Ngân hàng : Các thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam


 

     Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là người đứng đầu ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ Việt Nam, vì vậy Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, là một thành viên của Chính phủ, được Thủ tướng đề nghị trình Quốc hội chấp thuận bổ nhiệm.

Ngan_hang_nha_nuoc_tintoantap

     Danh sách các thống đốc ngân hàng việt nam.
 

STT Họ và tên Năm sinh – năm mất Nhiệm kỳ Chức vụ
1 nguyenluongbang_nhnn

Nguyễn Lương Bằng

02/04/1904 – 1979 Tháng 5, 1951 – tháng 4, 1952 Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
2 levietluong_nhnn

Lê Viết Lượng

1900 – 1985 Tháng 5, 1952 – 21 tháng 1, 1960 Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
21 tháng 1, 1960 – tháng 1, 1963 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3 tahoangco_nhnn
Tạ Hoàng Cơ
22/12/1911 – 1996 Tháng 1, 1963 – tháng 8, 1964 Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tháng 8, 1964 – 1974 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4 dangvietchau_nhnn

Đặng Việt Châu

1914 – 1990 1974 – 1976 Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5 hoanganh_nhnn

Hoàng Anh

28/3/1912 1976 – 28 tháng 2, 1977 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6 tranduong_nhnn

Trần Dương

1922 – 2006 28 tháng 2, 1977 – tháng 2, 1981 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
7 nguyengiaduy_nhnn

Nguyễn Duy Gia

1938 Tháng 2, 1981 – tháng 6, 1986 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8

luminhchau_nhnn

Lữ Minh Châu

(tên thật là Lữ Triều Phú, tên khác là Ba Châu)

29/9/1929 – 27/ 2/2016 Tháng 6, 1986 – tháng 4, 1989 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
9 caosukhiem_nhnn

Cao Sỹ Kiêm

26/08/1941 Tháng 4, 1989 – tháng 10, 1997 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10 doqueluong_nhnn

Đỗ Quế Lượng

Tháng 10, 1997 – tháng 5, 1998 Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11 nguyentandung_nhnn

Nguyễn Tấn Dũng

17/11/1949 Tháng 5, 1998 – tháng 12, 1999 Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12 leducthuy_nhnn

Lê Đức Thúy

30/06/1948 Tháng 12, 1999 – tháng 8, 2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13 nguyenvangiau_nhnn

Nguyễn Văn Giàu

08/12/1957 Tháng 8, 2007 – tháng 8, 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14 nguyenvanbinh_nhnn

Nguyễn Văn Bình

04/03/1961 Tháng 8, 2011 – 9 tháng 4, 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15 leminhhung_NHNN

Lê Minh Hưng

11/12/1970 9 tháng 4, 2016 – nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiệm

Mít&Béo

 

Related Post

Phản hồi