Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lạng Sơn


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lạng Sơn được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Lạng Sơn được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Lạng Sơn :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 1 Phường Chi Lăng XA KHO KHAN
2 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 2 Phường Đông Kinh XA KHO KHAN
3 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 3 Phường Hoàng Văn Thụ XA KHO KHAN
4 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 4 Phường Tam Thanh XA KHO KHAN
5 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 5 Phường Vĩnh Trại XA KHO KHAN
6 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 6 Xã Hoàng Đồng XA KHO KHAN
7 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 7 Xã Mai Pha XA KHO KHAN
8 10 Lạng Sơn 1 Thành phố Lạng Sơn 8 Xã Quảng Lạc XA KHO KHAN
9 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 1 Thị trấn Thất Khê XA KHO KHAN
10 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 2 Xã Bắc Ái XA DB KHO KHAN
11 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 3 Xã Cao Minh XA DB KHO KHAN
12 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 4 Xã Chi Lăng XA KHO KHAN
13 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 5 Xã Chí Minh XA DB KHO KHAN
14 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 6 Xã Đại Đồng XA KHO KHAN
15 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 7 Xã Đào Viên XA DB KHO KHAN
16 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 8 Xã Đề Thám XA DB KHO KHAN
17 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 9 Xã Đoàn Kết XA DB KHO KHAN
18 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 10 Xã Đội Cấn XA DB KHO KHAN
19 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 11 Xã Hùng Sơn XA DB KHO KHAN
20 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 12 Xã Hùng Việt XA DB KHO KHAN
21 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 13 Xã Kháng Chiến XA DB KHO KHAN
22 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 14 Xã Khánh Long XA DB KHO KHAN
23 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 15 Xã Kim Đồng XA DB KHO KHAN
24 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 16 Xã Quốc Khánh XA DB KHO KHAN
25 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 17 Xã Quốc Việt XA DB KHO KHAN
26 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 18 Xã Tân Minh XA DB KHO KHAN
27 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 19 Xã Tân Tiến XA DB KHO KHAN
28 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 20 Xã Tân Yên XA DB KHO KHAN
29 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 21 Xã Tri Phương XA DB KHO KHAN
30 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 22 Xã Trung Thành XA DB KHO KHAN
31 10 Lạng Sơn 2 Huyện Tràng Định 23 Xã Vĩnh Tiến XA DB KHO KHAN
32 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 1 Thị trấn Bình Gia XA KHO KHAN
33 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 2 Xã Bình La XA DB KHO KHAN
34 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 3 Xã Hòa Bình XA DB KHO KHAN
35 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 4 Xã Hoa Thám XA DB KHO KHAN
36 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 5 Xã Hoàng Văn Thụ XA KHO KHAN
37 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 6 Xã Hồng Phong XA DB KHO KHAN
38 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 7 Xã Hồng Thái XA DB KHO KHAN
39 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 8 Xã Hưng Đạo XA DB KHO KHAN
40 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 9 Xã Minh Khai XA DB KHO KHAN
41 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 10 Xã Mông Ân XA DB KHO KHAN
42 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 11 Xã Quang Trung XA DB KHO KHAN
43 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 12 Xã Quý Hòa XA DB KHO KHAN
44 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 13 Xã Tân Hòa XA DB KHO KHAN
45 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 14 Xã Tân Văn XA DB KHO KHAN
46 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 15 Xã Thiện Hòa XA DB KHO KHAN
47 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 16 Xã Thiện Long XA DB KHO KHAN
48 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 17 Xã Thiện Thuật XA DB KHO KHAN
49 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 18 Xã Tô Hiệu XA KHO KHAN
50 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 19 Xã Vĩnh Yên XA DB KHO KHAN
51 10 Lạng Sơn 3 Huyện Bình Gia 20 Xã Yên Lỗ XA DB KHO KHAN
52 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 1 Thị trấn Na Sầm XA KHO KHAN
53 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 2 Xã An Hùng XA DB KHO KHAN
54 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 3 Xã Bắc La XA DB KHO KHAN
55 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 4 Xã Gia Miễn XA DB KHO KHAN
56 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 5 Xã Hoàng Văn Thụ XA DB KHO KHAN
57 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 6 Xã Hoàng Việt XA DB KHO KHAN
58 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 7 Xã Hội Hoan XA DB KHO KHAN
59 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 8 Xã Hồng Thái XA DB KHO KHAN
60 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 9 Xã Nam La XA DB KHO KHAN
61 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 10 Xã Nhạc Kỳ XA DB KHO KHAN
62 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 11 Xã Tân Lang XA KHO KHAN
63 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 12 Xã Tân Mỹ XA DB KHO KHAN
64 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 13 Xã Tân Tác XA DB KHO KHAN
65 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 14 Xã Tân Thanh XA DB KHO KHAN
66 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 15 Xã Tân Việt XA KHO KHAN
67 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 16 Xã Thành Hòa XA DB KHO KHAN
68 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 17 Xã Thanh Long XA DB KHO KHAN
69 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 18 Xã Thụy Hùng XA DB KHO KHAN
70 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 19 Xã Trùng Khánh XA DB KHO KHAN
71 10 Lạng Sơn 4 Huyện Văn Lãng 20 Xã Trùng Quán XA DB KHO KHAN
72 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 1 Thị trấn Bắc Sơn XA KHO KHAN
73 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 2 Xã Bắc Sơn XA DB KHO KHAN
74 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 3 Xã Chiến Thắng XA KHO KHAN
75 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 4 Xã Chiêu Vũ XA DB KHO KHAN
76 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 5 Xã Đồng Ý XA DB KHO KHAN
77 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 6 Xã Hưng Vũ XA DB KHO KHAN
78 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 7 Xã Hữu Vĩnh XA DB KHO KHAN
79 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 8 Xã Long Đống XA DB KHO KHAN
80 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 9 Xã Nhất Hòa XA DB KHO KHAN
81 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 10 Xã Nhất Tiến XA DB KHO KHAN
82 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 11 Xã Quỳnh Sơn XA DB KHO KHAN
83 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 12 Xã Tân Hương XA DB KHO KHAN
84 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 13 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
85 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 14 Xã Tân Thành XA DB KHO KHAN
86 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 15 Xã Tân Tri XA DB KHO KHAN
87 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 16 Xã Trấn Yên XA DB KHO KHAN
88 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 17 Xã Vạn Thủy XA DB KHO KHAN
89 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 18 Xã Vũ Lăng XA DB KHO KHAN
90 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 19 Xã Vũ Lễ XA DB KHO KHAN
91 10 Lạng Sơn 5 Huyện Bắc Sơn 20 Xã Vũ Sơn XA KHO KHAN
92 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 1 Thị trấn Văn Quan XA KHO KHAN
93 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 2 Xã Bình Phúc XA DB KHO KHAN
94 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 3 Xã Chu Túc XA DB KHO KHAN
95 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 4 Xã Đại An XA DB KHO KHAN
96 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 5 Xã Đồng Giáp XA DB KHO KHAN
97 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 6 Xã Hòa Bình XA DB KHO KHAN
98 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 7 Xã Hữu Lễ XA DB KHO KHAN
99 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 8 Xã Khánh Khê XA DB KHO KHAN
100 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 9 Xã Lương Năng XA DB KHO KHAN
101 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 10 Xã Phú Mỹ XA DB KHO KHAN
102 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 11 Xã Song Giang XA DB KHO KHAN
103 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 12 Xã Tân Đoàn XA DB KHO KHAN
104 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 13 Xã Trấn Ninh XA DB KHO KHAN
105 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 14 Xã Tràng Các XA DB KHO KHAN
106 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 15 Xã Tràng Phái XA DB KHO KHAN
107 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 16 Xã Tràng Sơn XA DB KHO KHAN
108 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 17 Xã Tri Lễ XA DB KHO KHAN
109 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 18 Xã Tú Xuyên XA DB KHO KHAN
110 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 19 Xã Văn An XA DB KHO KHAN
111 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 20 Xã Vân Mộng XA DB KHO KHAN
112 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 21 Xã Việt Yên XA DB KHO KHAN
113 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 22 Xã Vĩnh Lại XA DB KHO KHAN
114 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 23 Xã Xuân Mai XA DB KHO KHAN
115 10 Lạng Sơn 6 Huyện Văn Quan 24 Xã Yên Phúc XA DB KHO KHAN
116 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 1 Thị trấn Cao Lộc XA KHO KHAN
117 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 2 Thị trấn Đồng Đăng XA KHO KHAN
118 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 3 Xã Bảo Lâm XA DB KHO KHAN
119 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 4 Xã Bình Trung XA DB KHO KHAN
120 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 5 Xã Cao Lâu XA DB KHO KHAN
121 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 6 Xã Công Sơn XA DB KHO KHAN
122 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 7 Xã Gia Cát XA KHO KHAN
123 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 8 Xã Hải Yến XA KHO KHAN
124 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 9 Xã Hoà Cư XA KHO KHAN
125 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 10 Xã Hồng Phong XA DB KHO KHAN
126 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 11 Xã Hợp Thành XA KHO KHAN
127 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 12 Xã Lộc Yên XA DB KHO KHAN
128 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 13 Xã Mẫu Sơn XA DB KHO KHAN
129 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 14 Xã Phú Xá XA DB KHO KHAN
130 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 15 Xã Song Giáp XA DB KHO KHAN
131 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 16 Xã Tân Liên XA DB KHO KHAN
132 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 17 Xã Tân Thành XA KHO KHAN
133 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 18 Xã Thạch Đạn XA DB KHO KHAN
134 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 19 Xã Thanh Lòa XA DB KHO KHAN
135 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 20 Xã Thụy Hùng XA DB KHO KHAN
136 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 21 Xã Xuân Long XA DB KHO KHAN
137 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 22 Xã Xuất Lễ XA DB KHO KHAN
138 10 Lạng Sơn 7 Huyện Cao Lộc 23 Xã Yên Trạch XA DB KHO KHAN
139 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 1 Thị trấn Lộc Bình XA KHO KHAN
140 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 2 Thị trấn Na Dương XA KHO KHAN
141 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 3 Xã Ái Quốc XA DB KHO KHAN
142 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 4 Xã Bằng Khánh XA KHO KHAN
143 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 5 Xã Đồng Bục XA KHO KHAN
144 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 6 Xã Đông Quan XA DB KHO KHAN
145 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 7 Xã Hiệp Hạ XA KHO KHAN
146 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 8 Xã Hữu Khánh XA KHO KHAN
147 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 9 Xã Hữu Lân XA DB KHO KHAN
148 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 10 Xã Khuất Xá XA DB KHO KHAN
149 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 11 Xã Lợi Bác XA DB KHO KHAN
150 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 12 Xã Lục Thôn XA KHO KHAN
151 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 13 Xã Mẫu Sơn XA DB KHO KHAN
152 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 14 Xã Minh Phát XA DB KHO KHAN
153 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 15 Xã Nam Quan XA DB KHO KHAN
154 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 16 Xã Như Khuê XA KHO KHAN
155 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 17 Xã Nhượng Bạn XA DB KHO KHAN
156 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 18 Xã Quan Bản XA KHO KHAN
157 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 19 Xã Sàn Viên XA DB KHO KHAN
158 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 20 Xã Tam Gia XA DB KHO KHAN
159 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 21 Xã Tĩnh Bắc XA DB KHO KHAN
160 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 22 Xã Tú Đoạn XA DB KHO KHAN
161 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 23 Xã Tú Mịch XA DB KHO KHAN
162 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 24 Xã Vân Mộng XA DB KHO KHAN
163 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 25 Xã Xuân Dương XA DB KHO KHAN
164 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 26 Xã Xuân Lễ XA KHO KHAN
165 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 27 Xã Xuân Mãn XA KHO KHAN
166 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 28 Xã Xuân Tình XA DB KHO KHAN
167 10 Lạng Sơn 8 Huyện Lộc Bình 29 Xã Yên Khoái XA DB KHO KHAN
168 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 1 Thị trấn Chi Lăng XA KHO KHAN
169 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 2 Thị trấn Đồng Mỏ XA KHO KHAN
170 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 3 Xã Bắc Thủy XA DB KHO KHAN
171 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 4 Xã Bằng Hữu XA DB KHO KHAN
172 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 5 Xã Bằng Mạc XA KHO KHAN
173 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 6 Xã Chi Lăng XA KHO KHAN
174 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 7 Xã Chiến Thắng XA DB KHO KHAN
175 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 8 Xã Gia Lộc XA DB KHO KHAN
176 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 9 Xã Hoà Bình XA KHO KHAN
177 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 10 Xã Hữu Kiên XA DB KHO KHAN
178 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 11 Xã Lâm Sơn XA KHO KHAN
179 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 12 Xã Liên Sơn XA DB KHO KHAN
180 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 13 Xã Mai Sao XA KHO KHAN
181 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 14 Xã Nhân Lý XA DB KHO KHAN
182 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 15 Xã Quan Sơn XA DB KHO KHAN
183 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 16 Xã Quang Lang XA KHO KHAN
184 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 17 Xã Thượng Cường XA KHO KHAN
185 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 18 Xã Vân An XA DB KHO KHAN
186 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 19 Xã Vạn Linh XA KHO KHAN
187 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 20 Xã Vân Thủy XA KHO KHAN
188 10 Lạng Sơn 9 Huyện Chi Lăng 21 Xã Y Tịch XA DB KHO KHAN
189 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 1 Thị trấn Đình Lập XA KHO KHAN
190 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 2 Thị trấn nông Trường Thái B XA KHO KHAN
191 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 3 Xã Bắc Lãng XA DB KHO KHAN
192 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 4 Xã Bắc Xa XA DB KHO KHAN
193 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 5 Xã Bính Xá XA DB KHO KHAN
194 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 6 Xã Châu Sơn XA DB KHO KHAN
195 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 7 Xã Cường Lợi XA DB KHO KHAN
196 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 8 Xã Đình Lập XA DB KHO KHAN
197 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 9 Xã Đồng Thắng XA DB KHO KHAN
198 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 10 Xã Kiên Mộc XA DB KHO KHAN
199 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 11 Xã Lâm Ca XA DB KHO KHAN
200 10 Lạng Sơn 10 Huyện Đình Lập 12 Xã Thái Bình XA DB KHO KHAN
201 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 1 Thị trấn Hữu Lũng XA KHO KHAN
202 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 2 Xã Cai Kinh XA KHO KHAN
203 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 3 Xã Đô Lương XA DB KHO KHAN
204 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 4 Xã Đồng Tân XA KHO KHAN
205 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 5 Xã Đồng Tiến XA DB KHO KHAN
206 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 6 Xã Hồ Sơn XA KHO KHAN
207 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 7 Xã Hòa Bình XA KHO KHAN
208 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 8 Xã Hòa Lạc XA KHO KHAN
209 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 9 Xã Hòa Sơn XA DB KHO KHAN
210 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 10 Xã Hòa Thắng XA KHO KHAN
211 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 11 Xã Hữu Liên XA DB KHO KHAN
212 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 12 Xã Minh Hòa XA KHO KHAN
213 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 13 Xã Minh Sơn XA KHO KHAN
214 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 14 Xã Minh Tiến XA KHO KHAN
215 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 15 Xã Nhật Tiến XA KHO KHAN
216 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 16 Xã Quyết Thắng XA DB KHO KHAN
217 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 17 Xã Sơn Hà XA KHO KHAN
218 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 18 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
219 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 19 Xã Tân Thành XA DB KHO KHAN
220 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 20 Xã Thanh Sơn XA DB KHO KHAN
221 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 21 Xã Thiện Kỵ XA DB KHO KHAN
222 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 22 Xã Vân Nham XA KHO KHAN
223 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 23 Xã Yên Bình XA DB KHO KHAN
224 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 24 Xã Yên Sơn XA DB KHO KHAN
225 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 25 Xã Yên Thịnh XA DB KHO KHAN
226 10 Lạng Sơn 11 Huyện Hữu Lũng 26 Xã Yên Vượng XA KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi