Forbes công bố : Danh sách các ngành nghề hành ít hạnh phúc nhất


 

1.    Vị trí 10 :  Dịch vụ kỹ thuật  (Service Technician)

UnHappy1
Mức lương bình quân : $43,059/1 năm

2.    Vị trí 9 :  Điều khiển máy (Machine Operator)

UnHappy1a

Mức lương bình quân : $43,059 /1 năm

3.    Vị trí 8 : Bán hàng (sales)

UnHappy2

Mức lương bình quân : $50,000/1 năm

4.    Vị trí 7 : Bảo về (Guard)

UnHappy9

Mức lương bình quân : $36,218/1 năm

5.    Vị trí 6 : Lái xe (Driver)

UnHappy4

Mức lương bình quân : $39,098/1 năm

7.    Vị trí 4 : Chia bài (Cashier)

UnHappy5

Mức lương bình quân : $19,685/1 năm

8.    Vị trí 3 :Merchandiser

UnHappy6

Mức lương bình quân : $29,440/1 năm

9.    Vị trí 2 : Nhân viên An Ninh (Security Officer)

UnHappy10

Mức lương bình quân : $26,603/1 năm

10.    Vị trí 1 :  Quản lý bán hàng (Sales Account Manager)

UnHappy11

Mức lương bình quân : $65,414/1 năm
Xem thêm :

+ 100 nơi làm việc tốt nhất việt nam

Theo Forbes

Phản hồi