• Home »
  • Thống kê xã hội »
  • Quốc hội khóa 14: Danh Sách Ứng Viên Quốc Hội Tỉnh An Giang Nhiệm Kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 2

Quốc hội khóa 14: Danh Sách Ứng Viên Quốc Hội Tỉnh An Giang Nhiệm Kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 2


 

     Cơ cấu bầu cử Quốc hội khóa XIV Tỉnh an giang bao gồm số 4 đơn vị bầu cử  với số đại biểu quốc hội được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người. Chi tiết như sau

danh-sach-dai-bieu-trung-cu-quoc-hoi-khoa-14-nhiem-ky-2016-2021-An-giang_so-2     Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.


1.Nguyễn Văn Giàu

danh-sach-dbqh-tinh-an-giang-khoa-14-nguyen-van-giau

Họ và tên : Nguyễn văn giàu
Ngày, tháng, năm sinh :  08/12/1957
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã mỹ hiệp, huyện chợ mới, tỉnh an giang
Nơi cư trú : Nhà công vụ quốc hội, số 2 hoàng cầu, phường ô chợ dừa quận đống đa, thành phố hà nội
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Giáo dục phổ thông : 12/12
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh
Học hàm, học vị : Tiến sĩ kinh tế
Lý luận chính trị : Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ  : Ủy viên trung ương đảng, ủy viên đảng đoàn quốc hội, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
Nơi công tác : Ủy ban kinh tế của quốc hội
Ngày vào đảng :  25/5/1981
Đbqh khóa : Xiii
Đại biểu hđnd cấp, nhiệm kỳ : Tỉnh ninh thuận nhiệm kỳ 2003-2007
Đơn vị bầu cử : Số 2
Tỉ lệ phiếu đạt dược : 349.752 phiếu, đạt tỷ lệ 77,26% số phiếu hợp lệ
Kết quả trúng cử :


2.Võ Minh Hải

danh-sach-dbqh-tinh-an-giang-khoa-14-vo-minh-hai

Họ và tên : Võ minh hải
Ngày, tháng, năm sinh :  10/10/1978
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã vĩnh thạnh trung, huyện châu phú, tỉnh an giang
Nơi cư trú : Xã vĩnh nhuận, huyện châu thành, tỉnh an giang
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Tứ ân hiếu nghĩa
Giáo dục phổ thông : 12/12
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp
Học hàm, học vị :
Lý luận chính trị : Trung cấp
Nghề nghiệp, chức vụ  : Đảng ủy viên, phó bí thư chi bộ văn phòng đảng ủy xã, chủ tịch hội nông dân xã vĩnh nhuận, huyện châu thành, tỉnh an giang
Nơi công tác : Hội nông dân xã vĩnh nhuận, huyện châu thành, tỉnh an giang
Ngày vào đảng :  02/9/2006
Đbqh khóa :
Đại biểu hđnd cấp, nhiệm kỳ : Xã vĩnh nhuận nhiệm kỳ 2011-2016
Đơn vị bầu cử : Số 2
Tỉ lệ phiếu đạt dược : 95.283 phiếu, đạt tỷ lệ 30,26%
Kết quả trúng cử : Không
3.Cao Thanh Sơn

danh-sach-dbqh-tinh-an-giang-khoa-14-cao-thanh-son

Họ và tên : Cao thanh sơn
Ngày, tháng, năm sinh :  13/7/1963
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã sơn trường, huyện hương sơn, tỉnh hà tỉnh
Nơi cư trú : Số l1l3 đường nội bộ, đăng dung, phường mỹ long, thành phố long xuyên, tỉnh an giang
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Giáo dục phổ thông : 10/10
Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân luật
Học hàm, học vị : Thạc sĩ luật, thạc sĩ khoa học giáo dục
Lý luận chính trị : Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ  : Bí thư đảng ủy, giám đốc sở tư pháp tỉnh an giang
Nơi công tác : Sở tư pháp tỉnh an giang
Ngày vào đảng :  10/6/1991
Đbqh khóa :
Đại biểu hđnd cấp, nhiệm kỳ :
Đơn vị bầu cử : Số 2
Tỉ lệ phiếu đạt dược : 109.357 phiếu, đạt tỷ lệ 34,72%
Kết quả trúng cử : Không


4.Mai Thị Ánh Tuyết

danh-sach-dbqh-tinh-an-giang-khoa-14-mai-thi-anh-tuyet

Họ và tên : Mai thị ánh tuyết
Ngày, tháng, năm sinh :  01/12/1960
Giới tính : Nữ
Quê quán : Xã mỹ luông, huyện chợ mới, tỉnh an giang
Nơi cư trú : Số 197, đường lý thái tổ, tổ 9, phường mỹ long, thành phố long xuyên, tỉnh an giang
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Giáo dục phổ thông : 12/12
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đai học kinh tế chuyên ngành nông nghiệp
Học hàm, học vị : Tiến sĩ kinh tế
Lý luận chính trị : Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ  : Phó chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh an giang
Nơi công tác : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh an giang
Ngày vào đảng :  24/4/1990
Đbqh khóa : Xii, xiii
Đại biểu hđnd cấp, nhiệm kỳ : Tỉnh an giang khóa viii
Đơn vị bầu cử : Số 2
Tỉ lệ phiếu đạt dược : 218.388 phiếu, đạt tỷ lệ 69,35%
Kết quả trúng cử :
Related Post

Phản hồi