Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Điện Biên


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Điện Biên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Điện Biên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Điện Biên :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 1 Phường Him Lam XA KHO KHAN
2 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 2 Phường Mường Thanh XA KHO KHAN
3 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 3 Phường Nam Thanh XA KHO KHAN
4 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 4 Phường Noong Bua XA KHO KHAN
5 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 5 Phường Tân Thanh XA KHO KHAN
6 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 6 Phường Thanh Bình XA KHO KHAN
7 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 7 Phường Thanh Trường XA KHO KHAN
8 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 8 Xã Tà Lèng XA KHO KHAN
9 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 9 Xã Thanh Minh XA KHO KHAN
10 62 Điện Biên 1 Thành phố Điện Biên Phủ 50 Xã Thanh Minh (2016) XA DB KHO KHAN
11 62 Điện Biên 2 Thị xã Mường Lay 1 Phường Na Lay XA KHO KHAN
12 62 Điện Biên 2 Thị xã Mường Lay 2 Phường Sông Đà XA DB KHO KHAN
13 62 Điện Biên 2 Thị xã Mường Lay 3 Xã Lay Nưa XA DB KHO KHAN
14 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 1 Xã Hẹ Muông XA DB KHO KHAN
15 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 2 Xã Hua Thanh XA DB KHO KHAN
16 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 3 Xã Mường Lói XA DB KHO KHAN
17 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 4 Xã Mường Nhà XA DB KHO KHAN
18 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 5 Xã Mường Phăng XA DB KHO KHAN
19 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 6 Xã Mường Pồn XA DB KHO KHAN
20 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 7 Xã Nà Nhạn XA DB KHO KHAN
21 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 8 Xã Nà Tấu XA DB KHO KHAN
22 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 9 Xã Na Tông XA DB KHO KHAN
23 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 10 Xã Na ư XA DB KHO KHAN
24 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 11 Xã Noong Hẹt XA DB KHO KHAN
25 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 12 Xã Noong Luống XA KHO KHAN
26 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 13 Xã Núa Ngam XA DB KHO KHAN
27 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 14 Xã Pá Khoang XA DB KHO KHAN
28 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 15 Xã Pa Thơm XA DB KHO KHAN
29 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 16 Xã Phu Luông XA DB KHO KHAN
30 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 17 Xã Pom Lót XA DB KHO KHAN
31 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 18 Xã Sam Mứn XA DB KHO KHAN
32 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 19 Xã Thanh An XA DB KHO KHAN
33 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 20 Xã Thanh Chăn XA KHO KHAN
34 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 21 Xã Thanh Hưng XA KHO KHAN
35 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 22 Xã Thanh Luông XA KHO KHAN
36 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 23 Xã Thanh Nưa XA DB KHO KHAN
37 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 24 Xã Thanh Xương XA DB KHO KHAN
38 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 25 Xã Thanh Yên XA DB KHO KHAN
39 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 50 Xã Thanh Chăn (2016) XA DB KHO KHAN
40 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 51 Xã Thanh Hưng (2016) XA DB KHO KHAN
41 62 Điện Biên 3 Huyện Điện Biên 52 Xã Thanh Luông (2016) XA DB KHO KHAN
42 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 1 Thị trấn Tuần Giáo XA KHO KHAN
43 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 2 Xã Chiềng Đông XA DB KHO KHAN
44 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 3 Xã Chiềng Sinh XA DB KHO KHAN
45 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 4 Xã Mùn Chung XA DB KHO KHAN
46 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 5 Xã Mường Khong XA DB KHO KHAN
47 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 6 Xã Mường Mùn XA DB KHO KHAN
48 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 7 Xã Mường Thín XA DB KHO KHAN
49 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 8 Xã Nà Sáy XA DB KHO KHAN
50 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 9 Xã Nà Tòng XA DB KHO KHAN
51 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 10 Xã Phình Sáng XA DB KHO KHAN
52 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 11 Xã Pú Nhung XA KHO KHAN
53 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 12 Xã Pú Xi XA DB KHO KHAN
54 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 13 Xã Quài Cang XA DB KHO KHAN
55 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 14 Xã Quài Nưa XA DB KHO KHAN
56 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 15 Xã Quài Tở XA DB KHO KHAN
57 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 16 Xã Rạng Đông XA DB KHO KHAN
58 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 17 Xã Ta Ma XA DB KHO KHAN
59 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 18 Xã Tênh Phông XA DB KHO KHAN
60 62 Điện Biên 4 Huyện Tuần Giáo 19 Xã Tỏa Tình XA KHO KHAN
61 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 1 Thị trấn Mường Chà XA DB KHO KHAN
62 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 2 Xã Hừa Ngài XA DB KHO KHAN
63 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 3 Xã Huổi Lèng XA DB KHO KHAN
64 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 4 Xã Huổi Mí XA DB KHO KHAN
65 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 5 Xã Ma Thì Hồ XA DB KHO KHAN
66 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 6 Xã Mường Mươn XA DB KHO KHAN
67 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 7 Xã Mường Tùng XA DB KHO KHAN
68 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 8 Xã Na Sang XA DB KHO KHAN
69 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 9 Xã Nậm Nèn XA DB KHO KHAN
70 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 10 Xã Pa Ham XA DB KHO KHAN
71 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 11 Xã Sa Lông XA DB KHO KHAN
72 62 Điện Biên 5 Huyện Mường Chà 12 Xã Sá Tổng XA DB KHO KHAN
73 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 1 Thị trấn Tủa Chùa XA DB KHO KHAN
74 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 2 Xã Huổi Só XA DB KHO KHAN
75 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 3 Xã Lao Xả Phình XA DB KHO KHAN
76 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 4 Xã Mường Báng XA DB KHO KHAN
77 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 5 Xã Mường Đun XA DB KHO KHAN
78 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 6 Xã Sín Chải XA DB KHO KHAN
79 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 7 Xã Sính Phình XA DB KHO KHAN
80 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 8 Xã Tả Phìn XA DB KHO KHAN
81 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 9 Xã Tả Sìn Thàng XA DB KHO KHAN
82 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 10 Xã Trung Thu XA DB KHO KHAN
83 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 11 Xã Tủa Thàng XA DB KHO KHAN
84 62 Điện Biên 6 Huyện Tủa Chùa 12 Xã Xá Nhè XA DB KHO KHAN
85 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 1 Thị trấn Điện Biên Đông XA DB KHO KHAN
86 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 2 Xã Chiềng Sơ XA DB KHO KHAN
87 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 3 Xã Háng Lìa XA DB KHO KHAN
88 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 4 Xã Keo Lôm XA DB KHO KHAN
89 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 5 Xã Luân Giói XA DB KHO KHAN
90 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 6 Xã Mường Luân XA DB KHO KHAN
91 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 7 Xã Na Son XA DB KHO KHAN
92 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 8 Xã Nong U XA DB KHO KHAN
93 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 9 Xã Phì Nhừ XA DB KHO KHAN
94 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 10 Xã Phình Giàng XA DB KHO KHAN
95 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 11 Xã Pú Hồng XA DB KHO KHAN
96 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 12 Xã Pu Nhi XA DB KHO KHAN
97 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 13 Xã Tìa Dình XA DB KHO KHAN
98 62 Điện Biên 7 Huyện Điện Biên Đông 14 Xã Xa Dung XA DB KHO KHAN
99 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 1 Xã Chung Chải XA DB KHO KHAN
100 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 2 Xã Huổi Lếch XA DB KHO KHAN
101 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 3 Xã Leng Su Sìn XA DB KHO KHAN
102 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 4 Xã Mường Nhé XA DB KHO KHAN
103 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 5 Xã Mường Toong XA DB KHO KHAN
104 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 6 Xã Nậm Kè XA DB KHO KHAN
105 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 7 Xã Nậm Vì XA DB KHO KHAN
106 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 8 Xã Pá Mỳ XA DB KHO KHAN
107 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 9 Xã Quảng Lâm XA DB KHO KHAN
108 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 10 Xã Sen Thượng XA DB KHO KHAN
109 62 Điện Biên 8 Huyện Mường Nhé 11 Xã Sín Thầu XA DB KHO KHAN
110 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 1 Thị trấn Mường Ảng XA DB KHO KHAN
111 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 2 Xã Ẳng Cang XA DB KHO KHAN
112 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 3 Xã Ẳng Nưa XA DB KHO KHAN
113 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 4 Xã Ẳng Tở XA DB KHO KHAN
114 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 5 Xã Búng Lao XA DB KHO KHAN
115 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 6 Xã Mường Đăng XA DB KHO KHAN
116 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 7 Xã Mường Lạn XA DB KHO KHAN
117 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 8 Xã Nặm Lịch XA DB KHO KHAN
118 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 9 Xã Ngối Cáy XA DB KHO KHAN
119 62 Điện Biên 9 Huyện Mường ảng 10 Xã Xuân Lao XA DB KHO KHAN
120 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 1 Xã Chà Cang XA DB KHO KHAN
121 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 2 Xã Chà Nưa XA DB KHO KHAN
122 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 3 Xã Chà Tở XA DB KHO KHAN
123 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 4 Xã Nà Bủng XA DB KHO KHAN
124 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 5 Xã Na Cô Sa XA DB KHO KHAN
125 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 6 Xã Nà Hỳ XA DB KHO KHAN
126 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 7 Xã Nà Khoa XA DB KHO KHAN
127 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 8 Xã Nậm Chua XA DB KHO KHAN
128 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 9 Xã Nậm Khăn XA DB KHO KHAN
129 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 10 Xã Nậm Nhừ XA DB KHO KHAN
130 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 11 Xã Nậm Tin XA DB KHO KHAN
131 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 12 Xã Pa Tần XA DB KHO KHAN
132 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 13 Xã Phìn Hồ XA DB KHO KHAN
133 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 14 Xã Si Pa Phìn XA DB KHO KHAN
134 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 15 Xã Vàng Đán XA DB KHO KHAN

Phản hồi