Tiền giấy Mỹ – Đồng 20 Đôla


      Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar – Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 20 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 2004

Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)
Thông tin chi tiết Tiền giấy Mỹ  – Đồng 20 Đôla

Mệnh Giá : Twenty Dollars

Mặt trước :  Tổng thống thứ 7 và là tổng thống đầu tiên của đàng dân chủ Hoa Kỳ – Andrew Jackson

Mặt sau : Tòa nhà tổng thống mỹ (White House)

Phát hành : 

+ Series 2004

+ Series 2013


Mặt trước

Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar - Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 20 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 2004
Mặt sau

20 dollars - Series_2004_reverse


Các mệnh giá khác

Phản hồi