Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 22/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 22/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 22/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8148.34 trên tổng giá trị $136,029,813,920

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $363.70 trên tổng giá trị $34,869,995,371

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1180.54 trên tổng giá trị $19,851,104,749

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234111 trên tổng giá trị $9,042,038,815

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $517.56 trên tổng giá trị $3,986,776,913

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $44.53 trên tổng giá trị $2,115,101 đã biến động tăng 143.88% trong 1h qua

    + Đồng ECASH Ethereum Cash (ECASH) đang có giá hiện tại $0.023719 trên tổng giá trị $334,444 đã biến động tăng 134.68% trong 1h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.003277 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.80% trong 1h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.054935 trên tổng giá trị đã biến động tăng 57.57% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.015492 trên tổng giá trị $149,924 đã biến động tăng 48.51% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5462.80% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.022166 trên tổng giá trị đã biến động tăng 510.34% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 483.09% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.010194 trên tổng giá trị $168,718 đã biến động tăng 437.52% trong 24h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.017688 trên tổng giá trị đã biến động tăng 400.17% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8016.19% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001874 trên tổng giá trị $317,852 đã biến động tăng 1264.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 870.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000027 trên tổng giá trị $2,757,980 đã biến động tăng 838.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000058 trên tổng giá trị $25,677,076 đã biến động tăng 828.88% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 22/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BPC Bitpark Coin BPC $922,823 $0.012304 75,000,000 LowVol -21.31% -8.62% 55.88%
702 SHORTY Shorty SHORTY $896,338 $0.008963 100,000,000 LowVol -0.11% 7.11% 30.10%
703 HTC HitCoin HTC $896,038 $0.000081 10,996,318,099 LowVol -0.11% 2.24% 19.46%
704 ANC Anoncoin ANC $862,117 $0.408525 2,110,317 LowVol -4.37% 27.70% 10.08%
705 NET NetCoin NET $746,738 $0.000949 787,126,712 LowVol 6.85% 0.14% 21.63%
706 METAL MetalCoin METAL $708,317 $0.009208 76,925,527 LowVol -0.06%
707 SMC SmartCoin SMC $704,357 $0.029971 23,501,445 LowVol -1.80% -4.49% 111.17%
708 XFT Footy Cash XFT $703,393 $0.154741 4,545,614 LowVol -0.10% 10.95% 26.11%
709 STRC StarCredits STRC $647,564 $0.143903 4,500,000 LowVol -0.11% 1.61% 22.48%
710 MAX MaxCoin MAX $630,903 $0.010349 60,965,013 LowVol 4.86% 13.03% 11.75%
711 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $628,952 $0.000028 22,819,024,117 LowVol 0.23% -67.03% -38.95%
712 TES TeslaCoin TES $608,309 $0.008289 73,391,796 LowVol -0.09% -0.94% -2.62%
713 E4ROW E4ROW E4ROW $604,426 $0.141287 4,278,000 0.00%
714 RIYA Etheriya RIYA $601,198 $0.380137 1,581,531 LowVol -0.06% 2.00% 61.73%
715 ITI iTicoin ITI $593,242 $18.54 32,000 LowVol -0.11% -8.55% 34.25%
716 HBN HoboNickels HBN $583,725 $0.009778 59,696,358 LowVol -0.09% 2.75% 7.57%
717 UFO UFO Coin UFO $567,282 $0.000163 3,480,878,762 LowVol -0.06% -12.44% -20.37%
718 TAG TagCoin TAG $566,166 $0.095672 5,917,798 LowVol 0.26% -8.79% 31.46%
719 USC Ultimate Secu… USC $549,513 $0.053128 10,343,113 LowVol -0.11% 34.93% 24.68%
720 SDC ShadowCash SDC $546,100 $0.081567 6,695,133 LowVol 2.24% -17.67%
721 BITS Bitstar BITS $521,233 $0.022584 23,079,737 LowVol -1.14% -1.53% -6.57%
722 SAC SACoin SAC $508,565 $0.072522 7,012,576 LowVol -0.11% 2.24% -12.00%
723 BTSR BTSR BTSR $505,100 $0.153794 3,284,266 LowVol -0.40% -2.40% 19.62%
724 TALK BTCtalkcoin TALK $502,401 $0.007695 65,290,635 LowVol 1.06% -5.60% -20.70%
725 CASINO Casino CASINO $476,461 $0.476461 1,000,000 LowVol -3.65% 2.22% 2.77%
726 KOBO Kobocoin KOBO $472,990 $0.019149 24,700,248 LowVol -0.10% -15.30% 6.54%
727 BRIT BritCoin BRIT $452,243 $0.021264 21,268,092 LowVol -0.08% 66.82% 15.49%
728 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 10.32%
729 FNC FinCoin FNC $435,510 $0.033816 12,878,667 LowVol -0.09% -17.61% -31.88%
730 TROLL Trollcoin TROLL $418,495 $0.000741 564,871,574 LowVol -8.79% -15.21% -4.47%
731 VAL Valorbit VAL $387,152 $0.000082 4,727,281,853 LowVol 2.76% 20.05%
732 FC2 FuelCoin FC2 $372,618 $0.003667 101,618,174 LowVol -0.10% 58.65% 13.39%
733 ENT Eternity ENT $366,564 $0.089742 4,084,642 LowVol 0.78% -0.33% 13.13%
734 DAXX DaxxCoin DAXX $363,015 $0.000732 495,760,900 LowVol 11.78% -7.14% 11.66%
735 ICN iCoin ICN $351,759 $0.012060 29,167,894 LowVol -0.09% 0.64% 37.00%
736 BUCKS SwagBucks BUCKS $349,498 $1.12 312,786 LowVol -0.01% 1.31% -16.36%
737 MZC MazaCoin MZC $344,465 $0.000256 1,348,169,390 LowVol -0.63% -1.90% -9.35%
738 UNI Universe UNI $335,840 $0.031779 10,567,874 LowVol -0.11% 12.94% 24.12%
739 SHDW Shadow Token SHDW $334,253 $0.047750 7,000,000 LowVol -0.10% 33.14% 14.88%
740 OHM OHM OHM $333,175 $0.011276 29,547,231 LowVol
741 PXC Phoenixcoin PXC $331,992 $0.005347 62,090,703 LowVol -0.42% -12.12% -3.22%
742 V Version V $325,521 $0.000698 466,541,671 LowVol -0.04% -11.68% -16.41%
743 BTCR Bitcurrency BTCR $317,852 $0.001874 169,598,616 LowVol 46.22% 53.62% 1264.39%
744 TRI Triangles TRI $307,218 $4.21 72,891 LowVol 0.27% 10.39% -2.67%
745 AU AurumCoin AU $304,296 $1.03 296,216 LowVol -0.09% -13.64% 5.76%
746 SLG Sterlingcoin SLG $298,051 $0.070892 4,204,280 LowVol -0.09% -10.44% -19.09%
747 NEWB Newbium NEWB $295,217 $0.005904 50,000,000 LowVol -0.12% -31.44% 9.10%
748 GOOD Goodomy GOOD $280,427 $0.000635 441,349,000 LowVol 0.15% 42.55%
749 JET Jetcoin JET $275,359 $0.057040 4,827,498 LowVol -0.09% -55.33% -7.33%
750 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol 1.84% 18.98%
751 CFT CryptoForecast CFT $270,397 $0.005878 46,000,000 LowVol -0.09% -26.46% -39.34%
752 XJO Joulecoin XJO $267,380 $0.007790 34,322,160 LowVol -0.10% 3.27% 9.35%
753 OPAL Opal OPAL $265,489 $0.017532 15,143,345 LowVol -0.09% -5.30% 11.38%
754 ICE iDice ICE $265,355 $0.168907 1,571,013 LowVol -0.20% 3.06% 57.12%
755 WAY WayGuide WAY $260,859 $0.002608 100,040,708 LowVol -0.10%
756 FUNK The Cypherfunks FUNK $251,560 $0.000005 46,178,632,499 LowVol -0.06% 8.52% 3.17%
757 IFLT InflationCoin IFLT $247,552 $0.000008 32,989,635,844 LowVol 4.58% -83.69% -45.01%
758 TIT Titcoin TIT $242,117 $0.004852 49,898,202 LowVol -0.06% -1.35% 10.92%
759 GAIA GAIA GAIA $240,157 $0.009964 24,101,381 LowVol -0.04% -28.88% -34.49%
760 J Joincoin J $235,459 $0.096168 2,448,402 LowVol -0.10% 4.50% -9.10%
761 SPEX SproutsExtreme SPEX $233,586 $0.000081 2,866,607,586 LowVol -0.11%
762 NYAN Nyancoin NYAN $232,046 $0.000730 317,774,450 LowVol -0.06% 1.15% -26.21%
763 XPTX PlatinumBAR XPTX $228,798 $0.584077 391,726 LowVol 5.10% 4.18% 1.12%
764 XPY PayCoin XPY $224,114 $0.018958 11,821,278 LowVol -0.06% 23.81% 77.15%
765 PR Prototanium PR $222,484 $1.14 195,809 LowVol -0.06% 4.86% 15.43%
766 Q2C QubitCoin Q2C $222,441 $0.000896 248,166,698 LowVol -0.11% -13.49% 2.93%
767 FLT FlutterCoin FLT $218,992 $0.000680 322,214,524 LowVol 0.12% -5.25% 21.79%
768 888 OctoCoin 888 $218,389 $0.004348 50,229,620 LowVol 2.21% 11.36% 136.34%
769 VIDZ PureVidz VIDZ $217,270 $0.001734 125,279,775 LowVol -0.10% -3.59% -2.39%
770 KAYI Kayicoin KAYI $208,139 $0.000732 284,207,445 LowVol -0.08% 15.56% 12.89%
771 FLY Flycoin FLY $206,474 $0.979453 210,806 LowVol 36.86%
772 DVC Devcoin DVC $202,571 $0.000013 15,117,357,500 LowVol 0.02% -6.20% -8.60%
773 TRK Truckcoin TRK $201,020 $0.001304 154,185,128 LowVol -0.10% -17.85% 7.96%
774 TGC Tigercoin TGC $198,666 $0.004563 43,536,800 LowVol -0.09% -1.28% 53.50%
775 CUBE DigiCube CUBE $197,938 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.06% 2.24% 19.45%
776 CHESS ChessCoin CHESS $197,827 $0.003661 54,032,769 LowVol -0.10% -7.91% 36.39%
777 TTC TittieCoin TTC $194,895 $0.000155 1,259,816,434 LowVol -0.08% -2.75% 12.43%
778 TEK TEKcoin TEK $194,828 $0.000138 1,414,054,562 LowVol 0.16% 7.55% 28.54%
779 KED Darsek KED $193,623 $0.014346 13,496,998 LowVol 0.07% -23.38% 33.02%
780 8BIT 8Bit 8BIT $191,388 $0.164364 1,164,415 LowVol -0.10% -17.34% -16.60%
781 KUSH KushCoin KUSH $191,247 $0.035120 5,445,524 LowVol -0.11% 9.89% 85.74%
782 BUN BunnyCoin BUN $182,141 $0.000002 102,270,847,910 LowVol 0.13% -11.39% -6.66%
783 XPD PetroDollar XPD $180,598 $0.002822 63,993,275 LowVol 0.12% -3.22% 17.52%
784 GLC GlobalCoin GLC $180,556 $0.002770 65,171,010 LowVol -0.09% -0.68% -32.42%
785 BIGUP BigUp BIGUP $179,508 $0.000085 2,115,837,792 LowVol 0.09% 6.30% 19.09%
786 UNIC UniCoin UNIC $178,216 $0.060135 2,963,571 LowVol -0.07% 2.16% 27.32%
787 BOLI Bolivarcoin BOLI $175,601 $0.021285 8,250,000 LowVol 0.40% -0.22% 17.01%
788 FRC Freicoin FRC $172,678 $0.005867 29,432,322 LowVol -0.09% -0.52% -12.88%
789 CCN Cannacoin CCN $165,463 $0.035208 4,699,562 LowVol -0.08% -2.90% 6.66%
790 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
791 BERN BERNcash BERN $159,550 $0.002240 71,234,301 LowVol -0.13% 1.36% 49.21%
792 ACOIN Acoin ACOIN $155,480 $0.127434 1,220,085 LowVol -0.39% 1.21% 2.93%
793 LEA LeaCoin LEA $151,702 $0.000487 311,647,890 LowVol -0.07% 21.91% 30.00%
794 LANA LanaCoin LANA $150,771 $0.000181 833,419,624 LowVol -16.18% -42.90% -26.46%
795 XLC LeviarCoin XLC $149,924 $0.015492 9,677,335 LowVol 48.51% -18.51% -50.79%
796 WMC WMCoin WMC $147,473 $0.012793 11,527,489 LowVol -0.10%
797 LTB LiteBar LTB $147,088 $0.185055 794,834 LowVol -0.48% -20.41% -32.87%
798 BITSILVER bitSilver BITSILVER $143,101 $16.22 8,820 LowVol 3.87% 1.76% -2.81%
799 SPACE SpaceCoin SPACE $142,936 $0.006862 20,830,041 LowVol -14.99% 19.56% 58.69%
800 URC Unrealcoin URC $141,379 $0.020127 7,024,402 LowVol -0.06% 28.19% 68.59%
801 EMD Emerald Crypto EMD $141,315 $0.007392 19,117,129 LowVol -0.07% -7.18% 24.94%
802 GRT Grantcoin GRT $140,152 $0.003259 42,999,299 LowVol -0.06% 4.89% -17.29%
803 SWING Swing SWING $139,414 $0.051316 2,716,771 LowVol -0.16% -0.24% 21.72%
804 HONEY Honey HONEY $138,669 $0.441643 313,984 LowVol 0.21% -4.13% 29.02%
805 RBX Ripto Bux RBX $136,715 $0.000359 381,236,123 LowVol -1.74% -20.08% -3.24%
806 CNNC Cannation CNNC $135,103 $0.054545 2,476,893 LowVol -0.09% 38.36% 52.41%
807 XRE RevolverCoin XRE $134,806 $0.006050 22,282,338 LowVol -0.06% -0.80% -4.92%
808 EVIL Evil Coin EVIL $132,995 $0.006327 21,020,383 LowVol -0.03% -9.63% -9.08%
809 ANTI AntiBitcoin ANTI $132,353 $0.007578 17,465,159 LowVol 0.61% 26.78% 85.89%
810 PASL Pascal Lite PASL $131,491 $0.032268 4,074,950 LowVol -0.11% 7.97% -1.29%
811 EVO Evotion EVO $130,982 $0.041476 3,158,027 LowVol 0.41% 3.69% 13.89%
812 FRN Francs FRN $129,724 $0.033546 3,867,080 LowVol -0.05% 3.77% 28.32%
813 GAP Gapcoin GAP $129,709 $0.010837 11,968,495 LowVol -0.06% -0.14% 22.97%
814 I0C I0Coin I0C $126,889 $0.006047 20,984,586 LowVol 0.24% -46.98% -24.81%
815 ZUR Zurcoin ZUR $126,136 $0.001459 86,438,226 LowVol -0.11% -3.04% 12.36%
816 STV Sativacoin STV $125,863 $0.017762 7,085,918 LowVol 23.34% 54.11%
817 SH Shilling SH $125,726 $0.003213 39,131,325 LowVol -0.06% 35.04% -28.66%
818 SLING Sling SLING $122,270 $0.113835 1,074,095 LowVol -0.11% 62.91%
819 GTC Global Tour Coin GTC $121,769 $0.004074 29,887,402 LowVol -0.11% -14.80% 11.52%
820 MNM Mineum MNM $120,132 $0.012731 9,436,367 LowVol -0.11% -3.60% -15.68%
821 MAY Theresa May Coin MAY $117,634 $0.004912 23,947,800 LowVol -1.53% 9.70% -11.91%
822 MOJO MojoCoin MOJO $117,166 $0.009660 12,129,182 LowVol -0.11% 6.41% 8.27%
823 XBTS Beatcoin XBTS $114,532 $0.075118 1,524,686 LowVol 14.68% 157.39% 160.78%
824 020 020LondonCoin 020 $110,567 $7.1e-07 156,774,380,248 LowVol 0.02% 1.44% 12.08%
825 YAC Yacoin YAC $107,278 $0.000896 119,684,507 LowVol -0.09% -13.49% -6.13%
826 ECA Electra ECA $104,356 $0.000005 21,672,242,551 LowVol -0.02% -51.55% -64.01%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,331 $0.000514 202,856,719 LowVol
828 FIRE Firecoin FIRE $102,645 $1.04 98,412 LowVol -0.09% 23.86%
829 CACH CacheCoin CACH $102,553 $0.024446 4,195,132 LowVol -0.10% 2.26% 13.77%
830 PIE PIECoin PIE $100,165 $0.004726 21,193,915 LowVol -0.11% -10.13% -28.54%
831 XCT C-Bit XCT $99,593 $0.000633 157,223,250 LowVol -0.09% 0.56% -1.57%
832 CYP Cypher CYP $99,067 $0.015564 6,365,285 LowVol -0.09% 40.44%
833 QCN QuazarCoin QCN $98,515 $0.016297 6,044,911 LowVol -0.09% -19.03% 7.51%
834 ISL IslaCoin ISL $97,072 $0.064129 1,513,704 LowVol -0.11% 8.66%
835 MRJA GanjaCoin MRJA $96,859 $0.021757 4,451,920 LowVol -0.11% -29.44% -19.40%
836 FRK Franko FRK $96,776 $0.103975 930,767 LowVol -0.10% 51.13%
837 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,066 $0.001222 77,777,777 LowVol -0.11% 2.27% 10.57%
838 QTL Quatloo QTL $94,576 $0.012253 7,718,883 LowVol -0.91% 1.69% 11.95%
839 C2 Coin2.1 C2 $94,541 $0.000946 99,976,323 LowVol 8.78% -8.07% 12.45%
840 BTQ BitQuark BTQ $92,872 $0.010349 8,974,334 LowVol -0.06% -28.93% 40.46%
841 DLC Dollarcoin DLC $92,758 $0.010186 9,106,714 LowVol -0.06% 15.14% 18.50%
842 ARI Aricoin ARI $92,583 $0.000660 140,262,505 LowVol -7.63% 3.69% 22.39%
843 EMP EMoneyPower EMP $92,209 $0.010023 9,200,000 LowVol -0.09% -48.08%
844 CAT Catcoin CAT $91,888 $0.014912 6,162,100 LowVol -0.11% 0.26% 15.80%
845 GP GoldPieces GP $91,869 $0.075292 1,220,161 LowVol -0.06% 3.24% 15.44%
846 CON PayCon CON $90,795 $0.003940 23,042,604 LowVol -1.24% 14.91% 17.35%
847 HAL Halcyon HAL $90,263 $0.017193 5,249,838 LowVol -0.11% 2.24% 16.87%
848 COXST CoExistCoin COXST $88,535 $0.003267 27,100,000 LowVol 0.09% 111.34% 112.63%
849 JIN Jin Coin JIN $86,671 $0.008800 9,848,485 LowVol -0.10% 86.78%
850 UNITS GameUnits UNITS $86,333 $0.024858 3,472,983 LowVol -0.05% -6.05% 63.44%
851 BTPL Bitcoin Planet BTPL $79,648 $0.014582 5,462,151 LowVol 30.68% 8.36% -4.46%
852 ARG Argentum ARG $77,506 $0.009128 8,490,628 LowVol -0.10% 0.94% 10.27%
853 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $75,872 $0.095664 793,108 LowVol -0.09% 71.03% 86.98%
854 SLM Slimcoin SLM $75,465 $0.005052 14,937,439 LowVol -0.06% 2.31% 23.62%
855 PXI Prime-XI PXI $74,623 $0.004237 17,611,485 LowVol -0.11% 4.15% -12.11%
856 GPU GPU Coin GPU $72,560 $0.001793 40,477,042 LowVol -0.11% 10.53% 19.75%
857 ALL Allion ALL $69,950 $0.011283 6,199,359 LowVol -19.58% 4.24% 41.22%
858 SRC SecureCoin SRC $69,241 $0.008474 8,171,086 LowVol -0.09% 1.23% 47.52%
859 MARS Marscoin MARS $69,056 $0.002442 28,279,074 LowVol 0.45% 2.23% -2.27%
860 SOON SoonCoin SOON $68,292 $0.005480 12,462,620 LowVol -0.02% 4.02% 17.87%
861 ATX Artex Coin ATX $68,273 $0.003635 18,781,750 LowVol 19.45% 16.79% 57.68%
862 FLAX Flaxscript FLAX $68,152 $0.012209 5,582,313 LowVol -0.08% -7.72% -39.24%
863 611 SixEleven 611 $64,835 $0.150853 429,788 LowVol 0.48% -3.13% 2.19%
864 SPT Spots SPT $64,826 $0.002893 22,406,021 LowVol -0.20% 26.96% 10.81%
865 MST MustangCoin MST $64,205 $0.101857 630,343 LowVol -0.06% 6.02% 13.95%
866 MEOW Kittehcoin MEOW $63,350 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.11% 13.54% 2.11%
867 CF Californium CF $62,222 $0.025912 2,401,258 LowVol -0.02% 3.57% 8.53%
868 CRX Chronos CRX $61,039 $0.000828 73,729,962 LowVol -0.04% 14.76% -11.46%
869 CPN CompuCoin CPN $59,851 $0.003051 19,615,019 LowVol 0.71% 0.76% 1.85%
870 JWL Jewels JWL $59,202 $0.002933 20,181,636 LowVol -0.06% 2.24% 38.71%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $58,944 $0.000652 90,421,856 LowVol -0.11% -9.17% -30.64%
872 DRM Dreamcoin DRM $57,887 $0.023631 2,449,632 LowVol -0.09% 40.52% -6.12%
873 SCRT SecretCoin SCRT $57,200 $0.013527 4,228,672 LowVol -0.09% 18.73%
874 BLRY BillaryCoin BLRY $57,150 $0.006356 8,991,685 LowVol -0.11% 2.24% 16.80%
875 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,882 $0.002282 24,931,054 LowVol -0.09% -3.34% -9.58%
876 XCRE Creatio XCRE $56,852 $0.002770 20,520,514 LowVol -0.09% -16.85% 8.63%
877 BAS BitAsean BAS $55,672 $0.011134 5,000,000 LowVol -0.07% 3.67% -27.19%
878 DIBC DIBCOIN DIBC $55,410 $0.011082 5,000,000 LowVol 0.13% -12.72% 20.50%
879 IMS Independent M… IMS $54,686 $0.010186 5,368,934 LowVol -0.09% -33.37% -16.32%
880 SFC Solarflarecoin SFC $54,419 $0.003864 14,083,450 LowVol -0.09% 3.05% 23.82%
881 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,449 $0.000896 59,630,200 LowVol -0.11% 24.97% 28.43%
882 GCC GuccioneCoin GCC $52,895 $0.002608 20,285,537 LowVol -0.06% 12.89% 36.51%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,830 $0.003948 13,379,987 LowVol -1.05% -12.28% -59.72%
884 RPC RonPaulCoin RPC $52,038 $0.058579 888,340 LowVol -1.17% -1.47% 17.47%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $51,967 $0.000652 79,719,140 LowVol -0.06% 10.38% 18.68%
886 BITZ Bitz BITZ $51,751 $0.025994 1,990,891 LowVol -0.10% 27.90% 20.27%
887 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 2.17%
888 ICOB ICOBID ICOB $49,912 $0.000468 106,683,329 LowVol -0.11% 14.93% -0.84%
889 URO Uro URO $49,779 $0.041231 1,207,310 LowVol -0.09% 2.24% 18.11%
890 ZMC ZetaMicron ZMC $48,919 $0.000081 600,344,291 LowVol -0.06% 2.42% 13.12%
891 BVC BeaverCoin BVC $48,739 $0.015645 3,115,258 LowVol -0.11% -23.55% 17.93%
892 ZYD Zayedcoin ZYD $47,825 $0.007660 6,243,840 LowVol -0.09% 2.24% 45.16%
893 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,893 $0.005840 8,030,000 LowVol -4.68% 8.41% -87.86%
894 WARP WARP WARP $46,731 $0.042668 1,095,224 LowVol 2.17% 31.68%
895 BIP BipCoin BIP $46,531 $0.028595 1,627,261 LowVol 7.23% 9.75% 10.91%
896 RBT Rimbit RBT $46,275 $0.000401 115,499,623 LowVol -0.08% 26.41% 6.88%
897 ARB ARbit ARB $46,226 $0.005993 7,713,715 LowVol
898 POP PopularCoin POP $46,187 $0.000014 3,372,875,244 LowVol -3.49% -12.13% 2.71%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,276 $0.000407 111,126,365 LowVol -0.11% -14.77% -0.46%
900 BRAIN Braincoin BRAIN $44,417 $0.004400 10,094,424 LowVol -0.10% 17.47% 14.09%
901 FLVR FlavorCoin FLVR $43,333 $0.002074 20,898,106 LowVol 4.07%
902 JOBS JobsCoin JOBS $43,195 $0.000407 106,019,270 LowVol -0.11% -14.77% -26.32%
903 NRO Neuro NRO $43,034 $0.001222 35,207,807 LowVol -0.11% -23.30% 2.33%
904 PHO Photon PHO $42,931 $0.000002 20,290,752,074 LowVol 0.01% -2.93% 11.82%
905 DBTC Debitcoin DBTC $42,900 $0.002383 17,999,614 LowVol -3.16% -6.54% -5.98%
906 300 300 Token 300 $42,190 $140.63 300 LowVol 3.80% -23.57%
907 PLNC PLNcoin PLNC $41,777 $0.002445 17,089,600 LowVol 36.29% 23.23% 55.95%
908 DRS Digital Rupees DRS $41,623 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.11% 2.27% 19.45%
909 CASH Cashcoin CASH $41,266 $0.000896 46,038,375 LowVol -0.09% -19.64% 9.49%
910 MND MindCoin MND $40,895 $0.003259 12,546,625 LowVol 7.99% 8.95% 21.33%
911 DLISK DAPPSTER DLISK $40,743 $0.000407 100,000,000 LowVol -0.06% 2.24% 97.76%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 BSC BowsCoin BSC $40,250 $0.007252 5,550,102 LowVol -0.06% 2.31% 30.80%
914 BENJI BenjiRolls BENJI $38,977 $0.001925 20,251,896 LowVol -0.10% 31.73% 19.56%
915 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 0.12% 31.13%
916 MCRN MACRON MCRN $37,200 $0.000093 401,421,401 LowVol -0.09% -69.63% -42.07%
917 EREAL eREAL EREAL $36,549 $0.000546 66,909,634 LowVol 0.49% -4.08% 28.77%
918 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol 1.04%
919 SOIL SOILcoin SOIL $35,866 $0.006290 5,702,048 LowVol 0.40% -3.15% 5.63%
920 BIOS BiosCrypto BIOS $33,933 $0.001630 20,821,709 LowVol -0.09% -2.63%
921 COAL BitCoal COAL $33,368 $0.007415 4,500,000 LowVol -0.11% 3.42% -5.19%
922 CXT Coinonat CXT $32,943 $0.003820 8,623,200 LowVol -0.11% -0.20% 4.33%
923 ORLY Orlycoin ORLY $32,848 $0.000896 36,646,779 LowVol -0.11% 2.24% 16.61%
924 PULSE Pulse PULSE $32,624 $0.002282 14,298,972 LowVol -0.11% -3.88% 36.38%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,321 $0.007354 4,394,874 LowVol -1.19% -47.49% 26.23%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 40.70%
927 GBT GameBet Coin GBT $31,187 $0.001467 21,262,780 LowVol -0.09% -12.82% 43.37%
928 CRT CRTCoin CRT $31,005 $0.391129 79,270 LowVol -0.09% 2.24% 19.45%
929 KIC KibiCoin KIC $29,577 $0.002012 14,701,000 LowVol 1.29% -30.63% -56.03%
930 MILO MiloCoin MILO $29,520 $0.002736 10,789,954 LowVol 1.41% 47.74% 14.90%
931 EGO EGO EGO $29,335 $0.000489 60,000,001 LowVol -0.09% 2.24%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 2.80% 35.11%
933 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,399 $0.000406 70,000,000 LowVol 1.84% 16.03%
934 G3N G3N G3N $28,344 $0.003748 7,561,891 LowVol -0.06% 2.31% 11.91%
935 PSB Pesobit PSB $27,250 $0.000811 33,596,646
936 VIP VIP Tokens VIP $27,200 $0.000326 83,450,403 LowVol -0.11% 52.11%
937 LTCR Litecred LTCR $27,094 $0.000896 30,227,750 LowVol -0.09% 13.54% -15.83%
938 VRS Veros VRS $27,004 $0.000055 486,609,040 LowVol -0.06% -11.70% 110.92%
939 KNC KingN Coin KNC $26,174 $13.04 2,008 LowVol -0.10% 2.27% 52.93%
940 DPAY DPAY DPAY $26,069 $0.000328 79,541,001 LowVol 60.15%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $25,430 $0.000042 608,557,394 LowVol 0.10% -5.85% 19.86%
942 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
943 RIDE Ride My Car RIDE $24,758 $0.000244 101,276,976 LowVol -0.11% 53.41% 19.55%
944 ERY Eryllium ERY $24,244 $0.004732 5,123,447 LowVol -0.11% 2.89% -26.71%
945 ICON Iconic ICON $23,818 $0.040172 592,894 LowVol -0.11% 0.61% -6.63%
946 IMX Impact IMX $23,796 $0.000217 109,509,025 LowVol -1.23% 21.77% 6.19%
947 BQC BBQCoin BQC $23,749 $0.000468 50,765,854 LowVol 0.00% 17.40% -15.07%
948 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,749 $0.026564 894,026 LowVol -0.11% 2.24% 65.49%
949 BOAT Doubloon BOAT $23,680 $0.001277 18,547,845 LowVol -4.17% -24.25% -60.45%
950 LIR LetItRide LIR $23,636 $0.000652 36,257,501 LowVol -0.06% 2.24% 36.51%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,485 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.09% 2.31% -40.28%
952 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 4.51% 57.41%
953 LUNA Luna Coin LUNA $22,391 $0.013937 1,606,523 LowVol -0.09% 6.39% 21.02%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,264 $0.004610 4,829,945 LowVol 0.01% -19.55% -0.65%
955 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 3.20% 32.54%
956 MTM MTMGaming MTM $21,440 $0.007147 2,999,967 LowVol -3.65% 53.33% -39.88%
957 VPRC VapersCoin VPRC $20,758 $0.000027 780,124,964 LowVol -59.37% 34.60% 114.88%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,698 $0.013853 1,494,171 LowVol -0.10% 10.01% 69.22%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,385 $0.007895 2,581,970 LowVol 4.28% -1.93%
960 UET Useless Ether… UET $20,218 $0.005098 3,965,716 LowVol 0.51% -6.47% -33.45%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -22.57%
962 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 38.33%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,594 $0.025994 753,776 LowVol -0.11% 2.24% 22.13%
964 PRX Printerium PRX $19,553 $0.001654 11,821,728 LowVol -0.11% 3.77% -40.10%
965 SOCC SocialCoin SOCC $19,071 $0.013771 1,384,879 LowVol -0.09% 4.28% 27.64%
966 DAS DAS DAS $19,022 $0.007252 2,622,886 LowVol -0.11% 12.54% -4.24%
967 CNC CHNCoin CNC $18,904 $0.000402 47,066,207 LowVol -0.06% 24.47% 17.76%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,236 $0.002445 7,459,750 LowVol -0.11% -1.03% 135.48%
969 SONG SongCoin SONG $17,777 $0.000546 32,565,300 LowVol 0.05% -2.38% -15.15%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 25.79%
971 WBB Wild Beast Block WBB $17,463 $0.106230 164,386 LowVol 0.97% -0.28% -22.18%
972 BIOB BioBar BIOB $17,394 $0.019638 885,756 LowVol -0.11% -5.23% 42.43%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $15,407 $0.000489 31,512,613 LowVol -0.11% 2.27% 28.30%
974 SDP SydPak SDP $15,327 $0.095990 159,677 LowVol -0.02% 2.31% 56.34%
975 GBC GBCGoldCoin GBC $14,880 $0.001310 11,361,817 LowVol 0.00% -12.70% -44.74%
976 PX PX PX $14,760 $0.000155 95,117,098 LowVol -0.03% -2.64% 127.48%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol 26.11%
978 P7C P7Coin P7C $11,612 $0.000330 35,220,238 LowVol
979 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
980 ELS Elysium ELS $11,422 $0.002852 4,005,012 LowVol -0.09% 2.27% 110.15%
981 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,174 $0.001548 7,217,204 LowVol -0.09% -19.06% -9.37%
982 VTA Virtacoin VTA $10,988 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.03% -3.06% -86.30%
983 BNX BnrtxCoin BNX $10,726 $0.000409 26,234,001 LowVol -11.99% -25.79% -22.50%
984 MGM Magnum MGM $9,591 $0.002445 3,923,296 LowVol -0.11% 2.27% -25.52%
985 QBK Qibuck Asset QBK $9,303 $0.005566 1,671,379 LowVol -3.65% 2.22% -6.35%
986 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 19.73%
987 SANDG Save and Gain SANDG $8,741 $0.002852 3,064,800 LowVol -0.06% 2.24%
988 MRNG MorningStar MRNG $7,962 $0.000244 32,569,171 LowVol -0.10% -38.46% -43.85%
989 DIX Dix Asset DIX $7,793 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol 0.94% -17.04% -6.35%
990 NODC NodeCoin NODC $7,522 $0.004482 1,678,439 LowVol -0.02% 10.26%
991 GEERT GeertCoin GEERT $7,312 $0.001436 5,091,200 LowVol -0.17% -21.63% -50.40%
992 ARGUS Argus ARGUS $7,135 $0.006213 1,148,324 LowVol -0.09% -9.95% 6.79%
993 CONX Concoin CONX $7,035 $0.009452 744,266 LowVol -0.11% 2.27% 3.40%
994 CRTM Corethum CRTM $6,828 $0.002731 2,500,000 LowVol -4.58% 10.32%
995 GRIM Grimcoin GRIM $6,378 $0.000618 10,324,802 LowVol -0.11% -7.71% -51.37%
996 JS JavaScript Token JS $6,316 $0.000790 7,991,996 LowVol 0.51% 4.78% 5.03%
997 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 4.63% -17.76%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,113 $0.000570 8,969,697 LowVol -0.11% 2.18% 26.65%
999 WBC WalletBuilder… WBC $4,707 $0.250686 18,777 LowVol 4.85%
1000 CCM100 CCMiner CCM100 $4,557 $0.001356 3,360,417 LowVol -3.55% 36.11% -5.45%
1001 BBC BigBoobsCoin BBC $3,821 $0.020371 187,579 LowVol -0.11% -17.81% 19.45%
1002 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1003 LEX Lex4All LEX $2,857 $0.002857 1,000,000 LowVol -3.55% 2.22% 120.83%
1004 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,807 $0.002037 1,377,917 LowVol 4.11% -14.10% -9.51%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,738 $0.012924 211,827 LowVol -3.65% 2.22% 7.47%
1006 DGCS Digital Credits DGCS $1,899 $0.000326 5,826,388 LowVol -0.11% 36.32% 234.43%
1007 EBT Ebittree Coin EBT $1,847 $0.001460 1,264,511 LowVol -0.11% 137.55% 423.63%
1008 TOKEN SwapToken TOKEN $1,808 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -9.97% 2.51% -49.27%
1009 ULA Ulatech ULA $1,778 $0.010564 168,286 LowVol -2.07% -39.27% 56.31%
1010 MNC MantraCoin MNC $1,516 $0.000326 4,650,380 LowVol -0.11%
1011 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.16% -1.40% -41.79%
1012 ABN Abncoin ABN $938 $0.013853 67,700 LowVol -0.11% 32.68% 70.83%
1013 DMB Digital Money… DMB $524 $0.001243 421,300 LowVol -2.33% -3.46% -8.42%
1014 ENV Environ ENV $281 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.02%
1015 FDC Future Digita… FDC $190 $0.000069 2,753,201 LowVol 0.23%
1016 CALC CaliphCoin CALC $121 $0.001385 87,140 LowVol -0.11% 26.89% 77.89%
1017 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 70,319 LowVol -0.11% 2.27% 19.45%
1018 BTG Bitcoin Gold BTG $258.58 $263,560,000 1.82% -14.92% 50.30%
1019 QSP Quantstamp QSP $0.117900 $39,860,200 9.63%
1020 QASH QASH QASH $0.461508 $10,306,200 2.25%
1021 CLUB ClubCoin CLUB $5.08 $9,688,540 -0.16% 44.60% 207.21%
1022 NULS Nuls NULS $0.726402 $3,703,000 -1.49% -1.87% -9.54%
1023 REC Regalcoin REC $39.03 $2,561,370 -0.65% -3.85% -26.87%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,322,420 0.00% 9.27% 20.54%
1025 FRGC Fargocoin FRGC $9.79 $2,032,290 -0.49% -0.97% 19.47%
1026 ORME Ormeus Coin ORME $4.01 $1,978,210 4.12% 6.43% 291.24%
1027 BTE BitSerial BTE $4.17 $1,817,330 0.58% -14.61%
1028 B2X SegWit2x [Fut… B2X $272.44 $1,793,590 2.97% 86.87% -2.60%
1029 BT2 BT2 [CST] BT2 $89.59 $1,710,480 -0.27% -28.39% -52.03%
1030 SISA SISA SISA $0.024993 $1,604,850 -11.08% -68.61%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $5.89 $1,534,700 5.07% -3.41%
1032 INK Ink INK $0.204791 $1,263,370 -4.07% -25.28%
1033 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058882 $1,072,740 -1.89% -2.83% -1.67%
1034 THS TechShares THS $0.974549 $1,031,500 -0.06% 8.09% 25.19%
1035 FRST FirstCoin FRST $16.52 $968,150 -0.46% 1.02% -0.24%
1036 TSL Energo TSL $0.031940 $770,511 -4.55%
1037 ADK Aidos Kuneen ADK $40.74 $586,813 -4.61% -5.02% 20.15%
1038 WC WINCOIN WC $1.81 $578,444 -0.98% 1.51%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029244 $553,063 1.93% 1.41% -24.00%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.048841 $488,357 0.13% -4.84% -20.35%
1041 BT1 BT1 [CST] BT1 $7971.48 $443,010 -0.21% 2.72% 22.25%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.26 $353,177 1.47%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.75 $311,189 0.10% 2.40% 10.23%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.005460 $307,983 -7.77% -25.90% -38.21%
1045 XUC Exchange Union XUC $3.09 $214,970 0.19% 0.60% -1.20%
1046 BOT Bodhi BOT $0.554896 $213,675 0.55% -3.00%
1047 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.023876 $207,628 1.32% -32.10%
1048 B2BX B2BX B2BX $0.865846 $179,063 0.51% -5.14%
1049 RMC Russian Minin… RMC $13670.70 $168,368 -0.11% 34.18% 56.19%
1050 TER TerraNova TER $2.55 $166,517 -10.37% 12.94% -10.72%
1051 HOLD Interstellar … HOLD $0.102878 $152,327 14.04% 8.13% -64.48%
1052 LLT LLToken LLT $0.332145 $138,294 -1.84% 6.43% 18.00%
1053 INF InfChain INF $0.007578 $116,817 0.98%
1054 XID Sphre AIR XID $0.185464 $113,889 0.10% 1.07% -8.65%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032349 $106,166 16.31% 57.55%
1056 UGT UG Token UGT $0.349544 $97,944 4.34% 6.64% 2.98%
1057 GBG Golos Gold GBG $0.094362 $75,761 -0.75% 3.91% -4.96%
1058 PHR Phore PHR $0.407426 $74,566 5.05% 4.37% 42.81%
1059 AKY Akuya Coin AKY $0.510994 $73,636 6.29% -10.29% -47.96%
1060 SJCX Storjcoin X SJCX $0.686350 $71,147 -0.51% 14.08% 9.17%
1061 BSR BitSoar BSR $0.170304 $58,524 -0.11% -3.23% 39.40%
1062 COR CORION COR $1.02 $47,968 2.04% 12.94% 49.57%
1063 EAGLE EagleCoin EAGLE $0.054935 $46,508 57.57% 15.76%
1064 DNA EncrypGen DNA $0.070247 $39,174 0.90% 4.86%
1065 MSD MSD MSD $0.013690 $37,035 0.16% -2.05% 20.34%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.171376 $32,911 -0.90% 3.72% 26.98%
1067 VASH VPNCoin VASH $0.004482 $31,572 -0.71% 8.57% -0.93%
1068 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000402 $31,335 -13.53% 10.47% 38.70%
1069 BTU Bitcoin Unlim… BTU $156.88 $28,792 1.21% 10.48% -2.68%
1070 IPY Infinity Pay IPY $0.000519 $26,261 -50.61% -98.27%
1071 EAG EA Coin EAG $4.88 $25,020 9.15% 5.01%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.046248 $24,147 -0.04% 14.50% 2.43%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.46 $21,995 2.61% 8.45%
1074 FAP FAPcoin FAP $0.017285 $20,960 0.50% 10.77% -7.97%
1075 AION Aion AION $0.782776 $20,476 -2.27% 1.68% -4.77%
1076 DSR Desire DSR $0.224207 $19,992 -3.47% 7.58% -55.64%
1077 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001537 $19,655 5.23% -7.58% -97.71%
1078 MCR Macro MCR $3.35 $19,449 -0.10% 35.48% 63.50%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003535 $17,906 0.46% 7.26% -38.72%
1080 EVR Everus EVR $4.01 $17,776 -0.11% 1.31% -0.46%
1081 ICX ICON ICX $1.07 $17,267 -0.91% 17.53% 1.25%
1082 BIXC BIXC BIXC $3.27 $16,542 -0.11% 19.79%
1083 EBCH eBitcoinCash EBCH $0.012955 $15,111 -0.52% 78.73%
1084 PLC PlusCoin PLC $0.000629 $14,519 -2.59% 7.87%
1085 PAYX Paypex PAYX $0.133624 $13,530 -6.89% -25.11%
1086 DEUS DeusCoin DEUS $0.373040 $12,545 0.00% -0.64% -8.37%
1087 VIU Viuly VIU $0.003167 $11,193 5.87% -7.82%
1088 BOS BOScoin BOS $1.13 $11,178 -0.11% -6.81% -13.07%
1089 AERM Aerium AERM $1.65 $11,117 -0.16% -5.62%
1090 MKR Maker MKR $400.44 $10,946 0.51% 50.68%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054625 $9,357 0.46% -0.59% 25.12%
1092 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002592 $8,758 -2.40% -35.23% -3.46%
1093 EUSD eUSD EUSD $0.000291 $7,602 0.51% -33.32% -47.04%
1094 PNX Phantomx PNX $0.023142 $7,523 37.96% 31.82%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002354 $6,927 5.33% 6.15% -4.95%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000244 $6,642 -0.09% 4.16% 4.24%
1097 FBL Faceblock FBL $0.003277 $6,567 80.80% -95.41%
1098 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.067551 $6,557 -0.11% 27.49% -4.04%
1099 STEX STEX STEX $0.269197 $6,437 1.08% 33.12% 96.25%
1100 BPL Blockpool BPL $0.176019 $6,415 -0.09% -4.33% -13.55%
1101 STU bitJob STU $0.061136 $6,336 -2.56% -5.29%
1102 WILD Wild Crypto WILD $0.072158 $6,213 -3.59% -13.08% 0.40%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.011571 $6,146 0.60%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003422 $6,030 -1.77% -2.38% -6.88%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.037483 $5,871 -0.11% -51.98% 753.32%
1106 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.017688 $5,801 0.89% 400.17% 169.90%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.087002 $5,465 -2.84% 53.79% 54.85%
1108 PRL Oyster Pearl PRL $0.015375 $5,456 0.49% -43.42%
1109 APC AlpaCoin APC $0.016681 $5,432 -14.72% -37.18% -63.11%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.26 $5,327 2.33% 3.24% 18.16%
1111 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000120 $5,029 -13.77% -26.82% -19.07%
1112 CCT Crystal Clear CCT $0.197387 $3,895 7.57% 15.76% -56.38%
1113 FOR FORCE FOR $0.002192 $3,828 -0.09% -8.36% -29.13%
1114 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021955 $3,540 -24.48% 1.21% -84.72%
1115 SND Sand Coin SND $0.808708 $3,303 0.46% 14.87% 14.28%
1116 SIFT Smart Investm… SIFT $3.10 $2,835 0.49% -6.33% -2.32%
1117 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.63 $2,696 -0.11% 30.68% 66.13%
1118 DGPT DigiPulse DGPT $0.914053 $2,445 0.51% -13.39%
1119 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.058343 $2,430 -0.06% -21.21% -19.27%
1120 CASH Cash Poker Pro CASH $0.063729 $2,401 0.51% 4.37% -10.48%
1121 NTC Natcoin NTC $0.386530 $2,239 -0.07% -33.65% -59.58%
1122 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,210 -0.09% 1.73% 45.40%
1123 HAT Hawala.Today HAT $0.109250 $1,736 -34.76% -40.46% -56.57%
1124 PRES President Trump PRES $0.003423 $1,645 -0.11% -19.50% -12.89%
1125 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,629 -0.06% 2.24% -10.41%
1126 ABC Alphabit ABC $13.83 $1,592 -0.06% 2.27% 6.40%
1127 RCN Rcoin RCN $0.000081 $1,551 -0.11% 2.24% -9.56%
1128 OX OX Fina OX $0.000163 $1,519 -29.35% -17.21% -40.81%
1129 IBTC iBTC IBTC $0.007360 $1,487 0.51% -14.74% -10.98%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.007774 $1,448 -7.20% -2.43% -26.02%
1131 XOT Internet of T… XOT $2432.74 $1,372 -0.11% 2.22% 19.34%
1132 YES Yescoin YES $0.000017 $1,232 -0.68% 216.07% -37.24%
1133 BTBc Bitbase BTBc $0.008067 $1,168 -0.11% 11.03% -0.51%
1134 LDCN LandCoin LDCN $0.002308 $1,148 -0.09% 78.70% 128.60%
1135 HIGH High Gain HIGH $0.000733 $1,128 -15.72% -14.57% -54.06%
1136 WA WA Space WA $0.016949 $1,085 -0.11% -8.18% 15.16%
1137 GARY President Joh… GARY $0.103323 $1,049 -0.06% 2.39% 20.44%
1138 VULC Vulcano VULC $0.007045 $1,000 -0.11% 1.72% -6.91%
1139 BTCM BTCMoon BTCM $0.001424 $967 7.76% 6.98% -25.53%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043144 $947 -0.09% -0.35% 3.56%
1141 SUR Suretly SUR $3.06 $886 0.46% 9.16% 6.45%
1142 BIT First Bitcoin BIT $0.015564 $869 -0.06% 62.74% 20.71%
1143 FLASH Flash FLASH $0.003911 $818 -0.11% -7.65% -16.26%
1144 SPORT SportsCoin SPORT $0.000733 $815 -0.11% 2.24% 53.61%
1145 IQT iQuant IQT $0.185671 $766 -3.35% 5.47% 7.21%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.080772 $735 0.06% 8.52% -21.22%
1147 DAY Chronologic DAY $3.86 $718 4.69% 1.97% -15.50%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000489 $709 -0.09% 22.72% 0.96%
1149 BSN Bastonet BSN $0.000815 $654 -0.11% -21.35% -8.64%
1150 BEST BestChain BEST $0.000928 $639 6.80% -17.94% -13.44%
1151 MARX MarxCoin MARX $0.000970 $635 0.07% 46.62% 10.88%
1152 SWP Swapcoin SWP $0.134417 $612 0.49% 124.12% 32.33%
1153 ITNS IntenseCoin ITNS $0.003259 $590 -3.72% 45.37%
1154 EGOLD eGold EGOLD $0.002261 $557 0.49% -71.38% -86.05%
1155 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $547 1.26% 18.71% 71.58%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000504 LowVol 0.06% -24.94% -31.03%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002596 LowVol -5.68% 1.18% -26.90%
1158 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002301 LowVol -0.11% 0.31% 13.39%
1159 GAY GAY Money GAY $0.013853 LowVol -0.10% -18.22% -69.89%
1160 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -0.11% -5.72% -31.15%
1161 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 25.49% 16.36%
1162 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001711 LowVol -0.11% -17.40% 10.62%
1163 BUB Bubble BUB $0.011897 LowVol -0.09% 0.81% -75.73%
1164 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005510 LowVol 0.27% 113.81%
1165 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -30.49% -89.33% -74.54%
1166 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000326 LowVol -0.11% 2.27% -33.65%
1167 FC Facecoin FC $0.003314 LowVol 0.46% 0.83% 4.06%
1168 AV AvatarCoin AV $0.025505 LowVol -0.06% 3.18% 24.51%
1169 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -0.10% 2.18% 6.85%
1170 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.10% 2.27% 74.32%
1171 IRL IrishCoin IRL $0.002200 LowVol -0.11% -16.35% 4.13%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.06% 26.33% 34.64%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.057970 LowVol 0.37% -0.36% -5.70%
1174 ACC AdCoin ACC $0.077411 LowVol -0.11% 2.26% -7.53%
1175 MAGN Magnetcoin MAGN $0.460411 LowVol 12.52% 19.64% -0.56%
1176 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.029779 LowVol -3.65% -1.71% -4.16%
1177 PRN Protean PRN $0.000076 LowVol -0.11% 483.09% 271.35%
1178 QORA Qora QORA $0.127333 LowVol -0.92% 6.17% -24.91%
1179 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol -0.11% 16.69% 870.38%
1180 EDRC EDRCoin EDRC $0.040280 LowVol -0.11% 8.84% 14.38%
1181 NTWK Network Token NTWK $0.000732 LowVol 0.49% -32.07% -58.28%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002282 LowVol -0.09% -19.06% 4.69%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.015808 LowVol -0.10% 86.88%
1184 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007893 LowVol -0.33% 19.98% 54.26%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.209254 LowVol -0.11% 7.31% -37.76%
1186 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.11% -4.59% -1.51%
1187 TIE TIES Network TIE $0.080116 LowVol 0.51% 1.40% -46.00%
1188 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.065048 LowVol -1.05% 4.66% -55.75%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003096 LowVol -0.09% 2.24% 26.10%
1190 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.11% 2.24%
1191 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009126 LowVol -0.11% -2.10% 13.05%
1192 DMC DynamicCoin DMC $0.002754 LowVol -1.23% -5.11%
1193 MINEX Minex MINEX $0.052232 LowVol -0.11% 13.69% 16.92%
1194 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.11% 2.27%
1195 DASHS Dashs DASHS $0.030475 LowVol -0.11% -5.42% 17.56%
1196 BET BetaCoin BET $0.002298 LowVol -0.08% -6.98% -14.55%
1197 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000078 LowVol -1.12% 5462.80% 8016.19%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001142 LowVol -0.11% -4.45% -39.90%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.001557 LowVol 0.51% 15.14% -49.66%
1200 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000407 LowVol -0.11% 99.08%
1201 ACES Aces ACES $0.000170 LowVol -0.11% 113.92% 33.53%
1202 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009016 LowVol -0.70% 2.74% 34.11%
1203 SKR Sakuracoin SKR $0.000889 LowVol 5.85% 8.15% 9.06%
1204 XQN Quotient XQN $0.005948 LowVol -0.09% -4.25% 47.79%
1205 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.09% 2.24% -25.08%
1206 DBG Digital Bulli… DBG $0.004726 LowVol -0.11% 0.51% 23.71%
1207 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.022166 LowVol -5.31% 510.34% 784.36%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012467 LowVol -0.06% 1.64% 17.91%
1209 UTA UtaCoin UTA $0.000489 LowVol -14.38% -12.34% -62.56%
1210 EXRN EXRNchain EXRN $7.3e-07 LowVol 0.49% 1.39% -12.67%
1211 LTH LAthaan LTH $0.000407 LowVol -0.06% -26.92% -31.43%
1212 SYNC Sync SYNC $611.14 LowVol -0.11% 91.71% 110.83%
1213 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.11% 2.24% -2.64%
1214 CC CyberCoin CC $0.000081 LowVol -0.06% 23.56%
1215 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001385 LowVol -0.11% 10.80% 1.56%
1216 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.11% 2.24%
1217 ELC Elacoin ELC $0.065257 LowVol -0.01% -15.00% 14.58%
1218 HCC Happy Creator… HCC $0.000407 LowVol -0.09% -14.30% -14.68%
1219 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.14% 6.64% 32.07%
1220 EFYT Ergo EFYT $7.91 LowVol 0.15% 7.40% -16.93%
1221 9COIN 9COIN 9COIN $0.003096 LowVol -0.11% 7.47% -8.98%
1222 OP Operand OP $0.000733 LowVol -0.11% 7.53%
1223 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.11% 46.72% 4.10%
1224 GRN Granite GRN $0.011815 LowVol -0.11% -1.17% 10.77%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol -0.09% 2.27% 18.96%
1226 DON Donationcoin DON $0.000407 LowVol -0.06% 1.50% 19.42%
1227 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.11% 1.90% 0.10%
1228 HNC Huncoin HNC $0.001385 LowVol -0.11% -16.11% -21.04%
1229 TYC Tyrocoin TYC $0.010593 LowVol -0.10% -78.24%
1230 RHFC RHFCoin RHFC $0.000896 LowVol -0.11% 2.27% 10.93%
1231 EBIT eBIT EBIT $0.000910 LowVol 0.51% 2.43% -32.23%
1232 GAIN UGAIN GAIN $0.001047 LowVol -0.11% 91.90%
1233 BXC Bitcedi BXC $0.001196 LowVol -0.95% -10.51% -25.82%
1234 GOLF Golfcoin GOLF $0.000081 LowVol -0.11% 2.73% 19.45%
1235 ACN Avoncoin ACN $0.000407 LowVol -0.09% -14.80% 37.46%
1236 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.09% 2.27% 19.45%
1237 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.059374 LowVol -0.11% 41.88%
1238 QBC Quebecoin QBC $0.001385 LowVol -0.10% 2.24% 13.09%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.90 LowVol -0.10% -3.92% 6.62%
1240 UR UR UR $0.000414 LowVol 2.49% -29.26% -28.17%
1241 MBL MobileCash MBL $0.000326 LowVol -0.10% 2.24% 19.47%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000800 LowVol -0.10% -10.27% 67.54%
1243 SAK Sharkcoin SAK $0.001478 LowVol -17.24% -18.54% -23.16%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003422 LowVol -0.11% 16.09% 83.88%
1245 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.51% -6.41% -61.07%
1246 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 LowVol -0.11%
1247 SHA SHACoin SHA $0.000570 LowVol -0.09% 19.28% 11.33%
1248 QBT Cubits QBT $0.000740 LowVol -0.02% -7.18% 8.60%
1249 XID International… XID $0.003096 LowVol -0.09% -59.95% -47.53%
1250 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol 8.93% 22.74% 88.57%
1251 YEL Yellow Token YEL $0.002083 LowVol 0.51% -45.63% -83.49%
1252 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.6e-07 LowVol 0.51% 1.40% 8.67%
1253 TODAY TodayCoin TODAY $0.000815 LowVol -0.06% 27.80% 32.00%
1254 ANI Animecoin ANI $0.000081 LowVol -0.09% -48.88% -2.96%
1255 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045876 LowVol -0.06% -9.87% -39.22%
1256 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol -0.11% 2.85% 19.45%
1257 OMC Omicron OMC $0.091508 LowVol -0.11% 19.54%
1258 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003341 LowVol -4.73% 19.46%
1259 FID BITFID FID $0.081485 LowVol -0.03% -48.88% -39.82%
1260 PRM PrismChain PRM $0.000896 LowVol -0.09% 1.65%
1261 XAU Xaucoin XAU $0.019475 LowVol -0.10% 4.90% 25.55%
1262 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -0.06% 6.96%
1263 MOTO Motocoin MOTO $0.008945 LowVol -0.11% 198.63% -13.41%
1264 AIB Advanced Inte… AIB $0.003178 LowVol -0.07% 2.41% 26.33%
1265 FUTC FutCoin FUTC $0.001467 LowVol -0.06% -26.34% -21.88%
1266 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.11% 2.27% 17.60%
1267 TURBO TurboCoin TURBO $0.000081 LowVol -0.11% 2.80% 19.45%
1268 SKC Skeincoin SKC $0.002770 LowVol -0.09% -12.75% -38.02%
1269 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.11% -21.72% -7.49%
1270 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.06% 2.73% 19.45%
1271 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000244 LowVol -0.10% -27.92%
1272 TELL Tellurion TELL $0.000221 LowVol 0.07% 25.79% 0.80%
1273 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.06% 19.45%
1274 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.01% 4.26% 81.50%
1275 KASHH KashhCoin KASHH $0.000022 LowVol 0.02% -72.43% 154.77%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011408 LowVol -0.11%
1277 BIRDS Birds BIRDS $0.000163 LowVol -0.09% 62.06%
1278 CYC Cycling Coin CYC $0.000978 LowVol -0.09% 2.38%
1279 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol -0.04% 4.26% 20.07%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217484 LowVol -0.10% 2.31% 22.48%
1281 DISK DarkLisk DISK $0.000815 LowVol -0.11% 32.72%
1282 ASC AsicCoin ASC $0.000041 LowVol 0.02% -92.30%
1283 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol 0.02% -91.98% -76.45%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000138 LowVol 0.19% 13.63%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 17.80%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 38.28%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 34.96%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000001 LowVol 3.62% 240.68%
1289 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 6.44%
1290 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 18.31%
1291 DUB Dubstep DUB $0.001640 LowVol
1292 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -29.20%
1293 X2 X2 X2 $0.000083 LowVol 3.72% -39.41%
1294 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002812 LowVol
1295 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 3.39% 29.21%
1296 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1297 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 18.59%
1298 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000835 LowVol 4.72% -59.93%
1299 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol 2.09%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 30.08%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol 4.80%
1303 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1304 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 4.05% 13.63%
1305 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -0.02% -21.75%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol 3.41%
1308 NBIT netBit NBIT $0.045875 LowVol 0.99% 55.01%
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 PDG PinkDog PDG $0.000162 LowVol 1.77% -5.25%
1311 TERA TeraCoin TERA $0.000065 LowVol
1312 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -21.38%
1313 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120124 LowVol 24.01%
1314 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -0.06% -46.97%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 MRC microCoin MRC $0.000080
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi