4 cách xử lý các vết nứt bê tông


       Do thời gian hoặc kỹ thuật xây dựng mà các công trình thường có những vết nứt bê tông gây mất thẩm mỹ và làm yếu cấu trúc của công trình. Để xử lý các vết nứt bê tông, có rất nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mức độ nứt. Dưới đây là bốn cách chủ yếu để xử lý các vết nứt bê tông cụ thể mà bạn có thể tham khảo theo kinh nghiệm của các công ty xây dựng.
Do thời gian hoặc kỹ thuật xây dựng mà các công trình thường có những vết nứt bê tông gây mất thẩm mỹ và làm yếu cấu trúc của công trình. Để xử lý các vết nứt bê tông, có rất nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mức độ nứt. Dưới đây là bốn cách chủ yếu để xử lý các vết nứt bê tông cụ thể mà bạn có thể tham khảo theo kinh nghiệm của các công ty xây dựng.

1. Bơm keo epoxy và khoan lỗ:

     Đây chỉ là cách tạm thời. Cách này được tiến hành như sau:

  • Sử dụng máy khoan tay D5mm trực tiếp vào khe nứt bê tông ở mật độ 15-20cm
  • Làm sạch vết nứt bằng khí nén
  • Đổ đầy các vết nứt bằng matit vàng để tránh keo epoxy lan ra ngoài.
  • Bơm keo epoxy trực tiếp vào các lỗ đã khoan, keo sẽ thẫm thấm vào sâu bên trong vết nứt.
  • Kiểm tra sau 2 giờ để đánh giá mức độ khắc phục hậu quả của cách này.

2. Khâu vết nứt bê tông:

     Khoan lỗ trên cả hai mặt của vết nứt. Quy cách bao gồm việc khoan lỗ trên cả hai mặt của các vết nứt, làm sạch các lỗ và neo đậu hai chân chính trong các lỗ, kết hợp với xi măng không co ngót hoặc nhựa epoxy dựa trên hệ thống liên kết. .

3. Dự ứng lực:

     Nó làm khít các vết nứt bê tông bằng cách cung cấp lực nén để bù đắp cho những lực căng cũng như bổ sung thêm một lực nén lại. Phương pháp này đòi hỏi phải neo đậu các thanh (hoặc dây) cho các thiết bị neo.

4. Khoan và Cắm:

     Khi một đường hợp lý chạy thẳng vết nứt bê tông và có thể xuyên qua ở một đầu, khoan xuống theo độ dài của vết nứt và vữa để tạo thành một chìa khóa để có thể khắc phục chúng.

     Phương pháp này được sử dụng cho bê tông đúc sẵn hoặc nhựa đường. Nếu cần thiết phải đánh dấu thì khoan lỗ và cắm vào lỗ thứ hai bằng nhựa đường, sử dụng lỗ thứ nhất làm chìa khóa, lỗ thứ hai làm con dấu.
     Một lỗ từ 50 đến 75mm tùy thuộc vào độ rộng của vết nứt. Các lỗ phải đủ lớn để cắt các vết nứt dọc theo chiều dài đầy đủ của nó và cung cấp đủ vật liệu để sửa chữa kết cấu có tải trọng chính tác động lên. Các lỗ khoan sau đó nên được làm sạch, chặt chẽ và đầy vữa. Khối vữa ngăn cản sự di chuyển ngang của các bộ phận bê tông liền kề với các vết nứt.

Phản hồi