Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8209.96 trên tổng giá trị $137,060,249,495

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $367.10 trên tổng giá trị $35,197,570,029

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1191.98 trên tổng giá trị $20,043,665,191

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236060 trên tổng giá trị $9,117,314,789

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $532.86 trên tổng giá trị $4,104,815,155

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.000777 trên tổng giá trị đã biến động tăng 128.17% trong 1h qua

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.004033 trên tổng giá trị $2,327,169 đã biến động tăng 115.71% trong 1h qua

    + Đồng JS JavaScript Token (JS) đang có giá hiện tại $0.001431 trên tổng giá trị $11,440 đã biến động tăng 64.84% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.09% trong 1h qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.152785 trên tổng giá trị $1,527,850 đã biến động tăng 46.04% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000072 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5142.03% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.023129 trên tổng giá trị đã biến động tăng 689.33% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 393.32% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017435 trên tổng giá trị đã biến động tăng 382.62% trong 24h qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.152785 trên tổng giá trị $1,527,850 đã biến động tăng 273.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000072 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6626.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002221 trên tổng giá trị $376,719 đã biến động tăng 1147.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.152785 trên tổng giá trị $1,527,850 đã biến động tăng 850.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000058 trên tổng giá trị $25,835,641 đã biến động tăng 839.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 797.29% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 IFC Infinitecoin IFC $1,025,668 $0.000011 90,596,274,910 LowVol 0.26% -15.58% -9.85%
702 CRYPT CryptCoin CRYPT $986,911 $0.162758 6,063,672 LowVol 0.22% 13.47%
703 NKA IncaKoin NKA $960,439 $0.000087 11,087,627,100 LowVol 3.32% -32.57% -29.03%
704 BPC Bitpark Coin BPC $932,160 $0.012429 75,000,000 LowVol -1.32% -8.40% 50.59%
705 HTC HitCoin HTC $905,107 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.72% 1.10% 19.59%
706 SHORTY Shorty SHORTY $895,128 $0.008951 100,000,000 LowVol -0.04% 27.86%
707 ANC Anoncoin ANC $870,843 $0.412660 2,110,317 LowVol 0.67% 26.29% 17.78%
708 NET NetCoin NET $751,756 $0.000955 787,126,712 LowVol 0.38% 0.09% 21.99%
709 METAL MetalCoin METAL $715,487 $0.009301 76,925,527 LowVol 0.63%
710 XFT Footy Cash XFT $710,522 $0.156307 4,545,685 LowVol 0.74% 9.07% 26.21%
711 CDN Canada eCoin CDN $690,298 $0.007086 97,415,544 LowVol -0.25% 9.59% 17.34%
712 SMC SmartCoin SMC $668,705 $0.028453 23,502,260 LowVol -2.09% -7.70% 98.24%
713 STRC StarCredits STRC $654,116 $0.145359 4,500,000 LowVol 0.67% 0.48% 31.07%
714 MAX MaxCoin MAX $652,362 $0.010700 60,966,701 LowVol 1.13% 13.04% 14.85%
715 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $633,728 $0.000028 22,819,604,117 LowVol -0.32% -67.49% -38.72%
716 HBN HoboNickels HBN $614,204 $0.010289 59,696,358 LowVol 0.67% 7.76% 9.70%
717 RIYA Etheriya RIYA $604,928 $0.382495 1,581,531 LowVol 0.63% 20.01% 50.04%
718 SAC SACoin SAC $600,295 $0.085602 7,012,594 LowVol 0.74% 8.88% 5.34%
719 XLC LeviarCoin XLC $589,144 $0.060871 9,678,527 LowVol 0.92% 185.09% 146.55%
720 UFO UFO Coin UFO $573,048 $0.000165 3,481,035,012 LowVol 0.67% 1.11% -20.85%
721 TAG TagCoin TAG $569,659 $0.096255 5,918,216 LowVol 0.74% -7.28% 45.13%
722 USC Ultimate Secu… USC $555,075 $0.053666 10,343,113 LowVol 0.63% 3.01% 23.06%
723 SDC ShadowCash SDC $551,627 $0.082392 6,695,133 LowVol 0.74% 1.11% -19.59%
724 BTSR BTSR BTSR $522,333 $0.159041 3,284,266 LowVol 0.56% -0.05% 21.87%
725 ITI iTicoin ITI $520,938 $16.28 32,000 LowVol -6.73% -19.94% 13.46%
726 TALK BTCtalkcoin TALK $507,510 $0.007773 65,290,635 LowVol 0.64% -6.64% -20.47%
727 BITS Bitstar BITS $484,587 $0.020996 23,079,737 LowVol -5.42% -10.32% -16.29%
728 KOBO Kobocoin KOBO $477,779 $0.019343 24,700,248 LowVol 0.74% -16.29% -0.53%
729 CASINO Casino CASINO $473,678 $0.473678 1,000,000 LowVol -0.60% -0.74% 1.66%
730 E4ROW E4ROW E4ROW $471,513 $0.110218 4,278,000 LowVol 0.47%
731 ROC Rasputin Onli… ROC $456,979 $0.421714 1,083,622 LowVol 0.51% 16.66% 72.44%
732 BRIT BritCoin BRIT $456,822 $0.021479 21,268,092 LowVol 0.67% 71.33% 10.41%
733 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 8.78%
734 FNC FinCoin FNC $439,919 $0.034159 12,878,667 LowVol 0.67% -18.52% -32.24%
735 TROLL Trollcoin TROLL $418,618 $0.000741 564,882,973 LowVol -0.21% -12.93% -4.19%
736 FXE FuturXe FXE $407,161 $1.73 235,421 LowVol 0.67% -13.31% -8.53%
737 VAL Valorbit VAL $388,385 $0.000082 4,742,337,443 LowVol 0.60% 18.13%
738 FC2 FuelCoin FC2 $376,389 $0.003704 101,618,316 LowVol 0.74% 46.87% 11.24%
739 PXC Phoenixcoin PXC $368,255 $0.005931 62,094,553 LowVol 0.34% 5.76% 1.68%
740 BUCKS SwagBucks BUCKS $356,231 $1.14 312,870 LowVol 0.66% 1.06% -17.37%
741 ICN iCoin ICN $355,320 $0.012182 29,167,894 LowVol 0.74% 12.88% 35.89%
742 MZC MazaCoin MZC $341,091 $0.000253 1,348,169,390 LowVol 0.16% 2.91% -10.27%
743 UNI Universe UNI $339,474 $0.032101 10,575,225 LowVol 0.74% 1.91% 25.47%
744 V Version V $335,971 $0.000720 466,568,047 LowVol 0.54% -13.04% -17.28%
745 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol 0.27% 14.45%
746 OHM OHM OHM $333,185 $0.011276 29,548,142 LowVol 21.93%
747 DAXX DaxxCoin DAXX $327,382 $0.000660 495,783,040 LowVol 0.67% -6.98% -1.76%
748 SLG Sterlingcoin SLG $322,882 $0.076795 4,204,458 LowVol 0.74% -4.12% -12.61%
749 AU AurumCoin AU $307,940 $1.04 296,216 LowVol 0.85% 1.70% 1.12%
750 ENT Eternity ENT $300,069 $0.073460 4,084,818 LowVol -12.80% -23.47% -9.73%
751 GOOD Goodomy GOOD $282,741 $0.000641 441,349,000 LowVol 0.06% -41.11% 48.29%
752 TRI Triangles TRI $282,214 $3.87 72,891 LowVol 0.67% 2.60% -13.03%
753 JET Jetcoin JET $280,075 $0.058016 4,827,498 LowVol 0.74% -56.89% -8.69%
754 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -0.29% 17.85%
755 FUNK The Cypherfunks FUNK $274,616 $0.000006 46,179,982,499 LowVol -0.69% 19.68% 13.92%
756 OPAL Opal OPAL $273,945 $0.018090 15,143,346 LowVol -0.88% -8.40% 6.99%
757 CFT CryptoForecast CFT $273,057 $0.005936 46,000,000 LowVol 0.62% -26.88% -35.68%
758 NEWB Newbium NEWB $271,370 $0.005427 50,000,000 LowVol -8.32% -37.24% -3.49%
759 XJO Joulecoin XJO $270,089 $0.007869 34,323,536 LowVol 0.65% 3.20% 8.58%
760 ICE iDice ICE $268,582 $0.170961 1,571,013 LowVol 0.66% -0.69% 24.91%
761 IFLT InflationCoin IFLT $263,624 $0.000008 32,996,906,637 LowVol -0.42% -83.37% -32.94%
762 WAY WayGuide WAY $263,499 $0.002634 100,040,708 LowVol 0.74%
763 TIT Titcoin TIT $252,363 $0.005058 49,898,202 LowVol -0.40% -0.19% 14.32%
764 GAIA GAIA GAIA $251,394 $0.010431 24,101,381 LowVol 0.66% 4.96% -32.39%
765 J Joincoin J $248,645 $0.101554 2,448,402 LowVol 6.61% 8.29% -2.12%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,950 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.74%
767 NYAN Nyancoin NYAN $233,673 $0.000735 317,784,476 LowVol 0.50% 0.34% -20.34%
768 XPTX PlatinumBAR XPTX $231,469 $0.590548 391,956 LowVol 0.69% 4.67% 2.00%
769 VIDZ PureVidz VIDZ $225,759 $0.001802 125,279,775 LowVol -1.74% -2.15% -4.49%
770 Q2C QubitCoin Q2C $224,693 $0.000905 248,167,164 LowVol 0.67% -14.46% -2.40%
771 FLT FlutterCoin FLT $220,779 $0.000685 322,214,524 LowVol -0.09% -6.47% 16.56%
772 XPY PayCoin XPY $216,484 $0.018313 11,821,314 LowVol 0.74% 17.42% 63.70%
773 PR Prototanium PR $209,780 $1.07 195,809 LowVol -27.15% 23.91% 7.94%
774 FLY Flycoin FLY $208,564 $0.989366 210,806 LowVol 0.67%
775 LANA LanaCoin LANA $204,344 $0.000245 833,520,043 LowVol 0.74% 0.30% -3.87%
776 DVC Devcoin DVC $203,251 $0.000013 15,118,207,500 LowVol 0.26% -7.82% -4.28%
777 TRK Truckcoin TRK $203,092 $0.001317 154,212,416 LowVol 0.67% -0.06% -3.01%
778 CORG CorgiCoin CORG $200,396 $0.000160 1,251,855,418 LowVol -0.81% 52.35% 36.79%
779 CUBE DigiCube CUBE $199,941 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.74% 1.12% 18.73%
780 CHESS ChessCoin CHESS $199,827 $0.003698 54,032,769 LowVol 0.63% -8.82% 53.34%
781 BBP BiblePay BBP $197,372 $0.000823 239,791,280 LowVol 0.63% 12.33% 17.63%
782 KED Darsek KED $196,797 $0.014580 13,497,831 LowVol -0.22% 2.94% 32.15%
783 TTC TittieCoin TTC $195,362 $0.000155 1,259,816,434 LowVol 0.44% -3.97% 8.67%
784 8BIT 8Bit 8BIT $193,287 $0.165995 1,164,415 LowVol 0.73% -18.01% -18.09%
785 KUSH KushCoin KUSH $193,183 $0.035476 5,445,524 LowVol 0.74% 8.69% 54.51%
786 GAP Gapcoin GAP $192,114 $0.016050 11,969,371 LowVol 0.67% 44.71% 77.41%
787 BUN BunnyCoin BUN $191,443 $0.000002 102,272,010,952 LowVol 1.75% -8.43% 2.45%
788 KAYI Kayicoin KAYI $188,383 $0.000663 284,207,670 LowVol 1.34% -4.09% -1.76%
789 XPD PetroDollar XPD $182,785 $0.002856 63,993,275 LowVol 0.80% -0.07% 18.09%
790 GLC GlobalCoin GLC $182,384 $0.002799 65,171,010 LowVol 0.67% -0.54% -31.84%
791 UNIC UniCoin UNIC $180,270 $0.060829 2,963,571 LowVol 0.67% 1.29% 28.54%
792 BIGUP BigUp BIGUP $175,264 $0.000083 2,115,875,063 LowVol -0.13% 1.33% 12.74%
793 BOLI Bolivarcoin BOLI $174,925 $0.021198 8,252,175 LowVol 0.26% -2.41% 15.69%
794 FRC Freicoin FRC $174,433 $0.005926 29,433,668 LowVol 0.67% 5.49% -12.06%
795 TGC Tigercoin TGC $172,009 $0.003951 43,536,800 LowVol 0.67% -16.32% 52.17%
796 SPACE SpaceCoin SPACE $169,759 $0.008149 20,831,620 LowVol 18.30% 38.90% 84.88%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
798 LEA LeaCoin LEA $153,115 $0.000491 311,680,090 LowVol 0.63% 14.14% 29.59%
799 BERN BERNcash BERN $152,109 $0.002135 71,234,301 LowVol -8.85% -9.33% 40.00%
800 LTB LiteBar LTB $148,582 $0.186903 794,970 LowVol 0.65% -21.17% -34.98%
801 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.47% 0.61%
802 CCN Cannacoin CCN $147,679 $0.031424 4,699,562 LowVol 0.72% -14.90% -5.22%
803 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $146,301 $0.011140 13,133,077 LowVol 0.40% -9.11% 26.71%
804 WYV Wyvern WYV $143,685 $0.083298 1,724,957 LowVol 0.63% -38.93% 18.08%
805 URC Unrealcoin URC $142,810 $0.020331 7,024,402 LowVol 0.63% 12.47% 67.58%
806 RBX Ripto Bux RBX $142,573 $0.000374 381,236,123 LowVol 2.70% -14.51% 1.07%
807 GRT Grantcoin GRT $141,577 $0.003292 43,001,059 LowVol 0.67% 3.72% -18.11%
808 ACOIN Acoin ACOIN $141,331 $0.115837 1,220,085 LowVol 0.67% -9.97% -10.42%
809 SWING Swing SWING $140,878 $0.051838 2,717,688 LowVol 0.72% -0.92% 21.21%
810 EMD Emerald Crypto EMD $140,438 $0.007346 19,117,129 LowVol -1.02% -11.81% 20.89%
811 HONEY Honey HONEY $137,847 $0.439027 313,984 LowVol 0.25% 18.44% 22.68%
812 CNNC Cannation CNNC $136,442 $0.055086 2,476,893 LowVol 0.61% 32.99% 43.98%
813 XRE RevolverCoin XRE $136,162 $0.006111 22,282,744 LowVol 0.54% -0.75% -3.84%
814 EVIL Evil Coin EVIL $134,320 $0.006390 21,020,383 LowVol 0.61% -10.59% -9.35%
815 PASL Pascal Lite PASL $132,850 $0.032595 4,075,800 LowVol 0.74% 1.20% -3.08%
816 EVO Evotion EVO $129,455 $0.040990 3,158,171 LowVol -8.47% -8.39% 6.71%
817 I0C I0Coin I0C $127,693 $0.006085 20,984,593 LowVol -0.08% -45.02% -25.53%
818 ZUR Zurcoin ZUR $127,274 $0.001472 86,444,820 LowVol 0.74% -3.46% 11.83%
819 SH Shilling SH $127,010 $0.003245 39,135,175 LowVol 0.67% 11.74% -34.45%
820 STV Sativacoin STV $125,863 $0.017762 7,085,921 LowVol 25.80% 47.36%
821 SLING Sling SLING $123,507 $0.114987 1,074,095 LowVol 0.74% 4.54% 42.84%
822 GTC Global Tour Coin GTC $123,002 $0.004116 29,887,402 LowVol 0.67% -8.03% 10.31%
823 MNM Mineum MNM $122,720 $0.013005 9,436,367 LowVol 0.63% -2.12% -14.64%
824 FRN Francs FRN $118,112 $0.030543 3,867,080 LowVol 0.60% 0.78% 14.48%
825 TEK TEKcoin TEK $117,527 $0.000083 1,414,054,562 LowVol 0.57% -39.29% -24.37%
826 MAY Theresa May Coin MAY $113,764 $0.004748 23,958,400 LowVol -11.78% 2.33% -13.33%
827 HMP HempCoin HMP $111,665 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.74% 1.12% 17.68%
828 020 020LondonCoin 020 $110,931 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol 0.28% 0.25% 11.57%
829 MRJA GanjaCoin MRJA $109,931 $0.024693 4,451,920 LowVol 0.46% -21.63% -13.85%
830 YAC Yacoin YAC $108,366 $0.000905 119,686,812 LowVol 0.67% -12.05% -7.96%
831 MOJO MojoCoin MOJO $107,649 $0.008875 12,129,248 LowVol -1.00% -5.13% -3.45%
832 ECA Electra ECA $105,336 $0.000005 21,672,242,551 LowVol 0.36% -52.12% -68.62%
833 CAP Bottlecaps CAP $104,351 $0.000514 202,896,545 LowVol
834 FIRE Firecoin FIRE $103,684 $1.05 98,412 LowVol 0.67% 1.10%
835 PIE PIECoin PIE $101,182 $0.004774 21,194,549 LowVol 0.67% -11.13% -30.13%
836 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 0.39% 0.61% 38.76%
837 QCN QuazarCoin QCN $99,511 $0.016462 6,044,911 LowVol 0.74% 1.12% 2.80%
838 FRK Franko FRK $97,757 $0.105028 930,767 LowVol 0.67% 0.91% 50.91%
839 AMMO Ammo Rewards AMMO $96,028 $0.001235 77,777,777 LowVol 0.63% 1.10% 11.96%
840 C2 Coin2.1 C2 $95,498 $0.000955 99,976,323 LowVol 0.67% -9.07% 5.19%
841 QTL Quatloo QTL $95,416 $0.012361 7,718,883 LowVol 0.74% -0.92% 9.71%
842 DLC Dollarcoin DLC $93,697 $0.010289 9,106,714 LowVol 0.74% 3.60% 17.79%
843 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $93,678 $0.118115 793,108 LowVol 0.63% 50.20% 127.17%
844 ARI Aricoin ARI $93,340 $0.000665 140,262,505 LowVol 0.60% 2.37% 21.18%
845 CAT Catcoin CAT $92,828 $0.015063 6,162,800 LowVol 0.67% 1.67% 13.27%
846 GP GoldPieces GP $92,669 $0.075948 1,220,161 LowVol 0.60% 1.46% 13.01%
847 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -48.72%
848 COXST CoExistCoin COXST $92,060 $0.003397 27,100,000 LowVol 2.58% 119.46% 122.83%
849 HAL Halcyon HAL $92,051 $0.017532 5,250,485 LowVol 1.62% 2.06% 17.26%
850 CON PayCon CON $91,521 $0.003972 23,042,604 LowVol -0.09% 13.33% 16.29%
851 BTQ BitQuark BTQ $90,118 $0.010042 8,974,334 LowVol -3.22% 1.10% 34.12%
852 XCT C-Bit XCT $89,502 $0.000569 157,223,250 LowVol 0.50% -10.39% -10.33%
853 JIN Jin Coin JIN $87,548 $0.008889 9,848,485 LowVol 0.74% 86.03%
854 UNITS GameUnits UNITS $87,206 $0.025110 3,472,983 LowVol 0.66% -7.06% 64.27%
855 RED RedCoin RED $87,090 $0.001175 74,107,896 LowVol 0.63% 2.72% 20.67%
856 MARS Marscoin MARS $85,992 $0.003041 28,279,074 LowVol 0.66% -6.42% 19.06%
857 ARG Argentum ARG $78,302 $0.009221 8,491,525 LowVol 0.67% 1.61% 9.96%
858 GPU GPU Coin GPU $76,619 $0.001893 40,477,042 LowVol 3.88% 15.82% 28.21%
859 SLM Slimcoin SLM $76,229 $0.005103 14,937,439 LowVol 0.74% 1.11% 22.66%
860 MEOW Kittehcoin MEOW $74,710 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.23% 33.01% 20.70%
861 PXI Prime-XI PXI $73,940 $0.004198 17,614,050 LowVol -0.87% 0.32% -13.71%
862 ALL Allion ALL $70,636 $0.011394 6,199,359 LowVol 0.59% -7.07% 38.10%
863 SRC SecureCoin SRC $69,955 $0.008560 8,172,111 LowVol 0.67% 0.19% 47.97%
864 SOON SoonCoin SOON $69,265 $0.005558 12,462,620 LowVol 0.51% 3.28% 18.61%
865 FLAX Flaxscript FLAX $69,006 $0.012361 5,582,313 LowVol 0.39% -8.54% -39.40%
866 ATX Artex Coin ATX $68,890 $0.003668 18,781,750 LowVol 0.74% 18.50% 38.35%
867 611 SixEleven 611 $65,138 $0.151555 429,795 LowVol 0.72% -6.23% 0.67%
868 MST MustangCoin MST $64,855 $0.102888 630,343 LowVol 0.74% 5.32% 13.11%
869 SPT Spots SPT $64,620 $0.002884 22,406,021 LowVol -0.54% 17.55% 6.72%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,204 $0.011568 5,463,902 LowVol 0.67% -15.61% -24.87%
871 CPN CompuCoin CPN $63,130 $0.003218 19,615,019 LowVol 3.38% 3.98% 8.10%
872 CF Californium CF $62,853 $0.026175 2,401,300 LowVol 0.74% 2.41% 7.91%
873 BAS BitAsean BAS $62,787 $0.012557 5,000,000 LowVol 26.15% 5.41% -20.49%
874 CRX Chronos CRX $61,650 $0.000836 73,729,962 LowVol 0.58% 13.39% -11.99%
875 JWL Jewels JWL $59,801 $0.002963 20,181,636 LowVol 0.74% 1.11% 37.88%
876 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,541 $0.000658 90,421,856 LowVol 0.74% -10.19% -30.68%
877 RPC RonPaulCoin RPC $59,095 $0.066523 888,340 LowVol 0.67% -5.24% 29.30%
878 XCRE Creatio XCRE $59,011 $0.002876 20,520,514 LowVol 0.67% -9.40% 5.10%
879 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.11% 18.69%
880 BLC Blakecoin BLC $58,098 $0.003842 15,122,697 LowVol 0.64% -34.42% -47.33%
881 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol 0.00% 0.98% -7.48%
882 SCRT SecretCoin SCRT $57,778 $0.013664 4,228,672 LowVol 0.67% 1.12% 18.46%
883 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,458 $0.002305 24,931,054 LowVol 0.63% -3.03% -7.57%
884 PHO Photon PHO $57,436 $0.000003 20,293,144,139 LowVol 0.28% 0.25% 48.43%
885 DIBC DIBCOIN DIBC $55,559 $0.011112 5,000,000 LowVol -0.80% -14.10% 19.95%
886 IMS Independent M… IMS $55,240 $0.010289 5,368,934 LowVol 0.74% -33.80% -20.19%
887 SFC Solarflarecoin SFC $55,020 $0.003907 14,083,450 LowVol 0.69% 2.01% 16.47%
888 GCC GuccioneCoin GCC $53,430 $0.002634 20,285,537 LowVol 0.74% 11.57% 35.69%
889 SMOKE Smoke SMOKE $53,114 $0.003970 13,379,987 LowVol 0.17% -2.05% -59.73%
890 BITZ Bitz BITZ $52,275 $0.026257 1,990,891 LowVol 0.74% 1.97% 20.03%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.01%
892 URO Uro URO $50,283 $0.041649 1,207,310 LowVol 0.67% 1.11% 16.53%
893 ZMC ZetaMicron ZMC $49,414 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.74% 1.12% 12.54%
894 BVC BeaverCoin BVC $49,232 $0.015804 3,115,258 LowVol 0.74% -24.43% 15.87%
895 ZYD Zayedcoin ZYD $48,178 $0.007716 6,243,840 LowVol 0.36% 0.82% 36.67%
896 KIC KibiCoin KIC $47,718 $0.003246 14,701,000 LowVol 0.10% -18.65% -38.31%
897 BIP BipCoin BIP $47,000 $0.028883 1,627,261 LowVol 0.67% 7.89% 12.00%
898 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol 0.04% 30.41%
899 POP PopularCoin POP $46,516 $0.000014 3,372,875,244 LowVol -0.47% -13.33% 2.30%
900 DBTC Debitcoin DBTC $46,240 $0.002569 17,999,614 LowVol 3.94% -1.40% 7.55%
901 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
902 XBTS Beatcoin XBTS $46,050 $0.030203 1,524,686 LowVol 0.41% 1.34% 3.25%
903 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,932 $0.000576 79,719,140 LowVol -11.87% -11.53% -3.99%
904 WORM HealthyWormCoin WORM $45,734 $0.000412 111,127,097 LowVol 0.74% -15.73% -1.06%
905 ACP AnarchistsPrime ACP $45,207 $0.010286 4,394,874 LowVol 18.65% 7.42% 72.33%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $44,036 $0.004362 10,094,424 LowVol 0.67% 1.10% 10.53%
907 JOBS JobsCoin JOBS $43,632 $0.000412 106,019,270 LowVol 0.74% -15.73% -36.00%
908 NRO Neuro NRO $43,499 $0.001235 35,231,498 LowVol 0.67% -10.48% 3.50%
909 PLNC PLNcoin PLNC $42,199 $0.002469 17,089,600 LowVol 0.74% 44.44% 63.66%
910 300 300 Token 300 $42,190 $140.63 300 LowVol 1.62% -21.88%
911 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $42,105 $0.005244 8,030,000 LowVol -17.01% -8.42% -92.24%
912 DRS Digital Rupees DRS $42,044 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.74% -4.22% 19.57%
913 SOIL SOILcoin SOIL $41,945 $0.007356 5,702,048 LowVol 1.04% 12.38% 20.42%
914 CASH Cashcoin CASH $41,687 $0.000905 46,042,377 LowVol 0.67% -20.56% 8.83%
915 MND MindCoin MND $41,309 $0.003292 12,546,625 LowVol 0.67% 4.50% 20.45%
916 FLVR FlavorCoin FLVR $41,283 $0.001975 20,898,106 LowVol -2.95%
917 DLISK DAPPSTER DLISK $41,155 $0.000412 100,000,000 LowVol 0.67% 1.11% 97.91%
918 BSC BowsCoin BSC $40,658 $0.007326 5,550,102 LowVol 0.67% 1.12% 38.56%
919 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
920 BENJI BenjiRolls BENJI $39,216 $0.001936 20,251,896 LowVol 1.37% 29.86% 11.89%
921 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -1.96% 28.78%
922 RBT Rimbit RBT $37,991 $0.000329 115,499,623 LowVol 0.43% 1.86% -12.78%
923 MCRN MACRON MCRN $37,576 $0.000094 401,421,401 LowVol 0.72% -69.88% -29.95%
924 EREAL eREAL EREAL $36,812 $0.000550 66,909,634 LowVol 0.49% -15.17% 21.81%
925 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -1.14%
926 BIOS BiosCrypto BIOS $34,277 $0.001646 20,821,709 LowVol 0.74% -3.20%
927 COAL BitCoal COAL $33,706 $0.007490 4,500,000 LowVol 0.74% 3.40% -5.48%
928 ORLY Orlycoin ORLY $33,180 $0.000905 36,646,779 LowVol 0.67% 1.11% 12.89%
929 CXT Coinonat CXT $32,657 $0.003787 8,623,200 LowVol 2.06% -3.58% 3.62%
930 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -0.04% 26.23%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 39.15%
932 CRT CRTCoin CRT $31,319 $0.395088 79,270 LowVol 0.74% 1.12% 18.74%
933 VRS Veros VRS $29,706 $0.000061 486,609,040 LowVol 9.75% -2.78% 107.16%
934 EGO EGO EGO $29,632 $0.000494 60,000,001 LowVol 0.63% 1.10%
935 G3N G3N G3N $28,631 $0.003786 7,561,891 LowVol 0.67% 1.10% 11.46%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 0.66% 32.95%
937 GBT GameBet Coin GBT $28,002 $0.001317 21,262,780 LowVol 0.67% -16.47% 26.64%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $27,791 $0.000046 608,557,394 LowVol 5.67% 5.68% 35.62%
939 VIP VIP Tokens VIP $27,475 $0.000329 83,450,403 LowVol 0.74% 58.30%
940 LTCR Litecred LTCR $27,369 $0.000905 30,227,750 LowVol 0.63% 23.56% -17.14%
941 PSB Pesobit PSB $27,250 $0.000811 33,597,439
942 KNC KingN Coin KNC $26,439 $13.17 2,008 LowVol 0.63% -0.06% 53.07%
943 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 57.59%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 RIDE Ride My Car RIDE $25,008 $0.000247 101,276,976 LowVol 0.67% 0.63% 18.42%
946 UET Useless Ether… UET $24,744 $0.006239 3,965,716 LowVol 0.51% -4.12% -13.48%
947 ICON Iconic ICON $24,059 $0.040579 592,894 LowVol 0.63% -0.51% -4.84%
948 IMX Impact IMX $24,036 $0.000219 109,509,033 LowVol 0.74% -12.55% 9.45%
949 BOAT Doubloon BOAT $24,022 $0.001295 18,547,845 LowVol 0.74% -25.00% -61.39%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,989 $0.026833 894,026 LowVol 0.63% 1.10% 54.94%
951 LIR LetItRide LIR $23,875 $0.000658 36,257,746 LowVol 0.63% 1.10% 35.69%
952 CESC CryptoEscudo CESC $23,723 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.74% 1.11% -40.64%
953 ERY Eryllium ERY $23,627 $0.004608 5,127,548 LowVol 0.74% -6.18% -32.91%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,047 $0.000329 70,000,000 LowVol 0.63% -19.11% -7.31%
955 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 2.32% 30.75%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,619 $0.004683 4,829,945 LowVol 1.55% -19.97% -8.44%
957 LUNA Luna Coin LUNA $22,548 $0.014034 1,606,667 LowVol 0.72% 11.65% 19.57%
958 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 0.98% 30.46%
959 BQC BBQCoin BQC $21,789 $0.000429 50,765,854 LowVol -0.99% 5.45% -1.66%
960 MTM MTMGaming MTM $21,315 $0.007105 2,999,967 LowVol -0.72% 48.88% -41.36%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,907 $0.013993 1,494,171 LowVol 0.72% 8.78% 68.20%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 2.08% -3.43%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -23.81%
964 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 37.00%
965 PRX Printerium PRX $19,751 $0.001671 11,821,728 LowVol 0.74% 2.63% -43.82%
966 VPRC VapersCoin VPRC $19,608 $0.000025 780,124,964 LowVol 0.12% 21.05% 103.10%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,420 $0.025763 753,776 LowVol 0.72% -0.78% 20.34%
968 SOCC SocialCoin SOCC $19,264 $0.013910 1,384,879 LowVol 0.74% 3.12% 22.84%
969 DAS DAS DAS $19,214 $0.007326 2,622,886 LowVol 0.63% 11.99% -24.52%
970 CNC CHNCoin CNC $19,149 $0.000407 47,094,895 LowVol 0.97% 23.47% 17.31%
971 TRADE Tradecoin TRADE $18,420 $0.002469 7,459,750 LowVol 0.67% -2.15% 133.34%
972 WBB Wild Beast Block WBB $18,013 $0.109528 164,458 LowVol 0.83% 1.03% -13.39%
973 SONG SongCoin SONG $17,909 $0.000550 32,565,300 LowVol 0.31% -3.13% -21.34%
974 BIOB BioBar BIOB $17,570 $0.019837 885,756 LowVol 0.63% -6.28% 42.64%
975 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 40.25%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $15,563 $0.000494 31,512,613 LowVol 0.67% 1.10% 29.64%
977 MILO MiloCoin MILO $15,135 $0.001403 10,789,954 LowVol -49.00% -27.86% -33.59%
978 BNX BnrtxCoin BNX $15,121 $0.000576 26,234,001 LowVol 0.63% 17.30% 7.44%
979 PX PX PX $14,902 $0.000157 95,121,939 LowVol 0.43% -3.77% 126.01%
980 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol 24.84%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $13,668 $0.001203 11,361,817 LowVol -6.27% -44.38% -47.71%
982 ELS Elysium ELS $11,867 $0.002963 4,005,012 LowVol 0.67% 7.07% 115.00%
983 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol
984 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
985 JS JavaScript Token JS $11,440 $0.001431 7,991,996 LowVol 64.84% 88.01% 86.66%
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,288 $0.001564 7,217,736 LowVol 0.63% -19.96% -25.33%
987 VTA Virtacoin VTA $11,024 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.26% -4.27% -64.73%
988 MGM Magnum MGM $9,690 $0.002469 3,924,366 LowVol 0.67% 1.12% -26.60%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,249 $0.005534 1,671,379 LowVol -0.68% -0.73% -7.37%
990 SANDG Save and Gain SANDG $8,829 $0.002881 3,064,800 LowVol 0.67% 1.11%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 17.82%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,042 $0.000247 32,569,703 LowVol 0.67% -39.13% -43.33%
993 ARGUS Argus ARGUS $7,794 $0.006788 1,148,324 LowVol 0.59% 7.41% 3.96%
994 NODC NodeCoin NODC $7,598 $0.004527 1,678,439 LowVol 0.74% 9.05%
995 GEERT GeertCoin GEERT $7,371 $0.001448 5,091,200 LowVol 0.60% -18.64% -52.89%
996 CONX Concoin CONX $7,106 $0.009548 744,266 LowVol 0.63% 1.11% 2.78%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,085 $0.000589 10,324,802 LowVol 0.74% 10.79% -49.68%
998 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.45% -28.29%
999 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $5,596 $0.006629 844,202 LowVol 2.71% 15.14% 5.91%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,165 $0.000576 8,969,697 LowVol 0.67% 1.07% 21.74%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $4,870 $0.001449 3,360,417 LowVol 35.16% 8.21% 1.18%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,707 $0.250686 18,778 LowVol 2.65%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,868 $0.020577 187,992 LowVol 0.74% -18.72% 18.73%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 LEX Lex4All LEX $2,841 $0.002841 1,000,000 LowVol -0.72% -0.74% 118.43%
1006 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,835 $0.002058 1,377,917 LowVol 0.74% -12.84% -10.05%
1007 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,722 $0.012849 211,827 LowVol -0.68% -0.73% 5.95%
1008 EBT Ebittree Coin EBT $1,978 $0.001564 1,264,511 LowVol 5.52% 91.77% 413.10%
1009 TOKEN SwapToken TOKEN $1,820 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -0.96% 1.04% -47.73%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -3.49% -24.50%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $959 $0.000165 5,826,388 LowVol 0.74% -32.58% 18.15%
1012 ABN Abncoin ABN $947 $0.013993 67,700 LowVol 0.67% 31.23% 65.46%
1013 ULA Ulatech ULA $927 $0.005506 168,286 LowVol -22.49% -62.34% 1.32%
1014 MNC MantraCoin MNC $766 $0.000165 4,650,380 LowVol 0.63% 15.23%
1015 DMB Digital Money… DMB $532 $0.001263 421,300 LowVol 0.67% -2.02% -9.81%
1016 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.25%
1017 FDC Future Digita… FDC $191 $0.000069 2,753,201 LowVol -0.31%
1018 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001399 87,140 LowVol 0.67% 25.50% 57.24%
1019 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,406 LowVol 0.67% 1.11% 18.73%
1020 BTG Bitcoin Gold BTG $250.52 $214,202,000 0.48% -10.50% 44.79%
1021 QSP Quantstamp QSP $0.128094 $53,135,000 0.24% 81.83%
1022 CLUB ClubCoin CLUB $5.63 $11,623,800 4.01% 55.25% 231.47%
1023 QASH QASH QASH $0.490819 $10,752,100 8.71%
1024 NULS Nuls NULS $0.704809 $3,751,550 0.64% -9.93% -11.05%
1025 REC Regalcoin REC $38.82 $2,447,680 -0.05% -9.65% -27.73%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,322,660 0.00% 8.83% 20.01%
1027 FRGC Fargocoin FRGC $10.14 $1,737,300 0.00% 3.42% 23.47%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $1,685,350 -2.81% -1.51% 278.72%
1029 BTE BitSerial BTE $4.56 $1,646,200 3.54% -9.96%
1030 INK Ink INK $0.179511 $1,452,770 2.94% -39.87%
1031 BT2 BT2 [CST] BT2 $96.94 $1,394,900 -1.56% -19.07% -48.76%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.58 $1,338,600 -1.56% -12.80%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $258.32 $1,155,830 -0.62% 11.30% -5.36%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057973 $1,028,680 0.40% -3.51% -3.53%
1035 THS TechShares THS $1.14 $994,988 0.28% 14.71% 22.36%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.56 $941,202 0.50% -1.53% -1.47%
1037 SISA SISA SISA $0.024238 $935,283 -1.97% -43.35%
1038 TSL Energo TSL $0.033889 $774,051 1.65%
1039 WC WINCOIN WC $1.87 $545,382 0.30% -0.42%
1040 ETN Electroneum ETN $0.028436 $542,676 -0.68% -2.46% -24.86%
1041 INF InfChain INF $0.009713 $526,202 -1.25%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $39.17 $523,854 0.02% -9.72% 13.97%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.048032 $491,315 0.26% -8.42% -21.18%
1044 BT1 BT1 [CST] BT1 $8074.96 $428,355 0.57% 2.09% 22.32%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.59 $337,639 -0.20%
1046 SIC Swisscoin SIC $0.005597 $320,784 0.39% -25.25% -35.14%
1047 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.76 $316,156 0.70% 1.08% 10.23%
1048 BOT Bodhi BOT $0.534458 $283,236 2.20% -2.95%
1049 XUC Exchange Union XUC $3.52 $226,241 13.49% 18.19% 10.56%
1050 HOLD Interstellar … HOLD $0.132445 $203,815 2.96% 48.19% -55.90%
1051 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.023838 $188,358 0.55% -28.21%
1052 TER TerraNova TER $2.58 $167,548 0.74% 3.05% -14.18%
1053 RMC Russian Minin… RMC $12186.70 $165,104 -11.02% 16.96% 34.50%
1054 LLT LLToken LLT $0.329673 $120,745 -0.91% -0.97% 16.71%
1055 XID Sphre AIR XID $0.185894 $115,791 0.24% 0.73% -7.27%
1056 XCPO Copico XCPO $0.035475 $114,759 -1.43% 65.48%
1057 UGT UG Token UGT $0.345005 $103,182 0.12% 2.32% 3.15%
1058 AKY Akuya Coin AKY $0.494107 $76,460 2.72% -19.57% -50.07%
1059 GBG Golos Gold GBG $0.099166 $74,468 1.68% 7.17% 0.44%
1060 SJCX Storjcoin X SJCX $0.693297 $71,867 0.67% 3.70% 4.02%
1061 PHR Phore PHR $0.396734 $71,000 0.74% 0.57% 44.88%
1062 VASH VPNCoin VASH $0.005350 $66,709 6.19% 34.14% 16.92%
1063 EAG EA Coin EAG $4.28 $62,518 -5.10% 7.48%
1064 COR CORION COR $0.959823 $61,502 6.68% 0.25% 36.18%
1065 BSR BitSoar BSR $0.187502 $59,530 0.74% 7.10% 50.10%
1066 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.053640 $46,524 0.51% 37.17%
1067 MSD MSD MSD $0.013829 $41,112 0.16% -1.30% 24.96%
1068 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000454 $34,285 6.87% 20.83% 52.95%
1069 OXY Oxycoin OXY $0.173117 $30,149 0.46% 3.44% 29.56%
1070 BTU Bitcoin Unlim… BTU $153.76 $28,228 0.00% 8.28% -1.89%
1071 ASTRO Astro ASTRO $1.37 $26,908 0.57% 2.03%
1072 DNA EncrypGen DNA $0.063863 $26,626 0.48% -10.77%
1073 IPY Infinity Pay IPY $0.000777 $21,882 128.17% -96.98%
1074 SSS Sharechain SSS $0.003478 $21,608 4.01% 0.49% -37.50%
1075 AION Aion AION $0.863315 $20,113 0.51% 8.36% 4.67%
1076 ICX ICON ICX $0.999435 $19,745 -6.46% 6.43% -3.62%
1077 DSR Desire DSR $0.219513 $18,992 -1.86% 6.52% -56.91%
1078 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001387 $18,224 -1.72% -14.86% -97.82%
1079 EVR Everus EVR $4.10 $18,156 0.74% 3.86% 0.86%
1080 MCR Macro MCR $3.39 $17,643 0.72% 9.44% 62.46%
1081 BIXC BIXC BIXC $3.30 $16,709 0.72% 19.82%
1082 PLC PlusCoin PLC $0.000594 $15,620 0.33% 0.55%
1083 STEX STEX STEX $0.277288 $15,226 2.24% 26.66% 101.31%
1084 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.055054 $13,965 0.51% 1.53% 25.79%
1085 MGC MergeCoin MGC $0.012346 $12,852 18.06%
1086 PAYX Paypex PAYX $0.158201 $12,304 18.64% 10.69%
1087 GMT Mercury Protocol GMT $0.046611 $12,230 0.49% -0.59% 2.66%
1088 DEUS DeusCoin DEUS $0.376733 $9,564 0.67% -1.53% -8.34%
1089 VIU Viuly VIU $0.002999 $9,063 -2.23% -11.17%
1090 XID International… XID $0.005926 $8,913 0.74% -24.95% -1.73%
1091 MGC GulfCoin MGC $0.003375 $8,643 -0.03% -5.78% -9.44%
1092 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003579 $7,876 0.51% -0.27% 21.91%
1093 CCT Crystal Clear CCT $0.290811 $7,823 19.36% 71.66% -36.44%
1094 AERM Aerium AERM $1.28 $7,817 -5.31% -27.94%
1095 EUSD eUSD EUSD $0.000349 $7,659 0.51% 61.00% -38.91%
1096 PNX Phantomx PNX $0.016026 $7,282 3.18% -6.69%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000247 $7,196 0.74% 1.11% 9.17%
1098 STU bitJob STU $0.068110 $7,131 4.93% 0.49%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.060663 $6,707 -2.36% 5.78% -13.08%
1100 FBL Faceblock FBL $0.003667 $6,677 32.86% -90.70%
1101 BPL Blockpool BPL $0.180187 $6,278 2.02% 11.59% -12.52%
1102 WILD Wild Crypto WILD $0.072726 $6,258 0.49% -13.46% -0.09%
1103 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017435 $6,198 1.89% 382.62% 187.43%
1104 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002183 $6,129 0.85% 1.61% -15.83%
1105 APC AlpaCoin APC $0.016474 $5,734 7.17% -30.48% -64.49%
1106 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090312 $5,641 5.57% 47.25% 61.54%
1107 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000112 $5,556 -12.41% -21.76% -26.47%
1108 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,304 0.74% -4.62% -11.25%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.56 $5,250 6.47% 25.68% 34.92%
1110 MKR Maker MKR $297.29 $4,394 -23.12% 10.06%
1111 PEC Peacecoin PEC $0.026422 $4,365 0.67% -69.64% 570.20%
1112 FOR FORCE FOR $0.001885 $3,860 -14.34% -27.91% -37.44%
1113 PRL Oyster Pearl PRL $0.018281 $3,634 -0.56% -22.92%
1114 ZCG ZCash Gold ZCG $0.022022 $3,522 -4.49% -10.90% -83.80%
1115 DGPT DigiPulse DGPT $1.13 $3,365 2.86% 7.45%
1116 SND Sand Coin SND $0.813216 $3,270 0.28% -2.33% 13.68%
1117 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068634 $3,089 1.07% 13.56% -3.67%
1118 SIFT Smart Investm… SIFT $3.27 $2,874 0.47% -1.79% 2.03%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.67 $2,724 0.63% 29.18% 64.21%
1120 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.056794 $2,460 0.67% -22.74% -22.64%
1121 NTC Natcoin NTC $0.388945 $1,915 0.57% -17.92% -60.06%
1122 HAT Hawala.Today HAT $0.198191 $1,729 15.08% 40.66% -48.19%
1123 OX OX Fina OX $0.000165 $1,703 0.68% -11.97% -38.59%
1124 PRES President Trump PRES $0.003457 $1,662 0.67% -20.41% -19.55%
1125 ABC Alphabit ABC $13.97 $1,608 0.63% 1.09% 5.81%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.007775 $1,544 -0.20% -2.92% -28.38%
1127 IBTC iBTC IBTC $0.009139 $1,513 3.73% 9.95% 6.24%
1128 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $1,430 54.09% 0.08% 64.70%
1129 XOT Internet of T… XOT $2457.36 $1,386 0.74% 1.07% 18.52%
1130 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $1,324 0.74% 1.11% -10.95%
1131 SUR Suretly SUR $2.90 $1,272 -0.77% 2.79% 1.82%
1132 BTBc Bitbase BTBc $0.007902 $1,245 -0.22% -1.21% -7.46%
1133 HIGH High Gain HIGH $0.000658 $1,183 -1.31% -33.51% -58.33%
1134 YES Yescoin YES $0.000017 $1,155 1.04% 65.15% -12.63%
1135 BTCM BTCMoon BTCM $0.001740 $1,084 3.24% 42.32% -11.28%
1136 GARY President Joh… GARY $0.104369 $1,060 0.67% 1.19% 19.60%
1137 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043486 $1,046 0.54% -2.77% 2.90%
1138 RCN Rcoin RCN $0.000082 $990 0.74% 1.12% 4.26%
1139 FLASH Flash FLASH $0.004609 $986 17.53% 11.03% -2.25%
1140 WA WA Space WA $0.015557 $940 0.63% -8.12% 4.00%
1141 VULC Vulcano VULC $0.007379 $935 3.34% 12.62% -7.09%
1142 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $850 -14.00% -5.41% 36.70%
1143 SPORT SportsCoin SPORT $0.000741 $823 0.72% 1.10% 52.65%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.087394 $805 12.46% 4.47% -18.14%
1145 LDCN LandCoin LDCN $0.002293 $794 -1.87% 25.58% 127.67%
1146 DAY Chronologic DAY $4.15 $724 0.48% 7.34% -8.96%
1147 SWP Swapcoin SWP $0.091757 $722 -0.83% 51.97% -10.97%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000494 $701 0.67% 21.35% -3.11%
1149 MARX MarxCoin MARX $0.001037 $645 0.17% 53.15% 16.28%
1150 BEST BestChain BEST $0.000937 $644 0.66% -16.39% -14.10%
1151 FAP FAPcoin FAP $0.016375 $540 -5.44% -22.34% -14.23%
1152 IQT iQuant IQT $0.146088 $531 -5.34% -5.85% -20.61%
1153 FC Facecoin FC $0.002936 $512 0.51% -11.19% -7.85%
1154 BIT First Bitcoin BIT $0.010865 LowVol -17.72% -22.70% -16.83%
1155 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000507 LowVol 0.50% -29.63% -32.34%
1156 GAY GAY Money GAY $0.013992 LowVol 0.62% -23.09% -71.48%
1157 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002325 LowVol 0.67% 0.47% 8.21%
1158 CYDER Cyder CYDER $0.000247 LowVol 0.63% 1.10% -35.38%
1159 WIC Wi Coin WIC $0.002863 LowVol 9.69% 8.90% -17.91%
1160 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 25.49% 16.36%
1161 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001729 LowVol 0.74% -14.65% 11.45%
1162 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 0.60% -83.76% -70.19%
1163 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.67% 1.13% 44.01%
1164 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004925 LowVol -11.46% 87.31%
1165 BUB Bubble BUB $0.012017 LowVol 0.63% -27.28% -79.05%
1166 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000329 LowVol 0.63% 1.11% -29.42%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.008809 LowVol 0.51% 41.86% -41.32%
1168 PRN Protean PRN $0.000079 LowVol 1.26% 393.32% 228.42%
1169 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 0.62% 1.01% 6.37%
1170 QORA Qora QORA $0.146808 LowVol 0.37% 19.04% -14.59%
1171 ACC AdCoin ACC $0.078195 LowVol -5.47% -2.21% -18.00%
1172 EFYT Ergo EFYT $11.09 LowVol 3.28% 48.80% 17.50%
1173 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006562 LowVol -6.77% -2.36% 24.03%
1174 IRL IrishCoin IRL $0.002222 LowVol 0.63% -17.14% 8.89%
1175 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.41% 22.77% 34.51%
1176 MAGN Magnetcoin MAGN $0.401921 LowVol -6.70% 2.74% -14.58%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.003128 LowVol 0.72% 3.84% -9.84%
1178 NTWK Network Token NTWK $0.000738 LowVol 0.49% -34.36% -58.04%
1179 REGA Regacoin REGA $0.002305 LowVol 0.74% -2.36% 2.15%
1180 MAVRO Mavro MAVRO $0.016050 LowVol 0.63% 86.71%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.211372 LowVol 0.74% 6.18% -38.82%
1182 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.67% 10.47% 797.29%
1183 BSN Bastonet BSN $0.000823 LowVol 0.74% -26.19% -18.04%
1184 INDIA India Coin INDIA $0.000247 LowVol 0.74% -17.93% -1.27%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009219 LowVol 0.74% -3.20% 5.11%
1186 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.065399 LowVol 0.17% -2.05% -56.23%
1187 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003128 LowVol 0.74% 1.12% 22.34%
1188 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.63% 1.10%
1189 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000072 LowVol 0.74% 5142.03% 6626.17%
1190 UTA UtaCoin UTA $0.000494 LowVol 0.74% -13.32% -62.51%
1191 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.63% 1.10%
1192 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001166 LowVol 0.64% -4.50% -41.38%
1193 MINEX Minex MINEX $0.043789 LowVol 0.63% -4.30% -0.84%
1194 DMC DynamicCoin DMC $0.002751 LowVol 0.18% -3.03%
1195 10MT 10M Token 10MT $0.001569 LowVol 0.51% -15.59% -54.59%
1196 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000412 LowVol 0.74% 97.88%
1197 ACES Aces ACES $0.000172 LowVol 0.67% 111.47% 27.17%
1198 ELC Elacoin ELC $0.068662 LowVol 0.15% -12.44% 19.39%
1199 XQN Quotient XQN $0.006009 LowVol 0.67% -5.36% 45.95%
1200 SKR Sakuracoin SKR $0.000898 LowVol 0.49% 7.19% 11.03%
1201 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol 0.74% 1.11% -20.22%
1202 AV AvatarCoin AV $0.025763 LowVol 0.63% 0.15% 20.93%
1203 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009273 LowVol 2.40% 2.60% 34.79%
1204 DBG Digital Bulli… DBG $0.004774 LowVol 0.74% -0.59% 23.67%
1205 AXIOM Axiom AXIOM $0.012593 LowVol 0.72% 0.47% 17.21%
1206 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol 0.74% 1.12% -9.91%
1207 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.023129 LowVol 0.74% 689.33% 787.23%
1208 LTH LAthaan LTH $0.000412 LowVol 0.67% -27.59%
1209 EXRN EXRNchain EXRN $3.7e-07 LowVol -49.75% -49.24% -56.27%
1210 GRN Granite GRN $0.012346 LowVol 0.67% 1.10% 13.10%
1211 SYNC Sync SYNC $617.33 LowVol 0.67% 89.61% 109.55%
1212 EDRC EDRCoin EDRC $0.037935 LowVol 0.67% -2.34% 3.53%
1213 BET BetaCoin BET $0.002264 LowVol -1.73% -10.26% -16.59%
1214 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.63% 15.72%
1215 MCI Musiconomi MCI $0.057055 LowVol 0.67% -3.12% -7.56%
1216 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001399 LowVol 0.63% 4.72% 0.92%
1217 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.74% 1.12% 15.70%
1218 HCC Happy Creator… HCC $0.000412 LowVol 0.63% -15.75% -15.19%
1219 DASHS Dashs DASHS $0.030537 LowVol 0.10% 13.66% 14.64%
1220 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.63% 1.11% 18.73%
1221 DON Donationcoin DON $0.000411 LowVol 0.63% 0.36% 18.65%
1222 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.63% 1.11% -40.64%
1223 XDE2 XDE II XDE2 $2.64 LowVol 0.74% 0.80% -4.75%
1224 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.50% 3.76% 17.84%
1225 EBIT eBIT EBIT $0.000918 LowVol 0.51% -5.30% -20.85%
1226 GAIN UGAIN GAIN $0.001058 LowVol 0.74% 92.12%
1227 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.74% 1.12% 18.73%
1228 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.67% -1.63% 18.73%
1229 BXC Bitcedi BXC $0.001191 LowVol -2.61% -4.11% -26.26%
1230 RHFC RHFCoin RHFC $0.000905 LowVol 0.63% 1.11% 9.81%
1231 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 0.67% 1.12% 18.74%
1232 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.059975 LowVol 0.63% 39.06%
1233 ACN Avoncoin ACN $0.000412 LowVol 0.67% -15.73% 27.67%
1234 UR UR UR $0.000425 LowVol 0.12% -30.59% -23.95%
1235 TOP TopCoin TOP $0.000811 LowVol -4.38% 1.14% 67.12%
1236 TYC Tyrocoin TYC $0.010700 LowVol 0.74% -76.22%
1237 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.63% 1.67% 18.78%
1238 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.63% -0.64% 2.71%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000043 LowVol -20.16% -9.40% -48.51%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003457 LowVol 0.74% 14.77% 102.77%
1241 SAK Sharkcoin SAK $0.001493 LowVol 0.74% -17.42% -22.19%
1242 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003375 LowVol 0.74% -5.77% 19.44%
1243 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 LowVol 0.67% 0.48%
1244 QBC Quebecoin QBC $0.001399 LowVol 0.67% 1.11% 13.14%
1245 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.026763 LowVol -25.21% -13.72% -14.65%
1246 QBT Cubits QBT $0.000747 LowVol 0.48% -8.28% 7.85%
1247 WOW Wowcoin WOW $0.000164 LowVol 0.65% 20.71% 107.69%
1248 YEL Yellow Token YEL $0.005816 LowVol 0.51% 181.45% -63.62%
1249 TODAY TodayCoin TODAY $0.000823 LowVol 0.63% 26.37% 26.76%
1250 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol 0.67% -47.24% -22.88%
1251 HNC Huncoin HNC $0.001399 LowVol 0.67% -14.06% -20.52%
1252 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.67% 1.11% 18.73%
1253 OMC Omicron OMC $0.092434 LowVol 0.74% 19.64%
1254 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.51% 1.52% 9.43%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073503 LowVol 0.63% -28.85%
1256 FID BITFID FID $0.082310 LowVol 0.74% -49.45% -28.14%
1257 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046340 LowVol 0.67% -12.28% -38.26%
1258 PRM PrismChain PRM $0.000905 LowVol 0.67%
1259 SHA SHACoin SHA $0.000576 LowVol 0.67% 40.05% 14.99%
1260 XAU Xaucoin XAU $0.019672 LowVol 0.67% 3.73% 25.00%
1261 OPES Opescoin OPES $0.001893 LowVol 0.74% 5.72%
1262 MOTO Motocoin MOTO $0.009036 LowVol 0.63% 200.25% -6.31%
1263 AIB Advanced Inte… AIB $0.003210 LowVol 0.67% 0.51% 24.83%
1264 FUTC FutCoin FUTC $0.001482 LowVol 0.63% -9.72% -25.88%
1265 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.74% 1.12% 17.15%
1266 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.67% 1.12% 18.73%
1267 SKC Skeincoin SKC $0.002799 LowVol 0.67% -7.09% -38.21%
1268 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000658 LowVol 0.54% -19.10% -81.01%
1269 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.63% 1.10% 18.73%
1270 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000247 LowVol 0.67% -34.03%
1271 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.67% 0.48% 18.75%
1272 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.26% 2.92% 80.86%
1273 KASHH KashhCoin KASHH $0.000022 LowVol 0.33% -72.87% 160.44%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011523 LowVol 0.63%
1275 CYC Cycling Coin CYC $0.000988 LowVol 0.63% 1.77%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219685 LowVol 0.63% 1.10% 21.74%
1277 DISK DarkLisk DISK $0.000823 LowVol 0.74% 31.92%
1278 ASC AsicCoin ASC $0.000041 LowVol 0.26% -89.85%
1279 TELL Tellurion TELL $0.000208 LowVol -0.31% 36.87% 21.48%
1280 TIE TIES Network TIE $0.106401 LowVol 0.49% 33.78% -25.88%
1281 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.26% -91.67% -77.89%
1282 VGC VegasCoin VGC $0.000139 LowVol -0.31% 12.69%
1283 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 16.09%
1284 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 26.97%
1285 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 33.44%
1286 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 2.05% 247.54%
1287 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 4.73%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 16.39%
1289 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -30.33%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.04% 2.58%
1292 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 1.21% 28.23%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 17.17%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.24% 5.45%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -0.06%
1298 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 28.00%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 8.93%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 2.57%
1301 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1302 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 1.87% 11.28%
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -23.26%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 1.23%
1306 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol -1.13% 46.86%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000162 LowVol -4.15%
1309 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -22.63%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol
1312 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 1.74% 17.48%
1313 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol 0.47% 0.44% 102.20%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 0.72%

Quay lại phần 1

Phản hồi