Công bố điểm thi : Cụm thi số 62 – Đại học Cần Thơ – Thành Phố Cần Thơ


 

     Công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016 cụm thi số Cụm thi số 62 – Đại học Cần Thơ chủ trì – Thành Phố Cần Thơ
ngay 19-07-2016

    Trường Đại học Cần thơ công bố điểm thi THPT năm 2016 cụm thi số 62     Thí sinh và người nhà thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia theo 2 cách như sau.

     Thứ nhất: Mở trang tra cứu thông tin điện tử của cụm thi cho thí sinh truy cập bằng số báo danh, mã xác thực để xem kết quả thi của cá nhân (như năm 2015).(http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn )

     Thứ hai: Công bố danh sách kết quả thi của toàn bộ thí sinh thuộc cụm thi số 62- TP Cần Thơ: Tại Đây

Phản hồi