Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cà Mau


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cà Mau được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Cà Mau được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Cà Mau :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 1 Phường 2 XA KHO KHAN
2 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 2 Phường 4 XA KHO KHAN
3 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 3 Phường 5 XA KHO KHAN
4 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 4 Phường 6 XA KHO KHAN
5 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 5 Phường 7 XA KHO KHAN
6 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 6 Phường 8 XA KHO KHAN
7 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 7 Phường 9 XA KHO KHAN
8 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 8 Xã An Xuyên XA KHO KHAN
9 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 9 Xã Định Bình XA KHO KHAN
10 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 10 Xã Hòa Tân XA KHO KHAN
11 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 11 Xã Hòa Thành XA KHO KHAN
12 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 12 Xã Lý Văn Lâm XA KHO KHAN
13 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 13 Xã Tắc Vân XA KHO KHAN
14 61 Cà Mau 1 Thành phố Cà Mau 14 Xã Tân Thành XA KHO KHAN
15 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 1 Thị trấn Thới Bình XA KHO KHAN
16 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 2 Xã Biển Bạch XA DB KHO KHAN
17 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 3 Xã Biển Bạch Đông XA KHO KHAN
18 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 4 Xã Hồ Thị Kỷ XA DB KHO KHAN
19 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 5 Xã Tân Bằng XA KHO KHAN
20 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 6 Xã Tân Lộc XA DB KHO KHAN
21 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 7 Xã Tân Lộc Bắc XA DB KHO KHAN
22 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 8 Xã Tân Phú XA DB KHO KHAN
23 61 Cà Mau 2 Huyện Thới Bình 9 Xã Thới Bình XA DB KHO KHAN
24 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 1 Thị trấn U Minh XA KHO KHAN
25 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 2 Xã Khánh An XA KHO KHAN
26 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 3 Xã Khánh Hòa XA DB KHO KHAN
27 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 4 Xã Khánh Hội XA DB KHO KHAN
28 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 5 Xã Khánh Lâm XA DB KHO KHAN
29 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 6 Xã Khánh Thuận XA DB KHO KHAN
30 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 7 Xã Khánh Tiến XA DB KHO KHAN
31 61 Cà Mau 3 Huyện U Minh 8 Xã Nguyễn Phích XA DB KHO KHAN
32 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 1 Thị trấn Sông Đốc XA KHO KHAN
33 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 2 Thị trấn Trần Văn Thời XA KHO KHAN
34 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 3 Xã Khánh Bình Đông XA DB KHO KHAN
35 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 4 Xã Khánh Bình Tây XA DB KHO KHAN
36 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 5 Xã Khánh Bình Tây Bắc XA DB KHO KHAN
37 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 6 Xã Khánh Hải XA DB KHO KHAN
38 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 7 Xã Khánh Hưng XA DB KHO KHAN
39 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 8 Xã Lợi An XA KHO KHAN
40 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 9 Xã Phong Lạc XA KHO KHAN
41 61 Cà Mau 4 Huyện Trần Văn Thời 10 Xã Trần Hợi XA DB KHO KHAN
42 61 Cà Mau 5 Huyện Cái Nước 1 Xã Đông Thới XA DB KHO KHAN
43 61 Cà Mau 5 Huyện Cái Nước 2 Xã Hưng Mỹ XA KHO KHAN
44 61 Cà Mau 5 Huyện Cái Nước 3 Xã Tân Hưng XA KHO KHAN
45 61 Cà Mau 5 Huyện Cái Nước 4 Xã Tân Hưng Đông XA KHO KHAN
46 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 1 Thị trấn Đầm Dơi XA KHO KHAN
47 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 2 Xã Ngọc Chánh XA DB KHO KHAN
48 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 3 Xã Nguyễn Huân XA KHO KHAN
49 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 4 Xã Quách Phẩm XA KHO KHAN
50 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 5 Xã Quách Phẩm Bắc XA DB KHO KHAN
51 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 6 Xã Tạ An Khương XA DB KHO KHAN
52 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 7 Xã Tạ An Khương Đông XA DB KHO KHAN
53 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 8 Xã Tân Duyệt XA DB KHO KHAN
54 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 9 Xã Tân Thuận XA DB KHO KHAN
55 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 10 Xã Tân Tiến XA DB KHO KHAN
56 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 11 Xã Thanh Tùng XA DB KHO KHAN
57 61 Cà Mau 6 Huyện Đầm Dơi 12 Xã Trần Phán XA DB KHO KHAN
58 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 1 Xã Đất Mũi XA DB KHO KHAN
59 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 2 Xã Tam Giang Tây XA DB KHO KHAN
60 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 3 Xã Tân Ân XA DB KHO KHAN
61 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 4 Xã Tân Ân Tây XA KHO KHAN
62 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 5 Xã Viên An XA DB KHO KHAN
63 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 6 Xã Viên An Đông XA DB KHO KHAN
64 61 Cà Mau 7 Huyện Ngọc Hiển 50 Xã Tân Ân Tây (2016) XA DB KHO KHAN
65 61 Cà Mau 8 Huyện Năm Căn 1 Xã Lâm Hải XA KHO KHAN
66 61 Cà Mau 8 Huyện Năm Căn 2 Xã Tam Giang Đông XA DB KHO KHAN
67 61 Cà Mau 8 Huyện Năm Căn 50 Xã Lâm Hải (2016) XA DB KHO KHAN
68 61 Cà Mau 9 Huyện Phú Tân 1 Xã Nguyễn Việt Khái XA DB KHO KHAN
69 61 Cà Mau 9 Huyện Phú Tân 2 Xã Tân Hải XA DB KHO KHAN

Phản hồi