Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Đắk Lắk


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Đắk Lắk được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Đắk Lắk được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Đắk Lắk :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 Phường Ea Tam XA KHO KHAN
2 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 2 Phường Khánh Xuân XA KHO KHAN
3 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 3 Phường Tân An XA KHO KHAN
4 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 4 Phường Tân Hòa XA KHO KHAN
5 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 5 Phường Tân Lập XA KHO KHAN
6 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 6 Phường Tân Lợi XA KHO KHAN
7 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 7 Phường Tân Thành XA KHO KHAN
8 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 8 Phường Tân Tiến XA KHO KHAN
9 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 9 Phường Thắng Lợi XA KHO KHAN
10 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 10 Phường Thành Công XA KHO KHAN
11 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 11 Phường Thành Nhất XA KHO KHAN
12 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 12 Phường Thống Nhất XA KHO KHAN
13 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 13 Phường Tự An XA KHO KHAN
14 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 14 Xã Cư Êbur XA KHO KHAN
15 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 15 Xã Ea Kao XA KHO KHAN
16 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 16 Xã Ea Tu XA KHO KHAN
17 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 17 Xã Hòa Khánh XA KHO KHAN
18 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 18 Xã Hòa Phú XA KHO KHAN
19 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 19 Xã Hòa Thắng XA KHO KHAN
20 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 20 Xã Hòa Thuận XA KHO KHAN
21 40 Đắk Lắk 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 21 Xã Hòa Xuân XA KHO KHAN
22 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 1 Thị trấn Ea Drăng XA KHO KHAN
23 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 2 Xã Cư Amung XA DB KHO KHAN
24 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 3 Xã Cư Mốt XA DB KHO KHAN
25 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 4 Xã Ea Dliêyang XA DB KHO KHAN
26 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 5 Xã Ea H’ Leo XA DB KHO KHAN
27 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 6 Xã Ea Hiao XA DB KHO KHAN
28 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 7 Xã Ea Khăl XA DB KHO KHAN
29 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 8 Xã Ea Nam XA DB KHO KHAN
30 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 9 Xã Ea Ral XA DB KHO KHAN
31 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 10 Xã Ea Sol XA DB KHO KHAN
32 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 11 Xã Ea Tir XA DB KHO KHAN
33 40 Đắk Lắk 2 Huyện Ea H’Leo 12 Xã Ea Wy XA DB KHO KHAN
34 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 1 Xã Chư Kbô XA DB KHO KHAN
35 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 2 Xã Cư Né XA DB KHO KHAN
36 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 3 Xã Cư Pơng XA DB KHO KHAN
37 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 4 Xã Ea Ngai XA DB KHO KHAN
38 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 5 Xã Ea Sin XA DB KHO KHAN
39 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 6 Xã Pơng Drang XA DB KHO KHAN
40 40 Đắk Lắk 3 Huyện Krông Buk 7 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
41 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 1 Thị trấn Krông Năng XA DB KHO KHAN
42 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 2 Xã Cư Klông XA DB KHO KHAN
43 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 3 Xã Dliêya XA DB KHO KHAN
44 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 4 Xã Ea Dăh XA DB KHO KHAN
45 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 5 Xã Ea Hồ XA DB KHO KHAN
46 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 6 Xã Ea Puk XA DB KHO KHAN
47 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 8 Xã Ea Tam XA DB KHO KHAN
48 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 9 Xã Ea Tân XA KHO KHAN
49 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 10 Xã Ea Tóh XA KHO KHAN
50 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 11 Xã Phú Lộc XA KHO KHAN
51 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 12 Xã Phú Xuân XA KHO KHAN
52 40 Đắk Lắk 4 Huyện Krông Năng 13 Xã Tam Giang XA DB KHO KHAN
53 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 1 Thị trấn Ea Súp XA KHO KHAN
54 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 2 Xã Cư Kbang XA DB KHO KHAN
55 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 3 Xã Cư Mlan XA DB KHO KHAN
56 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 4 Xã Ea Bung XA DB KHO KHAN
57 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 5 Xã Ea Lê XA DB KHO KHAN
58 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 6 Xã Ea Rốk XA DB KHO KHAN
59 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 7 Xã Ia Jlơi XA DB KHO KHAN
60 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 8 Xã Ia Lốp XA DB KHO KHAN
61 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 9 Xã Ia Rvê XA DB KHO KHAN
62 40 Đắk Lắk 5 Huyện Ea Súp 10 Xã Ya Tờ Mốt XA DB KHO KHAN
63 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 1 Thị trấn Ea Pốk XA KHO KHAN
64 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 2 Thị trấn Quảng Phú XA KHO KHAN
65 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 3 Xã Cư Dliê M’nông XA KHO KHAN
66 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 4 Xã Cư M’gar XA KHO KHAN
67 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 5 Xã Cư Suê XA KHO KHAN
68 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 6 Xã Cuôr Dăng XA KHO KHAN
69 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 7 Xã Ea Drơng XA KHO KHAN
70 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 8 Xã Ea H’Đing XA KHO KHAN
71 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 9 Xã Ea Kiết XA DB KHO KHAN
72 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 10 Xã Ea Kpam XA KHO KHAN
73 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 11 Xã Ea Kuêh XA DB KHO KHAN
74 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 12 Xã Ea Mdroh XA DB KHO KHAN
75 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 13 Xã Ea M’nang XA KHO KHAN
76 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 14 Xã Ea Tar XA KHO KHAN
77 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 15 Xã Ea Tul XA KHO KHAN
78 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 16 Xã Quảng Hiệp XA KHO KHAN
79 40 Đắk Lắk 6 Huyện Cư M’gar 17 Xã Quảng Tiến XA KHO KHAN
80 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 1 Thị trấn Phước An XA KHO KHAN
81 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 2 Xã Ea Hiu XA DB KHO KHAN
82 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 3 Xã Ea Kênh XA KHO KHAN
83 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 4 Xã Ea Kly XA KHO KHAN
84 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 5 Xã Ea Knuếc XA KHO KHAN
85 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 6 Xã Ea Kuăng XA KHO KHAN
86 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 7 Xã Ea Phê XA DB KHO KHAN
87 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 8 Xã Ea Uy XA DB KHO KHAN
88 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 9 Xã Ea Yiêng XA DB KHO KHAN
89 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 10 Xã Ea Yông XA KHO KHAN
90 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 11 Xã Hòa An XA KHO KHAN
91 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 12 Xã Hòa Đông XA KHO KHAN
92 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 13 Xã Hòa Tiến XA DB KHO KHAN
93 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 14 Xã Krông Búk XA DB KHO KHAN
94 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 15 Xã Tân Tiến XA DB KHO KHAN
95 40 Đắk Lắk 7 Huyện Krông Pắc 16 Xã Vụ Bổn XA DB KHO KHAN
96 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 1 Thị trấn Ea Kar XA KHO KHAN
97 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 2 Thị trấn Ea Knốp XA KHO KHAN
98 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 3 Xã Cư Bông XA DB KHO KHAN
99 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 4 Xã Cư Elang XA DB KHO KHAN
100 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 5 Xã Cư Huê XA KHO KHAN
101 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 6 Xã Cư Ni XA DB KHO KHAN
102 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 7 Xã Cư Prông XA DB KHO KHAN
103 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 8 Xã Cư Yang XA DB KHO KHAN
104 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 9 Xã Ea Dar XA KHO KHAN
105 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 10 Xã Ea Kmut XA KHO KHAN
106 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 11 Xã Ea Ô XA KHO KHAN
107 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 12 Xã Ea Păl XA KHO KHAN
108 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 13 Xã Ea Sar XA DB KHO KHAN
109 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 14 Xã Ea Sô XA DB KHO KHAN
110 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 15 Xã Ea Tih XA KHO KHAN
111 40 Đắk Lắk 8 Huyện Ea Kar 16 Xã Xuân Phú XA KHO KHAN
112 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 1 Thị trấn M’Drắk XA KHO KHAN
113 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 2 Xã Cư Kroă XA DB KHO KHAN
114 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 3 Xã Cư Mta XA DB KHO KHAN
115 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 4 Xã Cư Prao XA DB KHO KHAN
116 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 5 Xã Cư San XA DB KHO KHAN
117 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 6 Xã Êa Lai XA DB KHO KHAN
118 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 7 Xã Ea M’đoal XA DB KHO KHAN
119 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 8 Xã Ea Mlây XA KHO KHAN
120 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 9 Xã Ea Pil XA DB KHO KHAN
121 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 10 Xã Ea Riêng XA KHO KHAN
122 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 11 Xã Êa Trang XA DB KHO KHAN
123 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 12 Xã Krông Á XA DB KHO KHAN
124 40 Đắk Lắk 9 Huyện M’Đrắk 13 Xã Krông Jing XA DB KHO KHAN
125 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 1 Thị trấn Buôn Trấp XA KHO KHAN
126 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 2 Xã Băng Adrênh XA DB KHO KHAN
127 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 3 Xã Bình Hòa XA DB KHO KHAN
128 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 4 Xã Dray Sáp XA DB KHO KHAN
129 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 5 Xã Dur Kmăl XA DB KHO KHAN
130 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 6 Xã Ea Bông XA DB KHO KHAN
131 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 7 Xã Ea Na XA DB KHO KHAN
132 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 8 Xã Quảng Điền XA KHO KHAN
133 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 1 Thị trấn Krông Kmar XA KHO KHAN
134 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 2 Xã Cư Drăm XA DB KHO KHAN
135 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 3 Xã Cư Kty XA KHO KHAN
136 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 4 Xã Cư Pui XA DB KHO KHAN
137 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 5 Xã Dang Kang XA DB KHO KHAN
138 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 6 Xã Ea Trul XA DB KHO KHAN
139 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 7 Xã Hòa Lễ XA DB KHO KHAN
140 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 8 Xã Hòa Phong XA DB KHO KHAN
141 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 9 Xã Hòa Sơn XA DB KHO KHAN
142 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 10 Xã Hòa Tân XA KHO KHAN
143 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 11 Xã Hòa Thành XA KHO KHAN
144 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 12 Xã Khuê Ngọc Điền XA KHO KHAN
145 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 13 Xã Yang Mao XA DB KHO KHAN
146 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 14 Xã Yang Reh XA DB KHO KHAN
147 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 1 Thị trấn Liên Sơn XA KHO KHAN
148 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 2 Xã Bông Krang XA DB KHO KHAN
149 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 3 Xã Buôn Tría XA KHO KHAN
150 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 4 Xã Buôn Triết XA DB KHO KHAN
151 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 5 Xã Đăk Liêng XA KHO KHAN
152 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 6 Xã Đăk Nuê XA DB KHO KHAN
153 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 7 Xã Đăk Phơi XA DB KHO KHAN
154 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 8 Xã Ea R’bin XA DB KHO KHAN
155 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 9 Xã Krông Nô XA DB KHO KHAN
156 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 10 Xã Nam Ka XA DB KHO KHAN
157 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 11 Xã Yang Tao XA DB KHO KHAN
158 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 50 Thị trấn Liên Sơn (2016) XA DB KHO KHAN
159 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 1 Xã Cuôr Knia XA DB KHO KHAN
160 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 2 Xã Ea Bar XA DB KHO KHAN
161 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 3 Xã Ea Huar XA DB KHO KHAN
162 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 4 Xã Ea Nuôl XA DB KHO KHAN
163 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 5 Xã Ea Wer XA DB KHO KHAN
164 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 6 Xã Krông Na XA DB KHO KHAN
165 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 7 Xã Tân Hòa XA DB KHO KHAN
166 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 1 Xã Cư Êwi XA DB KHO KHAN
167 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 2 Xã Dray Bhăng XA DB KHO KHAN
168 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 3 Xã Ea Bhôk XA DB KHO KHAN
169 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 4 Xã Ea Hu XA DB KHO KHAN
170 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 5 Xã Ea Ktur XA KHO KHAN
171 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 6 Xã Ea Ning XA DB KHO KHAN
172 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 7 Xã Ea Tiêu XA DB KHO KHAN
173 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 8 Xã Hòa Hiệp XA DB KHO KHAN
174 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 Phường An Bình XA KHO KHAN
175 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 2 Phường An Lạc XA KHO KHAN
176 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 3 Phường Bình Tân XA KHO KHAN
177 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 4 Phường Đạt Hiếu XA KHO KHAN
178 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 5 Phường Đoàn Kết XA KHO KHAN
179 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 6 Phường Thiện An XA KHO KHAN
180 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 7 Phường Thống Nhất XA KHO KHAN
181 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 8 Xã Bình Thuận XA KHO KHAN
182 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 9 Xã Cư Bao XA KHO KHAN
183 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 10 Xã Ea Blang XA KHO KHAN
184 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 11 Xã Êa Drông XA DB KHO KHAN
185 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 12 Xã Ea Siên XA KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi