Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8154.87 trên tổng giá trị $136,139,536,356

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $364.17 trên tổng giá trị $34,915,531,207

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1194.13 trên tổng giá trị $20,079,624,336

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234150 trên tổng giá trị $9,043,545,107

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $514.72 trên tổng giá trị $3,964,926,089

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.060521 trên tổng giá trị $585,700 đã biến động tăng 286.23% trong 1h qua

    + Đồng HAT Hawala.Today (HAT) đang có giá hiện tại $0.232649 trên tổng giá trị đã biến động tăng 113.07% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000244 trên tổng giá trị $222,271 đã biến động tăng 48.81% trong 1h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.003276 trên tổng giá trị đã biến động tăng 46.51% trong 1h qua

    + Đồng GAP Gapcoin (GAP) đang có giá hiện tại $0.015864 trên tổng giá trị $189,872 đã biến động tăng 46.10% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5293.15% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.022861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 572.05% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 446.14% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017657 trên tổng giá trị đã biến động tăng 399.51% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.009772 trên tổng giá trị $161,734 đã biến động tăng 394.82% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7754.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001871 trên tổng giá trị $317,341 đã biến động tăng 1204.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 852.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000027 trên tổng giá trị $2,757,980 đã biến động tăng 838.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000058 trên tổng giá trị $25,665,642 đã biến động tăng 829.09% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SHORTY Shorty SHORTY $894,896 $0.008949 100,000,000 LowVol -0.35% 5.79% 29.56%
702 HTC HitCoin HTC $894,597 $0.000081 10,996,318,099 LowVol -0.35% 2.10% 19.05%
703 ANC Anoncoin ANC $860,731 $0.407868 2,110,317 LowVol -0.34% 27.53% 11.23%
704 NET NetCoin NET $744,650 $0.000946 787,126,712 LowVol -0.44% 0.26% 21.55%
705 METAL MetalCoin METAL $707,178 $0.009193 76,925,527 LowVol -0.34%
706 XFT Footy Cash XFT $702,263 $0.154492 4,545,628 LowVol -0.35% 10.90% 24.90%
707 SMC SmartCoin SMC $697,843 $0.029693 23,501,613 LowVol -1.10% -5.50% 108.89%
708 STRC StarCredits STRC $646,520 $0.143671 4,500,000 LowVol -0.34% 1.52% 24.03%
709 MAX MaxCoin MAX $629,894 $0.010332 60,965,357 LowVol 4.59% 13.75% 11.45%
710 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $622,848 $0.000027 22,819,129,117 LowVol -0.67% -67.37% -39.64%
711 E4ROW E4ROW E4ROW $604,426 $0.141287 4,278,000
712 RIYA Etheriya RIYA $600,208 $0.379511 1,581,531 LowVol -0.36% 6.44% 59.14%
713 SAC SACoin SAC $593,322 $0.084608 7,012,579 LowVol 16.44% 19.36% 1.99%
714 ITI iTicoin ITI $592,288 $18.51 32,000 LowVol -0.35% -8.79% 33.89%
715 XLC LeviarCoin XLC $585,700 $0.060521 9,677,577 LowVol 286.23% 221.90% 100.19%
716 HBN HoboNickels HBN $582,786 $0.009763 59,696,358 LowVol -0.34% 3.01% 6.88%
717 UFO UFO Coin UFO $566,370 $0.000163 3,480,901,262 LowVol -0.34% -4.37% -20.67%
718 TAG TagCoin TAG $563,012 $0.095137 5,917,872 LowVol -0.37% -8.30% 33.37%
719 USC Ultimate Secu… USC $548,629 $0.053043 10,343,113 LowVol -0.35% 26.50% 24.01%
720 FJC FujiCoin FJC $546,295 $0.000459 1,188,982,544 LowVol 3.04% 14.24% 35.82%
721 SDC ShadowCash SDC $545,222 $0.081435 6,695,133 LowVol -0.38% 2.10% -18.25%
722 BITS Bitstar BITS $527,367 $0.022850 23,079,737 LowVol 0.99% -0.40% -6.05%
723 BTSR BTSR BTSR $506,046 $0.154082 3,284,266 LowVol 0.12% -2.73% 19.58%
724 TALK BTCtalkcoin TALK $501,512 $0.007681 65,290,635 LowVol 0.24% -5.75% -20.87%
725 KOBO Kobocoin KOBO $472,229 $0.019118 24,700,248 LowVol -0.35% -15.39% 5.44%
726 CASINO Casino CASINO $468,854 $0.468854 1,000,000 LowVol -4.17% 0.46% 1.07%
727 BRIT BritCoin BRIT $451,515 $0.021230 21,268,092 LowVol -0.34% 73.01% 14.26%
728 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 10.09%
729 MZC MazaCoin MZC $441,857 $0.000328 1,348,169,390 LowVol 28.03% 32.63% 16.00%
730 FNC FinCoin FNC $434,810 $0.033762 12,878,667 LowVol -0.35% -17.72% -32.15%
731 TROLL Trollcoin TROLL $417,026 $0.000738 564,873,721 LowVol -0.45% -20.36% -5.06%
732 VAL Valorbit VAL $387,152 $0.000082 4,727,281,853 LowVol 2.83% 19.75%
733 FC2 FuelCoin FC2 $372,018 $0.003661 101,618,203 LowVol -0.34% 58.43% 12.66%
734 DAXX DaxxCoin DAXX $362,366 $0.000731 495,764,590 LowVol -0.36% -5.27% 10.78%
735 ENT Eternity ENT $360,766 $0.088322 4,084,678 LowVol -1.71% -11.41% 10.73%
736 ICN iCoin ICN $351,193 $0.012040 29,167,894 LowVol -0.34% 0.43% 36.52%
737 BUCKS SwagBucks BUCKS $349,015 $1.12 312,819 LowVol -0.34% 1.22% -16.86%
738 UNI Universe UNI $335,343 $0.031728 10,569,268 LowVol -0.35% 9.25% 23.32%
739 SHDW Shadow Token SHDW $333,715 $0.047674 7,000,000 LowVol -0.35% 30.78% 14.44%
740 OHM OHM OHM $333,177 $0.011276 29,547,420 LowVol
741 PXC Phoenixcoin PXC $331,570 $0.005340 62,091,153 LowVol -0.41% -7.98% -2.35%
742 V Version V $324,717 $0.000696 466,547,219 LowVol -0.40% -12.24% -17.62%
743 BTCR Bitcurrency BTCR $317,341 $0.001871 169,598,616 LowVol 20.63% 62.46% 1204.07%
744 AU AurumCoin AU $303,808 $1.03 296,216 LowVol -0.36% -11.34% 4.09%
745 SLG Sterlingcoin SLG $297,573 $0.070778 4,204,312 LowVol -0.35% -10.45% -19.18%
746 NEWB Newbium NEWB $294,721 $0.005894 50,000,000 LowVol -0.37% -31.28% 7.88%
747 TRI Triangles TRI $278,937 $3.83 72,891 LowVol -8.96% 2.60% -11.83%
748 GOOD Goodomy GOOD $278,428 $0.000631 441,349,000 LowVol -0.62% 42.41%
749 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol 1.96% 18.71%
750 JET Jetcoin JET $274,916 $0.056948 4,827,498 LowVol -0.35% -56.37% -7.81%
751 CFT CryptoForecast CFT $269,848 $0.005866 46,000,000 LowVol -0.37% -26.53% -39.38%
752 XJO Joulecoin XJO $266,963 $0.007778 34,322,420 LowVol -0.34% 2.92% 8.87%
753 OPAL Opal OPAL $265,033 $0.017502 15,143,345 LowVol -0.36% -8.33% 10.49%
754 ICE iDice ICE $264,874 $0.168601 1,571,013 LowVol -0.41% 2.43% 49.51%
755 WAY WayGuide WAY $260,439 $0.002603 100,040,708 LowVol -0.34%
756 FUNK The Cypherfunks FUNK $255,339 $0.000006 46,179,194,999 LowVol 1.35% 13.82% 4.57%
757 GUN Guncoin GUN $255,216 $0.001302 195,965,578 LowVol -0.32% -11.38% 5.81%
758 TIT Titcoin TIT $251,934 $0.005049 49,898,202 LowVol 3.85% 3.39% 15.30%
759 IFLT InflationCoin IFLT $243,240 $0.000007 32,990,733,064 LowVol 1.57% -84.00% -40.10%
760 GAIA GAIA GAIA $239,385 $0.009932 24,101,381 LowVol -0.41% -28.93% -34.85%
761 J Joincoin J $235,301 $0.096104 2,448,402 LowVol -0.24% 4.44% -8.74%
762 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,211 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.35%
763 NYAN Nyancoin NYAN $230,832 $0.000726 317,776,725 LowVol -0.69% 1.30% -25.71%
764 XPTX PlatinumBAR XPTX $228,919 $0.584334 391,760 LowVol 4.01% 4.94% 1.65%
765 XPY PayCoin XPY $223,753 $0.018928 11,821,284 LowVol -0.35% 23.55% 73.80%
766 PR Prototanium PR $222,126 $1.13 195,809 LowVol -0.36% 10.87% 15.17%
767 Q2C QubitCoin Q2C $222,083 $0.000895 248,166,782 LowVol -0.34% -13.57% 1.57%
768 888 OctoCoin 888 $217,467 $0.004329 50,230,180 LowVol 1.48% 8.60% 134.56%
769 FLT FlutterCoin FLT $217,281 $0.000674 322,214,524 LowVol -0.59% -5.96% 19.63%
770 VIDZ PureVidz VIDZ $216,604 $0.001729 125,279,775 LowVol -0.49% -3.85% -3.64%
771 FLY Flycoin FLY $206,142 $0.977877 210,806 LowVol -0.34%
772 DVC Devcoin DVC $201,974 $0.000013 15,117,457,500 LowVol -0.45% -6.49% -8.16%
773 LANA LanaCoin LANA $201,922 $0.000242 833,427,620 LowVol 33.69% -23.04% -1.64%
774 TRK Truckcoin TRK $200,705 $0.001302 154,190,428 LowVol -0.34% -14.33% 5.48%
775 TGC Tigercoin TGC $198,346 $0.004556 43,536,800 LowVol -0.34% -1.42% 55.89%
776 CUBE DigiCube CUBE $197,620 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.35% 2.20% 18.99%
777 CHESS ChessCoin CHESS $197,503 $0.003655 54,032,769 LowVol -0.35% -8.08% 39.07%
778 TTC TittieCoin TTC $194,467 $0.000154 1,259,816,434 LowVol -0.38% -2.87% 11.45%
779 KED Darsek KED $192,403 $0.014255 13,497,167 LowVol -0.59% -23.27% 33.27%
780 8BIT 8Bit 8BIT $191,072 $0.164093 1,164,415 LowVol -0.36% -17.48% -17.14%
781 KUSH KushCoin KUSH $190,940 $0.035064 5,445,524 LowVol -0.35% 9.79% 81.56%
782 GAP Gapcoin GAP $189,872 $0.015864 11,968,659 LowVol 46.10% 46.12% 79.25%
783 KAYI Kayicoin KAYI $186,070 $0.000655 284,207,489 LowVol -10.76% 3.15% 0.20%
784 BUN BunnyCoin BUN $180,425 $0.000002 102,270,857,357 LowVol -0.67% -12.02% -6.98%
785 XPD PetroDollar XPD $180,290 $0.002817 63,993,275 LowVol -0.35% -3.78% 17.53%
786 GLC GlobalCoin GLC $180,266 $0.002766 65,171,010 LowVol -0.34% -0.82% -32.69%
787 BIGUP BigUp BIGUP $178,553 $0.000084 2,115,847,732 LowVol -0.49% 4.80% 17.99%
788 UNIC UniCoin UNIC $177,855 $0.060014 2,963,571 LowVol -0.38% 2.00% 27.36%
789 BOLI Bolivarcoin BOLI $173,821 $0.021068 8,250,300 LowVol -2.73% -0.47% 15.53%
790 FRC Freicoin FRC $172,400 $0.005857 29,432,390 LowVol -0.34% -0.66% -13.00%
791 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
792 BERN BERNcash BERN $159,293 $0.002236 71,234,301 LowVol -0.35% 0.98% 48.64%
793 ACOIN Acoin ACOIN $155,230 $0.127229 1,220,085 LowVol -0.34% 1.09% 2.02%
794 LEA LeaCoin LEA $151,429 $0.000486 311,650,690 LowVol -0.37% 21.82% 29.48%
795 QCN QuazarCoin QCN $147,534 $0.024406 6,044,911 LowVol 5.50% 27.47% 59.79%
796 WMC WMCoin WMC $147,236 $0.012773 11,527,489 LowVol -0.35%
797 LTB LiteBar LTB $146,834 $0.184733 794,844 LowVol -0.65% -20.52% -33.23%
798 BITSILVER bitSilver BITSILVER $143,920 $16.32 8,820 LowVol 4.10% -0.85% -2.25%
799 SPACE SpaceCoin SPACE $142,686 $0.006850 20,830,276 LowVol -9.44% 19.36% 57.94%
800 URC Unrealcoin URC $141,152 $0.020095 7,024,402 LowVol -0.35% 28.02% 67.95%
801 EMD Emerald Crypto EMD $140,987 $0.007375 19,117,129 LowVol -0.37% -7.37% 24.26%
802 GRT Grantcoin GRT $139,928 $0.003254 42,999,569 LowVol -0.36% 4.77% -17.96%
803 CCN Cannacoin CCN $139,898 $0.029768 4,699,562 LowVol -15.59% -17.85% -9.86%
804 SWING Swing SWING $139,195 $0.051232 2,716,955 LowVol -0.35% -0.31% 21.21%
805 HONEY Honey HONEY $138,306 $0.440488 313,984 LowVol -0.38% -4.78% 27.70%
806 RBX Ripto Bux RBX $136,593 $0.000358 381,236,123 LowVol -1.82% -19.72% -3.45%
807 CNNC Cannation CNNC $134,868 $0.054450 2,476,893 LowVol -0.36% 38.43% 51.60%
808 XRE RevolverCoin XRE $134,656 $0.006043 22,282,380 LowVol -0.29% -1.10% -5.40%
809 EVIL Evil Coin EVIL $132,714 $0.006314 21,020,383 LowVol -0.36% -9.81% -9.55%
810 ANTI AntiBitcoin ANTI $132,140 $0.007566 17,465,159 LowVol -0.34% 26.66% 80.91%
811 PASL Pascal Lite PASL $131,285 $0.032216 4,075,100 LowVol -0.35% 4.76% -2.40%
812 EVO Evotion EVO $130,773 $0.041409 3,158,058 LowVol -0.23% 1.88% 12.67%
813 FRN Francs FRN $129,476 $0.033482 3,867,080 LowVol -0.36% 5.01% 27.64%
814 ZUR Zurcoin ZUR $125,935 $0.001457 86,439,591 LowVol -0.35% -3.84% 12.24%
815 I0C I0Coin I0C $125,907 $0.006000 20,984,588 LowVol -0.68% -45.58% -25.57%
816 STV Sativacoin STV $125,863 $0.017762 7,085,919 LowVol 23.43% 53.75%
817 SH Shilling SH $125,525 $0.003208 39,131,925 LowVol -0.35% 34.84% -30.01%
818 SLING Sling SLING $122,073 $0.113652 1,074,095 LowVol -0.34% 58.07%
819 GTC Global Tour Coin GTC $121,573 $0.004068 29,887,402 LowVol -0.35% -14.87% 10.42%
820 MNM Mineum MNM $121,400 $0.012865 9,436,367 LowVol 0.86% -2.45% -14.66%
821 MAY Theresa May Coin MAY $117,793 $0.004918 23,950,600 LowVol -0.62% 9.74% -11.98%
822 MOJO MojoCoin MOJO $116,977 $0.009644 12,129,194 LowVol -0.36% 5.99% 7.53%
823 TEK TEKcoin TEK $116,581 $0.000082 1,414,054,562 LowVol -40.25% -38.35% -24.49%
824 020 020LondonCoin 020 $110,240 $7e-07 156,774,380,248 LowVol -0.43% 1.53% 11.58%
825 XBTS Beatcoin XBTS $109,139 $0.071581 1,524,686 LowVol -0.61% 145.36% 148.03%
826 YAC Yacoin YAC $107,106 $0.000895 119,684,943 LowVol -0.34% -13.61% -6.51%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,335 $0.000514 202,865,160 LowVol
828 ECA Electra ECA $103,953 $0.000005 21,672,242,551 LowVol -0.47% -51.73% -65.34%
829 FIRE Firecoin FIRE $102,479 $1.04 98,412 LowVol -0.35% 23.38%
830 PIE PIECoin PIE $100,005 $0.004719 21,193,987 LowVol -0.35% -10.23% -30.04%
831 XCT C-Bit XCT $99,431 $0.000632 157,223,250 LowVol -0.35% 1.09% -1.39%
832 CYP Cypher CYP $98,908 $0.015539 6,365,285 LowVol -0.34% 39.55%
833 ISL IslaCoin ISL $96,916 $0.064026 1,513,704 LowVol -0.34% 8.49%
834 MRJA GanjaCoin MRJA $96,703 $0.021722 4,451,920 LowVol -0.36% -29.53% -20.40%
835 FRK Franko FRK $96,621 $0.103808 930,767 LowVol -0.34% 50.81%
836 AMMO Ammo Rewards AMMO $94,913 $0.001220 77,777,777 LowVol -0.35% 2.15% 10.49%
837 C2 Coin2.1 C2 $94,389 $0.000944 99,976,323 LowVol 0.02% -8.14% 10.78%
838 QTL Quatloo QTL $94,305 $0.012217 7,718,883 LowVol -0.57% 0.17% 11.16%
839 BTQ BitQuark BTQ $92,723 $0.010332 8,974,334 LowVol -0.36% -16.94% 39.89%
840 DLC Dollarcoin DLC $92,609 $0.010169 9,106,714 LowVol -0.35% 15.04% 18.02%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $92,590 $0.116743 793,108 LowVol 21.80% 106.65% 127.61%
842 ARI Aricoin ARI $92,381 $0.000659 140,262,505 LowVol -0.39% 3.52% 21.80%
843 EMP EMoneyPower EMP $92,061 $0.010007 9,200,000 LowVol -0.35% -48.30%
844 CAT Catcoin CAT $91,741 $0.014888 6,162,150 LowVol -0.34% 0.95% 15.08%
845 GP GoldPieces GP $91,721 $0.075171 1,220,161 LowVol -0.36% 3.02% 15.46%
846 HAL Halcyon HAL $90,120 $0.017166 5,249,979 LowVol -0.35% 2.10% 16.39%
847 CON PayCon CON $90,029 $0.003907 23,042,604 LowVol -0.62% 13.88% 16.13%
848 COXST CoExistCoin COXST $88,450 $0.003264 27,100,000 LowVol 0.01% 112.68% 112.55%
849 JIN Jin Coin JIN $86,531 $0.008786 9,848,485 LowVol -0.35% 86.71%
850 UNITS GameUnits UNITS $86,191 $0.024817 3,472,983 LowVol -0.36% -6.14% 63.56%
851 MARS Marscoin MARS $85,004 $0.003006 28,279,074 LowVol 22.87% 25.86% 19.99%
852 BTPL Bitcoin Planet BTPL $80,404 $0.014719 5,462,718 LowVol 14.14% 9.51% -3.64%
853 ARG Argentum ARG $77,380 $0.009113 8,490,802 LowVol -0.35% 1.77% 9.81%
854 SLM Slimcoin SLM $75,344 $0.005044 14,937,439 LowVol -0.35% 2.15% 23.12%
855 PXI Prime-XI PXI $74,505 $0.004230 17,611,965 LowVol -0.37% 4.05% -12.76%
856 GPU GPU Coin GPU $72,443 $0.001790 40,477,042 LowVol -0.35% 11.74% 19.46%
857 ALL Allion ALL $69,773 $0.011255 6,199,359 LowVol -7.52% 3.43% 40.10%
858 SRC SecureCoin SRC $69,131 $0.008460 8,171,301 LowVol -0.34% 0.85% 47.17%
859 SOON SoonCoin SOON $68,305 $0.005481 12,462,620 LowVol -0.11% 4.12% 17.66%
860 ATX Artex Coin ATX $68,163 $0.003629 18,781,750 LowVol 12.80% 16.76% 57.09%
861 FLAX Flaxscript FLAX $68,034 $0.012187 5,582,313 LowVol -0.36% -7.86% -39.46%
862 611 SixEleven 611 $64,731 $0.150610 429,790 LowVol 0.03% -3.16% 1.73%
863 SPT Spots SPT $64,722 $0.002889 22,406,021 LowVol -0.34% 25.49% 9.95%
864 MST MustangCoin MST $64,101 $0.101693 630,343 LowVol -0.35% 6.02% 13.03%
865 MEOW Kittehcoin MEOW $63,035 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.49% 9.77% 1.46%
866 CF Californium CF $62,122 $0.025871 2,401,266 LowVol -0.36% 3.45% 8.08%
867 CRX Chronos CRX $60,915 $0.000826 73,729,962 LowVol -0.37% 14.53% -11.85%
868 CPN CompuCoin CPN $59,516 $0.003034 19,615,019 LowVol -0.66% 0.20% 1.40%
869 JWL Jewels JWL $59,107 $0.002929 20,181,636 LowVol -0.36% 2.15% 38.15%
870 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -0.19% 2.32% 20.31%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,850 $0.000651 90,421,856 LowVol -0.36% -9.28% -30.87%
872 DRM Dreamcoin DRM $57,793 $0.023593 2,449,632 LowVol -0.34% 40.33% -6.51%
873 DIBC DIBCOIN DIBC $57,354 $0.011471 5,000,000 LowVol 5.38% -9.90% 24.82%
874 SCRT SecretCoin SCRT $57,107 $0.013505 4,228,672 LowVol -0.36% 0.22% 18.25%
875 BLRY BillaryCoin BLRY $57,058 $0.006346 8,991,685 LowVol -0.37% 2.10% 16.41%
876 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,791 $0.002278 24,931,054 LowVol -0.36% -4.22% -9.98%
877 XCRE Creatio XCRE $56,761 $0.002766 20,520,514 LowVol -0.35% -16.68% 7.19%
878 BAS BitAsean BAS $54,947 $0.010989 5,000,000 LowVol -0.99% 19.18% -28.07%
879 IMS Independent M… IMS $54,598 $0.010169 5,368,934 LowVol -0.34% -33.21% -17.89%
880 SFC Solarflarecoin SFC $54,319 $0.003857 14,083,450 LowVol -0.37% 2.93% 22.19%
881 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,363 $0.000895 59,630,200 LowVol -0.35% 24.47% 27.55%
882 SMOKE Smoke SMOKE $53,132 $0.003971 13,379,987 LowVol 0.65% -5.21% -59.50%
883 GCC GuccioneCoin GCC $52,810 $0.002603 20,285,537 LowVol -0.35% 12.71% 35.95%
884 RPC RonPaulCoin RPC $51,954 $0.058485 888,340 LowVol -0.50% -2.89% 16.73%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $51,884 $0.000651 79,719,140 LowVol -0.37% 6.95% 16.75%
886 BITZ Bitz BITZ $51,668 $0.025952 1,990,891 LowVol -0.36% 27.78% 20.10%
887 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 2.24%
888 ICOB ICOBID ICOB $49,830 $0.000467 106,683,329 LowVol -0.35% 15.55% -1.88%
889 URO Uro URO $49,699 $0.041165 1,207,310 LowVol -0.34% 2.10% 16.61%
890 ZMC ZetaMicron ZMC $48,841 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.35% 2.19% 12.67%
891 BVC BeaverCoin BVC $48,660 $0.015620 3,115,258 LowVol -0.36% -23.67% 17.39%
892 ZYD Zayedcoin ZYD $47,748 $0.007647 6,243,840 LowVol -0.35% 2.10% 42.96%
893 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,983 $0.005851 8,030,000 LowVol -1.72% 8.73% -88.68%
894 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol 2.20% 31.35%
895 BIP BipCoin BIP $46,456 $0.028549 1,627,261 LowVol 3.18% 9.62% 11.53%
896 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
897 RBT Rimbit RBT $46,188 $0.000400 115,499,623 LowVol -0.36% 26.19% 7.12%
898 POP PopularCoin POP $46,054 $0.000014 3,372,875,244 LowVol 0.02% -12.36% 2.23%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,203 $0.000407 111,126,455 LowVol -0.35% -14.88% -0.87%
900 DBTC Debitcoin DBTC $44,251 $0.002458 17,999,614 LowVol 1.06% -3.58% -1.84%
901 BRAIN Braincoin BRAIN $43,525 $0.004312 10,094,424 LowVol -2.20% 14.33% 11.17%
902 FLVR FlavorCoin FLVR $43,333 $0.002074 20,898,106 LowVol 4.14%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,126 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.35% -14.91% -28.01%
904 NRO Neuro NRO $42,969 $0.001220 35,211,538 LowVol -0.35% -23.00% 2.23%
905 PHO Photon PHO $42,805 $0.000002 20,291,440,203 LowVol -0.43% -9.26% 11.33%
906 300 300 Token 300 $42,190 $140.63 300 LowVol 3.87% -23.24%
907 PLNC PLNcoin PLNC $41,709 $0.002441 17,089,600 LowVol -0.35% 27.56% 56.83%
908 DRS Digital Rupees DRS $41,556 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.35% 2.15% 19.00%
909 CASH Cashcoin CASH $41,200 $0.000895 46,039,024 LowVol -0.36% -19.74% 9.05%
910 MND MindCoin MND $40,829 $0.003254 12,546,625 LowVol 7.73% 7.54% 20.80%
911 DLISK DAPPSTER DLISK $40,677 $0.000407 100,000,000 LowVol -0.35% 2.15% 97.36%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 BSC BowsCoin BSC $40,186 $0.007241 5,550,102 LowVol -0.35% 2.10% 31.77%
914 BENJI BenjiRolls BENJI $38,909 $0.001921 20,251,896 LowVol -0.36% 31.49% 17.57%
915 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 0.19% 30.56%
916 MCRN MACRON MCRN $37,140 $0.000093 401,421,401 LowVol -0.35% -69.61% -40.04%
917 EREAL eREAL EREAL $36,541 $0.000546 66,909,634 LowVol 0.03% -9.22% 27.12%
918 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol 1.00%
919 SOIL SOILcoin SOIL $35,783 $0.006275 5,702,048 LowVol -0.38% -3.25% 4.87%
920 BIOS BiosCrypto BIOS $33,879 $0.001627 20,821,709 LowVol -0.34% -2.72%
921 COAL BitCoal COAL $33,315 $0.007403 4,500,000 LowVol -0.35% 4.40% -5.52%
922 CXT Coinonat CXT $32,890 $0.003814 8,623,200 LowVol -0.34% -0.28% 4.34%
923 ORLY Orlycoin ORLY $32,795 $0.000895 36,646,779 LowVol -0.35% 2.10% 15.56%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,625 $0.007423 4,394,874 LowVol 0.70% -48.29% 26.78%
925 PULSE Pulse PULSE $32,572 $0.002278 14,298,972 LowVol -0.35% -2.57% 34.31%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 40.80%
927 KIC KibiCoin KIC $31,579 $0.002148 14,701,000 LowVol 7.79% -30.66% -52.21%
928 GBT GameBet Coin GBT $31,137 $0.001464 21,262,780 LowVol -0.35% -12.48% 42.75%
929 CRT CRTCoin CRT $30,955 $0.390500 79,270 LowVol -0.35% 2.10% 18.99%
930 MILO MiloCoin MILO $29,323 $0.002718 10,789,954 LowVol -1.52% 49.61% 16.51%
931 EGO EGO EGO $29,288 $0.000488 60,000,001 LowVol -0.36% 2.15%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 2.82% 34.78%
933 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,399 $0.000406 70,000,000 LowVol 1.88% 15.75%
934 G3N G3N G3N $28,299 $0.003742 7,561,891 LowVol -0.35% 2.10% 11.57%
935 PSB Pesobit PSB $27,250 $0.000811 33,596,765
936 VIP VIP Tokens VIP $27,156 $0.000325 83,450,403 LowVol -0.35% 54.14%
937 LTCR Litecred LTCR $27,051 $0.000895 30,227,750 LowVol -0.36% 22.55% -16.18%
938 VRS Veros VRS $26,950 $0.000055 486,609,040 LowVol -0.44% -11.87% 106.36%
939 KNC KingN Coin KNC $26,132 $13.02 2,008 LowVol -0.35% 2.15% 52.40%
940 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 59.75%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $25,315 $0.000042 608,557,394 LowVol -0.42% -5.87% 19.31%
942 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
943 RIDE Ride My Car RIDE $24,718 $0.000244 101,276,976 LowVol -0.35% 53.41% 18.99%
944 ERY Eryllium ERY $24,207 $0.004724 5,124,047 LowVol -0.36% 2.78% -27.55%
945 ICON Iconic ICON $23,780 $0.040108 592,894 LowVol -0.35% 0.52% -6.59%
946 IMX Impact IMX $23,757 $0.000217 109,509,025 LowVol -0.92% 1.21% 5.74%
947 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,711 $0.026521 894,026 LowVol -0.35% 2.15% 62.20%
948 BQC BBQCoin BQC $23,685 $0.000467 50,765,854 LowVol -0.43% 17.11% -11.49%
949 BOAT Doubloon BOAT $23,641 $0.001275 18,547,845 LowVol -5.07% -24.47% -60.51%
950 LIR LetItRide LIR $23,598 $0.000651 36,257,532 LowVol -0.35% 2.10% 35.99%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,447 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.36% 2.15% -40.52%
952 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 4.58% 52.86%
953 LUNA Luna Coin LUNA $22,312 $0.013888 1,606,574 LowVol -0.54% 9.48% 20.30%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,198 $0.004596 4,829,945 LowVol -0.43% -19.73% -2.58%
955 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 3.16% 32.22%
956 MTM MTMGaming MTM $21,098 $0.007033 2,999,967 LowVol -4.17% 50.70% -40.87%
957 HVCO High Voltage HVCO $20,665 $0.013830 1,494,171 LowVol -0.35% 9.86% 68.54%
958 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 4.35% -2.05%
959 UET Useless Ether… UET $20,214 $0.005097 3,965,716 LowVol 0.03% -10.86% -33.16%
960 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -22.76%
961 VPRC VapersCoin VPRC $19,780 $0.000025 780,124,964 LowVol -61.31% 27.23% 104.28%
962 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 38.38%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,562 $0.025952 753,776 LowVol -0.35% 2.15% 21.78%
964 PRX Printerium PRX $19,522 $0.001651 11,821,728 LowVol -0.35% 3.67% -40.99%
965 SOCC SocialCoin SOCC $19,041 $0.013749 1,384,879 LowVol -0.35% 4.18% 26.37%
966 DAS DAS DAS $18,991 $0.007241 2,622,886 LowVol -0.35% 12.69% -9.33%
967 CNC CHNCoin CNC $18,867 $0.000401 47,068,583 LowVol -0.37% 24.30% 17.26%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,206 $0.002441 7,459,750 LowVol -0.35% -1.10% 135.73%
969 SONG SongCoin SONG $17,707 $0.000544 32,565,300 LowVol -0.47% -2.47% -16.63%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 28.21%
971 WBB Wild Beast Block WBB $17,436 $0.106060 164,400 LowVol 0.11% -0.31% -20.89%
972 BIOB BioBar BIOB $17,366 $0.019606 885,756 LowVol -0.35% -5.31% 42.17%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $15,382 $0.000488 31,512,613 LowVol -0.35% 2.10% 27.81%
974 SDP SydPak SDP $15,303 $0.095835 159,677 LowVol -0.35% 2.15% 55.74%
975 GBC GBCGoldCoin GBC $14,880 $0.001310 11,361,817 LowVol 0.00% -14.85% -44.44%
976 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol 25.85%
977 PX PX PX $14,708 $0.000155 95,117,938 LowVol -0.45% -2.87% 126.11%
978 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol
979 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
980 ELS Elysium ELS $11,404 $0.002847 4,005,012 LowVol -0.35% 2.73% 109.31%
981 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,156 $0.001546 7,217,262 LowVol -0.35% -19.17% -13.39%
982 VTA Virtacoin VTA $10,955 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.44% -3.03% -85.70%
983 BNX BnrtxCoin BNX $10,703 $0.000408 26,234,001 LowVol -0.53% -23.54% -22.84%
984 MGM Magnum MGM $9,576 $0.002441 3,923,606 LowVol -0.35% 2.15% -25.95%
985 QBK Qibuck Asset QBK $9,155 $0.005477 1,671,379 LowVol -4.17% 0.38% -7.90%
986 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 19.43%
987 SANDG Save and Gain SANDG $8,727 $0.002847 3,064,800 LowVol -0.36% 2.15%
988 MRNG MorningStar MRNG $7,949 $0.000244 32,569,295 LowVol -0.34% -38.52% -43.85%
989 DIX Dix Asset DIX $7,939 $7.9e-08 100,000,000,000 LowVol 2.33% -4.04% -3.74%
990 NODC NodeCoin NODC $7,510 $0.004474 1,678,439 LowVol -0.35% 10.11%
991 GEERT GeertCoin GEERT $7,297 $0.001433 5,091,200 LowVol -0.37% -21.14% -51.70%
992 ARGUS Argus ARGUS $7,121 $0.006202 1,148,324 LowVol -0.37% -7.52% 4.32%
993 CONX Concoin CONX $7,024 $0.009437 744,266 LowVol -0.35% 2.15% 2.99%
994 CRTM Corethum CRTM $6,827 $0.002731 2,500,000 LowVol -4.22% 18.44%
995 GRIM Grimcoin GRIM $6,368 $0.000617 10,324,802 LowVol -0.34% -5.57% -51.50%
996 JS JavaScript Token JS $6,314 $0.000790 7,991,996 LowVol 0.03% 5.34% 8.71%
997 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 4.76% -15.90%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,105 $0.000569 8,969,697 LowVol -0.34% 2.09% 26.23%
999 WBC WalletBuilder… WBC $4,707 $0.250686 18,777 LowVol 4.92%
1000 CCM100 CCMiner CCM100 $4,484 $0.001334 3,360,417 LowVol -4.17% 33.77% -6.89%
1001 BBC BigBoobsCoin BBC $3,818 $0.020338 187,733 LowVol -0.35% -17.88% 18.96%
1002 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1003 LEX Lex4All LEX $2,812 $0.002812 1,000,000 LowVol -4.17% 0.46% 117.19%
1004 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,802 $0.002034 1,377,917 LowVol 2.38% -13.58% -9.88%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,694 $0.012718 211,827 LowVol -4.17% 0.46% 5.60%
1006 DGCS Digital Credits DGCS $1,896 $0.000325 5,826,388 LowVol -0.35% 36.14% 215.89%
1007 EBT Ebittree Coin EBT $1,844 $0.001458 1,264,511 LowVol -0.35% 137.28% 414.46%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $1,792 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -9.30% 1.63% -49.35%
1009 MNC MantraCoin MNC $1,513 $0.000325 4,650,380 LowVol -0.35%
1010 ULA Ulatech ULA $1,475 $0.008767 168,286 LowVol -18.00% -51.15% 34.51%
1011 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.06% -1.36% -39.28%
1012 ABN Abncoin ABN $936 $0.013830 67,700 LowVol -0.35% 32.56% 68.83%
1013 DMB Digital Money… DMB $525 $0.001245 421,300 LowVol -0.01% -3.26% -8.72%
1014 ENV Environ ENV $280 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.43%
1015 FDC Future Digita… FDC $188 $0.000068 2,753,201 LowVol -0.77%
1016 CALC CaliphCoin CALC $121 $0.001383 87,140 LowVol -0.35% 26.77% 73.56%
1017 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,337 LowVol -0.35% 2.10% 18.96%
1018 BTG Bitcoin Gold BTG $252.86 $247,609,000 -1.98% -16.72% 47.02%
1019 QSP Quantstamp QSP $0.124792 $43,204,500 10.26%
1020 QASH QASH QASH $0.475624 $10,717,000 2.36%
1021 CLUB ClubCoin CLUB $5.10 $9,573,150 0.43% 46.12% 207.47%
1022 NULS Nuls NULS $0.722316 $3,672,430 -1.49% -2.38% -9.76%
1023 REC Regalcoin REC $39.12 $2,567,730 -0.07% -4.32% -26.84%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,322,420 0.00% 9.26% 20.44%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $4.00 $1,940,720 0.21% 3.48% 288.95%
1026 B2X SegWit2x [Fut… B2X $281.78 $1,812,120 -5.88% 90.27% 0.80%
1027 BTE BitSerial BTE $4.35 $1,768,320 4.48% -9.78%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $10.13 $1,757,730 3.04% 2.73% 23.67%
1029 BT2 BT2 [CST] BT2 $90.08 $1,633,210 -1.15% -25.33% -52.04%
1030 SISA SISA SISA $0.028802 $1,551,200 11.88% -58.55%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $5.91 $1,520,600 2.76% -2.48%
1032 INK Ink INK $0.169863 $1,393,940 -17.01% -38.00%
1033 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058838 $1,074,570 -1.88% -1.50% -2.00%
1034 THS TechShares THS $0.972989 $1,029,500 -0.35% 8.43% 20.05%
1035 FRST FirstCoin FRST $16.61 $961,964 0.35% 1.47% 0.05%
1036 TSL Energo TSL $0.033765 $825,125 2.78%
1037 WC WINCOIN WC $1.84 $593,518 1.65% 2.53%
1038 ETN Electroneum ETN $0.029255 $561,106 1.99% 1.39% -23.66%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $38.97 $551,024 -2.59% -8.83% 14.67%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.048763 $487,574 -0.34% -4.90% -20.46%
1041 BT1 BT1 [CST] BT1 $7963.44 $425,214 -0.62% 2.87% 21.95%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.08 $374,454 -5.92%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.74 $316,895 -0.53% 1.98% 9.76%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.005776 $312,230 2.12% -21.39% -34.57%
1045 XUC Exchange Union XUC $3.09 $214,390 -0.16% 0.63% -1.73%
1046 BOT Bodhi BOT $0.542791 $213,549 -2.29% -3.49%
1047 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.023878 $204,765 0.57% -41.38%
1048 TER TerraNova TER $2.82 $184,340 2.63% 21.19% -2.13%
1049 B2BX B2BX B2BX $0.865653 $179,024 0.03% -0.69%
1050 RMC Russian Minin… RMC $13648.70 $168,097 -0.36% 34.05% 54.98%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.105657 $158,866 7.39% 5.02% -63.83%
1052 LLT LLToken LLT $0.332813 $141,730 -0.86% 6.44% 18.22%
1053 INF InfChain INF $0.007647 $120,129 2.56%
1054 XID Sphre AIR XID $0.185310 $116,555 -0.17% 1.39% -8.53%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032297 $108,075 12.54% 57.67%
1056 UGT UG Token UGT $0.349514 $97,518 0.04% 7.51% 3.30%
1057 GBG Golos Gold GBG $0.096962 $75,431 2.56% 7.37% -2.27%
1058 PHR Phore PHR $0.406771 $74,592 5.44% 6.72% 44.19%
1059 AKY Akuya Coin AKY $0.487881 $74,062 -7.26% -12.35% -50.49%
1060 SJCX Storjcoin X SJCX $0.685246 $71,033 -1.65% 13.86% 7.53%
1061 BSR BitSoar BSR $0.170030 $58,429 -0.35% -2.96% 38.68%
1062 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.054922 $46,497 0.03% 17.20%
1063 DNA EncrypGen DNA $0.070232 $39,166 0.03% 4.03%
1064 COR CORION COR $0.938852 $36,929 -7.80% 4.35% 37.38%
1065 OXY Oxycoin OXY $0.171105 $33,123 -0.34% 3.65% 26.40%
1066 MSD MSD MSD $0.013588 $32,413 -0.88% -2.77% 20.08%
1067 VASH VPNCoin VASH $0.004393 $31,826 -2.17% 7.62% -3.15%
1068 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000401 $31,201 -8.43% 14.96% 38.08%
1069 EAG EA Coin EAG $4.87 $30,488 0.30% 3.38%
1070 BTU Bitcoin Unlim… BTU $156.88 $28,792 0.40% 10.48% -2.00%
1071 IPY Infinity Pay IPY $0.000340 $26,175 -35.44% -98.83%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.046238 $23,874 0.03% 11.48% 2.23%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.60 $22,713 10.50% 18.85%
1074 FAP FAPcoin FAP $0.017280 $20,955 0.03% 9.03% -8.22%
1075 DSR Desire DSR $0.229074 $19,919 -1.74% 10.58% -54.74%
1076 AION Aion AION $0.866668 $19,610 10.85% 11.17% 5.28%
1077 MCR Macro MCR $3.35 $19,417 -0.34% 35.31% 62.82%
1078 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001351 $19,277 -10.12% -19.39% -97.99%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003465 $18,028 0.03% 4.98% -39.62%
1080 EVR Everus EVR $4.00 $17,748 -0.35% 1.30% -0.74%
1081 ICX ICON ICX $1.07 $17,160 4.62% 17.98% 1.43%
1082 BIXC BIXC BIXC $3.26 $16,515 -0.35% 19.36%
1083 EBCH eBitcoinCash EBCH $0.013650 $15,076 5.38% 91.46%
1084 PLC PlusCoin PLC $0.000628 $13,542 -1.08% 10.51%
1085 PAYX Paypex PAYX $0.131056 $12,857 -7.59% -23.07%
1086 DEUS DeusCoin DEUS $0.372439 $12,393 -0.29% -1.28% -8.67%
1087 BOS BOScoin BOS $1.13 $11,448 -0.34% -7.09% -13.02%
1088 VIU Viuly VIU $0.003165 $11,177 5.01% -14.01%
1089 MKR Maker MKR $385.56 $10,944 -3.66% 45.81%
1090 AERM Aerium AERM $1.65 $10,857 -0.39% -5.63%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054613 $9,355 0.03% 1.37% 24.86%
1092 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002596 $8,628 -1.32% -31.54% -5.26%
1093 EUSD eUSD EUSD $0.000291 $7,600 0.03% -20.25% -47.07%
1094 PNX Phantomx PNX $0.015465 $7,511 -33.30% -7.72%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002162 $6,952 -5.77% -1.73% -13.02%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.061829 $6,686 -8.65% 16.74% -12.48%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000244 $6,629 -0.34% 8.60% 4.85%
1098 FBL Faceblock FBL $0.003276 $6,566 46.51% -94.80%
1099 STEX STEX STEX $0.274256 $6,558 2.27% 33.63% 99.64%
1100 BPL Blockpool BPL $0.175736 $6,405 -0.34% -3.47% -13.98%
1101 STU bitJob STU $0.061104 $6,296 -0.09% -6.96%
1102 WILD Wild Crypto WILD $0.072141 $6,211 -0.69% -13.14% -1.08%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.011145 $6,084 -3.64%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003417 $6,028 -0.35% -2.49% -7.04%
1105 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017657 $5,795 0.08% 399.51% 167.57%
1106 PEC Peacecoin PEC $0.037423 $5,737 -0.35% -48.35% 776.49%
1107 APC AlpaCoin APC $0.019274 $5,459 8.99% -23.65% -57.96%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.086862 $5,456 -2.69% 55.74% 54.81%
1109 PRL Oyster Pearl PRL $0.015372 $5,395 0.03% -44.02%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.26 $5,326 0.03% 5.58% 18.28%
1111 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000119 $5,028 -10.90% -24.57% -20.19%
1112 CCT Crystal Clear CCT $0.197296 $3,839 0.00% 16.36% -56.43%
1113 FOR FORCE FOR $0.002188 $3,822 -0.34% -6.30% -28.88%
1114 ZCG ZCash Gold ZCG $0.022316 $3,523 -3.77% 3.39% -84.09%
1115 SND Sand Coin SND $0.808528 $3,302 0.03% 15.42% 14.65%
1116 SIFT Smart Investm… SIFT $3.09 $2,835 0.03% -5.88% -2.54%
1117 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.62 $2,692 -0.36% 30.52% 65.27%
1118 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.058250 $2,426 -0.35% -20.18% -19.57%
1119 CASH Cash Poker Pro CASH $0.063715 $2,400 0.03% 4.94% -10.52%
1120 NAMO NamoCoin NAMO $0.000161 $2,176 -1.00% 0.92% 43.94%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $1.09 $2,108 19.56% 4.07%
1122 NTC Natcoin NTC $0.385660 $2,098 -0.42% -34.00% -59.64%
1123 HAT Hawala.Today HAT $0.232649 $1,749 113.07% 33.61% -13.67%
1124 PRES President Trump PRES $0.003417 $1,643 -0.35% -19.60% -14.49%
1125 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,626 -0.34% 2.15% -10.78%
1126 ABC Alphabit ABC $13.81 $1,590 -0.35% 2.12% 5.97%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.007697 $1,556 -1.15% -2.86% -27.10%
1128 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,548 -0.36% 2.15% -10.04%
1129 OX OX Fina OX $0.000163 $1,546 -1.15% -17.11% -40.88%
1130 IBTC iBTC IBTC $0.007358 $1,487 0.03% -14.22% -10.73%
1131 WA WA Space WA $0.013830 $1,431 -18.56% -21.50% -6.27%
1132 XOT Internet of T… XOT $2428.83 $1,370 -0.35% 2.10% 18.83%
1133 YES Yescoin YES $0.000017 $1,229 0.23% 216.28% -31.45%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.008054 $1,153 -0.35% 9.69% -1.34%
1135 LDCN LandCoin LDCN $0.002318 $1,133 0.23% 80.91% 130.63%
1136 HIGH High Gain HIGH $0.000732 $1,103 -3.92% -16.64% -54.07%
1137 GARY President Joh… GARY $0.103157 $1,047 -0.35% 2.18% 19.94%
1138 VULC Vulcano VULC $0.007033 $999 -0.35% 4.85% -7.75%
1139 BTCM BTCMoon BTCM $0.001283 $984 -5.46% -10.61% -33.10%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043076 $945 -0.35% -0.44% 3.47%
1141 SUR Suretly SUR $3.06 $886 0.03% 9.76% 6.57%
1142 BIT First Bitcoin BIT $0.015539 $868 -0.35% 62.51% 20.23%
1143 FLASH Flash FLASH $0.003905 $816 -0.35% -8.71% -16.54%
1144 SPORT SportsCoin SPORT $0.000732 $814 -0.35% 2.10% 52.95%
1145 IQT iQuant IQT $0.185373 $765 -0.36% 6.15% 5.78%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.080615 $736 -0.40% 13.74% -21.90%
1147 DAY Chronologic DAY $3.85 $717 0.01% 2.45% -15.42%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000488 $708 -0.35% 22.52% 0.55%
1149 BSN Bastonet BSN $0.000814 $653 -0.34% -21.42% -9.87%
1150 BEST BestChain BEST $0.000926 $638 -0.36% -18.00% -13.82%
1151 MARX MarxCoin MARX $0.000964 $633 -0.58% 45.80% 9.99%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.134387 $612 0.03% 125.32% 32.11%
1153 ITNS IntenseCoin ITNS $0.003010 $584 -11.61% 34.98%
1154 EGOLD eGold EGOLD $0.002261 $557 0.03% -70.80% -85.92%
1155 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $542 0.45% 17.17% 68.58%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000504 LowVol -0.26% -28.34% -31.29%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002593 LowVol -0.20% 0.79% -26.96%
1158 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002298 LowVol -0.35% 0.41% 12.08%
1159 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -0.35% 1.18% -32.15%
1160 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 25.49% 16.36%
1161 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001708 LowVol -0.34% -17.53% 10.44%
1162 GAY GAY Money GAY $0.013829 LowVol -0.36% -19.42% -70.32%
1163 BUB Bubble BUB $0.011878 LowVol -0.37% -7.39% -76.32%
1164 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005447 LowVol -0.93% 111.66%
1165 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -9.50% -89.05% -73.96%
1166 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -0.35% 2.15% -32.90%
1167 FC Facecoin FC $0.003313 LowVol 0.03% 1.33% 4.04%
1168 AV AvatarCoin AV $0.025464 LowVol -0.34% 2.56% 23.44%
1169 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -0.36% 2.01% 6.43%
1170 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.35% 2.15% 67.44%
1171 IRL IrishCoin IRL $0.002197 LowVol -0.34% -16.42% 3.84%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -0.51% 26.48% 33.69%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.057943 LowVol -0.03% -0.07% -5.77%
1174 ACC AdCoin ACC $0.077286 LowVol -0.35% 2.14% -9.18%
1175 MAGN Magnetcoin MAGN $0.458278 LowVol 5.34% 19.36% -1.27%
1176 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.029303 LowVol -4.17% -3.40% -5.85%
1177 PRN Protean PRN $0.000076 LowVol -0.39% 446.14% 252.51%
1178 REGA Regacoin REGA $0.002278 LowVol -0.36% -12.69% 3.73%
1179 QORA Qora QORA $0.128062 LowVol 0.59% 6.35% -24.61%
1180 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.36% 16.63% 852.23%
1181 EDRC EDRCoin EDRC $0.040215 LowVol -0.34% 8.37% 13.42%
1182 NTWK Network Token NTWK $0.000732 LowVol 0.03% -31.70% -58.35%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.015783 LowVol -0.35% 86.11%
1184 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007874 LowVol -0.45% 19.77% 53.37%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.208918 LowVol -0.36% 7.21% -37.91%
1186 TIE TIES Network TIE $0.080098 LowVol 0.03% 1.94% -45.71%
1187 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.065421 LowVol 0.65% 2.18% -55.61%
1188 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003091 LowVol -0.35% 2.10% 25.13%
1189 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.35% 2.10%
1190 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.35% -4.86% -0.40%
1191 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009112 LowVol -0.35% -2.17% 11.23%
1192 DMC DynamicCoin DMC $0.002746 LowVol -1.30% -4.99%
1193 MINEX Minex MINEX $0.052148 LowVol -0.35% 13.73% 16.19%
1194 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.35% 2.15%
1195 DASHS Dashs DASHS $0.030426 LowVol -0.35% -4.78% 18.57%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000076 LowVol -2.72% 5293.15% 7754.95%
1197 BET BetaCoin BET $0.002295 LowVol -0.35% -7.06% -14.80%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001139 LowVol -0.45% -4.70% -40.62%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.001557 LowVol 0.03% 13.56% -50.70%
1200 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000407 LowVol -0.36% 98.27%
1201 ACES Aces ACES $0.000170 LowVol -0.34% 113.66% 31.93%
1202 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009001 LowVol -0.36% 2.40% 35.55%
1203 SKR Sakuracoin SKR $0.000885 LowVol -0.29% 7.68% 8.76%
1204 XQN Quotient XQN $0.005939 LowVol -0.34% -4.40% 47.20%
1205 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.35% 2.10% -24.82%
1206 DBG Digital Bulli… DBG $0.004719 LowVol -0.35% 0.37% 23.21%
1207 AXIOM Axiom AXIOM $0.012447 LowVol -0.36% 1.48% 17.42%
1208 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.022861 LowVol 2.94% 572.05% 806.27%
1209 UTA UtaCoin UTA $0.000488 LowVol -5.60% -12.44% -62.64%
1210 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.03% 1.94% -13.19%
1211 LTH LAthaan LTH $0.000407 LowVol -0.35% -27.03% -31.51%
1212 GRN Granite GRN $0.012203 LowVol 3.09% 2.15% 13.75%
1213 SYNC Sync SYNC $610.16 LowVol -0.34% 91.44% 109.93%
1214 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.35% 2.15% -4.33%
1215 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.34% 23.58%
1216 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001383 LowVol -0.36% 15.77% 1.12%
1217 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.35% 2.15%
1218 ELC Elacoin ELC $0.064998 LowVol -0.44% -15.31% 14.04%
1219 HCC Happy Creator… HCC $0.000407 LowVol -0.35% -14.85% -15.03%
1220 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.65% 6.01% 28.93%
1221 EFYT Ergo EFYT $7.90 LowVol 0.12% 7.67% -16.98%
1222 9COIN 9COIN 9COIN $0.003091 LowVol -0.34% 6.10% -9.54%
1223 OP Operand OP $0.000732 LowVol -0.35% 0.25% 7.06%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol -0.35% 2.20% 18.44%
1225 DON Donationcoin DON $0.000406 LowVol -0.38% 1.27% 18.82%
1226 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol 2.20% -40.52%
1227 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.35% 1.73% -0.31%
1228 TYC Tyrocoin TYC $0.010576 LowVol -0.35% -78.89%
1229 RHFC RHFCoin RHFC $0.000895 LowVol -0.35% 2.10% 10.44%
1230 EBIT eBIT EBIT $0.000910 LowVol 0.03% 2.71% -30.76%
1231 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.35% 11.28% 8.80%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.001209 LowVol 0.91% -10.10% -25.56%
1233 GAIN UGAIN GAIN $0.001046 LowVol -0.34% 91.24%
1234 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.35% 2.00% 18.96%
1235 ACN Avoncoin ACN $0.000407 LowVol -0.35% -14.87% 35.18%
1236 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.36% 2.15% 18.96%
1237 MBL MobileCash MBL $0.000325 LowVol -0.34% 2.15% 18.96%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.059278 LowVol -0.35% 40.93%
1239 UR UR UR $0.000418 LowVol 1.47% -29.30% -26.69%
1240 QBC Quebecoin QBC $0.001383 LowVol -0.34% 2.10% 12.69%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.90 LowVol -0.34% -4.06% 5.59%
1242 SAK Sharkcoin SAK $0.001476 LowVol -0.35% -18.46% -23.45%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.003417 LowVol -0.35% 15.96% 86.48%
1244 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.03% -5.90% -59.12%
1245 TOP TopCoin TOP $0.000798 LowVol -0.43% -6.77% 66.68%
1246 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.35%
1247 SHA SHACoin SHA $0.000569 LowVol -0.34% 19.17% 12.32%
1248 QBT Cubits QBT $0.000737 LowVol -0.46% -7.49% 7.92%
1249 XID International… XID $0.003091 LowVol -0.35% -60.00% -47.81%
1250 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol -0.37% 22.52% 91.30%
1251 YEL Yellow Token YEL $0.002083 LowVol 0.03% -26.38% -84.26%
1252 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.6e-07 LowVol 0.03% 1.96% 8.62%
1253 TODAY TodayCoin TODAY $0.000814 LowVol -0.35% 27.69% 30.55%
1254 ANI Animecoin ANI $0.000081 LowVol -0.34% -48.95% -7.66%
1255 HNC Huncoin HNC $0.001383 LowVol -0.35% -15.28% -21.18%
1256 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.35% 2.06% 18.96%
1257 OMC Omicron OMC $0.091361 LowVol -0.35% 19.12%
1258 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003336 LowVol -0.35% -4.81% 18.97%
1259 FID BITFID FID $0.081354 LowVol -0.34% -48.93% -40.06%
1260 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045802 LowVol -0.36% -11.39% -39.39%
1261 PRM PrismChain PRM $0.000895 LowVol -0.34% 2.42%
1262 XAU Xaucoin XAU $0.019444 LowVol -0.35% 4.78% 25.13%
1263 OPES Opescoin OPES $0.001871 LowVol -0.35% 6.79%
1264 MOTO Motocoin MOTO $0.008931 LowVol -0.35% 203.22% -15.43%
1265 AIB Advanced Inte… AIB $0.003173 LowVol -0.33% 1.85% 25.39%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001464 LowVol -0.34% -26.45% -22.97%
1267 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.35% 2.15% 17.52%
1268 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.35% 2.07% 18.96%
1269 SKC Skeincoin SKC $0.002766 LowVol -0.34% -8.84% -38.40%
1270 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.34% -17.19% -5.01%
1271 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.35% 2.00% 18.99%
1272 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.34% -28.49%
1273 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.36% 18.96%
1274 BGR Bongger BGR $0.000108 LowVol -0.43% 4.22% 80.71%
1275 KASHH KashhCoin KASHH $0.000022 LowVol -0.43% -72.49% 155.90%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011390 LowVol -0.37%
1277 BIRDS Birds BIRDS $0.000163 LowVol -0.35% 67.63%
1278 CYC Cycling Coin CYC $0.000976 LowVol -0.34% 1.97%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217134 LowVol -0.36% 2.15% 21.98%
1280 DISK DarkLisk DISK $0.000814 LowVol -0.35% 32.18%
1281 ASC AsicCoin ASC $0.000041 LowVol -0.45% -91.96%
1282 TELL Tellurion TELL $0.000205 LowVol -7.36% 24.81% -2.67%
1283 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -0.43% -92.00% -76.61%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000136 LowVol -0.67% 12.12%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 17.48%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 36.10%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 35.11%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 4.04% 243.62%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 6.18%
1290 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 17.98%
1291 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol
1292 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -29.39%
1293 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol
1294 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 3.46% 29.08%
1295 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1296 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 18.32%
1297 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000835 LowVol 4.80% -64.38%
1298 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol 2.15%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 29.75%
1300 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 4.80%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 4.07% 13.31%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -21.88%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 3.41%
1307 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol 1.06% 54.31%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 PDG PinkDog PDG $0.000162 LowVol 1.93% -3.37%
1310 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1311 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -21.57%
1312 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120124 LowVol 23.76%
1313 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -46.97%
1314 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.16% 4.17% 19.27%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 MRC microCoin MRC $0.000080
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi