• Tuyển dụng lập trình viên IOS tại VNPT Software

         Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên lập trình IOS với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Tham gia phát triển, bảo trì các phần mềm trên di động: […]


  • Tuyển dụng Automation Test tại VNPT Software

         Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên Automation Test với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test) Lập Kế hoạch kiểm […]


  • Tuyển dụng lập trình viên Python tại VNPT Soft

    Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên lập trình Python với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Lập trình viên Python Web trên nền Framework odoo. Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai […]