• Home »
  • Game »
  • Forbes công bố : Danh sách 10 ngành nghề hành phúc nhất

Forbes công bố : Danh sách 10 ngành nghề hành phúc nhất


1. Vị trí số 1 : Nghề tuyển dụng (Recruiter)

Nghe1

Mức lương bình quân : $56,715/1 năm

2. Vị trí số 2 : Phát triển Full Stack (Full Stack Developer)

Nghe2

Mức lương bình quân : $72,856/1 năm

3. Vị trí số 3 : Trợ lý nghiên cứu (Research Assistant)

Nghe3

Mức lương bình quân : $31,624/1 năm

4. Vị trí số 4 : Phát triển Java cao cấp  (Senior Java Developer)

Nghe4

Mức lương bình quân : $98,814/1 năm

5. Vị trí số 5 : Phát triển Android ( Adroid Developer)

nghe5

Mức lương bình quân : $56,120/1 năm

6. Vị trí số 6 : CTO

Nghe6

Mức lương bình quân : $121,691/1 năm

7. Vị trí số 7 : Trưởng nhóm kỹ thuật  ( Lead Engineer)

Nghe7

Mức lương bình quân : $92,538/1 năm

8. Vị trí số 8 : Trưởng nhóm phát triển ( Leader Developer)

Nghe8

Mức lương bình quân : $84,296/1 năm

9. Vị trí số 9 : Chuyên viên QA phần mềm  (Software QA Engineer)

Nghe9

Mức lương bình quân : $65,779/1 năm

10. Vị trí số 10 : COO

Nghe10

Mức lương bình quân : $125,086/1 năm

Xem thêm :

+ 100 nơi làm việc tốt nhất việt nam

Theo Forbes

Related Post

Phản hồi