• Danh sách 100 động viên thể thao có thu nhập tốt nhất năm 2016

             Theo số liệu công bố của tạp trí về tài chính của Mỹ Forbes ngày 08/06/2016 đã đưa ra danh sách 100 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới trong 12 tháng qua. Số liệu thống kê dựa trên tất cả các khoản tiền lương, thưởng, giải thưởng thi đấu, cộng với […]