• Home »
  • Thống kê xã hội »
  • Hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 15 : Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Đơn vị bầu cử số 15 – Huyện Ứng Hòa

Hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 15 : Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Đơn vị bầu cử số 15 – Huyện Ứng Hòa


 

      Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Đơn vị bầu cử số 15 – huyện Ứng Hòa: Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là:  05 người. Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 03 đại biểu.Bau_cu_hdnd_huyen-ung-hoa-tin-toan-tap1.Lê Hồng Hà

Họ và tên đệm : Lê hồng hà
Ngày, tháng, năm sinh : 27/6/1961
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị trấn vân đình, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Nơi ở hiện nay : Thị trấn vân đình, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ubnd huyện ứng hòa
Nơi làm việc : Ủy ban nhân dân huyện ứng hòa
Ngày vào đảng (nếu có) : 24/12/1994
Giáo dục phổ thông : 10/10 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học, ngành tài chính- tín dụng
Học hàm, học vị : Không
Lý luận chính trị : Cao cấp
Ngoại ngữ : Tiếng anh trình độ b
Đại biểu hđnd (nếu có) : Huyện ứng hòa nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016


2.Nguyễn Thúy Hằng

Họ và tên đệm : Nguyễn thúy hằng
Ngày, tháng, năm sinh : 15/01/1972
Giới tính : Nữ
Quê quán : Xã nghĩa đồng, huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Nơi ở hiện nay : Phòng 406 – nơ 5 khu đô thị pháp vân- tứ hiệp, phường hoàng liệt, quận thanh xuân, thành phố hà nội
Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan, trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4, thanh tra thành phố hà nội
Nơi làm việc : Thanh tra thành phố hà nội
Ngày vào đảng (nếu có) : 17/4/2001
Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học: chuyên ngành kế toán thương nghiệp, chuyên ngành luật
Học hàm, học vị : Không
Lý luận chính trị : Cao cấp
Ngoại ngữ : Tiếng anh trình độ c
Đại biểu hđnd (nếu có) : Không
3.Phạm Thị Thanh Hương

Họ và tên đệm : Phạm thị thanh hương
Ngày, tháng, năm sinh : 30/7/1980
Giới tính : Nữ
Quê quán : Xã đồng tân, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Nơi ở hiện nay : Số 193, khuất duy tiến, phường nhân chính, quận thanh xuân, thành phố hà nội
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó trưởng phòng công tác tiếp công dân, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hđnd thành phố hà nội
Nơi làm việc : Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hđnd thành phố hà nội
Ngày vào đảng (nếu có) : 23/7/2008
Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học, chuyên ngành kinh tế chính trị
Học hàm, học vị : Thạc sĩ kinh tế chính trị
Lý luận chính trị : Tương đương cao cấp
Ngoại ngữ : Tiếng pháp trình độ c
Đại biểu hđnd (nếu có) : Không


4.Chu Phú Mỹ

Họ và tên đệm : Chu phú mỹ
Ngày, tháng, năm sinh : 10/9/1962
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã minh đức, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Nơi ở hiện nay : Số 1 tt24, khu đô thị văn phú, phường phú la, quận hà đông, thành phố hà nội
Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở nông nghiệp và phát triền nông thôn hà nội
Nơi làm việc : Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
Ngày vào đảng (nếu có) : 19/5/1987
Giáo dục phổ thông : 10/10 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư thủy lợi; cử nhân kinh tế chính trị
Học hàm, học vị : Thạc sĩ kỹ thuật thủy lợi
Lý luận chính trị : Cao cấp
Ngoại ngữ : Tiếng anh trình độ c
Đại biểu hđnd (nếu có) : Thành phố hà nội nhiệm kỳ 2011-2016; tỉnh hà tây 1999-2004; huyện phú xuyên 1994-1999; 1999-2004


5.Nguyễn Đức Vượng

Họ và tên đệm : Nguyễn đức vượng
Ngày, tháng, năm sinh : 10/4/1982
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã đồng tân, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Nơi ở hiện nay : Số 3, phố lê lợi, thị trấn vân đình, huyện ứng hòa, thành phố hà nội
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chánh thanh tra huyện ứng hòa
Nơi làm việc : Ủy ban nhân dân huyện ứng hòa
Ngày vào đảng (nếu có) : 07/6/2008
Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học: ngành luật kinh tế, ngành kế toán- kiểm toán
Học hàm, học vị : Không
Lý luận chính trị : Trung cấp
Ngoại ngữ : Tiếng anh trình độ b
Đại biểu hđnd (nếu có) : Không
Xem thêm

Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 500 tới 800 triệu ở Việt Nam

Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 800 tới 1200 triệu ở Việt Nam

Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 1200 tới 1500 triệu ở Việt Nam

Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 1500 tới 2000 triệu ở Việt Nam

+ Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 2000 tới 2500 triệu ở Việt Nam

Related Post

Phản hồi