Tiền tệ: Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 200 đồng


 

        Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 200 đồng được In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm

Dong_200_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_truoc_tintoantap

Dong_200_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_sau_tintoantap
Quay lại


Mít&Béo

Related Post

Phản hồi