL $236,543 $0.015620 15,143,375 LowVol 0.26% -13.26% -15.16%
762 TRK Truckcoin TRK $236,474 $0.001532 154,370,391 LowVol 1.01% 17.56% 20.95%
763 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 1.08%
764 TGC Tigercoin TGC $235,432 $0.005408 43,536,800 LowVol 50.02% 18.58% 69.49%
765 NYAN Nyancoin NYAN $235,115 $0.000740 317,834,567 LowVol 0.03% 1.51% 2.21%
766 FUNK The Cypherfunks FUNK $230,280 $0.000005 46,185,444,999 LowVol -2.27% -9.90% -11.71%
767 OHM OHM OHM $227,617 $0.007702 29,553,684 LowVol 0.02% -38.05%
768 LOT LottoCoin LOT $221,657 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 1.80% 8.55% 30.89%
769 BBP BiblePay BBP $216,118 $0.000901 239,791,280 LowVol 0.01% 10.67% 21.69%
770 KUSH KushCoin KUSH $213,814 $0.039264 5,445,524 LowVol -1.22% 11.86% 33.27%
771 LANA LanaCoin LANA $211,201 $0.000253 833,796,767 LowVol 0.33% 14.15% -0.81%
772 TTC TittieCoin TTC $210,000 $0.000167 1,259,816,434 LowVol 0.23% 7.83% 93.43%
773 UNIC UniCoin UNIC $209,301 $0.070601 2,964,549 LowVol 2.43% 17.43% 30.91%
774 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.05% 0.57% -1.70%
775 SH Shilling SH $205,341 $0.005244 39,158,925 LowVol 0.02% 63.30% 36.78%
776 CHESS ChessCoin CHESS $202,536 $0.003748 54,032,769 LowVol 0.15% 2.44% 17.26%
777 KED Darsek KED $200,526 $0.014851 13,502,552 LowVol 1.68% 3.72% 26.22%
778 CUBE DigiCube CUBE $199,029 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.02% 0.61% 12.56%
779 XRA Ratecoin XRA $192,541 $0.001686 114,178,380 LowVol -4.49% -2.19% 12.75%
780 I0C I0Coin I0C $191,506 $0.009126 20,984,632 LowVol 2.42% 51.29% 14.86%
781 XPY PayCoin XPY $190,802 $0.016140 11,821,601 LowVol 0.02% -13.41% -8.81%
782 BIGUP BigUp BIGUP $187,891 $0.000089 2,116,201,754 LowVol -4.61% 4.83% 9.51%
783 PR Prototanium PR $183,909 $0.939196 195,815 LowVol -7.37% -27.28% -11.57%
784 BOLI Bolivarcoin BOLI $180,364 $0.021829 8,262,775 LowVol -3.61% 2.86% -3.58%
785 GLC GlobalCoin GLC $176,211 $0.002704 65,171,010 LowVol 0.02% -2.35% -35.97%
786 FRC Freicoin FRC $176,091 $0.005981 29,440,667 LowVol 0.02% 2.01% -17.84%
787 CCN Cannacoin CCN $169,373 $0.036040 4,699,564 LowVol 0.45% 10.57% -4.40%
788 888 OctoCoin 888 $168,635 $0.003357 50,240,460 LowVol 0.64% -20.16% 65.32%
789 CTO Crypto CTO $164,754 $0.013683 12,040,808 LowVol 0.02% -8.19% 20.96%
790 CORG CorgiCoin CORG $164,150 $0.000131 1,251,855,418 LowVol 0.81% -18.46% 25.86%
791 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 12.23%
792 YAC Yacoin YAC $156,920 $0.001311 119,699,506 LowVol 0.02% 46.34% 23.55%
793 TEK TEKcoin TEK $154,493 $0.000109 1,414,054,562 LowVol 3.39% 10.01% -5.47%
794 XPD PetroDollar XPD $149,182 $0.002331 63,993,275 LowVol 1.41% -17.34% 12.57%
795 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.80%
796 EVO Evotion EVO $148,005 $0.046856 3,158,749 LowVol 0.86% 11.94% 9.46%
797 MRJA GanjaCoin MRJA $145,541 $0.032692 4,451,920 LowVol 0.02% 50.31% -22.44%
798 ECA Electra ECA $145,073 $0.000007 21,714,329,552 LowVol -12.89% 38.92% -75.33%
799 WYV Wyvern WYV $144,670 $0.083737 1,727,670 LowVol 0.02% 1.60% -2.15%
800 RBX Ripto Bux RBX $142,440 $0.000374 381,236,123 LowVol -0.10% 3.61% 2.86%
801 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.03% 22.30%
802 GRT Grantcoin GRT $140,958 $0.003277 43,009,457 LowVol 0.02% 0.61% 1.32%
803 GAP Gapcoin GAP $140,326 $0.011719 11,974,672 LowVol 0.03% -16.62% 22.87%
804 CNNC Cannation CNNC $138,190 $0.055792 2,476,893 LowVol 1.72% 2.35% 10.79%
805 SPACE SpaceCoin SPACE $136,735 $0.006561 20,840,014 LowVol 0.29% -7.49% 25.24%
806 MOJO MojoCoin MOJO $136,242 $0.011232 12,129,610 LowVol 0.02% 16.35% -0.05%
807 XRE RevolverCoin XRE $135,118 $0.006063 22,285,204 LowVol 0.01% 0.23% -11.09%
808 EMD Emerald Crypto EMD $134,211 $0.007020 19,117,129 LowVol 0.13% -4.95% -4.87%
809 PX PX PX $130,234 $0.001369 95,146,705 LowVol -0.16% 783.07% 270.76%
810 UNITS GameUnits UNITS $128,549 $0.037014 3,472,983 LowVol 0.14% 48.99% 57.44%
811 EVIL Evil Coin EVIL $126,001 $0.005994 21,020,383 LowVol -4.15% -5.19% -15.63%
812 PASL Pascal Lite PASL $125,506 $0.030725 4,084,750 LowVol 0.02% -4.73% 10.32%
813 MNM Mineum MNM $123,280 $0.013064 9,436,367 LowVol 0.02% 2.06% -7.82%
814 STV Sativacoin STV $120,152 $0.016956 7,085,951 LowVol 0.25% 30.66%
815 ARCO AquariusCoin ARCO $119,202 $0.081000 1,471,632 LowVol -1.50% -0.82% 57.96%
816 ICE iDice ICE $115,660 $0.073621 1,571,013 LowVol 0.23% -56.38% -52.53%
817 CYP Cypher CYP $112,652 $0.017698 6,365,285 LowVol 0.02% 13.78% 49.99%
818 020 020LondonCoin 020 $112,032 $7.1e-07 156,840,530,248 LowVol 1.37% 12.62%
819 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.04% 0.55% 12.48%
820 DRXNE DROXNE DRXNE $106,149 $0.001699 62,461,607 LowVol 1.03% 12.48% -0.26%
821 CAP Bottlecaps CAP $104,487 $0.000514 203,160,952 LowVol
822 PHS Philosopher S… PHS $104,470 $0.017370 6,014,340 LowVol 0.01% -7.16% -14.64%
823 PIE PIECoin PIE $104,210 $0.004916 21,197,899 LowVol 0.01% 4.08% -18.55%
824 FIRE Firecoin FIRE $103,774 $1.05 98,412 LowVol 0.02% 1.16%
825 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,963 $0.001311 77,777,777 LowVol 0.01% 7.32% 12.22%
826 HAL Halcyon HAL $101,157 $0.019255 5,253,629 LowVol 0.02% 12.05% 22.00%
827 RUPX Rupaya RUPX $100,410 $0.016488 6,089,780 LowVol -0.04% -2.93% 0.12%
828 GTC Global Tour Coin GTC $100,401 $0.003359 29,887,402 LowVol 0.01% -17.50% -30.67%
829 QCN QuazarCoin QCN $99,057 $0.016387 6,044,911 LowVol 0.02% -10.32% 4.79%
830 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.70% 45.30%
831 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 8.50% 155.24%
832 MCRN MACRON MCRN $95,279 $0.000237 401,421,401 LowVol 1.27% 156.28% 79.75%
833 DLC Dollarcoin DLC $94,762 $0.010406 9,106,714 LowVol 0.01% 2.22% 11.03%
834 ARI Aricoin ARI $94,358 $0.000673 140,262,505 LowVol 1.52% 2.05% 8.64%
835 GP GoldPieces GP $93,291 $0.076458 1,220,161 LowVol 0.05% 1.61% 10.81%
836 PRX Printerium PRX $93,018 $0.007868 11,821,728 LowVol -3.31% 375.99% 281.10%
837 XCO X-Coin XCO $90,122 $0.007277 12,384,976 LowVol 0.01% 11.69% 10.01%
838 QTL Quatloo QTL $88,978 $0.011527 7,718,883 LowVol 0.05% -5.68% 2.28%
839 BTQ BitQuark BTQ $88,972 $0.009914 8,974,334 LowVol 0.01% -4.14% 26.09%
840 MEOW Kittehcoin MEOW $87,042 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 0.43% 36.57% 42.87%
841 CON PayCon CON $82,488 $0.003580 23,042,604 LowVol 1.14% -8.99% -1.50%
842 DUO ParallelCoin DUO $82,145 $0.272359 301,604 LowVol 5.39% 12.82% 3.36%
843 CAT Catcoin CAT $81,337 $0.013191 6,165,900 LowVol -3.82% -11.49% -6.76%
844 ARG Argentum ARG $81,023 $0.009536 8,496,466 LowVol 0.67% 4.53% 22.44%
845 ATX Artex Coin ATX $80,927 $0.004309 18,781,750 LowVol 2.88% 22.61% -7.64%
846 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,921 $0.000895 90,421,856 LowVol 0.19% 37.36% 0.63%
847 VC VirtualCoin VC $80,812 $0.008030 10,064,287 LowVol -42.35% -70.03% -28.27%
848 SLM Slimcoin SLM $75,881 $0.005080 14,937,439 LowVol 0.01% 0.61% 16.77%
849 PXI Prime-XI PXI $75,029 $0.004256 17,628,340 LowVol 0.65% 0.51% -4.50%
850 JWL Jewels JWL $74,410 $0.003687 20,181,636 LowVol 0.02% 25.76%
851 SPT Spots SPT $71,438 $0.003188 22,406,021 LowVol 0.10% 10.28% 30.03%
852 MARS Marscoin MARS $69,292 $0.002450 28,279,074 LowVol 1.12% -13.18% -5.16%
853 IMS Independent M… IMS $68,922 $0.012837 5,368,934 LowVol 1.33% 26.11% 9.05%
854 SRC SecureCoin SRC $68,713 $0.008403 8,177,576 LowVol -1.05% -0.78% 41.12%
855 SOON SoonCoin SOON $67,258 $0.005397 12,462,620 LowVol 0.04% -1.70% 5.74%
856 CRX Chronos CRX $66,750 $0.000905 73,729,962 LowVol 1.45% 9.43% -7.14%
857 611 SixEleven 611 $65,836 $0.153146 429,890 LowVol 0.84% 1.84% 16.68%
858 MST MustangCoin MST $64,662 $0.102582 630,343 LowVol 0.02% 0.77% 11.36%
859 ALL Allion ALL $64,364 $0.010382 6,199,359 LowVol 1.81% -10.62% 20.95%
860 FLAX Flaxscript FLAX $63,339 $0.011346 5,582,396 LowVol 0.21% -7.17% -40.85%
861 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,708 $0.079067 793,108 LowVol 0.02% -25.98% 18.01%
862 POP PopularCoin POP $61,604 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 2.95% 33.47% 25.32%
863 CF Californium CF $61,589 $0.025645 2,401,565 LowVol 0.01% -0.97% 0.41%
864 ICOB ICOBID ICOB $61,473 $0.000576 106,701,874 LowVol 0.17% 23.21% 39.38%
865 DRM Dreamcoin DRM $59,811 $0.024416 2,449,632 LowVol 0.01% 3.38% 12.19%
866 MAR Marijuanacoin MAR $59,803 $0.040898 1,462,242 LowVol 4.76% -1.87% -14.45%
867 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -0.11%
868 PHO Photon PHO $58,078 $0.000003 20,306,447,951 LowVol -0.10% 24.12% 50.32%
869 SCRT SecretCoin SCRT $57,861 $0.013683 4,228,672 LowVol 0.01% 1.22%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $57,556 $0.010517 5,472,416 LowVol -0.51% -23.91% -28.69%
871 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,196 $0.002294 24,931,054 LowVol 0.02% 0.61% -2.10%
872 CASH Cashcoin CASH $56,606 $0.001229 46,058,063 LowVol 0.02% 37.20% 22.96%
873 XCRE Creatio XCRE $56,410 $0.002749 20,520,514 LowVol 0.01% -1.25% 4.29%
874 BAS BitAsean BAS $55,315 $0.011063 5,000,000 LowVol 0.22% 1.16% -32.21%
875 GPL Gold Pressed … GPL $54,342 $0.213829 254,136 LowVol 0.01% 9.27% -5.32%
876 300 300 Token 300 $52,847 $176.16 300 LowVol 0.01% -0.11%
877 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -0.11% -63.21%
878 BLC Blakecoin BLC $52,397 $0.003465 15,122,697 LowVol -4.16% -23.49% -49.20%
879 RPC RonPaulCoin RPC $52,369 $0.058952 888,340 LowVol 0.99% -2.69% 7.18%
880 URO Uro URO $52,329 $0.043343 1,207,310 LowVol 0.01% 5.18% 38.24%
881 BITZ Bitz BITZ $52,199 $0.026219 1,990,891 LowVol 0.01% 0.92% 8.15%
882 JOBS JobsCoin JOBS $52,120 $0.000492 106,019,270 LowVol 0.01% 20.73% -15.59%
883 DIBC DIBCOIN DIBC $52,029 $0.010406 5,000,000 LowVol 0.02% -5.97% 9.68%
884 GCC GuccioneCoin GCC $51,524 $0.002540 20,285,537 LowVol 0.02% -2.54% 34.18%
885 BIP BipCoin BIP $51,501 $0.031649 1,627,261 LowVol 0.04% 12.02% 22.96%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol
887 ARB ARbit ARB $50,083 $0.006473 7,737,385 LowVol 0.01% 38.53%
888 ZMC ZetaMicron ZMC $49,189 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.01% 0.61% 12.54%
889 E4ROW E4ROW E4ROW $48,653 $0.011373 4,278,000 LowVol 0.22% -89.62% -79.75%
890 WARP WARP WARP $48,368 $0.044163 1,095,224 LowVol 0.02%
891 ZYD Zayedcoin ZYD $47,577 $0.007620 6,243,840 LowVol -2.09% -0.46% 39.08%
892 KIC KibiCoin KIC $47,014 $0.003198 14,701,000 LowVol -0.02% 40.46% -85.15%
893 EMP EMoneyPower EMP $46,357 $0.005039 9,200,000 LowVol -0.12% -49.71%
894 BRAIN Braincoin BRAIN $46,316 $0.004588 10,094,424 LowVol 3.72% 5.53% 13.05%
895 FLVR FlavorCoin FLVR $46,231 $0.002212 20,898,106 LowVol 0.01%
896 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,917 $0.000576 79,719,140 LowVol 0.01% -11.59% -11.27%
897 WORM HealthyWormCoin WORM $45,528 $0.000410 111,131,912 LowVol 0.02% 0.61% -6.22%
898 SFC Solarflarecoin SFC $45,488 $0.003230 14,083,450 LowVol 1.51% -16.36% 21.08%
899 $$$ Money $$$ $44,493 $0.000970 45,887,218 LowVol 5.52% 18.62% -4.02%
900 DBTC Debitcoin DBTC $44,244 $0.002458 17,999,624 LowVol -4.96% 0.53% -11.15%
901 KURT Kurrent KURT $43,465 $0.004382 9,919,485 LowVol 0.02% -10.11% -40.00%
902 DRS Digital Rupees DRS $41,852 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.02% 0.61% -35.53%
903 JIN Jin Coin JIN $41,153 $0.004179 9,848,485 LowVol 0.02% -52.49% -15.31%
904 EREAL eREAL EREAL $40,606 $0.000607 66,909,634 LowVol -5.84% 11.08% 28.41%
905 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
906 BSC BowsCoin BSC $40,472 $0.007292 5,550,102 LowVol 0.01% 0.61% 37.23%
907 MND MindCoin MND $40,092 $0.003195 12,546,625 LowVol 0.02% 0.19% 2.09%
908 SOIL SOILcoin SOIL $39,828 $0.006985 5,702,048 LowVol -8.98% 5.40% -1.67%
909 XBTS Beatcoin XBTS $39,790 $0.026097 1,524,686 LowVol 1.53% -58.38% -16.52%
910 RBT Rimbit RBT $39,353 $0.000341 115,499,623 LowVol 0.43% -12.70% -17.62%
911 VLTC Vault Coin VLTC $38,794 $0.001281 30,289,190 LowVol 0.02% 57.27% 19.42%
912 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 12.89%
913 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $38,006 $0.004733 8,030,000 LowVol 0.79% -21.01% -87.04%
914 BRAT BRAT BRAT $37,744 $0.000236 160,000,000 LowVol 0.12% -3.55% -24.60%
915 NRO Neuro NRO $37,630 $0.001065 35,328,763 LowVol 0.01% -12.81% -11.36%
916 CMT Comet CMT $36,580 $0.041910 872,830 LowVol -6.37% -1.26% 8.99%
917 PULSE Pulse PULSE $36,319 $0.002540 14,298,972 LowVol 0.01% 11.35% 30.40%
918 BVC BeaverCoin BVC $36,225 $0.011628 3,115,258 LowVol -0.10% -25.63% -24.30%
919 ORLY Orlycoin ORLY $36,032 $0.000983 36,646,779 LowVol 0.01% 9.76% 22.77%
920 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
921 VPRC VapersCoin VPRC $35,552 $0.000046 780,124,964 LowVol 4.64% 27.82% 194.45%
922 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.52%
923 VIP VIP Tokens VIP $34,187 $0.000410 83,450,403 LowVol 0.02% 25.76% 63.23%
924 BOAT Doubloon BOAT $33,036 $0.001781 18,547,845 LowVol 10.98% 37.76% -55.26%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,976 $0.007503 4,394,874 LowVol 0.01% 1.29% 36.43%
926 FUZZ FuzzBalls FUZZ $32,846 $0.006801 4,829,945 LowVol 0.01% 47.65% 64.91%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $32,835 $0.001621 20,251,896 LowVol 0.26% -15.59% -18.46%
928 DLISK DAPPSTER DLISK $32,774 $0.000328 100,000,000 LowVol 0.01% -19.51% 50.57%
929 EGAS ETHGAS EGAS $32,728 $0.003222 10,157,540 LowVol -9.34% -26.28% 9.09%
930 CAB Cabbage CAB $32,692 $0.003113 10,499,996 LowVol 0.01% 3.33%
931 CXT Coinonat CXT $31,780 $0.003685 8,623,200 LowVol -0.21% -3.48% -20.73%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,517 $0.001557 20,245,510 LowVol 0.01% 34.37%
933 CRT CRTCoin CRT $31,176 $0.393285 79,270 LowVol 0.02% 0.61% 12.54%
934 LTCR Litecred LTCR $29,720 $0.000983 30,227,750 LowVol 0.02% 9.75% -15.30%
935 COAL BitCoal COAL $29,665 $0.006592 4,500,000 LowVol -0.02% -11.05% -20.76%
936 EGO EGO EGO $29,496 $0.000492 60,000,001 LowVol 0.02% 0.61% 12.06%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.63% 7.99%
939 PLNC PLNcoin PLNC $28,005 $0.001639 17,089,600 LowVol 0.02% -31.95% 9.83%
940 GBT GameBet Coin GBT $27,874 $0.001311 21,262,780 LowVol 0.01% -10.57% 20.04%
941 VTA Virtacoin VTA $27,459 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 2.51% 150.13% 541.65%
942 PSB Pesobit PSB $27,254 $0.000811 33,601,924
943 LIR LetItRide LIR $26,739 $0.000737 36,260,538 LowVol 0.02% 13.19% 44.72%
944 KNC KingN Coin KNC $26,318 $13.11 2,008 LowVol 0.01% 0.61%
945 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.02% 59.51%
946 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
947 ICON Iconic ICON $25,115 $0.042360 592,894 LowVol 0.02% 5.51% -1.73%
948 KRONE Kronecoin KRONE $24,967 $0.007457 3,348,205 LowVol -0.21% 1.49% 10.75%
949 SONG SongCoin SONG $24,884 $0.000764 32,565,300 LowVol 1.50% 40.15% -0.21%
950 BLZ BlazeCoin BLZ $24,512 $0.000040 608,557,394 LowVol 1.67% -3.55% 10.68%
951 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 64.16% -20.00%
952 ERY Eryllium ERY $24,383 $0.004735 5,149,950 LowVol -3.05% 0.28% 5.13%
953 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,880 $0.026711 894,026 LowVol 0.02% 0.61% 14.45%
954 CESC CryptoEscudo CESC $23,614 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.01% 0.61% -24.96%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,942 $0.000328 70,000,000 LowVol 0.02% 0.64% -9.97%
956 BQC BBQCoin BQC $22,620 $0.000446 50,765,854 LowVol -0.05% -4.29% -6.67%
957 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 4.28%
958 PEX PosEx PEX $22,513 $0.009177 2,453,240 LowVol 0.01% 25.98%
959 LUNA Luna Coin LUNA $22,255 $0.013839 1,608,055 LowVol -0.32% -0.50% 13.65%
960 MTM MTMGaming MTM $21,995 $0.007332 2,999,967 LowVol -0.78% 2.48% -51.67%
961 UET Useless Ether… UET $21,045 $0.005307 3,965,716 LowVol 0.22% -5.00% -28.68%
962 MILO MiloCoin MILO $20,961 $0.001943 10,789,954 LowVol 0.66% -28.88% -15.38%
963 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.14%
964 ZNE Zonecoin ZNE $20,521 $0.007948 2,581,970 LowVol 0.01% -9.03%
965 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 6.41%
966 PLACO PlayerCoin PLACO $20,143 $0.000574 35,120,000 LowVol 0.01% -11.96% -34.98%
967 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 11.88%
968 CNC CHNCoin CNC $19,336 $0.000410 47,199,615 LowVol 0.02% 2.06% 12.54%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,331 $0.025645 753,776 LowVol 0.02% -0.71% 10.08%
970 TRADE Tradecoin TRADE $18,336 $0.002458 7,459,775 LowVol 0.01% 0.61% 114.92%
971 ALTC Antilitecoin ALTC $18,074 $0.000574 31,512,613 LowVol 0.01% 17.38% 57.56%
972 IMX Impact IMX $18,066 $0.000165 109,509,034 LowVol 0.38% -24.18% 13.30%
973 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 33.04%
974 BIOB BioBar BIOB $17,490 $0.019746 885,756 LowVol 0.02% 0.61% 34.27%
975 RIDE Ride My Car RIDE $16,596 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.02% -32.93% -23.33%
976 WBB Wild Beast Block WBB $16,024 $0.097281 164,721 LowVol -1.68% -8.24% -24.84%
977 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.42%
978 SCS Speedcash SCS $15,510 $0.059238 261,831 LowVol
979 SDP SydPak SDP $15,412 $0.096519 159,683 LowVol 0.02% 0.61%
980 XRC Rawcoin XRC $14,081 $0.019977 704,882 LowVol 0.01% 16.16% 128.24%
981 BNX BnrtxCoin BNX $13,886 $0.000529 26,248,001 LowVol -19.20% 9.05% -8.92%
982 JS JavaScript Token JS $12,724 $0.001592 7,991,996 LowVol 0.22% 99.29% 133.15%
983 MGM Magnum MGM $12,547 $0.003195 3,926,436 LowVol 0.01% 30.79% 19.49%
984 P7C P7Coin P7C $11,543 $0.000328 35,220,238 LowVol 0.01% 125.08%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,243 $0.001557 7,222,120 LowVol 0.01% 0.61% -17.76%
987 ELS Elysium ELS $11,157 $0.002786 4,005,012 LowVol 0.01% -2.80% 45.20%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,544 $0.005710 1,671,379 LowVol -0.76% 2.48% -5.90%
989 GEERT GeertCoin GEERT $9,368 $0.001840 5,091,200 LowVol 1.93% 28.23% -24.83%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,291 $0.003032 3,064,800 LowVol 0.02% 6.36% 144.94%
991 ARGUS Argus ARGUS $9,030 $0.007863 1,148,324 LowVol -0.04% 24.95% 18.84%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 12.19%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,668 $0.000574 15,112,554 LowVol 0.01% -21.75% 18.32%
994 DAS DAS DAS $8,429 $0.003214 2,622,886 LowVol -39.77% -55.66% -72.64%
995 MRNG MorningStar MRNG $8,411 $0.000258 32,574,769 LowVol 0.02% 5.68% -49.65%
996 NODC NodeCoin NODC $7,559 $0.004504 1,678,439 LowVol -0.04% 0.55%
997 CCM100 CCMiner CCM100 $7,549 $0.002247 3,360,417 LowVol -0.78% 65.54% 58.61%
998 CONX Concoin CONX $7,074 $0.009504 744,266 LowVol 0.02% 0.61% 31.38%
999 DIX Dix Asset DIX $6,965 $7e-08 100,000,000,000 LowVol -10.64% 1.12%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $6,687 $0.000648 10,324,802 LowVol 4.42% 6.90% -42.77%
1001 VRS Veros VRS $6,097 $0.000013 486,609,040 LowVol 0.01% -77.42% -4.97%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.38%
1003 NANOX Project-X NANOX $5,771 $73740.90 0.078264 LowVol 0.01% -40.03% -24.37%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,721 $0.022287 211,827 LowVol -0.76% 72.43% 80.93%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,619 $0.245967 18,779 LowVol 0.01% 17.27%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,906 $0.020454 190,974 LowVol 0.46% 11.63%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,174 $0.190907 16,627 LowVol 0.02% -22.12% -12.45%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,048 $0.002212 1,377,917 LowVol 0.02% 9.51% 26.62%
1010 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 6.12% 117.23%
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,352 $0.000262 8,969,822 LowVol 0.01% -53.98% -46.14%
1012 ULA Ulatech ULA $1,698 $0.010091 168,286 LowVol 2.16% 10.60% -15.82%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,432 $0.000246 5,826,388 LowVol 0.02% -4.71% 12.56%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,384 $9e-08 15,320,585,365 LowVol 3.64% -25.22% -39.19%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,013 $0.000801 1,264,511 LowVol 0.02% -45.14% 119.21%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.18% -43.60%
1017 ABN Abncoin ABN $871 $0.012864 67,700 LowVol 0.01% -7.08% 65.23%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.10% 13.87%
1019 DMB Digital Money… DMB $532 $0.001263 421,300 LowVol 0.02% 1.42% -6.87%
1020 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.67%
1021 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 8.73% 11.06%
1022 CALC CaliphCoin CALC $29 $0.000328 87,140 LowVol 0.02% -76.33% -71.06%
1023 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,958 LowVol 0.02% 0.61% 12.54%
1024 BTG Bitcoin Gold BTG $250.42 $102,211,000 1.07% -1.44% 49.78%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $5.86 $21,573,800 0.44% 15.23% 190.91%
1026 REC Regalcoin REC $45.87 $7,338,440 -0.48% 17.28% -17.26%
1027 NULS Nuls NULS $0.680268 $3,109,510 0.40% -6.18% -11.75%
1028 BTE BitSerial BTE $5.98 $2,301,000 1.98% 38.99%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,647,310 0.00% -2.19% 17.25%
1030 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $1,557,910 0.00% 0.16% 18.86%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.77 $1,364,110 -0.24% -5.63% 174.90%
1032 QASH QASH QASH $0.456645 $1,107,810 -25.82% -1.91%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.99 $1,015,760 -1.42% -14.89%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.31 $895,972 3.48% 32.23% 45.33%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057202 $866,468 0.69% -2.74% -2.94%
1036 XUC Exchange Union XUC $6.40 $829,971 0.81% 107.06% 105.91%
1037 PBL Publica PBL $0.327188 $756,663 -2.39%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.55 $700,892 -0.66% 0.34% -5.41%
1039 BT2 BT2 [CST] BT2 $119.00 $690,135 4.09% 27.48% -21.19%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $248.64 $679,197 1.26% -8.30% 9.28%
1041 INF InfChain INF $0.009422 $638,693 -1.42% 21.26%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $40.50 $584,654 -0.19% 2.08% 14.52%
1043 ETN Electroneum ETN $0.029416 $507,810 0.12% 1.86% -15.43%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.043092 $491,944 4.78% -11.72% -27.03%
1045 THS TechShares THS $0.979928 $468,309 0.02% -2.91% -7.25%
1046 BOT Bodhi BOT $0.512304 $395,189 -2.84% -6.53%
1047 INK Ink INK $0.190499 $389,621 0.77% 0.01%
1048 WC WINCOIN WC $1.88 $380,759 2.41% 2.09%
1049 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000130 $313,093 0.43% 4.65% -3.42%
1050 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.19 $285,520 1.88% 3.78%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.004343 $278,946 4.62% -25.01% -41.11%
1052 TSL Energo TSL $0.033147 $260,960 2.86% -0.08%
1053 BT1 BT1 [CST] BT1 $8002.29 $213,402 0.77% 0.13% 12.72%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,322 0.01% 0.61%
1055 SISA SISA SISA $0.026663 $162,732 38.51% 1.44%
1056 SUR Suretly SUR $3.02 $145,225 0.23% -1.23% 17.96%
1057 XCPO Copico XCPO $0.032692 $129,264 -1.97% 0.81%
1058 UGT UG Token UGT $0.367693 $121,173 2.72% 6.05% 10.80%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.081670 $118,726 -10.36% -21.76% -71.35%
1060 PHR Phore PHR $0.417865 $115,261 -0.64% 8.71% 46.68%
1061 XID Sphre AIR XID $0.186829 $107,977 -0.39% 0.74% -1.97%
1062 LLT LLToken LLT $0.319464 $107,185 1.80% -3.83% 18.82%
1063 TER TerraNova TER $3.02 $104,967 0.04% 11.11% -10.15%
1064 VASH VPNCoin VASH $0.005817 $100,022 1.03% 28.20% 28.49%
1065 BPL Blockpool BPL $0.188429 $98,786 3.80% 7.11% -3.65%
1066 GMT Mercury Protocol GMT $0.049619 $90,196 1.72% 7.25% 12.44%
1067 AION Aion AION $0.796023 $69,466 0.26% -5.07% -2.29%
1068 B2B B2B B2B $0.683322 $67,826 -10.87% -20.98%
1069 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049278 $57,840 0.23% -9.81% 19.60%
1070 DSR Desire DSR $0.176933 $55,277 -2.15% -24.03% -64.32%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.103957 $54,536 0.46% 9.08% 5.39%
1072 EVR Everus EVR $4.09 $50,705 2.18% 1.76% -0.13%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.410081 $49,082 -6.82% -18.43% -55.95%
1074 RMC Russian Minin… RMC $11667.40 $47,017 -2.02% -14.61% 34.16%
1075 MSD MSD MSD $0.013520 $40,287 0.02% -0.81% 19.31%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.46 $37,197 1.30% -4.18%
1077 ICX ICON ICX $1.08 $36,795 0.09% 2.27% 5.84%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.161969 $34,254 0.12% -5.56% 6.35%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.140555 $30,807 -0.43% 4.06%
1080 COR CORION COR $0.925902 $27,884 0.01% -6.31% 32.20%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015138 $27,462 -0.03% -36.55%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.41 $26,642 -13.87% 35.49%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.53 $24,572 0.02% 8.22%
1084 PLC PlusCoin PLC $0.000799 $22,988 -3.62% 26.68%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002292 $21,323 -24.31% -33.58% -56.73%
1086 MGC MergeCoin MGC $0.014748 $16,170 5.90% 34.03%
1087 MCR Macro MCR $2.29 $15,978 0.02% -31.54% 4.95%
1088 MKR Maker MKR $325.76 $13,307 0.23% -16.53%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002843 $13,068 0.23% 4.72% -3.46%
1090 CCT Crystal Clear CCT $0.186215 $12,015 -1.49% -7.37% -58.45%
1091 VIU Viuly VIU $0.002602 $10,183 0.04% -16.24%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001347 $10,081 0.25% -5.80% -97.09%
1093 DNA EncrypGen DNA $0.060649 $9,482 0.23% -13.68%
1094 MINEX Minex MINEX $0.058911 $9,421 -0.40% 13.39% 23.98%
1095 XID International… XID $0.005899 $8,861 0.01% 45.54% -8.71%
1096 BLX Blockchain Index BLX $2.32 $8,139 -2.02% 1.90% 10.31%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.003358 $6,646 -1.35% -1.05% -0.14%
1098 PNX Phantomx PNX $0.024083 $6,063 -0.01% 30.47%
1099 STU bitJob STU $0.049565 $5,950 0.21% -17.39% -47.89%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $5,915 0.01% -18.97% -23.00%
1101 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002290 $5,293 0.08% 2.87% -21.05%
1102 PRL Oyster Pearl PRL $0.004811 $4,831 -25.69% -68.71%
1103 FAP FAPcoin FAP $0.013941 $4,765 0.00% -19.35% 9.59%
1104 EAG EA Coin EAG $4.25 $4,750 3.79% -9.02%
1105 ETT EncryptoTel [… ETT $0.061063 $4,476 0.93% -29.46% 22.26%
1106 EFYT Ergo EFYT $10.67 $4,290 -0.13% 17.07% 33.47%
1107 OX OX Fina OX $0.000125 $4,201 0.20% -24.98% -33.48%
1108 DEUS DeusCoin DEUS $0.383780 $4,027 0.02% 2.97% 4.27%
1109 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073249 $3,817 0.01% 13.76% 25.61%
1110 APC AlpaCoin APC $0.015444 $3,628 0.01% -13.74% -68.34%
1111 DFS DFSCoin DFS $0.007948 $3,549 4.82% 1.76% -25.34%
1112 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $3,451 15.86% 12.23% 47.41%
1113 AERM Aerium AERM $1.84 $3,228 1.55% 11.50%
1114 BOS BOScoin BOS $1.07 $3,131 -9.01% -5.18% -12.32%
1115 XOT Internet of T… XOT $2446.07 $2,806 0.02% 0.61% 13.41%
1116 SND Sand Coin SND $0.822178 $2,766 0.22% 1.64% -8.83%
1117 PRES President Trump PRES $0.003931 $2,543 0.02% 14.90% 7.87%
1118 MCI Musiconomi MCI $0.043402 $2,451 -2.98% -24.89% -8.17%
1119 IQT iQuant IQT $0.158518 $2,425 -0.13% -8.53% -13.21%
1120 FOR FORCE FOR $0.002466 $2,398 0.01% 12.58% -13.09%
1121 BSR BitSoar BSR $0.185909 $2,390 0.01% 9.25% 33.13%
1122 VULC Vulcano VULC $0.006826 $2,341 0.05% -3.03% -6.65%
1123 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068230 $2,238 0.23% 6.37% -15.15%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,120 0.01% 9.20% 89.68%
1125 BTCM BTCMoon BTCM $0.002253 $1,948 4.04% 61.98% 43.32%
1126 ABC Alphabit ABC $11.52 $1,934 0.01% -16.67% -16.71%
1127 IPY Infinity Pay IPY $0.001137 $1,883 0.22% 172.10%
1128 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $1,738 0.00% -6.52% -3.08%
1129 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009368 $1,702 -5.23% -46.50% 37.86%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.088126 $1,696 0.02% 8.26% -9.77%
1131 BTBc Bitbase BTBc $0.007784 $1,577 15.87% -2.19% -7.12%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051291 $1,516 0.01% -10.69% -14.61%
1133 TELL Tellurion TELL $0.000091 $1,444 0.28% -56.93% -55.11%
1134 ACC AdCoin ACC $0.104594 $1,428 -4.57% 27.73% 12.30%
1135 DAY Chronologic DAY $3.86 $1,369 0.21% -0.67% -16.17%
1136 HAT Hawala.Today HAT $0.139233 $1,352 -25.40% -28.99% -58.02%
1137 HIGH High Gain HIGH $0.000655 $1,321 -19.99% -13.51% -59.41%
1138 NTC Natcoin NTC $0.430902 $1,224 0.04% 11.59% -54.19%
1139 BSN Bastonet BSN $0.000983 $1,182 0.01% 20.73% -12.69%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048258 $1,139 0.01% 11.92% 7.44%
1141 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $1,002 0.01% 0.61% 10.70%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.007202 $970 0.23% -2.20% -42.01%
1143 WA WA Space WA $0.015404 $952 0.01% -3.98% -3.34%
1144 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005939 $879 0.00% -20.54% -12.28%
1145 QBT Cubits QBT $0.000820 $828 0.04% 10.95% 20.85%
1146 GARY President Joh… GARY $0.110693 $820 0.02% 7.20% 21.82%
1147 GAY GAY Money GAY $0.011428 $816 0.08% -17.46% -51.47%
1148 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111267 $816 -0.31% 71.85%
1149 EUSD eUSD EUSD $0.000302 $799 0.23% 3.80% -61.04%
1150 EGOLD eGold EGOLD $0.011106 $748 3.34% 390.99% 7.44%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003584 $644 0.04% 37.64% 3.99%
1152 TIE TIES Network TIE $0.073537 $639 0.23% -8.23% -36.57%
1153 MAGN Magnetcoin MAGN $0.424213 $619 8.17% -5.29% -13.68%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.033265 $610 -1.21% 2.57% 781.16%
1155 WILD Wild Crypto WILD $0.082935 $605 -0.25% 14.69% 36.15%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $589 0.01% 9.84% 174.20%
1157 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000246 LowVol 0.02% 50.88% 22.97%
1158 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030695 LowVol 0.72% 35.66% -8.14%
1159 TCR TheCreed TCR $0.000410 LowVol 0.02%
1160 QORA Qora QORA $0.144048 LowVol -4.28% 13.20% -18.15%
1161 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003441 LowVol 0.02% 11.20% 26.54%
1162 EDRC EDRCoin EDRC $0.037980 LowVol -4.60% -4.76% 1.76%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.003374 LowVol 0.22% 360.78% 13.44%
1164 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.01% 0.61% -22.40%
1165 SIFT Smart Investm… SIFT $3.30 LowVol 0.22% 5.96% 3.99%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009177 LowVol 0.01% 0.61% -21.77%
1167 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol 38.47% 0.61% -0.03%
1168 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 2.32% 1.52% 36.30%
1169 FC Facecoin FC $0.003032 LowVol 0.23% -7.27% -53.49%
1170 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol 0.01% 383.29% 33.28%
1171 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol 0.01% -2.36% -34.14%
1172 SWP Swapcoin SWP $0.075812 LowVol 0.26% -41.86% -25.20%
1173 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000492 LowVol 0.02% 0.61% 4.48%
1174 COUPE Coupecoin COUPE $0.000015 LowVol 0.05% 84.77% -78.47%
1175 FBL Faceblock FBL $0.005112 LowVol 34.88% 81.72%
1176 DMC DynamicCoin DMC $0.002644 LowVol 13.62% -4.04%
1177 NBIT netBit NBIT $0.048341 LowVol 0.01% 37.45%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002786 LowVol 0.02% -10.89% -2.43%
1179 ACES Aces ACES $0.000161 LowVol -33.97% -5.63% -37.74%
1180 REGA Regacoin REGA $0.002294 LowVol 0.01% 0.61% 0.78%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.005845 LowVol 0.00% -34.62% 106.25%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.002184 LowVol 0.01% -5.85% 62.35%
1183 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000072 LowVol 1.20% -6.18% 5642.24%
1184 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000328 LowVol 0.02% 0.61% -18.42%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.209624 LowVol 0.01% 0.24% -43.39%
1186 GRN Granite GRN $0.015404 LowVol 5.80% 27.71% 38.96%
1187 SKC Skeincoin SKC $0.002458 LowVol 0.02% -11.23% -46.84%
1188 DBG Digital Bulli… DBG $0.004916 LowVol 0.01% 4.08% 20.52%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.005686 LowVol 0.22% 127.97% -45.79%
1190 BIT First Bitcoin BIT $0.011307 LowVol 0.01% -27.31% 2.23%
1191 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.02% 0.61% 12.54%
1192 EBIT eBIT EBIT $0.000986 LowVol 0.23% 8.23% 14.87%
1193 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 2.54% -31.55% -22.56%
1194 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.02% 0.61% 12.83%
1195 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 0.01% 3.52% 47.45%
1196 UTA UtaCoin UTA $0.000737 LowVol 0.01% 47.50% -46.20%
1197 CYDER Cyder CYDER $0.000246 LowVol 0.02% 0.61% -28.95%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001065 LowVol 0.02% -6.81% -12.43%
1199 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.01% 1.35% 6.11%
1200 ELC Elacoin ELC $0.081492 LowVol 1.10% 25.04% 34.38%
1201 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002145 LowVol -56.04% -60.92%
1202 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.01% 0.61% -33.76%
1203 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.01% -49.70% 12.54%
1204 DASHS Dashs DASHS $0.030234 LowVol 0.02% -0.61% -2.26%
1205 HNC Huncoin HNC $0.001393 LowVol 0.01% 0.61% -24.98%
1206 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.02% 1191.92% 362.71%
1207 LEPEN LePen LEPEN $0.000088 LowVol 1.19% 8.15% 20.82%
1208 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.02% 0.61% -1.81%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.001365 LowVol 0.23% -12.39% -53.11%
1210 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003277 LowVol 0.01% -1.85% 15.43%
1211 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol 0.02% 0.61% 28.97%
1212 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 0.01% 0.61% -32.22%
1213 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol -0.03% -71.58% -68.21%
1214 EXRN EXRNchain EXRN $7.6e-07 LowVol 0.22% 4.06% 8.42%
1215 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.01% 0.61% 12.54%
1216 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001803 LowVol 0.02% 5.40% 17.90%
1217 MARX MarxCoin MARX $0.000740 LowVol 0.63% -25.32% -8.04%
1218 BEST BestChain BEST $0.001146 LowVol 0.59% 23.67% 0.08%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.002010 LowVol -0.49% 36.01% 14.00%
1220 XQN Quotient XQN $0.005572 LowVol 0.02% -6.28% -12.12%
1221 IRL IrishCoin IRL $0.002540 LowVol 0.02% 15.51% 25.79%
1222 FLASH Flash FLASH $0.004097 LowVol -10.67% 4.81% -7.93%
1223 BXC Bitcedi BXC $0.001401 LowVol 1.53% 16.11% 16.82%
1224 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.02% 101.22% 12.54%
1225 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol 0.01% 0.61% -19.64%
1226 BET BetaCoin BET $0.002232 LowVol 0.02% -2.84% -26.18%
1227 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol 0.22% 4.06% 15.65%
1228 ASC AsicCoin ASC $0.000672 LowVol -0.12% 1544.48% 111.97%
1229 UR UR UR $0.000486 LowVol 0.87% 16.73% -12.07%
1230 AIB Advanced Inte… AIB $0.003422 LowVol 0.01% 7.75% 11.31%
1231 WOW Wowcoin WOW $0.000145 LowVol 3.30% -10.18% 45.71%
1232 DON Donationcoin DON $0.000402 LowVol 1.03% -1.13% 10.29%
1233 AXIOM Axiom AXIOM $0.012618 LowVol -0.63% 1.27% 9.12%
1234 FUTC FutCoin FUTC $0.001475 LowVol 0.01% 0.61% -19.04%
1235 SKR Sakuracoin SKR $0.000814 LowVol 0.23% -8.21% 17.63%
1236 SHA SHACoin SHA $0.000574 LowVol 0.01% 0.61% 15.94%
1237 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002130 LowVol 0.02% -7.38% -22.79%
1238 XRY Royalties XRY $0.068251 LowVol 0.01% -1.50% 19.85%
1239 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008849 LowVol -2.69% -1.87% 17.75%
1240 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007691 LowVol 0.01% 440.69%
1241 BUB Bubble BUB $0.011061 LowVol 0.01% -6.97% -62.46%
1242 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol 0.02% -19.51% 12.54%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001311 LowVol 0.01% -5.31% -9.66%
1244 TOP TopCoin TOP $0.000809 LowVol 0.95% -0.66% 58.69%
1245 TODAY TodayCoin TODAY $0.000655 LowVol 0.01% -19.51% -9.97%
1246 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.02% 0.61% -3.49%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001393 LowVol 0.02% 0.61% -5.20%
1248 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002868 LowVol 0.01% 0.63%
1249 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol 0.01% 0.61% 12.54%
1250 RHFC RHFCoin RHFC $0.000901 LowVol 0.02% 0.61%
1251 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.01% 0.61% 12.54%
1252 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.01%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073331 LowVol 0.02% 0.92% -34.60%
1254 MAVRO Mavro MAVRO $0.015977 LowVol 0.02% 1.03% 74.38%
1255 AV AvatarCoin AV $0.025236 LowVol 0.01% -1.00% 16.10%
1256 GML GameLeagueCoin GML $0.006964 LowVol 0.02% -6.65%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000410 LowVol 0.01% 67.68% -6.18%
1258 SHELL ShellCoin SHELL $0.019173 LowVol 11.98%
1259 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068579 LowVol 0.02% 15.57% 15.79%
1260 HCC Happy Creator… HCC $0.000410 LowVol 0.01% 0.61% -9.39%
1261 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.22% -9.41% 12.70%
1262 DUB Dubstep DUB $0.001639 LowVol 0.01%
1263 CYC Cycling Coin CYC $0.001229 LowVol 0.01% 25.76%
1264 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1265 FID BITFID FID $0.081934 LowVol 0.01% 0.61% -32.60%
1266 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011553 LowVol 0.01% 1.33% 1.54%
1267 STEX STEX STEX $0.239207 LowVol -11.19% 78.66%
1268 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053257 LowVol 0.01% 16.16% -12.79%
1269 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.02% 0.68% -40.79%
1270 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002868 LowVol 0.01% 17.51%
1271 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol 0.01% -19.51% 3.42%
1272 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033359 LowVol -0.78% 4.97% 15.00%
1273 HYPER Hyper HYPER $0.024990 LowVol 0.02% 19.60%
1274 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003113 LowVol 0.01% 12.56%
1275 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.02% 0.61%
1276 LTH LAthaan LTH $0.000574 LowVol 0.01% 40.85% 31.30%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218683 LowVol 0.01% 0.61% 14.06%
1278 OMC Omicron OMC $0.092422 LowVol 0.01% 1.06%
1279 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.02% 0.61% 12.54%
1280 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol 0.01% -24.97%
1281 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 1.59% -80.40% -75.06%
1282 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol -0.12% 2.13% 83.42%
1283 NBE BitCentavo NBE $7.1e-07 LowVol -0.10% 12.93%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000790 LowVol 320.36% 475.20% 497.43%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 7.58%
1286 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.35%
1287 SJCX Storjcoin X SJCX $0.690349 LowVol 0.05% 0.29% -13.23%
1288 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.51% -8.90%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 8.93%
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -3.25%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.11% -32.94%
1292 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 1.49% 13.53%
1293 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.03% -11.26%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.38%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.27% -8.72%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 13.75%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.63% 12.56%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 6.42%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1301 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.14% 3.70%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -25.86%
1304 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.69%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.35%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.04%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1310 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.39% -79.58%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.07%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 1.00% 12.98%
1313 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.55% 462.72%
1314 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.44% 107.06%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.82% 12.78%
1318 MRC microCoin MRC $0.000080 9.71%
1319 AMIS AMIS AMIS $177.07
1320 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi