Tiền giấy Mỹ – Đồng 100 Đôla


      Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar – Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 100 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 2009

Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)
Thông tin chi tiết Tiền giấy Mỹ  – Đồng 100 Đôla

Mệnh Giá : One Hundred Dollars

Mặt trước : Chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ  – Benjamin Franklin

Mặt sau : Công viên Lịch Sử Quốc Gia Độc Lập (Independence Hall)

Phát hành : 

+ Series 2009

+ Series 2013


Mặt trước

100 dollars - Series_2004

Mặt sau

Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar - Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 100 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 2004


Các mệnh giá khác

Phản hồi