Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8223.52 trên tổng giá trị $137,292,381,846

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $366.40 trên tổng giá trị $35,133,289,224

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1261.28 trên tổng giá trị $21,209,952,502

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236922 trên tổng giá trị $9,150,607,704

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $566.63 trên tổng giá trị $4,365,340,713

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005172 trên tổng giá trị $202,458 đã biến động tăng 598.25% trong 1h qua

    + Đồng SKIN SkinCoin (SKIN) đang có giá hiện tại $0.049404 trên tổng giá trị $4,356,582 đã biến động tăng 259.69% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.000907 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.88% trong 1h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.014365 trên tổng giá trị $237,757 đã biến động tăng 85.75% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003425 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.99% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1510.26% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007873 trên tổng giá trị đã biến động tăng 843.62% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025769 trên tổng giá trị đã biến động tăng 486.31% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 454.49% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.014365 trên tổng giá trị $237,757 đã biến động tăng 393.11% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5792.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000048 trên tổng giá trị $21,197,399 đã biến động tăng 977.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.128175 trên tổng giá trị $1,281,750 đã biến động tăng 612.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.159396 trên tổng giá trị $704,699 đã biến động tăng 609.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.041047 trên tổng giá trị đã biến động tăng 608.04% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -1.44%
702 LNK Link Platform LNK $878,487 $18.49 47,503 LowVol 0.09% -45.79% -17.86%
703 SHORTY Shorty SHORTY $853,784 $0.008538 100,000,000 LowVol -0.12% -6.65% 17.51%
704 NET NetCoin NET $737,145 $0.000937 787,126,712 LowVol -0.05% -4.10% 20.14%
705 MAC Machinecoin MAC $719,617 $0.035650 20,185,375 LowVol -0.32% 6.08% -18.61%
706 METAL MetalCoin METAL $713,614 $0.009277 76,925,527 LowVol -0.11% -10.43%
707 XFT Footy Cash XFT $690,402 $0.151875 4,545,855 LowVol -0.09% -3.86% 23.18%
708 STRC StarCredits STRC $689,720 $0.153271 4,500,000 LowVol -0.11% 4.38% 20.18%
709 XGR GoldReserve XGR $685,104 $0.039898 17,171,382 LowVol -4.19% -17.69% 129.57%
710 CDN Canada eCoin CDN $682,078 $0.007002 97,415,544 LowVol -4.07% 8.25% 13.34%
711 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.41% -15.95%
712 BTB BitBar BTB $653,741 $18.59 35,163 LowVol 0.29% -3.20% -6.11%
713 MAX MaxCoin MAX $650,701 $0.010672 60,971,045 LowVol -0.11% 6.97% 20.65%
714 RIYA Etheriya RIYA $649,584 $0.410731 1,581,531 LowVol -0.12% 5.93% 44.77%
715 USC Ultimate Secu… USC $594,379 $0.057466 10,343,113 LowVol 7.27% 7.93% -5.56%
716 HBN HoboNickels HBN $578,289 $0.009687 59,696,358 LowVol 0.37% -1.12% -0.14%
717 SAC SACoin SAC $575,699 $0.082095 7,012,633 LowVol -0.09% 10.94% 1.94%
718 SMC SmartCoin SMC $575,520 $0.024486 23,504,349 LowVol -0.04% -27.93% 64.17%
719 UFO UFO Coin UFO $571,628 $0.000164 3,481,526,262 LowVol -0.14% -2.59% -24.67%
720 NOBL NobleCoin NOBL $570,168 $0.000246 2,313,297,263 LowVol -0.11% 27.05% 26.68%
721 TALK BTCtalkcoin TALK $568,025 $0.008700 65,290,635 LowVol -1.56% 12.48% -14.11%
722 ITI iTicoin ITI $562,813 $17.59 32,000 LowVol -1.20% -13.02% 10.29%
723 IFLT InflationCoin IFLT $555,918 $0.000017 33,014,718,290 LowVol -12.94% -53.38% 19.51%
724 SDC ShadowCash SDC $550,184 $0.082177 6,695,133 LowVol -0.12% -23.68%
725 BTSR BTSR BTSR $516,927 $0.157395 3,284,266 LowVol 0.08% -0.22% 18.12%
726 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $507,411 $0.093475 5,428,300 LowVol -0.11% 19.71% 20.08%
727 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.05% -0.97%
728 KOBO Kobocoin KOBO $490,085 $0.019841 24,700,248 LowVol 0.20% -20.21% -11.00%
729 BITS Bitstar BITS $488,817 $0.021180 23,079,737 LowVol -0.09% -11.51% -18.91%
730 TAG TagCoin TAG $473,314 $0.079956 5,919,693 LowVol -17.11% -28.38% 5.61%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $469,712 $0.109797 4,278,000 LowVol 0.07% 233.15%
732 TROLL Trollcoin TROLL $464,809 $0.000823 564,909,423 LowVol 0.02% 5.89% 4.42%
733 ROC Rasputin Onli… ROC $455,233 $0.420103 1,083,622 LowVol 0.07% 13.99% 89.71%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 13.88%
735 FNC FinCoin FNC $424,780 $0.032983 12,878,667 LowVol 0.33% -4.41% -36.78%
736 FXE FuturXe FXE $406,094 $1.72 235,421 LowVol -0.11% -12.50% -9.14%
737 FC2 FuelCoin FC2 $392,090 $0.003858 101,618,650 LowVol -0.09% 11.31% 17.21%
738 JET Jetcoin JET $392,028 $0.081207 4,827,498 LowVol 0.02% 41.76% 13.10%
739 UNI Universe UNI $390,509 $0.036860 10,594,240 LowVol 24.61% 13.67% 51.20%
740 VAL Valorbit VAL $389,321 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 14.28%
741 BUCKS SwagBucks BUCKS $359,447 $1.15 313,047 LowVol 1.82% 0.09% -13.26%
742 ICN iCoin ICN $347,206 $0.011904 29,167,894 LowVol 3.48% -3.26% 18.58%
743 PIGGY Piggycoin PIGGY $345,322 $0.000710 486,287,258 LowVol 7.13% -5.09% -33.60%
744 PXC Phoenixcoin PXC $343,296 $0.005528 62,102,453 LowVol -0.06% 1.51% -18.71%
745 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.82% 14.61%
746 OHM OHM OHM $333,197 $0.011276 29,549,203 LowVol 14.09%
747 CFT CryptoForecast CFT $328,516 $0.007142 46,000,000 LowVol -9.47% 7.10% -12.76%
748 DAXX DaxxCoin DAXX $324,953 $0.000655 495,850,840 LowVol -0.01% -17.09% -5.16%
749 SLG Sterlingcoin SLG $322,057 $0.076594 4,204,715 LowVol -0.09% -7.12% -9.24%
750 V Version V $312,587 $0.000670 466,629,800 LowVol -0.04% -25.70% -25.52%
751 AU AurumCoin AU $306,915 $1.04 296,216 LowVol -0.09% -0.98% 1.09%
752 BTWTY Bit20 BTWTY $295,332 $290,681 1.016 LowVol -0.11% 23.66% 40.28%
753 BRIT BritCoin BRIT $289,778 $0.013625 21,268,092 LowVol -0.09% 6.41% -39.19%
754 Q2C QubitCoin Q2C $285,225 $0.001149 248,168,287 LowVol -0.11% 12.08% 16.03%
755 OPAL Opal OPAL $283,914 $0.018748 15,143,349 LowVol 1.04% 4.53% -7.17%
756 GUN Guncoin GUN $280,942 $0.001433 195,985,828 LowVol -2.26% -0.78% 15.63%
757 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.38% 16.78%
758 NEWB Newbium NEWB $270,572 $0.005411 50,000,000 LowVol -0.09% 120.25% -7.55%
759 XJO Joulecoin XJO $267,090 $0.007781 34,326,884 LowVol -0.64% -1.39% 4.09%
760 GOOD Goodomy GOOD $263,891 $0.000598 441,349,000 LowVol -23.67% -7.45% 37.51%
761 WAY WayGuide WAY $262,810 $0.002627 100,040,708 LowVol -0.09%
762 ICE iDice ICE $260,477 $0.165802 1,571,013 LowVol -0.16% -8.15% -10.12%
763 GAIA GAIA GAIA $259,287 $0.010758 24,101,381 LowVol -22.75% 8.82% -31.70%
764 TIT Titcoin TIT $256,412 $0.005139 49,898,202 LowVol 1.67% 0.69% 12.08%
765 FLT FlutterCoin FLT $252,761 $0.000784 322,214,524 LowVol 17.84% -16.77% 26.11%
766 DVC Devcoin DVC $250,488 $0.000017 15,121,057,500 LowVol 2.69% 21.95% 13.83%
767 J Joincoin J $245,376 $0.100219 2,448,402 LowVol -0.08% -3.93% -5.41%
768 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,333 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.12%
769 FUNK The Cypherfunks FUNK $233,074 $0.000005 46,181,857,499 LowVol 0.46% -11.35% -3.95%
770 XPTX PlatinumBAR XPTX $231,510 $0.589549 392,690 LowVol -0.09% 0.26% -7.24%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $224,916 $0.001795 125,279,775 LowVol -0.28% -2.15% -1.68%
772 KED Darsek KED $222,615 $0.016491 13,499,587 LowVol 0.00% 13.98% 42.48%
773 TTC TittieCoin TTC $212,432 $0.000169 1,259,816,434 LowVol 0.68% 4.46% 42.05%
774 NYAN Nyancoin NYAN $210,480 $0.000662 317,804,910 LowVol 0.02% -11.55% -14.84%
775 PR Prototanium PR $210,369 $1.07 195,810 LowVol -0.06% 20.60% 5.76%
776 XPY PayCoin XPY $209,807 $0.017748 11,821,420 LowVol -0.14% -6.30% 35.42%
777 FLY Flycoin FLY $208,018 $0.986778 210,806 LowVol -0.09%
778 BUN BunnyCoin BUN $206,714 $0.000002 102,274,547,918 LowVol 0.38% 4.66% 18.65%
779 LANA LanaCoin LANA $205,214 $0.000246 833,621,771 LowVol -0.12% -8.17% -9.55%
780 TRK Truckcoin TRK $204,225 $0.001324 154,279,747 LowVol 0.63% 4.36% -15.14%
781 SH Shilling SH $202,458 $0.005172 39,145,375 LowVol 598.25% 30.66% 5.81%
782 CHESS ChessCoin CHESS $202,353 $0.003745 54,032,769 LowVol -1.94% -4.44% 19.11%
783 CUBE DigiCube CUBE $199,418 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.09% -1.27% 14.28%
784 8BIT 8Bit 8BIT $193,727 $0.166373 1,164,415 LowVol -0.12% -2.42% -16.50%
785 KAYI Kayicoin KAYI $192,226 $0.000676 284,208,208 LowVol 1.88% -10.02% -3.07%
786 CTO Crypto CTO $187,716 $0.015598 12,034,593 LowVol -0.12% 2.51% 40.09%
787 888 OctoCoin 888 $186,592 $0.003714 50,237,100 LowVol -1.71% -14.65% 85.08%
788 BIGUP BigUp BIGUP $185,992 $0.000088 2,116,123,055 LowVol -6.49% -1.03% 0.18%
789 UNIC UniCoin UNIC $182,215 $0.061485 2,963,571 LowVol 0.24% 0.32% 18.75%
790 KUSH KushCoin KUSH $179,638 $0.032988 5,445,524 LowVol -0.07% -1.06% 2.31%
791 XPD PetroDollar XPD $177,529 $0.002774 63,993,275 LowVol -0.07% 7.20% 10.95%
792 BERN BERNcash BERN $177,497 $0.002492 71,234,301 LowVol 13.62% 10.94% 52.33%
793 ECA Electra ECA $177,036 $0.000008 21,672,242,551 LowVol -1.68% 32.33% -64.08%
794 CCN Cannacoin CCN $176,914 $0.037645 4,699,563 LowVol -0.14% 5.55% 2.95%
795 GLC GlobalCoin GLC $176,556 $0.002709 65,171,010 LowVol -0.12% -4.18% -34.96%
796 TGC Tigercoin TGC $175,133 $0.004023 43,536,800 LowVol -0.11% -13.62% 68.91%
797 LOT LottoCoin LOT $173,355 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -10.02% -16.43% 0.35%
798 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
799 SPACE SpaceCoin SPACE $162,776 $0.007813 20,835,316 LowVol 29.41% 13.21% 54.53%
800 FRC Freicoin FRC $159,494 $0.005418 29,436,360 LowVol -0.11% -1.28% -22.22%
801 LTB LiteBar LTB $156,605 $0.196888 795,404 LowVol 1.15% -16.54% -46.46%
802 LEA LeaCoin LEA $153,189 $0.000491 311,779,690 LowVol -0.06% -1.32% 43.65%
803 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.27%
804 YAC Yacoin YAC $147,389 $0.001231 119,689,967 LowVol 34.62% 14.56%
805 XRA Ratecoin XRA $145,524 $0.001275 114,156,873 LowVol -14.69% -23.36% 3.13%
806 GRT Grantcoin GRT $144,749 $0.003366 43,004,778 LowVol 2.38% 1.21% -3.03%
807 WYV Wyvern WYV $144,543 $0.083737 1,726,161 LowVol -0.15% -0.09% 33.23%
808 SWING Swing SWING $143,796 $0.052896 2,718,457 LowVol -3.40% 0.68% 17.86%
809 URC Unrealcoin URC $142,437 $0.020277 7,024,402 LowVol -0.09% 6.96% 53.99%
810 EVO Evotion EVO $142,350 $0.045070 3,158,422 LowVol -0.11% -3.15% 7.13%
811 EMD Emerald Crypto EMD $142,038 $0.007430 19,117,129 LowVol 2.03% -1.07% 6.76%
812 GAP Gapcoin GAP $140,544 $0.011740 11,971,646 LowVol -0.09% 5.96% 22.20%
813 XRE RevolverCoin XRE $137,204 $0.006157 22,283,858 LowVol 2.62% 0.18% -3.27%
814 RBX Ripto Bux RBX $137,107 $0.000360 381,236,123 LowVol -0.15% -19.75% -5.37%
815 MOJO MojoCoin MOJO $133,625 $0.011017 12,129,386 LowVol 7.63% 14.81% 11.25%
816 PASL Pascal Lite PASL $133,322 $0.032674 4,080,400 LowVol -0.12% -1.04% 12.96%
817 I0C I0Coin I0C $127,989 $0.006099 20,984,610 LowVol 1.83% -37.32% -27.89%
818 MNM Mineum MNM $125,891 $0.013341 9,436,367 LowVol -0.09% -0.34% -6.24%
819 EVIL Evil Coin EVIL $125,797 $0.005985 21,020,383 LowVol -5.56% 10.96% -14.82%
820 CNNC Cannation CNNC $125,768 $0.050776 2,476,893 LowVol -5.53% -12.15% 1.95%
821 SLING Sling SLING $123,184 $0.114686 1,074,095 LowVol -0.09% -1.27% 17.57%
822 STV Sativacoin STV $118,202 $0.016681 7,085,931 LowVol -46.74% -7.86% 19.86%
823 UNITS GameUnits UNITS $114,332 $0.032920 3,472,983 LowVol -0.01% 24.85% 69.19%
824 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.19% 12.63%
825 HMP HempCoin HMP $111,373 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.09% -1.26% 14.29%
826 MRJA GanjaCoin MRJA $109,644 $0.024628 4,451,920 LowVol -0.09% 10.94% -35.89%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,393 $0.000514 202,977,290 LowVol
828 CORG CorgiCoin CORG $104,040 $0.000083 1,251,855,418 LowVol -48.59% -18.07% -21.69%
829 FIRE Firecoin FIRE $103,412 $1.05 98,412 LowVol -1.26%
830 GTC Global Tour Coin GTC $100,597 $0.003366 29,887,402 LowVol -0.11% -2.20% -22.64%
831 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.28% 34.31%
832 QCN QuazarCoin QCN $99,251 $0.016419 6,044,911 LowVol -12.62% -5.20% 3.28%
833 PHS Philosopher S… PHS $99,243 $0.016501 6,014,340 LowVol -0.11% -28.29% -16.38%
834 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.40% 46.56%
835 COXST CoExistCoin COXST $97,080 $0.003582 27,100,000 LowVol -0.10% 13.20% 137.78%
836 DRXNE DROXNE DRXNE $96,934 $0.001553 62,437,430 LowVol 0.26% -5.81% -4.34%
837 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,777 $0.001231 77,777,777 LowVol -0.09% -1.26% 4.88%
838 DLC Dollarcoin DLC $94,947 $0.010426 9,106,714 LowVol -0.09% 0.32% 15.19%
839 CON PayCon CON $94,758 $0.004112 23,042,604 LowVol 2.11% 12.39% 16.39%
840 ARI Aricoin ARI $93,981 $0.000670 140,262,505 LowVol 0.24% -0.84% 15.55%
841 CAT Catcoin CAT $93,112 $0.015105 6,164,150 LowVol -0.11% -1.55% 7.27%
842 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -2.15% -49.43%
843 GP GoldPieces GP $91,993 $0.075394 1,220,161 LowVol 0.25% -1.71% 6.99%
844 ATX Artex Coin ATX $91,424 $0.004868 18,781,750 LowVol 4.50% 56.62% 2.89%
845 HAL Halcyon HAL $90,973 $0.017322 5,251,870 LowVol -0.09% -1.26% 11.78%
846 BTQ BitQuark BTQ $89,146 $0.009933 8,974,334 LowVol -0.09% -3.63% 28.07%
847 PIE PIECoin PIE $87,005 $0.004105 21,196,331 LowVol -2.07% -14.88% -38.54%
848 C2 Coin2.1 C2 $83,319 $0.000833 99,976,323 LowVol -0.12% -9.83% -21.96%
849 REE ReeCoin REE $82,077 $0.000032 2,560,000,000 LowVol 8.60% -23.82% -38.31%
850 VUC Virta Unique … VUC $79,629 $0.001297 61,378,975 LowVol -1.39% -5.66% -9.42%
851 QTL Quatloo QTL $78,582 $0.010181 7,718,883 LowVol 0.42% -16.80% -14.30%
852 ARG Argentum ARG $76,753 $0.009037 8,493,676 LowVol -0.12% -2.97% 9.24%
853 GPU GPU Coin GPU $76,443 $0.001889 40,477,042 LowVol -0.11% 13.38% 25.23%
854 PXI Prime-XI PXI $76,345 $0.004333 17,620,155 LowVol 0.56% -1.76% -7.43%
855 SLM Slimcoin SLM $76,030 $0.005090 14,937,439 LowVol -0.09% -2.81% 18.09%
856 NEVA NevaCoin NEVA $75,493 $0.031251 2,415,670 LowVol -0.10% -7.58% 18.17%
857 MCRN MACRON MCRN $73,689 $0.000184 401,421,401 LowVol -0.12% -10.59% 84.46%
858 FLAX Flaxscript FLAX $73,515 $0.013169 5,582,377 LowVol 4.50% 1.00% -34.17%
859 CRX Chronos CRX $71,009 $0.000963 73,729,962 LowVol 1.03% 15.65% -0.34%
860 SOON SoonCoin SOON $70,998 $0.005697 12,462,620 LowVol -1.12% 3.12% 20.16%
861 SPT Spots SPT $70,323 $0.003139 22,406,021 LowVol 11.34% 15.83% 17.69%
862 SRC SecureCoin SRC $69,818 $0.008542 8,173,016 LowVol -0.11% -0.25% 65.85%
863 MEOW Kittehcoin MEOW $69,010 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -8.00% 0.60% 19.40%
864 MARS Marscoin MARS $67,325 $0.002381 28,279,074 LowVol -21.70% -3.18% -7.56%
865 ALL Allion ALL $65,247 $0.010525 6,199,359 LowVol 0.44% -27.77% 21.17%
866 MST MustangCoin MST $64,788 $0.102782 630,343 LowVol -0.12% -0.69% 13.53%
867 JWL Jewels JWL $64,615 $0.003202 20,181,636 LowVol -15.31% 6.97% 44.02%
868 IMS Independent M… IMS $64,379 $0.011991 5,368,934 LowVol -3.04% -41.33% 3.41%
869 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,488 $0.011612 5,467,312 LowVol -1.61% -2.42% -23.75%
870 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,831 $0.079221 793,108 LowVol -32.81% -6.67% 33.69%
871 CF Californium CF $62,691 $0.026106 2,401,409 LowVol -0.09% 1.15%
872 BLC Blakecoin BLC $61,523 $0.004068 15,122,697 LowVol 1.10% -20.01% -39.54%
873 MAR Marijuanacoin MAR $61,439 $0.042069 1,460,454 LowVol 1.60% -0.22% -8.34%
874 RPC RonPaulCoin RPC $60,967 $0.068631 888,340 LowVol 0.20% -16.84% 28.35%
875 XCRE Creatio XCRE $59,734 $0.002911 20,520,514 LowVol 0.31% 3.71% 3.69%
876 611 SixEleven 611 $59,553 $0.138550 429,833 LowVol -12.05% -5.00% -1.23%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,385 $0.000657 90,421,856 LowVol -0.11% -12.31% -32.08%
878 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -2.00%
879 SCRT SecretCoin SCRT $57,974 $0.013710 4,228,672 LowVol -0.09% -0.67% 16.72%
880 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.86% -3.07%
881 PHO Photon PHO $57,638 $0.000003 20,298,485,325 LowVol -0.17% -0.81% 33.80%
882 GCC GuccioneCoin GCC $54,956 $0.002709 20,285,537 LowVol -0.09% 12.34% 38.01%
883 POP PopularCoin POP $53,248 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 0.63% 2.76% 19.33%
884 BAS BitAsean BAS $53,229 $0.010646 5,000,000 LowVol -17.01% -21.82% -36.24%
885 ADCN Asiadigicoin ADCN $53,214 $0.002134 24,931,054 LowVol -7.22% -9.22% -13.80%
886 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.40% -61.45%
887 URO Uro URO $52,431 $0.043428 1,207,310 LowVol 4.43% 3.23% 40.27%
888 BITZ Bitz BITZ $52,301 $0.026270 1,990,891 LowVol -0.09% -0.95% 10.63%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $52,284 $0.008374 6,243,840 LowVol -0.09% 7.14% 37.79%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $52,130 $0.010426 5,000,000 LowVol -0.11% -20.49% 7.49%
891 KIC KibiCoin KIC $51,909 $0.003531 14,701,000 LowVol -0.17% -12.10% -85.79%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -2.06%
893 JIN Jin Coin JIN $50,128 $0.005090 9,848,485 LowVol -0.09% -43.32% 4.20%
894 ARB ARbit ARB $50,027 $0.006485 7,713,715 LowVol
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,285 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.09% -1.26% 9.68%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,099 $0.015761 3,115,258 LowVol -0.12% -27.39% 5.40%
897 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -2.06% 29.20%
898 DBTC Debitcoin DBTC $46,528 $0.002585 17,999,624 LowVol -0.04% -2.84% 1.89%
899 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,812 $0.000575 79,719,140 LowVol -0.11% -13.60% -11.11%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $45,616 $0.000410 111,129,240 LowVol -0.09% -17.72% -4.76%
901 XBTS Beatcoin XBTS $45,423 $0.029792 1,524,686 LowVol -0.73% -29.85% -1.78%
902 BRAIN Braincoin BRAIN $44,750 $0.004433 10,094,424 LowVol -0.09% -2.17% 10.91%
903 BIP BipCoin BIP $43,681 $0.026843 1,627,261 LowVol -0.09% -1.27% 8.31%
904 JOBS JobsCoin JOBS $43,518 $0.000410 106,019,270 LowVol -0.09% -17.72% -40.32%
905 NRO Neuro NRO $43,444 $0.001231 35,279,597 LowVol -0.09% -7.43% 6.63%
906 PLNC PLNcoin PLNC $42,089 $0.002463 17,089,600 LowVol -0.09% 39.03% 71.37%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,934 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.09% -1.26% -43.16%
908 CASH Cashcoin CASH $41,587 $0.000903 46,052,450 LowVol -0.12% -1.26% -4.77%
909 $$$ Money $$$ $41,223 $0.000898 45,887,218 LowVol 0.91% -9.49% -11.75%
910 FLVR FlavorCoin FLVR $41,175 $0.001970 20,898,106 LowVol -0.12% -5.30%
911 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.44% 90.13%
912 SOIL SOILcoin SOIL $40,694 $0.007137 5,702,048 LowVol -0.06% 11.89% 10.70%
913 SFC Solarflarecoin SFC $40,561 $0.002880 14,083,450 LowVol -2.96% -29.31% -15.25%
914 BSC BowsCoin BSC $40,551 $0.007306 5,550,102 LowVol -0.09% -1.26% 35.47%
915 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
916 EREAL eREAL EREAL $40,365 $0.000603 66,909,634 LowVol -17.44% 12.68% 23.37%
917 MND MindCoin MND $39,140 $0.003120 12,546,625 LowVol -5.08% 1.41% 8.54%
918 PRX Printerium PRX $38,820 $0.003284 11,821,728 LowVol -0.09% 155.93% 45.56%
919 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.50% 24.28%
920 COAL BitCoal COAL $36,943 $0.008209 4,500,000 LowVol -0.12% 5.86% 1.27%
921 GBT GameBet Coin GBT $36,657 $0.001724 21,262,780 LowVol -0.09% 4.99% 60.07%
922 PULSE Pulse PULSE $36,390 $0.002545 14,298,972 LowVol 9.32% 31.21%
923 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.21%
924 RBT Rimbit RBT $35,032 $0.000303 115,499,623 LowVol 20.28% -19.84% -24.56%
925 BENJI BenjiRolls BENJI $34,971 $0.001727 20,251,896 LowVol 11.05% 11.43% -7.85%
926 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,556 $0.004303 8,030,000 LowVol 0.38% -24.46% -93.21%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.58%
928 ACP AnarchistsPrime ACP $33,291 $0.007575 4,394,874 LowVol -0.01% -8.86% 24.23%
929 ORLY Orlycoin ORLY $33,094 $0.000903 36,646,779 LowVol -0.12% -1.26% 5.81%
930 BOAT Doubloon BOAT $33,067 $0.001783 18,547,845 LowVol 9.01% 9.36% -53.42%
931 300 300 Token 300 $32,510 $108.36 300 LowVol -0.09% -23.33% -37.77%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.79%
933 CRT CRTCoin CRT $31,237 $0.394054 79,270 LowVol -0.11% -1.28% 14.28%
934 LTCR Litecred LTCR $29,778 $0.000985 30,227,750 LowVol -0.11% 18.49% -17.90%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $29,655 $0.000049 608,557,394 LowVol 6.18% 25.32% 68.67%
936 EGO EGO EGO $29,554 $0.000493 60,000,001 LowVol -0.09% -1.26%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.64%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.44% 10.77%
939 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.41% -1.43% 93.24%
940 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,354
941 KNC KingN Coin KNC $26,370 $13.13 2,008 LowVol -0.11% -5.44%
942 DPAY DPAY DPAY $26,120 $0.000328 79,541,001 LowVol -0.11% 53.12%
943 UET Useless Ether… UET $26,099 $0.006581 3,965,716 LowVol 0.07% 5.05% 10.54%
944 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,395 $0.028405 894,026 LowVol 6.01% 4.80% 48.68%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 ICON Iconic ICON $25,164 $0.042443 592,894 LowVol 4.78% 2.25% -1.20%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,890 $0.007463 3,335,155 LowVol 0.72% -7.42% 14.80%
948 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -4.44%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,187 $0.005008 4,829,945 LowVol 2.05% -16.02% -8.82%
950 LIR LetItRide LIR $23,813 $0.000657 36,258,451 LowVol -0.11% 30.67%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,660 $0.000164 144,105,100 LowVol -0.09% -1.26% -40.34%
952 ERY Eryllium ERY $23,546 $0.004584 5,136,087 LowVol -0.05% -9.00% -39.35%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,987 $0.000328 70,000,000 LowVol -0.11% -21.01% -14.51%
954 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 1.52%
955 BQC BBQCoin BQC $22,556 $0.000444 50,765,854 LowVol -0.15% 6.86% -13.34%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.87%
957 MTM MTMGaming MTM $22,128 $0.007376 2,999,967 LowVol 1.10% 10.60% -49.51%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,853 $0.013956 1,494,171 LowVol -0.12% 63.54%
959 MILO MiloCoin MILO $20,771 $0.001925 10,789,954 LowVol -0.44% -25.99% -7.14%
960 SONG SongCoin SONG $20,534 $0.000631 32,565,300 LowVol 2.67% 10.52% -30.75%
961 ZNE Zonecoin ZNE $20,349 $0.007881 2,581,970 LowVol -7.39%
962 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -2.41%
963 VPRC VapersCoin VPRC $20,093 $0.000026 780,124,964 LowVol 0.49% -16.87% 88.04%
964 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.39%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,369 $0.025696 753,776 LowVol -0.11% -3.12% 14.98%
966 CNC CHNCoin CNC $19,362 $0.000410 47,170,927 LowVol -0.11% 0.89% 10.01%
967 LUNA Luna Coin LUNA $19,250 $0.011974 1,607,606 LowVol -0.07% -11.56% -0.17%
968 SOCC SocialCoin SOCC $19,214 $0.013874 1,384,879 LowVol -0.11% -1.26% 17.40%
969 TRADE Tradecoin TRADE $18,372 $0.002463 7,459,750 LowVol -0.11% -2.51% 124.40%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $18,109 $0.000575 31,512,613 LowVol 16.57% 15.19% 60.03%
971 BIOB BioBar BIOB $17,525 $0.019785 885,756 LowVol -0.09% -1.26% 37.00%
972 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 76.34%
973 RIDE Ride My Car RIDE $16,629 $0.000164 101,276,976 LowVol -0.11% -34.17% -23.81%
974 BNX BnrtxCoin BNX $15,185 $0.000579 26,241,001 LowVol 0.65% 22.01% 0.74%
975 DAS DAS DAS $15,073 $0.005747 2,622,886 LowVol -0.11% -47.00% -59.18%
976 PX PX PX $15,051 $0.000158 95,132,808 LowVol 1.30% -4.86% -1.07%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,823 $0.003202 4,005,012 LowVol 11.33% 10.02% 134.58%
979 WBB Wild Beast Block WBB $11,650 $0.070806 164,541 LowVol 0.49% -38.33% -42.69%
980 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.69%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,262 $0.001560 7,220,086 LowVol -0.12% -6.47% -23.54%
983 VOLT Bitvolt VOLT $11,166 $0.000739 15,112,554 LowVol -0.12% 26.95% 46.94%
984 VTA Virtacoin VTA $11,053 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.17% 2.42% 166.07%
985 VRS Veros VRS $10,851 $0.000022 486,609,040 LowVol -41.63% -68.61% 1.22%
986 MGM Magnum MGM $9,667 $0.002463 3,925,146 LowVol -0.09% -1.26% -7.34%
987 QBK Qibuck Asset QBK $9,602 $0.005745 1,671,379 LowVol 1.10% 2.38% -5.22%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,058 $0.002955 3,064,800 LowVol -0.09% 1.56% 139.06%
989 IMX Impact IMX $8,990 $0.000082 109,509,033 LowVol -40.05% -64.72% -46.33%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.74%
991 ARGUS Argus ARGUS $8,268 $0.007200 1,148,324 LowVol 9.38% 16.76% 7.96%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,022 $0.000246 32,572,099 LowVol -0.11% -7.10% -46.14%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,595 $0.002260 3,360,417 LowVol 1.31% 65.33% 56.24%
994 NODC NodeCoin NODC $7,579 $0.004515 1,678,439 LowVol -0.09% 6.28%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,544 $0.001482 5,091,200 LowVol 0.62% 1.05% -41.29%
996 CONX Concoin CONX $7,149 $0.009605 744,266 LowVol 0.75% -0.41% -0.22%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,781 $0.000657 10,324,802 LowVol 1.09% 18.42% -40.48%
998 JS JavaScript Token JS $6,341 $0.000793 7,991,996 LowVol 0.07% 0.63% -0.85%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -0.06% -59.02%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,151 $0.000574 8,969,822 LowVol -0.08% 15.11% 13.82%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.94%
1002 XNG Enigma XNG $4,106 $0.246941 16,627 LowVol 29.01% 0.01% 14.96%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,870 $0.020454 189,224 LowVol -1.60% 13.89%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,949 $0.002949 1,000,000 LowVol 1.10% 2.38% 117.75%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,825 $0.013338 211,827 LowVol 1.10% 2.38% 8.40%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,715 $0.001970 1,377,917 LowVol -0.12% -13.29% -9.81%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,204 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 3.30% 20.61% -35.16%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,076 $0.000851 1,264,511 LowVol -18.58% -41.48% 129.72%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.73% 7.45%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $957 $0.000164 5,826,388 LowVol -0.09% -50.63% -23.81%
1012 ULA Ulatech ULA $868 $0.005157 168,286 LowVol -0.09% -63.49% -22.28%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.15% 15.03%
1014 ABN Abncoin ABN $756 $0.011165 67,700 LowVol -3.17% -6.61% 33.90%
1015 DMB Digital Money… DMB $528 $0.001253 421,300 LowVol -0.78% -7.81% -11.17%
1016 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.17% -0.68%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 0.00% 7.45%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001397 87,140 LowVol 8.40% 46.70%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,651 LowVol -0.12% -1.26% 14.28%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $246.32 $149,104,000 2.22% 0.66% 52.61%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.159022 $68,769,700 8.41% 57.11%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.90 $22,421,200 6.96% 39.26% 216.50%
1023 REC Regalcoin REC $43.78 $6,952,900 -6.62% 10.10% -21.49%
1024 QASH QASH QASH $0.429287 $5,921,230 1.10% -14.57%
1025 NULS Nuls NULS $0.646936 $3,111,760 -3.05% -12.87% -16.57%
1026 BTE BitSerial BTE $5.69 $2,612,530 -2.27% 30.27%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,397,210 -0.02% 0.24% 19.71%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,639,160 -0.01% 0.67% 19.56%
1029 INK Ink INK $0.177509 $1,566,800 3.27% -47.49%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.95 $1,309,130 1.01% 0.87% 235.96%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $94.94 $1,051,040 -0.74% -6.83% -44.30%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $4.96 $1,021,970 -4.03% -17.11%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $256.38 $871,182 -0.18% 9.20% 1.33%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058211 $808,284 0.98% -4.32% -1.10%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.78 $803,452 1.32% 115.56% 117.01%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.84 $741,398 0.17% -0.32% -2.53%
1037 ADK Aidos Kuneen ADK $41.05 $639,057 -0.09% -6.33% 20.00%
1038 INF InfChain INF $0.009359 $612,815 -1.84%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029495 $576,510 1.45% 3.52% -19.44%
1040 THS TechShares THS $1.14 $539,104 1.12% 3.61% 3.70%
1041 WC WINCOIN WC $1.88 $517,239 -0.94% -1.50%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.00 $453,036 6.94% 13.76% 22.81%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7964.89 $435,279 -0.33% -2.30% 15.77%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.048183 $434,615 0.85% -5.37% -18.67%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.60 $379,491 -5.04%
1046 TSL Energo TSL $0.033071 $340,742 -2.33%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.004844 $335,701 -2.71% -26.03% -35.55%
1048 BOT Bodhi BOT $0.524859 $327,012 0.98% -7.38%
1049 SISA SISA SISA $0.017283 $306,422 -10.37% -47.28%
1050 HOLD Interstellar … HOLD $0.119092 $172,570 15.75% 15.50% -56.45%
1051 EAG EA Coin EAG $4.10 $161,375 -2.89% -21.89%
1052 LLT LLToken LLT $0.326518 $134,316 0.68% -4.04% 16.88%
1053 RMC Russian Minin… RMC $11061.00 $132,722 -0.60% 3.07% 25.16%
1054 UGT UG Token UGT $0.340048 $121,403 0.07% -1.38% 1.96%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032561 $121,179 -1.94% 31.98%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188318 $114,872 -0.14% 0.06% -2.50%
1057 BPL Blockpool BPL $0.183364 $89,206 -4.54% 10.53% -8.24%
1058 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.021708 $84,570 5.74% 5.00%
1059 VASH VPNCoin VASH $0.005008 $74,223 -0.14% 5.90% 9.60%
1060 PHR Phore PHR $0.389950 $73,875 -0.96% 12.67% 37.43%
1061 GMT Mercury Protocol GMT $0.049359 $73,313 4.61% 29.58% 8.60%
1062 SJCX Storjcoin X SJCX $0.691483 $71,679 -0.09% -1.05% -8.02%
1063 TER TerraNova TER $2.46 $71,209 -0.13% -20.82% -27.75%
1064 AKY Akuya Coin AKY $0.449961 $63,915 -3.22% -28.25% -54.99%
1065 BSR BitSoar BSR $0.160905 $59,947 -0.11% 12.97% 16.06%
1066 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051187 $57,889 0.07% -7.40% 18.93%
1067 DSR Desire DSR $0.214957 $56,045 1.49% -17.95% -55.39%
1068 AION Aion AION $0.779273 $52,136 2.66% -11.50% -4.98%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.101018 $48,406 -0.38% 2.53% 2.49%
1070 MSD MSD MSD $0.013629 $43,847 1.13% -0.78% 20.47%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167655 $40,668 -0.12% -5.37% 20.21%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000410 $35,921 -0.07% 1.48% 32.07%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,628 2.97% 13.21%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050734 $31,170 0.48% 59.87%
1075 COR CORION COR $0.939007 $28,126 0.41% -1.48% 27.56%
1076 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $27,596 0.00% 0.23% -3.53%
1077 MCR Macro MCR $3.00 $26,319 -0.13% -11.84% 39.19%
1078 DNA EncrypGen DNA $0.069157 $26,256 14.52% 10.24%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.141863 $25,705 0.07% -3.74%
1080 ICX ICON ICX $0.996235 $20,910 3.46% 0.37% -0.68%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002575 $17,899 26.00% -20.88% -54.76%
1082 BIXC BIXC BIXC $3.29 $16,665 -0.11% -1.26%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.21 $14,621 0.17% 6.29%
1084 STEX STEX STEX $0.260649 $14,334 1.98% 10.32% 91.79%
1085 VIU Viuly VIU $0.002784 $12,581 -0.51% -2.30%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001512 $12,045 6.90% -6.01% -96.80%
1087 BLX Blockchain Index BLX $2.37 $12,033 6.22% 11.52% 27.01%
1088 MKR Maker MKR $303.47 $11,570 0.07% 5.93%
1089 PLC PlusCoin PLC $0.000724 $11,380 -0.86% 10.47%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000475 $11,015 -56.64% -97.43%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011986 $10,916 -2.78%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.270604 $9,575 4.58% 66.56% -41.93%
1093 TCOIN T-coin TCOIN $0.000214 $9,387 -0.05% -11.03% -3.77%
1094 EVR Everus EVR $3.97 $9,119 -1.81% -2.32% -2.78%
1095 STU bitJob STU $0.057883 $9,079 22.83% -19.18% -40.31%
1096 XID International… XID $0.005911 $8,879 -0.12% 87.08% -5.42%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017766 $8,541 6.11% 67.95% 203.56%
1098 MINEX Minex MINEX $0.057466 $8,446 -5.65% 36.36% 32.52%
1099 ETT EncryptoTel [… ETT $0.079602 $7,949 1.11% 37.28% 51.03%
1100 MGC GulfCoin MGC $0.003446 $7,356 4.05% -1.05% -7.47%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003196 $7,298 1.26% 4.31% 6.73%
1102 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002263 $6,962 -5.67% 8.46% -21.71%
1103 AERM Aerium AERM $1.65 $6,786 -8.32% 12.45%
1104 OX OX Fina OX $0.000164 $6,562 -0.09% -20.01% -28.83%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016938 $5,200 4.92% -38.55% -59.03%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000113 $5,083 -11.48% -24.53% -26.36%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.375419 $4,826 -0.54% -2.46% -7.79%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.014027 $4,572 -0.07% -52.28% -5.07%
1109 SUR Suretly SUR $3.00 $4,116 -0.53% 4.26% 7.49%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008559 $3,520 -4.72% 9.25% -23.39%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064608 $3,425 -0.11% -2.87% 7.60%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.33 $3,342 -0.15% 32.71% 20.42%
1113 BOS BOScoin BOS $1.06 $3,076 -0.09% -0.73% -16.93%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017180 $2,998 0.07% -2.60%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.041047 $2,947 -37.10% -45.58% 608.04%
1116 IQT iQuant IQT $0.161696 $2,854 -0.13% 49.59% -10.67%
1117 XOT Internet of T… XOT $2450.85 $2,811 -0.12% -1.27% 14.16%
1118 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.09 $2,760 9.08% 29.13% 41.79%
1119 FOR FORCE FOR $0.002380 $2,664 -8.66% -0.51% -22.60%
1120 EUSD eUSD EUSD $0.000285 $2,618 -0.75% 43.86% -66.08%
1121 PRES President Trump PRES $0.003938 $2,548 14.07% 0.81% 1.15%
1122 PNX Phantomx PNX $0.019299 $2,544 -12.04% 29.83%
1123 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,506 0.07% 0.91% 3.50%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,471 14.81% -3.41% 108.30%
1125 FBL Faceblock FBL $0.001876 $2,410 0.07% -94.17%
1126 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058152 $2,398 -10.02% 3.07% -17.31%
1127 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021937 $2,269 0.07% -28.63% -82.08%
1128 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,952 -0.80% -8.41% -19.12%
1129 ABC Alphabit ABC $13.94 $1,888 -0.04% 4.28% 2.09%
1130 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,854 -1.16% -9.55% 32.48%
1131 BTBc Bitbase BTBc $0.006978 $1,740 -0.12% -16.28% -23.35%
1132 SND Sand Coin SND $0.658125 $1,623 -1.92% -23.45% -17.17%
1133 ACC AdCoin ACC $0.106723 $1,604 47.53% 26.35% 7.96%
1134 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $1,511 -0.11% -1.26% -16.05%
1135 NTC Natcoin NTC $0.394054 $1,482 -0.04% 27.62% -58.49%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.086639 $1,476 16.63% 9.68% -17.24%
1137 BTCM BTCMoon BTCM $0.001810 $1,429 3.96% 21.02% -7.31%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.068467 $1,429 -1.53% -0.31% -18.22%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.114442 $1,357 -37.36% -19.86% -72.23%
1140 HIGH High Gain HIGH $0.000821 $1,265 -0.11% -9.09% -50.85%
1141 VULC Vulcano VULC $0.007142 $1,143 -3.63% 4.00% -10.66%
1142 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,137 -0.09% -1.26% -17.43%
1143 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,123 -0.09% -41.28% -17.94%
1144 IBTC iBTC IBTC $0.007678 $1,023 5.01% 2.24% -24.14%
1145 WA WA Space WA $0.015434 $962 -0.09% -11.18% -0.53%
1146 FLASH Flash FLASH $0.004597 $953 -0.09% 4.48% -0.29%
1147 MCI Musiconomi MCI $0.040970 $937 0.07% -30.26% -23.87%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 $922 -0.11% -17.72% -12.37%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005870 $892 -3.67% -26.04% -11.65%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110910 $822 6.45% 5.25% 22.63%
1151 SPORT SportsCoin SPORT $0.000739 $821 -0.09% -0.95% 47.67%
1152 WIC Wi Coin WIC $0.003304 $740 -0.10% 32.46% -0.89%
1153 QBT Cubits QBT $0.000739 $738 -4.49% 10.67% 4.85%
1154 WILD Wild Crypto WILD $0.078091 $737 -13.56% -10.01% 24.77%
1155 SWP Swapcoin SWP $0.091406 $720 0.07% 48.52% -12.84%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000985 $569 19.86% -0.59% -12.25%
1157 BEST BestChain BEST $0.001043 $563 -0.08% 0.14% -6.40%
1158 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $545 -0.11% -1.14% 14.29%
1159 LDCN LandCoin LDCN $0.002441 $544 1.15% 32.16% 59.79%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043439 $517 -0.18% -4.22% -6.00%
1161 QORA Qora QORA $0.163756 $509 -6.89% 30.59% 3.69%
1162 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002315 LowVol -0.13% -12.73% -12.33%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.003425 LowVol 71.99% 362.35% 86.38%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000493 LowVol 6.45% -16.82% -37.39%
1165 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025769 LowVol -43.55% 486.31% -6.47%
1166 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol -0.02% -68.35% -84.40%
1167 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003327 LowVol 1.79% 17.41%
1168 EDRC EDRCoin EDRC $0.040663 LowVol -3.29% 0.19% 10.05%
1169 MARX MarxCoin MARX $0.000911 LowVol -4.52% 28.16% -4.22%
1170 FC Facecoin FC $0.002925 LowVol 0.07% -12.78% -42.62%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol -0.11% -1.26% -12.23%
1172 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009195 LowVol -0.11% -2.19% -19.11%
1173 LEPEN LePen LEPEN $0.000083 LowVol 1.70% -0.78% 14.79%
1174 BUB Bubble BUB $0.013381 LowVol 11.55% -1.04% -68.95%
1175 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000075 LowVol -0.19% 8.05% 5792.09%
1176 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001806 LowVol -0.12% -15.16% 15.47%
1177 NBIT netBit NBIT $0.046712 LowVol -1.44% 33.49%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002791 LowVol -0.11% -11.66% -10.90%
1179 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol -0.11% -2.17% -41.35%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.210901 LowVol -0.11% -1.19% -51.08%
1181 MAGN Magnetcoin MAGN $0.396902 LowVol -7.30% -2.77% -17.71%
1182 DMC DynamicCoin DMC $0.002708 LowVol -0.22% -3.18%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.016008 LowVol -0.12% 12.48% 81.10%
1184 GAY GAY Money GAY $0.013962 LowVol -0.10% -3.87% -72.77%
1185 REGA Regacoin REGA $0.002299 LowVol -0.11% -1.26% 1.97%
1186 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.12% 0.71% 456.99%
1187 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% 13.86%
1188 MOTO Motocoin MOTO $0.007385 LowVol 57.47% 108.71% 100.65%
1189 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 50.56% -1.26% -28.04%
1190 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.08% 2.35% 189.06%
1191 XQN Quotient XQN $0.007635 LowVol 34.67% 20.99% 21.62%
1192 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 0.07% 454.49% 104.69%
1193 UTA UtaCoin UTA $0.000739 LowVol -0.12% 26.94% -45.87%
1194 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.09% -1.26%
1195 EGOLD eGold EGOLD $0.008775 LowVol 1.15% 283.43% -15.65%
1196 IRL IrishCoin IRL $0.002627 LowVol -0.09% 16.04% 30.61%
1197 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001086 LowVol -0.80% -8.01% -17.17%
1198 DASHS Dashs DASHS $0.024546 LowVol -19.48% -23.12% -15.34%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.001828 LowVol 38.98% -3.92% -38.91%
1200 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.09% -1.30% 13.05%
1201 ACES Aces ACES $0.000176 LowVol -0.37% 112.23% -23.05%
1202 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -13.84% -13.99% 8.40%
1203 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003284 LowVol -0.11% 1.20% 20.27%
1204 AV AvatarCoin AV $0.025778 LowVol -0.12% -1.89% 19.87%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 1.03% -4.10% -0.65%
1206 GRN Granite GRN $0.011986 LowVol -0.09% -3.09% 7.27%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol -0.09% -18.39%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012561 LowVol -0.09% -1.26% 12.60%
1209 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.07% 62.31% -1.15%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.004761 LowVol -3.44% -1.26% 21.77%
1211 HNC Huncoin HNC $0.001396 LowVol -0.12% -16.07% -25.16%
1212 SYNC Sync SYNC $615.71 LowVol -0.12% 103.47%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000328 LowVol -0.11% 31.65% -17.88%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000869 LowVol 9.32% 49.23% 8.99%
1215 BET BetaCoin BET $0.002237 LowVol -0.09% -5.60% -30.54%
1216 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.12% 13.87%
1217 SAK Sharkcoin SAK $0.001832 LowVol 3.64% -0.17% -1.85%
1218 EBIT eBIT EBIT $0.000907 LowVol 88.88% 23.12% -20.92%
1219 TIE TIES Network TIE $0.102375 LowVol 0.07% 26.27% -28.26%
1220 DON Donationcoin DON $0.000417 LowVol 0.39% -0.27% 12.29%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol -0.12% -1.26%
1222 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.09% -42.86%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.09% -1.26% 14.28%
1224 ELC Elacoin ELC $0.065590 LowVol -0.11% -1.11% 9.52%
1225 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol -0.17% 1510.26% 110.42%
1226 YEL Yellow Token YEL $0.002907 LowVol 0.07% 37.99% -78.67%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -32.07% -1.26% 14.28%
1228 SKC Skeincoin SKC $0.002709 LowVol -0.12% -11.94% -39.98%
1229 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.37% -0.54% 7.59%
1230 FUTC FutCoin FUTC $0.001478 LowVol -0.09% -1.26% -33.45%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001396 LowVol -0.09% 2.23% -2.86%
1232 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol -0.11% -1.26% -14.16%
1233 WOW Wowcoin WOW $0.000126 LowVol 0.85% -14.15% 22.89%
1234 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036881 LowVol 1.31% 18.18% 23.96%
1235 TYC Tyrocoin TYC $0.010672 LowVol -0.11% 0.28% -65.01%
1236 TOP TopCoin TOP $0.000791 LowVol -0.22% -18.52% 57.38%
1237 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009400 LowVol -0.11% -5.89% 30.80%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol -25.07% -21.01% -3.42%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.07% -11.47% 15.16%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003448 LowVol -0.11% 108.69%
1241 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003366 LowVol -0.09% 19.44%
1242 UR UR UR $0.000473 LowVol 4.72% 12.89% -7.32%
1243 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol -0.11% -1.26% 14.31%
1244 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.07% -0.79% 10.43%
1245 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% 14.28%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.003623 LowVol -0.09% 24.51% 27.95%
1247 RHFC RHFCoin RHFC $0.000903 LowVol -1.26%
1248 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol -0.09% -1.26% 14.28%
1249 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002873 LowVol -1.20%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.001285 LowVol 0.75% -0.49% -10.32%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007873 LowVol -0.09% 843.62% 175.28%
1252 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073475 LowVol -0.11% -43.36%
1254 OMC Omicron OMC $0.092192 LowVol -0.09% -1.10%
1255 FID BITFID FID $0.082095 LowVol -0.09% -50.81% 14.03%
1256 XAU Xaucoin XAU $0.019621 LowVol -0.09% 20.35%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.001396 LowVol -0.12% -1.26%
1258 HCC Happy Creator… HCC $0.000493 LowVol 19.86% -1.27% -2.04%
1259 OPES Opescoin OPES $0.001888 LowVol -0.09% 3.23% -10.21%
1260 TODAY TodayCoin TODAY $0.000821 LowVol -0.11% 23.42% 20.04%
1261 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.09% -1.26% 14.28%
1262 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol -0.09% -21.01% 52.38%
1263 SHA SHACoin SHA $0.000410 LowVol -0.09% -8.37% -17.79%
1264 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% -27.64%
1265 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068713 LowVol -0.11% 13.28% 33.84%
1266 DUB Dubstep DUB $0.001642 LowVol -0.09%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.014531 LowVol -0.12% -8.50% 13.91%
1268 CYC Cycling Coin CYC $0.001231 LowVol -0.12% 23.30%
1269 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1270 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046219 LowVol -0.12% -14.35% -27.24%
1271 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000246 LowVol -0.09% -42.86%
1272 KASHH KashhCoin KASHH $0.000017 LowVol -0.65% -76.45% 60.89%
1273 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.17% 1.84% 81.43%
1274 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% 14.28%
1275 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% 14.33%
1276 PRM PrismChain PRM $0.000903 LowVol -0.09% -9.49% 4.08%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011493 LowVol -0.14%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.000739 LowVol -30.06% -31.50%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219111 LowVol -0.09% -1.26% 17.87%
1280 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.12% -1.26% 14.28%
1281 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol -0.09% -23.64%
1282 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -0.17% -91.78% -78.24%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000153 LowVol 2.70% 19.41%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 13.70%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 12.20%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.31%
1287 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 0.00% 242.62%
1288 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.05%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.88%
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.53%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -2.13% -19.10%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.60%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.89%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.31% -3.69%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -2.15%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 24.28%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.44% 23.38%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.46%
1300 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.77% 14.86%
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 0.00%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.29% 4.98%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 11.49%
1305 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.39% -4.42%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.02%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.13%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.95%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.30% 13.38%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -1.20% 65.47%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.60%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.40% -57.74%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.21%

Quay lại phần 1

Phản hồi