Tiền tệ: Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Đồng 2 xu


 

        Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Đồng 2 xu được phát hành năm 1964.


Dong_2_xu_viet_nam_dan_chu_cong_hoa_mat_truoc_tintoantap

Dong_2_xu_viet_nam_dan_chu_cong_hoa_mat_sau_tintoantapQuay lại


Mít&Béo

Related Post

Phản hồi