Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8192.53 trên tổng giá trị $136,775,107,603

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $366.71 trên tổng giá trị $35,163,029,665

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1280.28 trên tổng giá trị $21,529,508,550

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237050 trên tổng giá trị $9,155,551,431

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $567.09 trên tổng giá trị $4,368,889,596

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005165 trên tổng giá trị $202,188 đã biến động tăng 597.11% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003880 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.94% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.000909 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.21% trong 1h qua

    + Đồng SKIN SkinCoin (SKIN) đang có giá hiện tại $0.038015 trên tổng giá trị $3,352,260 đã biến động tăng 87.03% trong 1h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.014345 trên tổng giá trị $237,436 đã biến động tăng 85.93% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1510.40% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007862 trên tổng giá trị đã biến động tăng 842.61% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025734 trên tổng giá trị đã biến động tăng 485.83% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.95% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003880 trên tổng giá trị đã biến động tăng 424.04% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5781.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $20,288,018 đã biến động tăng 934.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.128392 trên tổng giá trị $1,283,920 đã biến động tăng 609.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040992 trên tổng giá trị đã biến động tăng 601.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002115 trên tổng giá trị $358,620 đã biến động tăng 573.05% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LNK Link Platform LNK $869,466 $18.30 47,503 LowVol -0.84% -43.42% -18.34%
702 SHORTY Shorty SHORTY $852,633 $0.008526 100,000,000 LowVol -0.02% -6.71% 17.09%
703 NET NetCoin NET $737,665 $0.000937 787,126,712 LowVol 0.16% -3.80% 20.00%
704 MAC Machinecoin MAC $718,712 $0.035605 20,185,525 LowVol -0.90% 7.53% -19.50%
705 METAL MetalCoin METAL $712,652 $0.009264 76,925,527 LowVol 0.08% -9.93%
706 XFT Footy Cash XFT $689,471 $0.151670 4,545,863 LowVol 0.01% -3.95% 22.71%
707 STRC StarCredits STRC $688,788 $0.153064 4,500,000 LowVol -0.02% 4.29% 18.81%
708 XGR GoldReserve XGR $684,180 $0.039844 17,171,382 LowVol -2.15% -18.80% 130.30%
709 CDN Canada eCoin CDN $683,202 $0.007013 97,415,544 LowVol -1.69% 7.96% 13.54%
710 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.54% -15.94%
711 BTB BitBar BTB $654,302 $18.61 35,163 LowVol 1.12% -3.84% -6.69%
712 MAX MaxCoin MAX $649,825 $0.010658 60,971,173 LowVol 0.08% 6.89% 20.55%
713 RIYA Etheriya RIYA $648,720 $0.410185 1,581,531 LowVol -0.02% 5.85% 44.43%
714 SMC SmartCoin SMC $617,352 $0.026265 23,504,389 LowVol 7.50% -22.61% 75.85%
715 USC Ultimate Secu… USC $593,578 $0.057389 10,343,113 LowVol 7.34% 7.85% -6.85%
716 HBN HoboNickels HBN $577,509 $0.009674 59,696,358 LowVol 0.13% -1.25% -0.27%
717 TALK BTCtalkcoin TALK $576,298 $0.008827 65,290,635 LowVol -1.05% 14.18% -12.92%
718 SAC SACoin SAC $574,923 $0.081984 7,012,635 LowVol 0.01% 10.86% 1.89%
719 UFO UFO Coin UFO $570,861 $0.000164 3,481,537,512 LowVol 0.01% -5.27% -24.85%
720 NOBL NobleCoin NOBL $569,409 $0.000246 2,313,299,227 LowVol 0.02% 23.15% 25.70%
721 IFLT InflationCoin IFLT $567,027 $0.000017 33,015,420,647 LowVol -6.16% -52.54% 21.96%
722 ITI iTicoin ITI $562,054 $17.56 32,000 LowVol -0.70% -13.14% 10.44%
723 SDC ShadowCash SDC $549,442 $0.082066 6,695,133 LowVol 0.01% -23.85%
724 BITS Bitstar BITS $519,029 $0.022489 23,079,737 LowVol 6.30% -6.07% -14.06%
725 BTSR BTSR BTSR $516,129 $0.157152 3,284,266 LowVol -0.01% -0.14% 17.87%
726 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $506,726 $0.093349 5,428,300 LowVol -0.02% 19.45% 19.73%
727 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.15% -1.40%
728 KOBO Kobocoin KOBO $489,586 $0.019821 24,700,248 LowVol 0.33% -20.53% -11.17%
729 TAG TagCoin TAG $472,677 $0.079848 5,919,718 LowVol -17.00% -28.44% 5.50%
730 E4ROW E4ROW E4ROW $470,336 $0.109943 4,278,000 LowVol 0.25% 233.64%
731 TROLL Trollcoin TROLL $464,846 $0.000823 564,910,516 LowVol 0.34% 4.96% 4.38%
732 ROC Rasputin Onli… ROC $455,838 $0.420661 1,083,622 LowVol 0.25% 14.18% 90.20%
733 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 14.32%
734 FNC FinCoin FNC $424,217 $0.032939 12,878,667 LowVol 0.27% -4.50% -36.93%
735 JET Jetcoin JET $392,263 $0.081256 4,827,498 LowVol 0.17% 41.92% 12.85%
736 FC2 FuelCoin FC2 $391,561 $0.003853 101,618,660 LowVol -0.02% 10.05% 17.44%
737 UNI Universe UNI $390,002 $0.036811 10,594,761 LowVol 24.69% 13.58% 51.03%
738 VAL Valorbit VAL $388,796 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 14.04%
739 BUCKS SwagBucks BUCKS $358,966 $1.15 313,051 LowVol 1.92% -0.08% -13.04%
740 ICN iCoin ICN $346,739 $0.011888 29,167,894 LowVol 3.58% -3.34% 18.02%
741 PIGGY Piggycoin PIGGY $346,202 $0.000712 486,287,259 LowVol 7.34% -3.96% -34.22%
742 PXC Phoenixcoin PXC $345,650 $0.005566 62,102,728 LowVol 0.86% 3.05% -18.23%
743 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.77% 14.59%
744 OHM OHM OHM $333,198 $0.011276 29,549,277 LowVol 13.23%
745 CFT CryptoForecast CFT $328,085 $0.007132 46,000,000 LowVol -9.38% 7.77% -13.00%
746 DAXX DaxxCoin DAXX $324,667 $0.000655 495,853,840 LowVol 0.09% -17.03% -5.20%
747 SLG Sterlingcoin SLG $321,623 $0.076491 4,204,717 LowVol 0.01% -7.18% -9.30%
748 V Version V $312,521 $0.000670 466,632,208 LowVol 0.15% -25.68% -25.51%
749 AU AurumCoin AU $306,500 $1.03 296,216 LowVol -0.02% -1.07% 1.21%
750 BTWTY Bit20 BTWTY $294,934 $290,289 1.016 LowVol -0.02% 23.48% 40.29%
751 BRIT BritCoin BRIT $289,386 $0.013607 21,268,092 LowVol 0.01% 6.33% -39.47%
752 Q2C QubitCoin Q2C $284,840 $0.001148 248,168,331 LowVol 0.01% 11.48% 16.15%
753 OPAL Opal OPAL $284,542 $0.018790 15,143,349 LowVol 1.43% 4.83% -7.58%
754 GUN Guncoin GUN $283,225 $0.001445 195,985,828 LowVol -4.78% -0.10% 16.61%
755 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.33%
756 NEWB Newbium NEWB $270,171 $0.005403 50,000,000 LowVol -0.04% 88.20% -7.72%
757 GOOD Goodomy GOOD $269,113 $0.000610 441,349,000 LowVol -18.71% -5.23% 40.09%
758 XJO Joulecoin XJO $266,972 $0.007777 34,326,992 LowVol -0.10% -1.35% 3.97%
759 FUNK The Cypherfunks FUNK $266,037 $0.000006 46,181,857,499 LowVol 14.82% 0.66% 9.67%
760 WAY WayGuide WAY $262,456 $0.002623 100,040,708 LowVol -0.02%
761 ICE iDice ICE $259,971 $0.165480 1,571,013 LowVol -0.08% -8.20% -10.15%
762 GAIA GAIA GAIA $258,969 $0.010745 24,101,381 LowVol -6.67% 8.74% -31.93%
763 FLT FlutterCoin FLT $258,911 $0.000804 322,214,524 LowVol 11.52% -14.41% 29.52%
764 DVC Devcoin DVC $258,461 $0.000017 15,121,157,500 LowVol 5.41% 25.83% 16.93%
765 TIT Titcoin TIT $256,070 $0.005132 49,898,202 LowVol 1.77% 0.79% 11.88%
766 J Joincoin J $242,105 $0.098883 2,448,402 LowVol -1.19% -4.83% -6.69%
767 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,016 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.01%
768 XPTX PlatinumBAR XPTX $231,229 $0.588805 392,709 LowVol -0.02% 0.21% -7.40%
769 VIDZ PureVidz VIDZ $224,736 $0.001794 125,279,775 LowVol -0.03% -2.17% -1.97%
770 KED Darsek KED $222,648 $0.016493 13,499,656 LowVol 0.23% 14.05% 42.44%
771 TTC TittieCoin TTC $214,621 $0.000170 1,259,816,434 LowVol 1.66% 5.59% 43.61%
772 BUN BunnyCoin BUN $212,934 $0.000002 102,274,857,886 LowVol 4.19% 8.17% 22.15%
773 NYAN Nyancoin NYAN $210,573 $0.000663 317,805,752 LowVol 0.27% -11.48% -14.71%
774 PR Prototanium PR $210,116 $1.07 195,810 LowVol 0.10% 20.43% 5.43%
775 XPY PayCoin XPY $209,523 $0.017724 11,821,422 LowVol 0.01% -6.37% 34.55%
776 FLY Flycoin FLY $207,738 $0.985447 210,806 LowVol 0.01%
777 LANA LanaCoin LANA $204,949 $0.000246 833,621,771 LowVol -0.02% -8.51% -9.58%
778 TRK Truckcoin TRK $204,398 $0.001325 154,281,547 LowVol 1.01% 4.49% -14.63%
779 SH Shilling SH $202,188 $0.005165 39,145,775 LowVol 597.11% 33.61% 6.30%
780 CHESS ChessCoin CHESS $202,143 $0.003741 54,032,769 LowVol -1.21% -4.08% 18.24%
781 CUBE DigiCube CUBE $199,149 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.01% -1.34% 14.04%
782 TEK TEKcoin TEK $195,383 $0.000138 1,414,054,562 LowVol -6.14% 64.97% 77.89%
783 8BIT 8Bit 8BIT $193,473 $0.166155 1,164,415 LowVol 0.01% -2.49% -16.68%
784 KAYI Kayicoin KAYI $193,031 $0.000679 284,208,224 LowVol 2.49% -9.96% -2.54%
785 BIGUP BigUp BIGUP $187,826 $0.000089 2,116,127,035 LowVol -0.33% 0.00% 0.98%
786 CTO Crypto CTO $187,464 $0.015577 12,034,746 LowVol 0.06% 2.44% 39.79%
787 888 OctoCoin 888 $186,838 $0.003719 50,237,100 LowVol -1.41% -15.33% 85.14%
788 UNIC UniCoin UNIC $184,764 $0.062345 2,963,571 LowVol 1.79% 1.80% 20.16%
789 KUSH KushCoin KUSH $179,439 $0.032952 5,445,524 LowVol 0.02% -1.12% 2.32%
790 ECA Electra ECA $178,182 $0.000008 21,672,242,551 LowVol -3.02% 34.18% -64.27%
791 XPD PetroDollar XPD $177,338 $0.002771 63,993,275 LowVol 0.12% 7.57% 10.75%
792 BERN BERNcash BERN $177,258 $0.002488 71,234,301 LowVol 13.45% 10.83% 51.88%
793 CCN Cannacoin CCN $176,758 $0.037611 4,699,564 LowVol 0.05% 5.47% 2.62%
794 GLC GlobalCoin GLC $176,318 $0.002705 65,171,010 LowVol 0.01% -4.24% -35.10%
795 LOT LottoCoin LOT $175,830 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -0.76% -15.16% 1.85%
796 TGC Tigercoin TGC $174,896 $0.004017 43,536,800 LowVol 0.01% -13.67% 66.81%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
798 SPACE SpaceCoin SPACE $162,637 $0.007806 20,835,454 LowVol 29.66% 13.15% 54.15%
799 FRC Freicoin FRC $159,279 $0.005411 29,436,495 LowVol 0.01% -1.34% -22.44%
800 LTB LiteBar LTB $156,410 $0.196642 795,404 LowVol -0.15% -15.70% -46.69%
801 LEA LeaCoin LEA $153,089 $0.000491 311,780,490 LowVol 0.09% -1.32% 44.34%
802 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.21%
803 YAC Yacoin YAC $147,190 $0.001230 119,690,073 LowVol 34.53% 14.00%
804 XRA Ratecoin XRA $145,370 $0.001273 114,157,773 LowVol -14.60% -23.39% 2.90%
805 EMD Emerald Crypto EMD $145,211 $0.007596 19,117,129 LowVol 3.83% 0.60% 8.74%
806 GRT Grantcoin GRT $144,554 $0.003361 43,004,938 LowVol 2.51% 1.11% -2.69%
807 WYV Wyvern WYV $144,352 $0.083624 1,726,207 LowVol -0.06% -0.18% 33.54%
808 SWING Swing SWING $143,621 $0.052831 2,718,492 LowVol -3.30% 0.58% 17.52%
809 URC Unrealcoin URC $142,244 $0.020250 7,024,402 LowVol 0.08% 6.88% 51.43%
810 EVO Evotion EVO $142,158 $0.045009 3,158,430 LowVol -0.02% -3.94% 6.90%
811 GAP Gapcoin GAP $140,356 $0.011724 11,971,755 LowVol -0.02% 5.88% 21.96%
812 XRE RevolverCoin XRE $137,019 $0.006149 22,283,892 LowVol 1.56% 0.13% -3.56%
813 RBX Ripto Bux RBX $136,970 $0.000359 381,236,123 LowVol -0.07% -19.81% -5.43%
814 MOJO MojoCoin MOJO $133,444 $0.011002 12,129,396 LowVol 7.77% 14.45% 10.80%
815 PASL Pascal Lite PASL $133,147 $0.032630 4,080,550 LowVol -0.02% -1.11% 13.04%
816 I0C I0Coin I0C $130,942 $0.006240 20,984,610 LowVol 4.11% -35.85% -26.28%
817 CNNC Cannation CNNC $126,150 $0.050931 2,476,893 LowVol -5.06% -11.06% 1.81%
818 EVIL Evil Coin EVIL $126,063 $0.005997 21,020,383 LowVol -5.14% 11.27% -14.68%
819 MNM Mineum MNM $125,732 $0.013324 9,436,367 LowVol 0.01% 0.26% -6.44%
820 SLING Sling SLING $123,018 $0.114532 1,074,095 LowVol 0.01% -1.33% 17.32%
821 STV Sativacoin STV $117,614 $0.016598 7,085,932 LowVol -47.36% -8.23% 19.21%
822 UNITS GameUnits UNITS $114,299 $0.032911 3,472,983 LowVol 0.18% 24.89% 67.65%
823 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.11% 12.70%
824 HMP HempCoin HMP $111,223 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.08% -1.33% 14.04%
825 MRJA GanjaCoin MRJA $109,496 $0.024595 4,451,920 LowVol 0.01% 10.85% -36.38%
826 CORG CorgiCoin CORG $104,633 $0.000084 1,251,855,418 LowVol -34.52% -22.22% -21.20%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,394 $0.000514 202,979,475 LowVol
828 FIRE Firecoin FIRE $103,273 $1.05 98,412 LowVol -1.34%
829 GTC Global Tour Coin GTC $100,462 $0.003361 29,887,402 LowVol -0.02% -1.35% -23.20%
830 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.22% 34.22%
831 QCN QuazarCoin QCN $99,117 $0.016397 6,044,911 LowVol -0.02% -5.18% 3.38%
832 PHS Philosopher S… PHS $99,109 $0.016479 6,014,340 LowVol -0.02% -27.57% -16.61%
833 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.33% 46.45%
834 DRXNE DROXNE DRXNE $97,708 $0.001565 62,438,315 LowVol 1.22% -5.01% -3.73%
835 CON PayCon CON $97,156 $0.004216 23,042,604 LowVol 4.31% 15.58% 19.31%
836 COXST CoExistCoin COXST $96,996 $0.003579 27,100,000 LowVol -0.13% 13.14% 137.58%
837 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,648 $0.001230 77,777,777 LowVol -0.02% -1.34% 4.79%
838 DLC Dollarcoin DLC $94,819 $0.010412 9,106,714 LowVol -0.02% 0.23% 14.95%
839 ARI Aricoin ARI $94,276 $0.000672 140,262,505 LowVol 0.65% -0.62% 15.55%
840 CAT Catcoin CAT $92,988 $0.015085 6,164,300 LowVol -0.02% -1.59% 6.94%
841 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.10% -49.52%
842 GP GoldPieces GP $91,869 $0.075293 1,220,161 LowVol 0.42% -1.80% 6.86%
843 ATX Artex Coin ATX $91,301 $0.004861 18,781,750 LowVol 3.46% 56.75% 2.41%
844 HAL Halcyon HAL $90,851 $0.017299 5,251,924 LowVol 0.01% -1.33% 11.55%
845 BTQ BitQuark BTQ $89,026 $0.009920 8,974,334 LowVol -0.02% -3.83% 27.80%
846 PIE PIECoin PIE $86,888 $0.004099 21,196,365 LowVol -1.98% -14.96% -38.55%
847 C2 Coin2.1 C2 $83,207 $0.000832 99,976,323 LowVol 0.01% -10.21% -22.16%
848 VUC Virta Unique … VUC $79,233 $0.001291 61,378,975 LowVol -2.73% -5.32% -9.78%
849 QTL Quatloo QTL $79,017 $0.010237 7,718,883 LowVol 1.08% -16.30% -13.79%
850 ARG Argentum ARG $76,664 $0.009026 8,493,736 LowVol 0.02% -3.02% 9.22%
851 REE ReeCoin REE $76,655 $0.000030 2,560,000,000 LowVol -0.17% -28.61% -42.06%
852 GPU GPU Coin GPU $76,346 $0.001886 40,477,042 LowVol -0.01% 13.29% 24.61%
853 PXI Prime-XI PXI $76,265 $0.004328 17,620,365 LowVol 0.06% -1.80% -7.36%
854 SLM Slimcoin SLM $75,927 $0.005083 14,937,439 LowVol 0.01% -2.92% 17.87%
855 NEVA NevaCoin NEVA $75,430 $0.031224 2,415,765 LowVol 0.08% -8.18% 18.01%
856 FLAX Flaxscript FLAX $74,396 $0.013327 5,582,377 LowVol 5.76% 2.19% -33.25%
857 MCRN MACRON MCRN $73,590 $0.000183 401,421,401 LowVol -0.02% -10.56% 85.51%
858 CRX Chronos CRX $71,921 $0.000975 73,729,962 LowVol 2.26% 17.20% 0.92%
859 SOON SoonCoin SOON $71,410 $0.005730 12,462,620 LowVol 0.23% 3.76% 20.76%
860 BTPL Bitcoin Planet BTPL $71,378 $0.013055 5,467,312 LowVol 8.27% 9.12% -14.12%
861 SPT Spots SPT $70,231 $0.003134 22,406,021 LowVol 11.48% 15.75% 17.70%
862 SRC SecureCoin SRC $69,729 $0.008532 8,173,076 LowVol 0.02% -0.05% 65.35%
863 MARS Marscoin MARS $69,553 $0.002460 28,279,074 LowVol -10.65% 0.10% -4.47%
864 MEOW Kittehcoin MEOW $69,522 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -5.26% 1.40% 20.04%
865 ALL Allion ALL $65,618 $0.010585 6,199,359 LowVol 1.16% -27.33% 21.80%
866 MST MustangCoin MST $64,701 $0.102644 630,343 LowVol 0.01% -0.84% 13.26%
867 JWL Jewels JWL $64,528 $0.003197 20,181,636 LowVol -15.21% 6.89% 43.72%
868 IMS Independent M… IMS $64,292 $0.011975 5,368,934 LowVol -2.92% -41.39% 3.33%
869 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,746 $0.079115 793,108 LowVol -32.77% -7.48% 32.85%
870 CF Californium CF $62,607 $0.026071 2,401,414 LowVol 0.01% 0.97%
871 MAR Marijuanacoin MAR $61,665 $0.042221 1,460,505 LowVol 2.18% 0.47% -8.08%
872 BLC Blakecoin BLC $61,482 $0.004066 15,122,697 LowVol 0.29% -18.20% -39.71%
873 RPC RonPaulCoin RPC $60,885 $0.068538 888,340 LowVol 0.17% -17.04% 28.07%
874 XCRE Creatio XCRE $59,654 $0.002907 20,520,514 LowVol 0.01% 5.58% 4.07%
875 611 SixEleven 611 $59,474 $0.138365 429,835 LowVol -6.94% -5.11% -0.91%
876 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,305 $0.000656 90,421,856 LowVol 0.01% -12.37% -32.10%
877 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.94%
878 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.80% -2.37%
879 SCRT SecretCoin SCRT $57,896 $0.013691 4,228,672 LowVol 0.01% -0.74% 16.31%
880 PHO Photon PHO $57,648 $0.000003 20,298,714,701 LowVol -0.06% -0.74% 33.89%
881 GCC GuccioneCoin GCC $54,882 $0.002705 20,285,537 LowVol 0.08% 12.28% 37.92%
882 POP PopularCoin POP $54,458 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 2.82% 5.28% 21.73%
883 BAS BitAsean BAS $53,300 $0.010660 5,000,000 LowVol -11.85% -21.65% -36.15%
884 ADCN Asiadigicoin ADCN $53,143 $0.002132 24,931,054 LowVol -5.20% -9.01% -14.02%
885 300 300 Token 300 $52,879 $176.26 300 LowVol 62.84% 24.77% 1.15%
886 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.53% -61.50%
887 URO Uro URO $52,360 $0.043369 1,207,310 LowVol 4.56% 3.15% 39.97%
888 BITZ Bitz BITZ $52,231 $0.026235 1,990,891 LowVol 0.01% -1.03% 10.24%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $52,213 $0.008362 6,243,840 LowVol -0.02% 7.06% 38.14%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $52,060 $0.010412 5,000,000 LowVol -0.02% -20.87% 7.41%
891 KIC KibiCoin KIC $51,917 $0.003532 14,701,000 LowVol -0.06% -13.70% -86.05%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -2.01%
893 JIN Jin Coin JIN $50,060 $0.005083 9,848,485 LowVol -0.02% -43.36% 3.98%
894 ARB ARbit ARB $49,960 $0.006477 7,713,715 LowVol
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,219 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.01% -1.35% 9.45%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,033 $0.015740 3,115,258 LowVol -0.02% -27.62% 5.01%
897 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -2.00%
898 DBTC Debitcoin DBTC $46,465 $0.002581 17,999,624 LowVol 0.06% -2.92% 1.31%
899 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,750 $0.000574 79,719,140 LowVol 0.08% -13.96% -11.30%
900 XBTS Beatcoin XBTS $45,618 $0.029920 1,524,686 LowVol -0.19% -29.36% -1.46%
901 WORM HealthyWormCoin WORM $45,554 $0.000410 111,129,375 LowVol -0.02% -17.78% -4.97%
902 BRAIN Braincoin BRAIN $44,689 $0.004427 10,094,424 LowVol -0.02% -2.46% 10.58%
903 BIP BipCoin BIP $43,622 $0.026807 1,627,261 LowVol -0.02% -1.35% 8.21%
904 JOBS JobsCoin JOBS $43,459 $0.000410 106,019,270 LowVol 0.01% -17.78% -40.23%
905 NRO Neuro NRO $43,385 $0.001230 35,279,597 LowVol -0.02% -7.52% 6.53%
906 PLNC PLNcoin PLNC $42,032 $0.002460 17,089,600 LowVol 0.08% 38.40% 71.00%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,878 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.01% -1.33% -43.23%
908 $$$ Money $$$ $41,735 $0.000910 45,887,218 LowVol 2.06% -8.31% -11.05%
909 CASH Cashcoin CASH $41,531 $0.000902 46,052,757 LowVol 0.01% -1.34% -5.27%
910 VLTC Vault Coin VLTC $41,504 $0.001370 30,286,780 LowVol -0.49% 19.66% 31.09%
911 FLVR FlavorCoin FLVR $41,119 $0.001968 20,898,106 LowVol 0.01% -5.38%
912 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.37% 89.99%
913 SFC Solarflarecoin SFC $40,729 $0.002892 14,083,450 LowVol 2.45% -29.19% -14.66%
914 SOIL SOILcoin SOIL $40,703 $0.007138 5,702,048 LowVol 0.19% 12.10% 10.61%
915 BSC BowsCoin BSC $40,497 $0.007297 5,550,102 LowVol 0.01% -1.34% 35.26%
916 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
917 EREAL eREAL EREAL $40,419 $0.000604 66,909,634 LowVol -17.28% 13.93% 23.03%
918 MND MindCoin MND $39,088 $0.003115 12,546,625 LowVol -4.99% 1.31% 8.09%
919 PRX Printerium PRX $38,768 $0.003279 11,821,728 LowVol -0.02% 153.42% 46.81%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.39% 24.19%
921 COAL BitCoal COAL $36,893 $0.008198 4,500,000 LowVol 0.01% 4.93% 1.01%
922 GBT GameBet Coin GBT $36,607 $0.001722 21,262,780 LowVol 0.01% 4.02% 59.72%
923 PULSE Pulse PULSE $36,341 $0.002541 14,298,972 LowVol 9.24% 30.93%
924 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.16%
925 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $35,110 $0.004372 8,030,000 LowVol 2.41% -23.57% -93.04%
926 RBT Rimbit RBT $35,023 $0.000303 115,499,623 LowVol 20.49% -20.88% -24.59%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $34,935 $0.001725 20,251,896 LowVol 9.01% 11.03% -8.01%
928 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.50%
929 ACP AnarchistsPrime ACP $33,246 $0.007565 4,394,874 LowVol 0.08% -8.75% 24.57%
930 ORLY Orlycoin ORLY $33,049 $0.000902 36,646,779 LowVol -0.02% -1.35% 5.77%
931 BOAT Doubloon BOAT $32,929 $0.001775 18,547,845 LowVol -0.29% 8.93% -53.74%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.71%
933 CRT CRTCoin CRT $31,195 $0.393523 79,270 LowVol 0.01% -1.34% 14.04%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $30,252 $0.000050 608,557,394 LowVol 5.69% 27.89% 72.47%
935 LTCR Litecred LTCR $29,738 $0.000984 30,227,750 LowVol -0.02% 18.40% -18.11%
936 EGO EGO EGO $29,514 $0.000492 60,000,001 LowVol 0.01% -1.34%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.46%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.37% 10.87%
939 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.18% -1.41% 91.35%
940 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,430
941 KNC KingN Coin KNC $26,334 $13.12 2,008 LowVol 0.01% -5.72%
942 UET Useless Ether… UET $26,134 $0.006590 3,965,716 LowVol 2.71% 5.23% 10.53%
943 DPAY DPAY DPAY $26,084 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.01% 52.79%
944 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,360 $0.028366 894,026 LowVol 6.15% 4.72% 48.09%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 ICON Iconic ICON $25,130 $0.042386 592,894 LowVol 4.88% 2.30% -1.41%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,857 $0.007453 3,335,255 LowVol 0.65% -7.61% 14.58%
948 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.58%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,155 $0.005001 4,829,945 LowVol 0.01% -16.06% -8.48%
950 LIR LetItRide LIR $23,781 $0.000656 36,258,509 LowVol 0.01% 30.36%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,629 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.01% -1.33% -40.14%
952 ERY Eryllium ERY $23,511 $0.004577 5,136,787 LowVol 0.00% -9.71% -39.38%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,956 $0.000328 70,000,000 LowVol -0.02% -21.08% -14.69%
954 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 1.23%
955 BQC BBQCoin BQC $22,543 $0.000444 50,765,854 LowVol -0.02% 6.88% -13.55%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.77%
957 MTM MTMGaming MTM $21,942 $0.007314 2,999,967 LowVol 0.24% 6.71% -50.15%
958 SONG SongCoin SONG $21,144 $0.000649 32,565,300 LowVol 5.43% 14.12% -28.99%
959 HVCO High Voltage HVCO $20,825 $0.013937 1,494,171 LowVol -0.02% 63.09%
960 MILO MiloCoin MILO $20,743 $0.001922 10,789,954 LowVol -0.24% -25.94% -7.34%
961 ZNE Zonecoin ZNE $20,321 $0.007870 2,581,970 LowVol -7.64%
962 VPRC VapersCoin VPRC $20,253 $0.000026 780,124,964 LowVol 1.26% -21.01% 88.24%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -1.65%
964 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.29%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,343 $0.025661 753,776 LowVol -0.02% -3.20% 14.59%
966 CNC CHNCoin CNC $19,336 $0.000410 47,171,367 LowVol 0.01% 0.28% 9.83%
967 LUNA Luna Coin LUNA $19,212 $0.011951 1,607,607 LowVol -0.07% -12.39% -0.45%
968 SOCC SocialCoin SOCC $19,188 $0.013855 1,384,879 LowVol -0.02% -1.35% 17.40%
969 TRADE Tradecoin TRADE $18,347 $0.002460 7,459,750 LowVol -0.02% -2.37% 124.22%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $18,085 $0.000574 31,512,613 LowVol 16.68% 15.10% 59.66%
971 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 76.21%
972 BIOB BioBar BIOB $17,501 $0.019758 885,756 LowVol -0.02% -1.34% 36.68%
973 RIDE Ride My Car RIDE $16,606 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.01% -34.22% -23.97%
974 PX PX PX $15,294 $0.000161 95,133,486 LowVol 2.98% -3.28% -3.66%
975 BNX BnrtxCoin BNX $15,185 $0.000579 26,241,001 LowVol 0.88% 23.51% 0.66%
976 DAS DAS DAS $15,052 $0.005739 2,622,886 LowVol -0.02% -46.66% -59.27%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,806 $0.003197 4,005,012 LowVol 7.33% 9.92% 134.08%
979 WBB Wild Beast Block WBB $11,636 $0.070710 164,560 LowVol 6.02% -38.38% -42.89%
980 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.83%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,247 $0.001558 7,220,151 LowVol 0.01% -5.75% -22.99%
983 VOLT Bitvolt VOLT $11,151 $0.000738 15,112,554 LowVol -0.02% 26.83% 46.62%
984 VTA Virtacoin VTA $11,054 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.06% -0.77% 165.95%
985 VRS Veros VRS $10,835 $0.000022 486,609,040 LowVol -40.80% -68.63% 2.14%
986 MGM Magnum MGM $9,654 $0.002460 3,925,146 LowVol 0.01% -1.33% -7.54%
987 QBK Qibuck Asset QBK $9,521 $0.005696 1,671,379 LowVol 0.24% 1.62% -6.03%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,046 $0.002951 3,064,800 LowVol -0.02% 1.48% 138.88%
989 IMX Impact IMX $8,978 $0.000082 109,509,033 LowVol -39.99% -64.45% -45.93%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.64%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,336 $0.000256 32,572,810 LowVol 4.06% -3.40% -43.99%
992 ARGUS Argus ARGUS $8,238 $0.007174 1,148,324 LowVol 9.20% 16.46% 7.53%
993 GEERT GeertCoin GEERT $7,604 $0.001494 5,091,200 LowVol 1.52% 1.92% -40.94%
994 NODC NodeCoin NODC $7,568 $0.004509 1,678,439 LowVol 0.01% 6.20%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,531 $0.002241 3,360,417 LowVol 0.26% 64.12% 55.05%
996 CONX Concoin CONX $7,139 $0.009592 744,266 LowVol 0.84% -0.49% -0.43%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,691 $0.000648 10,324,802 LowVol -0.02% 16.91% -40.83%
998 JS JavaScript Token JS $6,349 $0.000794 7,991,996 LowVol 0.25% 0.67% -0.74%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -0.02% -59.48%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,144 $0.000573 8,969,822 LowVol -0.02% 15.00% 13.60%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.97%
1002 XNG Enigma XNG $4,100 $0.246608 16,627 LowVol 29.13% -0.31% 14.63%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,872 $0.020454 189,301 LowVol -1.55% 13.81%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,924 $0.002924 1,000,000 LowVol 0.24% 1.63% 115.66%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,802 $0.013226 211,827 LowVol 0.24% 1.63% 7.49%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,711 $0.001968 1,377,917 LowVol -0.02% -14.07% -9.78%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,266 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 6.02% 24.06% -33.10%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,074 $0.000849 1,264,511 LowVol -9.11% -41.65% 129.42%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.69% 7.67%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $955 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.06% -50.68% -23.97%
1012 ULA Ulatech ULA $867 $0.005150 168,286 LowVol 0.01% -63.52% -23.81%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.13% 15.02%
1014 ABN Abncoin ABN $755 $0.011150 67,700 LowVol -1.54% -7.68% 34.01%
1015 DMB Digital Money… DMB $527 $0.001252 421,300 LowVol -0.72% -8.80% -11.26%
1016 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.06% -0.66%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 7.52%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.47% 46.58%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,658 LowVol -0.02% -1.34% 14.04%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $245.74 $148,232,000 2.36% 0.60% 52.39%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.159823 $69,611,800 7.32% 59.95%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.97 $22,523,700 6.77% 41.36% 219.55%
1023 REC Regalcoin REC $43.53 $6,905,600 -6.71% 10.24% -21.98%
1024 QASH QASH QASH $0.452559 $6,163,460 6.84% -10.54%
1025 NULS Nuls NULS $0.647607 $3,104,610 -2.37% -12.66% -16.45%
1026 BTE BitSerial BTE $5.75 $2,595,790 -0.79% 32.56%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,397,210 -0.01% 0.24% 19.69%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,639,100 0.00% 0.66% 19.54%
1029 INK Ink INK $0.177399 $1,565,840 4.01% -47.83%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.95 $1,312,140 0.94% 0.87% 234.71%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $97.33 $1,095,180 1.50% -3.93% -42.80%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.28 $1,016,220 2.68% -11.69%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $257.45 $865,611 0.59% 9.85% 1.74%
1034 XUC Exchange Union XUC $6.73 $803,183 2.08% 114.28% 115.39%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057209 $783,596 -0.90% -5.74% -2.70%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.75 $724,004 0.03% -0.71% -3.14%
1037 ADK Aidos Kuneen ADK $40.17 $631,216 -2.02% -8.41% 17.25%
1038 INF InfChain INF $0.009182 $602,637 -3.47%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029315 $568,852 1.22% 2.86% -19.96%
1040 WC WINCOIN WC $1.88 $521,744 -0.57% -1.56%
1041 THS TechShares THS $1.14 $519,010 0.58% 2.25% 3.84%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.00 $457,474 7.49% 13.92% 22.84%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7955.56 $434,452 -0.02% -2.42% 15.44%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047434 $431,983 -0.32% -6.11% -19.90%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.60 $379,786 -3.28%
1046 BOT Bodhi BOT $0.521141 $327,055 0.05% -7.97%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.004755 $323,233 -3.89% -27.30% -36.57%
1048 TSL Energo TSL $0.033071 $312,507 -2.70%
1049 SISA SISA SISA $0.017195 $305,926 -7.50% -47.36%
1050 HOLD Interstellar … HOLD $0.118526 $175,182 14.32% 14.32% -56.63%
1051 EAG EA Coin EAG $4.11 $161,578 -2.73% -21.31%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11046.10 $132,543 -0.34% 1.85% 25.11%
1053 LLT LLToken LLT $0.326863 $131,946 1.30% -4.02% 17.04%
1054 UGT UG Token UGT $0.340499 $121,564 0.25% -1.29% 2.15%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032679 $120,772 -0.43% 33.23%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188538 $114,406 0.02% 0.20% -2.34%
1057 BPL Blockpool BPL $0.183146 $89,087 -5.34% 9.83% -7.99%
1058 TER TerraNova TER $2.79 $85,872 13.28% -10.36% -18.19%
1059 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019784 $85,110 -4.03% -4.70%
1060 VASH VPNCoin VASH $0.005001 $73,939 0.08% 6.06% 9.40%
1061 GMT Mercury Protocol GMT $0.049608 $73,771 3.27% 30.22% 9.26%
1062 PHR Phore PHR $0.409920 $72,254 5.24% 18.34% 44.35%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.690550 $71,583 0.01% -1.26% -8.24%
1064 AKY Akuya Coin AKY $0.500102 $65,471 7.87% -20.01% -49.99%
1065 BSR BitSoar BSR $0.160688 $59,866 0.01% 16.75% 15.81%
1066 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051255 $57,966 0.25% -7.23% 19.15%
1067 DSR Desire DSR $0.218905 $55,998 1.83% -14.40% -54.49%
1068 AION Aion AION $0.806043 $53,472 4.48% -8.44% -1.65%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100809 $48,015 -0.26% 2.21% 2.29%
1070 MSD MSD MSD $0.013611 $43,783 1.19% -0.93% 20.07%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167519 $40,693 -0.02% -6.72% 19.86%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000429 $36,320 4.82% 6.71% 38.03%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,670 3.11% 13.10%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050801 $31,212 0.44% 64.36%
1075 COR CORION COR $0.937757 $28,087 -0.02% -1.60% 27.40%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069249 $26,279 12.49% 8.72%
1077 PAYX Paypex PAYX $0.138756 $26,274 -2.08% -6.38%
1078 MCR Macro MCR $3.00 $26,274 -0.04% -11.80% 38.90%
1079 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $24,143 0.00% -0.36% -3.55%
1080 ICX ICON ICX $1.05 $21,219 9.38% 6.91% 5.06%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002498 $17,976 17.12% -24.14% -56.19%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.41 $17,399 17.14% 25.38%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.29 $16,643 -0.02% -1.34%
1084 STEX STEX STEX $0.261719 $14,393 1.39% 10.35% 92.63%
1085 VIU Viuly VIU $0.002782 $12,476 -0.42% -2.98%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001539 $12,042 9.96% -4.75% -96.74%
1087 BLX Blockchain Index BLX $2.37 $11,990 5.32% 11.31% 27.24%
1088 MKR Maker MKR $303.87 $11,585 0.25% 6.11%
1089 PLC PlusCoin PLC $0.000725 $11,386 -0.47% 9.91%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000995 $11,065 -9.21% -94.59%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011970 $10,901 -0.82%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.270961 $9,587 5.78% 68.52% -42.07%
1093 EVR Everus EVR $3.96 $9,107 -0.42% -2.39% -2.88%
1094 STU bitJob STU $0.058328 $9,088 28.04% -18.48% -39.78%
1095 XID International… XID $0.005903 $8,867 0.01% 86.95% -5.62%
1096 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017742 $8,530 8.15% 40.98% 204.57%
1097 MINEX Minex MINEX $0.057389 $8,434 -0.02% 36.28% 32.10%
1098 ETT EncryptoTel [… ETT $0.076169 $7,805 -2.99% 31.39% 44.79%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003442 $7,346 2.42% -1.14% -7.63%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000204 $7,309 -4.24% -14.76% -8.12%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003200 $7,308 1.63% 2.28% 6.92%
1102 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002528 $7,059 3.08% 21.27% -12.77%
1103 AERM Aerium AERM $1.65 $6,790 -4.57% 13.20%
1104 OX OX Fina OX $0.000164 $6,662 0.02% -18.84% -28.55%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016916 $5,193 3.56% -38.47% -59.22%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000112 $5,089 -6.65% -24.85% -26.52%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.374912 $4,820 -0.76% -2.68% -7.77%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.014009 $4,566 0.00% -52.32% -4.07%
1109 SUR Suretly SUR $3.00 $4,121 -0.35% 4.43% 7.75%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008218 $3,435 -5.81% 4.82% -26.46%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064521 $3,420 -0.02% -2.95% 8.06%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.32 $3,339 -0.08% 32.62% 20.72%
1113 BOS BOScoin BOS $1.06 $3,072 -0.02% -0.75% -16.98%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017203 $3,002 0.25% -2.42%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.040992 $2,943 -37.02% -46.06% 601.08%
1116 PNX Phantomx PNX $0.023318 $2,862 13.75% 60.43%
1117 IQT iQuant IQT $0.161478 $2,850 -0.03% 49.47% -10.72%
1118 XOT Internet of T… XOT $2447.55 $2,808 -0.03% -1.36% 13.92%
1119 PRES President Trump PRES $0.003933 $2,545 14.14% 1.22% 1.42%
1120 SIFT Smart Investm… SIFT $3.26 $2,510 0.25% 1.10% 3.67%
1121 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,464 0.21% -3.20% 108.29%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058248 $2,401 -4.01% 3.86% -17.13%
1123 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021966 $2,272 0.25% -29.55% -81.79%
1124 FOR FORCE FOR $0.002393 $2,060 -3.56% -1.20% -22.91%
1125 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $2,004 1.53% -3.69% 40.17%
1126 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,954 -0.37% -6.45% -19.17%
1127 FBL Faceblock FBL $0.001879 $1,910 0.25% -94.16%
1128 ABC Alphabit ABC $13.92 $1,886 0.02% 2.73% 1.88%
1129 SND Sand Coin SND $0.600708 $1,881 -9.91% -32.05% -24.33%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006969 $1,738 -0.02% -16.36% -23.20%
1131 ACC AdCoin ACC $0.106587 $1,602 29.00% 26.27% 8.06%
1132 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $1,509 -0.02% -1.34% -15.80%
1133 NTC Natcoin NTC $0.393523 $1,480 -0.02% 23.46% -58.43%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.068375 $1,427 -1.41% 0.65% -18.61%
1135 BTCM BTCMoon BTCM $0.001809 $1,415 4.89% 24.46% -7.04%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.086333 $1,406 16.42% 8.99% -17.10%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.114594 $1,359 -33.08% -19.94% -71.87%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000820 $1,263 -0.02% -8.46% -50.98%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000286 $1,154 -0.14% 38.45% -66.41%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007133 $1,142 0.74% 3.94% -10.69%
1141 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,136 0.08% -1.34% -17.59%
1142 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,122 0.18% -41.68% -18.94%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.007317 $1,084 0.12% -2.50% -28.10%
1144 WA WA Space WA $0.015413 $961 -0.02% -11.23% -0.74%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.041024 $938 0.25% -30.14% -23.20%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 $921 -0.02% -17.80% -12.01%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005862 $891 -3.51% -26.35% -12.13%
1148 GARY President Joh… GARY $0.110760 $820 6.63% 5.17% 22.37%
1149 SPORT SportsCoin SPORT $0.000738 $820 0.01% -1.06% 47.34%
1150 FLASH Flash FLASH $0.004591 $774 -0.02% 4.94% -0.44%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003234 $758 -1.98% 29.71% -3.14%
1152 QBT Cubits QBT $0.000738 $739 -1.73% 9.82% 4.85%
1153 WILD Wild Crypto WILD $0.078143 $737 -13.28% -9.76% 25.27%
1154 SWP Swapcoin SWP $0.091528 $721 0.25% 48.79% -12.52%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $590 9.19% 28.62% 40.71%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000984 $568 20.01% 0.32% -12.52%
1157 BEST BestChain BEST $0.001041 $563 -0.01% 0.64% -6.58%
1158 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $544 -0.02% -1.23% 14.05%
1159 LDCN LandCoin LDCN $0.002416 $528 0.09% 28.14% 56.41%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043381 $517 -0.09% -3.42% -6.23%
1161 QORA Qora QORA $0.163535 $508 0.01% 30.45% 3.90%
1162 NTWK Network Token NTWK $0.003880 LowVol 94.94% 424.04% 111.27%
1163 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol 0.82% -17.68% -37.40%
1164 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025734 LowVol -43.49% 485.83% -9.18%
1165 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 1.31% -67.73% -84.31%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003372 LowVol 3.23% 20.90%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.040612 LowVol -3.22% 0.13% 10.09%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.000918 LowVol -2.41% 30.04% -3.30%
1169 FC Facecoin FC $0.002929 LowVol 0.25% -12.62% -43.32%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol -0.02% -1.34% -12.40%
1171 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009182 LowVol -0.02% -2.04% -19.77%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000083 LowVol 2.10% -0.57% 14.88%
1173 BUB Bubble BUB $0.013363 LowVol 11.66% 1.01% -68.46%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000075 LowVol -0.13% 7.79% 5781.47%
1175 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001804 LowVol -0.02% -13.78% 15.33%
1176 NBIT netBit NBIT $0.046649 LowVol -1.50% 33.21%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002787 LowVol 0.01% -11.73% -10.97%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.210617 LowVol -0.02% -1.28% -51.17%
1179 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol -0.02% -1.34% -41.27%
1180 DMC DynamicCoin DMC $0.002696 LowVol -0.86% -3.28%
1181 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002341 LowVol 1.22% -12.75% -11.36%
1182 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394355 LowVol -2.65% -4.39% -18.30%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.015987 LowVol 0.01% 10.19% 80.62%
1184 GAY GAY Money GAY $0.013947 LowVol 0.07% -3.59% -72.58%
1185 REGA Regacoin REGA $0.002296 LowVol -0.02% -1.34% 2.02%
1186 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.02% 0.58% 442.75%
1187 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.01% -1.34% 13.70%
1188 MOTO Motocoin MOTO $0.007502 LowVol 61.05% 112.32% 121.28%
1189 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 50.71% -1.33% -28.49%
1190 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.02% 1.00% 182.60%
1191 XQN Quotient XQN $0.007625 LowVol 34.80% 21.71% 20.38%
1192 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 0.11% 468.95% 102.37%
1193 UTA UtaCoin UTA $0.000738 LowVol -0.02% 26.80% -45.98%
1194 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.08% -1.33%
1195 EGOLD eGold EGOLD $0.008787 LowVol 1.63% 284.07% -15.05%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001085 LowVol -1.14% -7.60% -17.50%
1197 DASHS Dashs DASHS $0.024513 LowVol -19.43% -23.19% -16.10%
1198 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.01% -1.39% 12.93%
1199 ACES Aces ACES $0.000176 LowVol -0.27% 112.05% -24.33%
1200 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -18.50% -12.99% 8.58%
1201 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003279 LowVol 0.01% 0.96% 20.13%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.001831 LowVol 30.77% -7.00% -38.43%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 3.92% -1.27% 2.43%
1204 AV AvatarCoin AV $0.025743 LowVol 0.08% -1.96% 19.50%
1205 IRL IrishCoin IRL $0.002623 LowVol 0.01% 18.15% 30.33%
1206 GRN Granite GRN $0.011970 LowVol 0.01% -3.07% 6.93%
1207 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -1.33% 14.04%
1208 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol -0.02% -18.55%
1209 AXIOM Axiom AXIOM $0.012544 LowVol 0.01% -1.34% 12.28%
1210 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.26% 62.59% -0.98%
1211 DBG Digital Bulli… DBG $0.004755 LowVol -3.32% -1.35% 21.37%
1212 HNC Huncoin HNC $0.001394 LowVol -0.02% -16.14% -25.55%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000246 LowVol -24.99% -1.34% -38.31%
1214 SYNC Sync SYNC $614.88 LowVol 0.01% 102.92%
1215 SKR Sakuracoin SKR $0.000874 LowVol 10.03% 49.13% 10.02%
1216 BET BetaCoin BET $0.002234 LowVol 0.01% -5.50% -30.50%
1217 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.02% 13.71%
1218 SAK Sharkcoin SAK $0.001830 LowVol 3.82% -0.22% -1.97%
1219 EBIT eBIT EBIT $0.000909 LowVol 89.21% 23.33% -20.32%
1220 TIE TIES Network TIE $0.102511 LowVol 0.25% 26.48% -27.86%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol -0.02% -1.35%
1222 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.01% -42.98%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.02% -1.34% 14.04%
1224 ELC Elacoin ELC $0.065509 LowVol 0.03% -1.19% 9.26%
1225 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol -0.02% 1510.40% 110.59%
1226 YEL Yellow Token YEL $0.002911 LowVol 0.25% 38.24% -78.24%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.08% -1.35% 14.06%
1228 SKC Skeincoin SKC $0.002705 LowVol 0.01% -12.00% -40.05%
1229 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.44% -0.61% 7.76%
1230 FUTC FutCoin FUTC $0.001476 LowVol -0.02% -1.34% -33.51%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001394 LowVol 0.01% 3.52% -3.07%
1232 TOP TopCoin TOP $0.000796 LowVol 1.90% -15.12% 58.23%
1233 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol 0.01% -1.34% -14.34%
1234 WOW Wowcoin WOW $0.000127 LowVol 1.89% -13.19% 23.04%
1235 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036570 LowVol 0.24% 17.30% 23.04%
1236 TYC Tyrocoin TYC $0.010658 LowVol -0.02% 0.20% -65.01%
1237 DON Donationcoin DON $0.000428 LowVol 3.22% 2.25% 15.19%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.25% -11.32% 15.36%
1239 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol -20.04% -21.06% -3.20%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009408 LowVol 0.24% -5.74% 31.21%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.003443 LowVol -0.02% 108.25%
1242 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003361 LowVol 0.01% 19.31%
1243 UR UR UR $0.000477 LowVol 1.45% 11.99% -6.61%
1244 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.01% -1.35% 14.04%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.25% -0.62% 10.64%
1246 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.02% -1.35% 14.04%
1247 AIB Advanced Inte… AIB $0.003618 LowVol 0.01% 24.41% 27.21%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000902 LowVol 0.24% -1.35%
1249 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol 0.01% -1.33% 14.04%
1250 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002869 LowVol -1.27%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.001298 LowVol 1.83% 0.34% -8.93%
1252 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007862 LowVol 0.01% 842.61% 178.51%
1253 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol
1254 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073376 LowVol -0.02% -43.44%
1255 OMC Omicron OMC $0.092068 LowVol 0.08% -1.21%
1256 FID BITFID FID $0.081984 LowVol -0.02% -50.86% 13.87%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019594 LowVol 0.06% 20.07%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001394 LowVol 0.01% -1.33%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000492 LowVol 20.01% -1.33% -2.25%
1260 OPES Opescoin OPES $0.001886 LowVol 0.08% 3.15% -10.19%
1261 TODAY TodayCoin TODAY $0.000820 LowVol 0.01% 23.32% 19.82%
1262 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.01% -1.35% 14.04%
1263 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol -0.02% -21.08% 52.05%
1264 SHA SHACoin SHA $0.000410 LowVol -0.02% -10.95% -17.97%
1265 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.01% -1.33% -28.72%
1266 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068621 LowVol -0.02% 13.18% 32.82%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol 0.01%
1268 BIT First Bitcoin BIT $0.014511 LowVol 0.01% -8.56% 13.97%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001230 LowVol 0.01% 22.98%
1270 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046157 LowVol -0.02% -14.42% -26.96%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000246 LowVol 0.01% -42.98%
1273 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol -1.03% -75.46% 52.63%
1274 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.02% 1.93% 81.59%
1275 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.02% -1.35% 14.04%
1276 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol -0.02% -1.34% 14.08%
1277 PRM PrismChain PRM $0.000902 LowVol 0.01% -9.55% 3.94%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011478 LowVol 0.08%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.000738 LowVol -29.99% -31.58%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218815 LowVol -0.02% -1.35% 17.63%
1281 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.01% -1.33% 14.04%
1282 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol 0.01% -23.97%
1283 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -0.06% -91.63% -78.25%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000158 LowVol 5.41% 23.02%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 13.46%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.11%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.21%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 238.89%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.00%
1290 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.75%
1291 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.58%
1292 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -2.09% -19.77%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.66%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.90%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.27% -4.01%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -2.08%
1298 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 24.14%
1299 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.39% 23.01%
1300 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.46%
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 0.00%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.25% 5.04%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 11.36%
1305 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.33% -4.43%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.02%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.19%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.90%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.25% 13.30%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.16% 65.37%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.60%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.53% -57.80%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.17%

Quay lại phần 1

Phản hồi