Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8146.72 trên tổng giá trị $136,003,787,696

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $364.96 trên tổng giá trị $34,991,885,727

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1187.87 trên tổng giá trị $19,974,434,956

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235281 trên tổng giá trị $9,087,227,573

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $509.02 trên tổng giá trị $3,921,072,207

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XID International… (XID) đang có giá hiện tại $0.005858 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.24% trong 1h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị đã biến động tăng 42.16% trong 1h qua

    + Đồng PHO Photon (PHO) đang có giá hiện tại $0.000003 trên tổng giá trị $57,203 đã biến động tăng 33.52% trong 1h qua

    + Đồng EFYT Ergo (EFYT) đang có giá hiện tại $10.60 trên tổng giá trị đã biến động tăng 25.09% trong 1h qua

    + Đồng BNX BnrtxCoin (BNX) đang có giá hiện tại $0.000570 trên tổng giá trị $14,947 đã biến động tăng 23.15% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5227.76% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.022861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 644.15% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 413.60% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017361 trên tổng giá trị đã biến động tăng 388.10% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.060017 trên tổng giá trị $580,838 đã biến động tăng 211.40% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7680.65% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001871 trên tổng giá trị $317,350 đã biến động tăng 1141.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000058 trên tổng giá trị $25,672,688 đã biến động tăng 829.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 828.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.022861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 800.97% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ANC Anoncoin ANC $860,754 $0.407879 2,110,317 LowVol -0.13% 26.80% 13.19%
702 NET NetCoin NET $745,961 $0.000948 787,126,712 LowVol 0.12% 0.30% 21.98%
703 METAL MetalCoin METAL $707,196 $0.009193 76,925,527 LowVol -0.13%
704 XFT Footy Cash XFT $702,285 $0.154496 4,545,650 LowVol -0.13% 10.12% 25.21%
705 SMC SmartCoin SMC $690,831 $0.029395 23,501,901 LowVol -1.13% -6.60% 106.09%
706 STRC StarCredits STRC $646,538 $0.143675 4,500,000 LowVol -0.13% 0.85% 26.64%
707 MAX MaxCoin MAX $629,918 $0.010332 60,965,861 LowVol -0.13% 13.10% 11.17%
708 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $629,233 $0.000028 22,819,294,117 LowVol 1.36% -67.20% -39.19%
709 E4ROW E4ROW E4ROW $604,426 $0.141287 4,278,000
710 RIYA Etheriya RIYA $601,319 $0.380213 1,581,531 LowVol 0.06% 12.90% 55.88%
711 SAC SACoin SAC $593,339 $0.084611 7,012,584 LowVol 4.16% 17.77% 2.24%
712 ITI iTicoin ITI $592,304 $18.51 32,000 LowVol -0.13% -8.94% 32.13%
713 HBN HoboNickels HBN $582,801 $0.009763 59,696,358 LowVol -0.13% 2.70% 5.91%
714 XLC LeviarCoin XLC $580,838 $0.060017 9,677,819 LowVol 1.23% 211.40% 111.91%
715 UFO UFO Coin UFO $566,395 $0.000163 3,480,946,262 LowVol -0.16% 1.48% -21.07%
716 TAG TagCoin TAG $563,043 $0.095140 5,918,044 LowVol -0.16% -7.73% 37.65%
717 USC Ultimate Secu… USC $548,643 $0.053044 10,343,113 LowVol -0.12% 14.04% 23.19%
718 FJC FujiCoin FJC $547,496 $0.000460 1,189,037,207 LowVol 0.12% 9.93% 37.46%
719 SDC ShadowCash SDC $545,236 $0.081438 6,695,133 LowVol -0.12% 1.54% -19.00%
720 BITS Bitstar BITS $527,381 $0.022850 23,079,737 LowVol -0.12% -0.91% -7.07%
721 BTSR BTSR BTSR $515,659 $0.157009 3,284,266 LowVol 2.09% -1.86% 21.29%
722 TALK BTCtalkcoin TALK $501,751 $0.007685 65,290,635 LowVol -0.11% -6.24% -20.94%
723 CASINO Casino CASINO $476,533 $0.476533 1,000,000 LowVol 0.91% 1.48% 2.59%
724 KOBO Kobocoin KOBO $472,242 $0.019119 24,700,248 LowVol -0.16% -15.99% 3.13%
725 BRIT BritCoin BRIT $451,528 $0.021230 21,268,092 LowVol -0.13% 72.02% 12.62%
726 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 9.65%
727 FNC FinCoin FNC $434,821 $0.033763 12,878,667 LowVol -0.13% -18.23% -32.45%
728 TROLL Trollcoin TROLL $417,469 $0.000739 564,876,838 LowVol -0.01% -21.36% -4.81%
729 VAL Valorbit VAL $388,295 $0.000082 4,741,240,546 LowVol 2.15% 19.19%
730 FC2 FuelCoin FC2 $372,027 $0.003661 101,618,242 LowVol -0.13% 57.57% 11.72%
731 DAXX DaxxCoin DAXX $362,468 $0.000731 495,770,260 LowVol -0.09% -0.05% 9.67%
732 ENT Eternity ENT $360,780 $0.088324 4,084,734 LowVol -0.63% -12.01% 9.65%
733 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,201 $1.13 312,831 LowVol 0.75% 1.47% -16.71%
734 ICN iCoin ICN $351,202 $0.012041 29,167,894 LowVol -0.13% -0.38% 35.84%
735 MZC MazaCoin MZC $338,949 $0.000251 1,348,169,390 LowVol -23.39% 3.88% -11.38%
736 PXC Phoenixcoin PXC $336,422 $0.005418 62,092,903 LowVol 1.36% -0.91% -2.32%
737 UNI Universe UNI $335,407 $0.031729 10,571,001 LowVol -0.12% 3.70% 22.80%
738 SHDW Shadow Token SHDW $333,724 $0.047675 7,000,000 LowVol -0.12% 18.52% 14.03%
739 OHM OHM OHM $333,181 $0.011276 29,547,796 LowVol
740 V Version V $333,031 $0.000714 466,553,508 LowVol 2.46% -11.14% -16.75%
741 SLG Sterlingcoin SLG $319,134 $0.075905 4,204,360 LowVol 7.11% -4.23% -13.27%
742 BTCR Bitcurrency BTCR $317,350 $0.001871 169,598,616 LowVol -0.13% 60.89% 1141.04%
743 AU AurumCoin AU $303,817 $1.03 296,216 LowVol -0.13% -7.03% 2.70%
744 OPAL Opal OPAL $299,358 $0.019768 15,143,345 LowVol 12.81% 1.69% 23.38%
745 NEWB Newbium NEWB $294,696 $0.005894 50,000,000 LowVol -0.14% -31.27% 6.32%
746 PR Prototanium PR $286,761 $1.46 195,809 LowVol 14.61% 55.06% 48.37%
747 GOOD Goodomy GOOD $280,423 $0.000635 441,349,000 LowVol 0.85% 44.62%
748 TRI Triangles TRI $278,736 $3.82 72,891 LowVol -3.43% 2.99% -12.33%
749 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol 1.24% 18.25%
750 JET Jetcoin JET $274,923 $0.056949 4,827,498 LowVol -0.12% -57.20% -8.39%
751 CFT CryptoForecast CFT $269,997 $0.005870 46,000,000 LowVol -0.06% -26.78% -38.43%
752 XJO Joulecoin XJO $266,882 $0.007776 34,322,828 LowVol -0.19% 2.81% 8.26%
753 ICE iDice ICE $264,464 $0.168340 1,571,013 LowVol -0.30% 0.67% 39.41%
754 WAY WayGuide WAY $260,446 $0.002603 100,040,708 LowVol -0.13%
755 FUNK The Cypherfunks FUNK $257,237 $0.000006 46,179,507,499 LowVol 0.76% 13.92% 4.95%
756 GUN Guncoin GUN $255,235 $0.001302 195,966,478 LowVol -0.11% -6.97% 5.47%
757 IFLT InflationCoin IFLT $254,359 $0.000008 32,992,684,523 LowVol 4.50% -83.44% -34.01%
758 TIT Titcoin TIT $252,260 $0.005055 49,898,202 LowVol 0.00% 2.99% 14.98%
759 GAIA GAIA GAIA $245,875 $0.010202 24,101,381 LowVol 2.62% -19.90% -33.42%
760 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,217 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.13%
761 J Joincoin J $232,241 $0.094854 2,448,402 LowVol -1.46% 2.57% -9.42%
762 NYAN Nyancoin NYAN $231,250 $0.000728 317,779,547 LowVol 0.09% 0.86% -24.15%
763 XPTX PlatinumBAR XPTX $229,001 $0.584426 391,840 LowVol -0.10% 5.25% 2.32%
764 Q2C QubitCoin Q2C $222,089 $0.000895 248,166,909 LowVol -0.12% -14.08% -0.11%
765 FLT FlutterCoin FLT $218,984 $0.000680 322,214,524 LowVol 0.94% -5.75% 18.92%
766 VIDZ PureVidz VIDZ $216,673 $0.001730 125,279,775 LowVol -0.14% -4.42% -5.25%
767 XPY PayCoin XPY $213,975 $0.018101 11,821,294 LowVol -4.49% 17.50% 64.53%
768 FLY Flycoin FLY $206,147 $0.977903 210,806 LowVol -0.16%
769 888 OctoCoin 888 $205,495 $0.004091 50,231,620 LowVol -5.13% -2.33% 120.00%
770 DVC Devcoin DVC $202,429 $0.000013 15,117,557,500 LowVol 0.14% -6.74% -6.96%
771 LANA LanaCoin LANA $201,959 $0.000242 833,440,173 LowVol -0.14% -16.96% -2.95%
772 TRK Truckcoin TRK $200,719 $0.001302 154,197,249 LowVol -0.12% -9.38% 2.20%
773 TGC Tigercoin TGC $198,351 $0.004556 43,536,800 LowVol -0.12% -1.96% 61.79%
774 CUBE DigiCube CUBE $197,625 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.13% 1.52% 18.43%
775 CHESS ChessCoin CHESS $197,516 $0.003655 54,032,769 LowVol -0.15% -8.72% 43.37%
776 BBP BiblePay BBP $195,085 $0.000814 239,791,280 LowVol -0.12% 12.80% 18.40%
777 TTC TittieCoin TTC $194,620 $0.000154 1,259,816,434 LowVol -0.06% -3.37% 10.44%
778 KED Darsek KED $193,549 $0.014340 13,497,330 LowVol 0.68% -15.88% 34.14%
779 8BIT 8Bit 8BIT $191,090 $0.164108 1,164,415 LowVol -0.11% -17.87% -17.76%
780 KUSH KushCoin KUSH $190,945 $0.035065 5,445,524 LowVol -0.16% 9.07% 70.86%
781 BUN BunnyCoin BUN $190,461 $0.000002 102,270,895,251 LowVol 5.81% -7.52% -0.92%
782 GAP Gapcoin GAP $189,880 $0.015865 11,968,878 LowVol -0.16% 45.29% 77.95%
783 KAYI Kayicoin KAYI $187,871 $0.000661 284,207,546 LowVol 0.74% 2.06% 0.06%
784 XPD PetroDollar XPD $180,316 $0.002818 63,993,275 LowVol -0.11% -3.56% 17.44%
785 GLC GlobalCoin GLC $180,270 $0.002766 65,171,010 LowVol -0.13% -1.38% -33.00%
786 BIGUP BigUp BIGUP $179,392 $0.000085 2,115,856,063 LowVol 0.45% 4.30% 17.64%
787 UNIC UniCoin UNIC $178,182 $0.060124 2,963,571 LowVol 0.07% 1.62% 27.93%
788 BOLI Bolivarcoin BOLI $173,563 $0.021036 8,250,900 LowVol -0.28% -1.97% 14.79%
789 FRC Freicoin FRC $172,406 $0.005858 29,432,659 LowVol -0.13% -1.23% -13.04%
790 BERN BERNcash BERN $166,917 $0.002343 71,234,301 LowVol 4.68% 5.20% 54.98%
791 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
792 CCN Cannacoin CCN $154,163 $0.032804 4,699,562 LowVol 10.09% -10.02% -0.79%
793 LEA LeaCoin LEA $151,484 $0.000486 311,652,890 LowVol -0.07% 21.10% 28.89%
794 WMC WMCoin WMC $147,239 $0.012773 11,527,489 LowVol -0.16% 0.44%
795 LTB LiteBar LTB $146,869 $0.184769 794,878 LowVol -0.13% -20.97% -33.63%
796 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $146,738 $0.011174 13,132,527 LowVol -0.01% -1.89% 28.04%
797 SPACE SpaceCoin SPACE $142,720 $0.006851 20,830,697 LowVol -0.13% 18.60% 57.23%
798 URC Unrealcoin URC $141,155 $0.020095 7,024,402 LowVol -0.12% 25.11% 67.11%
799 EMD Emerald Crypto EMD $141,117 $0.007382 19,117,129 LowVol -0.02% -7.82% 23.60%
800 EVO Evotion EVO $140,799 $0.044583 3,158,117 LowVol 7.68% 5.80% 19.61%
801 GRT Grantcoin GRT $139,933 $0.003254 43,000,139 LowVol -0.12% 4.12% -18.35%
802 ACOIN Acoin ACOIN $139,694 $0.114495 1,220,085 LowVol -10.12% -9.57% -8.99%
803 SWING Swing SWING $139,357 $0.051287 2,717,193 LowVol -0.05% -0.56% 20.87%
804 RBX Ripto Bux RBX $137,137 $0.000360 381,236,123 LowVol 0.39% -19.41% -3.85%
805 HONEY Honey HONEY $135,601 $0.431873 313,984 LowVol -2.01% -6.09% 22.18%
806 CNNC Cannation CNNC $134,896 $0.054462 2,476,893 LowVol -0.10% 37.78% 49.39%
807 XRE RevolverCoin XRE $134,707 $0.006045 22,282,540 LowVol -0.06% -1.78% -5.25%
808 EVIL Evil Coin EVIL $132,802 $0.006318 21,020,383 LowVol -0.08% -10.20% -9.92%
809 ANTI AntiBitcoin ANTI $132,144 $0.007566 17,465,159 LowVol -0.13% 21.96% 74.13%
810 PASL Pascal Lite PASL $131,294 $0.032217 4,075,300 LowVol -0.12% -0.35% -3.44%
811 I0C I0Coin I0C $126,902 $0.006047 20,984,590 LowVol 0.85% -44.55% -25.34%
812 ZUR Zurcoin ZUR $125,914 $0.001457 86,441,166 LowVol -0.18% -4.60% 11.67%
813 STV Sativacoin STV $125,863 $0.017762 7,085,919 LowVol 22.67% 52.98%
814 SH Shilling SH $125,532 $0.003208 39,133,075 LowVol -0.12% 34.00% -31.95%
815 SLING Sling SLING $122,076 $0.113655 1,074,095 LowVol -0.13% 22.26% 51.98%
816 GTC Global Tour Coin GTC $121,577 $0.004068 29,887,402 LowVol -0.12% -15.40% 8.96%
817 MNM Mineum MNM $121,403 $0.012865 9,436,367 LowVol 0.39% -2.87% -15.02%
818 MAY Theresa May Coin MAY $117,912 $0.004922 23,954,200 LowVol 0.09% 8.20% -11.27%
819 MOJO MojoCoin MOJO $116,981 $0.009645 12,129,212 LowVol -0.13% 4.89% 6.64%
820 FRN Francs FRN $116,773 $0.030197 3,867,080 LowVol -9.92% -2.95% 14.44%
821 TEK TEKcoin TEK $116,268 $0.000082 1,414,054,562 LowVol -0.38% -38.85% -26.32%
822 020 020LondonCoin 020 $110,487 $7e-07 156,774,380,248 LowVol 0.20% 1.26% 11.48%
823 YAC Yacoin YAC $107,109 $0.000895 119,685,172 LowVol -0.13% -14.10% -7.09%
824 CAP Bottlecaps CAP $104,342 $0.000514 202,879,105 LowVol
825 ECA Electra ECA $104,252 $0.000005 21,672,242,551 LowVol 0.22% -51.89% -66.79%
826 FIRE Firecoin FIRE $102,482 $1.04 98,412 LowVol -0.13% 0.61% 22.23%
827 PIE PIECoin PIE $100,008 $0.004719 21,194,175 LowVol -0.13% -10.79% -30.67%
828 CYP Cypher CYP $98,911 $0.015539 6,365,285 LowVol -0.16% 0.44% 38.74%
829 QCN QuazarCoin QCN $98,359 $0.016271 6,044,911 LowVol -20.12% -7.33% 3.47%
830 MRJA GanjaCoin MRJA $96,705 $0.021722 4,451,920 LowVol -0.12% -29.99% -21.56%
831 FRK Franko FRK $96,624 $0.103811 930,767 LowVol -0.13% 0.49% 50.51%
832 AMMO Ammo Rewards AMMO $94,915 $0.001220 77,777,777 LowVol -0.12% 1.54% 10.52%
833 C2 Coin2.1 C2 $94,392 $0.000944 99,976,323 LowVol -0.13% -8.70% 8.65%
834 QTL Quatloo QTL $93,882 $0.012163 7,718,883 LowVol -0.54% -0.97% 9.70%
835 BTQ BitQuark BTQ $92,726 $0.010332 8,974,334 LowVol -0.13% 5.64% 39.23%
836 DLC Dollarcoin DLC $92,611 $0.010169 9,106,714 LowVol -0.13% 12.29% 17.46%
837 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $92,592 $0.116746 793,108 LowVol 6.31% 82.54% 126.53%
838 ARI Aricoin ARI $92,303 $0.000658 140,262,505 LowVol -0.18% 2.85% 21.12%
839 EMP EMoneyPower EMP $92,063 $0.010007 9,200,000 LowVol -0.12% -48.54%
840 CAT Catcoin CAT $91,749 $0.014888 6,162,500 LowVol -0.16% 1.67% 14.25%
841 GP GoldPieces GP $91,723 $0.075173 1,220,161 LowVol -0.13% 2.23% 14.25%
842 CON PayCon CON $90,813 $0.003941 23,042,604 LowVol 0.94% 14.20% 16.60%
843 HAL Halcyon HAL $90,125 $0.017166 5,250,141 LowVol -0.13% 1.52% 15.89%
844 COXST CoExistCoin COXST $88,769 $0.003276 27,100,000 LowVol 0.26% 113.77% 113.25%
845 XCT C-Bit XCT $88,598 $0.000564 157,223,250 LowVol -9.60% -10.50% -11.80%
846 JIN Jin Coin JIN $86,534 $0.008786 9,848,485 LowVol -0.13% 86.04%
847 UNITS GameUnits UNITS $86,197 $0.024819 3,472,983 LowVol -0.12% -6.69% 63.87%
848 RED RedCoin RED $86,130 $0.001162 74,107,896 LowVol 0.53% 0.09% 20.58%
849 MARS Marscoin MARS $85,009 $0.003006 28,279,074 LowVol -0.15% 9.05% 19.43%
850 ARG Argentum ARG $77,390 $0.009114 8,491,039 LowVol -0.12% 2.25% 9.36%
851 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,077 $0.014109 5,462,952 LowVol -4.26% 4.39% -7.88%
852 SLM Slimcoin SLM $75,346 $0.005044 14,937,439 LowVol -0.13% 1.52% 22.47%
853 PXI Prime-XI PXI $74,510 $0.004230 17,612,665 LowVol -0.13% 3.37% -13.07%
854 GPU GPU Coin GPU $72,445 $0.001790 40,477,042 LowVol -0.12% 11.34% 20.06%
855 ALL Allion ALL $69,855 $0.011268 6,199,359 LowVol 0.03% 2.11% 38.99%
856 SRC SecureCoin SRC $69,135 $0.008460 8,171,541 LowVol -0.13% 0.04% 46.94%
857 SOON SoonCoin SOON $68,502 $0.005497 12,462,620 LowVol 0.12% 3.75% 17.40%
858 FLAX Flaxscript FLAX $68,315 $0.012238 5,582,313 LowVol 0.21% -8.03% -39.46%
859 ATX Artex Coin ATX $68,165 $0.003629 18,781,750 LowVol -0.16% 17.08% 56.05%
860 SPT Spots SPT $64,646 $0.002885 22,406,021 LowVol -0.24% 23.36% 8.79%
861 611 SixEleven 611 $64,382 $0.149799 429,790 LowVol -0.67% -4.66% 0.60%
862 MST MustangCoin MST $64,103 $0.101695 630,343 LowVol -0.12% 5.69% 12.58%
863 MEOW Kittehcoin MEOW $62,981 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.11% 6.11% 1.37%
864 CF Californium CF $62,124 $0.025871 2,401,287 LowVol -0.13% 2.77% 7.60%
865 CRX Chronos CRX $60,949 $0.000827 73,729,962 LowVol -0.06% 13.84% -12.12%
866 CPN CompuCoin CPN $59,535 $0.003035 19,615,019 LowVol -0.11% -0.43% 1.03%
867 JWL Jewels JWL $59,109 $0.002929 20,181,636 LowVol -0.12% 1.48% 37.49%
868 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 1.64% 19.55%
869 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,851 $0.000651 90,421,856 LowVol -0.12% -9.84% -31.09%
870 RPC RonPaulCoin RPC $58,411 $0.065753 888,340 LowVol 12.28% 6.41% 30.04%
871 XCRE Creatio XCRE $58,327 $0.002842 20,520,514 LowVol 2.63% -12.89% 7.94%
872 DRM Dreamcoin DRM $57,795 $0.023593 2,449,632 LowVol -0.13% 24.30% -6.95%
873 BLC Blakecoin BLC $57,255 $0.003786 15,122,697 LowVol -18.38% -29.77% -50.03%
874 PHO Photon PHO $57,203 $0.000003 20,291,898,955 LowVol 33.52% 10.09% 48.30%
875 SCRT SecretCoin SCRT $57,109 $0.013505 4,228,672 LowVol -0.13% 0.53% 17.69%
876 BLRY BillaryCoin BLRY $57,059 $0.006346 8,991,685 LowVol -0.13% 1.54% 15.96%
877 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,792 $0.002278 24,931,054 LowVol -0.13% -4.87% -9.89%
878 BAS BitAsean BAS $55,070 $0.011014 5,000,000 LowVol -2.04% 30.17% -28.27%
879 IMS Independent M… IMS $54,599 $0.010169 5,368,934 LowVol -0.12% -33.58% -19.35%
880 SFC Solarflarecoin SFC $54,336 $0.003858 14,083,450 LowVol -0.08% 2.35% 20.01%
881 DIBC DIBCOIN DIBC $54,102 $0.010820 5,000,000 LowVol -4.12% -15.78% 17.66%
882 GCC GuccioneCoin GCC $52,811 $0.002603 20,285,537 LowVol -0.16% 12.02% 35.33%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,316 $0.003910 13,379,987 LowVol -1.07% -3.82% -60.23%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $51,885 $0.000651 79,719,140 LowVol -0.13% 2.24% 13.86%
885 BITZ Bitz BITZ $51,669 $0.025953 1,990,891 LowVol -0.16% 17.21% 20.00%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 1.57%
887 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $50,061 $0.006234 8,030,000 LowVol 6.29% 15.50% -89.34%
888 ICOB ICOBID ICOB $49,833 $0.000467 106,683,329 LowVol -0.12% 8.93% -2.87%
889 URO Uro URO $49,701 $0.041166 1,207,310 LowVol -0.16% 1.48% 16.11%
890 ZMC ZetaMicron ZMC $48,842 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.12% 1.48% 12.17%
891 BVC BeaverCoin BVC $48,662 $0.015620 3,115,258 LowVol -0.13% -24.14% 16.67%
892 ZYD Zayedcoin ZYD $47,750 $0.007647 6,243,840 LowVol -0.13% 1.48% 40.18%
893 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol 1.57% 30.89%
894 BIP BipCoin BIP $46,457 $0.028549 1,627,261 LowVol -0.13% 8.74% 11.46%
895 POP PopularCoin POP $46,313 $0.000014 3,372,875,244 LowVol 0.64% -12.30% 2.49%
896 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
897 RBT Rimbit RBT $46,201 $0.000400 115,499,623 LowVol -0.12% 25.58% 7.55%
898 XBTS Beatcoin XBTS $45,700 $0.029973 1,524,686 LowVol -58.18% 2.12% 3.37%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,204 $0.000407 111,126,609 LowVol -0.12% -15.43% -1.34%
900 DBTC Debitcoin DBTC $44,252 $0.002459 17,999,614 LowVol -0.12% -4.11% -0.36%
901 BRAIN Braincoin BRAIN $43,526 $0.004312 10,094,424 LowVol -0.13% 8.97% 10.50%
902 FLVR FlavorCoin FLVR $43,333 $0.002074 20,898,106 LowVol 3.50%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,127 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.13% -15.40% -31.20%
904 NRO Neuro NRO $42,976 $0.001220 35,216,542 LowVol -0.12% -20.78% 2.23%
905 300 300 Token 300 $42,190 $140.63 300 LowVol 3.23% -22.82%
906 PLNC PLNcoin PLNC $41,710 $0.002441 17,089,600 LowVol -0.13% 34.11% 58.41%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,557 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.13% 1.50% 18.60%
908 SOIL SOILcoin SOIL $41,214 $0.007228 5,702,048 LowVol 15.08% 10.68% 19.92%
909 CASH Cashcoin CASH $41,202 $0.000895 46,040,192 LowVol -0.13% -20.24% 8.53%
910 MND MindCoin MND $40,830 $0.003254 12,546,625 LowVol -0.13% 4.96% 20.24%
911 DLISK DAPPSTER DLISK $40,678 $0.000407 100,000,000 LowVol -0.13% 1.50% 97.09%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 BSC BowsCoin BSC $40,187 $0.007241 5,550,102 LowVol -0.13% 1.48% 33.34%
914 BENJI BenjiRolls BENJI $38,917 $0.001922 20,251,896 LowVol -0.10% 30.77% 15.22%
915 KIC KibiCoin KIC $38,541 $0.002622 14,701,000 LowVol 21.98% -24.61% -40.18%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -0.46% 29.93%
917 MCRN MACRON MCRN $37,141 $0.000093 401,421,401 LowVol -0.12% -69.79% -36.60%
918 EREAL eREAL EREAL $36,623 $0.000547 66,909,634 LowVol 0.24% -14.42% 25.26%
919 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol 0.42%
920 BIOS BiosCrypto BIOS $33,880 $0.001627 20,821,709 LowVol -0.13% -3.32%
921 COAL BitCoal COAL $33,315 $0.007403 4,500,000 LowVol -0.12% 3.80% -5.90%
922 CXT Coinonat CXT $32,894 $0.003815 8,623,200 LowVol -0.12% -0.81% 4.33%
923 ORLY Orlycoin ORLY $32,796 $0.000895 36,646,779 LowVol -0.12% 1.52% 14.24%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,626 $0.007424 4,394,874 LowVol -0.30% -43.06% 25.18%
925 PULSE Pulse PULSE $32,580 $0.002279 14,298,972 LowVol -0.13% -0.83% 31.54%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 40.48%
927 GBT GameBet Coin GBT $31,137 $0.001464 21,262,780 LowVol -0.13% -13.02% 42.08%
928 CRT CRTCoin CRT $30,956 $0.390510 79,270 LowVol -0.13% 1.54% 18.40%
929 MILO MiloCoin MILO $29,324 $0.002718 10,789,954 LowVol -0.12% 48.20% 20.16%
930 EGO EGO EGO $29,288 $0.000488 60,000,001 LowVol -0.12% 1.48%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 2.23% 34.17%
932 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,399 $0.000406 70,000,000 LowVol 1.27% 15.21%
933 G3N G3N G3N $28,300 $0.003742 7,561,891 LowVol -0.13% 1.48% 11.15%
934 PSB Pesobit PSB $27,250 $0.000811 33,596,992
935 VIP VIP Tokens VIP $27,157 $0.000325 83,450,403 LowVol -0.13% 57.53%
936 LTCR Litecred LTCR $27,051 $0.000895 30,227,750 LowVol -0.12% 24.08% -16.57%
937 VRS Veros VRS $26,951 $0.000055 486,609,040 LowVol -0.15% -12.52% 100.50%
938 KNC KingN Coin KNC $26,133 $13.02 2,008 LowVol -0.13% 1.52% 51.86%
939 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 58.99%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $25,474 $0.000042 608,557,394 LowVol 0.64% -5.59% 20.98%
941 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
942 RIDE Ride My Car RIDE $24,719 $0.000244 101,276,976 LowVol -0.13% 53.24% 18.31%
943 UET Useless Ether… UET $24,600 $0.006203 3,965,716 LowVol 17.52% 0.02% -17.80%
944 KRONE Kronecoin KRONE $24,342 $0.007324 3,323,476 LowVol -0.37% -1.78% 15.76%
945 ERY Eryllium ERY $24,216 $0.004724 5,125,748 LowVol -0.12% 2.15% -28.61%
946 ICON Iconic ICON $23,780 $0.040109 592,894 LowVol -0.12% -0.08% -6.40%
947 IMX Impact IMX $23,758 $0.000217 109,509,033 LowVol -0.12% -11.33% 5.24%
948 BOAT Doubloon BOAT $23,744 $0.001280 18,547,845 LowVol 0.31% -24.70% -60.46%
949 BQC BBQCoin BQC $23,729 $0.000467 50,765,854 LowVol 0.14% 16.68% -4.91%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,712 $0.026522 894,026 LowVol -0.13% 1.50% 58.88%
951 LIR LetItRide LIR $23,598 $0.000651 36,257,621 LowVol -0.12% 1.48% 35.35%
952 CESC CryptoEscudo CESC $23,448 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.16% 1.48% -40.80%
953 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 3.89% 46.27%
954 LUNA Luna Coin LUNA $22,286 $0.013871 1,606,590 LowVol -0.35% 11.06% 19.49%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,248 $0.004606 4,829,945 LowVol 0.20% -20.05% -4.80%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 2.53% 31.58%
957 MTM MTMGaming MTM $21,444 $0.007148 2,999,967 LowVol 0.91% 52.35% -39.98%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,665 $0.013831 1,494,171 LowVol -0.13% 9.26% 67.77%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 3.66% -2.40%
960 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -23.13%
961 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 38.13%
962 PRX Printerium PRX $19,522 $0.001651 11,821,728 LowVol -0.13% 3.02% -42.23%
963 VPRC VapersCoin VPRC $19,515 $0.000025 780,124,964 LowVol -2.73% 23.33% 102.02%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,195 $0.025465 753,776 LowVol -2.00% -0.43% 19.28%
965 SOCC SocialCoin SOCC $19,041 $0.013749 1,384,879 LowVol -0.13% 3.50% 24.67%
966 DAS DAS DAS $18,992 $0.007241 2,622,886 LowVol -0.12% 12.27% -15.42%
967 CNC CHNCoin CNC $18,883 $0.000401 47,076,239 LowVol -0.05% 23.71% 16.78%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,207 $0.002441 7,459,750 LowVol -0.13% -1.80% 135.18%
969 SONG SongCoin SONG $17,762 $0.000545 32,565,300 LowVol 0.23% -2.50% -18.09%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 31.89%
971 WBB Wild Beast Block WBB $17,439 $0.106062 164,423 LowVol -0.12% -0.80% -19.28%
972 BIOB BioBar BIOB $17,367 $0.019607 885,756 LowVol -0.12% -5.90% 42.03%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $15,383 $0.000488 31,512,613 LowVol -0.13% 1.48% 27.27%
974 SDP SydPak SDP $15,303 $0.095838 159,678 LowVol -0.13% 1.52% 54.97%
975 BNX BnrtxCoin BNX $14,947 $0.000570 26,234,001 LowVol 23.15% 11.75% 7.18%
976 GBC GBCGoldCoin GBC $14,880 $0.001310 11,361,817 LowVol 0.00% -26.47% -44.02%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol 25.33%
978 PX PX PX $14,744 $0.000155 95,118,504 LowVol 0.17% -3.33% 125.59%
979 ELS Elysium ELS $11,730 $0.002929 4,005,012 LowVol 2.70% 6.08% 114.32%
980 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,156 $0.001546 7,217,376 LowVol -0.13% -19.63% -18.46%
983 VTA Virtacoin VTA $10,980 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.19% -3.24% -83.83%
984 MGM Magnum MGM $9,577 $0.002441 3,923,946 LowVol -0.13% 1.52% -26.46%
985 QBK Qibuck Asset QBK $9,305 $0.005567 1,671,379 LowVol 1.09% 1.57% -6.51%
986 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 18.90%
987 SANDG Save and Gain SANDG $8,727 $0.002847 3,064,800 LowVol -0.13% 1.54%
988 MRNG MorningStar MRNG $7,949 $0.000244 32,569,440 LowVol -0.12% -38.89% -42.86%
989 DIX Dix Asset DIX $7,757 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol -1.84% 15.55% -4.68%
990 ARGUS Argus ARGUS $7,709 $0.006714 1,148,324 LowVol 8.14% 4.03% 9.33%
991 NODC NodeCoin NODC $7,510 $0.004475 1,678,439 LowVol -0.16% 9.44%
992 GEERT GeertCoin GEERT $7,301 $0.001434 5,091,200 LowVol -0.05% -20.16% -52.06%
993 CONX Concoin CONX $7,024 $0.009437 744,266 LowVol -0.12% 1.52% 2.49%
994 CRTM Corethum CRTM $6,842 $0.002737 2,500,000 LowVol 0.24% 6.43%
995 JS JavaScript Token JS $6,328 $0.000792 7,991,996 LowVol 0.21% 5.53% 6.93%
996 GRIM Grimcoin GRIM $6,011 $0.000582 10,324,802 LowVol -5.73% -6.17% -53.14%
997 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 4.08% -16.30%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,105 $0.000569 8,969,697 LowVol -0.12% 1.46% 24.20%
999 WBC WalletBuilder… WBC $4,707 $0.250686 18,777 LowVol 4.23%
1000 CCM100 CCMiner CCM100 $4,558 $0.001356 3,360,417 LowVol 0.91% 22.97% -5.29%
1001 BBC BigBoobsCoin BBC $3,820 $0.020339 187,838 LowVol -0.12% -18.43% 18.40%
1002 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1003 LEX Lex4All LEX $2,858 $0.002858 1,000,000 LowVol 1.09% 1.48% 120.44%
1004 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,803 $0.002034 1,377,917 LowVol -0.16% -13.09% -10.30%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,738 $0.012926 211,827 LowVol 0.91% 1.48% 7.06%
1006 EBT Ebittree Coin EBT $1,844 $0.001458 1,264,511 LowVol -0.12% 135.80% 401.86%
1007 TOKEN SwapToken TOKEN $1,817 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 1.49% 2.48% -48.10%
1008 MNC MantraCoin MNC $1,513 $0.000325 4,650,380 LowVol -0.12%
1009 ULA Ulatech ULA $1,178 $0.006998 168,286 LowVol -19.78% -58.60% 13.53%
1010 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -1.97% -35.13%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $948 $0.000163 5,826,388 LowVol -50.06% -32.32% 41.52%
1012 ABN Abncoin ABN $936 $0.013831 67,700 LowVol -0.13% 31.69% 66.21%
1013 DMB Digital Money… DMB $526 $0.001249 421,300 LowVol 0.19% 2.22% -9.45%
1014 ENV Environ ENV $281 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.20%
1015 FDC Future Digita… FDC $190 $0.000069 2,753,201 LowVol 1.17%
1016 CALC CaliphCoin CALC $121 $0.001383 87,140 LowVol -0.16% 25.94% 66.92%
1017 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,350 LowVol -0.12% 1.48% 18.40%
1018 BTG Bitcoin Gold BTG $251.59 $234,147,000 -0.50% -14.22% 45.67%
1019 QSP Quantstamp QSP $0.131344 $50,412,800 2.48%
1020 QASH QASH QASH $0.460962 $10,467,900 -1.35%
1021 CLUB ClubCoin CLUB $5.09 $9,645,390 -0.03% 45.26% 204.65%
1022 NULS Nuls NULS $0.727053 $3,632,620 0.94% -3.28% -8.92%
1023 REC Regalcoin REC $39.25 $2,534,440 -0.17% -6.29% -26.69%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,322,440 0.00% 9.25% 20.27%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $3.93 $1,899,850 -1.32% 1.32% 280.95%
1026 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.29 $1,852,190 -8.70% 33.39% -9.61%
1027 FRGC Fargocoin FRGC $10.14 $1,740,430 0.78% 3.46% 23.62%
1028 BT2 BT2 [CST] BT2 $94.84 $1,732,500 0.34% -14.62% -49.60%
1029 BTE BitSerial BTE $4.48 $1,705,970 3.81% -8.47%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $5.92 $1,524,000 0.24% -4.56%
1031 INK Ink INK $0.171876 $1,405,770 -3.72% -37.65%
1032 SISA SISA SISA $0.025757 $1,291,070 -8.77% -54.98%
1033 THS TechShares THS $1.06 $1,119,580 8.67% 14.77% 23.36%
1034 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058118 $1,060,760 -1.16% -2.46% -3.55%
1035 FRST FirstCoin FRST $16.41 $954,003 -0.81% -0.59% -1.62%
1036 TSL Energo TSL $0.033765 $814,418 1.17%
1037 WC WINCOIN WC $1.86 $592,556 0.89% 2.41%
1038 ETN Electroneum ETN $0.028794 $542,640 -1.62% -0.55% -24.56%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $38.97 $541,281 -1.56% -8.93% 14.36%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.048763 $478,534 -0.12% -6.48% -20.29%
1041 BT1 BT1 [CST] BT1 $7995.09 $428,212 0.22% 2.60% 22.06%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.77 $363,576 -11.42%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.74 $336,088 0.00% 1.45% 9.75%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.005695 $322,037 -0.83% -23.49% -35.15%
1045 BOT Bodhi BOT $0.541555 $219,136 -0.23% -1.17%
1046 XUC Exchange Union XUC $3.10 $205,975 0.09% 0.98% -2.09%
1047 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.023932 $205,223 0.24% -46.65%
1048 INF InfChain INF $0.008298 $196,859 8.57%
1049 HOLD Interstellar … HOLD $0.120425 $170,141 13.78% 23.03% -59.24%
1050 RMC Russian Minin… RMC $13653.70 $167,403 -0.09% 33.29% 53.46%
1051 TER TerraNova TER $2.55 $165,957 -9.84% 4.96% -13.23%
1052 LLT LLToken LLT $0.329047 $133,371 -1.13% 4.06% 16.74%
1053 XID Sphre AIR XID $0.185560 $114,771 0.03% 1.54% -8.17%
1054 XCPO Copico XCPO $0.035471 $111,670 9.64% 74.44%
1055 UGT UG Token UGT $0.346649 $103,685 0.25% 6.06% 2.99%
1056 GBG Golos Gold GBG $0.096884 $76,451 1.24% 6.55% -2.26%
1057 AKY Akuya Coin AKY $0.510836 $73,984 4.57% -9.00% -48.23%
1058 SJCX Storjcoin X SJCX $0.685264 $71,035 -0.13% 11.49% 5.69%
1059 PHR Phore PHR $0.391324 $70,596 1.28% 3.67% 40.73%
1060 EAG EA Coin EAG $4.84 $63,262 -0.54% 7.57%
1061 BSR BitSoar BSR $0.183865 $58,461 8.00% 4.29% 49.00%
1062 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.055045 $46,517 0.24% 18.95%
1063 DNA EncrypGen DNA $0.070389 $39,253 0.24% 2.90%
1064 COR CORION COR $0.971063 $38,245 0.97% 6.94% 41.67%
1065 MSD MSD MSD $0.013589 $37,843 -0.12% -1.78% 21.27%
1066 VASH VPNCoin VASH $0.004719 $34,224 7.28% 16.91% 3.67%
1067 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000406 $33,108 0.17% 19.71% 38.99%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.171131 $30,881 -0.49% 3.09% 26.57%
1069 BTU Bitcoin Unlim… BTU $156.88 $28,792 0.00% 10.48% -0.97%
1070 IPY Infinity Pay IPY $0.000340 $26,234 0.24% -98.76%
1071 GMT Mercury Protocol GMT $0.046341 $23,928 0.24% 4.28% 2.15%
1072 ASTRO Astro ASTRO $1.60 $22,764 0.21% 19.09%
1073 FAP FAPcoin FAP $0.017313 $21,099 0.21% 8.56% -8.49%
1074 AION Aion AION $0.868607 $19,653 0.24% 9.25% 5.29%
1075 MCR Macro MCR $3.35 $19,418 -0.12% 34.48% 62.04%
1076 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001349 $19,259 0.49% -21.58% -97.96%
1077 DSR Desire DSR $0.220880 $19,014 -5.45% 7.90% -56.60%
1078 SSS Sharechain SSS $0.003391 $18,145 -3.02% -1.38% -40.50%
1079 EVR Everus EVR $4.05 $17,973 1.08% 1.94% 0.18%
1080 ICX ICON ICX $1.07 $17,083 0.05% 18.12% 2.03%
1081 BIXC BIXC BIXC $3.26 $16,515 -0.13% 18.89%
1082 EBCH eBitcoinCash EBCH $0.013680 $15,109 0.24% 92.71%
1083 PLC PlusCoin PLC $0.000629 $13,572 0.24% 12.57%
1084 PAYX Paypex PAYX $0.131350 $12,885 0.24% -17.77%
1085 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054735 $12,491 0.21% 2.11% 25.04%
1086 MKR Maker MKR $386.43 $10,969 0.21% 46.13%
1087 DEUS DeusCoin DEUS $0.372449 $10,906 -0.12% -1.90% -8.92%
1088 BOS BOScoin BOS $1.13 $10,901 -0.12% -5.29% -12.67%
1089 VIU Viuly VIU $0.003147 $10,592 -0.66% -12.26%
1090 XID International… XID $0.005858 $8,810 89.24% -24.65% -1.73%
1091 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002601 $8,647 0.24% -26.82% -7.85%
1092 MGC MergeCoin MGC $0.010414 $8,308 -6.33%
1093 MGC GulfCoin MGC $0.003336 $7,957 -2.50% -5.44% -9.44%
1094 EUSD eUSD EUSD $0.000292 $7,617 0.24% 10.17% -47.00%
1095 AERM Aerium AERM $1.64 $7,381 -0.67% -5.76%
1096 PNX Phantomx PNX $0.015466 $7,214 -0.12% -7.30%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000244 $6,943 -0.12% 5.03% 6.17%
1098 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002167 $6,858 0.14% -0.24% -13.57%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.061831 $6,686 -1.40% 13.19% -12.87%
1100 FBL Faceblock FBL $0.003283 $6,580 0.24% -93.66%
1101 STEX STEX STEX $0.267954 $6,407 -1.50% 30.03% 94.65%
1102 BPL Blockpool BPL $0.175741 $6,396 -0.12% 1.62% -14.44%
1103 STU bitJob STU $0.061169 $6,292 0.06% -8.34%
1104 WILD Wild Crypto WILD $0.072301 $6,225 0.18% -12.96% -2.87%
1105 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017361 $5,939 -1.52% 388.10% 167.45%
1106 PRL Oyster Pearl PRL $0.015406 $5,407 0.24% -43.92%
1107 BLX Blockchain Index BLX $2.27 $5,338 0.21% 8.42% 18.73%
1108 PEC Peacecoin PEC $0.026115 $5,274 -22.51% -66.05% 536.58%
1109 APC AlpaCoin APC $0.016612 $5,241 -13.68% -28.20% -64.22%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.084821 $5,155 -1.60% 54.71% 51.31%
1111 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000119 $5,039 0.24% -19.86% -20.51%
1112 CCT Crystal Clear CCT $0.207527 $3,944 5.20% 22.31% -53.83%
1113 FOR FORCE FOR $0.002188 $3,832 -0.12% -7.41% -28.38%
1114 ZCG ZCash Gold ZCG $0.022366 $3,531 0.24% -0.43% -83.63%
1115 SND Sand Coin SND $0.810338 $3,309 0.21% 15.70% 15.60%
1116 SIFT Smart Investm… SIFT $3.10 $2,841 0.24% -5.65% -2.64%
1117 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.62 $2,692 -0.13% 29.72% 64.50%
1118 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.056136 $2,432 -3.75% -22.46% -22.86%
1119 CASH Cash Poker Pro CASH $0.063857 $2,405 0.24% 5.13% -10.39%
1120 DGPT DigiPulse DGPT $1.09 $2,112 0.24% 4.97%
1121 NTC Natcoin NTC $0.385670 $2,099 -0.12% -33.36% -60.02%
1122 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,766 -0.13% 1.48% -11.20%
1123 HAT Hawala.Today HAT $0.233170 $1,753 0.24% 39.12% -24.35%
1124 PRES President Trump PRES $0.003417 $1,643 -0.12% -20.11% -16.57%
1125 ABC Alphabit ABC $13.81 $1,590 -0.12% 1.49% 5.48%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.007698 $1,560 -0.10% -1.32% -27.55%
1127 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,548 -0.13% 1.48% -5.66%
1128 OX OX Fina OX $0.000164 $1,524 0.02% -17.21% -40.76%
1129 IBTC iBTC IBTC $0.007375 $1,490 0.24% -14.03% -10.75%
1130 XOT Internet of T… XOT $2428.89 $1,370 -0.13% 1.43% 18.21%
1131 WA WA Space WA $0.015376 $1,357 -0.30% -9.05% 3.71%
1132 YES Yescoin YES $0.000017 $1,275 -2.44% 207.47% -23.80%
1133 LDCN LandCoin LDCN $0.002339 $1,203 0.71% 68.40% 133.03%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.007810 $1,185 -2.99% 4.69% -5.55%
1135 HIGH High Gain HIGH $0.000732 $1,089 -0.12% -18.95% -53.87%
1136 GARY President Joh… GARY $0.103160 $1,047 -0.13% 1.58% 19.33%
1137 NAMO NamoCoin NAMO $0.000086 $1,008 -46.45% -44.91% -20.31%
1138 BTCM BTCMoon BTCM $0.001439 $997 9.99% -4.95% -25.71%
1139 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043077 $945 -0.12% -1.38% 2.95%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007030 $932 -0.17% 6.00% -8.94%
1141 SUR Suretly SUR $3.07 $888 0.21% 9.94% 6.99%
1142 BIT First Bitcoin BIT $0.015539 $868 -0.13% 53.96% 19.65%
1143 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $834 0.54% 10.66% 60.56%
1144 FLASH Flash FLASH $0.003905 $815 -0.12% -5.21% -16.83%
1145 SPORT SportsCoin SPORT $0.000732 $814 -0.12% 1.50% 52.27%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.080601 $728 -0.13% 9.98% -23.11%
1147 DAY Chronologic DAY $3.86 $719 0.22% 2.66% -14.89%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000488 $708 -0.13% 21.82% -1.09%
1149 ITNS IntenseCoin ITNS $0.002685 $704 -10.92% 19.65%
1150 BSN Bastonet BSN $0.000814 $653 -0.12% -22.11% -12.41%
1151 MARX MarxCoin MARX $0.001027 $638 6.52% 54.23% 16.48%
1152 BEST BestChain BEST $0.000926 $638 -0.10% -17.77% -14.25%
1153 SWP Swapcoin SWP $0.134688 $613 0.21% 125.72% 32.19%
1154 IQT iQuant IQT $0.153260 $563 -15.35% -11.91% -14.14%
1155 EGOLD eGold EGOLD $0.002266 $558 0.24% -69.86% -85.47%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000503 LowVol -0.19% -28.88% -31.83%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002595 LowVol 0.02% -0.37% -26.58%
1158 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002298 LowVol -0.12% 0.63% 10.32%
1159 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -0.16% 1.48% -33.53%
1160 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 25.49% 16.36%
1161 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001708 LowVol -0.12% -18.00% 10.32%
1162 GAY GAY Money GAY $0.013832 LowVol -0.14% -22.75% -70.49%
1163 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 42.16% -84.54% -65.79%
1164 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005508 LowVol 1.23% 112.76%
1165 BUB Bubble BUB $0.011878 LowVol -0.16% -18.62% -77.56%
1166 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -0.12% 1.52% -31.69%
1167 FC Facecoin FC $0.003321 LowVol 0.21% 1.55% 4.20%
1168 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.11% 1.53% 58.25%
1169 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -0.11% 1.44% 5.99%
1170 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.035740 LowVol 21.30% 17.19% 14.51%
1171 EFYT Ergo EFYT $10.60 LowVol 25.09% 44.07% 11.29%
1172 ACC AdCoin ACC $0.087458 LowVol 10.59% 14.82% 0.20%
1173 IRL IrishCoin IRL $0.002197 LowVol -0.13% -16.95% 4.40%
1174 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.64% 27.30% 33.84%
1175 MCI Musiconomi MCI $0.058051 LowVol 0.15% -0.51% -5.74%
1176 MAGN Magnetcoin MAGN $0.451539 LowVol -1.51% 17.05% -3.18%
1177 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.73% 413.60% 244.81%
1178 QORA Qora QORA $0.126095 LowVol -1.00% 3.47% -26.14%
1179 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.13% 14.72% 828.86%
1180 EDRC EDRCoin EDRC $0.040216 LowVol -0.13% 6.83% 12.15%
1181 NTWK Network Token NTWK $0.000733 LowVol 0.24% -31.59% -58.30%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.015865 LowVol 0.39% 86.19%
1183 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007001 LowVol -7.13% 5.82% 35.64%
1184 REGA Regacoin REGA $0.002278 LowVol -0.16% -5.59% 2.18%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.208923 LowVol -0.13% 6.53% -38.09%
1186 TIE TIES Network TIE $0.080278 LowVol 0.24% 2.11% -45.15%
1187 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009112 LowVol -0.13% -2.86% 8.68%
1188 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064416 LowVol -1.00% -4.05% -56.50%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003092 LowVol -0.13% 1.52% 23.67%
1190 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.13% 1.48%
1191 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.13% -4.47% 0.33%
1192 DMC DynamicCoin DMC $0.002746 LowVol -0.07% -3.79%
1193 UTA UtaCoin UTA $0.000488 LowVol -0.12% -12.98% -62.69%
1194 DASHS Dashs DASHS $0.030346 LowVol -0.35% 1.62% 19.17%
1195 MINEX Minex MINEX $0.052149 LowVol -0.13% 14.00% 16.80%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.12% 1.54%
1197 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000076 LowVol -0.14% 5227.76% 7680.65%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001153 LowVol 1.08% -4.08% -40.80%
1199 BET BetaCoin BET $0.002295 LowVol -0.13% -7.61% -15.07%
1200 10MT 10M Token 10MT $0.001560 LowVol 0.24% 10.85% -52.21%
1201 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000407 LowVol -0.12% 97.33%
1202 ACES Aces ACES $0.000170 LowVol -0.13% 112.35% 32.86%
1203 SKR Sakuracoin SKR $0.000888 LowVol 0.36% 7.46% 9.01%
1204 XQN Quotient XQN $0.005939 LowVol -0.12% -4.97% 46.49%
1205 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.13% 1.52% -24.33%
1206 AV AvatarCoin AV $0.025465 LowVol -0.13% 0.93% 22.10%
1207 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009007 LowVol -0.31% 1.55% 34.65%
1208 DBG Digital Bulli… DBG $0.004719 LowVol -0.13% -0.24% 22.65%
1209 AXIOM Axiom AXIOM $0.012448 LowVol -0.13% 0.86% 16.90%
1210 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.022861 LowVol 0.41% 644.15% 800.97%
1211 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.24% 2.11% -13.05%
1212 LTH LAthaan LTH $0.000407 LowVol -0.12% -27.47% -31.88%
1213 GRN Granite GRN $0.012203 LowVol -0.13% 1.52% 12.77%
1214 SYNC Sync SYNC $610.17 LowVol -0.13% 90.27% 108.94%
1215 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.12% 1.52% -6.63%
1216 9COIN 9COIN 9COIN $0.003173 LowVol 2.50% 7.01% -7.86%
1217 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.12%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001383 LowVol -0.13% 15.08% 0.68%
1219 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.12% 1.52%
1220 ELC Elacoin ELC $0.065193 LowVol 0.24% -15.55% 14.12%
1221 HCC Happy Creator… HCC $0.000407 LowVol -0.16% -15.43% -15.43%
1222 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.79% 7.44% 26.23%
1223 OP Operand OP $0.000732 LowVol -0.13% 0.52% 6.59%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol -0.13% 1.48% 17.88%
1225 DON Donationcoin DON $0.000407 LowVol 0.02% 0.84% 18.43%
1226 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol -0.13% 1.48% -40.80%
1227 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.12% 1.15% -2.24%
1228 EBIT eBIT EBIT $0.000912 LowVol 0.24% 0.02% -28.22%
1229 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.12% 2.13% 16.87%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.001211 LowVol 0.13% -9.85% -25.41%
1231 GAIN UGAIN GAIN $0.001046 LowVol -0.13% 90.58%
1232 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.16% 1.48% 18.40%
1233 ACN Avoncoin ACN $0.000407 LowVol -0.13% -15.40% 32.06%
1234 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.12% 1.48% 18.40%
1235 RHFC RHFCoin RHFC $0.000895 LowVol -0.12% 1.52% 9.64%
1236 MBL MobileCash MBL $0.000325 LowVol -0.13% 1.48% 18.42%
1237 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.059280 LowVol -0.13% 39.73%
1238 UR UR UR $0.000421 LowVol 0.77% -29.98% -24.89%
1239 QBC Quebecoin QBC $0.001383 LowVol -0.16% 1.52% 12.26%
1240 TYC Tyrocoin TYC $0.010576 LowVol -0.12% -79.30%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.90 LowVol -0.16% -3.35% 4.80%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000877 LowVol 9.78% 9.05% 82.36%
1243 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.21% -5.74% -55.71%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003417 LowVol -0.12% 15.24% 90.78%
1245 SAK Sharkcoin SAK $0.001476 LowVol -0.15% -17.48% -23.64%
1246 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.12%
1247 SHA SHACoin SHA $0.000569 LowVol -0.12% 24.67% 13.00%
1248 QBT Cubits QBT $0.000739 LowVol 0.19% -7.85% 7.69%
1249 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol -0.10% 21.97% 95.91%
1250 YEL Yellow Token YEL $0.002087 LowVol 0.24% 2.20% -85.26%
1251 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.6e-07 LowVol 0.24% 2.11% 8.78%
1252 TODAY TodayCoin TODAY $0.000814 LowVol -0.16% 26.85% 28.74%
1253 ANI Animecoin ANI $0.000081 LowVol -0.13% -49.24% -13.68%
1254 HNC Huncoin HNC $0.001383 LowVol -0.12% -14.39% -21.28%
1255 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.12% 1.54% 18.40%
1256 OMC Omicron OMC $0.091363 LowVol -0.12% 18.69%
1257 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072651 LowVol -25.47%
1258 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003336 LowVol -0.12% -5.38% 18.40%
1259 FID BITFID FID $0.081356 LowVol -0.12% -49.24% -40.37%
1260 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045804 LowVol -0.13% -11.97% -39.68%
1261 PRM PrismChain PRM $0.000895 LowVol -0.13%
1262 XAU Xaucoin XAU $0.019444 LowVol -0.13% 4.13% 24.66%
1263 OPES Opescoin OPES $0.001871 LowVol -0.16% 6.12%
1264 MOTO Motocoin MOTO $0.008931 LowVol -0.12% 201.50% -16.16%
1265 AIB Advanced Inte… AIB $0.003173 LowVol -0.16% 0.93% 24.80%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001464 LowVol -0.16% -24.39% -24.34%
1267 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.13% 1.48% 17.13%
1268 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.12% 1.52% 18.40%
1269 SKC Skeincoin SKC $0.002766 LowVol -0.13% -6.75% -38.83%
1270 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.13% 1.50% 18.40%
1271 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.12% -30.57%
1272 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.12% 18.45%
1273 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.10% 3.96% 80.72%
1274 KASHH KashhCoin KASHH $0.000022 LowVol 0.20% -72.60% 158.14%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011390 LowVol -0.16%
1276 BIRDS Birds BIRDS $0.000163 LowVol -0.13% 77.06%
1277 CYC Cycling Coin CYC $0.000976 LowVol -0.13% 1.51%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217140 LowVol -0.13% 1.48% 21.40%
1279 DISK DarkLisk DISK $0.000814 LowVol -0.13% 31.55%
1280 ASC AsicCoin ASC $0.000041 LowVol 0.20% -91.41%
1281 TELL Tellurion TELL $0.000207 LowVol 1.28% 36.60% 4.94%
1282 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.14% -91.98% -76.70%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000138 LowVol 1.13% 12.57%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 16.92%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 32.92%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 34.79%
1287 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 3.49% 246.28%
1288 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 5.67%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 17.42%
1290 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol
1291 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -29.72%
1292 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.13% -9.70% -1.32%
1293 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol
1294 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 2.84% 28.77%
1295 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1296 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 17.74%
1297 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000835 LowVol 4.15% -69.12%
1298 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol 1.48%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 29.14%
1300 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 4.19%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 3.43% 12.46%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -22.27%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 2.77%
1307 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol 0.39% 51.38%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 PDG PinkDog PDG $0.000162 LowVol 1.82% -3.10%
1310 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1311 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -21.95%
1312 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -46.97%
1313 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 3.35% 18.52%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80
1319 B2BX B2BX B2BX $0.865653 0.10% 2.38%

Quay lại phần 1

Phản hồi