Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8239.35 trên tổng giá trị $137,562,333,746

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $380.85 trên tổng giá trị $36,521,448,691

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1369.89 trên tổng giá trị $23,037,662,737

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238651 trên tổng giá trị $9,217,386,646

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $574.88 trên tổng giá trị $4,429,365,097

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.053001 trên tổng giá trị $110,954 đã biến động tăng 83.19% trong 1h qua

    + Đồng FLT FlutterCoin (FLT) đang có giá hiện tại $0.000875 trên tổng giá trị $282,007 đã biến động tăng 74.13% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000158 trên tổng giá trị $947,809 đã biến động tăng 72.61% trong 1h qua

    + Đồng JET Jetcoin (JET) đang có giá hiện tại $0.131428 trên tổng giá trị $634,468 đã biến động tăng 58.33% trong 1h qua

    + Đồng UFO UFO Coin (UFO) đang có giá hiện tại $0.000247 trên tổng giá trị $859,723 đã biến động tăng 50.62% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000676 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1553.32% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1197.37% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001375 trên tổng giá trị $130,863 đã biến động tăng 787.76% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008175 trên tổng giá trị $96,646 đã biến động tăng 394.28% trong 24h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.010462 trên tổng giá trị đã biến động tăng 364.87% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5485.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001870 trên tổng giá trị $317,136 đã biến động tăng 975.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.033826 trên tổng giá trị đã biến động tăng 746.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.148192 trên tổng giá trị $1,481,920 đã biến động tăng 627.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,391 đã biến động tăng 544.40% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ARC Arcade Token ARC $1,201,886 $0.666156 1,804,211 LowVol 0.84% -68.46% 47.53%
702 ITT Intelligent T… ITT $1,157,906 $0.118179 9,797,899 LowVol 0.89% -20.47% -39.58%
703 REX REX REX $1,151,872 $0.132999 8,660,756 LowVol 0.89% 6.37% -21.88%
704 CARBON Carboncoin CARBON $1,089,180 $0.000071 15,392,007,387 LowVol 1.06% -17.11% -5.35%
705 ORB Orbitcoin ORB $972,536 $0.315527 3,082,258 LowVol -0.43% 1.95% 97.12%
706 CRYPT CryptCoin CRYPT $964,686 $0.159090 6,063,776 LowVol 0.43% -2.14% -11.57%
707 HTC HitCoin HTC $905,022 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.41% 1.01% 13.45%
708 LNK Link Platform LNK $896,401 $18.87 47,503 LowVol 0.75% -28.06% 42.17%
709 UFO UFO Coin UFO $859,723 $0.000247 3,481,971,262 LowVol 50.62% 51.51% 12.25%
710 ANC Anoncoin ANC $814,082 $0.385763 2,110,317 LowVol 0.42% -10.06% -6.83%
711 NETKO Netko NETKO $762,999 $0.179064 4,261,040 LowVol 0.45% 4.46% -8.54%
712 ELE Elementrem ELE $762,749 $0.029629 25,743,495 LowVol 0.43% 17.30% 58.79%
713 CDN Canada eCoin CDN $725,859 $0.007451 97,415,544 LowVol 0.93% 5.36% 22.51%
714 ITNS IntenseCoin ITNS $715,448 $0.002634 271,654,424 LowVol -8.18% -15.26%
715 METAL MetalCoin METAL $715,420 $0.009300 76,925,527 LowVol 1.00% -5.55%
716 XFT Footy Cash XFT $711,634 $0.156539 4,546,048 LowVol 0.43% 1.16% 8.61%
717 XGR GoldReserve XGR $693,902 $0.040410 17,171,382 LowVol -3.78% -15.33% 149.22%
718 NET NetCoin NET $687,642 $0.000874 787,126,712 LowVol -10.49% -0.90% 10.71%
719 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.04% -16.03%
720 RIYA Etheriya RIYA $652,328 $0.412466 1,581,531 LowVol 0.42% 8.51% 35.99%
721 BTB BitBar BTB $641,465 $18.24 35,169 LowVol -2.89% -0.79% -20.47%
722 JET Jetcoin JET $634,468 $0.131428 4,827,498 LowVol 58.33% 132.24% 79.79%
723 KOBO Kobocoin KOBO $627,937 $0.025422 24,700,248 LowVol 1.96% 32.75% -9.57%
724 HBN HoboNickels HBN $599,405 $0.010041 59,696,358 LowVol 0.41% 2.68% 4.16%
725 SMC SmartCoin SMC $590,248 $0.025109 23,506,974 LowVol -0.11% -18.14% 60.33%
726 ITI iTicoin ITI $576,509 $18.02 32,000 LowVol 0.41% -2.82% 16.65%
727 BITS Bitstar BITS $568,742 $0.024643 23,079,737 LowVol 0.41% 8.19% -13.95%
728 ELLA Ellaism ELLA $568,489 $0.251104 2,263,960 LowVol 0.46% -5.77% 15.54%
729 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 11.26% 31.59%
730 TAG TagCoin TAG $558,391 $0.094305 5,921,097 LowVol -0.46% -1.07% 15.21%
731 USC Ultimate Secu… USC $553,320 $0.053497 10,343,113 LowVol 0.43% 0.69% -31.78%
732 SDC ShadowCash SDC $551,576 $0.082385 6,695,133 LowVol 0.41% 0.92% -23.83%
733 FUCK FuckToken FUCK $546,815 $0.010640 51,392,878 LowVol 0.84% -30.64% -33.00%
734 SAC SACoin SAC $519,444 $0.074072 7,012,678 LowVol 0.43% 2.13% -7.08%
735 TALK BTCtalkcoin TALK $519,078 $0.007950 65,290,635 LowVol 0.65% 4.32% -4.33%
736 TROLL Trollcoin TROLL $492,345 $0.000871 564,939,586 LowVol -1.58% 7.26% 9.69%
737 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 0.75% -14.58%
738 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $451,230 $0.083125 5,428,300 LowVol 0.41% 6.87% 2.74%
739 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 26.53%
740 NOBL NobleCoin NOBL $437,379 $0.000189 2,313,352,130 LowVol 1.69% -34.96% -7.28%
741 FNC FinCoin FNC $425,650 $0.033051 12,878,667 LowVol 0.41% -2.26% -37.60%
742 V Version V $402,489 $0.000862 466,696,618 LowVol 0.44% 23.67% 2.48%
743 SLG Sterlingcoin SLG $399,631 $0.095043 4,204,759 LowVol 1.31% 31.66% 12.76%
744 VAL Valorbit VAL $390,306 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.41% 13.83%
745 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,407 $1.14 313,289 LowVol 0.22% 1.90% -0.47%
746 FC2 FuelCoin FC2 $351,267 $0.003457 101,619,047 LowVol -12.14% -2.85% 12.10%
747 PXC Phoenixcoin PXC $346,620 $0.005580 62,112,778 LowVol -0.24% 4.10% -15.12%
748 GUN Guncoin GUN $336,299 $0.001716 196,010,428 LowVol 8.05% 29.60% 38.28%
749 SHDW Shadow Token SHDW $332,882 $0.047554 7,000,000 LowVol 6.40% -0.41% 15.20%
750 DAXX DaxxCoin DAXX $326,717 $0.000659 495,926,350 LowVol 0.43% -2.22% -3.91%
751 STS Stress STS $325,583 $0.000576 565,134,332 LowVol 0.41%
752 DVC Devcoin DVC $315,776 $0.000021 15,123,607,500 LowVol 3.96% 55.92% 36.90%
753 BTWTY Bit20 BTWTY $301,083 $296,342 1.016 LowVol 2.13% 26.63% 42.82%
754 AU AurumCoin AU $300,446 $1.01 296,216 LowVol -17.69% -1.26% 6.30%
755 PR Prototanium PR $295,037 $1.51 195,814 LowVol 0.48% 34.92% 42.43%
756 ICN iCoin ICN $283,291 $0.009712 29,170,181 LowVol 0.41% -19.47% -11.49%
757 BRIT BritCoin BRIT $281,370 $0.013230 21,268,092 LowVol 4.44% -37.76% -27.45%
758 GOOD Goodomy GOOD $272,509 $0.000617 441,349,000 LowVol 1.34% -2.35% 22.18%
759 Q2C QubitCoin Q2C $265,524 $0.001070 248,169,532 LowVol -18.42% -1.71% 21.33%
760 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.44%
761 TIT Titcoin TIT $259,804 $0.005207 49,898,202 LowVol 1.06% 7.27% 11.03%
762 NEWB Newbium NEWB $258,670 $0.005173 50,000,000 LowVol 0.39% -12.40% -14.24%
763 KAYI Kayicoin KAYI $255,271 $0.000898 284,208,814 LowVol 2.59% 22.69% 40.38%
764 LOT LottoCoin LOT $254,306 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 2.76% 24.51% 53.11%
765 I0C I0Coin I0C $254,000 $0.012104 20,984,629 LowVol 2.86% 101.17% 51.29%
766 VIDZ PureVidz VIDZ $253,584 $0.002024 125,279,775 LowVol 0.50% 16.86% 8.67%
767 FUNK The Cypherfunks FUNK $251,098 $0.000005 46,184,657,499 LowVol 1.84% 0.10% -1.71%
768 HODL HOdlcoin HODL $249,495 $0.001646 151,571,980 LowVol 1.87% 1.00% 8.60%
769 J Joincoin J $239,154 $0.097678 2,448,402 LowVol -0.10% 3.07% -12.30%
770 OPAL Opal OPAL $237,350 $0.015673 15,143,372 LowVol -16.90% -10.59% -17.41%
771 TRK Truckcoin TRK $236,654 $0.001533 154,354,068 LowVol 1.52% 18.82% 20.90%
772 NYAN Nyancoin NYAN $236,555 $0.000744 317,830,606 LowVol 0.79% 1.82% 2.14%
773 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 1.02%
774 OHM OHM OHM $228,636 $0.007736 29,553,256 LowVol 0.41% -36.30%
775 KUSH KushCoin KUSH $217,468 $0.039935 5,445,524 LowVol 0.42% 13.93% 36.40%
776 BBP BiblePay BBP $217,089 $0.000905 239,791,280 LowVol 0.43% 11.10% 21.19%
777 GAIA GAIA GAIA $211,767 $0.008787 24,101,381 LowVol 0.96% -11.70%
778 TTC TittieCoin TTC $210,792 $0.000167 1,259,816,434 LowVol 0.52% 9.55% 89.67%
779 LANA LanaCoin LANA $210,221 $0.000252 833,778,752 LowVol 1.50% 14.40% -3.85%
780 FLY Flycoin FLY $208,544 $0.989274 210,806 LowVol 0.41% 0.89% -0.56%
781 XPY PayCoin XPY $207,303 $0.017536 11,821,578 LowVol 3.25% -7.28% 2.71%
782 UNIC UniCoin UNIC $206,734 $0.069737 2,964,462 LowVol -1.70% 15.99% 30.60%
783 SH Shilling SH $206,251 $0.005267 39,156,425 LowVol 0.43% 63.95% 37.03%
784 CHESS ChessCoin CHESS $203,399 $0.003764 54,032,769 LowVol 0.59% 2.82% 17.32%
785 XRA Ratecoin XRA $202,696 $0.001775 114,175,139 LowVol 0.59% 4.28% 24.95%
786 CUBE DigiCube CUBE $199,923 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.43% 1.00% 13.55%
787 BIGUP BigUp BIGUP $199,815 $0.000094 2,116,185,387 LowVol 1.95% 11.68% 13.25%
788 KED Darsek KED $198,936 $0.014734 13,502,009 LowVol 1.15% 3.11% 25.99%
789 ECA Electra ECA $190,715 $0.000009 21,712,326,435 LowVol 2.82% 55.48% -66.88%
790 BOLI Bolivarcoin BOLI $188,693 $0.022842 8,260,925 LowVol 1.50% 7.70% 0.21%
791 GLC GlobalCoin GLC $177,003 $0.002716 65,171,010 LowVol 0.41% -1.96% -35.40%
792 FRC Freicoin FRC $174,453 $0.005926 29,439,658 LowVol 0.41% 1.01% -18.25%
793 CCN Cannacoin CCN $169,784 $0.036128 4,699,564 LowVol 0.87% 2.64% -5.75%
794 CORG CorgiCoin CORG $168,955 $0.000135 1,251,855,418 LowVol 11.89% -16.02% 38.00%
795 CTO Crypto CTO $165,481 $0.013744 12,039,772 LowVol 0.43% -7.84% 22.24%
796 888 OctoCoin 888 $165,026 $0.003285 50,240,060 LowVol 0.54% -27.74% 62.48%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 12.97%
798 TGC Tigercoin TGC $157,660 $0.003621 43,536,800 LowVol -23.82% -20.64% 22.30%
799 YAC Yacoin YAC $157,617 $0.001317 119,693,070 LowVol 0.41% 46.92% 23.22%
800 EVO Evotion EVO $156,935 $0.049683 3,158,687 LowVol -0.58% 19.26% 16.57%
801 XPD PetroDollar XPD $154,353 $0.002412 63,993,275 LowVol 10.83% -14.01% 16.60%
802 TEK TEKcoin TEK $150,986 $0.000107 1,414,054,562 LowVol 1.55% -21.05% -7.63%
803 QCN QuazarCoin QCN $149,253 $0.024691 6,044,911 LowVol 5.44% 41.65% 66.33%
804 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.74%
805 MRJA GanjaCoin MRJA $146,195 $0.032839 4,451,920 LowVol 0.41% 50.92% -21.75%
806 WYV Wyvern WYV $145,301 $0.084113 1,727,447 LowVol 0.41% 2.01% -1.35%
807 RBX Ripto Bux RBX $142,861 $0.000375 381,236,123 LowVol 0.85% 3.01% 1.17%
808 GRT Grantcoin GRT $141,589 $0.003292 43,008,698 LowVol 0.43% 0.99% 2.95%
809 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol -0.02% 23.11%
810 GAP Gapcoin GAP $140,935 $0.011770 11,974,226 LowVol 0.43% 8.60% 23.68%
811 VC VirtualCoin VC $140,813 $0.013991 10,064,287 LowVol 0.43% -47.81% 25.87%
812 SPACE SpaceCoin SPACE $138,980 $0.006669 20,839,438 LowVol 0.76% -15.22% 29.18%
813 CNNC Cannation CNNC $138,120 $0.055763 2,476,893 LowVol 1.91% 2.25% 10.35%
814 MOJO MojoCoin MOJO $136,854 $0.011283 12,129,570 LowVol 0.43% 16.80% 0.78%
815 XRE RevolverCoin XRE $135,724 $0.006090 22,285,018 LowVol 0.41% 0.71% -9.68%
816 EMD Emerald Crypto EMD $135,539 $0.007090 19,117,129 LowVol 0.76% -4.02% -3.28%
817 EVIL Evil Coin EVIL $133,228 $0.006338 21,020,383 LowVol 6.99% 4.35% -10.11%
818 PX PX PX $130,863 $0.001375 95,144,843 LowVol 0.21% 787.76% 292.89%
819 UNITS GameUnits UNITS $129,077 $0.037166 3,472,983 LowVol 0.55% 49.53% 60.27%
820 PASL Pascal Lite PASL $126,051 $0.030863 4,084,150 LowVol 0.41% -6.11% 10.69%
821 MNM Mineum MNM $123,826 $0.013122 9,436,367 LowVol 0.37% 3.08% -8.17%
822 RUPX Rupaya RUPX $121,611 $0.019970 6,089,701 LowVol 0.41% 0.02% 21.52%
823 STV Sativacoin STV $120,613 $0.017021 7,085,948 LowVol 0.61% 30.03%
824 ICE iDice ICE $115,946 $0.073803 1,571,013 LowVol -68.10% -52.24% -54.13%
825 CYP Cypher CYP $113,158 $0.017777 6,365,285 LowVol 0.43% 14.22% 51.42%
826 020 020LondonCoin 020 $112,031 $7.1e-07 156,839,570,248 LowVol 1.34% 12.53%
827 HMP HempCoin HMP $111,655 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
828 PHS Philosopher S… PHS $104,939 $0.017448 6,014,340 LowVol 0.43% -6.90% -13.78%
829 PIE PIECoin PIE $104,677 $0.004938 21,197,715 LowVol 0.41% 4.49% -19.13%
830 CAP Bottlecaps CAP $104,457 $0.000514 203,101,331 LowVol
831 FIRE Firecoin FIRE $104,241 $1.06 98,412 LowVol 0.41% 1.56%
832 DRXNE DROXNE DRXNE $102,988 $0.001649 62,457,829 LowVol 1.69% 7.28% -2.92%
833 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,421 $0.001317 77,777,777 LowVol 0.41% 7.74% 12.01%
834 HAL Halcyon HAL $101,605 $0.019341 5,253,343 LowVol 0.41% 12.49% 23.09%
835 GTC Global Tour Coin GTC $100,852 $0.003374 29,887,402 LowVol 0.41% -17.18% -29.15%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.64% 44.92%
837 PRX Printerium PRX $96,646 $0.008175 11,821,728 LowVol 0.41% 394.28% 294.39%
838 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 8.88% 133.49%
839 DLC Dollarcoin DLC $95,187 $0.010452 9,106,714 LowVol 0.41% 2.62% 12.56%
840 MCRN MACRON MCRN $94,523 $0.000235 401,421,401 LowVol 8.49% 142.96% 81.78%
841 ARI Aricoin ARI $94,268 $0.000672 140,262,505 LowVol 0.85% -5.36% 7.11%
842 GP GoldPieces GP $93,698 $0.076791 1,220,161 LowVol 0.47% 1.99% 10.24%
843 XCO X-Coin XCO $90,526 $0.007309 12,384,976 LowVol 0.41% 12.13% 10.76%
844 QTL Quatloo QTL $89,540 $0.011600 7,718,883 LowVol 0.42% -6.43% 1.78%
845 BTQ BitQuark BTQ $89,372 $0.009959 8,974,334 LowVol 0.41% -3.43% 27.23%
846 MEOW Kittehcoin MEOW $87,327 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 0.85% 38.25% 43.20%
847 CAT Catcoin CAT $86,263 $0.013991 6,165,450 LowVol 5.07% -6.18% -1.76%
848 CON PayCon CON $82,514 $0.003581 23,042,604 LowVol 1.78% -9.52% -0.31%
849 TSE Tattoocoin (S… TSE $81,225 $0.000898 90,421,856 LowVol 1.67% 37.80% 2.11%
850 ARG Argentum ARG $81,092 $0.009545 8,495,995 LowVol 1.50% 4.57% 22.67%
851 ATX Artex Coin ATX $76,808 $0.004090 18,781,750 LowVol 0.41% 31.05% -2.17%
852 SLM Slimcoin SLM $76,222 $0.005103 14,937,439 LowVol 0.43% 1.00% 17.23%
853 PXI Prime-XI PXI $75,172 $0.004265 17,627,015 LowVol 1.18% 0.65% -5.15%
854 JWL Jewels JWL $74,745 $0.003704 20,181,636 LowVol 0.41% 26.26% 64.42%
855 SPT Spots SPT $71,661 $0.003198 22,406,021 LowVol 5.36% 10.46% 28.10%
856 SRC SecureCoin SRC $69,964 $0.008558 8,175,491 LowVol -2.78% 1.21% 38.99%
857 MARS Marscoin MARS $68,749 $0.002431 28,279,074 LowVol 0.82% 1.56% -4.85%
858 IMS Independent M… IMS $68,330 $0.012727 5,368,934 LowVol 0.41% 24.95% 9.92%
859 SOON SoonCoin SOON $67,548 $0.005420 12,462,620 LowVol -1.58% -1.04% 7.83%
860 CRX Chronos CRX $66,767 $0.000906 73,729,962 LowVol 1.64% 9.42% -7.93%
861 611 SixEleven 611 $66,034 $0.153609 429,884 LowVol 1.25% 2.35% 19.93%
862 MST MustangCoin MST $64,952 $0.103042 630,343 LowVol 0.41% 1.17% 12.32%
863 FLAX Flaxscript FLAX $63,578 $0.011389 5,582,394 LowVol 0.63% -7.96% -40.53%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,990 $0.079422 793,108 LowVol 0.41% -16.98% 19.11%
865 CF Californium CF $61,865 $0.025761 2,401,532 LowVol 0.41% -0.67% -1.05%
866 ICOB ICOBID ICOB $61,717 $0.000578 106,701,874 LowVol 0.56% 23.63% 41.85%
867 POP PopularCoin POP $61,527 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 4.72% 29.40% 30.97%
868 ALL Allion ALL $61,079 $0.009853 6,199,359 LowVol 1.67% -31.78% 14.45%
869 DRM Dreamcoin DRM $60,080 $0.024526 2,449,632 LowVol 0.41% 3.79% 13.17%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $58,937 $0.010771 5,471,648 LowVol 0.55% -7.32% -26.36%
871 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.00%
872 PHO Photon PHO $58,397 $0.000003 20,305,104,463 LowVol 0.18% 16.59% 47.34%
873 SCRT SecretCoin SCRT $58,121 $0.013744 4,228,672 LowVol 0.41% 1.61%
874 MAR Marijuanacoin MAR $57,499 $0.039331 1,461,932 LowVol -0.48% -7.43% -17.69%
875 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,453 $0.002304 24,931,054 LowVol 0.41% 1.01% -2.97%
876 CASH Cashcoin CASH $56,860 $0.001235 46,057,737 LowVol 8.70% 37.73% 21.66%
877 XCRE Creatio XCRE $56,663 $0.002761 20,520,514 LowVol 0.41% -0.33% 7.14%
878 BAS BitAsean BAS $55,452 $0.011090 5,000,000 LowVol 0.90% -2.29% -33.10%
879 BLC Blakecoin BLC $54,924 $0.003632 15,122,697 LowVol 0.45% -25.18% -46.99%
880 GPL Gold Pressed … GPL $54,580 $0.214787 254,112 LowVol 0.19% 9.72% -1.99%
881 300 300 Token 300 $53,084 $176.95 300 LowVol 0.43% 0.71%
882 KIC KibiCoin KIC $52,575 $0.003576 14,701,000 LowVol 0.21% 60.84% -85.27%
883 URO Uro URO $52,564 $0.043538 1,207,310 LowVol 0.43% 5.60% 39.36%
884 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.03% -63.09%
885 BITZ Bitz BITZ $52,433 $0.026337 1,990,891 LowVol 0.41% 1.32% 9.13%
886 JOBS JobsCoin JOBS $52,354 $0.000494 106,019,270 LowVol 0.41% 15.08% -14.84%
887 DIBC DIBCOIN DIBC $52,262 $0.010452 5,000,000 LowVol 0.41% -6.73% 10.31%
888 RPC RonPaulCoin RPC $52,095 $0.058643 888,340 LowVol 0.41% -0.70% 8.02%
889 GCC GuccioneCoin GCC $51,756 $0.002551 20,285,537 LowVol -5.66% -2.15% 35.38%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol
891 ARB ARbit ARB $50,304 $0.006502 7,736,785 LowVol 0.43% 40.09%
892 ZMC ZetaMicron ZMC $49,410 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
893 SOIL SOILcoin SOIL $49,385 $0.008661 5,702,048 LowVol 0.49% 38.82% 26.47%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $48,819 $0.007819 6,243,840 LowVol 0.43% 2.08% 45.50%
895 E4ROW E4ROW E4ROW $48,773 $0.011401 4,278,000 LowVol 0.89% -68.20%
896 WARP WARP WARP $48,585 $0.044361 1,095,224 LowVol 0.43%
897 EREAL eREAL EREAL $48,512 $0.000725 66,909,634 LowVol 1.16% 37.43% 47.07%
898 EMP EMoneyPower EMP $46,614 $0.005067 9,200,000 LowVol 0.21% -49.45%
899 FLVR FlavorCoin FLVR $46,439 $0.002222 20,898,106 LowVol 12.96%
900 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,124 $0.000579 79,719,140 LowVol 0.41% -11.24% -11.08%
901 DBTC Debitcoin DBTC $45,759 $0.002542 17,999,624 LowVol 0.41% 4.17% -7.70%
902 WORM HealthyWormCoin WORM $45,732 $0.000412 111,131,585 LowVol 0.41% 0.93% -5.38%
903 SFC Solarflarecoin SFC $45,480 $0.003229 14,083,450 LowVol 1.25% -16.98% 23.30%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $44,863 $0.004444 10,094,424 LowVol 0.41% 1.00% 8.20%
905 BIP BipCoin BIP $44,542 $0.027373 1,627,261 LowVol -21.55% 1.51% 6.75%
906 EGAS ETHGAS EGAS $43,230 $0.004256 10,157,540 LowVol 0.89% -2.14% 49.68%
907 DRS Digital Rupees DRS $42,040 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.43% 1.00% -34.92%
908 JIN Jin Coin JIN $41,338 $0.004197 9,848,485 LowVol -16.94% -52.30% -14.84%
909 BSC BowsCoin BSC $40,654 $0.007325 5,550,102 LowVol 0.41% 1.01% 38.46%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 MND MindCoin MND $40,272 $0.003210 12,546,625 LowVol 1.91% 5.99% 4.53%
912 RBT Rimbit RBT $39,460 $0.000342 115,499,623 LowVol -0.84% -14.73% -16.85%
913 CMT Comet CMT $39,424 $0.045169 872,830 LowVol 0.55% 6.64% 17.45%
914 XBTS Beatcoin XBTS $39,117 $0.025656 1,524,686 LowVol 0.26% -61.05% -17.21%
915 VLTC Vault Coin VLTC $38,968 $0.001287 30,289,180 LowVol 2.64% 73.23% 24.26%
916 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $38,272 $0.004766 8,030,000 LowVol 1.62% -21.82% -87.74%
917 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 15.30%
918 BRAT BRAT BRAT $37,875 $0.000237 160,000,000 LowVol 0.49% -3.12% -27.35%
919 NRO Neuro NRO $37,786 $0.001070 35,316,732 LowVol 0.41% -12.46% -8.90%
920 $$$ Money $$$ $36,968 $0.000806 45,887,218 LowVol -9.69% -5.82% -19.93%
921 PULSE Pulse PULSE $36,482 $0.002551 14,298,972 LowVol 0.43% 11.83% 30.71%
922 BVC BeaverCoin BVC $36,427 $0.011693 3,115,258 LowVol 0.25% -25.27% -23.54%
923 ORLY Orlycoin ORLY $36,193 $0.000988 36,646,779 LowVol 0.43% 10.19% 23.17%
924 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
925 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.45%
926 VIP VIP Tokens VIP $34,341 $0.000412 83,450,403 LowVol 0.41% 26.26% 72.72%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $33,194 $0.007553 4,394,874 LowVol 0.37% -3.42% 37.56%
928 FUZZ FuzzBalls FUZZ $32,994 $0.006831 4,829,945 LowVol 0.43% 48.28% 60.06%
929 DLISK DAPPSTER DLISK $32,921 $0.000329 100,000,000 LowVol 0.43% -19.20% 51.06%
930 CXT Coinonat CXT $32,025 $0.003714 8,623,200 LowVol 0.81% -2.78% -19.88%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,948 $0.001578 20,251,896 LowVol 0.77% -18.30% -19.88%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,659 $0.001564 20,245,510 LowVol 0.43% 34.88%
933 CRT CRTCoin CRT $31,316 $0.395051 79,270 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $30,236 $0.000050 608,557,394 LowVol -2.84% 19.45% 43.69%
935 LTCR Litecred LTCR $29,854 $0.000988 30,227,750 LowVol 0.43% 10.19% -11.67%
936 COAL BitCoal COAL $29,807 $0.006624 4,500,000 LowVol 0.36% -10.67% -19.84%
937 EGO EGO EGO $29,629 $0.000494 60,000,001 LowVol 0.41% 1.00% 13.35%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
939 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.57% 10.82%
940 BOAT Doubloon BOAT $28,334 $0.001528 18,547,845 LowVol 2.94% 13.65% -61.55%
941 PLNC PLNcoin PLNC $28,130 $0.001646 17,089,600 LowVol 0.41% -16.61% 13.55%
942 GBT GameBet Coin GBT $28,000 $0.001317 21,262,780 LowVol 0.41% -10.22% 21.13%
943 VTA Virtacoin VTA $27,391 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 2.68% 149.45% 544.40%
944 PSB Pesobit PSB $27,254 $0.000811 33,601,508
945 LIR LetItRide LIR $26,859 $0.000741 36,260,333 LowVol 0.43% 13.63% 46.01%
946 KNC KingN Coin KNC $26,436 $13.17 2,008 LowVol 0.41% 1.00%
947 DPAY DPAY DPAY $26,186 $0.000329 79,541,001 LowVol 0.41% 51.14%
948 UET Useless Ether… UET $25,618 $0.006460 3,965,716 LowVol 6.21% 27.32% -12.09%
949 KRONE Kronecoin KRONE $25,233 $0.007542 3,345,705 LowVol 0.93% 2.53% 13.40%
950 ICON Iconic ICON $25,228 $0.042550 592,894 LowVol 0.41% 5.93% -1.36%
951 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
952 SONG SongCoin SONG $24,855 $0.000763 32,565,300 LowVol 2.23% 40.06% -7.08%
953 ERY Eryllium ERY $24,484 $0.004756 5,147,549 LowVol 0.53% 0.70% -6.25%
954 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 64.16% -17.62%
955 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,987 $0.026831 894,026 LowVol 0.41% 1.00% 17.44%
956 CESC CryptoEscudo CESC $23,720 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.41% 1.01% -24.82%
957 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,045 $0.000329 70,000,000 LowVol 0.43% -19.09% -9.16%
958 BQC BBQCoin BQC $22,734 $0.000448 50,765,854 LowVol 0.30% -3.97% -8.27%
959 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 2.30%
960 PEX PosEx PEX $22,614 $0.009218 2,453,240 LowVol 0.43% 27.17%
961 LUNA Luna Coin LUNA $22,428 $0.013947 1,608,046 LowVol 0.41% 0.09% 15.16%
962 MTM MTMGaming MTM $22,231 $0.007410 2,999,967 LowVol -2.17% 1.55% -50.93%
963 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.08%
964 MILO MiloCoin MILO $20,920 $0.001939 10,789,954 LowVol 0.41% -27.95%
965 ZNE Zonecoin ZNE $20,613 $0.007983 2,581,970 LowVol 0.41% -8.22%
966 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 6.88%
967 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 16.43%
968 CNC CHNCoin CNC $19,421 $0.000412 47,193,543 LowVol 0.41% 2.48% 13.55%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,418 $0.025761 753,776 LowVol 0.41% -0.90% 11.06%
970 TRADE Tradecoin TRADE $18,419 $0.002469 7,459,775 LowVol 0.43% 1.00% 122.15%
971 ALTC Antilitecoin ALTC $18,155 $0.000576 31,512,613 LowVol 0.41% 17.84% 58.96%
972 IMX Impact IMX $18,125 $0.000166 109,509,034 LowVol 0.80% -24.52% 14.17%
973 BIOB BioBar BIOB $17,569 $0.019835 885,756 LowVol 0.41% 1.00% 35.47%
974 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 33.51%
975 BNX BnrtxCoin BNX $17,291 $0.000659 26,246,001 LowVol 0.58% 30.79% 13.67%
976 RIDE Ride My Car RIDE $16,671 $0.000165 101,276,976 LowVol 0.41% -32.66% -24.30%
977 WBB Wild Beast Block WBB $16,434 $0.099788 164,694 LowVol 0.60% -5.38% -21.43%
978 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.47%
979 DAS DAS DAS $15,111 $0.005761 2,622,886 LowVol 0.43% -20.56% -56.38%
980 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
981 XRC Rawcoin XRC $12,797 $0.018155 704,882 LowVol 1.89% 8.04% 107.58%
982 JS JavaScript Token JS $12,755 $0.001596 7,991,996 LowVol 0.89% 102.94% 133.55%
983 MGM Magnum MGM $12,603 $0.003210 3,926,301 LowVol -21.24% 31.31% 19.89%
984 P7C P7Coin P7C $11,595 $0.000329 35,220,238 LowVol 0.41% 127.09%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,293 $0.001564 7,221,994 LowVol 0.41% 0.99% -17.02%
987 ELS Elysium ELS $11,207 $0.002798 4,005,012 LowVol 0.41% -1.88% 54.35%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,646 $0.005771 1,671,379 LowVol -2.17% 1.65% -4.45%
989 GEERT GeertCoin GEERT $9,340 $0.001835 5,091,200 LowVol 2.80% 27.71% -25.82%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,333 $0.003045 3,064,800 LowVol 0.43% 6.78% 147.13%
991 ARGUS Argus ARGUS $9,075 $0.007902 1,148,324 LowVol 22.37% 27.19% 13.31%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 12.68%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,707 $0.000576 15,112,554 LowVol 0.41% -18.25% 13.55%
994 MRNG MorningStar MRNG $8,448 $0.000259 32,574,339 LowVol 0.41% 6.10% -47.55%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,630 $0.002271 3,360,417 LowVol -2.18% 63.98% 61.60%
996 NODC NodeCoin NODC $7,598 $0.004527 1,678,439 LowVol 0.43% 0.89%
997 CONX Concoin CONX $7,106 $0.009547 744,266 LowVol 0.43% 1.00% 24.17%
998 DIX Dix Asset DIX $6,965 $7e-08 100,000,000,000 LowVol -10.44% -5.60%
999 VRS Veros VRS $6,109 $0.000013 486,609,040 LowVol 0.18% -77.39% -11.81%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $6,033 $0.000584 10,324,802 LowVol 0.43% -4.59% -46.87%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.22%
1002 NANOX Project-X NANOX $5,797 $74072.10 0.078264 LowVol 1.56% -39.80% -20.58%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,772 $0.022526 211,827 LowVol -2.17% 70.69% 83.70%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,640 $0.247072 18,779 LowVol 0.43% 18.32%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,900 $0.020454 190,666 LowVol 0.41% 12.37%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,188 $0.191764 16,627 LowVol 0.43% -21.81% -11.66%
1008 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,062 $0.002222 1,377,917 LowVol 0.43% 8.25% 23.60%
1009 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 -0.03% 4.01% 118.22%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,362 $0.000263 8,969,822 LowVol 0.43% -53.80% -47.56%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,036 $0.043456 46,864 LowVol -15.13% -40.74% 79.05%
1012 ULA Ulatech ULA $1,670 $0.009923 168,286 LowVol 0.43% -7.61% -14.16%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,439 $0.000247 5,826,388 LowVol 0.41% -24.24% 13.55%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,374 $9e-08 15,320,585,365 LowVol -19.06% -30.43% -41.89%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,017 $0.000805 1,264,511 LowVol 0.43% -44.91% 120.82%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.29% -37.74%
1017 ABN Abncoin ABN $875 $0.012922 67,700 LowVol 0.41% -6.72% 62.03%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.13% 14.37%
1019 DMB Digital Money… DMB $545 $0.001294 421,300 LowVol 0.41% 1.28% -4.97%
1020 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.65%
1021 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 9.14%
1022 CALC CaliphCoin CALC $29 $0.000329 87,140 LowVol -74.90% -76.23% -69.64%
1023 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,907 LowVol 0.43% 1.00% 13.55%
1024 BTG Bitcoin Gold BTG $253.06 $107,389,000 1.42% -2.38% 53.05%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $5.99 $21,735,300 3.01% 22.04% 200.69%
1026 REC Regalcoin REC $46.53 $7,234,510 0.99% 17.55% -15.93%
1027 NULS Nuls NULS $0.677779 $3,252,870 0.54% -7.88% -11.85%
1028 BTE BitSerial BTE $5.90 $2,316,870 0.33% 45.29%
1029 INK Ink INK $0.192796 $1,657,690 -0.42% 10.75%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,647,310 0.03% -0.47% 17.78%
1031 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $1,560,460 0.00% 0.21% 18.98%
1032 ORME Ormeus Coin ORME $3.79 $1,413,370 0.29% -1.78% 187.21%
1033 QASH QASH QASH $0.443289 $1,357,800 -4.09% -8.05%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $5.27 $1,047,800 -0.98% -5.75%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.34 $929,461 0.00% 33.74% 47.08%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056983 $863,019 -0.44% -4.79% -3.03%
1037 XUC Exchange Union XUC $6.32 $829,609 -0.03% 110.06% 102.58%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.48 $801,264 0.20% -5.46% 5.26%
1039 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.38 $788,648 4.65% 28.30% -23.39%
1040 PBL Publica PBL $0.343401 $715,840 -7.64%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.70 $683,643 -0.18% 0.36% -4.40%
1042 INF InfChain INF $0.009547 $645,930 -4.38% 29.03%
1043 ADK Aidos Kuneen ADK $40.85 $553,008 0.39% -2.52% 16.95%
1044 ETN Electroneum ETN $0.029634 $536,086 0.93% 3.00% -15.52%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.040625 $490,965 -2.92% -15.45% -31.57%
1046 THS TechShares THS $1.00 $478,846 1.80% 2.81% -6.39%
1047 WC WINCOIN WC $1.84 $428,257 -1.04% 0.92%
1048 BOT Bodhi BOT $0.541545 $399,370 -0.77% -1.95%
1049 BT1 BT1 [CST] BT1 $7998.33 $339,034 0.37% 0.21% 13.10%
1050 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.27 $312,568 9.90% 1.57%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.004115 $287,748 1.79% -29.96% -44.04%
1052 TSL Energo TSL $0.033147 $276,609 0.47% -0.18%
1053 SISA SISA SISA $0.019884 $259,963 5.05% -30.66%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $177,114 0.43% 1.00%
1055 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000125 $159,260 0.89% -7.49% -7.84%
1056 SUR Suretly SUR $3.03 $145,584 0.89% -0.48% 16.58%
1057 XCPO Copico XCPO $0.035287 $134,130 1.29% 30.42%
1058 HOLD Interstellar … HOLD $0.090669 $124,626 1.38% -0.62% -67.94%
1059 LLT LLToken LLT $0.318470 $116,110 -1.72% -5.81% 16.91%
1060 XID Sphre AIR XID $0.187956 $115,357 0.29% 1.34% -1.53%
1061 TER TerraNova TER $3.17 $110,170 4.30% 18.42% -5.14%
1062 UGT UG Token UGT $0.368602 $108,907 3.74% 9.12% 10.95%
1063 PHR Phore PHR $0.436202 $105,746 -13.69% 12.66% 52.74%
1064 VASH VPNCoin VASH $0.005926 $96,052 12.11% 30.71% 31.04%
1065 BPL Blockpool BPL $0.180989 $93,184 3.13% 2.37% -4.62%
1066 GMT Mercury Protocol GMT $0.048554 $90,110 -1.29% 5.09% 9.78%
1067 AION Aion AION $0.799044 $72,946 0.89% -2.32% -1.97%
1068 SJCX Storjcoin X SJCX $0.693232 $71,861 0.41% 0.09% -14.10%
1069 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053199 $63,085 0.89% -2.14% 27.85%
1070 B2B B2B B2B $0.762964 $59,252 -5.63% -11.46%
1071 DSR Desire DSR $0.179393 $55,030 -0.13% -21.35% -63.69%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.102580 $51,960 1.49% 7.55% 4.43%
1073 EVR Everus EVR $4.03 $49,771 3.76% 0.97% -1.68%
1074 AKY Akuya Coin AKY $0.458835 $44,989 -2.85% -8.02% -51.04%
1075 RMC Russian Minin… RMC $11963.10 $44,418 0.43% -12.49% 37.84%
1076 MSD MSD MSD $0.013663 $37,312 -0.17% 0.21% 19.95%
1077 ASTRO Astro ASTRO $1.34 $35,294 1.07% -5.76%
1078 ICX ICON ICX $1.09 $34,288 0.44% 2.54% 7.00%
1079 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.018151 $31,904 -6.57% -20.98%
1080 OXY Oxycoin OXY $0.162486 $29,721 0.53% -8.84% 7.78%
1081 PAYX Paypex PAYX $0.140598 $29,121 8.20% 0.17%
1082 COR CORION COR $0.930051 $28,395 -0.64% -5.36% 34.13%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.87 $25,988 0.82% 104.67%
1084 BIXC BIXC BIXC $3.55 $24,683 0.43% 8.65%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,139 0.00% -2.37% -2.58%
1086 PLC PlusCoin PLC $0.000785 $22,446 -11.18% 23.60%
1087 SSS Sharechain SSS $0.002818 $22,000 6.93% -15.46% -47.85%
1088 MCR Macro MCR $2.30 $15,864 0.43% -31.28% 5.72%
1089 MGC MergeCoin MGC $0.013991 $14,100 17.61% 21.23%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002850 $13,434 -2.15% 7.72% -7.02%
1091 MKR Maker MKR $326.57 $13,340 0.84% -14.50%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.228275 $11,622 -13.44% 22.23% -49.27%
1093 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001326 $10,455 -5.98% -7.70% -97.16%
1094 VIU Viuly VIU $0.002739 $10,396 0.56% -11.25%
1095 DNA EncrypGen DNA $0.060799 $10,325 0.89% -7.82%
1096 MINEX Minex MINEX $0.059340 $9,468 0.43% 13.61% 27.25%
1097 XID International… XID $0.005926 $8,901 0.41% 91.38% -7.43%
1098 BLX Blockchain Index BLX $2.43 $7,831 0.84% 9.23% 19.37%
1099 OX OX Fina OX $0.000165 $6,323 0.44% -20.86% -15.58%
1100 PNX Phantomx PNX $0.024197 $6,275 26.18% 34.15%
1101 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $6,116 0.41% -19.05% -20.54%
1102 STU bitJob STU $0.049687 $5,966 -3.03% -21.83% -48.13%
1103 MGC GulfCoin MGC $0.003455 $5,861 0.41% 1.75% 1.24%
1104 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002365 $5,530 3.47% 5.12% -19.30%
1105 FAP FAPcoin FAP $0.014006 $4,663 0.44% -18.58% 10.80%
1106 ETT EncryptoTel [… ETT $0.060777 $4,472 0.45% -31.45% 17.87%
1107 EFYT Ergo EFYT $10.75 $4,220 0.80% 36.57% 33.84%
1108 PRL Oyster Pearl PRL $0.016705 $4,177 0.89% 1.12%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.385504 $4,046 0.43% 3.44% 4.00%
1110 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073578 $3,834 0.41% 8.93% 26.73%
1111 DFS DFSCoin DFS $0.007982 $3,759 -2.42% -2.60% -26.01%
1112 APC AlpaCoin APC $0.015511 $3,644 0.42% -9.94% -68.80%
1113 BOS BOScoin BOS $1.19 $3,458 3.30% 5.80% -3.29%
1114 SHND StrongHands SHND $3.5e-08 $3,379 10.96% 26.98% 75.69%
1115 AERM Aerium AERM $1.81 $3,159 11.40% 9.43%
1116 XOT Internet of T… XOT $2457.05 $2,818 0.43% 1.00% 13.62%
1117 SND Sand Coin SND $0.824211 $2,773 0.89% 15.54% -7.02%
1118 IQT iQuant IQT $0.161985 $2,730 0.46% -4.83% -10.74%
1119 PRES President Trump PRES $0.003948 $2,554 0.43% 14.75% 8.83%
1120 FOR FORCE FOR $0.002477 $2,407 0.43% 13.09% -18.19%
1121 BSR BitSoar BSR $0.186744 $2,401 0.43% 8.76% 33.37%
1122 MCI Musiconomi MCI $0.046839 $2,373 0.78% -18.88% 4.67%
1123 VULC Vulcano VULC $0.006849 $2,288 -6.35% -2.78% -6.77%
1124 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068399 $2,244 0.84% 7.85% -13.01%
1125 EAG EA Coin EAG $4.26 $2,236 1.51% -10.18%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000164 $2,129 0.44% 13.89% 91.07%
1127 IPY Infinity Pay IPY $0.001140 $2,046 -5.71% 1.07%
1128 ABC Alphabit ABC $11.57 $1,943 0.65% -16.34% -15.98%
1129 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008936 $1,724 46.47% -49.21% 39.62%
1130 BTCM BTCMoon BTCM $0.001987 $1,677 7.16% 46.51% 22.83%
1131 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.088425 $1,663 12.38% 7.26% -9.34%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051521 $1,523 0.41% -11.69% -20.95%
1133 BTBc Bitbase BTBc $0.006831 $1,512 -10.36% -15.18% -19.35%
1134 ACC AdCoin ACC $0.110118 $1,502 0.42% 42.25% 17.08%
1135 DAY Chronologic DAY $3.87 $1,382 0.88% 2.59% -16.08%
1136 TELL Tellurion TELL $0.000091 $1,370 1.14% -58.76% -50.46%
1137 HIGH High Gain HIGH $0.000823 $1,321 25.54% -0.38% -49.43%
1138 BSN Bastonet BSN $0.000988 $1,253 0.43% 21.21% -11.62%
1139 NTC Natcoin NTC $0.415554 $1,242 0.41% 15.84% -55.66%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048475 $1,144 0.41% 12.17% 7.66%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.085145 $1,118 0.69% 10.92% 39.91%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.007220 $998 0.89% -1.48% -40.32%
1143 WA WA Space WA $0.015473 $956 0.41% -8.71% -2.21%
1144 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $924 0.43% 1.00% 7.79%
1145 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005967 $864 0.41% -24.49% -12.63%
1146 QBT Cubits QBT $0.000823 $832 0.43% 11.50% 22.62%
1147 EUSD eUSD EUSD $0.000303 $831 0.89% -4.77% -63.16%
1148 GARY President Joh… GARY $0.111190 $824 0.43% 7.62% 22.04%
1149 GAY GAY Money GAY $0.011560 $779 -8.34% -16.55% -55.96%
1150 EGOLD eGold EGOLD $0.010462 $750 12.97% 364.87% 6.44%
1151 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.092179 $670 -6.04% 39.63%
1152 WIC Wi Coin WIC $0.003598 $649 1.63% 33.79% 4.59%
1153 TIE TIES Network TIE $0.073719 $641 0.89% -7.54% -38.51%
1154 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.10 $592 0.41% 11.49% 106.86%
1155 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394008 $571 0.42% -5.52% -19.09%
1156 BEST BestChain BEST $0.001076 $548 0.49% 30.83% -4.92%
1157 PEC Peacecoin PEC $0.033826 $531 -2.34% -6.17% 746.66%
1158 QORA Qora QORA $0.164170 $510 0.41% 27.10% -3.99%
1159 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000247 $501 0.41% 51.48% 34.21%
1160 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030617 LowVol 0.80% 32.86% -8.33%
1161 TCR TheCreed TCR $0.000412 LowVol 25.54%
1162 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 0.35% 30.73% -83.29%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003128 LowVol -2.15% 1.01% 16.27%
1164 EDRC EDRCoin EDRC $0.040036 LowVol -2.08% -0.60% 9.47%
1165 NTWK Network Token NTWK $0.003382 LowVol 0.84% 364.26% 22.17%
1166 SIFT Smart Investm… SIFT $3.31 LowVol 0.84% 6.96% 3.88%
1167 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009218 LowVol 0.41% 1.00% -25.69%
1168 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000494 LowVol 0.42% -6.66% -33.62%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol 0.41% -32.66% -29.09%
1170 FC Facecoin FC $0.003040 LowVol 0.84% -7.82% -53.51%
1171 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 2.68% 1.37% 35.37%
1172 YES Yescoin YES $0.000081 LowVol 0.41% 361.55% 40.53%
1173 SWP Swapcoin SWP $0.075999 LowVol 0.89% -43.19% -25.16%
1174 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000494 LowVol 20.52% 1.00% 6.45%
1175 HAT Hawala.Today HAT $0.187524 LowVol 11.02% 15.36% -44.30%
1176 NBIT netBit NBIT $0.048558 LowVol 0.41% 37.84%
1177 FBL Faceblock FBL $0.002053 LowVol 0.89% -2.34%
1178 DMC DynamicCoin DMC $0.002417 LowVol 2.77% -12.35%
1179 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.41% 0.99% -22.05%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.002798 LowVol 0.41% -9.63% -3.23%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.005872 LowVol 0.41% -34.36% 107.31%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002304 LowVol 0.43% 1.01% 2.56%
1183 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000070 LowVol 0.23% -12.16% 5485.36%
1184 LDCN LandCoin LDCN $0.002194 LowVol 1.10% -7.94% 50.27%
1185 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005022 LowVol 3.02% -4.23%
1186 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000329 LowVol 0.43% 1.00% -16.61%
1187 STARS StarCash Network STARS $0.210566 LowVol 0.43% 0.63% -48.65%
1188 ACES Aces ACES $0.000245 LowVol -0.33% 44.17% 0.25%
1189 SKC Skeincoin SKC $0.002469 LowVol 0.41% -11.31% -46.32%
1190 DBG Digital Bulli… DBG $0.004938 LowVol 0.43% 4.48% 21.78%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.005662 LowVol 32.82% 173.13% -46.17%
1192 BIT First Bitcoin BIT $0.011358 LowVol 0.43% -27.02% -1.92%
1193 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.41% 0.99% 13.55%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.000960 LowVol 2.11% 5.94% 12.68%
1195 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 3.62% -31.69% -23.80%
1196 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
1197 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol 0.41% 1.00% -33.31%
1198 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 0.40% 4.64% 73.29%
1199 UTA UtaCoin UTA $0.000741 LowVol 0.43% 33.58% -46.07%
1200 CYDER Cyder CYDER $0.000247 LowVol 0.43% 1.00% -28.29%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.94 LowVol 0.43% 1.74% 7.85%
1202 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001070 LowVol 0.43% -6.40% -15.82%
1203 ELC Elacoin ELC $0.081563 LowVol 1.48% 25.24% 35.08%
1204 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.41% 0.94% -26.05%
1205 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.43% -49.50% 13.55%
1206 DASHS Dashs DASHS $0.030370 LowVol 23.92% 1.41% -0.87%
1207 HNC Huncoin HNC $0.001399 LowVol 0.43% 1.00% -26.22%
1208 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.41% 1197.37% 296.19%
1209 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.43% 0.99% -1.07%
1210 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003292 LowVol 0.43% -1.54% 16.46%
1211 10MT 10M Token 10MT $0.001368 LowVol 0.89% -13.49% -53.51%
1212 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol 0.41% 1.00% 15.32%
1213 GRN Granite GRN $0.012428 LowVol 0.41% 5.21% 12.60%
1214 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 0.34% -72.37% -68.94%
1215 EXRN EXRNchain EXRN $7.6e-07 LowVol 0.84% 4.85% 4.00%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.000870 LowVol 6.86% -9.12% 6.29%
1217 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
1218 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001811 LowVol 0.41% 5.81% 18.95%
1219 LEPEN LePen LEPEN $0.000091 LowVol 8.71% 11.78% 25.43%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.002036 LowVol 1.59% 17.95% 14.61%
1221 XQN Quotient XQN $0.005597 LowVol 0.41% -5.91% -13.39%
1222 FLASH Flash FLASH $0.004608 LowVol 0.43% 17.81% 4.48%
1223 IRL IrishCoin IRL $0.002551 LowVol 0.43% 15.97% 26.05%
1224 SKR Sakuracoin SKR $0.000778 LowVol -8.51% -11.72% 11.30%
1225 BXC Bitcedi BXC $0.001401 LowVol 1.92% 14.66% 17.21%
1226 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 0.41% 102.02% 13.55%
1227 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.41% -43.22%
1228 UR UR UR $0.000490 LowVol 3.23% 21.08% -12.20%
1229 BET BetaCoin BET $0.002248 LowVol 0.41% -2.16% -22.01%
1230 XDE2 XDE II XDE2 $2.64 LowVol 0.41% 1.01% -18.92%
1231 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol 0.89% 4.85% 15.61%
1232 ASC AsicCoin ASC $0.000676 LowVol 0.21% 1553.32% 113.48%
1233 AIB Advanced Inte… AIB $0.003437 LowVol 0.43% 8.19% 8.95%
1234 DON Donationcoin DON $0.000403 LowVol -8.02% -0.93% 10.62%
1235 WOW Wowcoin WOW $0.000145 LowVol 11.47% -4.87% 35.38%
1236 FUTC FutCoin FUTC $0.001481 LowVol 0.41% 1.00% -21.57%
1237 AXIOM Axiom AXIOM $0.012757 LowVol 0.43% 2.32% 10.72%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000576 LowVol 0.41% 1.01% 14.92%
1239 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002140 LowVol -1.13% -7.01% -22.86%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009053 LowVol 0.94% -0.47% 24.05%
1241 XRY Royalties XRY $0.068558 LowVol 0.41% -0.94% 19.12%
1242 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007726 LowVol 0.43% 386.47%
1243 BUB Bubble BUB $0.011111 LowVol 0.41% -6.61% -62.12%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000329 LowVol 0.41% -19.20% 13.55%
1245 TOP TopCoin TOP $0.000810 LowVol 1.28% 1.24% 59.60%
1246 TODAY TodayCoin TODAY $0.000658 LowVol 0.41% -17.37% -9.16%
1247 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001399 LowVol 0.43% 1.00% -3.49%
1248 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.43% -11.28% -14.89%
1249 QBC Quebecoin QBC $0.001399 LowVol 0.41% 0.99% -4.00%
1250 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002881 LowVol 0.41% -0.65%
1251 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 0.41% 0.99% 13.55%
1252 RHFC RHFCoin RHFC $0.000905 LowVol 0.41% 1.00%
1253 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.41% 1.00% 13.55%
1254 FID BITFID FID $0.082302 LowVol 0.43% 0.92% -24.35%
1255 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.43%
1256 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073661 LowVol 0.41% -36.78%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.016049 LowVol 0.43% 1.52% 76.50%
1258 AV AvatarCoin AV $0.025349 LowVol 0.41% -0.61% 15.88%
1259 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000412 LowVol 0.41% 68.29% -5.36%
1260 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068887 LowVol 0.43% 16.02% 16.07%
1261 HCC Happy Creator… HCC $0.000412 LowVol 0.43% 0.99% -11.56%
1262 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.89% 1.36% 13.23%
1263 DUB Dubstep DUB $0.001646 LowVol 0.43%
1264 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1265 CYC Cycling Coin CYC $0.001235 LowVol 0.43% 26.24%
1266 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011605 LowVol 0.43% 1.72% 2.81%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053497 LowVol 0.41% 15.64% -12.51%
1268 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002881 LowVol 0.41% 19.18%
1269 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000329 LowVol 0.41% -19.20% 13.11%
1270 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033717 LowVol -2.18% 10.89% 16.65%
1271 HYPER Hyper HYPER $0.025102 LowVol 0.43% 16.42%
1272 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003127 LowVol 0.41% 13.55%
1273 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.41% 1.00%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000576 LowVol 0.43% 41.41% 32.47%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219665 LowVol 0.41% 1.00% 15.66%
1276 OMC Omicron OMC $0.092837 LowVol 1.44%
1277 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.43% 0.99% 13.55%
1278 PDG PinkDog PDG $0.000165 LowVol 0.43% -24.30%
1279 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 4.16% -80.27% -74.79%
1280 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol 0.21% 2.67% 84.74%
1281 NBE BitCentavo NBE $7.2e-07 LowVol 0.23% 18.29%
1282 VGC VegasCoin VGC $0.000193 LowVol 4.16% 41.24% 47.08%
1283 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1284 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.30%
1285 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.14%
1286 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.46% 5.24%
1287 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 7.49%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1289 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol
1290 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.13% -32.64%
1291 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 1.44% 14.05%
1292 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -0.02% -10.80%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.85%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.32% -8.31%
1296 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1297 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.58% 13.06%
1298 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 6.90%
1299 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1300 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.08% 4.18%
1301 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1302 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -16.26%
1303 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.73%
1304 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.30%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.54%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1310 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.33% -79.49%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.09%
1312 STEX STEX STEX $0.252310 LowVol -6.05% 88.75%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.94% 13.48%
1314 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.49% 373.40%
1315 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.38% 106.67%
1316 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.77% 13.28%
1319 MRC microCoin MRC $0.000080 10.19%
1320 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi