Tiền tệ: Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 50 đồng


 

        Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 50 đồng được phát hành ngày 15.12.1969. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn.Khổ: 143mm x 70mm.


Dong_50_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_truoc_nam_69_tintoantap

Dong_50_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_sau_69_tintoantap
Quay lại


Mít&Béo

Related Post

Phản hồi