Chân dung nữ sinh Pháp vụ live-stream tự tử chấn động nước Pháp


Một trong những đoạn 5 đoạn video cuối cùng trước khi tự tự của nữ sinh Pháp. Xem thông tin cập nhật tại Nữ sinh Pháp live-stream trực tiếp vụ tự tử của chính mình, chấn động nước Pháp.

Phản hồi