• Xem hướng nhà hợp tuổi

            Ngày xưa các cụ có câu “An cư – Lạc nghiệp” tức là ý nói trước khi bắt tay vào một công việc làm ăn thì việc đầu tiên ổn định nơi ăn chốn ở. Khi nơi ăn chốn ở đã ổn định, lúc đó mới có thể an tâm lên kế […]