Tiền giấy Mỹ – Đồng 2 Đôla


      Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar – Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 2 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 1976

Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)
Thông tin chi tiết Tiền giấy Mỹ  – Đồng 2 Đôla

Mệnh Giá : Two Dollars

Mặt trước :  Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson

Mặt sau :  Tuyên ngôn độc lập mỹ (Trumbull’s Declaration of Independence)

Phát hành : 

+ Series 1976

+ Series 2013


Mặt trước

US_$2_obverse

Mặt sau

US_$2_reverse


Các mệnh giá khác

Phản hồi