Tiền giấy Mỹ – Đồng 5 Đôla


      Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar – Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.  Tiền giấy Mỹ  – Đồng 5 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 2006

Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)
Thông tin chi tiết Tiền giấy Mỹ  – Đồng 5 Đôla

Mệnh Giá : Five Dollars

Mặt trước :  Tổng thống người giải phóng vĩ đại của nước Mỹ Abraham Lincoln

Mặt sau : Đài tưởng niêm của Lincoln (Lincoln Memorial)

Phát hành : 

+ Series 2006

+ Series 2013


Mặt trước

1280px-US_$5_Series_2006_obverse

Mặt sau

1280px-US_$5_Series_2006_reverse

Các mệnh giá khác

Phản hồi