• Home »
  • Khác »
  • Công việc: Tuyển dụng số lượng lớn các vị trí phát triển phần mềm tại VNPT Software – VNPT Vinaphone

Công việc: Tuyển dụng số lượng lớn các vị trí phát triển phần mềm tại VNPT Software – VNPT Vinaphone


 

       Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tuyen_dung_vnpt_soft_vinaphone_tintoantap
       Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (giá trị cốt lõi đóng góp vào sự tăng trưởng của VNPT) đáp ứng nhu cầu cho các dự án với quy mô lớn. VNPT Software thông báo tuyển dụng số lượng lớn nhân sự làm việc tại Hà Nội, dưới đây là chi tiết yêu cầu tuyển dụng 88 công việc liên quan tới phát triển phần mềm.

Quay lại


1.  Tuyển dụng 8 nhân sự Quản lý dự án (PM)

Mô tả công việc:

– Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định và quản lý dự án.
– Xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai dự án.
– Tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ của dự án.
– Chịu trách nhiệm quản trị rủi ro, quản lý chất lượng của dự án.
– Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về việc huy động nguồn lực CNTT phục vụ triển khai dự án.
– Điều phối nguồn lực thực hiện của CNTT.
– Đầu mối tác nghiệp giữa các bên có liên quan.
– Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm thử, chấp nhận, nghiệm thu sản phẩm.
– Xây dựng hồ sơ dự án theo chuẩn quốc tế về CNTT

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
– Ưu tiên có chứng chỉ PMP, PMF hoặc Prince 2;
– Có 02 năm kinh nghiệm quản trị dự án.
– Có kiến thức về Quản lý dự án, và quy trình triển khai dự án phần mềm CMMI
– Có kiến thức về nghiệp vụ, giải pháp về quản lý nhà nước
– Có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ
– Có kỹ năng giao tiếp,thuyết trình, đàm phán và ra quyết định
– Ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh

2.  Tuyển dụng 8 nhân sự Phụ trách kỹ thuật (TL)

Mô tả công việc:

– Nghiên cứu và định hướng công nghệ cho bộ phận mình đảm nhiệm.
– Reeview Code, Design của các thành viên trong đội dự án
– Quản lý và giao task cho các thành viên dựa trên yêu cầu dự án, hỗ trợ các thành viên trong nhóm
– Trao đổi và làm việc với QA đảm bảo tuân thủ quy trình phát triển cũng như chất lượng dự án.
– Tham gia đọc các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS). Viết các tài liệu thiết kế (SAD, SDD). Thực hiện lập trình, unit test. Phối hợp với các thành viên đội dự án, nhóm QA, test, khách hàng để triển khai dự án
– Tham gia đào tạo kỹ thuật, công nghệ

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
– Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt
– Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới
– Tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức nhanh, có khả năng đề xuất và giải quyết vấn đề.
– Có ít nhất 2 năm ở vị trí trưởng nhóm Technical Leader
– Có khả năng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Java, C#, .Net, Python, Bash…;
– Biết sử dụng thành thạo ít nhất một công cụ lập trình thông dụng: Visual Studio, Eclipse,…
– Hiểu biết về web server như IIS, Apache Tomcat, Jboss,..
– Hiểu biết về CSDL (SQL, MySQL, Oracle) và sử dụng thành thạo các câu lệnh truy vấn SQL.


3.  Tuyển dụng 8 nhân sự Kiểm thử: Senior Tester

Mô tả công việc:

– Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test)
– Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case;
– Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi thiến độ fix bugs
– Kiểm soát chất lượng các hệ thống phần mềm, dịch vụ
– Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm, kiểm soát phần mềm đảm bảo theo quy trình.
– Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến quy trình Test nhằm nâng cáo chất lượng sản phẩm phần mềm;
– Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ phần mềm phục vụ Kiểm thử;

Yêu cầu :

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
– Có kinh nghiệm làm việc với các test tool như: Jmeter, Selenium…
– Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;
– Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm như: ISTQB, CSTE
– Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm từ 02 năm trở lên
– Có kinh nghệm làm việc với các dự án theo quy trình CMMI, Agile/Scrum.
– Có kinh nghiệm xây dựng quy trình Kiểm thử.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo


4.   Tuyển dụng 04 nhân sự Đảm bảo chất lượng (QA)

Mô tả công việc:

– Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng.
– Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai dịch vụ, sản phẩm phần mềm, Công nghệ thông tin;
– Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
– Viết báo cáo sự không phù hợp (NC report);
– Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa;
– Giám sát hoạt động sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
– Xây dựng các phép đo lường chất lượng và thực hiện đo lường các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, sản phẩm;
– Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến chất lượng, cải tiến hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ trong toàn Trung tâm;
– Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sản xuất sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.

Yêu cầu

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT, Quản lý chất lượng hoặc tương đương;
– Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc. Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
– Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, khả năng kiểm soát thời gian, tiến độ công việc
– Đọc, hiểu, giao tiếp tốt tiếng Anh;
– Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm, phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển
– Có hiểu biết chung về hoạt động của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, Công nghệ thông tin;
– Có kiến thức tốt về quản trị chất lượng;
– Có kiến thức quản lý. Hiểu biết về CMMI.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo

5.  Tuyển dụng 03 nhân sự thiết kế giao diện Web

Mô tả công việc

– Phân tích thiết kế, tối ưu hóa lại website cho khách hàng.
– Xây dựng website theo yêu cầu của khách hàng.
– Thiết kế giao diện website, banners, web icon, UI phần mềm, .. ứng dụng những công nghệ mới vào Website
– Phối hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm lên kế hoạch nghiên cứu, phân tích yêu cầu người dung từ đó thiết kế giao diện
– Chuyển giao diện từ file PSD sang HTML theo đúng chuẩn W3C.
– Ráp code PHP vào giao diện HTML và đưa lên hệ thống

Yêu cầu công việc:

– Thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator Corel Draw, Photoshop, Indesign , Dreamwave
– Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế truyền thông, quảng cáo
– Có kinh nghiệm với HTML, CSS, Javascript
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thông tin hoặc tương đương
– Có khả năng tư duy sang tạo, phân tích nội dung thiết kế


6.  Tuyển dụng 7 kỹ sư lập trình Mobile – Android/IOS

Mô tả công việc:

– Tham gia phát triển ứng dụng cho nền tảng Android, iOS, Windows phone.
– Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ đa nền tảng cho các dịch vụ.
– Xây dựng và phát triển hệ thống thương mại điện tử.

Yêu cầu:

– Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng
– Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: Objective-C, Java, Silverlight
– Hiểu biết về bộ công cụ phát triển phần mềm như: iOS SDK, Android SDK, …
– Có ít nhất 1 năm phát triển ứng dụng trên Smart phones, Tablet.
– Ưu tiên ứng viên có sản phẩm demo
– Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành


7.   Tuyển dụng 50 Kỹ sư Lập trình (DEV)

Mô tả công việc:

– Lập trình phát triển các dự án phần mềm trong các lĩnh vực: Chính quyền điện tử, ERP cho doanh nghiệp, phần mềm phục vụ các ngành: Y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, giao thông,…và phát triển ứng dụng điện toán đám mây Cloud, big data, các sản phẩm cung cấp cho khách hàng với quy mô toàn quốc, toàn ngành.
– Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS). Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết (SAD, SDD)
– Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án
– Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng xuất công việc

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; Sinh viên năm cuối có thể nộp hồ sơ.
– Có khả năng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Java, C#, .Net, Python, Bash…;
– Biết sử dụng thành thạo ít nhất một công cụ lập trình thông dụng: Visual Studio, Eclipse,…
– Hiểu biết về web server như IIS, Apache Tomcat, Jboss,..
– Hiểu biết về CSDL (SQL, MySQL, Oracle) và sử dụng thành thạo các câu lệnh truy vấn SQL
– Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh. Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ.
– Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc.
– Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
– Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.


Quay lại

Hồ sơ bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch, CV tiếng việt
2. Bản sao bảng điểm, các bằng cấp, chứng chỉ
3. Ảnh 4*6 (ảnh chụp 6 tháng gần nhất)

Cách thức nhận hồ sơ và liên hệ:

      Kênh Online : Nộp trực tiếp qua Email : [email protected]

     Trực tiếp: Mr Hằng ĐT: 043.7932847

      Địa chỉ : Phòng Tổng hợp tầng 8, Nhà Internet, Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội


Mít&Béo

Related Post

Phản hồi