Bảng tra mệnh ngũ hành theo tuổi


 

     Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy . Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành.

Ngu Hanh
     Các hành này không nên hiểu theo nghĩa đen được dịch từ những từ Hán Việt này mà nó đơn giản chỉ là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật. Cũng một phần nào đó giống như triết học MAC hiện đại mọi sư vật hiện tương luôn tồn tại hai mặt đối lập, quy luật vận động của của vạn vật theo ngũ hành dựa trên 2 yếu tố chính là Tương Sinh và Tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.

     Với mệnh theo năm sinh, mỗi mệnh sẽ được lặp trong 2 năm liên tiếp và mỗi mệnh sẽ có 6 biến thể. Như vậy vòng quay của bảng mệnh là 5 x 2 x 6 = 60 , tương ứng với một đời theo cách tính của người xưa.

     Ví dụ năm 1980, 1981 sẽ cùng là mệnh Mộc với biến thể Thạch Lựu Mộc (tức Gỗ cây lựu đá), phải 60 năm sau mới quay vòng tới người có cùng biến thể Thạch Lựu Mộc như vậy.

     Mệnh Thủy có các biến thể : Đại Hải Thủy, Giản Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Thiên Hà Thủy, Đại Khe Thủy, Trường Lưu Thủy
Mệnh Mộc có các biến thể : Thạch Lựu Mộc, Dương Liễu Mộc , Tùng Bách Mộc, Tang Đố Mộc, Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc


Bảng tra mệnh theo tuổi từ năm 1920 tới 1979

Năm Năm âm lịch Hán tự Giải nghĩa Ngũ hành Giải nghĩa
1 2 3 4 5 6
1920 Canh Thân Thực Quả Chi Hầu Khỉ ăn hoa quả Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá
1921 Tân Dậu Long Tàng Chi Kê Gà trong lồng Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá
1922 Nhâm Tuất Cố Gia Chi Khuyển Chó về nhà Đại Hải Thủy Nước biển lớn
1923 Quý Hợi Lâm Hạ Chi Trư Lợn trong rừng Đại Hải Thủy Nước biển lớn
1924 Giáp Tý Ốc Thượng Chi Thử Chuột ở nóc nhà Hải Trung Kim Vàng trong biển
1925 Ất Sửu Hải Nội Chi Ngưu Trâu trong biển Hải Trung Kim Vàng trong biển
1926 Bính Dần Sơn Lâm Chi Hổ Hổ trong rừng Lư Trung Hỏa Lửa trong lò
1927 Đinh Mão Vọng Nguyệt Chi Thố Thỏ ngắm trăng Lư Trung Hỏa Lửa trong lò
1928 Mậu Thìn Thanh Ôn Chi Long Rồng trong sạch, ôn hoà Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già
1929 Kỷ Tỵ Phúc Khí Chi Xà Rắn có phúc Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già
1930 Canh Ngọ Thất Lý Chi Mã Ngựa trong nhà Lộ Bàng Thổ Đất bên đường
1931 Tân Mùi Đắc Lộc Chi Dương Dê có lộc Lộ Bàng Thổ Đất bên đường
1932 Nhâm Thân Thanh Tú Chi Hầu Khỉ thanh tú Kiếm Phong Kim Vàng chuôi kiếm
1933 Quý Dậu Lâu Túc Kê Gà nhà gác Kiếm Phong Kim Vàng chuôi kiếm
1934 Giáp Tuất Thủ Thân Chi Cẩu Chó giữ mình Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi
1935 Ất Hợi Quá Vãng Chi Trư Lợn hay đi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi
1936 Bính Tý Điền Nội Chi Thử Chuột trong ruộng Giản Hạ Thủy Nước khe suối
1937 Đinh Sửu Hồ Nội Chi Ngưu Trâu trong hồ nước Giản Hạ Thủy Nước khe suối
1938 Mậu Dần Quá Sơn Chi Hổ Hổ qua rừng Thành Đầu Thổ Đất đắp thành
1939 Kỷ Mão Sơn Lâm Chi  Thố Thỏ ở rừng Thành Đầu Thổ Đất đắp thành
1940 Canh Thìn Thứ Tính Chi Long Rồng khoan dung Bạch Lạp Kim Vàng sáp ong
1941 Tân Tỵ Đông Tàng Chi Xà Rắn ngủ đông Bạch Lạp Kim Vàng sáp ong
1942 Nhâm Ngọ Quân Trung Chi Mã Ngựa chiến Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương
1943 Quý Mùi Quần Nội Chi Dương Dê trong đàn Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương
1944 Giáp Thân Quá Thụ Chi Hầu Khỉ leo cây Tuyền Trung Thủy Nước trong suối
1945 Ất Dậu Xướng Ngọ Chi Kê Gà gáy trưa Tuyền Trung Thủy Nước trong suối
1946 Bính Tuất Tự Miên Chi Cẩu Chó đang ngủ Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà
1947 Đinh Hợi Quá Sơn Chi Trư Lợn qua núi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà
1948 Mậu Tý Thương Nội Chi Trư Chuột trong kho Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét
1949 Kỷ Sửu Lâm Nội Chi Ngưu Trâu trong chuồng Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét
1950 Canh Dần Xuất Sơn Chi Hổ Hổ xuống núi Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách
1951 Tân Mão Ẩn Huyệt Chi Thố Thỏ trong hang Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách
1952 Nhâm Thìn Hành Vũ Chi Long Rồng phun mưa Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh
1953 Quý Tỵ Thảo Trung Chi Xà Rắn trong cỏ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh
1954 Giáp Ngọ Vân Trung Chi Mã Ngựa trong mây Sa Trung Kim Vàng trong cát
1955 Ất Mùi Kính Trọng Chi Dương Dê được quý mến Sa Trung Kim Vàng trong cát
1956 Bính Thân Sơn Thượng Chi Hầu Khỉ trên núi Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi
1957 Đinh Dậu Độc Lập Chi Kê Gà độc thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi
1958 Mậu Tuất Tiến Sơn Chi Cẩu Chó vào núi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng
1959 Kỷ Hợi Đạo Viện Chi Trư Lợn trong tu viện Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng
1960 Canh Tý Lương Thượng Chi Thử Chuột trên xà Bích Thượng Thổ Đất tò vò
1961 Tân Sửu Lộ Đồ Chi Ngưu Trâu trên đường Bích Thượng Thổ Đất tò vò
1962 Nhâm Dần Quá Lâm Chi Hổ Hổ qua rừng Kim Bạch Kim Vàng pha bạc
1963 Quý Mão Quá Lâm Chi Thố Thỏ qua rừng Kim Bạch Kim Vàng pha bạc
1964 Giáp Thìn Phục Đầm Chi Lâm Rồng ẩn ở đầm Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to
1965 Ất Tỵ Xuất Huyệt Chi Xà Rắn rời hang Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to
1966 Bính Ngọ Hành Lộ Chi Mã Ngựa chạy trên đường Thiên Hà Thủy Nước trên trời
1967 Đinh Mùi Thất Quần Chi Dương Dê lạc đàn Thiên Hà Thủy Nước trên trời
1968 Mậu Thân Độc Lập Chi Hầu Khỉ độc thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà
1969 Kỷ Dậu Báo Hiệu Chi Kê Gà gáy Đại Trạch Thổ Đất nền nhà
1970 Canh Tuất Tự Quan Chi Cẩu Chó nhà chùa Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức
1971 Tân Hợi Khuyên Dưỡng Chi Trư Lợn nuôi nhốt Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức
1972 Nhâm Tý Sơn Thượng Chi Thử Chuột trên núi Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
1973 Quý Sửu Lan Ngoại Chi Ngưu Trâu ngoài chuồng Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
1974 Giáp Dần Lập Định Chi Hổ Hổ tự lập Đại Khe Thủy Nước khe lớn
1975 Ất Mão Đắc Đạo Chi Thố Thỏ đắc đạo Đại Khe Thủy Nước khe lớn
1976 Bính Thìn Thiên Thượng Chi Long Rồng trên trời Sa Trung Thổ Đất pha cát
1977 Đinh Tỵ Đầm Nội Chi Xà Rắn trong đầm Sa Trung Thổ Đất pha cát
1978 Mậu Ngọ Cứu Nội Chi Mã Ngựa trong chuồng Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời
1979 Kỷ Mùi Thảo Dã Chi Dương Dê đồng cỏ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời
Bảng tra mệnh theo tuổi từ năm 1980 tới 2039

Năm Năm âm lịch Hán tự Giải nghĩa Ngũ hành Giải nghĩa
1 2 3 4 5 6
1980 Canh Thân Thực Quả Chi Hầu Khỉ ăn hoa quả Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá
1981 Tân Dậu Long Tàng Chi Kê Gà trong lồng Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá
1982 Nhâm Tuất Cố Gia Chi Khuyển Chó về nhà Đại Hải Thủy Nước biển lớn
1983 Quý Hợi Lâm Hạ Chi Trư Lợn trong rừng Đại Hải Thủy Nước biển lớn
1984 Giáp Tý Ốc Thượng Chi Thử Chuột ở nóc nhà Hải Trung Kim Vàng trong biển
1985 Ất Sửu Hải Nội Chi Ngưu Trâu trong biển Hải Trung Kim Vàng trong biển
1986 Bính Dần Sơn Lâm Chi Hổ Hổ trong rừng Lư Trung Hỏa Lửa trong lò
1987 Đinh Mão Vọng Nguyệt Chi Thố Thỏ ngắm trăng Lư Trung Hỏa Lửa trong lò
1988 Mậu Thìn Thanh Ôn Chi Long Rồng trong sạch, ôn hoà Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già
1989 Kỷ Tỵ Phúc Khí Chi Xà Rắn có phúc Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già
1990 Canh Ngọ Thất Lý Chi Mã Ngựa trong nhà Lộ Bàng Thổ Đất bên đường
1991 Tân Mùi Đắc Lộc Chi Dương Dê có lộc Lộ Bàng Thổ Đất bên đường
1992 Nhâm Thân Thanh Tú Chi Hầu Khỉ thanh tú Kiếm Phong Kim Vàng chuôi kiếm
1993 Quý Dậu Lâu Túc Kê Gà nhà gác Kiếm Phong Kim Vàng chuôi kiếm
1994 Giáp Tuất Thủ Thân Chi Cẩu Chó giữ mình Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi
1995 Ất Hợi Quá Vãng Chi Trư Lợn hay đi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi
1996 Bính Tý Điền Nội Chi Thử Chuột trong ruộng Giản Hạ Thủy Nước khe suối
1997 Đinh Sửu Hồ Nội Chi Ngưu Trâu trong hồ nước Giản Hạ Thủy Nước khe suối
1998 Mậu Dần Quá Sơn Chi Hổ Hổ qua rừng Thành Đầu Thổ Đất đắp thành
1999 Kỷ Mão Sơn Lâm Chi  Thố Thỏ ở rừng Thành Đầu Thổ Đất đắp thành
2000 Canh Thìn Thứ Tính Chi Long Rồng khoan dung Bạch Lạp Kim Vàng sáp ong
2001 Tân Tỵ Đông Tàng Chi Xà Rắn ngủ đông Bạch Lạp Kim Vàng sáp ong
2002 Nhâm Ngọ Quân Trung Chi Mã Ngựa chiến Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương
2003 Quý Mùi Quần Nội Chi Dương Dê trong đàn Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương
2004 Giáp Thân Quá Thụ Chi Hầu Khỉ leo cây Tuyền Trung Thủy Nước trong suối
2005 Ất Dậu Xướng Ngọ Chi Kê Gà gáy trưa Tuyền Trung Thủy Nước trong suối
2006 Bính Tuất Tự Miên Chi Cẩu Chó đang ngủ Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà
2007 Đinh Hợi Quá Sơn Chi Trư Lợn qua núi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà
2008 Mậu Tý Thương Nội Chi Trư Chuột trong kho Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét
2009 Kỷ Sửu Lâm Nội Chi Ngưu Trâu trong chuồng Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét
2010 Canh Dần Xuất Sơn Chi Hổ Hổ xuống núi Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách
2011 Tân Mão Ẩn Huyệt Chi Thố Thỏ trong hang Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách
2012 Nhâm Thìn Hành Vũ Chi Long Rồng phun mưa Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh
2013 Quý Tỵ Thảo Trung Chi Xà Rắn trong cỏ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh
2014 Giáp Ngọ Vân Trung Chi Mã Ngựa trong mây Sa Trung Kim Vàng trong cát
2015 Ất Mùi Kính Trọng Chi Dương Dê được quý mến Sa Trung Kim Vàng trong cát
2016 Bính Thân Sơn Thượng Chi Hầu Khỉ trên núi Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi
2017 Đinh Dậu Độc Lập Chi Kê Gà độc thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi
2018 Mậu Tuất Tiến Sơn Chi Cẩu Chó vào núi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng
2019 Kỷ Hợi Đạo Viện Chi Trư Lợn trong tu viện Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng
2020 Canh Tý Lương Thượng Chi Thử Chuột trên xà Bích Thượng Thổ Đất tò vò
2021 Tân Sửu Lộ Đồ Chi Ngưu Trâu trên đường Bích Thượng Thổ Đất tò vò
2022 Nhâm Dần Quá Lâm Chi Hổ Hổ qua rừng Kim Bạch Kim Vàng pha bạc
2023 Quý Mão Quá Lâm Chi Thố Thỏ qua rừng Kim Bạch Kim Vàng pha bạc
2024 Giáp Thìn Phục Đầm Chi Lâm Rồng ẩn ở đầm Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to
2025 Ất Tỵ Xuất Huyệt Chi Xà Rắn rời hang Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to
2026 Bính Ngọ Hành Lộ Chi Mã Ngựa chạy trên đường Thiên Hà Thủy Nước trên trời
2027 Đinh Mùi Thất Quần Chi Dương Dê lạc đàn Thiên Hà Thủy Nước trên trời
2028 Mậu Thân Độc Lập Chi Hầu Khỉ độc thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà
2029 Kỷ Dậu Báo Hiệu Chi Kê Gà gáy Đại Trạch Thổ Đất nền nhà
2030 Canh Tuất Tự Quan Chi Cẩu Chó nhà chùa Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức
2031 Tân Hợi Khuyên Dưỡng Chi Trư Lợn nuôi nhốt Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức
2032 Nhâm Tý Sơn Thượng Chi Thử Chuột trên núi Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
2033 Quý Sửu Lan Ngoại Chi Ngưu Trâu ngoài chuồng Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
2034 Giáp Dần Lập Định Chi Hổ Hổ tự lập Đại Khe Thủy Nước khe lớn
2035 Ất Mão Đắc Đạo Chi Thố Thỏ đắc đạo Đại Khe Thủy Nước khe lớn
2036 Bính Thìn Thiên Thượng Chi Long Rồng trên trời Sa Trung Thổ Đất pha cát
2037 Đinh Tỵ Đầm Nội Chi Xà Rắn trong đầm Sa Trung Thổ Đất pha cát
2038 Mậu Ngọ Cứu Nội Chi Mã Ngựa trong chuồng Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời
2039 Kỷ Mùi Thảo Dã Chi Dương Dê đồng cỏ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời

Xem thêm

Bảng tra mệnh ngũ hành theo tuổi
+ Cách nhận biết tướng dâm của người phụ nữ
+ Cách nhận biết tướng phú quý của một người.
Cách nhận biết tướng phú quý của đàn ông.
Cách nhận biết tướng xấu của đàn ông qua lông mày
+ Cách nhận biết tướng ác của phụ nữ
Cách nhận biết tướng xấu của đàn ông qua mắt

Phản hồi