Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Sóc Trăng


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Sóc Trăng được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Sóc Trăng được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Sóc Trăng :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 1 Phường 1 XA KHO KHAN
2 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 2 Phường 10 XA KHO KHAN
3 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 3 Phường 2 XA KHO KHAN
4 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 4 Phường 3 XA KHO KHAN
5 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 5 Phường 4 XA KHO KHAN
6 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 6 Phường 5 XA KHO KHAN
7 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 7 Phường 6 XA KHO KHAN
8 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 8 Phường 7 XA KHO KHAN
9 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 9 Phường 8 XA KHO KHAN
10 59 Sóc Trăng 1 Thành phố Sóc Trăng 10 Phường 9 XA KHO KHAN
11 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 1 Thị trấn Kế Sách XA DB KHO KHAN
12 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 2 Xã An Lạc Tây XA DB KHO KHAN
13 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 3 Xã An Lạc Thôn XA DB KHO KHAN
14 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 4 Xã An Mỹ XA DB KHO KHAN
15 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 5 Xã Ba Trinh XA KHO KHAN
16 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 6 Xã Đại Hải XA DB KHO KHAN
17 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 7 Xã Kế An XA DB KHO KHAN
18 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 8 Xã Kế Thành XA DB KHO KHAN
19 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 9 Xã Nhơn Mỹ XA DB KHO KHAN
20 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 10 Xã Phong Nẫm XA KHO KHAN
21 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 11 Xã Thới An Hội XA DB KHO KHAN
22 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 12 Xã Trinh Phú XA DB KHO KHAN
23 59 Sóc Trăng 2 Huyện Kế Sách 13 Xã Xuân Hòa XA DB KHO KHAN
24 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 1 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa XA KHO KHAN
25 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 2 Xã Hưng Phú XA DB KHO KHAN
26 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 3 Xã Long Hưng XA DB KHO KHAN
27 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 4 Xã Mỹ Hương XA DB KHO KHAN
28 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 5 Xã Mỹ Phước XA DB KHO KHAN
29 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 6 Xã Mỹ Thuận XA DB KHO KHAN
30 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 7 Xã Mỹ Tú XA DB KHO KHAN
31 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 8 Xã Phú Mỹ XA DB KHO KHAN
32 59 Sóc Trăng 3 Huyện Mỹ Tú 9 Xã Thuận Hưng XA DB KHO KHAN
33 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 1 Thị trấn Mỹ Xuyên XA KHO KHAN
34 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 2 Xã Đại Tâm XA DB KHO KHAN
35 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 3 Xã Gia Hòa 1 XA DB KHO KHAN
36 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 4 Xã Gia Hòa 2 XA KHO KHAN
37 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 5 Xã Hòa Tú 2 XA DB KHO KHAN
38 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 6 Xã Ngọc Đông XA KHO KHAN
39 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 7 Xã Ngọc Tố XA KHO KHAN
40 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 8 Xã Tham Đôn XA DB KHO KHAN
41 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 9 Xã Thạnh Phú XA DB KHO KHAN
42 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 10 Xã Thạnh Quới XA DB KHO KHAN
43 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 11 Xã Hòa Tú 1 XA KHO KHAN
44 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 50 Xã Ngọc Đông (2016) XA DB KHO KHAN
45 59 Sóc Trăng 4 Huyện Mỹ Xuyên 51 Xã Ngọc Tố (2016) XA DB KHO KHAN
46 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 1 Thị trấn Hưng Lợi XA DB KHO KHAN
47 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 2 Thị trấn Phú Lộc XA DB KHO KHAN
48 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 3 Xã Châu Hưng XA DB KHO KHAN
49 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 4 Xã Lâm Kiết XA DB KHO KHAN
50 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 5 Xã Lâm Tân XA DB KHO KHAN
51 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 6 Xã Thạnh Tân XA DB KHO KHAN
52 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 7 Xã Thạnh Trị XA KHO KHAN
53 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 8 Xã Tuân Tức XA DB KHO KHAN
54 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 9 Xã Vĩnh Lợi XA KHO KHAN
55 59 Sóc Trăng 5 Huyện Thạnh Trị 10 Xã Vĩnh Thành XA KHO KHAN
56 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 1 Thị trấn Đại Ngãi XA DB KHO KHAN
57 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 2 Thị trấn Long Phú XA DB KHO KHAN
58 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 3 Xã Châu Khánh XA DB KHO KHAN
59 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 4 Xã Hậu Thạnh XA DB KHO KHAN
60 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 5 Xã Long Đức XA DB KHO KHAN
61 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 6 Xã Long Phú XA DB KHO KHAN
62 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 7 Xã Song Phụng XA DB KHO KHAN
63 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 8 Xã Phú Hữu XA DB KHO KHAN
64 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 9 Xã Tân Hưng XA DB KHO KHAN
65 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 10 Xã Tân Thạnh XA KHO KHAN
66 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 11 Xã Trường Khánh XA DB KHO KHAN
67 59 Sóc Trăng 6 Huyện Long Phú 50 Xã Tân Thạnh (2016) XA DB KHO KHAN
68 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 1 Phường 1 XA KHO KHAN
69 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 2 Phường 2 XA DB KHO KHAN
70 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 3 Phường Khánh Hòa XA DB KHO KHAN
71 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 4 Phường Vĩnh Phước XA DB KHO KHAN
72 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 5 Xã Hòa Đông XA DB KHO KHAN
73 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 6 Xã Lạc Hòa XA DB KHO KHAN
74 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 7 Xã Lai Hòa XA DB KHO KHAN
75 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 8 Xã Vĩnh Hải XA DB KHO KHAN
76 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 9 Xã Vĩnh Hiệp XA DB KHO KHAN
77 59 Sóc Trăng 7 Thị xã Vĩnh Châu 10 Xã Vĩnh Tân XA DB KHO KHAN
78 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 1 Thị trấn Cù Lao Dung XA KHO KHAN
79 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 2 Xã An Thạnh 1 XA KHO KHAN
80 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 3 Xã An Thạnh 2 XA KHO KHAN
81 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 4 Xã An Thạnh 3 XA DB KHO KHAN
82 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 5 Xã An Thạnh Đông XA DB KHO KHAN
83 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 6 Xã An Thạnh Nam XA DB KHO KHAN
84 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 7 Xã An Thạnh Tây XA DB KHO KHAN
85 59 Sóc Trăng 8 Huyện Cù Lao Dung 8 Xã Đại Ân 1 XA DB KHO KHAN
86 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 1 Phường 1 XA DB KHO KHAN
87 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 2 Xã Long Bình XA DB KHO KHAN
88 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 3 Phường 2 XA DB KHO KHAN
89 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 4 Xã Mỹ Bình XA DB KHO KHAN
90 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 5 Xã Mỹ Quới XA DB KHO KHAN
91 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 6 Xã Tân Long XA DB KHO KHAN
92 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 7 Phường 3 XA DB KHO KHAN
93 59 Sóc Trăng 9 Thị xã Ngã Năm 8 Xã Vĩnh Quới XA DB KHO KHAN
94 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 1 Thị trấn Châu Thành XA DB KHO KHAN
95 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 2 Xã An Hiệp XA DB KHO KHAN
96 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 3 Xã An Ninh XA DB KHO KHAN
97 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 4 Xã Hồ Đắc Kiện XA DB KHO KHAN
98 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 5 Xã Phú Tâm XA DB KHO KHAN
99 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 6 Xã Phú Tân XA DB KHO KHAN
100 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 7 Xã Thiện Mỹ XA DB KHO KHAN
101 59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 8 Xã Thuận Hòa XA DB KHO KHAN
102 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 1 Thị trấn Lịch Hội Thượng XA KHO KHAN
103 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 2 Thị trấn Trần Đề XA KHO KHAN
104 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 3 Xã Đại Ân 2 XA DB KHO KHAN
105 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 4 Xã Lịch Hội Thượng XA DB KHO KHAN
106 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 5 Xã Liêu Tú XA DB KHO KHAN
107 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 6 Xã Tài Văn XA DB KHO KHAN
108 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 7 Xã Thạnh Thới An XA DB KHO KHAN
109 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 8 Xã Thạnh Thới Thuận XA KHO KHAN
110 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 9 Xã Trung Bình XA DB KHO KHAN
111 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 10 Xã Viên An XA DB KHO KHAN
112 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 11 Xã Viên Bình XA KHO KHAN
113 59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 50 Xã Thạnh Thới Thuận (2016) XA DB KHO KHAN

Phản hồi