Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8177.27 trên tổng giá trị $136,520,340,377

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $365.01 trên tổng giá trị $34,999,928,245

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1296.93 trên tổng giá trị $21,809,515,324

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236175 trên tổng giá trị $9,121,756,419

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $559.33 trên tổng giá trị $4,309,094,581

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.53 trên tổng giá trị $24,684,928 đã biến động tăng 608.25% trong 1h qua

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 86.31% trong 1h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.014241 trên tổng giá trị $235,711 đã biến động tăng 84.91% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003870 trên tổng giá trị đã biến động tăng 73.76% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.000906 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.53% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1510.61% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007805 trên tổng giá trị đã biến động tăng 836.10% trong 24h qua

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.53 trên tổng giá trị $24,684,928 đã biến động tăng 552.72% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025547 trên tổng giá trị đã biến động tăng 482.31% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 445.24% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5742.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000044 trên tổng giá trị $19,372,344 đã biến động tăng 889.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.127055 trên tổng giá trị $1,270,550 đã biến động tăng 595.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040694 trên tổng giá trị đã biến động tăng 594.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.155845 trên tổng giá trị $689,060 đã biến động tăng 590.03% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SHORTY Shorty SHORTY $846,428 $0.008464 100,000,000 LowVol -0.55% -7.31% 15.90%
702 NET NetCoin NET $740,201 $0.000940 787,126,712 LowVol 0.60% -0.84% 20.05%
703 METAL MetalCoin METAL $707,466 $0.009197 76,925,527 LowVol -0.54% -9.49%
704 XFT Footy Cash XFT $684,458 $0.150567 4,545,871 LowVol -0.54% -4.54% 21.41%
705 STRC StarCredits STRC $683,775 $0.151950 4,500,000 LowVol -0.54% 3.66% 16.22%
706 XGR GoldReserve XGR $679,200 $0.039554 17,171,382 LowVol -0.55% -20.49% 129.92%
707 CDN Canada eCoin CDN $678,268 $0.006963 97,415,544 LowVol -0.47% 6.62% 12.82%
708 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.79% -15.93%
709 BTB BitBar BTB $655,909 $18.65 35,163 LowVol 3.56% -3.99% -7.30%
710 MAX MaxCoin MAX $645,101 $0.010580 60,971,301 LowVol -0.54% 6.22% 19.77%
711 RIYA Etheriya RIYA $644,766 $0.407685 1,581,531 LowVol -0.42% 5.36% 43.37%
712 SMC SmartCoin SMC $612,724 $0.026068 23,504,477 LowVol 6.89% -22.99% 74.28%
713 USC Ultimate Secu… USC $589,259 $0.056971 10,343,113 LowVol 6.78% 7.21% -9.02%
714 IFLT InflationCoin IFLT $578,509 $0.000018 33,015,953,235 LowVol 3.09% -51.75% 24.15%
715 ITI iTicoin ITI $575,533 $17.99 32,000 LowVol 2.52% -11.04% 13.20%
716 HBN HoboNickels HBN $573,306 $0.009604 59,696,358 LowVol -0.54% -1.95% -0.97%
717 SAC SACoin SAC $570,739 $0.081387 7,012,636 LowVol -0.54% 10.17% 1.34%
718 NOBL NobleCoin NOBL $568,630 $0.000246 2,313,302,004 LowVol 0.06% 17.83% 23.97%
719 TALK BTCtalkcoin TALK $567,143 $0.008686 65,290,635 LowVol -4.61% 12.47% -14.37%
720 UFO UFO Coin UFO $566,709 $0.000163 3,481,548,762 LowVol -0.54% -6.97% -25.47%
721 SDC ShadowCash SDC $545,444 $0.081469 6,695,133 LowVol -0.55% -24.47%
722 BITS Bitstar BITS $515,251 $0.022325 23,079,737 LowVol 5.74% -6.79% -14.89%
723 BTSR BTSR BTSR $514,424 $0.156633 3,284,266 LowVol -0.18% 0.04% 17.41%
724 TROLL Trollcoin TROLL $504,972 $0.000894 564,911,461 LowVol 9.05% 13.01% 13.34%
725 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $503,039 $0.092670 5,428,300 LowVol -0.54% 18.20% 18.63%
726 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.28% -1.92%
727 KOBO Kobocoin KOBO $485,943 $0.019674 24,700,248 LowVol -0.28% -21.52% -11.91%
728 TAG TagCoin TAG $469,232 $0.079266 5,919,743 LowVol -17.46% -28.86% 4.63%
729 E4ROW E4ROW E4ROW $469,151 $0.109666 4,278,000 LowVol 0.07% 232.78%
730 ROC Rasputin Onli… ROC $454,687 $0.419599 1,083,622 LowVol 0.07% 13.95% 90.01%
731 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 14.75%
732 FNC FinCoin FNC $421,184 $0.032704 12,878,667 LowVol -0.53% -5.07% -37.45%
733 JET Jetcoin JET $390,772 $0.080947 4,827,498 LowVol -0.10% 41.53% 12.00%
734 FC2 FuelCoin FC2 $388,712 $0.003825 101,618,673 LowVol -0.55% 9.72% 17.10%
735 UNI Universe UNI $387,193 $0.036543 10,595,570 LowVol 24.05% 12.90% 50.00%
736 VAL Valorbit VAL $385,967 $0.000081 4,742,346,801 LowVol 13.10%
737 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,372 $1.14 313,066 LowVol 1.36% -0.85% -13.22%
738 SLG Sterlingcoin SLG $346,660 $0.082445 4,204,719 LowVol 7.99% 0.17% -2.12%
739 ICN iCoin ICN $344,216 $0.011801 29,167,894 LowVol 3.01% -3.94% 16.63%
740 PIGGY Piggycoin PIGGY $343,617 $0.000707 486,287,262 LowVol 4.91% -4.85% -35.76%
741 PXC Phoenixcoin PXC $342,948 $0.005522 62,102,853 LowVol 0.20% 3.42% -18.31%
742 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.66% 14.59%
743 OHM OHM OHM $333,198 $0.011276 29,549,286 LowVol 12.15%
744 GUN Guncoin GUN $323,640 $0.001651 195,987,328 LowVol 10.63% 14.54% 33.33%
745 DAXX DaxxCoin DAXX $322,234 $0.000650 495,856,420 LowVol -0.49% -16.76% -5.68%
746 V Version V $310,216 $0.000665 466,634,611 LowVol -0.45% -26.11% -26.02%
747 AU AurumCoin AU $304,270 $1.03 296,216 LowVol -0.54% -1.66% 0.94%
748 BTWTY Bit20 BTWTY $292,787 $288,176 1.016 LowVol -0.54% 22.52% 39.55%
749 BRIT BritCoin BRIT $287,281 $0.013508 21,268,092 LowVol -0.54% 5.68% -40.18%
750 Q2C QubitCoin Q2C $282,768 $0.001139 248,168,374 LowVol -0.54% 9.70% 15.65%
751 OPAL Opal OPAL $281,813 $0.018610 15,143,349 LowVol -0.01% 3.92% -9.22%
752 CFT CryptoForecast CFT $277,090 $0.006024 46,000,000 LowVol -23.30% -8.07% -26.65%
753 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.21%
754 NEWB Newbium NEWB $268,141 $0.005363 50,000,000 LowVol -0.57% 59.94% -8.47%
755 XJO Joulecoin XJO $264,851 $0.007716 34,327,128 LowVol -0.41% -2.01% 3.07%
756 GOOD Goodomy GOOD $263,542 $0.000597 441,349,000 LowVol -4.84% -7.06% 37.02%
757 WAY WayGuide WAY $260,545 $0.002604 100,040,708 LowVol -0.55%
758 ICE iDice ICE $257,803 $0.164100 1,571,013 LowVol -0.67% -8.87% -10.70%
759 GAIA GAIA GAIA $257,063 $0.010666 24,101,381 LowVol -0.55% 8.07% -32.64%
760 TIT Titcoin TIT $254,205 $0.005094 49,898,202 LowVol 1.23% 0.32% 10.94%
761 FLT FlutterCoin FLT $252,825 $0.000785 322,214,524 LowVol 0.54% -15.95% 26.93%
762 DVC Devcoin DVC $251,223 $0.000017 15,121,257,500 LowVol 0.87% 22.36% 13.22%
763 J Joincoin J $240,197 $0.098104 2,448,402 LowVol -1.79% -5.12% -7.44%
764 FUNK The Cypherfunks FUNK $233,671 $0.000005 46,181,857,499 LowVol 0.41% -11.86% -3.61%
765 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,305 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.54%
766 XPTX PlatinumBAR XPTX $229,656 $0.584775 392,726 LowVol -0.51% -0.32% -8.09%
767 VIDZ PureVidz VIDZ $223,023 $0.001780 125,279,775 LowVol -0.51% -2.96% -2.99%
768 KED Darsek KED $220,814 $0.016357 13,499,717 LowVol -0.48% 13.24% 41.25%
769 BBP BiblePay BBP $214,676 $0.000895 239,791,280 LowVol -0.54% 19.83% 14.91%
770 TTC TittieCoin TTC $211,464 $0.000168 1,259,816,434 LowVol -0.25% 4.12% 41.38%
771 NYAN Nyancoin NYAN $208,844 $0.000657 317,806,216 LowVol -0.45% -12.10% -15.30%
772 PR Prototanium PR $208,573 $1.07 195,810 LowVol -0.53% 19.56% 4.39%
773 XPY PayCoin XPY $207,999 $0.017595 11,821,423 LowVol -0.54% -6.94% 32.42%
774 FLY Flycoin FLY $206,226 $0.978276 210,806 LowVol -0.54%
775 BUN BunnyCoin BUN $205,864 $0.000002 102,275,175,575 LowVol -0.12% 4.75% 17.92%
776 LANA LanaCoin LANA $203,450 $0.000244 833,625,016 LowVol -0.56% -7.54% -10.13%
777 TRK Truckcoin TRK $202,703 $0.001314 154,284,176 LowVol 0.35% 3.80% -14.73%
778 SH Shilling SH $200,720 $0.005127 39,146,475 LowVol 38.77% 6.23%
779 CHESS ChessCoin CHESS $200,686 $0.003714 54,032,769 LowVol -0.96% -4.36% 16.41%
780 CUBE DigiCube CUBE $197,700 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
781 TEK TEKcoin TEK $193,894 $0.000137 1,414,054,562 LowVol -6.70% 63.40% 75.32%
782 8BIT 8Bit 8BIT $192,096 $0.164972 1,164,415 LowVol -0.53% -3.00% -17.28%
783 KAYI Kayicoin KAYI $190,946 $0.000672 284,208,249 LowVol 1.35% -11.52% -3.41%
784 TGC Tigercoin TGC $187,797 $0.004314 43,536,800 LowVol 7.58% -7.20% 76.09%
785 CTO Crypto CTO $186,103 $0.015464 12,034,923 LowVol -0.54% 1.80% 38.64%
786 888 OctoCoin 888 $185,167 $0.003686 50,237,100 LowVol -1.79% -16.18% 83.33%
787 BIGUP BigUp BIGUP $185,106 $0.000087 2,116,129,008 LowVol -0.21% -1.32% -0.67%
788 UNIC UniCoin UNIC $182,817 $0.061688 2,963,571 LowVol 0.66% 0.85% 18.61%
789 KUSH KushCoin KUSH $178,105 $0.032707 5,445,524 LowVol -0.53% -1.73% 1.73%
790 ECA Electra ECA $177,922 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 1.20% 36.03% -65.06%
791 XPD PetroDollar XPD $176,016 $0.002751 63,993,275 LowVol -0.53% 7.50% 9.96%
792 BERN BERNcash BERN $175,968 $0.002470 71,234,301 LowVol 4.67% 9.98% 50.45%
793 CCN Cannacoin CCN $175,430 $0.037329 4,699,564 LowVol -0.52% 4.73% 1.55%
794 GLC GlobalCoin GLC $175,035 $0.002686 65,171,010 LowVol -0.54% -4.83% -35.64%
795 LOT LottoCoin LOT $173,541 $0.000012 14,491,014,421 LowVol 0.38% -16.20% 0.58%
796 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
797 FRC Freicoin FRC $158,121 $0.005372 29,436,629 LowVol -0.54% -1.95% -23.19%
798 LTB LiteBar LTB $155,275 $0.195207 795,440 LowVol -0.62% -15.37% -47.09%
799 LEA LeaCoin LEA $151,972 $0.000487 311,785,090 LowVol -0.50% -1.95% 44.34%
800 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.11%
801 YAC Yacoin YAC $146,119 $0.001221 119,690,073 LowVol 33.70% 12.58%
802 XRA Ratecoin XRA $144,286 $0.001264 114,158,120 LowVol -15.13% -23.86% 1.99%
803 GRT Grantcoin GRT $143,503 $0.003337 43,004,998 LowVol 1.95% 0.49% -2.63%
804 WYV Wyvern WYV $143,304 $0.083015 1,726,239 LowVol -0.54% -0.78% 33.24%
805 SWING Swing SWING $142,577 $0.052447 2,718,510 LowVol -2.97% -0.11% 16.45%
806 URC Unrealcoin URC $141,209 $0.020103 7,024,402 LowVol -0.54% 5.75% 48.09%
807 EVO Evotion EVO $141,124 $0.044682 3,158,443 LowVol -0.55% -5.80% 5.92%
808 GAP Gapcoin GAP $139,341 $0.011639 11,971,908 LowVol -0.55% 5.28% 20.98%
809 RBX Ripto Bux RBX $136,380 $0.000358 381,236,123 LowVol -0.51% -20.07% -5.64%
810 XRE RevolverCoin XRE $136,022 $0.006104 22,283,934 LowVol -0.55% -0.50% -4.46%
811 MOJO MojoCoin MOJO $132,472 $0.010922 12,129,398 LowVol 7.18% 13.40% 9.61%
812 PASL Pascal Lite PASL $132,180 $0.032392 4,080,600 LowVol -0.54% -1.72% 12.44%
813 I0C I0Coin I0C $128,264 $0.006112 20,984,611 LowVol 0.65% -37.10% -27.85%
814 SPACE SpaceCoin SPACE $126,374 $0.006065 20,835,508 LowVol -4.81% -12.08% 19.30%
815 EMD Emerald Crypto EMD $125,219 $0.006550 19,117,129 LowVol -11.45% -13.32% -6.79%
816 CNNC Cannation CNNC $124,995 $0.050465 2,476,893 LowVol -5.82% -10.55% 0.29%
817 MNM Mineum MNM $124,875 $0.013233 9,436,367 LowVol -0.50% 0.65% -7.15%
818 EVIL Evil Coin EVIL $124,863 $0.005940 21,020,383 LowVol -6.07% 10.34% -15.55%
819 SLING Sling SLING $122,122 $0.113698 1,074,095 LowVol -0.54% -1.95% 16.35%
820 STV Sativacoin STV $116,535 $0.016446 7,085,932 LowVol -28.10% -8.98% 17.77%
821 UNITS GameUnits UNITS $113,388 $0.032649 3,472,983 LowVol -0.50% 23.98% 64.40%
822 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.04% 12.78%
823 HMP HempCoin HMP $110,414 $0.000081 1,356,645,470 LowVol -0.55% -1.94% 13.10%
824 MRJA GanjaCoin MRJA $108,699 $0.024416 4,451,920 LowVol -0.54% 10.17% -37.24%
825 CAP Bottlecaps CAP $104,395 $0.000514 202,982,219 LowVol
826 CORG CorgiCoin CORG $103,745 $0.000083 1,251,855,418 LowVol 0.23% -29.14% -21.76%
827 FIRE Firecoin FIRE $102,522 $1.04 98,412 LowVol -1.95%
828 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.11% 34.11%
829 GTC Global Tour Coin GTC $99,731 $0.003337 29,887,402 LowVol -0.54% -0.56% -24.34%
830 QCN QuazarCoin QCN $98,396 $0.016278 6,044,911 LowVol -0.55% -5.86% 3.81%
831 PHS Philosopher S… PHS $98,388 $0.016359 6,014,340 LowVol -0.54% -26.09% -17.40%
832 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.22% 46.30%
833 COXST CoExistCoin COXST $96,687 $0.003568 27,100,000 LowVol -0.50% 12.87% 136.91%
834 DRXNE DROXNE DRXNE $96,413 $0.001544 62,440,551 LowVol -0.29% -6.22% -5.20%
835 AMMO Ammo Rewards AMMO $94,952 $0.001221 77,777,777 LowVol -0.54% -1.95% 4.11%
836 CON PayCon CON $94,815 $0.004115 23,042,604 LowVol 0.59% 13.66% 16.39%
837 DLC Dollarcoin DLC $94,129 $0.010336 9,106,714 LowVol -0.54% -0.37% 14.00%
838 ARI Aricoin ARI $93,352 $0.000666 140,262,505 LowVol -0.37% -1.68% 13.90%
839 CAT Catcoin CAT $92,312 $0.014975 6,164,300 LowVol -0.54% -2.14% 5.93%
840 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -1.97% -49.65%
841 GP GoldPieces GP $91,201 $0.074745 1,220,161 LowVol -0.39% -2.43% 6.15%
842 HAL Halcyon HAL $90,191 $0.017173 5,251,971 LowVol -0.55% -1.96% 10.61%
843 BTQ BitQuark BTQ $88,378 $0.009848 8,974,334 LowVol -0.54% -4.59% 26.72%
844 PIE PIECoin PIE $86,256 $0.004069 21,196,404 LowVol -2.49% -15.47% -38.89%
845 C2 Coin2.1 C2 $82,601 $0.000826 99,976,323 LowVol -0.54% -10.70% -22.83%
846 VUC Virta Unique … VUC $80,860 $0.001317 61,378,975 LowVol -2.20% -1.24% -7.88%
847 QTL Quatloo QTL $78,089 $0.010117 7,718,883 LowVol -0.26% -17.20% -14.75%
848 ARG Argentum ARG $76,098 $0.008959 8,493,784 LowVol -0.55% -3.63% 8.61%
849 GPU GPU Coin GPU $75,786 $0.001872 40,477,042 LowVol -0.54% 12.59% 23.18%
850 PXI Prime-XI PXI $75,680 $0.004295 17,620,585 LowVol -0.55% -2.46% -8.08%
851 SLM Slimcoin SLM $75,374 $0.005046 14,937,439 LowVol -0.54% -3.51% 16.87%
852 NEVA NevaCoin NEVA $74,881 $0.030997 2,415,775 LowVol -0.52% -9.14% 17.09%
853 FLAX Flaxscript FLAX $73,398 $0.013148 5,582,377 LowVol 2.13% 0.82% -33.97%
854 IMS Independent M… IMS $73,269 $0.013647 5,368,934 LowVol 10.83% -31.09% 17.87%
855 MCRN MACRON MCRN $73,054 $0.000182 401,421,401 LowVol -0.54% -10.85% 84.03%
856 REE ReeCoin REE $72,892 $0.000028 2,560,000,000 LowVol -11.28% -31.87% -44.46%
857 ATX Artex Coin ATX $72,594 $0.003865 18,781,750 LowVol -19.71% 24.95% -18.94%
858 CRX Chronos CRX $70,743 $0.000959 73,729,962 LowVol 0.05% 15.42% -0.76%
859 SOON SoonCoin SOON $70,560 $0.005662 12,462,620 LowVol -0.24% 2.65% 19.21%
860 BTPL Bitcoin Planet BTPL $69,935 $0.012790 5,467,914 LowVol 0.40% 3.82% -15.65%
861 SPT Spots SPT $69,738 $0.003112 22,406,021 LowVol 10.88% 15.04% 17.14%
862 SRC SecureCoin SRC $69,219 $0.008469 8,173,141 LowVol -0.54% -0.66% 63.77%
863 MARS Marscoin MARS $69,047 $0.002442 28,279,074 LowVol 2.89% -0.46% -5.13%
864 MEOW Kittehcoin MEOW $69,009 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 1.39% 0.77% 18.84%
865 ALL Allion ALL $64,842 $0.010459 6,199,359 LowVol -0.25% -28.09% 20.31%
866 MST MustangCoin MST $64,230 $0.101897 630,343 LowVol -0.55% -1.55% 12.29%
867 JWL Jewels JWL $64,059 $0.003174 20,181,636 LowVol -15.67% 6.24% 42.55%
868 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,290 $0.078539 793,108 LowVol -33.12% -9.46% 31.01%
869 CF Californium CF $62,152 $0.025881 2,401,423 LowVol -0.54% 0.10%
870 BLC Blakecoin BLC $61,067 $0.004038 15,122,697 LowVol -0.31% -14.48% -40.29%
871 RPC RonPaulCoin RPC $60,442 $0.068039 888,340 LowVol -0.54% -17.84% 26.99%
872 XCRE Creatio XCRE $59,220 $0.002886 20,520,514 LowVol -0.54% 5.42% 3.97%
873 611 SixEleven 611 $59,036 $0.137346 429,836 LowVol -1.29% -5.79% -1.00%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,874 $0.000651 90,421,856 LowVol -0.54% -12.93% -32.48%
875 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.82%
876 MAR Marijuanacoin MAR $58,051 $0.039746 1,460,552 LowVol -1.87% -5.17% -13.53%
877 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.70% -1.41%
878 PHO Photon PHO $57,652 $0.000003 20,298,944,077 LowVol 0.09% -0.64% 34.06%
879 SCRT SecretCoin SCRT $57,475 $0.013592 4,228,672 LowVol -0.55% -1.36% 15.10%
880 GCC GuccioneCoin GCC $54,482 $0.002686 20,285,537 LowVol -0.54% 11.56% 37.07%
881 POP PopularCoin POP $53,325 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 2.54% 3.22% 19.00%
882 BAS BitAsean BAS $53,166 $0.010633 5,000,000 LowVol 0.07% -21.13% -36.57%
883 ADCN Asiadigicoin ADCN $52,756 $0.002116 24,931,054 LowVol -0.55% -9.21% -14.81%
884 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.78% -61.57%
885 300 300 Token 300 $52,494 $174.98 300 LowVol 62.00% 24.01% 0.31%
886 URO Uro URO $51,979 $0.043054 1,207,310 LowVol 3.98% 2.50% 38.82%
887 KIC KibiCoin KIC $51,920 $0.003532 14,701,000 LowVol 0.09% -13.87% -86.37%
888 BITZ Bitz BITZ $51,851 $0.026044 1,990,891 LowVol -0.55% -1.63% 9.11%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $51,833 $0.008302 6,243,840 LowVol -0.54% 6.38% 37.86%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $51,681 $0.010336 5,000,000 LowVol -0.54% -21.36% 6.71%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -1.90%
892 JIN Jin Coin JIN $49,696 $0.005046 9,848,485 LowVol -0.54% -43.71% 3.12%
893 ARB ARbit ARB $49,596 $0.006430 7,713,715 LowVol
894 ZMC ZetaMicron ZMC $48,860 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.54% -1.95% 8.55%
895 BVC BeaverCoin BVC $48,677 $0.015625 3,115,258 LowVol -0.54% -28.42% 3.98%
896 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -1.90%
897 DBTC Debitcoin DBTC $46,127 $0.002563 17,999,624 LowVol -0.49% -3.52% 0.08%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,417 $0.000570 79,719,140 LowVol -0.54% -15.34% -12.03%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,223 $0.000407 111,129,464 LowVol -0.54% -18.29% -5.75%
900 XBTS Beatcoin XBTS $45,152 $0.029614 1,524,686 LowVol -1.45% -30.06% -2.58%
901 BRAIN Braincoin BRAIN $44,364 $0.004395 10,094,424 LowVol -0.54% -3.52% 9.51%
902 BIP BipCoin BIP $43,306 $0.026613 1,627,261 LowVol -0.54% -1.96% 7.28%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,143 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.54% -18.28% -40.21%
904 NRO Neuro NRO $43,070 $0.001221 35,279,597 LowVol -0.54% -8.09% 5.83%
905 PLNC PLNcoin PLNC $41,726 $0.002442 17,089,600 LowVol -0.54% 36.90% 69.59%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,573 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.54% -1.96% -43.65%
907 CASH Cashcoin CASH $41,230 $0.000895 46,053,121 LowVol -0.54% -1.95% -6.43%
908 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.27% 89.80%
909 VLTC Vault Coin VLTC $40,960 $0.001352 30,286,780 LowVol -1.62% 20.29% 30.00%
910 $$$ Money $$$ $40,943 $0.000892 45,887,218 LowVol -0.39% -9.99% -13.15%
911 FLVR FlavorCoin FLVR $40,820 $0.001953 20,898,106 LowVol -0.54% -6.01%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 SOIL SOILcoin SOIL $40,388 $0.007083 5,702,048 LowVol -0.44% 11.52% 9.65%
914 EREAL eREAL EREAL $40,317 $0.000603 66,909,634 LowVol -14.96% 13.69% 22.51%
915 SFC Solarflarecoin SFC $40,288 $0.002861 14,083,450 LowVol 8.52% -30.20% -15.25%
916 BSC BowsCoin BSC $40,202 $0.007243 5,550,102 LowVol -0.54% -1.95% 34.24%
917 MND MindCoin MND $38,803 $0.003093 12,546,625 LowVol -5.51% 0.71% 6.90%
918 PRX Printerium PRX $38,486 $0.003255 11,821,728 LowVol -0.56% 144.13% 47.72%
919 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.15% 24.07%
920 COAL BitCoal COAL $36,624 $0.008139 4,500,000 LowVol -0.54% 3.09% 0.13%
921 GBT GameBet Coin GBT $36,341 $0.001709 21,262,780 LowVol -0.55% 2.96% 58.40%
922 PULSE Pulse PULSE $36,076 $0.002523 14,298,972 LowVol 8.57% 29.86%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.04%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $35,085 $0.004369 8,030,000 LowVol 2.39% -24.51% -92.95%
925 RBT Rimbit RBT $34,730 $0.000301 115,499,623 LowVol 5.27% -20.68% -25.25%
926 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.41%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $33,261 $0.007568 4,394,874 LowVol 0.29% -8.47% 25.26%
928 ORLY Orlycoin ORLY $32,808 $0.000895 36,646,779 LowVol -0.54% -1.94% 5.15%
929 BOAT Doubloon BOAT $31,827 $0.001716 18,547,845 LowVol -3.44% 5.41% -55.57%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.55%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,112 $0.001536 20,251,896 LowVol -9.62% -1.36% -18.14%
932 CRT CRTCoin CRT $30,968 $0.390659 79,270 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $29,712 $0.000049 608,557,394 LowVol 0.57% 25.59% 69.66%
934 LTCR Litecred LTCR $29,522 $0.000977 30,227,750 LowVol -0.55% 17.66% -18.78%
935 EGO EGO EGO $29,299 $0.000488 60,000,001 LowVol -0.54% -1.94%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.23%
937 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.27% 10.99%
938 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.00% -1.35% 88.90%
939 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,497
940 KNC KingN Coin KNC $26,142 $13.02 2,008 LowVol -0.54% -6.97%
941 UET Useless Ether… UET $26,068 $0.006573 3,965,716 LowVol 3.91% 5.02% 8.97%
942 DPAY DPAY DPAY $25,894 $0.000326 79,541,001 LowVol -0.56% 51.52%
943 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,176 $0.028160 894,026 LowVol 5.55% 4.08% 46.50%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 ICON Iconic ICON $24,947 $0.042077 592,894 LowVol 4.29% 1.83% -2.22%
946 KRONE Kronecoin KRONE $24,665 $0.007395 3,335,255 LowVol -0.17% -7.77% 13.55%
947 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -5.10%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,979 $0.004965 4,829,945 LowVol -0.54% -16.56% -7.98%
949 LIR LetItRide LIR $23,608 $0.000651 36,258,593 LowVol -0.54% 29.25%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,457 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.54% -1.95% -40.21%
951 ERY Eryllium ERY $23,342 $0.004544 5,137,287 LowVol -0.57% -11.08% -39.73%
952 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,788 $0.000326 70,000,000 LowVol -0.54% -21.57% -15.39%
953 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.86%
954 MTM MTMGaming MTM $22,595 $0.007532 2,999,967 LowVol 3.20% 5.76% -48.94%
955 BQC BBQCoin BQC $22,465 $0.000443 50,765,854 LowVol -0.21% 6.63% -13.92%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.65%
957 HVCO High Voltage HVCO $20,673 $0.013836 1,494,171 LowVol -0.55% 61.62%
958 MILO MiloCoin MILO $20,592 $0.001908 10,789,954 LowVol -0.60% -25.90% -8.11%
959 SONG SongCoin SONG $20,578 $0.000632 32,565,300 LowVol 0.79% 11.32% -31.27%
960 ZNE Zonecoin ZNE $20,173 $0.007813 2,581,970 LowVol -8.46%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -0.59%
962 VPRC VapersCoin VPRC $20,105 $0.000026 780,124,964 LowVol 0.25% -27.23% 85.22%
963 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.16%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,202 $0.025474 753,776 LowVol -0.54% -3.78% 13.46%
965 CNC CHNCoin CNC $19,196 $0.000407 47,171,807 LowVol -0.54% -0.38% 8.93%
966 SOCC SocialCoin SOCC $19,048 $0.013754 1,384,879 LowVol -0.54% -1.94% 16.77%
967 LUNA Luna Coin LUNA $18,655 $0.011604 1,607,609 LowVol -2.76% -15.74% -3.43%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,214 $0.002442 7,459,750 LowVol -0.54% -2.59% 122.77%
969 ALTC Antilitecoin ALTC $17,953 $0.000570 31,512,613 LowVol 16.04% 14.39% 58.34%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 76.04%
971 BIOB BioBar BIOB $17,373 $0.019614 885,756 LowVol -0.54% -1.94% 35.52%
972 RIDE Ride My Car RIDE $16,485 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.54% -34.62% -24.60%
973 SDP SydPak SDP $15,309 $0.095874 159,680 LowVol -0.54% 49.89%
974 BNX BnrtxCoin BNX $15,065 $0.000574 26,241,501 LowVol 0.29% 24.91% -0.23%
975 PX PX PX $15,012 $0.000158 95,134,018 LowVol 0.19% -4.47% -10.42%
976 DAS DAS DAS $14,943 $0.005697 2,622,886 LowVol -0.54% -46.42% -59.61%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,712 $0.003174 4,005,012 LowVol -0.54% 9.27% 132.15%
979 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.91%
980 WBB Wild Beast Block WBB $11,551 $0.070196 164,560 LowVol 5.44% -38.51% -43.46%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,165 $0.001546 7,220,187 LowVol -0.54% -5.45% -22.69%
983 VOLT Bitvolt VOLT $11,070 $0.000732 15,112,554 LowVol -0.54% 26.08% 45.41%
984 VRS Veros VRS $11,066 $0.000023 486,609,040 LowVol -22.19% -67.89% 5.80%
985 VTA Virtacoin VTA $11,055 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.09% -0.70% 165.79%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,804 $0.005866 1,671,379 LowVol 3.20% 4.78% -3.20%
987 MGM Magnum MGM $9,584 $0.002442 3,925,146 LowVol -0.54% -1.96% -8.30%
988 SANDG Save and Gain SANDG $8,980 $0.002930 3,064,800 LowVol -0.54% 0.85% 137.25%
989 IMX Impact IMX $8,913 $0.000081 109,509,033 LowVol -25.40% -64.32% -45.67%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.50%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,275 $0.000254 32,572,877 LowVol 3.47% -3.99% -44.33%
992 ARGUS Argus ARGUS $8,178 $0.007122 1,148,324 LowVol 8.61% 15.80% 6.71%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,755 $0.002308 3,360,417 LowVol 3.20% 69.12% 59.90%
994 NODC NodeCoin NODC $7,513 $0.004476 1,678,439 LowVol -0.54% 5.52%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,512 $0.001475 5,091,200 LowVol -0.07% 0.76% -41.77%
996 CONX Concoin CONX $7,087 $0.009522 744,266 LowVol 0.32% -1.10% -1.25%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,642 $0.000643 10,324,802 LowVol -0.74% 15.98% -41.37%
998 JS JavaScript Token JS $6,333 $0.000792 7,991,996 LowVol 0.07% 0.15% -1.02%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.02% -60.11%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,106 $0.000569 8,969,822 LowVol -0.54% 14.32% 12.68%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.99%
1002 XNG Enigma XNG $4,070 $0.244813 16,627 LowVol 28.46% -1.39% 13.63%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,873 $0.020454 189,350 LowVol -1.43% 13.70%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $3,011 $0.003011 1,000,000 LowVol 3.20% 4.78% 121.82%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,885 $0.013620 211,827 LowVol 3.20% 4.73% 10.72%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,691 $0.001953 1,377,917 LowVol -0.54% -16.27% -10.13%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,223 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 4.04% 21.73% -34.11%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,066 $0.000843 1,264,511 LowVol -9.58% -42.18% 127.77%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.57% 7.97%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $948 $0.000163 5,826,388 LowVol -0.55% -50.97% -24.60%
1012 ULA Ulatech ULA $860 $0.005113 168,286 LowVol -0.54% -63.74% -26.16%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.06% 15.01%
1014 ABN Abncoin ABN $749 $0.011069 67,700 LowVol -0.54% -9.33% 33.45%
1015 DMB Digital Money… DMB $524 $0.001243 421,300 LowVol -0.77% -10.42% -11.75%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.00% -0.74%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 7.60%
1018 CALC CaliphCoin CALC $113 $0.001302 87,140 LowVol 1.19% 36.47%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,671 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $242.97 $145,153,000 0.69% -0.33% 50.83%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.161135 $69,975,300 2.84% 64.65%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.94 $22,512,800 3.69% 41.58% 216.44%
1023 REC Regalcoin REC $43.36 $6,811,460 -3.62% 10.52% -22.31%
1024 QASH QASH QASH $0.450920 $5,980,440 7.04% -10.10%
1025 NULS Nuls NULS $0.631453 $3,040,960 -3.95% -14.87% -18.44%
1026 BTE BitSerial BTE $5.77 $2,435,100 0.25% 33.93%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,403,420 -0.14% 0.10% 19.50%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.90 $1,639,060 -0.05% 0.60% 19.47%
1029 INK Ink INK $0.175302 $1,557,890 0.70% -49.12%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,299,410 0.87% 0.69% 233.19%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $98.62 $1,115,670 3.34% -1.19% -41.97%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.26 $997,277 4.33% -11.41%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $258.09 $877,102 0.92% 10.70% 1.94%
1034 XUC Exchange Union XUC $6.91 $801,314 5.32% 121.08% 121.38%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.055535 $758,391 -3.89% -8.22% -5.40%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.55 $703,252 -0.97% -1.68% -4.36%
1037 INF InfChain INF $0.009115 $598,382 -3.49%
1038 ADK Aidos Kuneen ADK $37.44 $591,073 -8.50% -14.52% 9.17%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029398 $561,945 2.14% 3.22% -19.75%
1040 WC WINCOIN WC $1.87 $519,862 -0.58% -2.10%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.20 $501,492 18.10% 25.15% 34.75%
1042 THS TechShares THS $1.13 $481,230 -0.23% 0.37% 3.10%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7905.39 $431,232 -0.47% -2.97% 14.52%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047090 $429,915 -1.96% -5.31% -20.51%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.74 $375,669 -0.25%
1046 BOT Bodhi BOT $0.520818 $326,856 -0.75% -8.31%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.004802 $319,618 0.31% -25.96% -35.76%
1048 TSL Energo TSL $0.033071 $306,643 -2.70%
1049 SISA SISA SISA $0.018568 $297,449 1.10% -42.65%
1050 EAG EA Coin EAG $4.44 $181,085 6.63% -14.03%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.114028 $153,878 3.82% 9.52% -58.29%
1052 LLT LLToken LLT $0.326250 $131,628 1.17% -4.09% 16.86%
1053 RMC Russian Minin… RMC $10888.70 $131,558 -1.40% -0.83% 23.49%
1054 UGT UG Token UGT $0.339640 $121,257 0.07% -1.62% 1.91%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032871 $120,266 -1.27% 35.00%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188414 $114,412 0.00% 0.17% -2.33%
1057 BPL Blockpool BPL $0.191606 $93,719 0.13% 13.48% -3.23%
1058 TER TerraNova TER $2.86 $88,895 13.84% -9.68% -16.12%
1059 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019938 $84,566 -7.56% -4.17%
1060 GMT Mercury Protocol GMT $0.049482 $73,585 0.85% 29.91% 9.14%
1061 VASH VPNCoin VASH $0.004965 $71,737 -0.54% 5.83% 8.54%
1062 PHR Phore PHR $0.406937 $71,728 4.70% 16.78% 43.16%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.685525 $71,062 -0.54% -1.95% -9.28%
1064 BSR BitSoar BSR $0.159519 $59,430 -0.54% 20.52% 14.86%
1065 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051126 $57,820 0.07% -7.44% 18.92%
1066 AKY Akuya Coin AKY $0.496381 $56,093 3.08% -19.44% -50.31%
1067 DSR Desire DSR $0.216496 $55,389 0.34% -13.53% -54.96%
1068 AION Aion AION $0.804862 $53,337 4.40% -8.58% -1.72%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100105 $46,720 -0.82% 1.73% 1.60%
1070 MSD MSD MSD $0.013512 $42,848 0.06% -1.81% 18.90%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167327 $41,599 0.07% -8.84% 19.22%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000404 $36,082 -1.01% 2.17% 29.47%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,590 1.00% 12.14%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050669 $31,109 0.06% 70.91%
1075 COR CORION COR $0.919614 $27,747 -1.75% -3.28% 24.98%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069074 $26,213 2.60% 4.48%
1077 PAYX Paypex PAYX $0.138406 $26,208 -2.25% -7.58%
1078 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $24,143 0.00% -1.23% -3.59%
1079 MCR Macro MCR $2.98 $23,802 4.99% -12.24% 37.75%
1080 ICX ICON ICX $1.05 $21,417 8.74% 7.36% 4.51%
1081 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $19,724 11.69% 23.00%
1082 SSS Sharechain SSS $0.002548 $17,873 1.11% -22.86% -55.39%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.26 $16,522 -0.54% -1.94%
1084 STEX STEX STEX $0.256422 $14,102 -0.15% 7.54% 88.72%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000693 $13,159 -4.20% 4.57%
1086 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $11,960 -0.08% 9.20% 25.62%
1087 MKR Maker MKR $303.11 $11,556 0.07% 5.91%
1088 VIU Viuly VIU $0.002521 $11,516 -9.53% -13.02%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001442 $11,151 0.71% -12.08% -96.95%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000992 $10,975 0.08% -94.48%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011883 $10,822 -0.54%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.270274 $9,562 7.04% 70.89% -42.50%
1093 STU bitJob STU $0.058284 $9,065 25.52% -18.30% -39.94%
1094 EVR Everus EVR $3.93 $9,041 -0.54% -3.00% -3.54%
1095 XID International… XID $0.005860 $8,802 -0.55% 85.79% -6.40%
1096 MINEX Minex MINEX $0.056971 $8,373 -0.54% 35.47% 30.61%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017114 $8,202 0.03% -5.81% 195.66%
1098 ETT EncryptoTel [… ETT $0.074631 $7,966 -5.93% 26.35% 42.24%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003417 $7,293 -0.54% -1.68% -8.34%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003192 $7,289 1.06% -3.08% 6.76%
1101 AERM Aerium AERM $1.58 $7,262 -3.90% 9.83%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000203 $7,255 -4.74% -15.14% -9.22%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002306 $7,036 -8.32% 10.75% -20.67%
1104 OX OX Fina OX $0.000163 $6,655 -0.53% -17.85% -28.59%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016795 $5,156 -0.54% -38.53% -59.77%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000112 $5,076 -0.69% -24.92% -26.39%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.372184 $4,662 -1.29% -3.51% -8.24%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.013909 $4,533 -0.51% -52.63% -3.23%
1109 SUR Suretly SUR $2.89 $4,114 -3.82% 0.57% 3.98%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008160 $3,399 -4.67% 3.98% -27.03%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064052 $3,395 -0.54% -3.54% 8.09%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.28 $3,327 -0.49% 32.17% 20.86%
1113 BOS BOScoin BOS $1.05 $3,049 -0.54% -1.29% -17.47%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017159 $2,995 0.07% -2.06%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.040694 $2,922 -37.37% -46.12% 594.39%
1116 PNX Phantomx PNX $0.023148 $2,842 20.34% 59.17%
1117 IQT iQuant IQT $0.160303 $2,829 -0.54% 48.57% -11.28%
1118 XOT Internet of T… XOT $2429.74 $2,787 -0.50% -1.93% 12.98%
1119 PRES President Trump PRES $0.003905 $2,526 12.92% 1.53% 1.24%
1120 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,503 0.07% 0.88% 3.44%
1121 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,444 -0.48% -1.00% 106.59%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058101 $2,395 0.10% 4.41% -17.29%
1123 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021911 $2,266 0.07% -30.35% -81.50%
1124 FOR FORCE FOR $0.002376 $2,045 0.14% -3.96% -24.45%
1125 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,002 -4.50% -4.99% 36.77%
1126 DAY Chronologic DAY $3.64 $1,949 -0.11% -3.77% -19.60%
1127 FBL Faceblock FBL $0.001874 $1,885 0.07% -94.18%
1128 SND Sand Coin SND $0.490291 $1,876 -25.61% -44.51% -38.55%
1129 ABC Alphabit ABC $13.82 $1,872 13.80% 0.44% 1.05%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006918 $1,674 -0.54% -16.53% -23.43%
1131 ACC AdCoin ACC $0.105804 $1,591 5.50% 25.47% 7.60%
1132 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,498 -0.54% -1.96% -15.91%
1133 NTC Natcoin NTC $0.390659 $1,469 -0.54% 17.65% -58.62%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067877 $1,417 -1.95% 1.32% -19.57%
1135 BTCM BTCMoon BTCM $0.001798 $1,407 5.50% 27.90% -7.25%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.085778 $1,397 15.87% 8.00% -16.96%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.114305 $1,356 -9.00% -17.83% -71.55%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000814 $1,254 -0.54% -8.16% -51.44%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000285 $1,151 0.07% 32.09% -66.98%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007081 $1,134 0.00% 3.31% -11.15%
1141 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,128 -0.54% -1.95% -18.25%
1142 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,114 -0.59% -43.71% -20.96%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.007200 $1,105 -2.36% -3.81% -29.59%
1144 WA WA Space WA $0.015301 $954 -0.54% -11.74% -1.56%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.040920 $936 0.07% -30.27% -22.62%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000407 $914 -0.54% -18.29% -11.99%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005819 $884 -4.12% -27.23% -13.14%
1148 GARY President Joh… GARY $0.109954 $814 5.96% 4.51% 21.36%
1149 SPORT SportsCoin SPORT $0.000732 $814 -0.54% -1.65% 46.12%
1150 WIC Wi Coin WIC $0.003212 $752 -2.49% 28.91% -4.04%
1151 FLASH Flash FLASH $0.004558 $736 -0.54% 5.53% -1.18%
1152 WILD Wild Crypto WILD $0.083541 $734 -6.95% -3.33% 34.53%
1153 QBT Cubits QBT $0.000733 $734 -0.53% 7.33% 4.22%
1154 SWP Swapcoin SWP $0.091297 $719 0.07% 48.48% -12.47%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.05 $585 8.59% 27.65% 37.56%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000977 $564 11.89% 0.39% -13.16%
1157 BEST BestChain BEST $0.001034 $559 -0.54% 0.79% -7.33%
1158 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $540 -0.54% -1.83% 13.11%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043066 $513 -0.62% -3.75% -7.09%
1160 QORA Qora QORA $0.162345 $504 -0.54% 29.58% 3.64%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.003870 LowVol 73.76% 422.98% 110.86%
1162 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000489 LowVol 0.05% -19.34% -37.74%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025547 LowVol -43.80% 482.31% -13.05%
1164 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 5.30% -66.16% -83.84%
1165 LDCN LandCoin LDCN $0.002350 LowVol -3.25% 19.21% 51.27%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003316 LowVol 0.46% 23.87%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.040314 LowVol -3.74% -0.52% 9.52%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.000906 LowVol -4.00% 28.20% -4.02%
1169 FC Facecoin FC $0.002921 LowVol 0.07% -12.80% -44.47%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.54% -1.94% -13.10%
1171 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009197 LowVol 0.35% -1.69% -20.43%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 1.37% -13.31% 13.71%
1173 BUB Bubble BUB $0.013266 LowVol 11.04% 2.98% -68.05%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -0.64% 7.00% 5742.17%
1175 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001791 LowVol -0.55% -12.11% 14.52%
1176 NBIT netBit NBIT $0.046309 LowVol -2.12% 32.11%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002767 LowVol -0.54% -12.28% -11.54%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.209084 LowVol -0.54% -1.88% -51.83%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002692 LowVol -1.11% -3.15%
1180 MAGN Magnetcoin MAGN $0.391512 LowVol -1.04% -7.18% -18.95%
1181 MAVRO Mavro MAVRO $0.015870 LowVol -0.54% 7.52% 79.01%
1182 GAY GAY Money GAY $0.013847 LowVol -0.57% -3.80% -72.47%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002279 LowVol -0.54% -1.94% 1.47%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.54% 0.85% 421.75%
1185 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.54% -1.96% 12.86%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 49.88% -1.94% -29.47%
1187 MOTO Motocoin MOTO $0.007214 LowVol 55.77% 104.57% 128.10%
1188 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.57% -1.46% 172.91%
1189 XQN Quotient XQN $0.007569 LowVol 34.06% 21.61% 18.12%
1190 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol -0.54% 445.24% 98.22%
1191 UTA UtaCoin UTA $0.000732 LowVol -0.54% 25.96% -46.43%
1192 EGOLD eGold EGOLD $0.008764 LowVol 0.49% 283.33% -15.26%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.54% -1.96%
1194 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001077 LowVol -1.68% -7.81% -18.37%
1195 DASHS Dashs DASHS $0.024335 LowVol -19.84% -23.64% -17.35%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.54% -2.07% 12.14%
1197 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.28% 113.15% -25.56%
1198 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -8.28% -11.10% 8.49%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.001826 LowVol 4.97% -12.34% -38.26%
1200 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003256 LowVol -0.55% 0.01% 19.33%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.04% -4.48% -0.44%
1202 AV AvatarCoin AV $0.025556 LowVol -0.54% -2.57% 18.37%
1203 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -1.96% 13.10%
1204 GRN Granite GRN $0.011883 LowVol -0.54% -3.42% 5.96%
1205 FFC FireFlyCoin FFC $0.000152 LowVol 86.31% 83.65% 111.86%
1206 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.54% -1.45% -19.24%
1207 AXIOM Axiom AXIOM $0.012452 LowVol -0.54% -1.94% 11.16%
1208 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.07% 63.03% -1.17%
1209 DBG Digital Bulli… DBG $0.004720 LowVol -3.85% -1.94% 20.23%
1210 HNC Huncoin HNC $0.001384 LowVol -0.54% -16.66% -26.48%
1211 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -25.40% -1.96% -38.51%
1212 SYNC Sync SYNC $610.40 LowVol -0.54% 101.11%
1213 SKR Sakuracoin SKR $0.000864 LowVol 7.11% 40.87% 9.30%
1214 BET BetaCoin BET $0.002217 LowVol -0.54% -5.92% -30.81%
1215 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002460 LowVol 6.57% -9.91% -7.21%
1216 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.54% 12.87%
1217 SAK Sharkcoin SAK $0.001816 LowVol 3.15% -0.86% -2.69%
1218 EBIT eBIT EBIT $0.000906 LowVol 64.53% 23.09% -19.87%
1219 TIE TIES Network TIE $0.102252 LowVol 0.07% 26.24% -27.64%
1220 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.54% -1.94%
1221 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol -0.54% -43.45%
1222 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
1223 ELC Elacoin ELC $0.065027 LowVol -0.53% -1.82% 8.30%
1224 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol 0.09% 1510.61% 110.73%
1225 YEL Yellow Token YEL $0.002903 LowVol 0.07% 37.94% -77.74%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.002686 LowVol -0.54% -12.55% -40.46%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.08% -1.23% 7.63%
1228 FUTC FutCoin FUTC $0.001465 LowVol -0.54% -1.95% -33.82%
1229 WOW Wowcoin WOW $0.000092 LowVol -26.50% -37.06% -11.92%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000785 LowVol 5.52% -14.71% 55.77%
1231 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037659 LowVol 3.20% 20.90% 26.98%
1232 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.54% -1.94% -15.05%
1233 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
1234 TYC Tyrocoin TYC $0.010580 LowVol -0.54% -0.43% -65.53%
1235 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000244 LowVol -0.54% -1.94% -41.40%
1236 DON Donationcoin DON $0.000422 LowVol 1.51% 0.52% 13.34%
1237 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.07% -11.49% 15.10%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000326 LowVol -0.54% -21.56% -3.43%
1239 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009340 LowVol -0.31% -6.33% 30.66%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003418 LowVol -0.54% 106.53%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001384 LowVol -0.55% 3.12% -3.86%
1242 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003337 LowVol -0.54% 18.47%
1243 UR UR UR $0.000470 LowVol -0.17% 10.48% -8.25%
1244 MBL MobileCash MBL $0.000326 LowVol -0.56% -1.94% 13.10%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.07% -0.81% 10.42%
1246 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.54% -1.95% 13.10%
1247 AIB Advanced Inte… AIB $0.003592 LowVol -0.55% 23.66% 25.55%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000895 LowVol -0.54% -1.95%
1249 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002849 LowVol -1.95%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.001282 LowVol 0.10% -1.27% -9.27%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007805 LowVol -0.54% 836.10% 181.44%
1252 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072842 LowVol -0.54% -43.86%
1254 IRL IrishCoin IRL $0.002523 LowVol -3.65% 17.28% 25.22%
1255 OMC Omicron OMC $0.091398 LowVol -0.54% -1.84%
1256 FID BITFID FID $0.081387 LowVol -0.54% -51.18% 13.02%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019452 LowVol -0.55% 19.08%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001384 LowVol -0.54% -1.96%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000488 LowVol 19.35% -1.95% -3.06%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.54% -1.94% -30.50%
1261 OPES Opescoin OPES $0.001872 LowVol -0.54% 2.13% -10.83%
1262 TODAY TodayCoin TODAY $0.000814 LowVol -0.54% 22.56% 18.78%
1263 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.54% -1.96% 13.10%
1264 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000326 LowVol -0.56% -21.55% 50.80%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000407 LowVol -0.54% -14.82% -18.64%
1266 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068121 LowVol -0.54% 12.51% 30.76%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001628 LowVol -0.55%
1268 BIT First Bitcoin BIT $0.014406 LowVol -0.54% -9.12% 13.57%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001221 LowVol -0.54% 21.89%
1270 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045821 LowVol -0.54% -14.94% -26.97%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.55% -43.45%
1273 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.09% 2.01% 81.70%
1274 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.54% -1.94% 13.10%
1275 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.54% -1.96% 13.14%
1276 PRM PrismChain PRM $0.000895 LowVol -0.54% -10.12% 3.18%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011394 LowVol -0.55%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.000732 LowVol -30.36% -32.03%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217223 LowVol -0.54% -1.96% 16.58%
1280 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.55% -1.94% 13.10%
1281 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.54% -24.60%
1282 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol -79.36% -94.56% -70.16%
1283 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.09% -91.36% -78.25%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000154 LowVol 0.87% 19.43%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 13.15%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.00%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.08%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 233.57%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 1.96%
1290 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.45%
1291 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.65%
1292 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -1.96% -20.86%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.74%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.91%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.13% -4.29%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -1.97%
1298 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.97%
1299 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.27% 22.60%
1300 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.44%
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.19% 5.08%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 11.20%
1305 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.22% -4.44%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.01%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.26%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.79%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.11% 13.33%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.03% 65.26%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.58%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.77% -57.88%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.11%

Quay lại phần 1

Phản hồi