Tiền giấy Mỹ – Đồng 1 Đôla


      Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar – Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ.   Tiền giấy Mỹ  – Đồng 1 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 1963

Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)
Thông tin chi tiết Tiền giấy Mỹ  – Đồng 1 Đôla

Mệnh Giá : One Dollar

Mặt trước :  Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington

Mặt sau : Quốc huy mỹ (Great Seal of the United States)

Phát hành : 

+ Series 1963

+ Series 2013


Mặt trước

Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim (United States dollar - Viết tắt USD), còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (United States of America). USD là đồng tiền mạnh khi Mỹ trở thành cường quốc thế giới trong thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 21, vì vậy nó thường được các nước khác dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ. Tiền giấy Mỹ – Đồng 1 Đôla được phát hành lần đầu vào năm 1963

Mặt sau

US_one_dollar_bill,_reverse,_series_2009


Các mệnh giá khác

Phản hồi