Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8202.32 trên tổng giá trị $136,938,446,002

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $365.98 trên tổng giá trị $35,092,824,904

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1264.09 trên tổng giá trị $21,257,206,059

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237463 trên tổng giá trị $9,171,502,676

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $559.84 trên tổng giá trị $4,313,014,867

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SKIN SkinCoin (SKIN) đang có giá hiện tại $0.043762 trên tổng giá trị $3,859,112 đã biến động tăng 218.60% trong 1h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $9.3e-07 trên tổng giá trị $1,085,399 đã biến động tăng 163.68% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.000907 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.63% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003421 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.79% trong 1h qua

    + Đồng ACC AdCoin (ACC) đang có giá hiện tại $0.106378 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.59% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1509.20% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045446 trên tổng giá trị đã biến động tăng 933.50% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007847 trên tổng giá trị đã biến động tăng 840.24% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 403.36% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003421 trên tổng giá trị đã biến động tăng 361.69% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5769.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000047 trên tổng giá trị $20,667,813 đã biến động tăng 945.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040914 trên tổng giá trị đã biến động tăng 609.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.156095 trên tổng giá trị $690,105 đã biến động tăng 596.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.116734 trên tổng giá trị $1,167,340 đã biến động tăng 551.28% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -1.49%
702 LNK Link Platform LNK $877,295 $18.47 47,503 LowVol -0.08% -48.05% -17.99%
703 SHORTY Shorty SHORTY $851,020 $0.008510 100,000,000 LowVol -0.56% -7.00% 17.31%
704 NET NetCoin NET $735,812 $0.000935 787,126,712 LowVol -0.27% -4.21% 20.09%
705 MAC Machinecoin MAC $717,307 $0.035536 20,185,375 LowVol -0.37% 4.59% -18.76%
706 METAL MetalCoin METAL $711,304 $0.009247 76,925,527 LowVol -0.58% -11.54%
707 XFT Footy Cash XFT $688,165 $0.151383 4,545,855 LowVol -1.00% -4.22% 22.88%
708 STRC StarCredits STRC $687,488 $0.152775 4,500,000 LowVol -0.56% 3.95% 20.55%
709 XGR GoldReserve XGR $682,885 $0.039769 17,171,382 LowVol -5.44% -17.29% 128.11%
710 CDN Canada eCoin CDN $679,202 $0.006972 97,415,544 LowVol -5.90% 8.10% 12.85%
711 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.30% -15.94%
712 MAX MaxCoin MAX $648,598 $0.010638 60,971,045 LowVol -0.57% 6.56% 20.22%
713 RIYA Etheriya RIYA $647,501 $0.409414 1,581,531 LowVol -0.58% 5.53% 44.42%
714 BTB BitBar BTB $647,457 $18.41 35,163 LowVol -0.62% -2.96% -6.57%
715 TALK BTCtalkcoin TALK $597,075 $0.009145 65,290,635 LowVol 3.72% 17.62% -9.66%
716 HBN HoboNickels HBN $576,417 $0.009656 59,696,358 LowVol 0.15% -1.43% -0.47%
717 SAC SACoin SAC $573,836 $0.081829 7,012,633 LowVol -0.58% 10.52% 1.59%
718 SMC SmartCoin SMC $573,186 $0.024386 23,504,349 LowVol -0.58% -28.29% 63.67%
719 UFO UFO Coin UFO $569,780 $0.000164 3,481,526,262 LowVol -0.58% -1.63% -24.89%
720 TAG TagCoin TAG $568,498 $0.096035 5,919,693 LowVol -0.57% -14.01% 26.93%
721 NOBL NobleCoin NOBL $568,335 $0.000246 2,313,297,263 LowVol -0.57% 30.08% 27.17%
722 IFLT InflationCoin IFLT $565,810 $0.000017 33,014,718,290 LowVol -11.83% -52.95% 21.43%
723 ITI iTicoin ITI $560,992 $17.53 32,000 LowVol -1.80% -13.31% 9.86%
724 USC Ultimate Secu… USC $551,830 $0.053352 10,343,113 LowVol -0.56% 0.16% -11.58%
725 SDC ShadowCash SDC $548,403 $0.081911 6,695,133 LowVol -0.60% -23.88%
726 BTSR BTSR BTSR $516,172 $0.157165 3,284,266 LowVol -0.03% -0.57% 17.99%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $505,768 $0.093173 5,428,300 LowVol -0.58% 19.45% 19.83%
728 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.03% -0.66%
729 KOBO Kobocoin KOBO $488,497 $0.019777 24,700,248 LowVol -0.28% -20.24% -11.21%
730 BITS Bitstar BITS $487,234 $0.021111 23,079,737 LowVol -0.58% -12.06% -19.06%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $469,228 $0.109684 4,278,000 LowVol -0.06% 232.79%
732 TROLL Trollcoin TROLL $463,075 $0.000820 564,909,423 LowVol -0.36% 5.97% 4.08%
733 ROC Rasputin Onli… ROC $454,766 $0.419672 1,083,622 LowVol -0.05% 13.83% 89.00%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 13.69%
735 FNC FinCoin FNC $423,429 $0.032878 12,878,667 LowVol -0.12% -4.76% -36.94%
736 FXE FuturXe FXE $404,781 $1.72 235,421 LowVol -0.58% -12.83% -9.16%
737 JET Jetcoin JET $391,390 $0.081075 4,827,498 LowVol -0.20% 41.45% 13.14%
738 FC2 FuelCoin FC2 $390,821 $0.003846 101,618,650 LowVol -0.56% 12.09% 16.59%
739 VAL Valorbit VAL $388,386 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 14.08%
740 DEM Deutsche eMark DEM $387,743 $0.013951 27,793,416 LowVol -0.58% -0.70% 9.17%
741 CFT CryptoForecast CFT $361,285 $0.007854 46,000,000 LowVol -0.57% 17.17% -3.96%
742 BUCKS SwagBucks BUCKS $351,574 $1.12 313,047 LowVol -0.56% -2.12% -15.39%
743 PIGGY Piggycoin PIGGY $342,220 $0.000704 486,287,258 LowVol 5.83% -5.42% -33.66%
744 PXC Phoenixcoin PXC $342,191 $0.005510 62,102,453 LowVol -0.49% 0.61% -18.76%
745 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.87% 14.64%
746 ICN iCoin ICN $334,147 $0.011456 29,167,894 LowVol -0.58% -6.96% 14.39%
747 OHM OHM OHM $333,197 $0.011276 29,549,203 LowVol 14.70%
748 DAXX DaxxCoin DAXX $323,901 $0.000653 495,850,840 LowVol -0.48% -17.40% -5.67%
749 SLG Sterlingcoin SLG $321,014 $0.076346 4,204,715 LowVol -0.60% -7.47% -9.55%
750 UNI Universe UNI $312,089 $0.029458 10,594,240 LowVol -0.56% -9.20% 20.83%
751 V Version V $311,615 $0.000668 466,629,800 LowVol -0.45% -25.97% -25.74%
752 AU AurumCoin AU $305,920 $1.03 296,216 LowVol -0.56% -1.33% 0.62%
753 BTWTY Bit20 BTWTY $294,376 $289,740 1.016 LowVol -0.56% 23.27% 39.71%
754 BRIT BritCoin BRIT $288,840 $0.013581 21,268,092 LowVol -0.56% 6.01% -39.24%
755 Q2C QubitCoin Q2C $284,302 $0.001146 248,168,287 LowVol -0.58% 12.17% 15.49%
756 OPAL Opal OPAL $282,932 $0.018684 15,143,349 LowVol 0.62% 4.10% -6.92%
757 GUN Guncoin GUN $279,031 $0.001424 195,985,828 LowVol -1.08% -1.19% 14.78%
758 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.43% 16.89%
759 NEWB Newbium NEWB $269,667 $0.005393 50,000,000 LowVol -0.61% 147.30% -7.89%
760 XJO Joulecoin XJO $265,970 $0.007748 34,326,884 LowVol -1.29% -1.87% 3.70%
761 GOOD Goodomy GOOD $262,698 $0.000595 441,349,000 LowVol -22.60% -7.71% 36.99%
762 WAY WayGuide WAY $261,959 $0.002619 100,040,708 LowVol -0.58%
763 ICE iDice ICE $259,506 $0.165184 1,571,013 LowVol -0.68% -8.58% -10.54%
764 GAIA GAIA GAIA $258,446 $0.010723 24,101,381 LowVol -31.02% 8.40% -31.78%
765 FLT FlutterCoin FLT $251,547 $0.000781 322,214,524 LowVol 21.08% -17.31% 25.30%
766 TIT Titcoin TIT $251,178 $0.005034 49,898,202 LowVol -0.53% -1.44% 9.87%
767 DVC Devcoin DVC $249,166 $0.000016 15,121,057,500 LowVol 3.30% 21.30% 13.51%
768 J Joincoin J $244,580 $0.099894 2,448,402 LowVol -0.57% -4.44% -5.69%
769 SPEX SproutsExtreme SPEX $234,571 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.56%
770 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,682 $0.000005 46,181,857,499 LowVol 0.44% -11.20% -4.13%
771 XPTX PlatinumBAR XPTX $230,795 $0.587727 392,690 LowVol -0.56% -0.11% -7.49%
772 VIDZ PureVidz VIDZ $224,181 $0.001789 125,279,775 LowVol -0.80% -2.52% -1.85%
773 KED Darsek KED $221,875 $0.016436 13,499,587 LowVol -0.42% 13.55% 42.04%
774 TTC TittieCoin TTC $212,264 $0.000168 1,259,816,434 LowVol 0.79% 7.04% 42.51%
775 NYAN Nyancoin NYAN $209,791 $0.000660 317,804,910 LowVol -0.41% -11.89% -15.14%
776 PR Prototanium PR $209,689 $1.07 195,810 LowVol -0.53% 20.23% 5.57%
777 XPY PayCoin XPY $209,127 $0.017691 11,821,420 LowVol -0.60% -6.37% 35.59%
778 FLY Flycoin FLY $207,345 $0.983583 210,806 LowVol -0.56%
779 BUN BunnyCoin BUN $205,676 $0.000002 102,274,547,918 LowVol 0.07% 3.35% 18.05%
780 LANA LanaCoin LANA $204,549 $0.000245 833,621,771 LowVol -0.60% -8.43% -9.90%
781 TRK Truckcoin TRK $203,561 $0.001319 154,279,747 LowVol 0.19% 3.97% -15.71%
782 CHESS ChessCoin CHESS $201,917 $0.003737 54,032,769 LowVol -2.32% -5.18% 19.37%
783 CUBE DigiCube CUBE $198,773 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.58% -1.64% 13.98%
784 8BIT 8Bit 8BIT $193,112 $0.165845 1,164,415 LowVol -0.57% -2.79% -16.78%
785 BOLI Bolivarcoin BOLI $189,073 $0.022901 8,256,050 LowVol -0.87% 4.61% 10.16%
786 KAYI Kayicoin KAYI $188,419 $0.000663 284,208,208 LowVol -0.19% -11.54% -5.07%
787 CTO Crypto CTO $187,108 $0.015548 12,034,593 LowVol -0.57% 2.12% 39.72%
788 888 OctoCoin 888 $186,002 $0.003702 50,237,100 LowVol -2.03% -14.50% 84.56%
789 BIGUP BigUp BIGUP $185,265 $0.000088 2,116,123,055 LowVol -10.59% -1.48% 0.17%
790 UNIC UniCoin UNIC $181,624 $0.061285 2,963,571 LowVol -0.11% -0.06% 18.51%
791 KUSH KushCoin KUSH $179,054 $0.032881 5,445,524 LowVol -0.56% -1.43% 1.91%
792 XPD PetroDollar XPD $176,952 $0.002765 63,993,275 LowVol -0.55% 6.30% 10.66%
793 ECA Electra ECA $176,410 $0.000008 21,672,242,551 LowVol -1.87% 27.53% -63.95%
794 CCN Cannacoin CCN $176,342 $0.037523 4,699,563 LowVol -0.57% 5.18% 2.79%
795 GLC GlobalCoin GLC $175,985 $0.002700 65,171,010 LowVol -0.58% -4.53% -35.13%
796 BERN BERNcash BERN $175,234 $0.002460 71,234,301 LowVol 13.38% 9.46% 50.57%
797 TGC Tigercoin TGC $174,566 $0.004010 43,536,800 LowVol -0.60% -13.93% 69.91%
798 LOT LottoCoin LOT $172,885 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -14.70% -16.68% -0.10%
799 XRA Ratecoin XRA $169,969 $0.001489 114,156,873 LowVol -0.50% -10.51% 20.55%
800 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
801 SPACE SpaceCoin SPACE $162,244 $0.007787 20,835,316 LowVol 28.82% 12.77% 54.29%
802 FRC Freicoin FRC $158,977 $0.005401 29,436,360 LowVol -0.56% -1.63% -22.37%
803 LTB LiteBar LTB $156,107 $0.196261 795,404 LowVol 2.34% -17.30% -46.66%
804 LEA LeaCoin LEA $152,734 $0.000490 311,779,690 LowVol -0.51% -1.67% 42.84%
805 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.33%
806 SWING Swing SWING $144,307 $0.053084 2,718,457 LowVol -3.24% 1.02% 18.36%
807 WYV Wyvern WYV $144,075 $0.083465 1,726,161 LowVol -0.66% -0.47% 32.48%
808 URC Unrealcoin URC $141,975 $0.020212 7,024,402 LowVol -0.56% 6.56% 55.14%
809 EVO Evotion EVO $141,889 $0.044924 3,158,422 LowVol -0.56% -2.81% 6.88%
810 EMD Emerald Crypto EMD $141,449 $0.007399 19,117,129 LowVol 2.36% -1.13% 6.59%
811 GRT Grantcoin GRT $140,762 $0.003273 43,004,778 LowVol -0.58% -1.56% -5.90%
812 GAP Gapcoin GAP $140,090 $0.011702 11,971,646 LowVol -0.60% 5.56% 21.86%
813 RBX Ripto Bux RBX $136,920 $0.000359 381,236,123 LowVol -0.45% -19.89% -5.52%
814 XRE RevolverCoin XRE $136,760 $0.006137 22,283,858 LowVol 2.16% -0.17% -3.48%
815 EVIL Evil Coin EVIL $132,934 $0.006324 21,020,383 LowVol -0.25% 17.12% -9.95%
816 PASL Pascal Lite PASL $132,890 $0.032568 4,080,400 LowVol -0.58% -1.41% 12.37%
817 CNNC Cannation CNNC $132,786 $0.053610 2,476,893 LowVol -0.41% -7.88% 8.03%
818 I0C I0Coin I0C $127,481 $0.006075 20,984,610 LowVol 1.95% -37.60% -28.14%
819 MNM Mineum MNM $125,503 $0.013300 9,436,367 LowVol -0.15% -0.70% -6.47%
820 SLING Sling SLING $122,785 $0.114315 1,074,095 LowVol -0.56% -1.64% 17.26%
821 STV Sativacoin STV $117,801 $0.016625 7,085,931 LowVol -46.42% -5.74% 19.58%
822 MOJO MojoCoin MOJO $114,130 $0.009409 12,129,386 LowVol -8.20% -1.83% -4.74%
823 UNITS GameUnits UNITS $113,955 $0.032812 3,472,983 LowVol -0.47% 24.40% 69.66%
824 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.23% 12.60%
825 HMP HempCoin HMP $111,013 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.58% -1.63% 13.98%
826 MRJA GanjaCoin MRJA $109,289 $0.024549 4,451,920 LowVol -0.56% 6.62% -35.78%
827 YAC Yacoin YAC $109,131 $0.000912 119,689,967 LowVol -0.36% -14.97%
828 CAP Bottlecaps CAP $104,393 $0.000514 202,977,290 LowVol
829 CORG CorgiCoin CORG $103,523 $0.000083 1,251,855,418 LowVol -49.01% -14.42% -22.36%
830 FIRE Firecoin FIRE $103,229 $1.05 98,412 LowVol -1.49%
831 GTC Global Tour Coin GTC $100,272 $0.003355 29,887,402 LowVol -0.56% -3.22% -22.59%
832 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.32% 34.38%
833 QCN QuazarCoin QCN $98,930 $0.016366 6,044,911 LowVol -25.46% -5.46% 3.00%
834 PHS Philosopher S… PHS $98,921 $0.016448 6,014,340 LowVol -0.56% -29.12% -16.55%
835 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.45% 46.66%
836 COXST CoExistCoin COXST $97,017 $0.003580 27,100,000 LowVol -0.46% 13.09% 137.66%
837 DRXNE DROXNE DRXNE $96,684 $0.001548 62,437,430 LowVol 0.01% -5.97% -4.47%
838 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,467 $0.001227 77,777,777 LowVol -0.56% -1.63% 4.52%
839 DLC Dollarcoin DLC $94,640 $0.010392 9,106,714 LowVol -0.58% -0.06% 14.89%
840 CON PayCon CON $94,297 $0.004092 23,042,604 LowVol 2.18% 11.50% 15.88%
841 ARI Aricoin ARI $93,703 $0.000668 140,262,505 LowVol -0.05% -1.09% 15.41%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,130 $0.117424 793,108 LowVol -0.56% 39.53% 98.85%
843 CAT Catcoin CAT $92,811 $0.015057 6,164,150 LowVol -0.58% -1.96% 7.06%
844 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.17% -49.37%
845 GP GoldPieces GP $91,695 $0.075150 1,220,161 LowVol -0.24% -2.06% 6.68%
846 ATX Artex Coin ATX $91,128 $0.004852 18,781,750 LowVol 3.71% 55.79% 2.79%
847 HAL Halcyon HAL $90,678 $0.017266 5,251,870 LowVol -0.57% -1.63% 11.49%
848 BTQ BitQuark BTQ $88,858 $0.009901 8,974,334 LowVol -0.56% -3.91% 27.73%
849 PIE PIECoin PIE $88,458 $0.004173 21,196,331 LowVol -0.56% -13.51% -37.56%
850 C2 Coin2.1 C2 $83,050 $0.000831 99,976,323 LowVol -0.58% -10.17% -22.14%
851 REE ReeCoin REE $82,813 $0.000032 2,560,000,000 LowVol 9.42% -23.30% -37.88%
852 VUC Virta Unique … VUC $79,367 $0.001293 61,378,975 LowVol -1.86% -6.77% -9.77%
853 QTL Quatloo QTL $78,296 $0.010143 7,718,883 LowVol 0.12% -17.12% -14.60%
854 ARG Argentum ARG $76,504 $0.009007 8,493,676 LowVol -0.58% -3.33% 8.81%
855 GPU GPU Coin GPU $76,195 $0.001882 40,477,042 LowVol -0.57% 12.93% 25.02%
856 PXI Prime-XI PXI $76,097 $0.004319 17,620,155 LowVol 0.79% -2.09% -7.83%
857 JWL Jewels JWL $75,966 $0.003764 20,181,636 LowVol -0.56% 25.69% 69.40%
858 SLM Slimcoin SLM $75,783 $0.005073 14,937,439 LowVol -0.60% -3.07% 17.78%
859 NEVA NevaCoin NEVA $75,272 $0.031160 2,415,670 LowVol -0.54% -7.35% 17.88%
860 MCRN MACRON MCRN $73,450 $0.000183 401,421,401 LowVol -0.57% -11.04% 83.02%
861 FLAX Flaxscript FLAX $73,222 $0.013117 5,582,377 LowVol 4.19% 0.60% -34.52%
862 SOON SoonCoin SOON $70,737 $0.005676 12,462,620 LowVol -1.34% 2.69% 19.79%
863 CRX Chronos CRX $70,718 $0.000959 73,729,962 LowVol 0.95% 15.11% -0.74%
864 SRC SecureCoin SRC $69,592 $0.008515 8,173,016 LowVol -0.57% -0.79% 65.53%
865 MEOW Kittehcoin MEOW $68,894 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -2.48% 0.38% 19.01%
866 MARS Marscoin MARS $67,107 $0.002373 28,279,074 LowVol -22.04% -3.58% -7.86%
867 IMS Independent M… IMS $66,109 $0.012313 5,368,934 LowVol -0.56% -39.78% 6.15%
868 ALL Allion ALL $65,008 $0.010486 6,199,359 LowVol 0.11% -28.07% 20.77%
869 MST MustangCoin MST $64,579 $0.102450 630,343 LowVol -0.58% -1.00% 13.26%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,282 $0.011575 5,467,312 LowVol -2.58% -2.14% -24.09%
871 SPT Spots SPT $62,892 $0.002807 22,406,021 LowVol -0.56% 3.56% 5.16%
872 CF Californium CF $62,488 $0.026022 2,401,409 LowVol -0.56% 0.87%
873 BLC Blakecoin BLC $61,339 $0.004056 15,122,697 LowVol 2.64% -22.04% -39.61%
874 RPC RonPaulCoin RPC $60,770 $0.068408 888,340 LowVol -0.22% -17.06% 27.98%
875 MAR Marijuanacoin MAR $60,326 $0.041306 1,460,454 LowVol -0.20% -2.83% -9.91%
876 XCRE Creatio XCRE $59,541 $0.002902 20,520,514 LowVol 0.17% 2.79% 3.05%
877 611 SixEleven 611 $59,360 $0.138101 429,833 LowVol -12.46% -5.32% -1.85%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,193 $0.000655 90,421,856 LowVol -0.56% -12.64% -32.35%
879 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -2.05%
880 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.91% -3.51%
881 SCRT SecretCoin SCRT $57,786 $0.013665 4,228,672 LowVol -0.58% -1.05% 16.50%
882 PHO Photon PHO $57,597 $0.000003 20,298,485,325 LowVol -0.28% -0.94% 33.67%
883 GCC GuccioneCoin GCC $54,778 $0.002700 20,285,537 LowVol -0.58% 11.93% 37.51%
884 BAS BitAsean BAS $53,174 $0.010635 5,000,000 LowVol -17.10% -22.00% -36.14%
885 ADCN Asiadigicoin ADCN $53,042 $0.002128 24,931,054 LowVol -7.67% -9.78% -14.08%
886 POP PopularCoin POP $53,026 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 0.87% 1.95% 19.02%
887 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.29% -61.41%
888 BITZ Bitz BITZ $52,132 $0.026185 1,990,891 LowVol -0.56% -1.34% 10.45%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $52,115 $0.008347 6,243,840 LowVol -0.58% 6.73% 37.00%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $51,962 $0.010392 5,000,000 LowVol -0.58% -20.57% 7.15%
891 KIC KibiCoin KIC $51,872 $0.003528 14,701,000 LowVol -2.07% -15.05% -85.62%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -2.11%
893 URO Uro URO $49,989 $0.041405 1,207,310 LowVol -0.58% -1.63% 33.82%
894 JIN Jin Coin JIN $49,965 $0.005073 9,848,485 LowVol -0.56% -43.53% 3.93%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,126 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.56% -1.64% 9.39%
896 BVC BeaverCoin BVC $48,940 $0.015710 3,115,258 LowVol -0.56% -27.42% 5.31%
897 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -2.11% 29.26%
898 DBTC Debitcoin DBTC $46,356 $0.002575 17,999,624 LowVol -0.56% -3.25% 1.70%
899 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
900 XBTS Beatcoin XBTS $45,770 $0.030019 1,524,686 LowVol 2.16% -29.40% -0.96%
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,663 $0.000573 79,719,140 LowVol -0.56% -13.93% -11.35%
902 WORM HealthyWormCoin WORM $45,468 $0.000409 111,129,240 LowVol -0.56% -18.03% -5.01%
903 BRAIN Braincoin BRAIN $44,605 $0.004419 10,094,424 LowVol -0.56% -2.32% 10.70%
904 BIP BipCoin BIP $43,540 $0.026757 1,627,261 LowVol -0.58% -1.64% 7.93%
905 JOBS JobsCoin JOBS $43,377 $0.000409 106,019,270 LowVol -0.60% -18.03% -40.57%
906 NRO Neuro NRO $43,303 $0.001227 35,279,597 LowVol -0.56% -7.79% 6.26%
907 PLNC PLNcoin PLNC $41,953 $0.002455 17,089,600 LowVol -0.56% 38.87% 70.92%
908 DRS Digital Rupees DRS $41,798 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.56% -1.63% -43.33%
909 CASH Cashcoin CASH $41,453 $0.000900 46,052,450 LowVol -0.60% -1.64% -4.82%
910 $$$ Money $$$ $41,108 $0.000896 45,887,218 LowVol 0.85% -9.79% -11.74%
911 MND MindCoin MND $41,067 $0.003273 12,546,625 LowVol -0.56% 6.34% 14.12%
912 FLVR FlavorCoin FLVR $41,042 $0.001964 20,898,106 LowVol -0.56% -5.64%
913 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.50% 90.25%
914 SOIL SOILcoin SOIL $40,565 $0.007114 5,702,048 LowVol -0.51% 11.40% 10.45%
915 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
916 BSC BowsCoin BSC $40,420 $0.007283 5,550,102 LowVol -0.56% -1.63% 35.07%
917 EREAL eREAL EREAL $40,324 $0.000603 66,909,634 LowVol -17.55% 11.83% 23.55%
918 PRX Printerium PRX $38,694 $0.003273 11,821,728 LowVol -0.56% 157.04% 44.16%
919 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.62% 24.39%
920 SFC Solarflarecoin SFC $37,027 $0.002629 14,083,450 LowVol -11.20% -35.27% -22.77%
921 COAL BitCoal COAL $36,823 $0.008183 4,500,000 LowVol -0.56% 6.27% 1.03%
922 GBT GameBet Coin GBT $36,538 $0.001718 21,262,780 LowVol -0.58% 5.55% 59.65%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.26%
924 BENJI BenjiRolls BENJI $35,034 $0.001730 20,251,896 LowVol 9.65% 11.83% -7.64%
925 RBT Rimbit RBT $34,916 $0.000302 115,499,623 LowVol 19.83% -19.21% -24.82%
926 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,526 $0.004300 8,030,000 LowVol -0.08% -23.98% -93.25%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.62%
928 ACP AnarchistsPrime ACP $33,183 $0.007550 4,394,874 LowVol -0.49% -10.26% 23.50%
929 ORLY Orlycoin ORLY $32,986 $0.000900 36,646,779 LowVol -0.56% -1.63% 5.41%
930 BOAT Doubloon BOAT $32,960 $0.001777 18,547,845 LowVol 19.36% 6.82% -53.40%
931 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -2.18% 17.55%
932 300 300 Token 300 $32,404 $108.01 300 LowVol -0.58% -23.62% -37.93%
933 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.87%
934 CRT CRTCoin CRT $31,136 $0.392779 79,270 LowVol -0.56% -1.63% 13.98%
935 LTCR Litecred LTCR $29,682 $0.000982 30,227,750 LowVol -0.56% 18.04% -18.09%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $29,550 $0.000049 608,557,394 LowVol 7.40% 24.81% 67.48%
937 EGO EGO EGO $29,458 $0.000491 60,000,001 LowVol -0.58% -1.63%
938 SH Shilling SH $29,003 $0.000741 39,145,375 LowVol 0.02% -81.29% -84.90%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.77%
940 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.49% 10.70%
941 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.60% -1.45% 94.55%
942 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,354
943 KNC KingN Coin KNC $26,284 $13.09 2,008 LowVol -0.58% -5.54%
944 DPAY DPAY DPAY $26,035 $0.000327 79,541,001 LowVol -0.56% 52.72%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 KRONE Kronecoin KRONE $24,728 $0.007414 3,335,155 LowVol 0.00% -8.67% 14.13%
947 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.44%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,109 $0.004992 4,829,945 LowVol 4.93% -16.35% -9.57%
949 ICON Iconic ICON $23,918 $0.040342 592,894 LowVol -0.58% -2.93% -6.03%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,849 $0.026676 894,026 LowVol -0.58% -1.64% 39.90%
951 LIR LetItRide LIR $23,736 $0.000655 36,258,451 LowVol -0.58% 30.35%
952 CESC CryptoEscudo CESC $23,584 $0.000164 144,105,100 LowVol -0.60% -1.64% -40.72%
953 ERY Eryllium ERY $23,470 $0.004570 5,136,087 LowVol -0.51% -8.87% -39.58%
954 UET Useless Ether… UET $23,176 $0.005844 3,965,716 LowVol -8.62% -6.76% -1.95%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,912 $0.000327 70,000,000 LowVol -0.56% -21.31% -14.74%
956 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 1.72%
957 BQC BBQCoin BQC $22,513 $0.000443 50,765,854 LowVol -0.43% 6.61% -13.39%
958 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.98%
959 MTM MTMGaming MTM $22,013 $0.007338 2,999,967 LowVol 0.43% 12.24% -49.62%
960 HVCO High Voltage HVCO $20,785 $0.013911 1,494,171 LowVol -0.56% 63.16%
961 MILO MiloCoin MILO $20,704 $0.001919 10,789,954 LowVol -0.91% -25.09% -7.39%
962 SONG SongCoin SONG $20,428 $0.000627 32,565,300 LowVol 3.43% 9.64% -30.84%
963 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol -7.14%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -2.91%
965 VPRC VapersCoin VPRC $20,055 $0.000026 780,124,964 LowVol 0.43% -14.47% 88.52%
966 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.47%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,306 $0.025612 753,776 LowVol -0.58% -3.49% 14.77%
968 CNC CHNCoin CNC $19,300 $0.000409 47,170,927 LowVol -0.49% 1.54% 9.77%
969 LUNA Luna Coin LUNA $19,184 $0.011933 1,607,606 LowVol -5.89% -11.43% -0.45%
970 SOCC SocialCoin SOCC $19,152 $0.013829 1,384,879 LowVol -0.56% 0.99% 16.93%
971 TRADE Tradecoin TRADE $18,313 $0.002455 7,459,750 LowVol -0.56% -3.73% 123.61%
972 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 76.45%
973 BIOB BioBar BIOB $17,468 $0.019721 885,756 LowVol -0.57% -1.63% 36.66%
974 RIDE Ride My Car RIDE $16,575 $0.000164 101,276,976 LowVol -0.56% -34.42% -24.01%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $15,472 $0.000491 31,512,613 LowVol -0.56% -1.63% 36.78%
976 DAS DAS DAS $15,024 $0.005728 2,622,886 LowVol -0.58% -46.20% -59.29%
977 BNX BnrtxCoin BNX $15,023 $0.000573 26,241,001 LowVol -0.55% 19.47% -0.27%
978 PX PX PX $14,987 $0.000158 95,132,808 LowVol 1.17% -5.32% 1.46%
979 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
980 ELS Elysium ELS $12,781 $0.003191 4,005,012 LowVol 10.78% 9.60% 133.97%
981 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.66%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,225 $0.001555 7,220,086 LowVol -0.57% -8.09% -24.21%
984 VTA Virtacoin VTA $11,045 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.29% 2.27% 165.90%
985 WBB Wild Beast Block WBB $10,954 $0.066574 164,541 LowVol -8.23% -41.91% -46.05%
986 VRS Veros VRS $10,141 $0.000021 486,609,040 LowVol -45.90% -70.69% -6.04%
987 MGM Magnum MGM $9,636 $0.002455 3,925,146 LowVol -0.56% -1.63% -7.58%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,552 $0.005715 1,671,379 LowVol 0.43% 1.83% -5.69%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,028 $0.002946 3,064,800 LowVol -0.58% 1.18% 138.25%
990 IMX Impact IMX $8,961 $0.000082 109,509,033 LowVol -40.34% -65.07% -46.81%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.77%
992 MRNG MorningStar MRNG $7,996 $0.000245 32,572,099 LowVol -0.56% -10.28% -46.34%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,556 $0.002248 3,360,417 LowVol 12.88% 64.44% 55.38%
994 NODC NodeCoin NODC $7,554 $0.004501 1,678,439 LowVol -0.56% 5.90%
995 ARGUS Argus ARGUS $7,529 $0.006557 1,148,324 LowVol -0.54% 6.25% -1.65%
996 GEERT GeertCoin GEERT $7,518 $0.001477 5,091,200 LowVol 0.35% 0.65% -41.41%
997 CONX Concoin CONX $7,065 $0.009492 744,266 LowVol -0.56% -1.63% -1.33%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,759 $0.000655 10,324,802 LowVol 0.64% 17.98% -40.59%
999 JS JavaScript Token JS $6,334 $0.000793 7,991,996 LowVol -0.05% 0.62% -0.94%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -0.10% -58.70%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,134 $0.000572 8,969,822 LowVol -0.56% 13.62% 13.51%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol -0.08% 19.94%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,870 $0.020454 189,224 LowVol -1.65% 13.96%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,934 $0.002934 1,000,000 LowVol 0.38% 1.83% 116.84%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,811 $0.013269 211,827 LowVol 0.38% 1.83% 7.87%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,706 $0.001964 1,377,917 LowVol -0.58% -12.90% -10.20%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,196 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 3.75% 19.95% -35.55%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,072 $0.000848 1,264,511 LowVol -23.34% -41.35% 129.00%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -2.00% 7.31%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $954 $0.000164 5,826,388 LowVol -0.60% -50.82% -24.01%
1012 ULA Ulatech ULA $865 $0.005140 168,286 LowVol -0.56% -63.66% -21.55%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.16% 15.04%
1014 ABN Abncoin ABN $753 $0.011129 67,700 LowVol -4.12% -6.18% 33.28%
1015 DMB Digital Money… DMB $526 $0.001249 421,300 LowVol -1.25% -7.54% -11.46%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.28% -0.75%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 2.34% 7.46%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.34% 46.80%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,651 LowVol -0.56% -1.63% 13.98%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $245.13 $148,890,000 1.81% 0.14% 51.80%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.159728 $67,922,300 9.71% 56.34%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.76 $22,271,500 4.91% 35.32% 209.38%
1023 REC Regalcoin REC $43.69 $6,906,690 -6.32% 9.34% -21.61%
1024 QASH QASH QASH $0.422167 $5,896,430 -0.48% -15.09%
1025 NULS Nuls NULS $0.638129 $3,065,550 -4.83% -14.19% -17.73%
1026 BTE BitSerial BTE $5.67 $2,671,720 -2.31% 29.71%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,397,210 -0.02% 0.24% 19.73%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,639,160 -0.05% 0.63% 19.52%
1029 INK Ink INK $0.177410 $1,562,950 3.20% -47.21%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,318,590 1.24% 1.03% 237.93%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $95.55 $1,061,800 -2.71% -6.79% -44.01%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $4.95 $1,020,920 -4.26% -17.29%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $256.89 $869,692 -0.13% 9.34% 1.55%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057865 $810,966 0.63% -4.97% -1.75%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.62 $800,537 -2.01% 110.00% 111.66%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.80 $741,115 -0.26% -0.59% -2.75%
1037 ADK Aidos Kuneen ADK $40.91 $636,988 -0.58% -6.68% 19.65%
1038 INF InfChain INF $0.009410 $616,339 -1.46%
1039 ETN Electroneum ETN $0.028826 $563,547 -0.66% 1.14% -21.24%
1040 THS TechShares THS $1.14 $538,913 1.09% 4.08% 3.14%
1041 WC WINCOIN WC $1.88 $515,477 -1.38% -1.85%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.99 $445,222 6.34% 13.09% 22.17%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7942.73 $434,044 -1.37% -2.58% 15.58%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.048027 $433,322 0.18% -6.60% -18.93%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.59 $381,574 -6.76%
1046 TSL Energo TSL $0.033071 $350,760 -1.56%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.004746 $329,906 -4.67% -27.73% -37.00%
1048 BOT Bodhi BOT $0.524728 $326,933 1.00% -7.43%
1049 SISA SISA SISA $0.018648 $307,262 -4.46% -43.50%
1050 HOLD Interstellar … HOLD $0.117486 $170,791 14.51% 14.47% -57.06%
1051 EAG EA Coin EAG $4.09 $160,852 -3.46% -22.72%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11065.10 $136,662 -0.78% 3.53% 25.14%
1053 LLT LLToken LLT $0.322673 $132,428 -0.78% -5.08% 15.48%
1054 UGT UG Token UGT $0.339698 $121,297 -0.06% -1.46% 1.81%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032374 $120,472 -2.82% 30.83%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188274 $115,775 -0.19% 0.01% -2.55%
1057 BPL Blockpool BPL $0.182819 $88,920 -2.60% 10.25% -8.74%
1058 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.021686 $84,483 5.93% 5.19%
1059 VASH VPNCoin VASH $0.004992 $74,130 -0.58% 5.37% 9.29%
1060 PHR Phore PHR $0.388687 $74,049 -2.88% 12.40% 37.07%
1061 GMT Mercury Protocol GMT $0.049309 $73,238 5.54% 29.43% 8.42%
1062 SJCX Storjcoin X SJCX $0.689245 $71,447 -0.56% -1.36% -8.26%
1063 TER TerraNova TER $2.46 $68,447 -0.28% -21.47% -27.91%
1064 AKY Akuya Coin AKY $0.481481 $63,686 3.72% -23.59% -51.87%
1065 BSR BitSoar BSR $0.160385 $59,753 -0.56% 9.34% 15.76%
1066 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051135 $57,830 -0.06% -7.55% 18.77%
1067 DSR Desire DSR $0.214988 $55,806 1.18% -19.73% -55.45%
1068 AION Aion AION $0.778473 $52,082 4.28% -11.61% -5.11%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100704 $48,508 -0.85% 2.21% 2.16%
1070 MSD MSD MSD $0.013585 $43,707 0.63% -1.09% 20.25%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167224 $40,472 -0.52% -4.63% 20.04%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000408 $34,903 -0.57% 0.10% 31.78%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,595 2.88% 13.34%
1074 COR CORION COR $0.935978 $31,470 0.29% -1.92% 27.15%
1075 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050682 $31,138 0.52% 57.38%
1076 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $27,596 0.00% 0.81% -3.51%
1077 MCR Macro MCR $2.99 $26,234 -0.58% -12.23% 38.83%
1078 DNA EncrypGen DNA $0.069086 $26,229 14.39% 11.84%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.141717 $25,679 -0.06% -3.30%
1080 ICX ICON ICX $0.964707 $25,114 0.16% -3.24% -3.84%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002636 $17,841 21.95% -18.65% -53.65%
1082 BIXC BIXC BIXC $3.28 $16,611 -0.56% -1.60%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.21 $14,606 0.06% 5.23%
1084 STEX STEX STEX $0.260553 $14,329 3.15% 10.62% 91.68%
1085 VIU Viuly VIU $0.002776 $12,547 -0.91% -1.98%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001438 $12,053 0.55% -10.35% -96.97%
1087 BLX Blockchain Index BLX $2.36 $12,020 6.08% 11.69% 26.84%
1088 MKR Maker MKR $303.16 $11,558 -0.06% 5.75%
1089 PLC PlusCoin PLC $0.000723 $11,369 -1.05% 11.06%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000475 $11,004 -56.69% -97.45%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011947 $10,948 -4.39%
1092 TCOIN T-coin TCOIN $0.000213 $9,312 -6.36% -11.38% -4.09%
1093 CCT Crystal Clear CCT $0.252706 $9,246 -2.73% 54.25% -45.64%
1094 EVR Everus EVR $3.95 $9,090 -3.00% -2.69% -3.11%
1095 STU bitJob STU $0.057811 $9,068 19.70% -19.34% -40.44%
1096 XID International… XID $0.005892 $8,850 -0.58% 86.38% -5.67%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017626 $8,451 2.96% 101.14% 200.28%
1098 MINEX Minex MINEX $0.057280 $8,418 -6.93% 35.82% 32.05%
1099 ETT EncryptoTel [… ETT $0.079344 $7,923 0.15% 35.78% 50.36%
1100 MGC GulfCoin MGC $0.003435 $7,332 4.39% -1.81% -7.74%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003192 $7,291 0.96% 6.18% 6.59%
1102 AERM Aerium AERM $1.64 $6,764 -10.01% 11.39%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002462 $6,659 5.51% 17.91% -14.69%
1104 OX OX Fina OX $0.000164 $6,541 3.77% -21.09% -29.30%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016885 $5,184 4.44% -38.95% -59.06%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000113 $5,077 -16.31% -24.68% -26.58%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.374203 $4,811 -0.81% -2.71% -8.18%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.013982 $4,558 -0.55% -52.45% -6.09%
1109 SUR Suretly SUR $3.00 $4,111 -0.65% 4.11% 7.30%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008567 $3,497 -6.33% 9.41% -23.33%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064399 $3,414 -0.58% -3.23% 6.70%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.32 $3,339 -0.43% 32.56% 20.04%
1113 BOS BOScoin BOS $1.06 $3,066 -0.91% -1.14% -17.20%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017162 $2,995 -0.06% -2.74%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.040914 $2,937 -37.38% -45.55% 609.87%
1116 IQT iQuant IQT $0.161172 $2,844 -0.60% 49.03% -10.99%
1117 FOR FORCE FOR $0.002372 $2,804 -12.09% 0.09% -22.36%
1118 EUSD eUSD EUSD $0.000285 $2,615 -1.19% 47.90% -65.86%
1119 PRES President Trump PRES $0.003926 $2,540 13.56% -0.04% 0.56%
1120 PNX Phantomx PNX $0.019236 $2,536 -16.44% 26.62%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,504 -0.06% 0.77% 3.38%
1122 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,463 36.34% -2.78% 107.64%
1123 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.65 $2,444 -0.58% 17.99% 30.27%
1124 FBL Faceblock FBL $0.001874 $2,408 -0.05% -94.18%
1125 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058092 $2,395 -13.61% 2.55% -17.42%
1126 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021915 $2,266 -0.06% -28.26% -82.29%
1127 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,949 -0.94% -10.19% -19.10%
1128 ABC Alphabit ABC $13.89 $1,882 -0.54% 4.97% 1.83%
1129 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,845 13.99% 0.23% 46.55%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006955 $1,735 -0.58% -16.60% -23.73%
1131 SND Sand Coin SND $0.657449 $1,621 -2.05% -22.07% -17.30%
1132 ACC AdCoin ACC $0.106378 $1,599 51.59% 25.87% 7.46%
1133 NTC Natcoin NTC $0.392779 $1,546 -0.43% 31.47% -58.68%
1134 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,512 -0.56% -1.63% -16.56%
1135 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.074052 $1,414 -0.42% -6.23% -29.47%
1136 BTCM BTCMoon BTCM $0.001703 $1,386 -2.77% 11.78% -13.00%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.114324 $1,356 -37.44% -20.08% -72.49%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000818 $1,261 -0.56% -9.89% -50.92%
1139 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,127 -0.56% -1.63% -18.45%
1140 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,047 -0.40% -40.96% -17.39%
1141 IBTC iBTC IBTC $0.007670 $1,022 4.89% 2.07% -23.93%
1142 WA WA Space WA $0.015384 $959 -0.58% -11.52% -0.79%
1143 FLASH Flash FLASH $0.004582 $950 -0.56% 3.55% -0.59%
1144 MCI Musiconomi MCI $0.040927 $936 -0.06% -30.36% -24.32%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000409 $919 -0.58% -18.03% -12.96%
1146 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006069 $883 -0.58% -23.46% -8.40%
1147 GARY President Joh… GARY $0.110551 $819 5.94% 4.85% 22.34%
1148 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 $818 -0.56% -1.32% 47.27%
1149 WIC Wi Coin WIC $0.003294 $738 -0.15% 32.00% -1.14%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.077968 $735 -13.20% -10.29% 24.30%
1151 QBT Cubits QBT $0.000737 $735 -6.52% 10.63% 4.45%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.091312 $719 -0.06% 48.31% -13.07%
1153 VULC Vulcano VULC $0.007080 $645 -7.21% 3.02% -11.48%
1154 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.069227 $563 -0.56% 0.00% -17.11%
1155 BEST BestChain BEST $0.001039 $562 -0.56% -0.60% -6.66%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000982 $547 19.32% -1.43% -12.56%
1157 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $543 -0.56% -1.52% 13.99%
1158 LDCN LandCoin LDCN $0.002433 $543 0.71% 34.90% 60.65%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043299 $516 -0.67% -5.15% -6.19%
1160 QORA Qora QORA $0.163226 $507 -12.91% 30.13% 3.14%
1161 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002308 LowVol -0.58% -12.27% -12.51%
1162 MARX MarxCoin MARX $0.000944 LowVol -2.16% 32.14% -0.87%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.003421 LowVol 71.79% 361.69% 86.14%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000491 LowVol 15.04% -16.44% -37.62%
1165 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 3.14% -68.65% -84.31%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003314 LowVol 1.59% 15.19%
1167 FC Facecoin FC $0.002922 LowVol -0.05% -12.91% -42.15%
1168 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -0.63% -2.92% 12.44%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol -0.60% -1.63% -12.47%
1170 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009165 LowVol -0.58% -2.75% -18.82%
1171 BUB Bubble BUB $0.011947 LowVol -0.58% -12.91% -72.55%
1172 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -1.88% 7.69% 5769.87%
1173 9COIN 9COIN 9COIN $0.002782 LowVol -0.58% -11.99% -11.26%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001800 LowVol -0.56% -15.60% 15.09%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.041879 LowVol -0.57% 3.13% 13.24%
1176 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.045446 LowVol -0.56% 933.50% 68.16%
1177 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol -0.56% -4.30% -41.64%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.210218 LowVol -0.56% -1.56% -51.07%
1179 MAGN Magnetcoin MAGN $0.395620 LowVol -10.44% -2.13% -17.94%
1180 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.58% -1.63% 13.51%
1181 DMC DynamicCoin DMC $0.002722 LowVol 0.39% -2.90%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.015957 LowVol -0.57% 14.08% 80.67%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002291 LowVol -0.56% -1.63% 1.53%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.56% 0.37% 464.20%
1185 MOTO Motocoin MOTO $0.004624 LowVol -1.58% 30.61% 22.93%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000109 LowVol -0.60% -34.72% -52.24%
1187 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003273 LowVol -0.60% 0.89% 19.85%
1188 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.53% 2.87% 192.91%
1189 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol -0.56% 26.47% -46.01%
1190 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.58% -1.63%
1191 EGOLD eGold EGOLD $0.008766 LowVol 0.28% 282.88% -16.21%
1192 IRL IrishCoin IRL $0.002619 LowVol -0.58% 13.59% 30.27%
1193 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 12.00% 403.36% 105.00%
1194 10MT 10M Token 10MT $0.001826 LowVol 38.81% -1.15% -39.23%
1195 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.56% -1.65% 12.68%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001095 LowVol 0.31% -7.63% -16.33%
1197 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -4.47% -14.91% 8.28%
1198 GAY GAY Money GAY $0.013924 LowVol -0.55% -4.40% -72.99%
1199 ACES Aces ACES $0.000176 LowVol -0.57% 112.02% -22.20%
1200 AV AvatarCoin AV $0.025694 LowVol -0.60% -2.26% 19.70%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 1.10% -4.43% -1.07%
1202 DBG Digital Bulli… DBG $0.004910 LowVol -0.58% 1.76% 25.70%
1203 XQN Quotient XQN $0.005646 LowVol -0.58% -10.97% -9.30%
1204 GRN Granite GRN $0.011947 LowVol -0.56% -3.56% 7.06%
1205 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol -0.56% -18.62%
1206 AXIOM Axiom AXIOM $0.012520 LowVol -0.56% -1.63% 12.39%
1207 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol -0.06% 62.09% -1.28%
1208 DASHS Dashs DASHS $0.030359 LowVol -0.56% -4.96% 5.07%
1209 HNC Huncoin HNC $0.001391 LowVol -0.56% -16.39% -25.20%
1210 SKR Sakuracoin SKR $0.000862 LowVol 8.56% 47.06% 7.85%
1211 SYNC Sync SYNC $613.72 LowVol -0.56% 83.46% 102.99%
1212 CYDER Cyder CYDER $0.000327 LowVol -0.56% 31.16% -18.29%
1213 BET BetaCoin BET $0.002229 LowVol -0.58% -6.46% -30.86%
1214 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.60% 13.52%
1215 EBIT eBIT EBIT $0.000907 LowVol 88.63% 22.95% -21.32%
1216 TIE TIES Network TIE $0.102270 LowVol -0.05% 26.09% -28.53%
1217 DON Donationcoin DON $0.000416 LowVol 0.05% -0.52% 11.98%
1218 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol -0.56% -1.63%
1219 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.60% -43.01%
1220 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.60% -1.64% 13.98%
1221 ELC Elacoin ELC $0.065377 LowVol -0.60% -1.47% 9.22%
1222 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol -0.28% 1509.20% 110.23%
1223 YEL Yellow Token YEL $0.002904 LowVol -0.06% 37.79% -78.95%
1224 SAK Sharkcoin SAK $0.001761 LowVol -0.54% -4.10% -5.66%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -40.99% -1.63% 13.98%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.002700 LowVol -0.58% -12.27% -40.17%
1227 GAIN UGAIN GAIN $0.001052 LowVol -0.56% -2.50%
1228 FUTC FutCoin FUTC $0.001473 LowVol -0.58% -1.63% -33.71%
1229 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001391 LowVol -0.58% 0.42% -3.11%
1230 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.60% -1.63% -14.38%
1231 WOW Wowcoin WOW $0.000125 LowVol 0.68% -14.52% 23.15%
1232 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036689 LowVol 0.43% 17.55% 23.24%
1233 TYC Tyrocoin TYC $0.010638 LowVol -0.60% -0.06% -65.15%
1234 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009369 LowVol -0.56% -6.24% 30.19%
1235 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol -0.06% -11.60% 15.03%
1236 ACN Avoncoin ACN $0.000327 LowVol -25.42% -21.31% -3.95%
1237 TOP TopCoin TOP $0.000720 LowVol -9.29% -27.54% 43.25%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.003437 LowVol -0.56% 108.14%
1239 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003355 LowVol -0.58% 19.03%
1240 UR UR UR $0.000471 LowVol 9.02% 14.33% -7.96%
1241 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol -0.58% -1.64% 14.01%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol -0.58% -1.37% 6.45%
1243 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol -0.06% -0.93% 10.29%
1244 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.56% -1.63% 13.98%
1245 AIB Advanced Inte… AIB $0.003611 LowVol -0.56% 24.04% 27.93%
1246 RHFC RHFCoin RHFC $0.000900 LowVol -1.63%
1247 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.56% -1.63% 13.99%
1248 BXC Bitcedi BXC $0.001281 LowVol 0.59% -0.84% -10.95%
1249 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007847 LowVol -0.60% 840.24% 172.06%
1250 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073237 LowVol -0.56% -43.53%
1251 OMC Omicron OMC $0.091894 LowVol -0.56% -1.45%
1252 FID BITFID FID $0.081829 LowVol -0.58% -50.99% 13.68%
1253 XAU Xaucoin XAU $0.019557 LowVol -0.60% 20.01%
1254 QBC Quebecoin QBC $0.001391 LowVol -0.58% -1.64%
1255 OPES Opescoin OPES $0.001882 LowVol -0.56% 2.84% -10.44%
1256 TODAY TodayCoin TODAY $0.000818 LowVol -0.56% 22.96% 19.73%
1257 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.58% -1.63% 13.98%
1258 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.56% -21.31% 51.98%
1259 SHA SHACoin SHA $0.000409 LowVol -0.58% -6.67% -18.01%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.56% -1.63% -27.20%
1261 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -0.56% -18.03% -18.58%
1262 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068491 LowVol -0.56% 11.93% 33.98%
1263 DUB Dubstep DUB $0.001637 LowVol -0.56%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.014484 LowVol -0.58% -8.85% 13.41%
1265 CYC Cycling Coin CYC $0.001227 LowVol -0.58% 23.01%
1266 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046070 LowVol -0.56% -14.67% -27.72%
1268 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000245 LowVol -0.56% -43.01%
1269 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol -0.83% -77.14% 66.28%
1270 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.29% 1.72% 81.27%
1271 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.56% -1.63% 13.98%
1272 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol -0.56% -1.61% 14.03%
1273 PRM PrismChain PRM $0.000900 LowVol -0.58% -9.83% 3.75%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011456 LowVol -0.56%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218401 LowVol -0.56% -1.63% 17.58%
1276 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.56% -1.63% 14.01%
1277 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol -0.56% -23.50%
1278 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -0.29% -91.69% -78.25%
1279 VGC VegasCoin VGC $0.000153 LowVol 3.30% 18.86%
1280 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 13.78%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.27%
1282 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.39%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol -0.02% 245.29%
1284 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.12%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 14.00%
1286 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.50%
1287 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -2.19% -18.52%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol -3.32%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.57%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1291 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.89%
1292 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.36% -3.56%
1293 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -2.20%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 24.37%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.49% 23.64%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.47%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.82% 14.93%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol -0.05%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1300 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.32% 4.96%
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 11.59%
1302 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.44% -4.41%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.03%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1305 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -3.26% 31.18%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1308 XOT Internet of T… XOT $2442.34 LowVol -0.59% -1.67% 13.84%
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.09%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.97%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.35% 13.45%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.25% 65.54%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.61%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.30% -57.70%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.25%

Quay lại phần 1

Phản hồi