Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8155.82 trên tổng giá trị $136,162,230,482

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $365.21 trên tổng giá trị $35,019,393,425

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1312.54 trên tổng giá trị $22,072,017,182

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236158 trên tổng giá trị $9,121,099,831

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $559.68 trên tổng giá trị $4,311,844,939

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.55 trên tổng giá trị $24,829,664 đã biến động tăng 606.86% trong 1h qua

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 86.44% trong 1h qua

    + Đồng 300 300 Token (300) đang có giá hiện tại $175.25 trên tổng giá trị $52,575 đã biến động tăng 62.17% trong 1h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.014263 trên tổng giá trị $236,076 đã biến động tăng 61.90% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003870 trên tổng giá trị đã biến động tăng 43.07% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1510.61% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007817 trên tổng giá trị đã biến động tăng 837.41% trong 24h qua

    + Đồng EQT EquiTrader (EQT) đang có giá hiện tại $2.55 trên tổng giá trị $24,829,664 đã biến động tăng 556.30% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.025586 trên tổng giá trị đã biến động tăng 483.51% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 431.28% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5756.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000044 trên tổng giá trị $19,553,644 đã biến động tăng 901.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040757 trên tổng giá trị đã biến động tăng 595.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.127196 trên tổng giá trị $1,271,960 đã biến động tăng 593.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.155950 trên tổng giá trị $689,524 đã biến động tăng 588.84% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 HTC HitCoin HTC $901,138 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -1.24%
702 LNK Link Platform LNK $866,706 $18.25 47,503 LowVol -1.17% -35.13% -16.55%
703 SHORTY Shorty SHORTY $847,737 $0.008477 100,000,000 LowVol -0.43% -7.09% 15.91%
704 NET NetCoin NET $764,768 $0.000972 787,126,712 LowVol 3.91% 3.03% 24.06%
705 METAL MetalCoin METAL $708,559 $0.009211 76,925,527 LowVol -0.43% -8.77%
706 CDN Canada eCoin CDN $702,574 $0.007212 97,415,544 LowVol 3.19% 10.15% 16.92%
707 XFT Footy Cash XFT $685,513 $0.150799 4,545,871 LowVol -0.43% -4.35% 21.24%
708 STRC StarCredits STRC $684,832 $0.152185 4,500,000 LowVol -0.43% 3.89% 15.46%
709 XGR GoldReserve XGR $683,050 $0.039778 17,171,382 LowVol -0.02% -20.91% 131.87%
710 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.88% -15.93%
711 BTB BitBar BTB $656,165 $18.66 35,163 LowVol 3.55% -4.18% -7.67%
712 MAX MaxCoin MAX $646,095 $0.010597 60,971,301 LowVol -0.49% 6.39% 20.00%
713 RIYA Etheriya RIYA $645,742 $0.408302 1,581,531 LowVol -0.32% 5.58% 43.49%
714 SMC SmartCoin SMC $610,566 $0.025977 23,504,477 LowVol 6.46% -23.16% 73.53%
715 USC Ultimate Secu… USC $590,170 $0.057059 10,343,113 LowVol 5.60% 7.42% -9.61%
716 IFLT InflationCoin IFLT $580,014 $0.000018 33,015,953,235 LowVol 3.33% -51.71% 24.36%
717 ITI iTicoin ITI $576,422 $18.01 32,000 LowVol 2.66% -10.89% 13.43%
718 HBN HoboNickels HBN $574,192 $0.009619 59,696,358 LowVol -0.47% -1.82% -0.81%
719 SAC SACoin SAC $571,622 $0.081513 7,012,636 LowVol -0.44% 10.40% 1.60%
720 NOBL NobleCoin NOBL $569,426 $0.000246 2,313,302,004 LowVol 0.15% 16.10% 23.70%
721 UFO UFO Coin UFO $567,583 $0.000163 3,481,548,762 LowVol -0.47% -8.13% -25.39%
722 TALK BTCtalkcoin TALK $561,277 $0.008597 65,290,635 LowVol -5.93% 11.37% -15.32%
723 BITS Bitstar BITS $551,200 $0.023882 23,079,737 LowVol 13.08% -0.30% -9.06%
724 SDC ShadowCash SDC $546,287 $0.081595 6,695,133 LowVol -0.47% -24.40%
725 BTSR BTSR BTSR $515,879 $0.157076 3,284,266 LowVol 0.01% 0.68% 17.72%
726 TROLL Trollcoin TROLL $505,560 $0.000895 564,911,461 LowVol 9.13% 12.69% 13.44%
727 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.32% -2.20%
728 KOBO Kobocoin KOBO $486,602 $0.019700 24,700,248 LowVol -0.29% -21.60% -11.87%
729 TAG TagCoin TAG $469,959 $0.079388 5,919,743 LowVol -17.37% -28.70% 4.74%
730 E4ROW E4ROW E4ROW $469,164 $0.109669 4,278,000 LowVol 0.02% 232.74%
731 ROC Rasputin Onli… ROC $454,702 $0.419613 1,083,622 LowVol 0.02% 13.99% 90.15%
732 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $446,903 $0.082328 5,428,300 LowVol -11.68% 4.92% 5.27%
733 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 15.02%
734 FNC FinCoin FNC $421,824 $0.032754 12,878,667 LowVol -0.42% -4.87% -37.39%
735 JET Jetcoin JET $390,942 $0.080982 4,827,498 LowVol -0.10% 41.67% 11.84%
736 FC2 FuelCoin FC2 $389,313 $0.003831 101,618,673 LowVol -0.47% 9.96% 17.55%
737 UNI Universe UNI $387,792 $0.036599 10,595,570 LowVol 19.27% 13.12% 49.84%
738 VAL Valorbit VAL $386,563 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.55% 13.22%
739 PIGGY Piggycoin PIGGY $365,518 $0.000752 486,287,262 LowVol 9.78% 0.75% -32.30%
740 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,923 $1.14 313,066 LowVol 1.15% -0.71% -12.86%
741 SLG Sterlingcoin SLG $347,195 $0.082573 4,204,719 LowVol 8.11% 0.36% -1.93%
742 ICN iCoin ICN $344,747 $0.011819 29,167,894 LowVol 2.51% -3.74% 16.63%
743 PXC Phoenixcoin PXC $343,281 $0.005528 62,102,853 LowVol 0.23% 4.13% -17.87%
744 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -1.60% 14.61%
745 OHM OHM OHM $333,198 $0.011276 29,549,286 LowVol 11.64%
746 DAXX DaxxCoin DAXX $322,648 $0.000651 495,856,420 LowVol -0.43% -15.86% -5.61%
747 V Version V $310,481 $0.000665 466,634,611 LowVol -0.40% -26.01% -25.91%
748 AU AurumCoin AU $304,741 $1.03 296,216 LowVol -0.43% -1.46% 1.31%
749 GUN Guncoin GUN $297,889 $0.001520 195,987,328 LowVol 6.60% 5.80% 22.76%
750 BTWTY Bit20 BTWTY $293,240 $288,622 1.016 LowVol -0.43% 22.67% 39.89%
751 BRIT BritCoin BRIT $287,725 $0.013529 21,268,092 LowVol -0.43% 5.87% -40.22%
752 OPAL Opal OPAL $281,692 $0.018602 15,143,349 LowVol -0.37% 3.95% -9.69%
753 CFT CryptoForecast CFT $277,509 $0.006033 46,000,000 LowVol -21.77% -7.15% -26.61%
754 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -2.18%
755 XJO Joulecoin XJO $265,113 $0.007723 34,327,128 LowVol -0.38% -1.85% 3.13%
756 Q2C QubitCoin Q2C $262,977 $0.001060 248,168,374 LowVol -7.60% 1.64% 7.72%
757 WAY WayGuide WAY $260,948 $0.002608 100,040,708 LowVol -0.44%
758 GOOD Goodomy GOOD $260,849 $0.000591 441,349,000 LowVol -0.65% -7.94% 35.54%
759 ICE iDice ICE $258,289 $0.164409 1,571,013 LowVol -0.53% -8.63% -10.43%
760 GAIA GAIA GAIA $257,441 $0.010682 24,101,381 LowVol -0.45% 8.28% -32.65%
761 NEWB Newbium NEWB $256,842 $0.005137 50,000,000 LowVol -4.80% 44.34% -12.47%
762 TIT Titcoin TIT $254,511 $0.005101 49,898,202 LowVol 1.23% 0.56% 10.92%
763 FLT FlutterCoin FLT $249,603 $0.000775 322,214,524 LowVol -0.69% -16.81% 25.54%
764 DVC Devcoin DVC $246,944 $0.000016 15,121,257,500 LowVol -0.86% 20.32% 10.92%
765 J Joincoin J $240,570 $0.098256 2,448,402 LowVol -1.70% -4.64% -7.31%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,666 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.43%
767 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,503 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -0.02% -12.50% -4.05%
768 XPTX PlatinumBAR XPTX $229,989 $0.585622 392,726 LowVol -0.40% -0.13% -7.99%
769 VIDZ PureVidz VIDZ $223,300 $0.001782 125,279,775 LowVol -0.44% -2.88% -3.01%
770 KED Darsek KED $220,973 $0.016369 13,499,717 LowVol -0.45% 13.38% 41.35%
771 BBP BiblePay BBP $215,007 $0.000897 239,791,280 LowVol -0.43% 20.09% 14.88%
772 TTC TittieCoin TTC $210,423 $0.000167 1,259,816,434 LowVol -0.73% 3.67% 40.82%
773 NYAN Nyancoin NYAN $208,959 $0.000658 317,806,216 LowVol -0.43% -12.00% -15.20%
774 PR Prototanium PR $208,879 $1.07 195,810 LowVol -0.43% 19.80% 4.46%
775 XPY PayCoin XPY $208,321 $0.017622 11,821,423 LowVol -0.47% -6.75% 31.69%
776 FLY Flycoin FLY $206,545 $0.979788 210,806 LowVol -0.43%
777 LANA LanaCoin LANA $203,759 $0.000244 833,625,016 LowVol -0.43% -6.63% -9.98%
778 TRK Truckcoin TRK $202,808 $0.001315 154,284,176 LowVol 0.00% 3.90% -14.38%
779 BUN BunnyCoin BUN $202,567 $0.000002 102,275,175,575 LowVol -1.50% 2.98% 15.97%
780 SH Shilling SH $201,030 $0.005135 39,146,475 LowVol -0.55% 39.04% 6.67%
781 CHESS ChessCoin CHESS $200,957 $0.003719 54,032,769 LowVol -0.53% -4.15% 16.09%
782 CUBE DigiCube CUBE $198,006 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.43% -1.76% 13.23%
783 TEK TEKcoin TEK $194,123 $0.000137 1,414,054,562 LowVol -6.63% 63.48% 74.92%
784 8BIT 8Bit 8BIT $192,385 $0.165220 1,164,415 LowVol -0.42% -3.36% -17.19%
785 KAYI Kayicoin KAYI $190,655 $0.000671 284,208,249 LowVol 1.16% -11.92% -3.47%
786 TGC Tigercoin TGC $188,088 $0.004320 43,536,800 LowVol 7.65% -7.01% 75.49%
787 CTO Crypto CTO $186,391 $0.015487 12,034,923 LowVol -0.49% 2.02% 38.78%
788 888 OctoCoin 888 $185,173 $0.003686 50,237,100 LowVol -1.17% -16.23% 83.25%
789 BIGUP BigUp BIGUP $184,241 $0.000087 2,116,129,008 LowVol -0.54% -1.75% -1.31%
790 UNIC UniCoin UNIC $182,366 $0.061536 2,963,571 LowVol 0.39% 0.63% 18.19%
791 KUSH KushCoin KUSH $178,396 $0.032760 5,445,524 LowVol -0.41% -1.53% 1.99%
792 ECA Electra ECA $177,489 $0.000008 21,672,242,551 LowVol 6.79% 37.19% -65.47%
793 XPD PetroDollar XPD $176,262 $0.002754 63,993,275 LowVol -0.43% 8.82% 10.16%
794 BERN BERNcash BERN $176,240 $0.002474 71,234,301 LowVol 0.37% 10.13% 50.52%
795 CCN Cannacoin CCN $175,654 $0.037377 4,699,564 LowVol -0.43% 4.83% 1.52%
796 GLC GlobalCoin GLC $175,305 $0.002690 65,171,010 LowVol -0.47% -4.64% -35.58%
797 LOT LottoCoin LOT $172,227 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -0.35% -16.81% -0.15%
798 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
799 FRC Freicoin FRC $158,365 $0.005380 29,436,629 LowVol -0.47% -1.75% -23.19%
800 LTB LiteBar LTB $155,509 $0.195501 795,440 LowVol -0.50% -14.96% -47.06%
801 LEA LeaCoin LEA $152,142 $0.000488 311,785,090 LowVol -0.43% -1.80% 45.14%
802 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol -1.06%
803 YAC Yacoin YAC $146,345 $0.001223 119,690,073 LowVol -0.71% 33.98% 12.61%
804 XRA Ratecoin XRA $144,487 $0.001266 114,158,120 LowVol -12.90% -23.73% 2.07%
805 GRT Grantcoin GRT $143,724 $0.003342 43,004,998 LowVol 0.04% 0.72% -2.15%
806 WYV Wyvern WYV $143,525 $0.083143 1,726,239 LowVol -0.43% -0.56% 33.05%
807 SWING Swing SWING $142,811 $0.052533 2,718,510 LowVol -1.37% 0.09% 16.54%
808 URC Unrealcoin URC $141,427 $0.020134 7,024,402 LowVol -0.43% 5.69% 46.58%
809 EVO Evotion EVO $140,828 $0.044588 3,158,443 LowVol -0.85% -6.46% 5.61%
810 GAP Gapcoin GAP $139,555 $0.011657 11,971,908 LowVol -0.43% 5.51% 21.12%
811 RBX Ripto Bux RBX $136,290 $0.000357 381,236,123 LowVol -0.56% -20.11% -5.63%
812 XRE RevolverCoin XRE $136,232 $0.006113 22,283,934 LowVol -0.44% -0.30% -4.41%
813 MOJO MojoCoin MOJO $132,677 $0.010939 12,129,398 LowVol 7.27% 13.45% 9.50%
814 PASL Pascal Lite PASL $132,384 $0.032442 4,080,600 LowVol -0.43% -1.51% 12.72%
815 I0C I0Coin I0C $126,706 $0.006038 20,984,611 LowVol -0.60% -37.87% -28.77%
816 SPACE SpaceCoin SPACE $126,499 $0.006071 20,835,508 LowVol -12.07% -12.02% 19.23%
817 EMD Emerald Crypto EMD $125,319 $0.006555 19,117,129 LowVol -11.40% -13.21% -6.84%
818 MNM Mineum MNM $125,055 $0.013253 9,436,367 LowVol -0.40% 1.24% -7.09%
819 CNNC Cannation CNNC $124,874 $0.050416 2,476,893 LowVol -5.07% -10.00% -0.09%
820 EVIL Evil Coin EVIL $124,816 $0.005938 21,020,383 LowVol -5.23% 10.32% -15.60%
821 SLING Sling SLING $122,311 $0.113874 1,074,095 LowVol -0.43% -1.76% 16.48%
822 STV Sativacoin STV $116,544 $0.016447 7,085,932 LowVol -1.15% -8.91% 17.60%
823 UNITS GameUnits UNITS $113,498 $0.032680 3,472,983 LowVol -0.44% 24.13% 63.70%
824 020 020LondonCoin 020 $111,985 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol -0.01% 12.81%
825 HMP HempCoin HMP $110,584 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.43% -1.76% 13.22%
826 MRJA GanjaCoin MRJA $108,867 $0.024454 4,451,920 LowVol -0.43% 10.38% -37.51%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,395 $0.000514 202,982,219 LowVol
828 CORG CorgiCoin CORG $103,728 $0.000083 1,251,855,418 LowVol 0.16% -31.05% -21.75%
829 FIRE Firecoin FIRE $102,680 $1.04 98,412 LowVol -0.55% -1.75%
830 GTC Global Tour Coin GTC $99,885 $0.003342 29,887,402 LowVol -0.43% 0.03% -24.51%
831 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol -1.04% 34.06%
832 QCN QuazarCoin QCN $98,548 $0.016303 6,044,911 LowVol -0.43% -5.69% 4.57%
833 PHS Philosopher S… PHS $98,540 $0.016384 6,014,340 LowVol -0.43% -25.56% -17.37%
834 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.17% 46.20%
835 COXST CoExistCoin COXST $96,543 $0.003562 27,100,000 LowVol -0.61% 12.65% 136.59%
836 DRXNE DROXNE DRXNE $96,065 $0.001538 62,440,551 LowVol -0.61% -6.48% -5.64%
837 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,099 $0.001223 77,777,777 LowVol -0.43% -1.73% 4.31%
838 DLC Dollarcoin DLC $94,275 $0.010352 9,106,714 LowVol -0.43% -0.16% 14.12%
839 CON PayCon CON $93,552 $0.004060 23,042,604 LowVol -0.70% 12.32% 14.82%
840 ARI Aricoin ARI $93,142 $0.000664 140,262,505 LowVol -0.66% -1.95% 13.41%
841 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -1.95% -49.72%
842 GP GoldPieces GP $91,342 $0.074860 1,220,161 LowVol -0.38% -2.24% 6.36%
843 HAL Halcyon HAL $90,330 $0.017199 5,251,971 LowVol -0.43% -1.73% 10.71%
844 BTQ BitQuark BTQ $88,515 $0.009863 8,974,334 LowVol -0.47% -4.50% 26.85%
845 PIE PIECoin PIE $86,389 $0.004076 21,196,404 LowVol -2.06% -15.29% -38.75%
846 CAT Catcoin CAT $82,908 $0.013450 6,164,300 LowVol -10.75% -12.04% -4.97%
847 C2 Coin2.1 C2 $82,729 $0.000827 99,976,323 LowVol -0.43% -10.43% -22.80%
848 QTL Quatloo QTL $77,915 $0.010094 7,718,883 LowVol -0.54% -17.32% -14.90%
849 ARG Argentum ARG $76,208 $0.008972 8,493,784 LowVol -0.48% -3.44% 8.87%
850 GPU GPU Coin GPU $75,900 $0.001875 40,477,042 LowVol -0.45% 12.84% 23.11%
851 PXI Prime-XI PXI $75,779 $0.004301 17,620,585 LowVol -0.46% -2.29% -8.00%
852 SLM Slimcoin SLM $75,491 $0.005054 14,937,439 LowVol -0.43% -3.32% 16.99%
853 NEVA NevaCoin NEVA $74,994 $0.031044 2,415,775 LowVol -0.41% -8.96% 17.21%
854 MCRN MACRON MCRN $73,167 $0.000182 401,421,401 LowVol -0.43% -10.55% 83.32%
855 REE ReeCoin REE $73,006 $0.000029 2,560,000,000 LowVol -11.28% -31.62% -44.13%
856 FLAX Flaxscript FLAX $72,878 $0.013055 5,582,377 LowVol -0.33% 0.10% -34.34%
857 ATX Artex Coin ATX $72,706 $0.003871 18,781,750 LowVol -20.26% 25.42% -18.99%
858 MARS Marscoin MARS $71,459 $0.002527 28,279,074 LowVol 6.44% 3.06% -1.80%
859 CRX Chronos CRX $70,295 $0.000953 73,729,962 LowVol -0.58% 14.74% -1.44%
860 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,043 $0.012810 5,467,914 LowVol 2.68% 2.70% -15.41%
861 SPT Spots SPT $69,842 $0.003117 22,406,021 LowVol 7.43% 15.25% 17.44%
862 IMS Independent M… IMS $69,811 $0.013003 5,368,934 LowVol 6.16% -32.12% 12.34%
863 SOON SoonCoin SOON $69,334 $0.005563 12,462,620 LowVol -1.99% 0.90% 17.08%
864 SRC SecureCoin SRC $69,324 $0.008482 8,173,141 LowVol -0.47% -0.46% 63.82%
865 MEOW Kittehcoin MEOW $68,751 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.49% 0.42% 18.27%
866 ALL Allion ALL $64,690 $0.010435 6,199,359 LowVol -0.48% -28.22% 20.00%
867 MST MustangCoin MST $64,329 $0.102054 630,343 LowVol -0.43% -1.40% 12.39%
868 JWL Jewels JWL $64,158 $0.003179 20,181,636 LowVol -11.12% 6.45% 42.71%
869 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,386 $0.078660 793,108 LowVol -29.17% -9.96% 30.78%
870 CF Californium CF $62,248 $0.025921 2,401,423 LowVol -0.43% 0.21%
871 RPC RonPaulCoin RPC $60,535 $0.068144 888,340 LowVol -0.47% -17.81% 27.15%
872 BLC Blakecoin BLC $60,022 $0.003969 15,122,697 LowVol -2.11% -14.12% -41.34%
873 XCRE Creatio XCRE $59,311 $0.002890 20,520,514 LowVol -0.43% 5.63% 4.43%
874 611 SixEleven 611 $59,127 $0.137558 429,836 LowVol -0.69% -5.65% -0.51%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,965 $0.000652 90,421,856 LowVol -0.43% -12.73% -32.32%
876 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -1.77%
877 MAR Marijuanacoin MAR $58,000 $0.039711 1,460,552 LowVol -2.25% -5.08% -13.64%
878 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -1.66% -0.93%
879 PHO Photon PHO $57,647 $0.000003 20,298,944,077 LowVol 0.07% -0.61% 34.08%
880 SCRT SecretCoin SCRT $57,564 $0.013613 4,228,672 LowVol -0.43% -1.16% 15.06%
881 GCC GuccioneCoin GCC $54,567 $0.002690 20,285,537 LowVol -0.43% 11.80% 37.35%
882 BAS BitAsean BAS $53,167 $0.010633 5,000,000 LowVol 0.02% -20.96% -36.75%
883 ADCN Asiadigicoin ADCN $52,837 $0.002119 24,931,054 LowVol -0.44% -8.84% -14.75%
884 POP PopularCoin POP $52,666 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 1.82% 1.96% 17.62%
885 300 300 Token 300 $52,575 $175.25 300 LowVol 62.17% 24.24% 0.42%
886 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.88% -61.61%
887 URO Uro URO $52,060 $0.043120 1,207,310 LowVol 3.31% 2.70% 38.96%
888 BITZ Bitz BITZ $51,931 $0.026084 1,990,891 LowVol -0.44% -1.43% 9.12%
889 KIC KibiCoin KIC $51,915 $0.003531 14,701,000 LowVol 0.07% -14.03% -86.53%
890 ZYD Zayedcoin ZYD $51,913 $0.008314 6,243,840 LowVol -0.43% 6.61% 38.44%
891 DIBC DIBCOIN DIBC $51,761 $0.010352 5,000,000 LowVol -0.43% -21.08% 6.92%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -1.85%
893 JIN Jin Coin JIN $49,772 $0.005054 9,848,485 LowVol -0.43% -43.60% 3.23%
894 ARB ARbit ARB $49,673 $0.006440 7,713,715 LowVol -0.55%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $48,936 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.43% -1.75% 8.67%
896 BVC BeaverCoin BVC $48,752 $0.015649 3,115,258 LowVol -0.43% -28.43% 4.01%
897 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol -1.84%
898 DBTC Debitcoin DBTC $46,198 $0.002567 17,999,624 LowVol -0.39% -3.33% 0.00%
899 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,487 $0.000571 79,719,140 LowVol -0.43% -15.21% -11.94%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $45,293 $0.000408 111,129,464 LowVol -0.43% -18.11% -5.65%
901 XBTS Beatcoin XBTS $45,078 $0.029565 1,524,686 LowVol -1.51% -30.53% -2.81%
902 BRAIN Braincoin BRAIN $44,433 $0.004402 10,094,424 LowVol -0.49% -3.52% 9.51%
903 BIP BipCoin BIP $43,373 $0.026654 1,627,261 LowVol -0.49% -1.74% 7.37%
904 JOBS JobsCoin JOBS $43,210 $0.000408 106,019,270 LowVol -0.44% -18.11% -39.88%
905 NRO Neuro NRO $43,136 $0.001223 35,279,597 LowVol -0.43% -7.88% 6.03%
906 PLNC PLNcoin PLNC $41,791 $0.002445 17,089,600 LowVol -0.43% 36.84% 69.77%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,637 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.43% -1.75% -43.58%
908 CASH Cashcoin CASH $41,293 $0.000897 46,053,121 LowVol -0.43% -1.75% -6.53%
909 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -1.22% 89.71%
910 FLVR FlavorCoin FLVR $40,883 $0.001956 20,898,106 LowVol -0.43% -5.83%
911 VLTC Vault Coin VLTC $40,789 $0.001347 30,286,780 LowVol -2.07% 21.50% 29.77%
912 $$$ Money $$$ $40,671 $0.000886 45,887,218 LowVol -1.03% -10.56% -14.06%
913 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
914 SOIL SOILcoin SOIL $40,413 $0.007087 5,702,048 LowVol -0.41% 11.71% 9.67%
915 EREAL eREAL EREAL $40,318 $0.000603 66,909,634 LowVol -9.56% 13.92% 22.46%
916 BSC BowsCoin BSC $40,264 $0.007255 5,550,102 LowVol -0.43% -1.76% 34.44%
917 SFC Solarflarecoin SFC $40,228 $0.002856 14,083,450 LowVol 8.47% -30.47% -15.21%
918 MND MindCoin MND $38,863 $0.003097 12,546,625 LowVol -3.86% 0.91% 6.87%
919 PRX Printerium PRX $38,545 $0.003261 11,821,728 LowVol -0.44% 140.24% 48.96%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -3.01% 24.00%
921 COAL BitCoal COAL $36,681 $0.008151 4,500,000 LowVol -0.43% 2.64% 0.21%
922 GBT GameBet Coin GBT $36,397 $0.001712 21,262,780 LowVol -0.43% 3.16% 58.56%
923 PULSE Pulse PULSE $36,132 $0.002527 14,298,972 LowVol -0.55% 8.76% 29.99%
924 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -3.00%
925 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,905 $0.004347 8,030,000 LowVol 1.43% -25.39% -92.94%
926 RBT Rimbit RBT $34,748 $0.000301 115,499,623 LowVol 2.30% -20.24% -25.22%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol -0.34%
928 ACP AnarchistsPrime ACP $33,312 $0.007580 4,394,874 LowVol 0.38% -8.28% 25.81%
929 ORLY Orlycoin ORLY $32,859 $0.000897 36,646,779 LowVol -0.49% -1.73% 5.38%
930 BOAT Doubloon BOAT $31,876 $0.001719 18,547,845 LowVol -3.33% 5.62% -55.70%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.49%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $31,152 $0.001538 20,251,896 LowVol -11.04% -1.32% -18.10%
933 CRT CRTCoin CRT $31,016 $0.391263 79,270 LowVol -0.47% -1.76% 13.22%
934 LTCR Litecred LTCR $29,568 $0.000978 30,227,750 LowVol -0.43% 17.89% -18.79%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $29,394 $0.000048 608,557,394 LowVol -0.45% 24.24% 67.98%
936 EGO EGO EGO $29,345 $0.000489 60,000,001 LowVol -0.43% -1.75%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 29.12%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.22% 11.10%
939 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.02% -1.34% 87.69%
940 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,599,497
941 KNC KingN Coin KNC $26,183 $13.04 2,008 LowVol -0.43% -7.02%
942 UET Useless Ether… UET $26,069 $0.006574 3,965,716 LowVol 5.89% 5.05% 8.34%
943 DPAY DPAY DPAY $25,935 $0.000326 79,541,001 LowVol -0.43% 51.72%
944 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,215 $0.028203 894,026 LowVol 3.50% 4.29% 46.46%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 ICON Iconic ICON $24,986 $0.042142 592,894 LowVol 3.58% 2.05% -2.12%
947 KRONE Kronecoin KRONE $24,704 $0.007407 3,335,255 LowVol -0.10% -6.93% 13.66%
948 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -5.24%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,016 $0.004972 4,829,945 LowVol -0.43% -16.41% -7.35%
950 LIR LetItRide LIR $23,644 $0.000652 36,258,593 LowVol -0.43% 29.37%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,493 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.49% -1.73% -39.92%
952 ERY Eryllium ERY $23,378 $0.004551 5,137,287 LowVol -0.46% -11.12% -39.49%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,824 $0.000326 70,000,000 LowVol -0.44% -21.39% -15.30%
954 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.66%
955 BQC BBQCoin BQC $22,481 $0.000443 50,765,854 LowVol -0.19% 6.75% -13.78%
956 MTM MTMGaming MTM $22,422 $0.007474 2,999,967 LowVol 2.45% 4.00% -49.48%
957 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.61%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,705 $0.013857 1,494,171 LowVol -0.43% 61.74%
959 MILO MiloCoin MILO $20,624 $0.001911 10,789,954 LowVol -0.43% -25.61% -8.01%
960 SONG SongCoin SONG $20,252 $0.000622 32,565,300 LowVol -0.73% 9.61% -32.54%
961 ZNE Zonecoin ZNE $20,205 $0.007825 2,581,970 LowVol -0.55% -8.40%
962 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -0.05%
963 VPRC VapersCoin VPRC $20,022 $0.000026 780,124,964 LowVol -0.15% -28.69% 83.68%
964 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 33.09%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,232 $0.025514 753,776 LowVol -0.43% -3.60% 13.48%
966 CNC CHNCoin CNC $19,226 $0.000408 47,171,807 LowVol -0.47% -0.19% 9.04%
967 SOCC SocialCoin SOCC $19,078 $0.013776 1,384,879 LowVol -0.44% -1.73% 17.06%
968 LUNA Luna Coin LUNA $18,684 $0.011622 1,607,609 LowVol -2.66% -15.82% -3.34%
969 TRADE Tradecoin TRADE $18,242 $0.002445 7,459,750 LowVol -0.44% -2.31% 123.20%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $17,981 $0.000571 31,512,613 LowVol 13.02% 14.61% 58.51%
971 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 75.95%
972 BIOB BioBar BIOB $17,400 $0.019645 885,756 LowVol -0.43% -1.73% 35.64%
973 RIDE Ride My Car RIDE $16,511 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.44% -34.50% -24.52%
974 BNX BnrtxCoin BNX $15,100 $0.000575 26,241,501 LowVol 0.47% 25.92% -0.04%
975 DAS DAS DAS $14,966 $0.005706 2,622,886 LowVol -0.43% -45.90% -59.56%
976 PX PX PX $14,890 $0.000157 95,134,018 LowVol -0.61% -4.96% -13.44%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,732 $0.003179 4,005,012 LowVol -0.43% 9.50% 132.40%
979 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol 126.92%
980 WBB Wild Beast Block WBB $11,569 $0.070304 164,560 LowVol 4.51% -38.22% -43.45%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,182 $0.001549 7,220,187 LowVol -0.43% -4.83% -22.08%
983 VOLT Bitvolt VOLT $11,087 $0.000734 15,112,554 LowVol -0.43% 26.32% 45.57%
984 VRS Veros VRS $11,084 $0.000023 486,609,040 LowVol -6.03% -67.80% 6.74%
985 VTA Virtacoin VTA $10,424 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -5.63% -6.33% 150.54%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,729 $0.005821 1,671,379 LowVol 2.45% 4.00% -3.94%
987 MGM Magnum MGM $9,599 $0.002445 3,925,146 LowVol -0.44% -1.75% -8.20%
988 SANDG Save and Gain SANDG $8,994 $0.002934 3,064,800 LowVol -0.43% 1.06% 137.60%
989 IMX Impact IMX $8,926 $0.000082 109,509,033 LowVol -0.44% -64.01% -45.26%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.45%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,288 $0.000254 32,572,877 LowVol 3.60% -3.79% -44.21%
992 ARGUS Argus ARGUS $8,190 $0.007132 1,148,324 LowVol 6.70% 16.05% 6.84%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,696 $0.002290 3,360,417 LowVol 2.45% 67.95% 58.76%
994 NODC NodeCoin NODC $7,525 $0.004483 1,678,439 LowVol -0.44% 5.71%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,484 $0.001470 5,091,200 LowVol -0.45% 0.41% -42.04%
996 CONX Concoin CONX $7,098 $0.009537 744,266 LowVol 0.28% -0.90% -1.15%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,652 $0.000644 10,324,802 LowVol -1.03% 16.06% -41.31%
998 JS JavaScript Token JS $6,333 $0.000792 7,991,996 LowVol 0.02% 0.09% -1.04%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.00% -60.26%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,114 $0.000570 8,969,822 LowVol -0.43% 14.56% 12.81%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,708 $0.250686 18,779 LowVol 19.98%
1002 XNG Enigma XNG $4,077 $0.245191 16,627 LowVol 22.63% -1.32% 13.72%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,873 $0.020454 189,350 LowVol -1.37% 13.64%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,988 $0.002988 1,000,000 LowVol 2.45% 4.00% 119.95%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,863 $0.013515 211,827 LowVol 2.45% 4.00% 9.87%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,696 $0.001956 1,377,917 LowVol -0.43% -16.50% -9.65%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $2,192 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 2.38% 20.06% -34.87%
1009 EBT Ebittree Coin EBT $1,068 $0.000845 1,264,511 LowVol -6.08% -42.16% 128.13%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.50% 8.12%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $950 $0.000163 5,826,388 LowVol -0.43% -50.88% -24.52%
1012 ULA Ulatech ULA $862 $0.005120 168,286 LowVol -0.43% -63.66% -26.91%
1013 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -50.04% 14.99%
1014 ABN Abncoin ABN $751 $0.011086 67,700 LowVol -0.43% -10.08% 33.86%
1015 DMB Digital Money… DMB $524 $0.001245 421,300 LowVol -0.43% -11.12% -11.54%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.01% -0.72%
1017 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 7.65%
1018 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001304 87,140 LowVol 1.42% 36.65%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,671 LowVol -0.44% -1.73% 13.22%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $243.47 $144,414,000 -0.17% 0.02% 51.21%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.157742 $68,992,600 -1.50% 62.13%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.87 $22,646,400 1.89% 40.05% 212.15%
1023 REC Regalcoin REC $43.71 $6,819,240 -1.01% 12.15% -21.69%
1024 QASH QASH QASH $0.448291 $5,797,660 6.13% -10.64%
1025 NULS Nuls NULS $0.636562 $3,077,580 -2.23% -14.18% -17.69%
1026 BTE BitSerial BTE $5.78 $2,417,650 0.89% 34.49%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,403,420 -0.13% 0.10% 19.49%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,637,920 -0.03% 0.62% 19.49%
1029 INK Ink INK $0.175495 $1,559,610 -0.52% -49.35%
1030 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,299,600 0.55% 0.82% 232.80%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $97.49 $1,081,870 2.24% -1.57% -42.63%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.26 $997,309 5.27% -11.01%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $262.01 $879,655 2.26% 12.81% 3.45%
1034 XUC Exchange Union XUC $7.02 $802,484 6.02% 124.72% 124.94%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.055646 $757,447 -3.94% -7.92% -5.17%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.55 $702,947 -1.34% -1.67% -4.45%
1037 INF InfChain INF $0.009129 $599,307 -3.17%
1038 ADK Aidos Kuneen ADK $37.50 $591,987 -8.40% -14.33% 9.32%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029783 $576,623 3.06% 4.57% -18.71%
1040 WC WINCOIN WC $1.86 $517,776 -1.06% -2.47%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.40 $507,278 25.87% 36.88% 47.31%
1042 THS TechShares THS $1.09 $498,262 -3.83% -4.01% -0.01%
1043 BT1 BT1 [CST] BT1 $7915.98 $431,809 -0.37% -2.83% 14.58%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047163 $430,409 -1.84% -4.73% -20.40%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.75 $356,571 1.04%
1046 BOT Bodhi BOT $0.520829 $326,843 -0.74% -8.44%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.004646 $319,728 -2.15% -28.15% -37.78%
1048 TSL Energo TSL $0.033990 $312,781 0.91%
1049 SISA SISA SISA $0.018504 $295,785 0.70% -42.63%
1050 EAG EA Coin EAG $4.44 $181,365 7.80% -13.37%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.109966 $148,360 -3.70% 5.76% -59.77%
1052 RMC Russian Minin… RMC $10905.60 $131,762 -1.27% -1.19% 23.77%
1053 LLT LLToken LLT $0.326259 $131,632 1.14% -4.00% 16.91%
1054 UGT UG Token UGT $0.339650 $121,261 0.02% -1.67% 1.91%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032760 $120,459 -1.52% 35.05%
1056 XID Sphre AIR XID $0.188152 $114,980 -0.11% 0.04% -2.43%
1057 TER TerraNova TER $3.09 $96,266 23.22% -2.98% -9.09%
1058 BPL Blockpool BPL $0.191872 $93,862 2.06% 13.28% -2.83%
1059 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019938 $84,569 -8.97% -4.28%
1060 GMT Mercury Protocol GMT $0.049484 $73,587 0.39% 29.87% 9.21%
1061 VASH VPNCoin VASH $0.004972 $71,847 -0.43% 6.32% 8.70%
1062 PHR Phore PHR $0.407566 $71,839 4.81% 16.88% 43.31%
1063 SJCX Storjcoin X SJCX $0.686585 $71,172 -0.43% -1.78% -9.30%
1064 BSR BitSoar BSR $0.159766 $59,516 -0.44% 24.82% 14.98%
1065 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051128 $57,822 0.02% -7.41% 18.95%
1066 AKY Akuya Coin AKY $0.497149 $56,004 4.40% -18.78% -50.19%
1067 DSR Desire DSR $0.213666 $55,469 -1.37% -14.68% -55.55%
1068 AION Aion AION $0.804887 $53,339 4.33% -8.58% -1.72%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100253 $46,789 -0.73% 2.00% 1.76%
1070 MSD MSD MSD $0.013533 $42,913 -0.23% -1.74% 18.93%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.167561 $41,657 0.16% -9.26% 19.14%
1072 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000405 $36,137 -0.90% 2.53% 29.36%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.50 $31,591 0.03% 11.88%
1074 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.050671 $31,110 0.02% 75.98%
1075 COR CORION COR $0.921026 $27,743 -1.64% -3.08% 25.18%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069076 $26,214 0.02% 3.37%
1077 PAYX Paypex PAYX $0.138410 $26,209 -2.30% -8.11%
1078 BTU Bitcoin Unlim… BTU $148.89 $24,143 0.00% -1.44% -3.61%
1079 MCR Macro MCR $2.98 $23,528 6.28% -11.99% 37.90%
1080 ICX ICON ICX $1.05 $21,334 8.79% 7.75% 4.60%
1081 DGPT DigiPulse DGPT $1.35 $19,727 11.67% 24.55%
1082 SSS Sharechain SSS $0.002825 $17,974 9.06% -14.51% -50.57%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.27 $16,547 -0.43% -1.75%
1084 STEX STEX STEX $0.254523 $13,997 -1.33% 6.33% 87.33%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000693 $13,159 -4.12% 4.51%
1086 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $11,960 -1.08% 8.83% 25.65%
1087 MKR Maker MKR $303.11 $11,556 0.02% 5.96%
1088 VIU Viuly VIU $0.002524 $11,529 -9.33% -13.41%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001425 $11,203 -1.52% -13.54% -96.98%
1090 IPY Infinity Pay IPY $0.000992 $10,976 26.42% -94.38%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.011901 $10,839 -0.43%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.270196 $9,449 6.96% 71.94% -42.63%
1093 STU bitJob STU $0.058296 $9,067 11.33% -18.17% -40.07%
1094 EVR Everus EVR $3.94 $9,055 -0.43% -2.80% -3.37%
1095 XID International… XID $0.005869 $8,816 -0.43% 86.14% -6.30%
1096 AERM Aerium AERM $1.86 $8,607 12.52% 29.00%
1097 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017119 $8,160 -2.99% -13.18% 196.39%
1098 MGC GulfCoin MGC $0.003422 $7,304 -0.43% -1.53% -8.18%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003192 $7,290 0.47% -4.55% 6.83%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000203 $7,267 -4.67% -15.02% -9.35%
1101 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002309 $7,045 -7.88% 11.03% -20.72%
1102 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063954 $6,923 -19.43% 7.26% 22.05%
1103 OX OX Fina OX $0.000163 $6,665 -0.43% -17.15% -28.52%
1104 MINEX Minex MINEX $0.042468 $6,326 -25.89% 1.09% -2.87%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016820 $5,164 -0.42% -38.36% -59.85%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000112 $5,077 -0.62% -24.87% -26.23%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.372760 $4,670 -0.94% -3.44% -8.00%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.013930 $4,540 -0.41% -52.54% -2.30%
1109 SUR Suretly SUR $2.89 $4,121 -3.67% 0.61% 4.11%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008211 $3,422 -4.13% 4.57% -26.60%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.064151 $3,401 -0.43% -3.34% 8.68%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.27 $3,323 -0.58% 32.05% 21.02%
1113 BOS BOScoin BOS $1.05 $3,054 -0.43% -1.01% -17.28%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.017160 $2,995 0.02% -1.62%
1115 PEC Peacecoin PEC $0.040757 $2,926 -26.41% -45.98% 595.71%
1116 PNX Phantomx PNX $0.023184 $2,845 20.47% 60.50%
1117 IQT iQuant IQT $0.160551 $2,833 -0.43% 48.86% -11.10%
1118 XOT Internet of T… XOT $2433.49 $2,791 -0.46% -1.74% 13.10%
1119 PRES President Trump PRES $0.003911 $2,526 7.98% 1.82% 1.68%
1120 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $2,503 0.02% 0.90% 3.45%
1121 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,430 -0.44% 0.66% 106.73%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058103 $2,395 0.06% 4.64% -17.27%
1123 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021912 $2,266 0.02% -32.36% -81.33%
1124 FOR FORCE FOR $0.002379 $2,048 0.25% -3.56% -24.90%
1125 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,965 -5.52% -6.54% 34.51%
1126 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,949 -0.01% -1.66% -19.70%
1127 FBL Faceblock FBL $0.001874 $1,885 0.02% -94.17%
1128 SND Sand Coin SND $0.490306 $1,876 -25.40% -44.50% -38.82%
1129 ABC Alphabit ABC $13.84 $1,875 13.90% -0.81% 1.16%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006929 $1,677 -0.43% -16.33% -23.13%
1131 ACC AdCoin ACC $0.105963 $1,593 -0.42% 25.71% 7.92%
1132 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,500 -0.43% -1.73% -15.53%
1133 NTC Natcoin NTC $0.391263 $1,471 -0.43% 15.27% -58.47%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067982 $1,419 -1.61% 2.67% -19.63%
1135 BTCM BTCMoon BTCM $0.001800 $1,408 4.30% 31.44% -7.05%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.085887 $1,399 12.82% 7.44% -16.50%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.114308 $1,356 0.02% -17.00% -71.37%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000815 $1,256 -0.43% -7.40% -51.36%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000285 $1,151 0.02% 30.70% -67.22%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007092 $1,135 -0.01% 3.54% -10.89%
1141 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,129 -0.43% -1.73% -18.15%
1142 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,115 -0.56% -44.14% -21.58%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.007201 $1,105 -3.82% -3.75% -29.63%
1144 WA WA Space WA $0.015324 $955 -0.43% -11.55% -1.46%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.040921 $936 0.00% -30.25% -22.23%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000408 $915 -0.43% -18.13% -11.53%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005828 $886 -3.77% -27.22% -13.34%
1148 GARY President Joh… GARY $0.110124 $816 3.36% 4.72% 21.49%
1149 SPORT SportsCoin SPORT $0.000734 $815 -0.43% -1.47% 46.28%
1150 WIC Wi Coin WIC $0.003217 $753 -2.40% 29.13% -4.01%
1151 FLASH Flash FLASH $0.004565 $737 -0.43% 6.30% -1.04%
1152 WILD Wild Crypto WILD $0.083571 $735 -3.00% -3.17% 34.75%
1153 QBT Cubits QBT $0.000734 $735 -0.43% 6.81% 4.44%
1154 SWP Swapcoin SWP $0.091300 $719 0.02% 48.52% -12.35%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.05 $586 6.73% 27.96% 36.94%
1156 BEST BestChain BEST $0.001035 $559 -0.43% 1.36% -7.22%
1157 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $541 -0.43% -1.61% 13.22%
1158 BSN Bastonet BSN $0.000978 $533 5.43% 0.53% -13.00%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043133 $514 -0.48% -3.54% -7.01%
1160 QORA Qora QORA $0.162596 $505 -0.43% 29.80% 4.02%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.003870 LowVol 43.07% 423.10% 110.91%
1162 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000490 LowVol -0.13% -19.96% -37.66%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025586 LowVol -39.32% 483.51% -14.45%
1164 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 5.33% -65.84% -83.88%
1165 LDCN LandCoin LDCN $0.002353 LowVol -3.36% 16.45% 51.07%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003294 LowVol -0.45% 25.47%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.040374 LowVol -3.12% -0.28% 9.80%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.000903 LowVol -4.53% 27.69% -4.15%
1169 FC Facecoin FC $0.002922 LowVol 0.02% -12.78% -44.96%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol -0.43% -1.73% -13.00%
1171 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009211 LowVol 0.46% -1.49% -20.82%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 1.23% -15.34% 13.65%
1173 BUB Bubble BUB $0.013287 LowVol 6.94% 5.11% -67.68%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -0.52% 7.23% 5756.45%
1175 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001793 LowVol -0.43% -10.76% 14.72%
1176 NBIT netBit NBIT $0.046381 LowVol -0.55% -1.92% 32.28%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002771 LowVol -0.44% -12.08% -11.37%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.209407 LowVol -0.43% -1.67% -51.92%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002693 LowVol -0.98% -2.98%
1180 GAY GAY Money GAY $0.014970 LowVol 7.46% 4.19% -70.07%
1181 MAGN Magnetcoin MAGN $0.392162 LowVol -0.92% -7.87% -18.85%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.015895 LowVol -0.44% 6.98% 79.15%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002282 LowVol -0.43% -1.75% 1.81%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.43% 1.42% 414.27%
1185 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.43% -1.75% 13.02%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 36.20% -1.73% -29.59%
1187 MOTO Motocoin MOTO $0.007229 LowVol 33.53% 105.03% 129.01%
1188 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.45% -2.09% 169.72%
1189 XQN Quotient XQN $0.007581 LowVol 34.20% 22.31% 17.61%
1190 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol -0.43% 431.28% 95.89%
1191 UTA UtaCoin UTA $0.000734 LowVol -0.43% 26.17% -46.37%
1192 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.43% -1.75%
1193 EGOLD eGold EGOLD $0.008765 LowVol 0.02% 283.42% -15.26%
1194 SKC Skeincoin SKC $0.002445 LowVol -9.48% -20.35% -45.79%
1195 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001079 LowVol -1.36% -7.62% -18.38%
1196 DASHS Dashs DASHS $0.024372 LowVol -17.07% -23.50% -17.27%
1197 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.43% -1.89% 12.30%
1198 ACES Aces ACES $0.000177 LowVol 0.45% 113.53% -25.84%
1199 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.06% -10.46% 8.42%
1200 10MT 10M Token 10MT $0.001826 LowVol 0.02% -14.04% -38.21%
1201 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003261 LowVol -0.43% 0.08% 19.54%
1202 AV AvatarCoin AV $0.025595 LowVol -0.43% -2.38% 18.42%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -1.08% -6.26% -2.14%
1204 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -1.76% 13.22%
1205 GRN Granite GRN $0.011901 LowVol -0.49% -3.06% 6.49%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol 86.44% 84.05% 112.08%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.43% -1.32% -19.15%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012471 LowVol -0.44% -1.76% 11.20%
1209 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.02% 62.26% -1.15%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.004728 LowVol -3.21% -1.76%
1211 HNC Huncoin HNC $0.001386 LowVol -0.43% -16.49% -26.55%
1212 CYDER Cyder CYDER $0.000245 LowVol -25.32% -1.73% -38.29%
1213 SYNC Sync SYNC $611.35 LowVol -0.43% 101.34%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000862 LowVol 5.21% 39.02% 9.34%
1215 BET BetaCoin BET $0.002221 LowVol -0.43% -5.62% -30.54%
1216 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002463 LowVol 6.69% -10.25% -7.16%
1217 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.43% 13.03%
1218 SAK Sharkcoin SAK $0.001819 LowVol 2.62% -0.68% -2.55%
1219 EBIT eBIT EBIT $0.000906 LowVol 30.75% 23.11% -19.56%
1220 TIE TIES Network TIE $0.102255 LowVol 0.02% 26.26% -27.44%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol -0.43% -1.73%
1222 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.43% -43.39%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.44% -1.73% 13.22%
1224 ELC Elacoin ELC $0.065124 LowVol -0.47% -1.65% 8.41%
1225 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol 0.06% 1510.61% 110.77%
1226 YEL Yellow Token YEL $0.002903 LowVol 0.02% 37.98% -77.46%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol -0.05% -1.04% 8.07%
1228 FUTC FutCoin FUTC $0.001467 LowVol -0.49% -1.73% -33.66%
1229 WOW Wowcoin WOW $0.000091 LowVol -27.30% -37.72% -13.38%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000781 LowVol 8.44% -15.07% 54.96%
1231 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.43% -1.75% -14.96%
1232 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037370 LowVol 2.43% 20.06% 26.11%
1233 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -0.47% -1.76% 13.24%
1234 TYC Tyrocoin TYC $0.010597 LowVol -0.43% -0.21% -66.12%
1235 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol -0.43% -1.75% -41.20%
1236 DON Donationcoin DON $0.000420 LowVol 0.96% -0.07% 12.70%
1237 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000042 LowVol 0.02% -11.47% 15.12%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000326 LowVol -0.43% -21.41% -3.04%
1239 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009354 LowVol -0.20% -6.11% 31.07%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003424 LowVol -0.43% 106.75%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001386 LowVol -0.44% 3.01% -3.75%
1242 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003342 LowVol -0.43% 18.69%
1243 UR UR UR $0.000469 LowVol -0.49% 10.23% -8.79%
1244 MBL MobileCash MBL $0.000326 LowVol -0.43% -1.76% 13.22%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.02% -0.79% 10.45%
1246 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.43% -1.75% 13.22%
1247 AIB Advanced Inte… AIB $0.003598 LowVol -0.49% 23.91% 25.37%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000897 LowVol -0.44% -1.73%
1249 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002853 LowVol -0.55% -1.80%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.001275 LowVol -0.40% -1.86% -9.35%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007817 LowVol -0.43% 837.41% 184.44%
1252 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.55%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072954 LowVol -0.43% -43.78%
1254 IRL IrishCoin IRL $0.002527 LowVol -3.60% 18.86% 25.35%
1255 OMC Omicron OMC $0.091539 LowVol -0.43% -1.66%
1256 FID BITFID FID $0.081513 LowVol -0.43% -51.12% 13.18%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019482 LowVol -0.43% 19.20%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001386 LowVol -0.43% -1.75%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000489 LowVol 14.87% -1.73% -2.96%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.43% -1.75% -31.01%
1261 OPES Opescoin OPES $0.001875 LowVol -0.43% 2.19% -10.76%
1262 TODAY TodayCoin TODAY $0.000815 LowVol -0.44% 22.82% 18.90%
1263 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.44% -1.76% 13.22%
1264 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000326 LowVol -0.43% -21.40% 50.96%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000408 LowVol -0.43% -15.77% -18.56%
1266 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068226 LowVol -0.43% 12.72% 30.42%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001630 LowVol -0.43%
1268 BIT First Bitcoin BIT $0.014428 LowVol -0.49% -8.94% 13.98%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001223 LowVol -0.43% 22.04%
1270 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.02% 16.36%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045892 LowVol -0.43% -14.78% -26.60%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000245 LowVol -0.43% -43.39%
1273 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.07% 2.04% 81.76%
1274 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.43% -1.76% 13.22%
1275 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol -0.43% -1.73% 13.26%
1276 PRM PrismChain PRM $0.000897 LowVol -0.43% -9.95% 3.32%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011412 LowVol -0.43%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.000734 LowVol -26.61% -31.92%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217559 LowVol -0.43% -1.77% 16.69%
1280 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.43% -1.75% 13.22%
1281 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.44% -24.52%
1282 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol -79.71% -94.47% -71.50%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol -0.77% 17.36%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 12.97%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 11.95%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 30.02%
1287 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 231.10%
1288 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 1.91%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.33%
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.67%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -1.91% -21.58%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 29.78%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.90%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -2.08% -4.49%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -1.95%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.89%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -1.22% 22.28%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.43%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1301 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1302 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol -0.18% 5.08%
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.78%
1304 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol -0.17% -4.45%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.99%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.29%
1309 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -1.72%
1310 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.06% -91.20% -78.26%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.06% 13.41%
1312 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol -0.97% 65.20%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 MRC microCoin MRC $0.000080 10.57%
1316 AMIS AMIS AMIS $177.07
1317 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -2.88% -57.92%
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 -1.09%

Quay lại phần 1

Phản hồi