Bảng giá các dòng xe của Mitsubishi Motors – Công ty Vina Star Motors tại Việt Nam


 

     Dưới đây cập nhật bảng giá của các dòng xe mà  Mitsubishi Motors – Công ty Vina Star Motors đang cung cấp trên thị trường Việt Nam bao gồm : ATTRAGE, OUTLANDER SPORT, MIRAGE, PAJERO SPORT, TRITON, PAJERO, thời điểm cập nhật là tháng 05/2016.
ATTRAGE - before - tintoantap

     Xem mới nhất tại trang trủ của Mitsubishi Motors – Công ty Vina Star Motor : Tại đây

MITSUBISHI MOTORS SẢN PHẨM GIÁ XE GIÁ DVD (hoặc CD)
MIRAGE - Thumb - tintoantap Mitsubishi MIRAGE CVT 526.600.000 VND 9.200.000 VND
Mitsubishi MIRAGE MT 457.500.000 VND 5.400.000 VND
ATTRAGE - Thumb - tintoantap Mitsubishi ATTRAGE CVT 550.500.000 VND 12.430.000 VND
Mitsubishi ATTRAGE MT 506.500.000 VND (CD) 5.400.000 VND
Mitsubishi ATTRAGE MT STD 475.500.000 VND (CD) 5.400.000 VND
OUTLANDER SPORT - Thumb - tintoantap Mitsubishi OUTLANDER SPORT CVT PREMIUM 977.800.000 VND 14.500.000 VND
Mitsubishi OUTLANDER SPORT CVT 877.400.000 VND 14.500.000 VND
PAJERO SPORT - Thumb - tintoantap Mitsubishi PAJERO SPORT G 4×4 AT 1.011.000.000 VND 15.000.000 VND
Mitsubishi PAJERO SPORT G 4×2 AT 934.000.000 VND 15.000.000 VND
Mitsubishi PAJERO SPORT D 4X2 MT 798.500.000 VND (CD) 5.400.000 VND
PAJERO - Thumb - tintoantap Mitsubishi PAJERO 3.8 2.079.000.000 VND
Mitsubishi PAJERO 3.0 1.880.000.000 VND
TRITON - Thumb - tintoantap Mitsubishi TRITON 4×4 AT 766.000.000 VND 9.200.000 VND
Mitsubishi TRITON 4×4 MT 681.000.000 VND 9.200.000 VND
Mitsubishi TRITON 4×2 AT 621.000.000 VND 9.200.000 VND
Mitsubishi TRITON 4×2 MT 590.000.000 VND 5.400.000 VND
Mít&Béo

Related Post

Phản hồi