Giá các mẫu Mazda3 2017 tại Mỹ


 

     Mazda3 2017 hiện nay đã được bán tại mỹ gồm cả Sedan (4 cửa – 4 Door) và Hatchback (5 cửa – 5 Door) . Phiên bản MAZDA3 Sedan 2017 có 3 mẫu xe chính là Sport, Touring, Grand Touring. 

Gia mazda3 sedan 2017
Phiên bản MAZDA3 Hatchback 2017  cũng có 3 phiên bản tượng từ Sport, Touring, Grand Touring và có thêm một phiên bản Touring 2.5.

Gia mazda3 hactchback 2017


1.  Mazda3 4-Door 2017 – Sport :

    Giá Mazda3 4-Door 2017 Sport tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Sedan 2017 Sport cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 17.845 USD ( tương đương 405.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 18.895 USD (khoảng 430.000.000 VNĐ).

Mazda3 sedan 2017 sport

     (Tỉ giá tháng 2/2017)


2. MAZDA3 4-Door 2017 – Touring :

     Giá xe Mazda3 sedan 2017 Touring tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Sedan 2017 Touring cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 20.445 USD ( tương đương 464.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 21.495 USD (khoảng 480.000.000 VNĐ).

Mazda3 Sedan 2017 - touring

     (Tỉ giá tháng 2/2017)


3. MAZDA3 4-Door 2017 – Grand Touring

      Giá ô tô Mazda3 sedan 2017 Grand Touring tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Sedan 2017 Grand Touring cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 23,145 USD ( tương đương 526.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 24,195 USD (khoảng 550.000.000 VNĐ).

Mazda3 sedan 2017 - Grand touring

     (Tỉ giá tháng 2/2017)


4. Mazda3 5-Door 2017 – Sport :

      Giá Mazda3 Hatchback 2017 Sport tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Hatchback 2017 Sport cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 19,095 USD ( tương đương 434.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 20,145 USD (khoảng 457.000.000 VNĐ).

Mazda3 Hatchback 2017 - Sport
     (Tỉ giá tháng 2/2017)


5. Mazda3 5-Door 2017 – Touring :

      Giá Mazda3 Hatchback 2017 Touring tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Hatchback 2017 Touring cung cấp ra thị trường duy nhất loại số tự động và số sàn và không có số sàn Mẫu xe số tự động có giá là có giá 22,245USD (khoảng 505.000.000 VNĐ).

Mazda3 Hatchback 2017 - Touring

     (Tỉ giá tháng 2/2017)


6. Mazda3 5-Door 2017 – Touring 2.5:

      Giá Mazda3 Hatchback 2017 Touring 2.5 tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Hatchback 2017 Touring 2.5 cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 22,395 USD ( tương đương 509.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 23,445 USD (khoảng 532.000.000 VNĐ).

Mazda3 Hatchback 2017 - Touring 2.5

     (Tỉ giá tháng 2/2017)


7. Mazda3 5-Door 2017 – Grand Touring:

      Giá Mazda3 Hatchback 2017 Grand Touring 2.5 tại Mỹ hay còn gọi Mazda3 Hatchback 2017 Grand Touring cung cấp ra thị trường 2 loại số tự động và số sàn. Số sàn có giá rẻ hơn khi có giá 24,945 USD ( tương đương 566.000.000 VNĐ). Trong khi đó mẫu xe số tự động có giá là có giá 20,145 USD (khoảng 457.000.000 VNĐ).

Mazda3 Hatchback 2017 - Grand Touring


8. Xem video Mazda3 – chi tiết:


Liên hệ quảng cáo, đăng bài viết:

Minh Anh. Email :  [email protected].  Điện thoại : 0943.493.389
Tham khảo 
Bảng giá xe Kia tháng 02/2017
Bảng giá xe Hyundai tháng 02/2017
Dòng xe Hyundai Grand i10 hatchback 2017
Hyundai Elantra mới của Hyundai thành công có gì nổi bật ?
Hyundai Elantra 2016 nội có giá từ 615 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai sau áp dụng tháng 01/07/2016
Hyundai Grand i10 2015 – Hyundai Group

 

Phản hồi