• Home »
  • KT - XH »
  • Hồ sơ Panama : Danh sách các cá nhân ở Việt Nam có liên quan

Hồ sơ Panama : Danh sách các cá nhân ở Việt Nam có liên quan


 

     Trong hồ sơ công bố vào lúc 20 giờ GMT, tức là 3h sáng ngày 10/05/2016 tại việt nam do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) thực hiện.  Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài.  Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu và có thể tra cứu tại địa chỉ sau : offshoreleaks.icij.org.
Panama_Profile_vietnam_ca_nhan_tintoantap

     Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.

      Xem thêm : Danh sách tổ chức Việt Nam trong Hồ Sơ Panama

     Danh sách các cá nhân ở Việt Nam có liên quan

Họ tên Liên kết Dữ liệu từ
HO THUY NGA Viet Nam Panama Papers
TE CUN HONG Viet Nam Panama Papers
OLIVIER MOURGUE D’ALGUE Viet Nam Panama Papers
Huynh Thanh Nicolas LUONG Viet Nam Panama Papers
Nguyen Huu Phuc Viet Nam Panama Papers
NGUYEN Le Anh Tuan Viet Nam Panama Papers
TRUONG NGUYEN ANH MINH Viet Nam Panama Papers
Mrs. Lieselotte DRIEMEL Viet Nam Panama Papers
Mr. Dany JAGOT Viet Nam Panama Papers
NGUYEN Quoc Linh Viet Nam Panama Papers
TRUONG Thi Kim Soan Viet Nam Panama Papers
PHUNG Due Anh Viet Nam Panama Papers
Ken TRUONG Viet Nam Panama Papers
HOANG Tri Khai Viet Nam Panama Papers
NGUYEN DUY HUNG Viet Nam Panama Papers
MR. STANLEY TEO PHOR AIK Viet Nam Panama Papers
VU HOAI THU Viet Nam Panama Papers
VO SANG XUAN VINH Viet Nam Panama Papers
DINH THI HANG NGA Viet Nam Panama Papers
VU Xuan Tung Viet Nam Panama Papers
DINH DUONG CHIEN Viet Nam Panama Papers
RAINER FREY Viet Nam Panama Papers
CHAN CHI MAN Viet Nam Panama Papers
JOHN ROBERT TROHA Viet Nam Panama Papers
NGUYEN ANH NGOC Viet Nam Panama Papers
Philip Jeffery Turner Viet Nam Panama Papers
DANA DANECHRAD Viet Nam Panama Papers
NGUYEN HUNG MANH Viet Nam Panama Papers
TRUONG NGUYEN DUC MINH Viet Nam Panama Papers
NGUYEN THANH HUNG Viet Nam Panama Papers
TRAN NGOC DUC Viet Nam Panama Papers
Lars Johan Gerard De Geer Viet Nam Panama Papers
Mr. Jean-Claude LABBE Viet Nam Panama Papers
ROLAND BINH NGUYEN Viet Nam Panama Papers
NGUYEN Ba Dung Viet Nam Panama Papers
DINH THI HANG NGA Viet Nam Panama Papers
GEOFFREY ROBERT JONES Viet Nam Panama Papers
VU Duc To Viet Nam Panama Papers
SONG LIM Viet Nam Panama Papers
ADAM JOHN MCCARTY Viet Nam Panama Papers
NGUYEN THI NGOC HIEN Viet Nam Panama Papers
VU BA CHUONG Viet Nam Panama Papers
NGUYEN HOANG LONG Viet Nam Panama Papers
FUNG CHIU KWAN Viet Nam Panama Papers
HUYNH NU Viet Nam Panama Papers
DUONG DUY MY Viet Nam Panama Papers
CHU TIEN DAT Viet Nam Panama Papers
Vo Minh Thong Viet Nam Panama Papers
NGUYEN CANH SON Viet Nam Panama Papers
NGUYEN THI PHUONG THAO Viet Nam Panama Papers
NGYUEN THI DAO Viet Nam Panama Papers
James Scott Edwards Viet Nam Panama Papers
Ricardo Sta Isabel Felix Viet Nam Panama Papers
Nguyen Quang Nguyen Viet Nam Panama Papers
Christian William WIJNBERG Viet Nam Panama Papers
Bui Thi Thu Trang Viet Nam Panama Papers
PHAM THI THU HA Viet Nam Panama Papers
WU ALLEN YAOBIAN Viet Nam Panama Papers
ALLEN YAOBIAN WU Viet Nam Panama Papers
HUYNH THI MINH TRI Viet Nam Panama Papers
NGUYEN KIEN COUNG Viet Nam Panama Papers
Mr Anthony William Fowler Viet Nam Panama Papers
LE Quoc Son Viet Nam Panama Papers
LE Quoc Son Viet Nam Panama Papers
VO MINH THONG Viet Nam Panama Papers
MRS. CHEN, CHU MING-SHEN Viet Nam Panama Papers
THE BEARER Viet Nam Panama Papers
THE BEARER Viet Nam Panama Papers
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED Viet Nam Panama Papers
Phan Thi Thuy Dung Viet Nam Panama Papers
Mr. Arup Kumar Gupta Viet Nam Panama Papers
Florian Kai BENNIT Viet Nam Panama Papers
Kim Jae Ho Viet Nam Panama Papers
FIRED EARTH LIMITED Viet Nam Panama Papers
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED Viet Nam Panama Papers
ONG JIMMY Viet Nam Panama Papers
MICHAEL OSSWALD Viet Nam Panama Papers
MR. LIU JIAXI Viet Nam Panama Papers
Doan Hong Nam Viet Nam Panama Papers
DO THI HAI YEN Viet Nam Panama Papers
LE QUANG DAO Viet Nam Panama Papers
Ngo Van Tau Viet Nam Panama Papers
OLIVIER THOMAS MOURGUE D’ALGUE Viet Nam Panama Papers
ALEXANDER KRASNER Viet Nam Panama Papers
Mr. TASHMETOV YERSULTAN Viet Nam Panama Papers
SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM Viet Nam Panama Papers
DO TUAN ANH Viet Nam Panama Papers
Pham Thanh Do Viet Nam Panama Papers
NGUYEN HOANG UYEN LILIANE Viet Nam Panama Papers
IEVAN DANIAR SUMAMPOW Viet Nam Panama Papers
Matthew James Millard Viet Nam Panama Papers
ONG JIMMY Viet Nam Panama Papers
NGUYEN DUY HUNG Viet Nam Panama Papers
NGUYEN THI PHUONG THAO Viet Nam Panama Papers
NGUYEN NGOC LONG Viet Nam Panama Papers
Nguyen Hoang Long Viet Nam Panama Papers
NGUYEN CANH SON Viet Nam Panama Papers
NGUYEN KIEN COUNG Viet Nam Panama Papers
ONG JIMMY Viet Nam Panama Papers
NGUYEN MINH TUONG Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Long Hung Viet Nam Offshore Leaks
Ernst Moller Jensen Lyth Viet Nam Offshore Leaks
Le Vinh Quang Viet Nam Offshore Leaks
Dzung Hoang Viet Nam Offshore Leaks
Le Quang Vinh Viet Nam Offshore Leaks
HOANG HAI ANH Viet Nam Offshore Leaks
TRUONG THI HUONG Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Thu Phuong Viet Nam Offshore Leaks
Gil C. Cabarrubia Viet Nam Offshore Leaks
Ngo Thanh Hang Viet Nam Offshore Leaks
Kenneth Richard CLARK Viet Nam Offshore Leaks
Richard James Burrage Viet Nam Offshore Leaks
YUEN Suzan Viet Nam Offshore Leaks
Nicole Vooijs Viet Nam Offshore Leaks
PARK JUNGSIK Viet Nam Offshore Leaks
Dietrich J Doerp Viet Nam Offshore Leaks
Peter R. Ryder Viet Nam Offshore Leaks
Lee Tak Kuen, Kenny Viet Nam Offshore Leaks
DANH THI TRANG Viet Nam Offshore Leaks
Pham Thai Linh Viet Nam Offshore Leaks
MARISA VIVANI Viet Nam Offshore Leaks
Alexander Egert Viet Nam Offshore Leaks
Ly Hoa Quynh Jusuf Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Vinh Son Viet Nam Offshore Leaks
Johannes Maria Somers Viet Nam Offshore Leaks
Dam Khanh Hung Viet Nam Offshore Leaks
Carl August Henrik Wingardh Viet Nam Offshore Leaks
Dam Bich Thuy Viet Nam Offshore Leaks
Christelle Laure Gabrielle Thomas Viet Nam Offshore Leaks
SGL Capital Investment Management Limited Viet Nam Offshore Leaks
Preben Hjortlund Viet Nam Offshore Leaks
Doan Thi Viet Ha Viet Nam Offshore Leaks
Hajo Sauer Viet Nam Offshore Leaks
LUONG Vu Quang Viet Nam Offshore Leaks
Abdel-Karim Itum Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Son Ha Viet Nam Offshore Leaks
Bowie Ho-tung Leung Viet Nam Offshore Leaks
Michael Harald Osswald Viet Nam Offshore Leaks
Anthony Cox Viet Nam Offshore Leaks
Michael Anthony Langrish- Smith Viet Nam Offshore Leaks
Peter Dirk Ryan Viet Nam Offshore Leaks
WONG Kelly Yin Hon Viet Nam Offshore Leaks
Robert Weber Viet Nam Offshore Leaks
Le Y Linh Viet Nam Offshore Leaks
Le Thi Quyen Viet Nam Offshore Leaks
Pham Ngoc Tuan Viet Nam Offshore Leaks
Hoang Tien Dzung Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Thi Bich Thuy Viet Nam Offshore Leaks
Romain David Paul Duval Viet Nam Offshore Leaks
Doan Van An Viet Nam Offshore Leaks
Alain Mallart Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Nhat Quang Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Canh Hong Linh Viet Nam Offshore Leaks
Mr. Dang Thanh Phong Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Canh Hong Linh Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Thu Ha Viet Nam Offshore Leaks
Dung Chi Nguyen Viet Nam Offshore Leaks
Per Dalin Viet Nam Offshore Leaks
Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko Viet Nam Offshore Leaks
Brett Sheradon Gordon Viet Nam Offshore Leaks
Lai Thong Viet Nam Offshore Leaks
Geoffrey Robert Jones Viet Nam Offshore Leaks
E. F. Foley Viet Nam Offshore Leaks
HA Quoc Huan Viet Nam Offshore Leaks
Le Thi Bich Thuy Viet Nam Offshore Leaks
Pascal Najadi Viet Nam Offshore Leaks
Adil Ahmad Viet Nam Offshore Leaks
Vo Thi Hong Thuy Viet Nam Offshore Leaks
Hans-Juergen Braunbach Viet Nam Offshore Leaks
Tran Hai Yen Viet Nam Offshore Leaks
Le Thi Hong Van Viet Nam Offshore Leaks
Charlotte Jane Francis Rollo Walker Viet Nam Offshore Leaks
Thomas Bruce Speeger Viet Nam Offshore Leaks
Perry Esculier Viet Nam Offshore Leaks
Richard William, CRANDALL Viet Nam Offshore Leaks
Mai Thi Quynh Hoa Viet Nam Offshore Leaks
Lo Ka Wo Viet Nam Offshore Leaks
Nguyen Bao Nguyen Viet Nam Offshore Leaks
ADRIANO RINALDI Viet Nam Offshore Leaks
Phan Cong Binh Viet Nam Offshore Leaks
Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf Viet Nam Offshore Leaks
PHAM Mai Hien Viet Nam Offshore Leaks
Batholomew Knaggs Viet Nam Offshore Leaks
Ulrika Margareta Wingardh Viet Nam Offshore Leaks
Stephen Lam Viet Nam Offshore Leaks
Dirk Salewski Viet Nam Offshore Leaks
Do Le Quan Viet Nam Offshore Leaks
Michael John LAWRENCE Viet Nam Offshore Leaks
Kristof L. J. CLAES Viet Nam Offshore Leaks

Xem thêm : Danh sách tổ chức Việt Nam trong Hồ Sơ Panama

Mít&Béo

Related Post

Phản hồi