Công bố điểm thi – Cụm thi 30 : Đại học Thương mại – Tỉnh Hà Nam


 

     Công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016 cụm thi số Cụm thi số 30 – Đại học Thương mại chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà NamCum thi so 30 - dai hoc thuong mai    Trường Đại học Thương mại công bố điểm thi THPT năm 2016 cụm thi số 30

     Thí sinh và người nhà thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia theo 2 cách như sau.

     Thứ nhất: Mở trang tra cứu thông tin điện tử của cụm thi cho thí sinh truy cập bằng số báo danh, mã xác thực để xem kết quả thi của cá nhân (như năm 2015).(http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn )

     Thứ hai: Công bố danh sách kết quả thi của toàn bộ thí sinh thuộc cụm thi số 30 – Tỉnh Hà Nam tại địa chỉ http://tracuudiem.vcu.edu.vn/

Phản hồi