Công bố điểm thi : Cụm thi số 68 – Đại học Cần Thơ – Tỉnh Bạc Liêu


 

     Công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016 cụm thi số Cụm thi số 68 – Đại học Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêungay 19-07-2016

    Trường Đại học Cần Thơ  công bố điểm thi THPT năm 2016 cụm thi số 68     Thí sinh và người nhà thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia theo 2 cách như sau.

     Thứ nhất: Mở trang tra cứu thông tin điện tử của cụm thi cho thí sinh truy cập bằng số báo danh, mã xác thực để xem kết quả thi của cá nhân (như năm 2015).(http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn )

     Thứ hai: Công bố danh sách kết quả thi của toàn bộ thí sinh thuộc cụm thi số 68 – Tỉnh Bạc Liêu : Tại đây

Phản hồi