Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Kon Tum


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Kon Tum được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Kon Tum được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Kon Tum :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 1 Phường Duy Tân XA KHO KHAN
2 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 2 Phường Lê Lợi XA KHO KHAN
3 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 3 Phường Ngô Mây XA DB KHO KHAN
4 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 4 Phường Nguyễn Trãi XA KHO KHAN
5 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 5 Phường Quang Trung XA KHO KHAN
6 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 6 Phường Quyết Thắng XA KHO KHAN
7 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 7 Phường Thắng Lợi XA KHO KHAN
8 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 8 Phường Thống Nhất XA KHO KHAN
9 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 9 Phường Trần Hưng Đạo XA KHO KHAN
10 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 10 Phường Trường Chinh XA KHO KHAN
11 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 11 Xã Chư Hreng XA DB KHO KHAN
12 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 12 Xã Đăk BLà XA DB KHO KHAN
13 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 13 Xã Đăk Cấm XA KHO KHAN
14 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 14 Xã Đăk Năng XA KHO KHAN
15 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 15 Xã Đăk Rơ Wa XA DB KHO KHAN
16 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 16 Xã Đoàn Kết XA DB KHO KHAN
17 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 17 Xã Hòa Bình XA KHO KHAN
18 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 18 Xã Ia Chim XA KHO KHAN
19 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 19 Xã Kroong XA DB KHO KHAN
20 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 20 Xã Ngọk Bay XA DB KHO KHAN
21 36 Kon Tum 1 Thành phố Kon Tum 21 Xã Vinh Quang XA DB KHO KHAN
22 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 1 Thị trấn Đăk Glei XA DB KHO KHAN
23 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 2 Xã Đăk Blô XA DB KHO KHAN
24 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 3 Xã Đăk Choong XA DB KHO KHAN
25 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 4 Xã Đăk Kroong XA DB KHO KHAN
26 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 5 Xã Đăk Long XA DB KHO KHAN
27 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 6 Xã Đăk Man XA DB KHO KHAN
28 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 7 Xã Đăk Môn XA DB KHO KHAN
29 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 8 Xã Đăk Nhoong XA DB KHO KHAN
30 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 9 Xã Đăk Pét XA DB KHO KHAN
31 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 10 Xã Mường Hoong XA DB KHO KHAN
32 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 11 Xã Ngọc Linh XA DB KHO KHAN
33 36 Kon Tum 2 Huyện ĐĂK GLEI 12 Xã Xốp XA DB KHO KHAN
34 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 1 Thị trấn Plei Kần XA KHO KHAN
35 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 2 Xã Bờ Y XA DB KHO KHAN
36 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 3 Xã Đăk Ang XA DB KHO KHAN
37 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 4 Xã Đăk Dục XA DB KHO KHAN
38 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 5 Xã Đăk Kan XA DB KHO KHAN
39 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 6 Xã Đăk Nông XA DB KHO KHAN
40 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 7 Xã Đăk Xú XA DB KHO KHAN
41 36 Kon Tum 3 Huyện Ngọc Hồi 8 Xã Sa Loong XA DB KHO KHAN
42 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 1 Thị trấn Đăk Tô XA KHO KHAN
43 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 2 Xã Đăk Rơ Nga XA DB KHO KHAN
44 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 3 Xã Đăk Trăm XA DB KHO KHAN
45 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 4 Xã Diên Bình XA DB KHO KHAN
46 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 5 Xã Kon Đào XA KHO KHAN
47 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 6 Xã Ngọc Tụ XA DB KHO KHAN
48 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 7 Xã Pô Kô XA DB KHO KHAN
49 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 8 Xã Tân Cảnh XA KHO KHAN
50 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 9 Xã Văn Lem XA DB KHO KHAN
51 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 50 Thị trấn Đăk Tô (2016) XA DB KHO KHAN
52 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 51 Xã Kon Đào (2016) XA DB KHO KHAN
53 36 Kon Tum 4 Huyện Đăk Tô 52 Xã Tân Cảnh (2016) XA DB KHO KHAN
54 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 1 Thị trấn Sa Thầy XA DB KHO KHAN
55 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 2 Xã Hơ Moong XA DB KHO KHAN
56 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 3 Xã Mô Rai XA DB KHO KHAN
57 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 4 Xã Rờ Kơi XA DB KHO KHAN
58 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 5 Xã Sa Bình XA DB KHO KHAN
59 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 6 Xã Sa Nghĩa XA DB KHO KHAN
60 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 7 Xã Sa Nhơn XA KHO KHAN
61 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 8 Xã Sa Sơn XA KHO KHAN
62 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 9 Xã Ya Ly XA DB KHO KHAN
63 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 10 Xã Ya Tăng XA DB KHO KHAN
64 36 Kon Tum 5 Huyện Sa Thầy 11 Xã Ya Xiêr XA DB KHO KHAN
65 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 1 Xã Đắk Long XA DB KHO KHAN
66 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 2 Xã Đắk Nên XA DB KHO KHAN
67 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 3 Xã Đắk Ring XA DB KHO KHAN
68 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 4 Xã Đắk Tăng XA DB KHO KHAN
69 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 5 Xã Hiếu XA DB KHO KHAN
70 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 6 Xã Măng Bút XA DB KHO KHAN
71 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 7 Xã Măng Cành XA DB KHO KHAN
72 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 8 Xã Ngọc Tem XA DB KHO KHAN
73 36 Kon Tum 6 Huyện Kon Plông 9 Xã Pờ Ê XA DB KHO KHAN
74 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 1 Thị Trấn Đăk Hà XA DB KHO KHAN
75 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 2 Xã Đăk Hring XA DB KHO KHAN
76 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 3 Xã Đăk La XA DB KHO KHAN
77 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 4 Xã Đăk Mar XA KHO KHAN
78 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 5 Xã Đăk Long XA DB KHO KHAN
79 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 6 Xã Đăk Ui XA DB KHO KHAN
80 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 7 Xã Hà Mòn XA KHO KHAN
81 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 8 Xã Ngọc Réo XA DB KHO KHAN
82 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 9 Xã Đăk Ngọk XA DB KHO KHAN
83 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 10 Xã Ngọc Wang XA DB KHO KHAN
84 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 11 Xã Đăk Pxi XA DB KHO KHAN
85 36 Kon Tum 7 Huyện Đăk Hà 50 Xã Đăk Mar (2016) XA DB KHO KHAN
86 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 1 Thị trấn Đăk Rve XA DB KHO KHAN
87 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 2 Xã Đăk Kôi XA DB KHO KHAN
88 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 3 Xã Đăk Pne XA DB KHO KHAN
89 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 4 Xã Đăk Ruồng XA DB KHO KHAN
90 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 5 Xã Đăk Tơ Lung XA DB KHO KHAN
91 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 6 Xã Đăk Tờ Re XA DB KHO KHAN
92 36 Kon Tum 8 Huyện Kon Rẫy 7 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
93 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 1 Xã Đăk Hà XA DB KHO KHAN
94 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 2 Xã Đăk Na XA DB KHO KHAN
95 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 3 Xã Đăk Rơ Ông XA DB KHO KHAN
96 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 4 Xã Đăk Sao XA DB KHO KHAN
97 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 5 Xã Đăk Tờ Kan XA DB KHO KHAN
98 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 6 Xã Măng Ri XA DB KHO KHAN
99 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 7 Xã Ngọk Lây XA DB KHO KHAN
100 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 8 Xã Ngọk Yêu XA DB KHO KHAN
101 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 9 Xã Tê Xăng XA DB KHO KHAN
102 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 10 Xã Tu Mơ Rông XA DB KHO KHAN
103 36 Kon Tum 9 Huyện Tu Mơ Rông 11 Xã Văn Xuôi XA DB KHO KHAN
104 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 1 Ia Đal XA DB KHO KHAN
105 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 2 Ia Tơi XA DB KHO KHAN
106 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 3 Ia Dom XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi