Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hoà Bình


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hoà Bình được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Hoà Bình được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Hoà Bình :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 1 Phường Chăm Mát XA KHO KHAN
2 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 2 Phường Đồng Tiến XA KHO KHAN
3 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 3 Phường Hữu Nghị XA KHO KHAN
4 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 4 Phường Phương Lâm XA KHO KHAN
5 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 5 Phường Tân Hòa XA KHO KHAN
6 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 6 Phường Tân Thịnh XA KHO KHAN
7 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 7 Phường Thái Bình XA KHO KHAN
8 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 8 Phường Thịnh Lang XA KHO KHAN
9 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 9 Xã Dân Chủ XA KHO KHAN
10 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 10 Xã Hòa Bình XA KHO KHAN
11 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 11 Xã Sủ Ngòi XA KHO KHAN
12 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 12 Xã Thái Thịnh XA KHO KHAN
13 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 13 Xã Thống Nhất XA KHO KHAN
14 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 14 Xã Trung Minh XA KHO KHAN
15 23 Hoà Bình 1 Thành phố Hòa Bình 15 Xã Yên Mông XA KHO KHAN
16 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 1 Thị trấn Đà Bắc XA KHO KHAN
17 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 2 Xã Cao Sơn XA DB KHO KHAN
18 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 3 Xã Đoàn Kết XA DB KHO KHAN
19 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 4 Xã Đồng Chum XA DB KHO KHAN
20 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 5 Xã Đồng Nghê XA DB KHO KHAN
21 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 6 Xã Đồng Ruộng XA DB KHO KHAN
22 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 7 Xã Giáp Đắt XA DB KHO KHAN
23 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 8 Xã Hào Lý XA DB KHO KHAN
24 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 9 Xã Hiền Lương XA DB KHO KHAN
25 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 10 Xã Mường Chiềng XA DB KHO KHAN
26 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 11 Xã Mường Tuổng XA DB KHO KHAN
27 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 12 Xã Suối Nánh XA DB KHO KHAN
28 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 13 Xã Tân Minh XA DB KHO KHAN
29 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 14 Xã Tân Pheo XA DB KHO KHAN
30 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 15 Xã Tiền Phong XA DB KHO KHAN
31 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 16 Xã Toàn Sơn XA DB KHO KHAN
32 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 17 Xã Trung Thành XA DB KHO KHAN
33 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 18 Xã Tu Lý XA DB KHO KHAN
34 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 19 Xã Vầy Nưa XA DB KHO KHAN
35 23 Hoà Bình 2 Huyện Đà Bắc 20 Xã Yên Hòa XA DB KHO KHAN
36 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 1 Thị trấn Mai Châu XA KHO KHAN
37 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 2 Xã Ba Khan XA DB KHO KHAN
38 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 3 Xã Bao La XA KHO KHAN
39 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 4 Xã Chiềng Châu XA KHO KHAN
40 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 5 Xã Cun Pheo XA DB KHO KHAN
41 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 6 Xã Đồng Bảng XA KHO KHAN
42 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 7 Xã Hang Kia XA DB KHO KHAN
43 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 8 Xã Mai Hạ XA KHO KHAN
44 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 9 Xã Mai Hịch XA DB KHO KHAN
45 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 10 Xã Nà Mèo XA DB KHO KHAN
46 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 11 Xã Nà Phòn XA KHO KHAN
47 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 12 Xã Noong Luông XA DB KHO KHAN
48 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 13 Xã Pà Cò XA DB KHO KHAN
49 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 14 Xã Phúc Sạn XA DB KHO KHAN
50 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 15 Xã Piềng Vế XA DB KHO KHAN
51 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 16 Xã Pù Bin XA DB KHO KHAN
52 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 17 Xã Tân Dân XA DB KHO KHAN
53 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 18 Xã Tân Mai XA DB KHO KHAN
54 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 19 Xã Tân Sơn XA KHO KHAN
55 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 20 Xã Thung Khe XA DB KHO KHAN
56 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 21 Xã Tòng Đậu XA KHO KHAN
57 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 22 Xã Vạn Mai XA KHO KHAN
58 23 Hoà Bình 3 Huyện Mai Châu 23 Xã Xăm Khòe XA DB KHO KHAN
59 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 1 Thị trấn Mường Khến XA KHO KHAN
60 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 2 Xã Bắc Sơn XA DB KHO KHAN
61 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 3 Xã Địch Giáo XA KHO KHAN
62 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 4 Xã Do Nhân XA DB KHO KHAN
63 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 5 Xã Đông Lai XA DB KHO KHAN
64 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 6 Xã Gia Mô XA DB KHO KHAN
65 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 7 Xã Lỗ Sơn XA DB KHO KHAN
66 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 8 Xã Lũng Vân XA DB KHO KHAN
67 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 9 Xã Mãn Đức XA KHO KHAN
68 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 10 Xã Mỹ Hòa XA KHO KHAN
69 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 11 Xã Nam Sơn XA DB KHO KHAN
70 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 12 Xã Ngổ Luông XA DB KHO KHAN
71 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 13 Xã Ngọc Mỹ XA DB KHO KHAN
72 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 14 Xã Ngòi Hoa XA DB KHO KHAN
73 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 15 Xã Phong Phú XA KHO KHAN
74 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 16 Xã Phú Cường XA DB KHO KHAN
75 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 17 Xã Phú Vinh XA DB KHO KHAN
76 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 18 Xã Quy Hậu XA DB KHO KHAN
77 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 19 Xã Quy Mỹ XA DB KHO KHAN
78 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 20 Xã Quyết Chiến XA KHO KHAN
79 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 21 Xã Thanh Hối XA KHO KHAN
80 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 22 Xã Trung Hòa XA DB KHO KHAN
81 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 23 Xã Tử Nê XA KHO KHAN
82 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 24 Xã Tuân Lộ XA DB KHO KHAN
83 23 Hoà Bình 4 Huyện Tân Lạc 50 Xã Tử Nê (2016) XA DB KHO KHAN
84 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 1 Thị trấn Vụ Bản XA KHO KHAN
85 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 2 Xã Ân Nghĩa XA DB KHO KHAN
86 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 3 Xã Bình Cảng XA DB KHO KHAN
87 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 4 Xã Bình Chân XA DB KHO KHAN
88 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 5 Xã Bình Hẻm XA DB KHO KHAN
89 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 6 Xã Chí Đạo XA DB KHO KHAN
90 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 7 Xã Chí Thiện XA DB KHO KHAN
91 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 8 Xã Định Cư XA DB KHO KHAN
92 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 9 Xã Hương Nhượng XA DB KHO KHAN
93 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 10 Xã Liên Vũ XA KHO KHAN
94 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 11 Xã Miền Đồi XA DB KHO KHAN
95 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 12 Xã Mỹ Thành XA DB KHO KHAN
96 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 13 Xã Ngọc Lâu XA DB KHO KHAN
97 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 14 Xã Ngọc Sơn XA DB KHO KHAN
98 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 15 Xã Nhân Nghĩa XA DB KHO KHAN
99 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 16 Xã Phú Lương XA DB KHO KHAN
100 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 17 Xã Phúc Tuy XA DB KHO KHAN
101 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 18 Xã Quý Hòa XA DB KHO KHAN
102 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 19 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
103 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 20 Xã Tân Mỹ XA DB KHO KHAN
104 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 21 Xã Thượng Cốc XA DB KHO KHAN
105 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 22 Xã Tự Do XA DB KHO KHAN
106 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 23 Xã Tuân Đạo XA DB KHO KHAN
107 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 24 Xã Văn Nghĩa XA DB KHO KHAN
108 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 25 Xã Văn Sơn XA DB KHO KHAN
109 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 26 Xã Vũ Lâm XA KHO KHAN
110 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 27 Xã Xuất Hóa XA KHO KHAN
111 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 28 Xã Yên Nghiệp XA DB KHO KHAN
112 23 Hoà Bình 5 Huyện Lạc Sơn 29 Xã Yên Phú XA DB KHO KHAN
113 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 1 Thị trấn Kỳ Sơn XA KHO KHAN
114 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 2 Xã Dân Hạ XA DB KHO KHAN
115 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 3 Xã Dân Hòa XA KHO KHAN
116 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 4 Xã Độc Lập XA DB KHO KHAN
117 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 5 Xã Hợp Thành XA KHO KHAN
118 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 6 Xã Hợp Thịnh XA KHO KHAN
119 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 7 Xã Mông Hóa XA KHO KHAN
120 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 8 Xã Phú Minh XA KHO KHAN
121 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 9 Xã Phúc Tiến XA KHO KHAN
122 23 Hoà Bình 6 Huyện Kỳ Sơn 10 Xã Yên Quang XA KHO KHAN
123 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 1 Thị trấn Lương Sơn XA KHO KHAN
124 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 2 Xã Cao Dương XA DB KHO KHAN
125 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 3 Xã Cao Răm XA DB KHO KHAN
126 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 4 Xã Cao Thắng XA KHO KHAN
127 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 5 Xã Cư Yên XA KHO KHAN
128 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 6 Xã Hòa Sơn XA KHO KHAN
129 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 7 Xã Hợp Châu XA DB KHO KHAN
130 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 8 Xã Hợp Hòa XA KHO KHAN
131 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 9 Xã Hợp Thanh XA DB KHO KHAN
132 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 10 Xã Lâm Sơn XA KHO KHAN
133 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 11 Xã Liên Sơn XA KHO KHAN
134 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 12 Xã Long Sơn XA DB KHO KHAN
135 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 13 Xã Nhuận Trạch XA KHO KHAN
136 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 14 Xã Tân Thành XA DB KHO KHAN
137 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 15 Xã Tân Vinh XA KHO KHAN
138 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 16 Xã Thành Lập XA KHO KHAN
139 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 17 Xã Thanh Lương XA KHO KHAN
140 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 18 Xã Tiến Sơn XA KHO KHAN
141 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 19 Xã Trung Sơn XA KHO KHAN
142 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 20 Xã Trường Sơn XA KHO KHAN
143 23 Hoà Bình 7 Huyện Lương Sơn 50 Xã Trường Sơn (2016) XA DB KHO KHAN
144 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 1 Thị trấn Bo XA KHO KHAN
145 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 2 Xã Bắc Sơn XA DB KHO KHAN
146 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 3 Xã Bình Sơn XA DB KHO KHAN
147 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 4 Xã Cuối Hạ XA DB KHO KHAN
148 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 5 Xã Đông Bắc XA DB KHO KHAN
149 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 6 Xã Đú Sáng XA DB KHO KHAN
150 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 7 Xã Hạ Bì XA DB KHO KHAN
151 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 8 Xã Hợp Đồng XA DB KHO KHAN
152 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 9 Xã Hợp Kim XA DB KHO KHAN
153 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 10 Xã Hùng Tiến XA DB KHO KHAN
154 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 11 Xã Kim Bình XA DB KHO KHAN
155 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 12 Xã Kim Bôi XA DB KHO KHAN
156 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 13 Xã Kim Sơn XA DB KHO KHAN
157 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 14 Xã Kim Tiến XA DB KHO KHAN
158 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 15 Xã Kim Truy XA DB KHO KHAN
159 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 16 Xã Lập Chiệng XA DB KHO KHAN
160 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 17 Xã Mỵ Hòa XA DB KHO KHAN
161 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 18 Xã Nam Thượng XA DB KHO KHAN
162 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 19 Xã Nật Sơn XA DB KHO KHAN
163 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 20 Xã Nuông Dăm XA DB KHO KHAN
164 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 21 Xã Sào Báy XA DB KHO KHAN
165 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 22 Xã Sơn Thủy XA DB KHO KHAN
166 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 23 Xã Thượng Bì XA DB KHO KHAN
167 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 24 Xã Thượng Tiến XA DB KHO KHAN
168 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 25 Xã Trung Bì XA KHO KHAN
169 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 26 Xã Tú Sơn XA DB KHO KHAN
170 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 27 Xã Vĩnh Đồng XA DB KHO KHAN
171 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 28 Xã Vĩnh Tiến XA DB KHO KHAN
172 23 Hoà Bình 8 Huyện Kim Bôi 50 Xã Trung Bì (2016) XA DB KHO KHAN
173 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 1 Thị trấn Chi Nê XA KHO KHAN
174 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 2 Thị trấn Thanh Hà XA KHO KHAN
175 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 3 Xã An Bình XA DB KHO KHAN
176 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 4 Xã An Lạc XA DB KHO KHAN
177 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 5 Xã Cố Nghĩa XA DB KHO KHAN
178 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 6 Xã Đồng Môn XA DB KHO KHAN
179 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 7 Xã Đồng Tâm XA DB KHO KHAN
180 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 8 Xã Hưng Thi XA DB KHO KHAN
181 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 9 Xã Khoan Dụ XA DB KHO KHAN
182 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 10 Xã Lạc Long XA DB KHO KHAN
183 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 11 Xã Liên Hòa XA DB KHO KHAN
184 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 12 Xã Phú Lão XA DB KHO KHAN
185 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 13 Xã Phú Thành XA DB KHO KHAN
186 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 14 Xã Thanh Nông XA DB KHO KHAN
187 23 Hoà Bình 9 Huyện Lạc Thủy 15 Xã Yên Bồng XA DB KHO KHAN
188 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 1 Thị trấn Hàng Trạm XA KHO KHAN
189 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 2 Xã Bảo Hiệu XA DB KHO KHAN
190 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 3 Xã Đa Phúc XA DB KHO KHAN
191 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 4 Xã Đoàn Kết XA DB KHO KHAN
192 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 5 Xã Hữu Lợi XA DB KHO KHAN
193 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 6 Xã Lạc Hưng XA DB KHO KHAN
194 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 7 Xã Lạc Lương XA DB KHO KHAN
195 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 8 Xã Lạc Sỹ XA DB KHO KHAN
196 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 9 Xã Lạc Thịnh XA KHO KHAN
197 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 10 Xã Ngọc Lương XA KHO KHAN
198 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 11 Xã Phú Lai XA KHO KHAN
199 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 12 Xã Yên Lạc XA KHO KHAN
200 23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 13 Xã Yên Trị XA KHO KHAN
201 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 1 Thị trấn Cao Phong XA KHO KHAN
202 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 2 Xã Bắc Phong XA DB KHO KHAN
203 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 3 Xã Bình Thanh XA DB KHO KHAN
204 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 4 Xã Đông Phong XA DB KHO KHAN
205 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 5 Xã Dũng Phong XA KHO KHAN
206 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 6 Xã Nam Phong XA DB KHO KHAN
207 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 7 Xã Tân Phong XA DB KHO KHAN
208 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 8 Xã Tây Phong XA DB KHO KHAN
209 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 9 Xã Thu Phong XA KHO KHAN
210 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 10 Xã Thung Nai XA DB KHO KHAN
211 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 11 Xã Xuân Phong XA DB KHO KHAN
212 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 12 Xã Yên Lập XA DB KHO KHAN
213 23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 13 Xã Yên Thượng XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi